Παρασκευή, 9 Δεκεμβρίου 2011

Η πληρωμή της εισφοράς δεν σχετίζεται με τις προσφυγές
Ενστάσεις, δηλώσεις επιφυλακής, ακύρωσης ή διαγραφής της έκτακτης εισφοράς αλληλεγγύης που υποβάλλονται στις τράπεζες από τους φορολογούμενους δεν έχουν κανένα έννομο αποτέλεσμα διευκρινίζει με εγκύκλιο του το υπουργείο Οικονομικών.
Στην ίδια εγκύκλιο επισημαίνεται ότι σε περίπτωση αμφισβήτησης του Εκκαθαριστικού Σημειώματος Εισφορών και Τέλους Επιτηδεύματος ο φορολογούμενος μπορεί να ασκήσει κατά του σημειώματος αυτού μόνο προσφυγή ενώπιον του αρμόδιου Διοικητικού Πρωτοδικείου, χωρίς όμως να αναστέλλεται η καταβολή του βεβαιωθέντος ποσού.
Αυτό όμως δεν συνεπάγεται και αναστολή του ποσού της έκτακτης εισφοράς. Όπως σημειώνει το υπουργείο η προθεσμία άσκησης της προσφυγής ή υποβολής αίτησης για διοικητική επίλυση της διαφοράς, καθώς και η άσκηση της προσφυγής ενώπιον του αρμόδιου διοικητικού πρωτοδικείου, δεν αναστέλλει τη βεβαίωση και την είσπραξη της οφειλής.
ΠΗΓΗ: Έθνος
Η δραχμή θα υποτιμηθεί 57,6% αν διαλυθεί το ευρώ
Nomura: Θα υποτιμηθεί 57,6% η νέα δραχμή
Ο ιαπωνικός οίκος Nomura εμφανίζεται επίσης ιδιαίτερα ανήσυχος για το ενδεχόμενο διάσπασης της Ευρωζώνης. Σε τελευταία του ανάλυση, μάλιστα, υπολογίζει πως με δεδομένη τη χαμηλή ανταγωνιστικότητα της Ελλάδας σε συνδυασμό με το πληθωριστικό σοκ που θα προκύψει ύστερα από μια ενδεχόμενη διάλυση του ευρώ, το νέο ελληνικό εθνικό νόμισμα θα πρέπει να υποτιμηθεί κατά 57,6%, σε ορίζοντα πενταετίας, και να διαμορφωθεί σε ισοτιμία 0,57 δολαρίων. Υπενθυμίζεται πως και η Deutsche Bank, αν και εκτιμά πως η Ελλάδα δεν θα εκδιωχθεί από την Ευρωζώνη, συγκαταλέγει το ενδεχόμενο αυτό σ' έναν από τους σημαντικούς κινδύνους για το 2012.
Schroders: Εκτός ευρώ αλλά όχι άμεσα
Η Ελλάδα θα μπορούσε να βγει από το ευρώ μέσα στους επόμενους δώδεκα μήνες, αλλά είναι πιθανότερο να το πράξει σε πιο μακροπρόθεσμο ορίζοντα εκτιμά ο επενδυτικός οίκος Schroders, που διαχειρίζεται περί τα 286 δισ. δολάρια. Ο οίκος, που έχει μειώσει την έκθεσή του σε μετοχές, ενώ έχει αυξήσει τις θέσεις του σε χρυσό και μετρητά προβαίνει σε ασκήσεις επί χάρτου για το ενδεχόμενο διάλυσης της Ευρωζώνης, αποτυπώνοντας την ανησυχία τους για το εύρος της ύφεσης στην αναπτυγμένη Δύση και για το ενδεχόμενο αποτυχίας των Ευρωπαίων να απαντήσουν αποτελεσματικά στην κρίση χρέους.
ΠΗΓΗ: Ημερησία
ΣΟΚ! Με 6 κριτήρια προτεραιότητας οι πληρωμές του κράτους
Με κριτήρια απόλυτης προτεραιότητας θα εκταμιεύεται το κάθε ευρώ των δαπανών του νέου προϋπολογισμού. Προτεραιότητα δίνεται στην καταβολή μισθών, συντάξεων και εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, την αποπληρωμή οφειλών του Δημοσίου προς τρίτους και τη χρηματοδότηση δαπανών για κοινωνική προστασία.
Ο υπουργός Οικονομικών Ευάγ. Βενιζέλος με εγκύκλιό του, ζητά από υπουργεία και φορείς του Δημοσίου πριν από οποιαδήποτε άλλη πληρωμή να έχουν εξοφλήσει κατά προτεραιότητα, έξι βασικές κατηγορίες πιστώσεων:
1. Η πληρωμή των αποδοχών του προσωπικού και η απόδοση των σχετικών εισφορών στους φορείς κοινωνικής ασφάλισης. Οι πιστώσεις για αποδοχές, όπως τονίζεται χαρακτηριστικά, θα πρέπει να κατανεμηθούν σε όλους τους κωδικούς της μείζονος κατηγορίας αποδοχών «αποδοχές προσωπικού» προκειμένου να είναι δυνατή η έκδοση αποφάσεων ανάληψης υποχρεώσεων από την έναρξη του οικονομικού έτους.
2. Η πληρωμή υποχρεώσεων που έχουν αναληφθεί κατά τα προηγούμενα έτη και παραμένουν ανεξόφλητες. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται οι πιστώσεις για την πληρωμή υποχρεώσεων παρελθόντων ετών και οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του κράτους προς τρίτους ύψους 6,5 δισ. ευρώ. Η διάθεση των εν λόγω πιστώσεων θα οριστεί, όπως διευκρινίζεται στην εγκύκλιο με μεταγενέστερη απόφαση του υπουργείου Οικονομικών στο 100%. Σημειώνεται ότι το υπουργείο Οικονομικών αυτή τη φορά και σε αντίθεση με την αθέτηση των υπεσχημένων κατά το παρελθόν, δείχνει αποφασισμένο να τηρήσει τη δέσμευσή του μετά μάλιστα και τις ασφυκτικές πιέσεις της τρόικας
3. Η πληρωμή υποχρεώσεων για τις οποίες έχουν δοθεί προεγκρίσεις τα προηγούμενα έτη και αφορούν μεταξύ άλλων δαπάνες για μισθώματα και πάσης φύσεως δαπάνες γενικής κυβέρνησης που έχουν γνωστοποιηθεί στο Ελεγκτικό Συνέδριο και εκκρεμεί η τακτοποίησή τους.
4. Η χρηματοδότηση των φορέων κοινωνικής ασφάλισης, ειδικά μάλιστα μετά το κενό που θα δημιουργηθεί από την εφαρμογή του PSI. Σημειώνεται ότι ο κ. Βενιζέλος έχει δεσμευτεί ότι η κρατική ενίσχυση προς τα ασφαλιστικά ταμεία μετά το κούρεμα των ομολόγων τους θα υπολογιστεί στο άρτιο της ονομαστικής αξίας της περιουσίας τους που σήμερα ανέρχεται στα 27 δισ. ευρώ. Και αυτό παρά το γεγονός ότι οι αποτιμήσεις των ομολόγων των ταμείων στη δευτερογενή αγορά σήμερα είναι πολύ χαμηλότερες από αυτές που τελικά αποφασίστηκαν. Στο πλαίσιο αυτό θα συσταθεί ανώνυμη εταιρεία ειδικού σκοπού προκειμένου να μεταφερθούν τμήματα της δημόσιας περιουσίας στην περιουσία των ασφαλιστικών ταμείων.
5. Η πληρωμή δαπανών για κοινωνική προστασία, η οποία ενδεχομένως και κάποια μέτρα στήριξης των πλέον αδύνατων ομάδων που θα ληφθούν παράλληλα με την κατάθεση του φορολογικού νομοσχεδίου.
6. Η πληρωμή ανελαστικών δαπανών που απορρέουν από νόμους ή κανονιστικές πράξεις ή συμβάσεις, συμπεριλαμβανομένων και των υποχρεωτικών εισφορών σε διεθνείς οργανισμούς.
ΠΗΓΗ: Ημερησία
Πόσα είναι τα κοιτάσματα φυσικού αερίου και πετρελαίου σε Ιόνιο, Ν. Κρήτη
Οικονομική απόδοση σε ορίζοντα 20ετίας προβλέπονται από την εκμετάλλευση κοιτασμάτων πετρελαίου, τόνισε στη Βουλή ο αρμόδιος υφυπουργός Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, απαντώντας σε εκείνους που μιλούν για άμεσα οφέλη πολλών δισ. για το Ελληνικό Δημόσιο.
Ενημερώνοντας τα μέλη των επιτροπών Εξωτερικών, Παραγωγής και Εμπορίου, ο Γ. Μανιάτης υποστήριξε με έμφαση πως «κανείς δεν πρέπει να εξαπατά τον ελληνικό λαό υποστηρίζοντας ότι αύριο, του χρόνου ή το μεθεπόμενο χρόνο μπορεί το ελληνικό δημόσιο να προσδοκά πολλά δις ευρώ από την εκμετάλλευση υδρογονανθράκων».
Ο υπουργός σημείωσε ότι πριν την εξόρυξη μεσολαβούν πολλά χρόνια προετοιμασίας επικαλούμενος και το παράδειγμα της Κύπρου «η οποία» όπως είπε «προσέλαβε τον πρώτο τεχνικό σύμβουλο το 2005 και το γεωτρύπανο έπιασε δουλειά το 2011».
Σύμφωνα με τον κ. Μανιάτη «σε ένα χρόνο από σήμερα το δημόσιο θα γνωρίζει με ακρίβεια αν, πού και πόσους υδρογονάθρακες έχει το κοίτασμα της Νότιας Κρήτης», ενώ εμφανίστηκε απολύτως καθησυχαστικός για ενδεχόμενο να πληγεί ο θαλάσσιος τουρισμός από την εκμετάλλευση των κοιτασμάτων λέγοντας ότι «ο κίνδυνος να σημειωθεί ατύχημα ρύπανσης ή αστοχία είναι μηδενικός» υποστηρίζοντας πως «οι προδιαγραφές θα είναι πιο αυστηρές ακόμα και από αυτές της Νορβηγίας λόγω της σεισμικότητας στη περιοχή μας».
Αναφερόμενος δε στα τρία κοιτάσματα για τα οποία θα γίνει διεθνής διαγωνισμός είπε ότι για μεν του Πατραϊκού η εκτίμηση που υπάρχει είναι για αποθέματα 200 εκατομμυρίων βαρελιών που αντιστοιχούν σχεδόν σε δύο Πρίνους, για το κοίτασμα των Ιωαννίνων ανέφερε ότι «είναι πιθανόν να υπάρχουν ευχάριστες εκπλήξεις», κάτι που ισχύει και για το Κατάκολο όπου υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις για μεγαλύτερο κοίτασμα.
Ο υπουργός σημείωσε με έμφαση ότι «ανοίξαμε με σοβαρότητα το βηματισμό μας για την αξιοποίηση του δημόσιου πλούτου και η προσπάθεια μας είναι πως θα μεγιστοποιήσουμε τα οφέλη με πρόνοια ώστε να μην υπάρξει ληστρική εκμετάλλευση» ενώ επεσήμανε πως «από τους 100 χώρους που υπάρχουν ενδείξεις για κοιτάσματα έχουν διερευνηθεί οι 30 και οι επτά από αυτούς έχουν επενδυτικό ενδιαφέρον».
Καταλήγοντας είπε ότι «εντός του τρέχοντος μηνός θα προχωρήσουν οι έρευνες σε τρεις περιοχές στις οποίες υπάρχουν κοιτάσματα χαλκού».
ΠΗΓΗ: Ημερησία

Πως θα γίνει η παρακράτηση της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης και του Φ.Μ.Υ για το 2012.

Thursday December 08, 2011 12:30 PM


Το υπουργείο οικονομικών έδωσε στην δημοσιότητα εγκύκλιο με αναλυτικές οδηγίες για την παρακράτηση
της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης και του φόρου μισθοτών υπηρεσιών για την νέα χρονιά.

Αναλυτικά όλη η εγκύκλιος:

ΠΟΛ.1246/7.12.2011 Παρακράτηση φόρου και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 29 του ν.3986/2011 στα εισοδήματα από μισθούς, ημερομίσθια, συντάξεις και λοιπές παροχές που θα καταβληθούν στους δικαιούχους από 1-1-2012 και μετά με βάση τη νέα φορολογική κλίμακα που θεσπίστηκε με τις διατάξεις του ν.4024/2011

Πέμπτη, 8 Δεκεμβρίου 2011

«Μπλόκο» αστυνομικών στο τέλος ακινήτων
Με νέο «μπλόκο» απειλείται η διαδικασία είσπραξης του τέλους ακινήτων καθώς και το «ξεκαθάρισμα» όσων θα περάσουν από τις τριμελείς επιτροπές προκειμένου να εξαιρεθούν. Η εγκύκλιος του υπουργείου Οικονομικών προβλέπει τη σύσταση επιτροπής σε κάθε εφορία αποτελούμενη από έναν εφοριακό, έναν κοινωνικό λειτουργό κι έναν αστυνομικό. Οι επιτροπές θα αποφασίζουν αν όσοι ζητούν εξαίρεση από το ειδικό τέλος ακινήτων, έχουν τις απαραίτητες προϋποθέσεις.
Αντίδραση
Ωστόσο, οι αστυνομικοί εκφράζουν την έντονη αντίδρασή τους στο ενδεχόμενο να συμμετέχουν στις επιτροπές κάνοντας λόγο για απαξίωση του ρόλου τους και για ένα πάρεργο που θα τους αποσπάσει από την καταπολέμηση του εγκλήματος. Σύμφωνα με τον αντιπρόεδρο της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αττικής, Νίκο Καραδήμα, «δεν γνωρίζουμε ποιος θα είναι ο ρόλος μας. Θα είναι γνωμοδοτικός δίχως να έχουμε τέτοια τεχνογνωσία; Δεν μπορώ να το πιστέψω πως θα γνωμοδοτούμε ή θα αποφανθούμε ποιος από τους συμπολίτες μας έχει περιέλθει σε ένδεια, πέρα από το γεγονός πως 50.000 αστυνομικοί έχουν περιέλθει σε ένδεια. Ο ρόλος μας θα είναι εποπτικός; Είναι ακόμη πιο ανησυχητικό. Καλούμαστε δηλαδή να διασφαλίσουμε τη νομιμότητα; Δεν έχουμε εμπιστοσύνη σε δύο δημόσιους λειτουργούς (εφοριακό και κοινωνικό λειτουργό);
Η επιτροπή αυτή θα έχει κάποια έδρα; Θα είναι κινούμενη; Πού θα βρεθούν τα υπηρεσιακά αυτοκίνητα εάν είναι κινούμενη; Εδώ δεν έχουμε να ανταποκριθούμε στις δικές μας υποχρεώσεις».
ΠΗΓΗ: Ημερησία
Πόλεμος των Οίκων κατά του ευρώ
Η ομοβροντία των Οίκων αξιολόγησης κατά της ευρωζώνης βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Η δεύτερη προειδοποιητική βολή από την Standard & Poor's ήλθε την Τρίτη: ο διεθνής Οίκος απείλησε με υποβάθμιση το ευρωπαϊκό ταμείο διάσωσης (EFSF).
Συγκεκριμένα, ο αμερικανικός Οίκος έθεσε το EFSF σε καθεστώς παρακολούθησης για πιθανή υποβάθμιση (CreditWatch) και απείλησε με υποβάθμιση κατά μια ή δυο βαθμίδες. Το αν θα πραγματοποιηθεί ή όχι η απειλή εξαρτάται, σύμφωνα την S&P, από το αν θα υποβαθμιστούν ή όχι οι έξι χώρες της ευρωζώνης που διαθέτουν την κορυφαία αξιολόγηση «ΑΑΑ».
Την ίδια μέρα η Fitch Ratings προειδοποίησε ότι «εξαντλείται η ικανότητα της Γαλλίας να απορροφήσει νέο σοκ». Είχε προηγηθεί το σοκ από την απειλή της Standard & Poor's, η οποία έβαλε τη Δευτέρα στον προθάλαμο της υποβάθμισης 15 μέλη της Ευρωζώνης (συμπεριλαμβανομένης της Γερμανίας).
Παρά ταύτα, απτόητη ενόψει της επαπειλούμενης απώλειας του ΑΑΑ για τη χώρα της εμφανίζεται η γερμανίδα καγκελάριος κυρία Ανγκελα Μέρκελ. «Εμείς θα προχωρήσουμε βάσει των σχεδίων και του προγράμματός μας που χρειάζεται χρόνο για να υλοποιηθεί», είπε σχολιάζοντας την προειδοποίηση του οίκου και ενόψει της Συνόδου Κορυφής στις Βρυξέλλες στις 8 και 9 Δεκεμβρίου.
Από την πλευρά του o Γάλλος πρωθυπουργός Φρανσουά Φιγιόν ανέφερε πως «το κόστος διάλυσης της ευρωζώνης θα ήταν αστρονομικό», και θα ισοδυναμούσε με το ήμισυ περίπου του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος των πιο αδύναμων χωρών και του 25% των ισχυρών.
Σχέδιο Ρομπάι
Μέσα σε αυτό το κλίμα ο πρόεδρος της ΕΕ Χέρμαν βαν Ρομπάι σημειώνει, σύμφωνα με πληροφορίες του Reuters, ότι η ενίσχυση της εποπτείας της δημοσιονομικής πολιτικής στην ευρωζώνη θα μπορεί να υλοποιηθεί με μικρές προσαρμογές στη Συνθήκη της ΕΕ και με την ενίσχυση της δευτερογενούς νομοθεσίας. Αυτά περιλαμβάνονται, πάντα κατά το Reuters, σε προσωρινή έκθεση που συνέταξε ο κ. Ρομπάι για την αλλαγή της Συνθήκης της ΕΕ η οποία θα συζητηθεί στη Σύνοδο Κορυφής.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η έκθεση Ρομπάι προβλέπει μια «νέα δημοσιονομική συμφωνία» που θα δεσμεύει ακόμη περισσότερο με κανόνες και κυρώσεις τα μέλη της ευρωζώνης για τα ελλείμματα και τα χρέη. Το σκεπτικό είναι ότι η ενίσχυση της αξιοπιστίας του μηχανισμού κανόνων της ΕΕ θα καθησυχάσει τις αγορές και τους διεθνείς Οίκους και θα δώσει στην ΕΚΤ τον απαραίτητο χρόνο για να ενισχύσει τις αγορές κρατικών ομολόγων. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αλλαγές που προβλέπει το σχέδιο Ρομπάι δεν απαιτούν επικύρωση από τα κράτη-μέλη.
Η απειλή της στασιμότητας της ευρω-οικονομίας είναι πάντως ορατή. Οπως ανακοινώθηκε από την Eυρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία (Eurostat) την Τρίτη, η ανάπτυξη στην ευρωζώνη παρέμεινε σταθερή στο 0,2% το τρίτο τρίμηνο σε τριμηνιαία βάση (σε ετήσια παρέμεινε επίσης σταθερή στο 1,4%). Η Eurostat παρατηρεί ότι η αύξηση των ευρωπαϊκών εξαγωγών αντισταθμίζει την κάμψη του κατασκευαστικού τομέα. Στην Ελλάδα η ύφεση μετριάστηκε στο 5,2% από το 7,8% που ήταν το δεύτερο τρίμηνο σε ετήσια βάση.
Για τη χώρα μας την Ελλάδα τα πράγματα εξακολουθούν να είναι ιδιαίτερα δύσκολα καθώς βρίσκεται σε βαθιά ύφεση και τα έσοδα καταρρέουν. Σε αυτό το κλίμα, η ιαπωνική τράπεζα Nomura προέβλεψε την έξοδο της Ελλάδας από το ευρώ και υποτίμηση της νέας δραχμής κατά 58%.
ΠΗΓΗ: Το Βήμα
Προγράμματα για 100.000 ανέργους
Tα νέα προγράμματα, που βρίσκονται σε φάση υλοποίησης και θα καλύψουν 100.000 άτομα, βρέθηκαν στο επίκεντρο της χθεσινής συνάντησης του υπουργού Εργασίας Γ. Κουτρουμάνη με τους περιφερειάρχες. Πρόκειται για το πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας, τα Τοπικά Ολοκληρωμένα Προγράμματα Στήριξης της Απασχόλησης (ΤΟΠΣΑ), καθώς και τα πρόγραμμα Κατάρτισης μέσω Επιταγής Ενταξης (voucher).
Στη συνάντηση επισημάνθηκαν τα εξής:
Το πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας απευθύνεται σε 57.000 ανέργους και έχει προϋπολογισμό 188 εκ. ευρώ. Ηδη ξεκίνησε η διαδικασία στην Ανατ. Μακεδονία και Θράκη, ενώ ακολουθούν μέσα στην εβδομάδα και οι προσκλήσεις για το Βόρειο και Νότιο Αιγαίο, καθώς και για την Ηπειρο.
Τα τοπικά προγράμματα -ύψους 80 εκατ.- απευθύνονται σε 30.000 ωφελούμενους. Ο υπ. Εργασίας ανακοίνωσε ότι ύστερα από αίτημα των περιφερειών, πλέον στις αναπτυξιακές συμπράξεις θα μπορούν να συμμετέχουν και οι αναπτυξιακές επιχειρήσεις των ΟΤΑ β' βαθμού.
Το νέο πρόγραμμα Κατάρτισης μέσω Επιταγής Ενταξης απευθύνεται σε 20.000 ωφελούμενους σε πρώτη φάση.
Τέλος, στη συνάντηση ζητήθηκε να γίνει καταγραφή όλων των μικρών δομών που υπάγονται στο υπ. Εργασίας και βρίσκονται στις περιφέρειες, προκειμένου να ενταχθούν στα κοινωνικά ΚΕΠ, μέσα από τα οποία οι πολίτες θα μπορούν να ενημερώνονται και για τα υλοποιούμενα προγράμματα.
ΠΗΓΗ: Έθνος

Τετάρτη, 7 Δεκεμβρίου 2011

Aναστολή λειτουργίας 17 ΔΟΥ από 1-12-2011

Wednesday December 07, 2011 12:15 AM


Την αναστολή λειτουργίας 17 εφοριών και την μεταφορά από την 1η Δεκεμβρίου 2011, της καθ' ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητά τους σε 15 άλλες που μετονομάζονται, αποφάσισε με την υπ'Α αριθμ. Δ6Α 1159129 ΕΞ 2011 το Υπουργείο Οικονομικών (21-11-2011).

Η σχετική απόφαση


Αριθμ. Δ6Α 1159129 ΕΞ 2011
Αναστολή λειτουργίας και μετατροπή επιπέδου ορισμένων Δ.Ο.Υ.

O YΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 32 του Ν 1828/1989 (Α'/2) «Αναμόρφωση της φορολογίας εισοδήματος και άλλες διατάξεις», όπως έχει αντικατασταθεί και συμπληρωθεί με την παρ. 3 του άρθρου 19 του Ν. 2443/1996 (Α'/265) «Τροποποίηση και συμπλήρωση του Τελωνειακού Κώδικα και άλλες διατάξεις» και του άρθρου 55 παρ. 12) του Ν. 4002/2011 «Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του δημοσίου - Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη και τη δημοσιονομική εξυγίανση - Θέματα αρμοδιότητας Υπουργείων Οικονομικών, Πολιτισμού και Τουρισμού και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης» (Α'/180).

β) Του άρθρου 55, παρ. 13, 15 (εδ. α'), 21 και 22 του Ν. 4002/2011.

γ) Του άρθρου 20, παρ. 2, του Ν. 2469/1997 (Α'/38) «Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις».

δ) Του άρθρου 16, παρ. 10, του Ν. 2873/2000 (Α'/285) «Φορολογικές ελαφρύνσεις και απλουστεύσεις και άλλες διατάξεις».

ε) Του Π.Δ. 185/2009 (Α'/213) «Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και μετονομασία του σε «Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας», μετατροπή του Υπουργείου Μακεδονίας - Θράκης σε Γενική Γραμματεία Μακεδονίας - Θράκης και υπαγωγή στο Υπουργείο Εσωτερικών της Γενικής Γραμματείας Μακεδονίας - Θράκης και της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής» και του Π.Δ. 189/2009 (Α'/221) «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων».

στ) Του Π.Δ. 551/1988 (Α'/259) «Οργανισμός Νομαρχιών (Οργάνωση Οικονομικών Υπηρεσιών)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

ζ) Του Π.Δ. 16/1989 (Α'/6) «Κανονισμός λειτουργίας Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.) και Τοπικών Γραφείων και καθήκοντα υπαλλήλων αυτών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

η) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, ο οποίος κυρώθηκε με το « άρθρο πρώτο» του Π.Δ. 63/2005 (Α'/98) «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα».

2. Την επείγουσα ανάγκη αύξησης της αποτελεσματικότητας και της μείωσης του λειτουργικού κόστους της φορολογικής διοίκησης, καθώς και της εξοικονόμησης στελεχιακού δυναμικού.

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

1. α) Αναστέλλουμε, από την 1η Δεκεμβρίου 2011, τη λειτουργία των Δ.Ο.Υ. της στήλης Β' του Πίνακα 1 και μεταφέρουμε την καθ' ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητά τους στις Δ.Ο.Υ. της στήλης Γ', ως εξής:


ΠΙΝΑΚΑΣ 1

ΣΤΗΛΗ Α'
ΣΤΗΛΗ Β'
ΣΤΗΛΗ Γ'
ΝΟΜΟΣ
Δ.Ο.Υ των οποίων αναστέλλεται η λειτουργία
Δ.Ο.Υ. στις οποίες μεταφέρεται η καθ' ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα
Ηλείας
(άρθρο 140 του Π.Δ. 551/1988)
Γαστούνης
Αμαλιάδας
Θεσσαλονίκης
(άρθρο 164 του Π.Δ. 551/1988)
Σοχού
Λαγκαδά
Ζαγκλιβερίου
Θεσπρωτίας
(άρθρο 172 του Π.Δ. 551/1988)
Παραμυθιάς
Ηγουμενίτσας
Ιωαννίνων
(άρθρο 180 του Π.Δ. 551/1988)
Μετσόβου
Ιωαννίνων (Α'-Β')
Καρδίτσας
(άρθρο 196 του Π.Δ. 551/1988 και άρθρο 24 του Ν.3259/2004-Α149)
Παλαμά
Καρδίτσας
Καστοριάς
(άρθρο 204 του Π.Δ. 551/1988)
'Αργους Ορεστικού
Καστοριάς
Κοζάνης
(άρθρο 236 του Π.Δ. 551/1988)
Σερβίων
Κοζάνης
Κορινθίας
(άρθρο 244 του Π.Δ. 551/1988)
Νεμέας
Κορίνθου
Μεσσηνίας
(άρθρο 308 του Π.Δ. 551/1988)
Μελιγαλά
Καλαμάτας
Πιερίας
(άρθρο 340 του Π.Δ. 551/1988)
Αιγινίου
Κατερίνης (Α'-Β')
Πέλλας
(άρθρο 332 του Π.Δ. 551/1988 και άρ­θρο 1 του Π.Δ. 361/1990-Α144)
Σκύδρας
Έδεσσας
Τρικάλων
(άρθρο 388 του Π.Δ. 551/1988, άρθρο 1, παρ. 3 του Π.Δ. 42/2001-Α32 και άρθρο 1 του Π.Δ. 159/2005-Α215)
Πύλης
Τρικάλων
Φαρκαδόνας
Φθιώτιδας
(άρθρο 396 του Π.Δ. 551/1988)
Στυλίδας
Λαμίας
Φωκίδας
(άρθρο 412 του Π.Δ. 551/1988)
Λιδωρικίου
'Αμφισσας
Χαλκιδικής
(άρθρο 420 του Π.Δ. 551/1988)
Κασσάνδρας
Νέων Μουδανιών


β) Από την ίδια ημερομηνία οι Δ.Ο.Υ. της στήλης Β΄ του Πίνακα 2 μετονομάζονται και φέρονται στο εξής με την ονομασία της στήλης Γ΄ του ίδιου Πίνακα, ως εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ 2ΣΤΗΛΗ Α'
ΣΤΗΛΗ Β'
ΣΤΗΛΗ Γ'
ΝΟΜΟ
Δ.Ο.Υ που μετονομάζονται
Δ.Ο.Υ., με την νέα ονομασία
Ηλείας
Αμαλιάδας
Αμαλιάδας (Αμαλιάδας - Γαστούνης)
Θεσσαλονίκης
Λαγκαδά
Λαγκαδά (Λαγκαδά - Ζαγκλιβερίου - Σοχού)
Θεσπρωτίας
Ηγουμενίτσας
Ηγουμενίτσας (Ηγουμενίτσας - Παραμυθιάς)
Ιωαννίνων
Ιωαννίνων (Α'-Β')
Ιωαννίνων (Α'-Β') - (Ιωαννίνων Α'- Β' - Μετσόβου)
Καρδίτσας
Καρδίτσας
Καρδίτσας (Καρδίτσας - Παλαμά)
Καστοριάς
Καστοριάς
Καστοριάς (Καστοριάς - 'Αργους Ορεστικού)
Κοζάνης
Κοζάνης
Κοζάνης (Κοζάνης - Σερβίων)
Κορινθίας
Κορίνθου
Κορίνθου (Κορίνθου - Νεμέας)
Μεσσηνίας
Καλαμάτας
Καλαμάτας (Καλαμάτας - Μελιγαλά)
Πιερίας
Κατερίνης (Α'-Β')
Κατερίνης (Α'-Β') - (Κατερίνης Α'- Β' - Αιγινίου)
Πέλλας
Έδεσσας
Έδεσσας (Έδεσσας - Σκύδρας)
Τρικάλων
Τρικάλων
Τρικάλων (Τρικάλων - Πύλης - Φαρκαδόνας)
Φθιώτιδας
Λαμίας
Λαμίας (Λαμίας - Στυλίδας)
Φωκίδας
'Αμφισσας
'Αμφισσας ('Αμφισσας - Λιδωρικίου)
Χαλκιδικής
Νέων Μουδανιών
Νέων Μουδανιών (Νέων Μουδανιών - Κασσάνδρας)


γ) Οι οργανικές θέσεις των Δ.Ο.Υ., των οποίων αναστέλλεται η λειτουργία, περιέρχονται στις Δ.Ο.Υ., στις οποίες μεταφέρεται η κατά τόπον και καθ' ύλην αρμοδιότητα τους, προσαυξάνοντας, αντίστοιχα, τις οργανικές θέσεις αυτών.

δ) Η αρμοδιότητα παρακολούθησης και διεκπεραίωσης όλων των εκκρεμών υποθέσεων των οργανικών μονάδων, των οποίων αναστέλλεται η λειτουργία, καθώς και η έκδοση των σχετικών πράξεων επιβολής φόρων ή προστίμων και λήψης μέτρων είσπραξης, περιέρχεται στις οργανικές μονάδες υποδοχής αυτών. Ο Προϊστάμενος της οργανικής μονάδας, στην οποία μεταφέρεται η αρμοδιότητα, καθίσταται αρμόδιος για την έκδοση των οικείων καταλογιστικών πράξεων, την επίλυση των διαφορών, τη βεβαίωση και είσπραξη των φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων, για τη λήψη όλων των προβλεπόμενων μέτρων είσπραξης σε βάρος των οφειλετών και περιουσιακών στοιχείων αυτών και είναι υπεύθυνος για το συντονισμό και τη διεκπεραίωση όλων των ενεργειών που απαιτούνται για την επιτυχή εφαρμογή της παρούσας.

Όλα τα εκδιδόμενα παραστατικά και βεβαιώσεις φέρουν την επωνυμία της Δ.Ο.Υ. υποδοχής.

2. Μετατρέπουμε, από την 1η Δεκεμβρίου 2011, τις παρακάτω Δ.Ο.Υ. Α' Τάξης, επιπέδου Διεύθυνσης, της στήλης Β' του Πίνακα 3 σε Δ.Ο.Υ. Β' Τάξης, επιπέδου Τμήματος, οι οποίες ασκούν, στα όρια της κατά τόπον αρμοδιότητάς τους, η οποία παραμένει ως έχει, τις καθ' ύλην αρμοδιότητες που προβλέπονται από τις διατάξεις του Π.Δ. 551/1988 (Α'/259) και διαρθρώνονται όπως ορίζεται στις διατάξεις του Π.Δ. 16/1989 (Α'/6):


ΠΙΝΑΚΑΣ 3
ΣΤΗΛΗ Α'
ΣΤΗΛΗ Β'
ΝΟΜΟΣ
Δ.Ο.Υ. Α' Τάξης, οι οποίες μετατρέπονται σε Δ.Ο.Υ. Β' Τάξης
Εβρου
(άρθρο 108 του Π.Δ. 551/1988)
Διδυμοτείχου
Ευβοίας
(άρθρο 116 του Π.Δ. 551/1988)
1) Καρύστου
2) Κύμης
3) Λίμνης
Καβάλας
(άρθρο 188 του Π.Δ. 551/1988)
1) Ελευθερούπολης 2) Χρυσούπολης
Μαγνησίας
(άρθρο 300 του Π.Δ. 551/1988)
Αλμυρού
Μεσσηνίας
(άρθρο 308 του Π.Δ. 551/1988)
Μεσσήνης
Φθιώτιδας
(άρθρο 396 του Π.Δ. 551/1988)
Αταλάντης

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 21 Νοεμβρίου 2011

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ
Διφορούμενο ξεκίνημα για την «εβδομάδα της αλήθειας»
 Από δύο εκ διαμέτρου αντίθετες πλευρές, μια αισιόδοξη και μια απαισιόδοξη, προσεγγίζουν οι αναλυτές των ξένων ΜΜΕ τη γαλλογερμανική συνάντηση κορυφής της Δευτέρας. Οι αισιόδοξοι, ούτως ειπείν, θεωρούν ότι το tete-a-tete Μέρκελ και Σαρκοζί ήταν μια «καλή αρχή για μια εβδομάδα που ίσως αποδειχθεί η εβδομάδα της αλήθειας για το ευρώ και την ευρωζώνη». Οι απαισιόδοξοι, από την άλλη, θεωρούν ότι οι απαιτήσεις των αγορών για «ευρωπαϊκές λύσεις τύπου "μπαζούκα"», δηλαδή για ευρωπαϊκή επίδειξη δύναμης που θα αποστομώσει όσους αμφισβητούν την οικονομική ισχύ και την πολιτική βούληση της Ευρώπης να προχωρήσει μπροστά, δεν πρόκειται να ικανοποιηθούν στη Σύνοδο Κορυφής της 9ης Δεκεμβρίου.
Είναι σαφές ότι τα πάντα «παίζονται» σε επίπεδο εντυπώσεων και όχι σε επίπεδο πραγματικότητας, σε επίπεδο «πραγματικής οικονομίας» εν προκειμένω. Οι πρώτες αντιδράσεις των αγορών στην ανακοινωθείσα δια στόματος Σαρκοζί «πλήρη ταύτιση απόψεων των ηγετών της Γαλλίας και της Γερμανίας» για τη δημιουργία μιας «νέας ευρωπαϊκής Συνθήκης που θα αποτρέπει την επανάληψη κρίσεων όπως η σημερινή», ήταν θετικές. Οι ευρωπαϊκές μετοχές και το ευρώ ενισχύθηκαν έπειτα από την κοινή συνέντευξη τύπου Μέρκελ-Σαρκοζί, με την οποία πιστοποιήθηκε η πλήρης ευθυγράμμιση του Παρισιού με τις γερμανικές θέσεις που, παραμένουν πάγιες κι αμετακίνητες και μετατρέπονται πλέον σε επίσημη γραμμή πλεύσης της Ευρώπης.
Βεβαίως, αφού είχαν ήδη κλείσει τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, το ευρώ υπέστη μια πραγματική καθίζηση από τα 1,3487 στα 1,3376 δολάρια, χαμηλότερα δηλαδή από το επίπεδο που βρισκόταν τα ξημερώματα της Δευτέρας. Αυτό συνέβη όμως εξ αιτίας δημοσιεύματος των Financial Times ότι ο οίκος Standard & Poor's μελετά μια οριζόντια, δηλαδή «τυφλή», υποβάθμιση εντός του προσεχούς τριμήνου της πιστοληπτικής ικανότητας και των έξι οικονομιών της ευρωζώνης που διατηρούν την ανώτατη αξιολόγηση του τριπλού Α: των οικονομιών της Γερμανίας, της Γαλλίας, της Ολλανδίας, της Αυστρίας, της Φινλανδίας και του Λουξεμβούργου.
Η επίμαχη ανάρτηση στην ιστοσελίδα των FT, βεβαίως, η οποία ροκάνισε και τα κέρδη των αμερικανικών μετοχών καθώς η Wall Street ήταν ακόμη ανοιχτή, αποτελεί βούτυρο στο ψωμί των συνωμοσιολόγων, που θεωρούν ότι η διάλυση της ευρωζώνης και η κατάρρευση του ευρώ αποτελούν πλέον αυτοεκπληρούμενες προφητείες μεγάλων οικονομικών συμφερόντων. Αλλά τα επιχειρήματα των προρρηθέντων «απαισιόδοξων» (σε ό,τι αφορά την επιχείρηση σωτηρίας του ευρώ και της ευρωζώνης στη Σύνοδο Κορυφής της 9ης Δεκεμβρίου) αναλυτών, δεν έχουν να κάνουν με συνωμοσιολογίες. Εδράζονται στην αμφισβήτηση της απολύτως «γερμανόπνευστης» στρατηγικής διάσωσης της Ευρώπης, όπως την ξέρουμε σήμερα.
Το κρίσιμο ερώτημα, δηλαδή, το «στοίχημα» ακριβέστερα, είναι αν όντως η Ευρώπη και το ευρώ έχουν τον χρόνο για να επεξεργαστούν τη νέα Συνθήκη, που όπως διευκρίνισαν χθες οι Μέρκελ και Σαρκοζί, θα βασίζεται στην αυστηρή εποπτεία τήρησης των προϋπολογισμών των 17 κρατών-μελών και στις περιορισμένης ισχύος (κατά πάσα πιθανότητα) ενέσεις ρευστότητας που θα παράσχουν στις υπερχρεωμένες χώρες το ΔΝΤ και το EFSF, το προσωρινό Ευρωπαϊκό Ταμείο Διάσωσης δηλαδή.
Το κρίσιμο ερώτημα αφορά, εν ολίγοις, αν υπάρχει χρόνος έως το Μάρτιο, που ο Σαρκοζί είπε πως θα είναι έτοιμη η νέα ευρωπαϊκή Συνθήκη, για να σφυρηλατηθεί η ευρωπαϊκή άμυνα. Αν έως τότε θα έχουν αντέξει, ας πούμε, η Ιταλία και η Ισπανία, που δανείζονται ήδη από τις αγορές με επιτόκια σχεδόν απαγορευτικά.
Εν πάση περιπτώσει, οι προτάσεις των Μέρκελ και Σαρκοζί, όπως οι ίδιοι διευκρίνισαν, θα αποσαφηνιστούν με επιστολή που θα έχει στα χέρια του ο πρόεδρος της ΕΕ Χέρμαν Βαν Ρομπάι την Τετάρτη, 7 Δεκεμβρίου. Οι προτάσεις αυτές (που ουσιαστικά πρόκειται για τις προτάσεις Μέρκελ με την προσυπογραφή του γάλλου προέδρου) θα τεθούν προς συζήτηση και έγκριση στη Σύνοδο Κορυφής της Παρασκευής.
Η απάντηση στο ερώτημα αν η... χαλαρή γερμανική αίσθηση του χρόνου παρέχει την ευχέρεια στην Ευρώπη να οργανώσει την άμυνά της και τη δυνατότητα να ανακτήσει την χαμένη αξιοπιστία της, θα απαντηθεί από την ερχόμενη εβδομάδα.
Η ΕΚΤ ως άγνωστη «μεταβλητή»
Το εντυπωσιακότερο ίσως γεγονός από τη γαλλογερμανική συνάντηση κορυφής είναι η «ήξεις αφήξεις» στάση των Μέρκελ και Σαρκοζί απέναντι στο μετέπειτα ρόλο που θα διαδραματίσει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ). Οι δύο ηγέτες κατ'αρχήν απέκλεισαν τη διεύρυνση του ρόλου της ΕΚΤ, πέρα από το θεματοφύλακα της σταθερότητας των τιμών (του αντιπληθωριστικού Κέρβερου δηλαδή) που καταστατικά έχει. Οι δύο ηγέτες επιβεβαίωσαν πως εξακολουθούν να «ομνύουν» στην ανεξαρτησία της ΕΚΤ και... ορκίστηκαν ότι δεν πρόεκειται να κάνουν κανένα σχόλιο, θετικό ή αρνητικό, για τις πρωτοβουλίες που θα λάβει ο νέος πρόεδρος της Ευρωτράπεζας Μάριο Ντράγκι.
Η αισιόδοξη προσέγγιση στο ζήτημα αυτό είναι ότι ο Ντράγκι και η ΕΚΤ ενθαρρύνονται να αναλάβουν πρωτοβουλίες για την ενίσχυση της οικονομίας της ευρωζώνης, έστω κι αν δεν μετατρέπεται η Ευρωτράπεζα σε «κανονική» Κεντρική Τράπεζα όπως είναι η Fed ή η Τράπεζα της Αγγλίας ή η Κεντρική Τράπεζα της Ιαπωνίας. Ομως, κάποιοι αναλυτές θεωρούν ότι η ΕΚΤ έχει πλέον το «ελεύθερο» όχι μόνο για να προχωρήσει σε παρεμβάσεις στη δευτερογενή αγορά ομολόγων ή για άλλες «ποσοτικές παρεμβάσεις» στις αγορές, κατά μόνας ή από κοινού με άλλες Κεντρικές Τράπεζες, αλλά και για την εκτύπωση ευρώ!
Η απαισιόδοξη προσέγγιση θεωρεί ότι οι γερμανικές εμμονές για μη έκδοση ευρωομολόγου από την ΕΚΤ (τουλάχιστον στο ορατό μέλλον και πριν από τη δημοσιονομική σύγκλιση), για ουσιαστικό ευνουχισμό του EFSF και για αρωγή των υπερχρεωμένων κρατών μέσω του ΔΝΤ (έστω και με τη συμμετοχή σ' αυτό κονδυλίων απευθείας από τις 17 Κεντρικές Τράπεζες των κρατών-μελών και επίσης της αμερικανικής Fed), δεν θα αρκέσει, από βδομάδα, να συγκρατήσει το καταστροφικό σπιράλ των αγορών.
«Χρυσός κανόνας» και «χρεοφρένο»
Κατά τα άλλα, αίσθηση προκάλεσε χθες η προσπάθεια της Μέρκελ να καθησυχάσει τις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες ενόψει της προοπτικής να οδηγούνται οι χώρες-μέλη που παραβιάζουν τους νέους, κοινούς δημοσιονομικούς κανόνες, αυτομάτως στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.
«Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο δεν θα μπορεί να ελέγχει τον κάθε προϋπολογισμό, παρά μόνο να αποφαίνεται αν το "χρεοφρένο", αν οι κανόνες και οι πρακτικές περιστολής του χρέους δηλαδή, που θα έχουν λάβει τη μορφή "χρυσού κανόνα" και θα αποτελούν εσωτερικό Δίκαιο των κρατών-μελών, εφαρμόζονται με τρόπο που συνάδει με τη Συνθήκη Σταθερότητας και Ανάπτυξης», είπε χαρακτηριστικά η Μέρκελ.
Αμερικανική αρωγή φέρνει ο Γκάιτνερ
Επίσης, για την αντιμετώπιση της σοβούσας κρίσης ο Σαρκοζί είπε ότι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) θα αποκτήσει έναν ενισχυμένο ρόλο. Ο ρόλος της Ευρωτράπεζας (EΚΤ) ως θεματοφύλακα της σταθερότητας των τιμών δεν πρόκειται να διευρυνθεί, ξεκαθάρισε ο γάλλος πρόεδρος προσθέτοντας ότι «η έκδοση ευρωομολόγων δεν τίθεται υπό συζήτηση». Αντίθετα, όπως φαίνεται και από δημοσιεύματα του γερμανικού τύπου και δηλώσεις αξιόπιστων Γερμανών αξιωματούχων, οι Κεντρικές Τράπεζες των 17 κρατών-μελών της ευρωζώνης αλλά και η Κεντρική Τράπεζα των ΗΠΑ (Fed) θα αναλάβουν άμεση δράση για την αρωγή των υπερχρεωμένων ευρωπαϊκών οικονομιών.
Σύμφωνα με δημοσίευμα της γερμανικής εφημερίδας Die Zeit, η προσπάθεια θα εκδηλωθεί μέσω του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ), προς το οποίο οι Κεντρικές Τράπεζες των κρατών-μελών μπορούν να χορηγήσουν άμεσα κονδύλια που θα ξεπερνούν τα 100 δισ. ευρώ. Τα κονδύλια αυτά μέσω ενός ειδικού ταμείου, που θα δημιουργηθεί, θα μπορούν να χρηματοδοτήσουν προγράμματα για την στήριξη των κρατών-μελών που δυσκολεύονται να θέσουν υπό έλεγχο τα χρέη τους.
«Και άλλες Κεντρικές Τράπεζες, όπως η αμερικανική Fed, φέρονται έτοιμες να χρηματοδοτήσουν μέρος του κόστους διάσωσης της ευρωζώνης και του ευρώ», σημειώνει η Die Zeit. Και αποκαλύπτει ότι το σχέδιο αυτό θα συζητήσει με Ευρωπαίους αξιωματούχους ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ Τίμοθι Γκάιτνερ κατά την επίσκεψη που θα πραγματοποιήσει τις προσεχείς ημέρες στην Ευρώπη.
Σύμφωνα με τη γερμανική εφημερίδα, η όλη στρατηγική θα στηριχθεί στην ιδέα να λειτουργήσει το ΔΝΤ ως νέα «δύναμη πυρός» που θα εξασφαλίσει κεφάλαια στο ευρωπαϊκό Ταμείο Διάσωσης (EFSF), δεδομένου ότι η γερμανική κυβέρνηση αντιτίθεται στην ανάληψη αυτού του ρόλου από την ΕΚΤ. «Η Γαλλία και η Γερμανία εκφράζουν την εμπιστοσύνη τους στην ΕΚΤ. Συμφωνήσαμε να αποφύγουμε κάθε σχόλιο θετικό ή αρνητικό που θα αφορά τις πράξεις της ΕΚΤ», τόνισε άλλωστε ο Σαρκοζί στην κοινή συνέντευξη τύπου που έδωσε με τη Μέρκελ.
Πρωταρχικός στόχος της νέας αυτής... υπερατλαντικής μεθόδευσης είναι η εξασφάλιση κονδυλίων για την στήριξη της Ιταλίας και της Ισπανίας (για την αγορά ομολόγων των δύο κρατών συγκεκριμένα), καθώς το κόστος δανεισμού των κρατών αυτών (της τρίτης και της τέταρτης σε μέγεθος οικονομίας της ευρωζώνης) έχει εκτιναχθεί σε απαγορευτικά επίπεδα.
ΕΚΤ όχι, Bundesbank ναι...
Αίσθηση προκαλεί το γεγονός ότι το Βερολίνο μπορεί να απορρίπτει σθεναρά κάθε ενίσχυση του ρόλου της Ευρωτράπεζας, αλλά σχεδόν ευνοεί την αύξηση των κονδυλίων που θα χορηγήσει η Bundesbank για την χρηματοδότηση των υπερχρεωμένων ευρωοικονομιών μέσω του ΔΝΤ βεβαίως και όχι της ΕΚΤ ή του EFSF (που θα μπορούσε να μετεξελιχθεί σε τράπεζα).
Ο αρμόδιος για οικονομικά θέματα εκπρόσωπος του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος στο γερμανικό Κοινοβούλιο Μίκαελ Μάιστερ είπε ότι «η γερμανίδα καγκελάριος Ανγκελα Μέρκελ δεν θα σταθεί εμπόδιο στη γερμανική Κεντρική Τράπεζα, αν αυτή αποφασίσει να βοηθήσει στην επίλυση της κρίσης χρέους χορηγώντας δανειακά κεφάλαια μέσω του ΔΝΤ».
Εξαίρεση το ελληνικό κούρεμα
Αναφερόμενη στη συμμετοχή ιδιωτών πιστωτών στη διαγραφή χρεών, η Ανγκελα Μέρκελ επανέλαβε ότι το μοντέλο που εφαρμόστηκε για τη διαγραφή ελληνικού δημοσίου χρέους αποτελεί μια «ειδική περίπτωση» και ότι στο μέλλον ανάλογες πρωτοβουλίες θα αναλαμβάνονται με βάση τα δεδομένα του ΔΝΤ. «Θέλουμε οι διαδικασίες αυτές να λαμβάνουν χώρα με βάση το ΔΝΤ», είπε χαρακτηριστικά η καγκελάριος.
«Στον αέρα» η 9η Δεκεμβρίου
Τέλος, είναι ακόμη νωρίς για να εκτιμηθεί η «έμπνευση» που είχε χθες η Μέρκελ να κατεβάσει τον πήχη των προσδοκιών από την επικείμενη σύνοδο κορυφής των Βρυξελλών, λέγοντας ότι ο στόχος της συνόδου είναι να ξανακερδίσει η ευρωζώνη... μέρος της εμπιστοσύνης που έχει χάσει. Ε, αν αυτό λέγεται «πραγματισμός» ή «ρεαλισμός» ή «γερμανική σύνεση και μετριοπάθεια», πόρρω απέχει από την επίδειξη οικονομικής δύναμης και πολιτικής βούλησης και αποφασιστικότητας και ταχύτητας αποφάσεων και «πολιτικών τύπου μπαζούκα» τέλος πάντων, που απαιτούν οι αγορές.
Εν κατακλείδι μια πολιτική παρατήρηση από την χθεσινή γαλλογερμανική συνάντηση κορυφής. Είναι σαφές ότι ο Σαρκοζί έχει εναποθέσει την πολιτική του καριέρα στην Ανγκελα Μέρκελ. Η υιοθέτηση από το γάλλο πρόεδρο της γερμανικής αίσθησης του χρόνου (ο ορίζοντας τουλάχιστον τριμήνου για την υιοθέτηση της νέας Συνθήκης που θα βάλει τις... βάσεις για τη δημοσιονομική ενοποίηση και την ανάκτηση της εμπιστοσύνης των αγορών κλπ κλπ...) ισοδυναμεί με μια μεγάλη πολιτική «ζαριά» εκ μέρους του, στο μέτρο που οι προεδρικές εκλογές, το προσεχή Απρίλιο, μπορούν να βρουν τη Γαλλία στη δίνη μιας πρωτόγνωρης κρίσης εμπιστοσύνης.
Με ψαλιδισμένα τα «Α» από την Standard & Poor's και άλλους οίκους, δεν μπορούν παρά και οι ελπίδες του Σαρκοζί για μακροημέρευση στο Μέγαρο των Ηλυσίων να είναι ψαλιδισμένες. Ηδη ο αντίπαλός του για την προεδρία, υποψήφιος του Σοσιαλιστικού Κόμματος Φρανσουά Ολάντ, κατήγγειλε χθες το γάλλο πρόεδρο για «γερμανοφοβία» και για ενδοτικότητα σε ό,τι αφορά τον γερμανικής εμπνεύσεως «χρυσό κανόνα». Δηλαδή για τον στενό δημοσιονομικό κορσέ που θέλει να φορέσει στους Ευρωπαίους, των Γάλλων συμπεριλαμβανομένων, η μίζερα και αντιαναπτυξιακά «λιτοδίαιτη» Μέρκελ.
ΠΗΓΗ: Το Βήμα