Πέμπτη, 9 Ιουνίου 2011

"Πόθεν έσχες" για όλους τους Έλληνες που έχουν τραπεζικούς λογαριασμούς στο εξωτερικό
Την ιδέα της εφαρμογής του «πόθεν έσχες » για τους τραπεζικούς λογαριασμούς που
έχουν οι Έλληνες στο εξωτερικό, προώθησε σήμερα ο επικεφαλής των Πρασίνων στο
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Ντάνιελ Κον Μπεντίτ θέτοντας και σχετικό ερώτημα στον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ζοζέ Μανουέλ Μπαρόζο.

Σύμφωνα με τον επικεφαλής αρχηγό των Πρασίνων σε συνέντευξη Τύπου, ορισμένα
κράτη-μέλη της Ένωσης δεν είναι άμοιρα ευθυνών στο θέμα της φοροδιαφυγής. " Τα
κεφάλαια της ελληνικής φοροδιαφυγής ευρίσκονται μεταξύ άλλων στην Ελβετία, στην
Αυστρία και στο Λουξεμβούργο", τόνισε ο Κον Μπεντίτ και πρόσθεσε: "Θα
μπορούσαμε να θέσουμε το ερώτημα κατά πόσο σαν πρώτο μέτρο μπορούμε να
ζητήσουμε το πάγωμα των ελληνικών κεφαλαίων στις χώρες αυτές, και κατά πόσο οι
τράπεζες τους μπορούν να ανακοινώσουν στην ελληνική κυβέρνηση τα ποσά των
Ελλήνων καταθετών. Έτσι θα μπορέσουμε να εξακριβώσουμε εάν οι φόροι που
αναλογούν στα ποσά αυτά έχουν πληρωθεί.
Εφόσον μπορούμε να παγώσουμε τους λογαριασμούς του Καντάφι και άλλων, γιατί να
μη μπορούμε να παγώσουμε και των Ελλήνων, ώστε με διαφάνεια η ελληνική
κυβέρνηση να βρει ένα μέρος από τα ποσά που της οφείλουν. Διαφορετικά θα έχουμε
πάντα την ίδια ιστορία: Θα λέμε ότι θα πρέπει να παταχθεί η φοροδιαφυγή ενώ οι
τράπεζες των χωρών που προανέφερα ζουν από τη φοροδιαφυγή. Πρόκειται για ένα
φαύλο κύκλο που είναι αδύνατον να σπάσουμε. Θεωρώ επομένως ότι η θέση του κ.
Γιούνγκερ είναι ασαφής και διφορούμενη. Από τη μία λέει ότι « πρέπει επιτέλους
το ελληνικό κράτος να μπει σε λειτουργία» χωρίς όμως να λέει ότι «πρέπει
επιτέλους τα κράτη της Ευρώπης να αναλάβουν τις ευθύνες τους κατά της
φοροδιαφυγής ».
Στην παρατήρηση Ελβετού δημοσιογράφου ότι δεν θα πρέπει να θεωρούνται
φοροφυγάδες όλοι οι Έλληνες που έχουν καταθέσεις σε τράπεζες του εξωτερικού, ο
κ. Μπεντίτ απάντησε: "Θα πρέπει να δώσουμε στην ελληνική κυβέρνηση τη
δυνατότητα να νοικοκυρευθεί και μια από τις δυνατότητες για τη διαπίστωση
φοροδιαφυγής είναι να γίνουν γνωστά τα ποσά που έχουν Έλληνες πολίτες στις
τρεις χώρες που προανέφερα. Αυτό σημαίνει την άρση του τραπεζικού απόρρητου.
Έτσι θα είναι δυνατόν να επαληθευθεί εάν τα ποσά αυτά αντιστοιχούν σε
εισοδήματα που έχουν φορολογηθεί. Εάν εγώ έχω ένα λογαριασμό στη χώρα σου 10
δισ. και πληρώνω 50 ευρώ φόρο το χρόνο, είναι σαφές ότι υπάρχει πρόβλημα, από
που έβγαλα τα 10 δισ.;
Εάν έχουμε πλούσιους Έλληνες που πληρώνουν φόρο κατά μέσο όρο 1000 με 3000 ευρώ
το χρόνο ενώ έχουν εκτός Ελλάδας τραπεζικό λογαριασμό με 300 ή 400.000 ευρώ,
τότε ο καθένας έχει το δικαίωμα να τους θέσει το ερώτημα του «πόθεν έσχες ».
Θεωρώ επομένως ότι θα πρέπει να θέσουμε από κοινού θέμα για το τραπεζικό
απόρρητο, διαφορετικά θα τρελαθούμε γιατί δίνουμε χρήματα στην ελληνική
κυβέρνηση για να καλύψει τις πληρωμές της ενώ συνεχίζουμε παράλληλα να
επιτρέπουμε τη φοροδιαφυγή εξαιτίας του τρόπου με τον οποίο είναι οργανωμένη
οικονομικά η Ευρώπη και μετά, απαιτούμε από την ελληνική κυβέρνηση να
σταματήσει τη φοροδιαφυγή.
Ο επικεφαλής των Πρασίνων έθεσε το ίδιο ερώτημα για την άρση του απόρρητου στον
πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ο οποίος άφησε τελικά να εννοηθεί ότι είναι
δυνατόν να έχει η Ελλάδα τις πληροφορίες που θέλει, εφόσον τις ζητήσει από άλλη
χώρα - μέλος.
Ο κ. Μπαρόζο τόνισε ότι "εργαζόμαστε αυτόν τον καιρό για την άρση του
τραπεζικού απόρρητου. Όλα τα κράτη μέλη καθώς και η Ελβετία έχουν δεσμευθεί
από τον Μάρτιο του 2009 να εφαρμόσουν τη βασική αρχή του ΟΟΣΑ σύμφωνα με την
οποία κανένα κράτος δεν μπορεί να αρνηθεί μια πληροφορία που ζητάει ένα άλλο
κράτος με τη δικαιολογία ότι κατακρατείται από μια τράπεζα ή άλλο
χρηματοπιστωτικό ίδρυμα".
Παρόλα αυτά, σύμφωνα με τον κ. Μπαρόζο, ήδη από σήμερα, λόγω της αγαστής
συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ, είναι δυνατόν, εφόσον το ζητήσει η
Ελλάδα να της δοθούν - από άλλα κράτη μέλη- οι πληροφορίες που αφορούν
περιπτώσεις φοροδιαφυγής.
ΠΗΓΗ: Ημερησία
e-δηλώσεις εισοδήματος και από λογιστές
Πρεμιέρα έκανε χθες η νέα, απλοποιηµένη διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής δηλώσεων φορολογίας εισοδήµατος από λογιστές και φοροτεχνικούς. Βάσει αυτής, ένας λογιστής - φοροτεχνικός µπορεί να υποβάλλει µε τους δικούς του κωδικούς πρόσβασης δήλωση φόρου εισοδήµατος για λογαριασµό τρίτων, που δεν είναι εγγεγραµµένοι στο TAXISnet. Στην περίπτωση αυτή κατά την είσοδο στην εφαρµογή o λογιστής - φοροτεχνικός θα εισάγει τα εξής στοιχεία του υπόχρεου: τον ΑΦΜ του, τον αριθµό ταυτότητας ή διαβατηρίου του, όπως αυτός εµφανίζεται στο µητρώο TAXIS και τον αριθµό ειδοποίησης του περσινού του εκκαθαριστικού σηµειώµατος φόρου εισοδήµατος (του οικονοµικού έτους 2010). Η είσοδος στην εφαρµογή υποβολής επιτρέπεται µόνο όταν όλα τα στοιχεία εισόδου είναι αθροιστικά ορθά. Η διαδικασία αυτή καταργεί την ανάγκη ο φορολογούµενος να µεταβεί στη ∆ΟΥ για να αποκτήσει κλειδάριθµο και να πιστοποιήσει συγκεκριµένο λογιστή για την υποβολή της.
Η δήλωση οριστικοποιείται από τον ίδιο τον λογιστή - φοροτεχνικό που την έχει αρχικά διαχειριστεί. Ο λογιστής οφείλει να διατηρεί στο αρχείο του αντίγραφο της δήλωσης µε υπογραφή του πελάτη του, προς δική του εξασφάλιση και απόδειξη τηςανάθεσης της υποβολής της σε αυτόν. Ο λογιστής µπορεί να έχει πρόσβαση στη δήλωση του τρέχοντος έτους που υπέβαλε µέχρι και 15 ηµέρες µετά την τελευταία καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των δηλώσεων του 2011.
Πιστωτικα 4 στα 10. Στο µεταξύ, τέσσερα στα δέκα είναι τα πιστωτικά εκκαθαριστικάσηµειώµατα (39,44%), και της4ης παρτίδας φορολογικών δηλώσεων που εκκαθαρίστηκαν, σύµφωνα µε ανακοίνωση της ΓΓΠΣ. Αιτία, φυσικά, το µέτρο των αποδείξεων. Χαρακτηριστικόείναι ότι από την 4η αυτή παρτίδα, ηκαθαρή θέση για το ∆ηµόσιο (δηλαδή, αν αφαιρέσει κανείς τα ποσά που θα επιστρέψει από τους φόρους πουθα εισπράξει), είναι µόνο 30,6 εκατ. ευρώ.
ΠΗΓΗ: Τα Νέα
Ο χάρτης των φορολογικών συντελεστών στην Ευρώπη
europeΜε αφορμή τη συζήτηση που έχει ανοίξει στη χώρα μας σχετικά με το ιδανικό ύψος των φορολογικών συντελεστών προκειμένου να αντληθούν τα προβλεπόμενα από το Μνημόνιο φορολογικά έσοδα αλλά και να διευκολυνθεί η επανεκκίνηση της ελληνικής οικονομίας, η «H-Online» παραθέτει σε έναν πίνακα τους συντελεστές που ισχύουν σε άλλες 20 χώρες της Ευρώπης στις εξής κατηγορίες: Προσωπικός Φόρος Εισοδήματος, Κέρδη Κεφαλαίου, ΦΠΑ, Κέρδη Επιχειρήσεων και Ειδικοί Φόροι.
Μπορείτε να δείτε τον πίνακα πατώντας εδώ.
ΠΗΓΗ: Ημερησία
Eκτακτη εισφορά και νέα τεκμήρια - Δεν μειώνεται το αφορολόγητο - Δεν ακριβαίνει το πετρέλαιο
Στην κατεύθυνση της επιβολής εισφοράς αλληλεγγύης, αντί της µείωσης του αφορολόγητου ορίου εισοδήµατος και της εξίσωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο πετρέλαιο θέρµανσης και κίνησης, προσανατολίζεται τώρα το οικονοµικό επιτελείο, µετά τις έντονες αντιδράσεις που προκάλεσαν οι αρχικές του προτάσεις.
Ειδικότερα, το οικονοµικό επιτελείο φέρεται να προκρίνει παραλλαγή της σχετικής πρότασης που υπέβαλε προχθές ο πρόεδρος της Βουλής Φίλιππος Πετσάλνικος, στη συνεδρίαση του Κοινοβουλευτικού Τοµέα Εργασίας Οικονοµικών του ΠΑΣΟΚ.
Ετσι, εξετάζει να επιβάλει εισφορά αλληλεγγύης, διατηρώντας το αφορολόγητο όριο στις 12.000 ευρώ και τον µειωµένο φόρο στο πετρέλαιο θέρµανσης σε σχέση µε αυτό της κίνησης, όπως ισχύει σήµερα. Στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους κοστολογούσαν χθες τις νέες αυτές εκδοχές και οι πληροφορίες ανέφεραν πως κατέληγαν µάλλον στην υιοθέτησή τους. ∆εν είναι ακόµη οριστικό από ποιο όριο εισοδήµατος και πάνω θα επιβάλλεται η έκτακτη εισφορά, αλλά το πιθανότερο είναι αυτό να ισχύσει από το αφορολόγητο όριο των 12.000 ευρώ.
Η έκτακτη εισφορά θα είναι πιθανότατα κλιµακωτή, σύµφωνα µε υψηλόβαθµη πηγή του υπουργείου Οικονοµικών, από 1% έως 4%, ανάλογα µε το ύψος του εισοδήµατος, χωρίς να έχουν προσδιοριστεί ακόµη τα κλιµάκια. Να σηµειωθεί ότι σύµφωνα µε τα σενάρια που εξέταζε χθες το οικονοµικό επιτελείο, η εισφορά δεν θα είναι έκτακτη, αλλά θα ισχύσει για τουλάχιστον 4 χρόνια, ενώ θα εφαρµοσθεί αναδροµικά από φέτος για τα εισοδήµατα του 2010.
Σε κάθε περίπτωση, πρόκειται για µια νέα επιβάρυνση, την οποία θα πληρώσουν και πάλι κατά κύριο λόγο οι συνεπείς φορολογούµενοι που δηλώνουν όλα τους τα εισοδήµατα.
Ετσι, αν επιβληθεί κλιµακωτός συντελεστής, ένας µισθωτός των 15.000 ευρώ θα πληρώσει 150 ευρώ (µε συντελεστή 1%), ενώ ένας των 30.000 ευρώ θα πληρώσει 600 ευρώ (µε συντελεστή 2%).
Αν εφαρµοζόταν το σενάριο για µείωση του αφορολόγητου στις 8.000
ευρώ και φορολόγηση του κλιµακίου 8.000 µε 12.000 ευρώ µε 10%, τότε όλοι οι φορολογούµενοι µε εισόδηµα πάνω από 12.000 ευρώ θα επιβαρύνονταν µε 400 ευρώ και µε µικρότερα ποσά οι φορολογούµενοι µε εισόδηµα 8.000-12.000 ευρώ.
Από την άλλη πλευρά, η εξίσωση του φόρου πετρελαίου θέρµανσης και κίνησης θα οδηγούσε σε επιβάρυνση του µέσου νοικοκυριού περίπου κατά 700 ευρώ ετησίως. Για το θέµα αυτό έχει αποφασισθεί να µην ισχύσει για φέτος, αλλά µένει ανοιχτό το ενδεχόµενο να επανέλθει η πρόταση εξίσωσης το 2012.
Εξάλλου, προκειµένου να διορθωθούν οι αστοχίες του µέτρου της συλλογής των αποδείξεων και να γίνει αυτό πιο αποτελεσµατικό, προκρίνεται – σύµφωνα µε πληροφορίες – ηκαθιέρωση αποδείξεων µε διαφορετικούςσυντελεστές βαρύτητας, ανάλογαµε την πηγή τους. Ετσι, οιαποδείξεις που κόβουν οµάδες µε µεγάλαποσοστά φοροδιαφυγής, όπως π.χ. οι ελεύθεροι επαγγελµατίες, υδραυλικοί ή γιατροί, θα έχουν µεγαλύτερο συντελεστή βαρύτητας και θα εξασφαλίζουν µεγαλύτερο φορολογικό όφελος, σε σύγκριση µε τις αποδείξεις που κόβονται από σούπερ µάρκετ ή άλλες επιχειρήσεις, όπου δεν παρατηρείται µεγάλης έκτασης φοροδιαφυγή.
Τεκήρια διαβίωσης που «καίνε»
ΝΑ ΚΑΘΙΕΡΩΣΕΙ ΤΕΚΜΗΡΙΑ επιτηδεύµατος εξετάζει το οικονοµικό επιτελείο, προκειµένου να συλλάβει τη µεγάλης έκτασης φοροδιαφυγή στα ελεύθερα επαγγέλµατα. Ετσι, π.χ. ένας γιατρός µε γραφείο στο Κολωνάκι και εµπειρία 20 ετών δεν θα µπορεί να δηλώνει εισόδηµα 12.000
ευρώ, όπως γίνεται σε ορισµένες περιπτώσεις σήµερα! Το µέτρο ίσως καθιερωθεί αργότερα, µε το φορολογικό νοµοσχέδιο του φθινοπώρου, αλλά η πρόθεση του οικονοµικού επιτελείου είναι να έχει εφαρµογή από φέτος.
Παράλληλα, πιο ουσιαστικά και αυστηρά θα γίνουν και τα τεκµήρια διαβίωσης, όπως υποστήριξε η υπουργός Εργασίας Λούκα Κατσέλη.
Και αυτό γιατί τα σηµερινά κριτήρια, επιτρέπουν να δηλώνει κάποιος ελάχιστο εισόδηµα, το οποίο επαρκεί οριακά για τη συντήρηση π.χ. ενός αυτοκινήτου ή για την πληρωµή διδάκτρων ιδιωτικών σχολείων. Με τον συνδυασµό αυτών των δύο τεκµηρίων, διαβίωσης και επιτηδεύµατος, το οικονοµικό επιτελείο φιλοδοξεί να συλλάβει µέρος της φοροδιαφυγής, η οποία παραµένει µεγάλη πληγή για το ελληνικό ∆ηµόσιο και προκαλείται αίσθηµα αδικίας εξαιτίας της οποίας αντιδρούν πολλοί µισθωτοί.
Δέσµευση χρηµάτων από συναλλαγές οφειλετών
να εισπράξει µέρος των περίπου 10 δισ. ευρώ των ληξιπρόθεσµων χρεών προς το ∆ηµόσιο επιχειρεί το υπουργείο οικονοµικών, µπλοκάροντας τα χρήµατα που οι οφειλέτες του ετοιµάζονται να εισπράξουν λόγω µεταβιβάσεων ακινήτων, δωρεών, γονικών παροχών, και πωλήσεων αυτοκινήτων.το σκεπτικό είναι ότι πρώτα θα παρακρατείται η οφειλή προς το ∆ηµόσιο και µετά θα αποδίδεται στον φορολογούµενο το εναποµείναν ποσό. αυτά προβλέπονται σε απόφαση του υφυπουργού οικονοµικών ∆. Κουσελά, µε την οποία σφίγγει ο κλοιός για όσους χρωστούν στο δηµόσιο καθώς µπλοκάρονται ποσά που ενδεχοµένως ετοιµάζονται να εισπράξουν από άλλες συναλλαγές.
Στην απόφαση προβλέπεται ότι αν ο φορολογούµενος ζητά αποδεικτικό φορολογικής ενηµερότητας για είσπραξη χρηµάτων αλλά όµως χρωστάει στο ∆ηµόσιο η εφορία θα εκδίδει βεβαίωση ότι υπάρχει οφειλή. Η βεβαίωση θα κατατίθεται στην υπηρεσία ή στον οργανισµό πληρωµής, και βάσει αυτής ο λήπτης της (π.χ. η τράπεζα, ο δήµος, η ∆ΕΚΟ) θα αποδίδει στην εφορία το προς είσπραξη και µέχρι το ύψος της οφειλής ποσό.

«Οχι» στην 5η δόση αν δεν υπογραφεί το Μνηµόνιο ΙΙ
ΘΕΤΙΚΟ ΣΗΜΑ ότι εάν η Ελλάδα εφαρµόσει τα µέτρα που έχουν συµφωνηθεί µε την τρόικα θα µπορέσει να πετύχει τους στόχους του προγράµµατος, να ενισχύσει την οικονοµική σταθερότητα και να αυξήσει την ανταγωνιστικότητάτης έστειλαν χθες οι υπουργοί Οικονοµικών της ευρωζώνης, που πραγµατοποίησαν έκτακτη τηλεδιάσκεψη. Η συµφωνία ωστόσο θα είναι δύσκολη καθώς εξακολουθούν να επιβάλλουν σκληρούς όρους η Γερµανία, η Φινλανδία και η Ολλανδία. Οπως είπε ο υπουργός Οικονοµικών Γιώργος Παπακωνσταντίνουστο Πολιτικό Συµβούλιοτου ΠΑΣΟΚ, υπάρχει δρόµος ακόµηγια τις διαπραγµατεύσεις και δεν είναι εύκολο αυτές να κλείσουν γρήγορα. Εάν υπάρξει συµφωνία στοEurogroup στις 20 Ιουνίου, ακολουθεί η Σύνοδος Κορυφής στις 23 Ιουνίου. Το ∆ΝΤ συνεδριάζει στις 8 Ιουλίου και η εκταµίευση της δόσης πρέπει ναγίνει περίπου στις 15 Ιουλίου.
Ωστόσο νωρίτερα τοπρακτορείο Reuters, επικαλούµενο κείµενο της έκθεσης της τρόικας που έχει στη διάθεσή του, είχε αναφέρει ότι η έκθεση τηςτρόικας εισηγείται να µην εκταµιευθεί η πέµπτη δόση του δανείου των 110 δισ. ευρώ στην Ελλάδα, που είναι προγραµµατισµένη για τις 29 Ιουνίου,εάν δεν υπάρξει συµφωνία για νέα βοήθεια προς τη χώρα µας.
Το ∆ΝΤ, η Κοµισιόν και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αναφέρουν στην έκθεσή τους ότι η Ελλάδα κινδυνεύει να µην επιτύχει τους στόχους της για µείωση του ελλείµµατος χωρίς περαιτέρω µέτραδηµοσιονοµικής προσαρµογής, ενώ η ύφεση εµφανίζεται να είναι βαθύτερη καιµε µεγαλύτερη διάρκεια από ό,τι αρχικά αναµενόταν. Προσθέτουν, επίσης, ότι«δεδοµένου του απόµακρου ενδεχοµένουνα µπορέσει η Ελλάδα να επιστρέψει στις αγορέςτο 2012, τοπρόγραµµα προσαρµογής τώρα υποχρηµατοδοτείται». Ως εκ τούτου, καταλήγουν, «η επόµενη δόση δεν µπορεί να λάβει χώρα πριν επιλυθεί το ζήτηµα της υποχρηµατοδότησης». Ετσι όµως η Ελλάδα κινδυνεύει να βρεθεί σε κατάσταση στάσης πληρωµών, εφόσον οι εταίροι δεν έχουν καταλήξει σε συµφωνία το αργότερο µέχριτα µέσαΙουλίου, µέχρις ότου – σύµφωνα µετον κ. Παπακωνσταντίνου – επαρκούν τα χρήµατα στα κρατικά ταµεία.
Αγώνας δρόµου για έγκαιρη λύση
ΠΑΡΑ ΤΙΣ ΠΙΕΣΕΙΣ του Μπαράκ Οµπάµα προς την Ανγκελα Μέρκελ, τα προβλήµατα που µένουν ανεπίλυτα για την εξεύρεση συµφωνίας παραµένουν, καθυστερώντας έτσι την εξεύρεση λύσης. Μεταξύ αυτών είναι, κυρίως, η απαίτηση των Γερµανών να υπάρχει κάποιου είδος κόστος για τους ιδιώτες, έστω και µε τη µορφή της εθελούσιας αντικατάστασης οµολόγων ή της επιµήκυνσης του χρόνου αποπληρωµής – λύση που βρίσκει αντίθετες και την ΕΚΤ και τη Γαλλία. Επιπλέον, θα πρέπει και η Ελλάδα να έχει υιοθετήσει το Μεσοπρόθεσµο Πρόγραµµα – κάτι που δεν προβλέπεται να γίνει πριν από τις 28 Ιουνίου.Τέλος, πρέπει να υπάρξει και πλήρηςσυµφωνία για τα εργαλεία χρηµατοδότησης, µολονότι καταρχήν έχει αποφασισθεί ότι θα χρησιµοποιηθεί τοταµείο του προσωρινού Μηχανισµού Στήριξης (EFSF).
Ολες αυτές οι δυσκολίες έχουν κάνει ορισµένους – κυρίως στο Βερολίνο – να υποστηρίζουν πως η επίτευξη της λύσης που έχει ανάγκη η Ελλάδα για να µη χρεοκοπήσει δεν µπορεί να λάβει χώρα πριν από τον Σεπτέµβριο. Κάτι τέτοιο, όµως, θα σήµαινε έναν Αύγουστο της απελπισίας για την Ελλάδα, µε το κράτος να µην µπορεί να καταβάλει µισθούς και συντάξεις – και την επακόλουθη κοινωνική αναταραχή.
ΠΗΓΗ: Τα Νέα

Τετάρτη, 8 Ιουνίου 2011

Εκτακτη εισφορά 3% σε όλα τα εισοδήματα μελετά το ΥΠΟΙΚ.

Wednesday June 08, 2011 06:15 AM

Και διπλασιασμό τεκμηρίων διαβίωσης αντί για μείωση αφορολογήτου μελετά το υπουργείο Οικονομικών.
Την επιβολή έκτακτης εισφοράς 3% σε όλους τους φορολογούμενους με ετήσια εισοδήματα άνω των 6.000 ευρώ ή τον υπερδιπλασιασμό των αντικειμενικών δαπανών διαβίωσης (τεκμήρια) εξετάζει το υπουργείο Οικονομικών προκειμένου να μην μειώσει το αφορολόγητο 8.500.000 φορολογουμένων στα 8.000 ευρώ και αντισταθμίσει τις απώλειες των εφετινών εσόδων από την εφαρμογή του μέτρου των αποδείξεων. Η εισφορά αλληλεγγύης είναι πρόταση του προέδρου της Βουλής κ. Φιλ. Πετσάλνικου, ενώ η αύξηση των τεκμηρίων διαβίωσης της υπουργού Εργασίας κυρίας Λούκα Κατσέλη. Εφόσον γίνουν δεκτά τα παραπάνω μέτρα είναι σαφές ότι όσοι διαθέτουν περιουσιακά στοιχεία (ακίνητα, αυτοκίνητα, σκάφη αναψυχής κτλ.) και δηλώνουν χαμηλά εισοδήματα θα κληθούν να πληρώσουν υψηλό φόρο, ενώ με την έκτακτη εισφορά θα επιβαρυνθούν τα χαμηλά και μεσαία εισοδήματα που σήμερα διέπονται από ευνοϊκή φορολογική κλίμακα.

Όπως δήλωσε χθες η κυρία Κατσέλη, «ένα από τα μέτρα τα οποία συζητούνται στο πλαίσιο του μεσοπρόθεσμου δημοσιονομικού είναι η μείωση του αφορολογήτου, ένα μέτρο το οποίο θα πλήξει πολλούς συμπολίτες μας, καθώς πολλοί κάτω από 12.000 μπορεί να είναι και χαμηλοεισοδηματίες και χαμηλόμισθοι ή χαμηλοσυνταξιούχοι. Βασικό μέλημα όλου του Υπουργικού Συμβουλίου χθες, στις 10 ώρες συζήτησής μας, ήταν πώς θα προστατεύσουμε τον πραγματικά χαμηλόμισθο και χαμηλοσυνταξιούχο από περαιτέρω μείωση του εισοδήματός του. Στη συζήτηση που έγινε στο υπουργικό συμβούλιο, κατέθεσα μία πρόταση στον Υπουργό Οικονομικών, η οποία αυτή τη στιγμή αξιολογείται, για υπερδιπλασιασμό των τεκμηρίων διαβίωσης που ορίστηκαν από το νόμο που πέρασε τον προηγούμενο χρόνο, το 2010».

Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα που έδωσε στη δημοσιότητα η κυρία Κατσέλη. Ενα ζευγάρι έχει π.χ. πρώτη κατοικία 150 τετραγωνικά μέτρα, δεύτερη κατοικία 100 τετραγωνικά μέτρα, δυο αυτοκίνητα 1.800 και 1.200 κυβικών, ένα για κάθε σύζυγο, και ένα σκάφος 10 μέτρα του συζύγου, θα πληρώσει φόρο 9 ευρώ καθώς δηλώνει συνολικά ετήσιο εισόδημα 19.300 ευρώ λόγω χαμηλών τεκμηρίων. Τα τεκμήρια αυτά έρχονται τώρα να υπερδιπλασιαστούν για να πιαστούν στην «τσιμπίδα» της εφορίας πολλοί περισσότεροι πολίτες.

Η αρχική πρόταση του υπουργείου Οικονομικών ήταν να μειωθεί το αφορολόγητο στα 8.000 ευρώ και το κλιμάκιο εισοδήματος από τις 8.000 ευρώ έως 12.000 ευρώ να φορολογηθεί με 10% (δηλαδή πρόσθετη ετήσια επιβάρυνση 400 ευρώ για όσους έχουν εισόδημα άνω των 12.000 ευρώ) ή να φορολογηθεί με 18% (δηλαδή πρόσθετη ετήσια επιβάρυνση 720 ευρώ για ετήσιο εισόδημα άνω των 12.000 ευρώ). Αν επιβληθεί η έκτακτη εισφορά 3% στο σύνολο των δηλωθέντων εισοδημάτων τότε όλοι όσοι διαθέτουν ετήσιο εισόδημα άνω των 6.000 ευρώ θα επιβαρυνθούν με ετήσιο φόρο από 210 ευρώ (για ετήσιο εισόδημα 7.000 ευρώ) έως 3.000 ευρώ για ετήσιο εισόδημα 100.000 ευρώ. Για εισοδήματα άνω των 100.000 ευρώ η ετήσια επιβάρυνση θα σαφώς υψηλότερη.

Από την άλλη το υπουργείο Οικονομικών αποφάσισε να «παγώσει» τις αντικειμενικές αξίες των ακινήτων για το σύνολο του 2011 και να επεκτείνει την κατάργηση του «πόθεν έσχες» για την αγορά όχι μόνο της Α΄ κατοικίας, αλλά και δευτερεύουσας ή εξοχικής. Επίσης, εξετάζει να δώσει νέα γενναία κίνητρα για επαναπατρισμό κεφαλαίων που βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε τράπεζες του εξωτερικού.

Όμως ο προϋπολογισμός του 2011 αναζητά πρόσθετα έσοδα περίπου 4 δισ. ευρώ για να μειωθεί το έλλειμμα στο 7,5% του ΑΕΠ. Ένα από τα μέτρα που εξετάζει το υπουργείο Οικονομικών πέραν της μείωσης του αφορολογήτου ή της επιβολής έκτακτης εισφοράς είναι επιβολή Φόρου Ακίνητης Περιουσίας σε ακίνητη περιουσία άνω των 100.000 ευρώ. Το μέτρο αυτό αναμένεται να επιβαρύνει σημαντικά πάνω από 2.500.000 ιδιοκτήτες ακινήτων.

Πηγή Το Βήμα

Τρίτη, 7 Ιουνίου 2011

ΦΠΑ: Τι αλλάζει σε προϊόντα και υπηρεσίες
Τfpa_2ον ερχόμενο Σεπτέμβριο θα ενεργοποιηθεί το σχέδιο για τη μείωση των συντελεστών ΦΠΑ κατά 3 ποσοστιαίες μονάδες, που προβλέπει:
Τη μείωση του υψηλού συντελεστή ΦΠΑ από 23% στο 20%, που θα φέρει μειώσεις τιμών σε πλήθος προϊόντων και υπηρεσιών, όπως καύσιμα, ένδυση, υπόδηση, αυτοκίνητα, οινοπνευματώδη ποτά, έπιπλα, είδη οικιακής χρήσης, ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές, κοσμήματα, ακίνητα, λογαριασμοί σταθερής και κινητής τηλεφωνίας κ.ά.
Τη μείωση του χαμηλού συντελεστή ΦΠΑ από 13% σήμερα στο 10%. Στον χαμηλό συντελεστή θα παραμείνουν τα είδη διατροφής (γαλακτοκομικά, δημητριακά, ζυμαρικά, φρούτα, λαχανικά, κρέατα, ψάρια), τα τιμολόγια ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ, φυσικού αερίου και τα εισιτήρια μέσων μαζικής μεταφοράς.
Τη μετάταξη από τον χαμηλό στον υψηλό συντελεστή ΦΠΑ των υπηρεσιών εστίασης (εστιατόρια, καφετέριες, κέντρα διασκέδασης, ταβέρνες, ζαχαροπλαστεία, ξενοδοχεία, delivery κλπ.) από την 1η Σεπτεμβρίου, για να μην πληγεί ο τουριστικός κλάδος. Παράλληλα για να αντισταθμιστούν οι απώλειες που θα προκύψουν από τη μείωση του ΦΠΑ κατά 3 ποσοστιαίες μονάδες, εξετάζεται αύξηση του ΦΠΑ για τις υπηρεσίες υδραυλικών, ηλεκτρολόγων, ελαιοχρωματιστών κ.λπ. που αφορούν συντήρηση παλαιών κατοικιών, τις υπηρεσίες που παρέχουν οι κλινικές και τα ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα, αλλά και για τα εισιτήρια των κινηματογράφων, συναυλιών και για τα κόμιστρα των ταξί.
Σε περίπτωση μείωσης του χαμηλού συντελεστή ΦΠΑ 13% στο 10%, ο πολύ χαμηλός συντελεστής 6,5% θα μειωθεί στο 5%. Ο πολύ χαμηλός ΦΠΑ εφαρμόζεται στα φάρμακα, στη διαμονή σε ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια, στα βιβλία, περιοδικά, εφημερίδες και εισιτήρια θεάτρου. Στο τραπέζι των συζητήσεων βρίσκεται, αλλά χωρίς να έχει ληφθεί απόφαση, η κατάργηση των μειωμένων κατά 30% συντελεστών ΦΠΑ στα νησιά.
ΠΗΓΗ: Ημερησία
Κόβεται στις €8.000 το αφορολόγητο
aforologhto_8000Οριστικοποιήθηκαν τα φορολογικά μέτρα που θα επιβαρύνουν από εφέτος 8.500.000 πολίτες, οι λεπτομέρειες των οποίων αναμένεται να εγκριθούν από το Υπουργικό Συμβούλιο που θα συνεδριάσει αύριο Δευτέρα. Σε έκτακτη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της περασμένης Παρασκευής αποφασίστηκε το αφορολόγητο όριο της κλίμακας φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων να μειωθεί σε 8.000 ευρώ από 12.000 ευρώ σήμερα. Η μείωση θα αφορά όλους τους πολίτες, δηλαδή μισθωτούς, ελεύθερους επαγγελματίες, εμπόρους, εισοδηματίες, αγρότες, βιοτέχνες κτλ., με εξαίρεση τους συνταξιούχους ηλικίας άνω των 60 ετών, οι οποίοι θα εξακολουθήσουν να απολαμβάνουν το ισχύον αφορολόγητο των 12.000 ευρώ. Αυτό θα οδηγήσει σε σημαντική αύξηση της άμεσης φορολογίας με στόχο να καλυφθεί η «μαύρη τρύπα» των εσόδων, η οποία στο πεντάμηνο Ιανουαρίου- Μαΐου 2011 ανέρχεται σε 2 δισ. ευρώ στα καθαρά έσοδα του κράτους. Στη σύσκεψη ωστόσο δεν ξεκαθαρίστηκε με τι φορολογικό συντελεστή θα επιβαρύνεται το κλιμάκιο εισοδήματος από 8.000 ευρώ ως 12.000 ευρώ. Τις τελικές αποφάσεις θα λάβει το Υπουργικό Συμβούλιο, αφού λάβει υπόψη του όλα τα δεδομένα για τα έσοδα και την ελληνική οικονομία. Δύο είναι οι προτάσεις που αναμένεται να πέσουν στο τραπέζι του Υπουργικού Συμβουλίου. Η πρώτη αφορά την επιβολή φορολογικού συντελεστή 10% για το κλιμάκιο εισοδήματος από 8.000 ευρώ ως 12.000 ευρώ. Αν αποφασιστεί αυτό, τότε οι πρόσθετες επιβαρύνσεις που θα προκύψουν για όλους θα κυμανθούν από 100 ευρώ ως 400 ευρώ ετησίως.
Η δεύτερη πρόταση αφορά την επιβολή ενιαίου φορολογικού συντελεστή 18% για το κλιμάκιο εισοδήματος από 8.000 ευρώ ως 16.000 ευρώ. Αν γίνει δεκτή αυτή η πρόταση, η πρόσθετη επιβάρυνση θα διαμορφωθεί από 180 ευρώ ως 720 ευρώ ετησίως. Ουσιαστικά δηλαδή ο συντελεστής 18% που εφαρμόζεται σήμερα στο κλιμάκιο εισοδήματος από 12.000 ευρώ ως 16.000 ευρώ θα ισχύσει από τις 8.000 ευρώ. Οι συνταξιούχοι άνω των 60 ετών δεν πρέπει να ανησυχούν, καθώς τουλάχιστον προς το παρόν δεν πρόκειται να αλλάξει το αφορολόγητο των 12.000
ευρώ.
Η μείωση του αφορολογήτου θα εφαρμοστεί άμεσα και θα γίνει αντιληπτή στην τσέπη των φορολογουμένων από τον επόμενο μήνα, καθώς θα αλλάξει η παρακράτηση του φόρου. Στόχος να αυξηθούν τα δημόσια έσοδα τους πρώτους μήνες του έτους, καθώς εμφανίζουν σημαντική υστέρηση, η οποία οφείλεται σε πέντε λόγους:
Στη μείωση της φορολογίας για εισοδήματα ως 40.000 ευρώ από τη φορολογική κλίμακα που θεσπίστηκε πέρυσι.
Στην αύξηση του αφορολογήτου ορίου σε 12.000 ευρώ από 10.500 ευρώ που ίσχυε για όλους τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους εμπόρους, καθώς και αύξηση του αφορολογήτου για τα παιδιά. Για παράδειγμα, έγγαμος με δύο παιδιά παραμένει αφορολόγητος για εισόδημα ως 15.000 ευρώ.
Στη μείωση των δηλωθέντων εισοδημάτων επαγγελματιών και μικρομεσαίων, αλλά και μισθωτών και συνταξιούχων, λόγω της ύφεσης και των περικοπών που επέβαλε η κυβέρνηση μέσω του μνημονίου.
Στη μείωση του φόρου που προκύπτει από τη διαφορά μεταξύ της περυσινής υψηλής προκαταβολής φόρου και της εφετινής (αισθητά χαμηλότερης, λόγω της μείωσης της κερδοφορίας).
Στη μείωση των φορολογικών επιβαρύνσεων λόγω της μαζικής ανταπόκρισης των πολιτών στο «κίνημα» των αποδείξεων. Είναι προφανές ότι κάποιος που θα αναγράψει αποδείξεις ως και 15.000 ευρώ, αν πρόκειται για άγαμο, ή 30.000 ευρώ, για έγγαμο, μπορεί ακόμη και να μηδενίσει τον φόρο εισοδήματος που θα πλήρωνε αν δεν ίσχυε το μέτρο των αποδείξεων.
Καταργείται για δύο χρόνια το «πόθεν έσχες»
Σ την απόφαση να καταργηθεί για δύο χρόνια το «πόθεν έσχες» για αγορά κάθε είδους ακινήτου (α΄ κατοικία, δευτερεύουσα ή εξοχική), αλλά και για κεφάλαια που προσδοκάται να επενδυθούν στην τουριστική κατοικία εν όψει και της σχετικής νομοθετικής ρύθμισης που αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή, έχει καταλήξει η κυβέρνηση. Μάλιστα το μέτρο αυτό περιλαμβάνεται και στις προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας, όπως αυτές διατυπώθηκαν πρόσφατα στο Ζάππειο από τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης κ. Αντ. Σαμαρά. Αξίζει να τονιστεί ότι το μέτρο αυτό αναμένεται να οδηγήσει σε αναθέρμανση της πολύπαθης αγοράς του Real Εstate, η οποία ως πρόσφατα αποτελούσε την ατμομηχανή της ελληνικής οικονομίας. Επίσης θα επανακάμψει η αγορά εργασίας, αφού τα προηγούμενα χρόνια ο αριθμός των εργαζομένων που απασχολούνταν σε κάθε δραστηριότητα της οικοδομής ξεπερνούσε τις 800.000.
Έκτακτη εισφορά στους κατέχοντες
Μ όνο οι υπηρεσίες που προσφέρουν εστιατόρια, καφενεία, κέντρα διασκέδασης, ζαχαροπλαστεία κτλ. θα μεταταγούν στον υψηλό συντελεστή ΦΠΑ 23% από 13% που ισχύει σήμερα. Το συγκεκριμένο μέτρο θα εφαρμοστεί από τον προσεχή Σεπτέμβριο και προς το παρόν δεν γίνεται κουβέντα για μετάταξη και άλλων προϊόντων- ειδών πρώτης ανάγκης, όπως είναι τα τρόφιμα, που επιβαρύνονται με ΦΠΑ 13%.
Σημαντική εξέλιξη είχαμε στο θέμα της φορολογίας των αναψυκτικών, καθώς «παγώνει» για εφέτος η επιβολή Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στη συγκεκριμένη κατηγορία προϊόντων. Την απόφαση αυτή έλαβε το υπουργείο Οικονομικών μετά τη διαπίστωση ότι το μέτρο θα είχε επίπτωση στον τουρισμό, τον οποίο τόσο ανάγκη έχει η Ελλάδα αυτή την περίοδο.
Ωστόσο κανονικά θα επιβληθεί για πρώτη φορά Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης στο φυσικό αέριο, ενώ σημαντική αύξηση θα υπάρξει και στα τέλη κυκλοφορίας των ΙΧ και των μοτοσικλετών. Σε ό,τι αφορά τη φορολογία των τσιγάρων, το υπουργείο Οικονομικών στοχεύει στη μείωση της «ψαλίδας» των τιμών μεταξύ ακριβών και φθηνών τσιγάρων.
Σε ό,τι αφορά τις έκτακτες εισφορές που θα επιβληθούν σε ιδιοκτήτες ακινήτων, σκαφών αναψυχής και ιδιοκτήτες ΙΧ, το υπουργείο Οικονομικών φαίνεται να καταλήγει στα εξής: πρόσθετο φόρο θα πληρώσουν ιδιοκτήτες ακινήτων συνολικής αντικειμενικής αξίας άνω των 350.000 ευρώ, ιδιοκτήτες ΙΧ με κυλινδρισμό κινητήρα άνω των 3.000 κυβικών και ιδιοκτήτες σκαφών αναψυχής με μήκος άνω των 10 μέτρων.
Με εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια θα χορηγούνται από το 2012 οι φοροαπαλλαγές σε εκατομμύρια πολίτες που έχουν πάρει στεγαστικό δάνειο για α΄ κατοικία, πληρώνουν ασφάλιστρα ζωής, δίδακτρα σε φροντιστήρια, ιατρικές δαπάνες, ενοίκιο για α΄ κατοικία και μία σειρά άλλες δαπάνες που σήμερα εκπίπτουν κατά περίπτωση από το εισόδημα ή τον φόρο. Ο στόχος του υπουργείου Οικονομικών είναι η εξασφάλιση περίπου 2,5 δισ. ευρώ ως το 2015. Ωστόσο το μέτρο αυτό αναμένεται να επιφέρει σημαντικές φορολογικές επιβαρύνσεις σε χιλιάδες φορολογουμένους που ως σήμερα απολαμβάνουν τις εκπτώσεις από μια σειρά δαπάνες που αναγνωρίζει η Εφορία.
Τις δαπάνες αυτές θα συνεχίσει να αναγνωρίζει η Εφορία με αυστηρά εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια, τα οποία θα καθορίζονται ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση του φορολογουμένου. Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, το ατομικό εισόδημα πάνω από το οποίο δεν θα αναγνωρίζονται οι προς έκπτωση δαπάνες θα διαμορφωθεί σε περίπου 30.000 ευρώ και το οικογενειακό σε 60.000 ευρώ. Μάλιστα υπάρχει εισήγηση το όριο πάνω από το οποίο δεν αναγνωρίζονται δαπάνες να αυξάνεται περαιτέρω στην περίπτωση που η οικογένεια προστατεύει πάνω από ένα τέκνο. Επίσης είναι πιθανόν, αν δεν βγαίνουν τα έσοδα, κάποιες δαπάνες που σήμερα εκπίπτουν από τον φόρο, όπως για παράδειγμα τα ασφάλιστρα ζωής, να καταργηθούν εντελώς.
ΠΗΓΗ: Το Βήμα
Τι λέει η συμφωνία για ΦΠΑ, αφορολόγητο, απολύσεις στο Δημόσιο
Ανοιξε την πόρτα για την εκταμίευση της δόσης των 12 δισ. ευρώ χθες η τρόικα, θέτοντας παράλληλα σκληρούς όρους για τη λήψη πρόσθετων μέτρων αλλά και τη στενή παρακολούθηση των μεταρρυθμίσεων από την ίδια με μόνιμα κλιμάκια.
Στο κοινό ανακοινωθέν που εξέδωσαν ΔΝΤ, Ευρωπαϊκή Επιτροπή και Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αμέσως μετά την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων με την ελληνική κυβέρνηση, γίνεται λόγος για «συμφωνία επί μιας δέσμης μέτρων» και οριοθετείται η διάθεση της επόμενης δόσης «πιθανότατα στις αρχές Ιουλίου», αφού βεβαίως ληφθεί έγκριση από το Εκτελεστικό Συμβούλιο του ΔΝΤ και το Γιουρογκρούπ. Ως προς τους όρους, αυτοί αφορούν κατά κύριο λόγο στα πρόσθετα μέτρα για το τρέχον έτος, τα οποία ανέρχονται στα 6,4 δισ. ευρώ και γίνεται αναφορά σε δέσμευση της κυβέρνησης για:
σημαντική μείωση της απασχόλησης στον δημόσιο τομέα,
αναδιάρθρωση ή κλείσιμο δημόσιων φορέων,
εξορθολογισμό των επιδομάτων με ταυτόχρονη προστασία των πλέον ευάλωτων ομάδων,
μείωση των φοροαπαλλαγών και
αύξηση των φόρων στην ακίνητη περιουσία.
Για τις αποκρατικοποιήσεις στην ανακοίνωση τονίζεται ότι θα «επιταχυνθεί αισθητά» το πρόγραμμα και πως θα συσταθεί ανεξάρτητος φορέας με «επαγγελματική και ανεξάρτητη διαχείριση».
Οι ελληνικές τράπεζες χαρακτηρίζονται «υγιείς» και γνωστοποιείται πως θα δημιουργηθούν τεχνικά κλιμάκια της τρόικας, τα οποία σε μόνιμη βάση θα συνδράμουν αλλά και θα παρακολουθούν την υλοποίηση των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων. Και αυτό γιατί επείγει η επίσπευσή τους.
Από την πλευρά του υπουργείου Οικονομικών χθες το μεσημέρι γνωστοποιήθηκε πως οι συζητήσεις ολοκληρώθηκαν «θετικά», ενώ παράγοντες του υπουργείου δήλωναν ικανοποιημένοι από τη διατύπωση του κειμένου της τρόικας.
Παράλληλα πρόσθεταν ότι η κυβέρνηση έχει δείξει ότι με συγκεκριμένες αποφάσεις μπορεί να προχωρήσει τις διαρθρωτικές αλλαγές και να πετύχει τον στόχο, που είναι η ανάκαμψη της οικονομίας.
Πιο αναλυτικά το τελευταίο 48ωρο οι διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο πλευρών ήταν εξαντλητικές λόγω και των ενστάσεων που θέτονταν εκατέρωθεν για σημαντικά θέματα.
Τα «ακανθώδη» ζητήματα της διαπραγμάτευσης με την τρόικα αφορούσαν στη φορολογική πολιτική (ύψος αφορολόγητου), τις καταργήσεις φορέων και τις συνεπακόλουθες απολύσεις υπαλλήλων στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, τη λειτουργία του ανεξάρτητου οργανισμού για τις αποκρατικοποιήσεις και την επέκταση των κλαδικών συμβάσεων. Κοινός τόπος και των δύο πλευρών τελικά βρέθηκε κυρίως στο ότι και οι δύο πλευρές, η καθεμία για τους δικούς της λόγους, επιθυμούσε να κλείσει συμφωνία.
Συστάσεις
Μετά την επίτευξη της συμφωνίας, η τρόικα στο κείμενό της μιλά για την ανάγκη να εφαρμοστεί το πρόγραμμα με αυστηρότητα.
Αναγνωρίζει πως έχει σημειωθεί πρόοδος στο πρόγραμμα, αλλά κρίνει ως αναγκαία την αναζωογόνηση των μεταρρυθμίσεων, ώστε να μειωθεί περαιτέρω το έλλειμμα.
Από εδώ και στο εξής θα υπάρξει τεχνική υποστήριξη του κυβερνητικού έργου τόσο για τις αποκρατικοποιήσεις και την επίτευξη του στόχου για έσοδα ύψους 50 δισ. ευρώ έως το 2015 όσο και για την επιτάχυνση των διαρθρωτικών αλλαγών.
Για τα διαρθρωτικά σημειώνεται χαρακτηριστικά πως, για «να υλοποιηθούν το ταχύτερο δυνατόν», θα υπάρξει και τεχνική συνδρομή από το ΔΝΤ και την Ε.Ε αλλά και η δημιουργία μηχανισμών παρακολούθησης.
ΟΙ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
«Ανοιχτό» παραμένει το θέμα των εγγυήσεων για την εξασφάλιση πρόσθετου δανεισμού. Σύμφωνα με πληροφορίες, χώρες όπως η Ολλανδία και η Φινλανδία πιέζουν ώστε η Ελλάδα να θέσει ως... ενέχυρο δημόσια περιουσία, προκειμένου να συναινέσουν για νέα χρηματοδότηση. Η ελληνική πλευρά κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων δεν έκανε δεκτό αυτό τον όρο και κατά πληροφορίες η τρόικα δεν επέμεινε για την εφαρμογή του, καθώς δεν υπάρχει καθολική απαίτηση των Ευρωπαίων εταίρων.
ΠΗΓΗ: Ημερησία