Πέμπτη, 26 Μαΐου 2011

Πόσο θα επιβαρυνθούμε από τις μετατάξεις του ΦΠΑ
Φωτιά... παίρνει το «καλάθι της νοικοκυράς» με την αύξηση του ΦΠΑ σε τρόφιμα και αναψυκτικά από το 13% που είναι σήμερα στο 23%. Σύμφωνα με υπολογισμούς και τιμοληψίες του «Εθνους», μία τετραμελής οικογένεια θα επιβαρυνθεί τον χρόνο κατά 357,12 ευρώ και μηνιαίως κατά 29,76 ευρώ.
Το καλάθι των προϊόντων (τρόφιμα και είδη νοικοκυριού, τα οποία είναι στον συντελεστή ΦΠΑ 23%) θα ανέλθει ετησίως στο ποσό των 6.612,6 ευρώ από 6.255,48 ευρώ, όπως φαίνεται και στον πίνακα.
Μόνο από τη μετάταξη των τροφίμων στον υψηλότερο συντελεστή του ΦΠΑ η μηνιαία επιβάρυνση των νοικοκυριών είναι 29,76 ευρώ κι ετησίως 357,12 ευρώ.
Στο συνολικό κόστος δεν έχουν συνυπολογιστεί και οι λογαριασμοί ΔΕΗ και ΕΥΔΑΠ, που σήμερα είναι στο 13% και το σενάριο θέλει να ανεβαίνουν κι εκείνοι στο 23%. Μία τετραμελής οικογένεια που καταναλώνει ηλεκτρική ενέργεια το τετράμηνο 1.200 κιλοβατώρες και 60 κιλοβατώρες νυχτερινό (3.780 κιλοβατώρες τον χρόνο) θα κληθεί να πληρώσει 42,63 ευρώ περισσότερα. Θα ανέλθει ο ετήσιος λογαριασμός στα 524,31 ευρώ.
Ο λογαριασμός της ΕΥΔΑΠ θα «φουσκώσει» 19,32 ευρώ τον χρόνο και θα φτάσει για μία οικία 80 τ.μ. στα 237,84 ευρώ.
Πάντως, νεότερες πληροφορίες του υπουργείου Οικονομικών θέλουν οι όποιες αυξήσεις συντελεστών ΦΠΑ να γίνουν από τον Σεπτέμβριο. Μάλιστα, πηγές αναφέρουν ότι είναι πιθανόν να γίνουν μόνο στα σερβιριζόμενα είδη. Ετσι, ο ελληνικός καφές θα ανέβει στα 2,72 από 2,50 ευρώ, ο στιγμιαίος καφές στα 3,48 από 3,2 ευρώ και το σουβλάκι με πίτα στο 1,74 από 1,60 ευρώ.
ΠΗΓΗ: Ημερησία
Πόσο θα επιβαρυνθούμε από τις μετατάξεις του ΦΠΑ
Φωτιά... παίρνει το «καλάθι της νοικοκυράς» με την αύξηση του ΦΠΑ σε τρόφιμα και αναψυκτικά από το 13% που είναι σήμερα στο 23%. Σύμφωνα με υπολογισμούς και τιμοληψίες του «Εθνους», μία τετραμελής οικογένεια θα επιβαρυνθεί τον χρόνο κατά 357,12 ευρώ και μηνιαίως κατά 29,76 ευρώ.
Το καλάθι των προϊόντων (τρόφιμα και είδη νοικοκυριού, τα οποία είναι στον συντελεστή ΦΠΑ 23%) θα ανέλθει ετησίως στο ποσό των 6.612,6 ευρώ από 6.255,48 ευρώ, όπως φαίνεται και στον πίνακα.
Μόνο από τη μετάταξη των τροφίμων στον υψηλότερο συντελεστή του ΦΠΑ η μηνιαία επιβάρυνση των νοικοκυριών είναι 29,76 ευρώ κι ετησίως 357,12 ευρώ.
Στο συνολικό κόστος δεν έχουν συνυπολογιστεί και οι λογαριασμοί ΔΕΗ και ΕΥΔΑΠ, που σήμερα είναι στο 13% και το σενάριο θέλει να ανεβαίνουν κι εκείνοι στο 23%. Μία τετραμελής οικογένεια που καταναλώνει ηλεκτρική ενέργεια το τετράμηνο 1.200 κιλοβατώρες και 60 κιλοβατώρες νυχτερινό (3.780 κιλοβατώρες τον χρόνο) θα κληθεί να πληρώσει 42,63 ευρώ περισσότερα. Θα ανέλθει ο ετήσιος λογαριασμός στα 524,31 ευρώ.
Ο λογαριασμός της ΕΥΔΑΠ θα «φουσκώσει» 19,32 ευρώ τον χρόνο και θα φτάσει για μία οικία 80 τ.μ. στα 237,84 ευρώ.
Πάντως, νεότερες πληροφορίες του υπουργείου Οικονομικών θέλουν οι όποιες αυξήσεις συντελεστών ΦΠΑ να γίνουν από τον Σεπτέμβριο. Μάλιστα, πηγές αναφέρουν ότι είναι πιθανόν να γίνουν μόνο στα σερβιριζόμενα είδη. Ετσι, ο ελληνικός καφές θα ανέβει στα 2,72 από 2,50 ευρώ, ο στιγμιαίος καφές στα 3,48 από 3,2 ευρώ και το σουβλάκι με πίτα στο 1,74 από 1,60 ευρώ.
ΠΗΓΗ: Ημερησία
Ποιοι θα πληρώσουν πρόσθετο ΦΠΑ
FPA_1Πρόσθετα ποσά ΦΠΑ θα πρέπει να καταβάλουν οι επαγγελματίες και οι επιχειρήσεις, που ακολουθούν φέτος τη διαδικασία της αυτοπεραίωσης, στην περίπτωση που τα δηλωθέντα ακαθάριστα έσοδά τους είναι χαμηλότερα από αυτά που προκύπτουν με τη διαδικασία του αυτοελέγχου.
Με απόφαση του υφυπουργού Οικονομικών Δημ. Κουσελά καθορίζονται ο χρόνος και ο τρόπος υποβολής του «Ειδικού Σημειώματος Αυτοελέγχου ΦΠΑ».
Σύμφωνα με την απόφαση:
1. Το «Ειδικό Σημείωμα Αυτοελέγχου Φ.Π.Α.» υποβάλλεται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. σε τρία αντίτυπα, το ένα εκ των οποίων επιστρέφεται υπογεγραμμένο στον υποκείμενο ή στον νόμιμο εκπρόσωπο αυτού, ως αντίγραφο.
2.Εφόσον η διαχειριστική περίοδος έληξε μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2010, η υποβολή του «Ειδικού Σημειώματος Αυτοελέγχου Φ.Π.Α.» πραγματοποιείται ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) του επιτηδευματία και ολοκληρώνεται εντός 5 εργασίμων ημερών, ως εξής:
- 20 Ιουνίου 2011 προκειμένου για υποκείμενους που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει σε 1,2.
- 21 Ιουνίου 2011 προκειμένου για υποκείμενους που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει σε 3, 4.
- 22 Ιουνίου 2011 προκειμένου για υποκείμενους που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει σε 5, 6.
- 23 Ιουνίου 2011 προκειμένου για υποκείμενους που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει σε 7, 8.
- 24 Ιουνίου 2011 προκειμένου για υποκείμενους που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει σε 9, 0.
Σε περίπτωση γενικής ή τοπικής αργίας, ή τοπικά μη εργάσιμης ημέρας, οι παραπάνω προθεσμίες μετακυλίονται ανάλογα.
1. Εφόσον η διαχειριστική περίοδος έληξε ή λήγει εντός του 2011, η υποβολή του «Ειδικού Σημειώματος Αυτοελέγχου Φ.Π.Α.» πραγματοποιείται με την τελευταία κατά περίπτωση δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος ή Εκκαθαριστικής Δήλωσης Φ.Π.Α.
2. Σημειώνεται ότι «Ειδικό Σημείωμα Αυτοελέγχου Φ.Π.Α» που υποβάλλεται εκπρόθεσμα δεν γίνεται αποδεκτό και δεν παράγει έννομα αποτελέσματα, ενώ τροποποιητικό «Ειδικό Σημείωμα Αυτοελέγχου Φ.Π.Α» γίνεται αποδεκτό εφόσον υποβάλλεται εντός των παραπάνω προθεσμιών.
3. Ο οφειλόμενος φόρος καταβάλλεται εφάπαξ εφόσον είναι μικρότερος ή ίσος των 300 ευρώ. Εάν είναι μεγαλύτερος, δύναται να καταβληθεί μέχρι και σε 6 μηνιαίες δόσεις, αλλά το ποσό της κάθε δόσης, εκτός της τελευταίας, δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 300 ευρώ.
4. Η πρώτη δόση του φόρου καταβάλλεται ταυτόχρονα με την υποβολή του «Ειδικού Σημειώματος Αυτοελέγχου Φ.Π.Α.» και οι επόμενες καταβάλλονται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα για τις Δημόσιες Υπηρεσίες, των μηνών που ακολουθούν.
ΠΗΓΗ: Ημερησία
Ειρηνική διαμαρτυρία χιλιάδων «αγανακτισμένων» σε όλες τις μεγάλες πόλεις της χώρας
aganaktismenoi_1Χιλιάδες άνθρωποι κάθε ηλικίας συγκεντρώθηκαν από τις 6 απόψε το απόγευμα στο Λευκό Πύργο. Με ρυθμικά χειροκροτήματα και σφυρίχτρες, το συγκεντρωμένο πλήθος διαδήλωσε την «αγανάκτηση» του για την άσχημη οικονομική κατάσταση της χώρας, ενώ πολλοί παραμένουν στο χώρο μέχρι και αυτήν την ώρα. Αντίστοιχες συγκεντρώσεις πραγματοποιούνται στο Σύνταγμα, και σε κεντρικές πλατείες των μεγαλύτερων πόλεων της χώρας. Κεντρικό σύνθημα της συγκέντρωσης στο Λευκό Πύργο ήταν «Φέρτε πίσω τα λεφτά». Νωρίτερα κάποιοι τραγούδησαν τον εθνικό ύμνο ενώ στα πανό αναφέρεται «Για τα άσχημα αυτού του κόσμου δεν φταίνε μόνο οι πράξεις των κακών αλλά και η απραξία των καλών», «Ερχόμαστε Ένωσις Ριγμένων Χολωμένων Οργισμένων Μονίμως Αδικημένων αλλά Συνειδητοποιημένων και Τολμηρών Ελλήνων», «Έξω οι πολιτικοί που είναι μισθοφόροι και αισχροί δολοφόνοι».aganaktismenoi_2
Οι περισσότεροι από 5.000 διαδηλωτές πραγματοποίησαν λίγο πριν καθιστική διαμαρτυρία στη Λεωφόρο Νίκης, καλώντας όλους τους Θεσσαλονικείς με το σύνθημα «Ελάτε τώρα» ενώ φωνάζουν ρυθμικά και τα συνθήματα «Δεν σας θέλει ο λαός, ελικόπτερα και μπρος», «Να μην γυρίσει να μείνει στο Παρίσι», «Η τώρα ή ποτέ, ξεσήκωμα λαέ», «Λαέ πολέμα, σου πίνουνε το αίμα», «Έχω η τρόικα και το ΔΝΤ, εδώ είναι Ελλάδα, να φύγετε αλλού».
Νωρίτερα οι διαδηλωτές είχαν προχωρήσει σε συμβολικό κλείσιμο του δρόμου με αποτέλεσμα να διακοπεί για πέντε λεπτά η κυκλοφορία από την Λεωφόρο Νίκης προς τη Μεγάλου Αλεξάνδρου.
Στην Αθήνα και τις υπόλοιπες μεγάλες πόλεις
aganaktismenoi_3Οι συγκεντρώσεις άρχισαν νωρίς το απόγευµα και όσο περνούσε η ώρα ο κόσµος συνέχιζε να συρρέει. Ακόµη και µετά τις δέκα το βράδυ κυρίως νέοι άνθρωποι συνέχισαν να συγκεντρώνονται τόσο στο Σύνταγµα και το Λευκό Πύργο όσο και στην Πλατεία Γεωργίου της Πάτρας, στα Γιάννινα, τη Λάρισα. Μάλιστα, οι πολίτες απάντησαν µε τα συνθήµατα και τα πανό τους στους ισπανούς διαδηλωτές της Πουέρτα ντελ Σολ, οι οποίοι προ ηµερών καλούσαν την Ευρώπη να κάνει ησυχία «για να µην ξυπνήσουν οι Ελληνες». Ετσι, δύο µεγάλα πανό τα οποία ξεδιπλώθηκαν στο Σύνταγµα µπροστά από το µνηµείο του Αγνωστου Στρατιώτη έγραφαν στα ελληνικά και τα ισπανικά: «Ξυπνήσαµε. Τι ώρα είναι; Ωρα να φύγουν». Οι διαδηλώσεις εξελίχθηκαν χωρίς τη συµµετοχή κοµµάτων και συνδικάτων. Είναι χαρακτηριστική η αντίδραση των διαδηλωτών της Θεσσαλονίκης όταν µέλη του ΠΑΜΕ άρχισαν να µοιράζουν στο πλήθος προκηρύξεις για το συλλαλητήριο του ΠΑΜΕ της 29ης Μαΐου. Οι περισσότεροι έσκιζαν τις προκηρύξεις, ορισµένοι κινήθηκαν απειλητικά εναντίον τους αναγκάζοντάς τους να φύγουν.
Την έναρξη της διαµαρτυρίας στην Αθήνα, η οποία εξελίχθηκε χωρίς πολλά συνθήµατα, σήµανε λίγο µετά τις έξι το απόγευµα ένας διαδηλωτής.
Ανέβηκε στα σκαλιά από την πλατεία προς τη Λ. Αµαλίας και χτύπησε µια κουτάλα πάνω σε ένα καπάκι κατσαρόλας.
ΠΗΓΕΣ: Αγγελιοφόρος & Τα Νέα

Τρίτη, 24 Μαΐου 2011

Φοροκαταιγίδα: Κόβονται απαλλαγές, σκληραίνουν τα τεκμήρια
Αύξηση της φορολογίας σε εισοδήματα, ακίνητα και έμμεσους φόρους, περικοπές στις αμοιβές στο Δημόσιο και στα κοινωνικά επιδόματα και καταργήσεις φορέων και οργανισμών με απολύσεις προσωπικού θα περιλαμβάνει το μεσοπρόθεσμο δημοσιονομικό πρόγραμμα που ανακοινώνεται εντός της εβδομάδας.
Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι μετά και τις ασφυκτικές πιέσεις της τρόικας έχουν συμφωνηθεί οι ακόλουθες παρεμβάσεις:
Αλλαγή του καθεστώτος φορολόγησης 800.000 ελευθέρων επαγγελματιών και μικρομεσαίων με την εφαρμογή νέου μοντέλου τεκμηρίων διαβίωσης, που θα αυξήσει τη φορολογητέα βάση και συνεπώς τον φόρο εισοδήματος. Συζητούνται ακόμα και προτάσεις για μείωση του αφορολόγητου ορίου των 12.000 ευρώ με αναμόρφωση στο καλάθι των αποδείξεων δαπανών ή επιβολή έκτακτης εισφοράς.
Γενικευμένη αναπροσαρμογή για όλους τους φορολογούμενους των υφιστάμενων τεκμηρίων για ακίνητα, αυτοκίνητα, δαπάνες για δίδακτρα και άλλα έξοδα διαβίωσης.
Κατάργηση από 1-1-2012 δεκάδων φοροαπαλλαγών (τόκους στεγαστικών δανείων, νοσήλια, ασφάλιστρα, ενοίκια κ.ά.) καθώς και του πρόσθετου αφορολόγητου των παιδιών για όσους έχουν εισόδημα πάνω από 40.000 ή 50.000 ευρώ. Το μέτρο θα οδηγήσει σε σημαντική αύξηση του φόρου εισοδήματος, που κατά μέσον όρο θα είναι 1.000 ευρώ.
ΑΚΙΝΗΤΑ
Θα διευρυνθεί η φορολογητέα ύλη στα ακίνητα με τη μείωση του αφορολόγητου ορίου για τον Φόρο Ακίνητης Περιουσίας και ένταξη στον φόρο των αγροτεμαχίων εκτός σχεδίου πόλης.
Στο πλαίσιο αυτό προβλέπεται το αφορολόγητο όριο που είναι σήμερα 400.000 ευρώ να μειωθεί στα 200.000 με 250.000 ευρώ και μάλιστα να είναι οικογενειακό.
Το μέτρο σε συνδυασμό με την αναπροσαρμογή των αντικειμενικών τιμών θεωρείται σταθερή πηγή εσόδων καθώς εκατοντάδες χιλιάδες ιδιοκτήτες που απαλλάσσονταν από τον φόρο κατοχής θα πληρώνουν κάθε χρόνο Φόρο Ακίνητης Περιουσίας.
Στο τραπέζι έχει τεθεί και η επιβολή έκτακτης εισφοράς στα ακίνητα μεγάλης αντικειμενικής αξίας, αλλά το μέτρο θεωρείται προσωρινό. 20% ΘΑ ΑΥΞΗΘΟΥΝ ΤΑ ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 6.000 ευρώ ο πήχης για τα επιδόματα
Το μεσοπρόθεσμο δημοσιονομικό πρόγραμμα θα προβλέπει την εφαρμογή από 1-7-2011 νέου μισθολογίου στον στενό και ευρύτερο δημόσιο τομέα, που μεταξύ των άλλων θα δρομολογεί την κατάργηση του ετήσιου επιδόματος των 1.000 ευρώ, που αντικατέστησε το δώρο του Πάσχα, το επίδομα θερινής αδείας και το δώρο Χριστουγέννων και ενσωμάτωσή τους στον βασικό μισθό.
Επίσης θα περικοπούν εάν δεν καταργηθούν όλα τα κλαδικά επιδόματα, με διατήρηση μόνο του οικογενειακού επιδόματος και των επιδομάτων θέσης ευθύνης και μεταπτυχιακών σπουδών. Το κίνητρο απόδοσης που λαμβάνουν σήμερα όλοι οι υπάλληλοι θα αντικατασταθεί από το «επίδομα παραγωγικότητας», που θα καταβάλλεται μετά από αξιολόγηση των υπαλλήλων, ενώ θα περιοριστούν το χρονοεπίδομα και η «ωρίμανση». Το τελικό αποτέλεσμα θα είναι μείωση των αποδοχών στην πλειονότητα των υπαλλήλων, με εξαίρεση ορισμένες κατηγορίες υπαλλήλων σε υπουργεία και φορείς των οποίων οι αποδοχές είναι αισθητά χαμηλότερες από τον μέσο όρο.
Επίσης το πρόγραμμα θα προβλέπει:
Θέσπιση από φέτος εισοδηματικών και περιουσιακών κριτηρίων για τη χορήγηση των πάσης φύσεως κοινωνικών επιδομάτων (πολυτεκνικά, ανεργίας κ.ά. με οδηγό και τα τεκμήρια διαβίωσης. Ο εισοδηματικός πήχης για τα επιδόματα αναμένεται να τοποθετηθεί κοντά στο όριο της φτώχειας (περίπου 6.000 ευρώ για άτομο και 12.000 για οικογένεια).
Αμεσες καταργήσεις φορέων και οργανισμών του Δημοσίου με αυτόματες απολύσεις συμβασιούχων αλλά και εργαζομένων με συμβάσεις αορίστου χρόνου μετά από σχετική αξιολόγηση του ΑΣΕΠ.
Επιβολή από 1-7-2011 ειδικού φόρου κατανάλωσης σε αναψυκτικά, χυμούς, εμφιαλωμένα νερά και φυσικό αέριο.
Μεγάλες αυξήσεις μέχρι και 20% στα τέλη κυκλοφορίας των οχημάτων για το 2012, που θα καταβληθούν στο τελευταίο δίμηνο του έτους.
Εξομοίωση της φορολογίας μεταξύ του πετρελαίου κίνησης και θέρμανσης από 1-10-2011. Για να περιοριστεί η έκρηξη των τιμών του πετρελαίου θέρμανσης για τα νοικοκυριά, θα μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στο πετρέλαιο κίνησης.
Μετατάξεις ορισμένων αγαθών και υπηρεσιών από τον συντελεστή ΦΠΑ 13% στο 23% με ταυτόχρονη κατάργηση των απαλλαγών και των ευνοϊκών καθεστώτων με χαμηλούς συντελεστές.
ΠΗΓΗ: Ημερησία
Εφιάλτης από την Ελβετία για δανειολήπτες
isotimia_euro_-_chfΣε εφιάλτη έχει µετατραπεί το όνειρο των χαµηλών δόσεων στα στεγαστικά δάνεια µέσω ελβετικού φράγκου, καθώς η ισοτιµία του ελβετικού νοµίσµατος καταγράφει υψηλό επταετίαςέναντι του ευρώ.
Αυτό σηµαίνει ότιόσοι δανειολήπτες είχαν «ποντάρει» στο ελβετικό φράγκο πληρώνουν τώρα τσουχτερές δόσεις, ενώ και το κεφάλαιο που οφείλουν έχει αυξηθεί έναντι της αρχικής οφειλής.
Σήµερα, η ισοτιµία ευρώ / φράγκου κυµαίνεται κοντά στα 1,255, έναντι 1,65 το 2007. ∆ηλαδή, αν κάποιος είχε πάρει τότε δάνειο 100.000 ευρώ, σήµερα – παρά τα χρήµατα που έχει δώσει στο ενδιάµεσο – χρωστάει… 117.000 ευρώ, ενώ η µηνιαία δόση του έχει αυξηθεί από τα 424 στα 555 ευρώ, πληρώνει δηλαδή επιπλέον131 ευρώ τον µήνα ή 1.572 ευρώ τον χρόνο.
Η εξέλιξη αυτή επηρεάζει χιλιάδες δανειολήπτες, καθώς υπολογίζεται ότι στεγαστικά δάνεια άνω των 5 δισ. ευρώ είχαν ληφθεί σε ελβετικό φράγκο το διάστηµα 2008-2009, όταν και η ισοτιµία ήταν ευνοϊκή αλλά και τα επιτόκια σηµαντικά χαµηλότερα σε σύγκριση µε το ευρώ.
ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ. Συγκεκριµένα, η µεγάλη «κίνηση» προς το ελβετικό φράγκο έγινε το 2008, ότανη ισοτιµία ήταν κοντά στα 1,60 µε 1,62.
Τότε, σχεδόν το 15% των νέων χορηγήσεων στεγαστικών δανείων γινόταν στο ελβετικό νόµισµα.
Ακόµα όµως και αρκετούς µήνες αργότερα, στα τέλη Ιουλίου του 2009, η ισοτιµία ευρώ / φράγκου βρισκόταν στα 1,522 και ήταν ιδιαίτερα συµφέρουσα για όσους είχαν κάνει τη µετατροπή στο ελβετικό νόµισµα. Ετσι, ακόµη και τότε αρκετοί ήταν εκείνοι που επέλεξαν να πάρουν νέα δάνεια ή να µετατρέψουν τα παλιά τους από ευρώ σε φράγκο. Τα δεδοµένα όµως άλλαξαν άρδην και σήµερα η ισοτιµία έχει κατρακυλήσει περίπου στα 1,255. Μάλιστα, τόσο µεγάλη είναι η πτώση του ευρώτους τελευταίους µήνες, ώστε όχιµόνο έχει ροκανίσει τα κέρδη από τη διαφορά των τόκων, αλλάκαι οι δανειολήπτες αναγκάζονται να πληρώνουν εκατοντάδες ευρώ επιπλέονκάθε χρόνο προκειµένου να ανταποκριθούν στις υψηλότερες δόσεις τους. ΕΓΚΛΩΒΙΣΜΕΝΟΙ. Επιπλέον, η πτώση στην ισοτιµία εις βάρος του ευρώ καθιστά πλέον ασύµφορη τη µετατροπή του δανείου εκ νέου στο ενιαίο νόµισµα, καθώςστην περίπτωση αυτή προκύπτουν κεφαλαιακές ζηµιές για εκείνους που είχαν «εµπιστευθεί» το φράγκο στο παρελθόν. Ουσιαστικά δηλαδή υπάρχει ένας αριθµός δανειοληπτών που έχουν παραµείνειεγκλωβισµένοι στο φράγκο καιδεν µπορούν παρά να υποστούν τις υψηλές δόσεις τους, περιµένοντας πότε θααλλάξει η κατάσταση.
«ΚΑΝΤΕ ΥΠΟΜΟΝΗ».
Η αλλαγή στα δεδοµένα ευρώ / φράγκου οδήγησε αρκετούς δανειολήπτες να επιστρέψουν στο ευρώ έναντι του ελβετικού νοµίσµατος, καθώς οι συναλλαγµατικές απώλειες είναι υψηλότερες από τη διαφορά του επιτοκίου. Εντούτοις, όπως αναφέρουν τραπεζικά στελέχη, όσοιδεν έκαναν άµεσα τη µετατροπή ενδέχεται να βγουν περισσότερο κερδισµένοι αν κάνουν υποµονή, καθώς εκτιµούν ότι ένα µεγάλο κοµµάτι της µπόρας έχει ουσιαστικά περάσει.
ΠΗΓΗ: Τα Νέα
Καλύπτονται από το ΤΕΚΕ: Εγγυημένες όλες οι καταθέσεις
xrhma_1Οι προθεσμιακές καταθέσεις καλύπτονται από το ΤΕΚΕ, όπως και οι καταθέσεις Ταμιευτηρίου και Οψεως. Τα repos εξαιρούνται από την έννοια των καταθέσεων, όμως οι απορρέουσες από τα repos απαιτήσεις καλύπτονται από το σύστημα αποζημίωσης επενδυτών του ΤΕΚΕ.
Τα Αμοιβαία Κεφάλαια και τα επενδυτικά προϊόντα των τραπεζών (συνταξιοδοτικά, ασφαλιστικά κ.λπ.) δεν καλύπτονται αφού δεν αποτελούν καταθέσεις.
Οι καταθέσεις σε ξένα νομίσματα (π.χ. δολάρια ΗΠΑ) καλύπτονται. Το όριο των 100.000 ευρώ ισχύει ανά καταθέτη και ανά τράπεζα, ανεξάρτητα από το νόμισμα ή τη χώρα λειτουργίας του υποκαταστήματος της τράπεζας που τηρείται η κατάθεση.
Οι καταθέσεις σε υποκατάστημα ελληνικής τράπεζας σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ενωσης (π.χ. Πολωνία, Ρουμανία, Βουλγαρία) είναι επίσης εγγυημένες, καθώς ισχύει το όριο της αποζημίωσης των 100.000 ανά καταθέτη και ανά τράπεζα. Το ίδιο ισχύει και για εκείνους που έχουν κατάθεση σε υποκατάστημα ελληνικής τράπεζας σε χώρα εκτός ΕΕ (π.χ. Αίγυπτος, Αλβανία, Σερβία).
Τα υποκαταστήματα γαλλικών, βρετανικών, γερμανικών κ.λπ. τραπεζών χωρών της Ευρωπαϊκής Ενωσης δεν συμμετέχουν στο ΤΕΚΕ της Ελλάδος, αλλά συμμετέχουν υποχρεωτικά στα Συστήματα Εγγύησης Καταθέσεων της έδρας τους.
ΠΗΓΗ: Ημερησία
Κλείνουν 213 εφορίες, υπερ-ΔΟΥ για τους 1.000 πλουσιότερους – Δείτε αναλυτικά τον πίνακα με τις συγχωνεύσεις και τις νέες έδρες των εφοριών
nees_eforiesΑνατροπές στις φορολογικές συναλλαγές των πολιτών φέρνει το νέο μοντέλο φορολογικών υπηρεσιών που θα ολοκληρωθεί μέσα στους επόμενους 18 μήνες. Με την πλήρη αναδιοργάνωση και τη λειτουργία του νέου ΤAXIS στόχος είναι οι ΔΟΥ να μην έχουν καθόλου συναλλαγές με πολίτες. Ολοι οι εφοριακοί θα ασχολούνται με τη διενέργεια φορολογικών ελέγχων, την επεξεργασία των δηλώσεων και τις διασταυρώσεις στοιχείων καθώς επίσης και με την είσπραξη των ληξιπρόθεσμων οφειλών.
Η επιτροπή που ασχολήθηκε με την αναδιοργάνωση των φορολογικών υπηρεσιών ολοκλήρωσε το έργο της και παρέδωσε στην ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών το πόρισμά 24 σελίδων με τις προτάσεις της. Στο πόρισμά της, που παρουσιάζει σήμερα η «ΗτΣ», η επιτροπή προτείνει:
1. Σε κάθε νομαρχιακό διαμέρισμα θα λειτουργεί μία ΔΟΥ Από τις 288 ΔΟΥ που λειτουργούν σήμερα θα μείνουν 75 εφορίες. Από τις 75 εφορίες, οι 20 θα βρίσκονται στο νομό Αττικής, οι 6 στο νομό Θεσσαλονίκης και οι 49 ΔΟΥ στην υπόλοιπη χώρα. Ειδικά για τους νομούς Αττικής και Θεσσαλονίκης η κατανομή των ΔΟΥ έγινε κυρίως με γεωγραφικά κριτήρια (γειτνίαση δήμων και περιοχών), χωρίς να ληφθεί υπόψη η πραγματική δυνατότητα της νέας ΔΟΥ όσον αφορά την υπάρχουσα κτιριακή υποδομή, με εξαίρεση τις ΔΟΥ όπου το κτίριο ανήκει στο Δημόσιο.
2. Για το νομό Αττικής προτείνεται:
Η δημιουργία μιας ΔΟΥ που θα περιλαμβάνει τους 1.000 μεγαλύτερους φορολογούμενους της χώρας, ανεξαρτήτως νομικής μορφής.
Η κατάργηση των τριών ΔΟΥ Ανωνύμων Εταιρειών (ΦΑΕΕ Αθηνών, ΦΑΒΕ Αθηνών και ΦΑΕ Πειραιώς) και η διάσπαση των φορολογουμένων στις ΔΟΥ στις οποίες εδρεύουν οι εταιρείες τους.
Η διατήρηση της ΔΟΥ Πλοίων, στην οποία θα πρέπει να μεταφερθούν όλα τα πλοία της Αττικής που σήμερα παρακολουθούνται από άλλες ΔΟΥ, όπως Λαυρίου και Ελευσίνας.
Η διατήρηση της ΔΟΥ Κατοίκων Εξωτερικού, η οποία θα έχει στην αρμοδιότητά της την φορολογία των εισοδημάτων που αποκτώνται στην Ελλάδα από φυσικά πρόσωπα που κατοικούν στην αλλοδαπή. Στη ΔΟΥ προτείνεται να μεταφερθούν όλες ή κάποιες από τις off shore εταιρείες που σήμερα παρακολουθούνται από τις ΔΟΥ ΦΑΕΕ Αθηνών και ΦΑΕ Πειραιά, αν τελικά επιλεγεί η κατάργηση των ΔΟΥ Ανωνύμων Εταιρειών.
3. Για το νομό Θεσσαλονίκης, προτείνεται η κατάργηση της ΦΑΕ Θεσσαλονίκης και η διασπορά των εταιρειών στις ΔΟΥ που θα δημιουργηθούν.
4. Οι ΔΟΥ στους νομούς Αττικής και Θεσσαλονίκης προτείνεται να φέρουν τις ονομασίες «1η ΔΟΥ Αττικής», «2η ΔΟΥ Αττικής» κ.ο.κ. και αντιστοίχως «1η ΔΟΥ Θεσσαλονίκης» κ.λπ.
5. Η συνένωση θα αφορά και στις νησιωτικές περιοχές, δεδομένου ότι οι αρμοδιότητες που θα παραμείνουν κατά το μεταβατικό στάδιο θα μεταφερθούν στα αντίστοιχα ΚΕΠ των δήμων που λειτουργούν ήδη.
6. Διαδικασίες φορολογικού περιεχομένου που διεκπεραιώνονται σήμερα και από τα ΚΕΠ θα πάψουν να διεκπεραιώνονται από τις ΔΟΥ Συγκεκριμένα οι φορολογούμενοι θα απευθύνονται αποκλειστικά στα ΚΕΠ για:
Εκδοση βεβαίωσης φορολογικής ενημερότητας.
Εκδοση αντιγράφου εκκαθαριστικού σημειώματος φόρου εισοδήματος.
Εκδοση αντιγράφου δήλωσης φορολογίας εισοδήματος Ε1, Ε2, Ε3 και αντιγράφου δήλωσης στοιχείων ακινήτων Ε9.
Επανεκτύπωση βεβαιώσεων απόδοσης ΑΦΜ φυσικού προσώπου, έναρξης ή διακοπής εργασιών φυσικού προσώπου και αλλαγής στοιχείων διεύθυνσης φυσικού προσώπου μη επιτηδευματία.
Αίτηση πιστοποίησης στο ΤΑΧΙSNET για χορήγηση κωδικών.
Ηλεκτρονική υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος (εντύπων Ε1, Ε2 και Ε3), δηλώσεων στοιχείων ακινήτων (Ε9), οριστικών δηλώσεων φόρου απόδοσης μισθωτών υπηρεσιών και του δεύτερου αντιτύπου της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων και εμπρόθεσμων αρχικών ανακεφαλαιωτικών πινάκων ενδοκοινοτικών παραδόσεων και αποκτήσεων.
Εισοδηματική ενίσχυση νοικοκυριών ορεινών και μειονεκτικών περιοχών με χαμηλά εισοδήματα.
Εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών με τέκνα υποχρεωτικής εκπαίδευσης και χαμηλά εισοδήματα.
7. Θα απομακρυνθούν εντελώς από τις εφορίες:
Εργασίες του Μητρώου, λόγω ανάληψης των διαδικασιών έναρξης επιχειρήσεων από την υπηρεσία μίας στάσης του ΓΕΜΗ.
Πληρωμές λόγω της λειτουργίας και ανάπτυξης της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών.
Ολες οι διαδικασίες που εκτελούνται σήμερα από τις ΔΟΥ και αφορούν υποβολή δηλώσεων, έκδοση βεβαιώσεων και πιστοποιητικών θα απομακρυνθούν σύντομα από αυτές, αφού θα παρέχονται μέσω διαδικτυακών εφαρμογών. Ακόμη και τα παράβολα θα διατίθενται ηλεκτρονικά, ενώ η πληρωμή όλων των βεβαιωμένων οφειλών προς το Δημόσιο θα γίνεται μέσω τραπεζών.
Η αυτεπάγγελτη αναζήτηση πιστοποιητικών από τις ΔΟΥ, όπου προβλέπεται και μέχρι σήμερα δεν εφαρμόζεται υποχρεωτικά από αυτές.
Η «βιομηχανία» έκδοσης πιστοποιητικών, μέσω της ελεγχόμενης πρόσβασης των φορέων που ζητούν τα δικαιολογητικά (συμβολαιογράφων, τραπεζών, ταμείων κ.λπ.) σε βάσεις δεδομένων, στις οποίες υπάρχουν τα στοιχεία, όπως για παράδειγμα η ηλεκτρονική φορολογική ενημερότητα.
Στο κυνήγι οφειλετών και είσπραξης φόρων
Ολοι οι υπάλληλοι των σημερινών ΔΟΥ που συγχωνεύονται ή απορροφώνται θα μεταφερθούν στις ΔΟΥ των πρωτευουσών των νομών. Ειδικά στους νομούς Αττικής και Θεσσαλονίκης, οι υπάλληλοι των σημερινών ΔΟΥ θα μεταφερθούν στις ΔΟΥ που θα παραμείνουν ή θα δημιουργηθούν, καθώς και στα Ελεγκτικά Κέντρα, σε νέες οργανικές θέσεις.
Σύμφωνα με το πόρισμα, περισσότεροι από 2.000 υπάλληλοι των σημερινών ΔΟΥ θα ενισχύσουν τα Τμήματα Ελέγχου και Αναγκαστικής Είσπραξης Εσόδων. Ολοι οι εφοριακοί θα θεωρούνται εν δυνάμει ελεγκτές και θα επικεντρωθούν στη διενέργεια φορολογικών ελέγχων, την επεξεργασία των δηλώσεων και τις διασταυρώσεις στοιχείων καθώς επίσης και στην εφαρμογή των διαδικασιών αναγκαστικής είσπραξης εσόδων, στις περιπτώσεις των οφειλετών που δεν καταβάλλουν εμπρόθεσμα τους φόρους.
3 επίπεδα για το φορολογικό έλεγχο
1. Ελεγχος σε επίπεδο ΔΟΥ.
2. Ελεγχος σε επίπεδο Διαπεριφερειακών Ελεγκτικών Κέντρων (ΔΕΚ) προς το παρόν και μέχρι την πλήρη ανάπτυξη της αναβαθμισμένης ΔΟΥ.
3. Ελεγχος στις χίλιες μεγαλύτερες επιχειρήσεις της χώρας από το Τμήμα Ελέγχου της ΔΟΥ των 1.000 μεγαλυτέρων φορολογουμένων της χώρας.
ΠΗΓΗ: Ημερησία
Παράταση μέχρι 30 Μαΐου ηλεκτρονικών φορολογικών δηλώσεων
Παρατείνεται με απόφαση του υπουργείου Οικονομικών μέχρι της 30 Μαΐου η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων, που υποβάλλονται ηλεκτρονικά.
Ολόκληρη η απόφαση
Έχοντας υπόψη:
α) Τις διατάξεις της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 107 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος με τις οποίες ορίζεται η προθεσμία υποβολής δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος των νομικών προσώπων της παραγράφου 1 του άρθρου 101 του ν.2238/1994.
β) Τις διατάξεις της 1046097/10382/Β0012/ΠΟΛ. 1125/10.05.2001(ΦΕΚ Β'598) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών με την οποία καθορίζονται οι προθεσμίες υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος ημεδαπών ανωνύμων εταιρειών.
γ) Τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 22 του ν.2020/1992 (ΦΕΚ Α΄ 34), με τις οποίες παρέχεται εξουσιοδότηση στον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών να παρατείνει με Απόφαση, τις προθεσμίες που ορίζονται από τις κείμενες φορολογικές διατάξεις για υποβολή φορολογικών δηλώσεων σε εξαιρετικές περιπτώσεις.
δ) Τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 20 του νόμου 3943/2011 (ΦΕΚ 66 Α΄) , με τις οποίες καθιερώθηκε για πρώτη φορά η υποβολή δήλωσης με τη χρήση σύγχρονων ηλεκτρονικών μεθόδων και δικτυακών υποδομών με αποτέλεσμα να μην είναι έγκαιρα έτοιμο το απαιτούμενο ηλεκτρονικό πρόγραμμα
ε) Την αριθμ. Δ6Α 1142500 ΕΞ 2010 (ΦΕΚ 1725 Β΄ 3-11-2010) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών για την ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών κ. Δημ. Κουσελά
στ)Ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
1.Η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος που ορίζεται με την περίπτωσης α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 107 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος για τα νομικά πρόσωπα της παρ.1 του άρθρου 101 του ν.2238/1994, όταν υποβάλλονται ηλεκτρονικά παρατείνεται μέχρι τις 30 Μαΐου 2011, ανεξάρτητα από το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ του νομικού προσώπου.
2.Η πιο πάνω παράταση δεν ισχύει για τα νομικά πρόσωπα που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα καθώς και για τις τραπεζικές και ασφαλιστικές επιχειρήσεις
3.Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
ΠΗΓΗ: Ημερησία

Δευτέρα, 23 Μαΐου 2011

Μείωση του αφορολόγητου ορίου στις 6.000 ή 8.000 ευρώ και έκτακτη εισφορά
Νέο φορο-σοκ σε μισθωτούς και συνταξιούχους με μείωση αφορολογήτου ορίου από τις 12.000 ευρώ στις 6.000 ή 8.000 ευρώ, νέα έκτακτη εισφορά σε έχοντες και κατέχοντες, αύξηση της τιμής του πετρελαίου θέρμανσης μέσω της εξίσωσης των φόρων στο πετρέλαιο θέρμανσης και κίνησης, αλλαγές στο μέτρο των αποδείξεων....
 περικοπή φοροαπαλλαγών για ιατρικά έξοδα και τόκους στεγαστικών δανείων πρώτης κατοικίας αλλά και επιβολή ενιαίου συντελεστή ΦΠΑ 18% ή 19% ετοιμάζει η κυβέρνηση.

Οι νέες φορο-ρυθμίσεις εξετάζεται να ενταχθούν στο «πακέτο» των πρόσθετων δημοσιονομικών μέτρων ύψους άνω των 6 δισ. ευρώ που θα ληφθούν εντός του 2011 για να διασωθεί ο προϋπολογισμός.

Σήμερα, στη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου αναμένεται να συζητηθεί το συνολικό «πακέτο» μέτρων ύψους άνω των 26 δισεκατομμυρίων ευρώ που θα περιληφθούν στο Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής της περιόδου 2011-2015. Στο πλαίσιο αυτό αναμένεται να υποβληθεί από τον υπουργό Οικονομικών, Γ. Παπακωνσταντίνου και η εισήγηση για τη μείωση του αφορολογήτου ορίου.

Τα μέτρα
Σύμφωνα με πληροφορίες, μεταξύ των μέτρων που συζητούνται είναι:

1. Μείωση του αφορολογήτου ορίου εισοδήματος από τις 12.000 ευρώ που είναι σήμερα στα επίπεδα των 6.000 ή 8.000 ευρώ. Πιθανότερο σενάριο θεωρείται η μείωση του αφορολογήτου στις 8.000 ευρώ, ποσό που είναι λίγο υψηλότερο από το μέσο όρο της Ε.Ε. Το σχέδιο που εξετάζεται προβλέπει την επιβολή φορολογικού συντελεστή 10% για το ύψος του εισοδήματος πάνω από το νέο αφορολόγητο όριο (6.000 ή 8.000 ευρώ) και μέχρι τις 12.000 ευρώ. Τα επόμενα φορολογικά κλιμάκια θα διατηρηθούν ως έχουν.

Η νέα φορολογική κλίμακα θα ισχύσει αναδρομικά για τα εισοδήματα που αποκτώνται από την 1η Ιανουαρίου 2011 και μετά. Ομως μία πρώτη γεύση των φορο-επιβαρύνσεων θα πάρουν οι μισθωτοί και συνταξιούχοι πιθανότατα από την 1η Ιουλίου 2011 με την αυξημένη παρακράτηση φόρου. Ο φόρος που θα παρακρατείται κάθε μήνα στους μισθούς και τις συντάξεις θα υπολογίζεται με τη νέα κλίμακα και το μειωμένο αφορολόγητο όριο. Για τους μισθωτούς και συνταξιούχους, οι οποίοι έχουν ήδη υποστεί σημαντικές περικοπές στις αποδοχές τους, θα προκύψουν μεγαλύτερες κρατήσεις φόρου και επομένως ακόμη μικρότερο διαθέσιμο εισόδημα. Αυτοί που θα θιγούν περισσότεροι είναι μισθωτοί και συνταξιούχοι με χαμηλά εισοδήματα της τάξης των 10.000 - 12.000 ευρώ ετησίως οι οποίοι σήμερα είναι αφορολόγητοι.

Σε περίπτωση που υιοθετηθεί η πρόταση για τη μείωση του αφορολογήτου ορίου και την εφαρμογή νέας φορολογικής κλίμακας οι φορο-επιβαρύνσεις για τους χαμηλόμισθους φθάνουν μέχρι και τα 600 ευρώ. Στο τραπέζι των συζητήσεων έπεσε και η πρόταση για κατάργηση του αφορολόγητου ορίου για επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες, μέτρο που επιχειρήθηκε να εφαρμοστεί το 2008 από την κυβέρνηση της ΝΔ.

2. Αλλαγή του μέτρου των αποδείξεων καθώς τώρα διαπιστώνεται ότι οι φορολογούμενοι υπερκαλύπτουν το όριο των αποδείξεων που απαιτούνται για την κατοχύρωση του αφορολογήτου ορίου και σε αρκετές περιπτώσεις απολαμβάνουν μεγάλες επιστροφές φόρου. Από τις δύο πρώτες παρτίδες εκκαθαριστικών σημειωμάτων προκύπτει ότι τέσσερις στους δέκα φορολογούμενους έχουν επιστροφή φόρου και μόλις το 18,77% των φορολογούμενων πληρώνει πρόσθετο φόρο για τα εισοδήματα του 2010.

Αν και το υπουργείο Οικονομικών δηλώνει ότι είναι εντός των προβλεπόμενων στόχων η ωφέλεια φόρου από τις αποδείξεις, στο οικονομικό επιτελείο συζητούν ήδη τις αλλαγές που θα πρέπει να γίνουν στο μέτρο και μάλιστα από φέτος για να εξασφαλιστούν πρόσθετα έσοδα. Σύμφωνα με πληροφορίες, εξετάζονται οι εξής παρεμβάσεις:

Φορολογούμενοι με εισοδήματα (πραγματικό ή τεκμαρτό) άνω των 6.000 ευρώ για να εξασφαλίσουν το αφορολόγητο όριο θα πρέπει να συγκεντρώσουν αποδείξεις ίσες με το 30% του εισοδήματος. Για παράδειγμα φορολογούμενος με εισόδημα 30.000 ευρώ για να κατοχυρώσει το αφορολόγητο όριο θα πρέπει να συγκεντρώσει αποδείξεις αξίας 9.000 ευρώ ενώ σήμερα απαιτούνται 6.600 ευρώ καθώς ο υπολογισμός των απαιτούμενων αποδείξεων γίνεται κλιμακωτά. Συγκεκριμένα για εισόδημα από 6.001 έως 12.000 ευρώ απαιτείται η προσκόμιση αποδείξεων ίσων με το 10% του εισοδήματος. Για εισόδημα πάνω από 12.000 ευρώ για το τμήμα του εισοδήματος μέχρι 12.000 ευρώ προσκομίζετε το 10% σε αποδείξεις και για το επιπλέον εισόδημα το 30% σε αποδείξεις.

Αποδείξεις από επαγγελματικές ομάδες με ροπή στη φοροδιαφυγή (υδραυλικοί, ηλεκτρολόγοι, συνεργεία αυτοκινήτων κ.λπ.) θα μετράνε διπλά για το χτίσιμο του αφορολογήτου ορίου. Για παράδειγμα μια απόδειξη 100 ευρώ θα μετράει για 200 ευρώ.

Παράλληλα με τις αλλαγές που σχεδιάζονται στο μέτρο των αποδείξεων το υπουργείο Οικονομικών έδωσε εντολή στις εφορίες για δειγματοληπτικούς ελέγχους στις επιστροφές φόρου. Στο στόχαστρο μπαίνουν δηλώσεις όπου το ποσό των αποδείξεων απέχει από το μέσο όρο για το αντίστοιχο εισόδημα, καθώς και περιπτώσεις με ποσό επιστροφής κάτω των 1.500 ευρώ.

Με χθεσινή ανακοίνωση το υπουργείο υποστηρίζει ότι:

Η εφαρμογή του μέτρου των αποδείξεων, είχε ως στόχο την έκδοση αποδείξεων, προκειμένου οι πολίτες να συνδράμουν στη μεγάλη προσπάθεια για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, που αποτελεί κλοπή από τον απλό φορολογούμενο και υπεξαίρεση των εσόδων ΦΠΑ της χώρας.

Ο στόχος αυτός επιτυγχάνεται. Είναι γεγονός και με βάση τα στοιχεία ότι υπήρξε βελτιωμένη συμμόρφωση στην έκδοση αποδείξεων και αυξημένη ευαισθητοποίηση των πολιτών. Οι πολίτες ζητούν τις αποδείξεις που τους αναλογούν, γιατί αλλιώς είναι ως να συναινούν οι ίδιοι στην φοροδιαφυγή τρίτων και στην τελική δική τους φορολογική επιβάρυνση.

Τυχόν πιστωτικά υπόλοιπα των δηλώσεων δεν συνδέονται μόνο με το μέτρο των αποδείξεων, αλλά και με την ελάφρυνση από πλευράς φόρου των εισοδημάτων μέχρι 40.000 ευρώ λόγω εφαρμογής της νέας κλίμακας.

3. Επιβολή έκτακτης εισφοράς σε έχοντες και κατέχοντες. Φορολογούμενοι με υψηλά εισοδήματα ή μεγάλη ακίνητη περιουσία ή και τα δύο μαζί θα κληθούν να πληρώσουν νέα έκτακτη εισφορά. Το ύψος της έκτακτης εισφοράς θα κυμαίνεται ανάλογα με το εισόδημα που δηλώνει ο φορολογούμενος ή την ακίνητη περιουσία του.

4. Εφαρμογή ενιαίου συντελεστή ΦΠΑ 18-19% από το 2012 για όλα σχεδόν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες, μέτρο που ζητάει η αγορά η οποία πλήττεται από την ύφεση. Στο υπουργείο έχουν αρχίσει να το συζητούν καθώς από τη μία θα αποφευχθούν μαζικές μετατάξεις αγαθών από το χαμηλό συντελεστή ΦΠΑ 13% στον υψηλό 23% και από την άλλη θα υπάρξει μία ανάσα στην αγορά. Σε περίπτωση υιοθέτησης του μέτρου αυτού, θα αυξηθεί ο ΦΠΑ από το 13% στο 18% ή 19% για όλα τα είδη διατροφής, τους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος, ύδρευσης και φυσικού αερίου, τα εισιτήρια των μέσων μαζικής μεταφοράς και τα κόμιστρα των ταξί.

Παράλληλα όμως θα μειωθεί από το 23% στο 18% ή 19% ο συντελεστής ΦΠΑ που επιβαρύνει τις πωλήσεις ακινήτων, Ι.Χ. αυτοκινήτων, τα καύσιμα, τις πωλήσεις ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών, επίπλων, ειδών οικιακού εξοπλισμού, ειδών ένδυσης και υπόδησης καθώς και πλήθος άλλων προϊόντων.

Σύμφωνα με την πρόταση θα διατηρηθεί ο μειωμένος συντελεστής ΦΠΑ 6,5% αλλά για περιορισμένο αριθμό αγαθών και υπηρεσιών.

5. Εξίσωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο πετρέλαιο θέρμανσης και κίνησης από τον Οκτώβριο. Για να μην επιβαρυνθούν υπέρμετρα τα νοικοκυριά εξετάζεται η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης του πετρελαίου κίνησης.

6. «Ψαλίδισμα» και κατάργηση φοροαπαλλαγών με εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια. Ειδικότερα, για τις δαπάνες που αφορούν ιατρικά έξοδα και τόκους στεγαστικών δανείων απόκτησης πρώτης κατοικίας για δάνεια που έχουν συναφθεί μέχρι 31/12/2002 προτείνεται να μην εκπίπτουν από το εισόδημα αλλά από το φόρο.

7. Αυξήσεις στα τέλη κυκλοφορίας έτους 2012 που θα πληρώσουν πάνω από 5 εκατ. κάτοχοι οχημάτων Ι.Χ. και Δ.Χ. στο δίμηνο Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου 2011.

8. Αυξήσεις - «φωτιά» στις αντικειμενικές αξίες των ακινήτων από το Σεπτέμβριο που αναμένεται να προκαλέσει ντόμινο αυξήσεων σε φόρους και τέλη.

Αποδείξεις
Στο στόχαστρο μπαίνουν δηλώσεις όπου το ποσό των αποδείξεων απέχει από το μέσο όρο για το αντίστοιχο εισόδημα, καθώς και περιπτώσεις με ποσό επιστροφής κάτω των 1.500 ευρώ.

Συντελεστής
Επιβολή φορολογικού συντελεστή 10% για το ύψος του εισοδήματος πάνω από το νέο αφορολόγητο όριο (6.000 ή 8.000 ευρώ) και μέχρι τις 12.000 ευρώ προβλέπει το σχέδιο που μελετά η κυβέρνηση.

Πετρέλαιο
Εξίσωση από τον Οκτώβριο του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο πετρέλαιο θέρμανσης και κίνησης ενώ εξετάζεται η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης του πετρελαίου κίνησης.23/05/2011
Πηγή: www.imerisia.gr
Στο Χάρβαρντ 32.000 δολάρια, σε ΤΕΙ στην Ελλάδα 42.000 ευρώ
harvardΣτην αντεπίθεση πέρασε χθες η υπουργός Παιδείας κ. Άννα Διαμαντοπούλου, δημοσιοποιώντας ενδεικτικά στοιχεία για τη σπατάλη που γινόταν τα προηγούμενα χρόνια στην ανώτατη εκπαίδευση ως αντεπιχείρημα στους ισχυρισμούς των ΑΕΙ ότι αντιμετωπίζουν «οικονομική ασφυξία» λόγω μείωσης της κρατικής χρηματοδότησης. Ενδεικτικά, η υπουργός Παιδείας ανέφερε ότι υπάρχει τμήμα ΤΕΙ που λειτουργεί στην περιφέρεια με κόστος 42.000 ευρώ ανά φοιτητή, όταν το μέσο κόστος λειτουργίας στο κορυφαίο αμερικανικό Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ είναι 32.000 δολάρια (!).
Αλχημείες
Την ίδια ώρα, και καθώς από φέτος για την κατανομή της τακτικής επιχορήγησης λαμβάνεται υπόψη και ο αριθμός των φοιτητών, φαίνεται πως ορισμένα Τμήματα έχουν αρχίσει να κάνουν... αλχημείες για να μη χάσουν πολύτιμα κονδύλια. Όπως επισήμανε η κ. Διαμαντοπούλου, «πρύτανης, ο οποίος διαμαρτύρεται, ανακοίνωσε ότι είχε 85.000 φοιτητές και μέσα από τη λεπτομερή καταγραφή που κάναμε προκύπτουν 45.000 φοιτητές».
Σύμφωνα με στοιχεία που έχει συγκεντρώσει το υπουργείο, υπάρχουν Τμήματα που δεν προχωρούν σε διαγραφές «αιώνιων» φοιτητών από τα μητρώα τους και άλλα που ανεβάζουν τον πήχυ δυσκολίας των σπουδών για να επιμηκύνουν τη διάρκειά τους και να διατηρούν υψηλό αριθμό φοιτητών. «Δεν γίνεται να ξεχνάμε όλες τις δυσκολίες, τον ανορθολογισμό και το πελατειακό σύστημα το οποίο λειτούργησε επί χρόνια και να λέμε τώρα ότι ό,τι κάνουμε, το κάνουμε γιατί μας το λέει το Μνημόνιο.
Για την Παιδεία δεν λέει τίποτα το Μνημόνιο! Αυτό σημαίνει ότι δεν θα κάνουμε πράγματα; Δεν τα ζητούσαμε τόσα χρόνια; Γιατί δεν τα υποστηρίζουμε τώρα αυτά;», δήλωσε η κ. Διαμαντοπούλου σε συνέντευξή της στον ραδιοφωνικό σταθμό Real, τονίζοντας ότι «υπάρχει ανάγκη να αλλάξουμε τη λογική κάθε χωριό και ΤΕΙ ή Πανεπιστημιακό τμήμα».
Αναφερόμενη στα 24 περιφερειακά Τμήματα ΤΕΙ που φέτος θα δεχθούν μηδενικό αριθμό εισακτέων υπογράμμισε: «Ολη η κοινωνία ξέρει ότι τμήματα ΤΕΙ έγιναν άναρχα. Κάθε υπουργός έφτιαχνε 10 ΤΕΙ και άφηνε «σφραγίδα» σε κάθε πόλη χωρίς να υπάρχει εκπαιδευτική λογική από πίσω. Αυτό είναι ένας εξορθολογισμός της πολιτικής και μία ανάγκη που συνοδεύεται και από οικονομικά κριτήρια. Δεν είναι κακό αυτό».
Αντιδράσεις
Αντίθετη γνώμη έχουν, πάντως, τα ΤΕΙ που απειλούν ακόμα και με «λουκέτο» εάν δεν ανακληθεί η απόφαση του υπουργείου Παιδείας για κατάργηση, επί της ουσίας, των Τμημάτων αυτών. Σήμερα θα πραγματοποιηθεί εκτάκτως σύνοδος των προέδρων των περιφερειακών ΤΕΙ από την οποία, όμως, θα απουσιάζουν τα ΤΕΙ Αθήνας και Πειραιώς διαφοροποιώντας τη θέση τους.
Εξάλλου, επιστολή διαμαρτυρίας έστειλε χθες το Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών για το οποίο το υπουργείο ανακοίνωσε ότι εξετάζεται η συνέχιση της λειτουργίας του. Στην επιστολή, το Τμήμα κάνει λόγο για «πρωτοφανή δίωξη».
Την ίδια ώρα, αντιδράσεις προκαλεί η δημοσιοποίηση μέσω της ιστοσελίδας του υφυπουργού Παιδείας, Ιωάννη Πανάρετου των προτάσεων Πανεπιστημίων και ερευνητικών κέντρων που προκρίνονται στη δεύτερη φάση αξιολόγησης στο πλαίσιο του προγράμματος «Θαλής». Πανεπιστημιακοί τονίζουν πως η εξαγγελία του υπουργείου για διαφάνεια είναι κενή περιεχομένου, αφού οι προτάσεις που προκρίνονται δεν συνοδεύονται από τη βαθμολογία και τα αξιολογικά σχόλια.
ΠΗΓΗ: Ημερησία
Αυστηροί έλεγχοι στις «αποδείξεις»
apodeixeis_1Αυστηρούς δειγματοληπτικούς ελέγχους σε όσους έχουν επιστροφή φόρου ακόμη και κάτω από το όριο των 1.500 ευρώ θα διενεργήσει άμεσα το υπουργείο Οικονομικών σε μία προσπάθεια να ανακόψει την αναγραφή υψηλών αποδείξεων χωρίς να υπάρχουν τα αντίστοιχα «χαρτάκια».
Σε ανακοίνωση του το υπουργείο Οικονομικών αναφέρεται χαρακτηριστικά ότι «η υποβολή ειλικρινών δηλώσεων με πραγματικά στοιχεία είναι υποχρέωση των φορολογουμένων. Το Υπουργείο Οικονομικών θα προχωρήσει σε ελέγχους σε στοχευμένο και τυχαίο δείγμα, ειδικά σε περιπτώσεις όπου το ποσό των αποδείξεων απέχει από το μέσο όρο για το αντίστοιχο εισόδημα, καθώς και σε περιπτώσεις ποσό επιστροφής κάτω των 1500 ευρώ. Για τις περιπτώσεις που θα διαπιστωθεί καταστρατήγηση του κινήτρου με δήλωση ανακριβών ποσών στις δηλώσεις εισοδήματος, είναι αυτονόητο ότι θα υπάρξουν οι συνέπειες που ορίζονται από το νόμο».
Εφέτος, με την εφαρμογή του μέτρου υποβολής όλων σχεδόν των αποδείξεων εκατομμύρια φορολογούμενοι είτε θα έχουν σημαντική επιστροφή φόρου είτε θα έχουν μείωση του φόρου που πλήρωναν τα προηγούμενα χρόνια. Πάντως, το υπουργείο Οικονομικών περνάει στην αντεπίθεση και δεν δέχεται ότι το μέτρο των αποδείξεων έχει αποτύχει όσον αφορά την αύξηση των δημοσίων εσόδων. Ωστόσο τα έως τώρα στοιχεία δείχνουν ότι οι εφορίες αντί να εισπράττουν φόρους θα επιστρέφουν σε πολύ μεγαλύτερο ποσοστό σε σύγκριση με τα προηγούμενα χρόνια.
Το υπουργείο Οικονομικών αναφέρει ότι «η εφαρμογή του μέτρου, που θεσπίστηκε με το νόμο 3842/2010, είχε ως στόχο την έκδοση αποδείξεων, προκειμένου οι πολίτες να συνδράμουν στη μεγάλη προσπάθεια για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, που αποτελεί κλοπή από τον απλό φορολογούμενο και υπεξαίρεση των εσόδων ΦΠΑ της χώρας. O στόχος αυτός επιτυγχάνεται. Είναι γεγονός και με βάση τα στοιχεία ότι υπήρξε βελτιωμένη συμμόρφωση στην έκδοση αποδείξεων και αυξημένη ευαισθητοποίηση των πολιτών. Οι πολίτες ζητούν τις αποδείξεις που τους αναλογούν, γιατί αλλιώς είναι ως να συναινούν οι ίδιοι στην φοροδιαφυγή τρίτων και στην τελική δική τους φορολογική επιβάρυνση».
Αναφέρει επίσης ότι «τυχόν πιστωτικά υπόλοιπα των δηλώσεων δεν συνδέονται μόνο με το μέτρο των αποδείξεων, αλλά και με τη νέα ευνοϊκή για τα χαμηλά και μεσαία εισοδήματα φορολογική κλίμακα. Με την προσκόμιση των αποδείξεων σαφέστατα θα προκύψει ωφέλεια φόρου για τους φορολογούμενους, η οποία είχε υπολογιστεί και βρίσκεται εντός των προβλεπομένων στόχων».
ΠΗΓΗ: Το Βήμα
Ποιες είναι οι 268 περιοχές που μπαίνουν στο Κτηματολόγιο (αναλυτικός πίνακας)
kthmatologio_1Σε 268 περιοχές της χώρας πρόκειται να προχωρήσει το Κτηματολόγιο. Χτες η Κτηματολόγιο Α.Ε. ανακοίνωσε ότι θέτει σε δημόσια διαβούλευση την προκήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού για την ανάθεση 21 μελετών κτηματογράφησης σε 268 προ καποδιστριακούς δήμους και κοινότητας της χώρας. Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται σε 111,2 εκατ. ευρώ πλέον ΦΠΑ. Ο διαγωνισμός αναμένεται να προκηρυχθεί μέσα στον Ιούνιο. Με την κτηματογράφηση των 268 προ-καποδιστριακών ΟΤΑ θα καταγραφούν περίπου 2,6 εκατ. δικαιώματα και θα καταχωριστούν στο Κτηματολόγιο 4,7 εκατ. στρέμματα. Αναλυτικά, οι περιοχές είναι:
ΝΗΣΩΝ
Δ. Αιγίνης, Κ. Βαθέος, Κ. Κυψέλης Αιγίνης, Κ. Μεσάγρου, Κ. Πέρδικας
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Κ. Οινόης, Δ. Μεγάρων
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Κ. Βαρνάβα, Κ. Γραμματικού, Κ. Καλάμου, Κ. Καπανδριτίου, Κ. Μαρκόπουλου Ωρωπού, Κ. Νέων Παλατιών, Κ. Σκάλας Ωρωπού, Κ. Συκάμινου, Κ. Ωρωπού
ΒΟΙΩΤΙΑΣ
Δ. Σχηματαρίου
ΕΥΒΟΙΑΣ
Κ. Αφρατίου, Κ. Βαθέος, Κ. Καλοχωρίου Παντειχίου, Δ. Νέας Αρτάκης, Κ. Νέας Λαμψάκου, Κ. Παραλίας Αυλίδας, Κ. Φάρου, Κ. Φύλλων
ΑΧΑΪΑΣ
Κ. Αγίου Κωνσταντίνου, Δ. Αιγίου, Κ. Βαλιμίτικων, Κ. Δημητροπούλου, Κ. Διγελιωτικών, Δ. Ερινεού (πρώην τ. Κ. Ζήριας, τ. Κ. Νέου Ερινεού, τ. Κ. Καμαρών), Κ. Κουλούρας, Κ. Λόγγου, Κ. Ροδοδάφνης, Κ. Σελιανίτικων, Κ. Σελινούντος, Κ. Τεμένης, Κ. Αιγείρας, Δ. Ακράτας, Κ. Διακοπτού, Κ. Ελαιώνος Αιγιαλείας, Κ. Ελίκης, Κ. Ζαχλωρίτικων, Κ. Νικολαίικων, Κ. Παραλίας Πλατάνου, Κ. Πλατάνου, Κ. Ριζόμυλου, Κ. Ροδιάς, Κ. Τραπέζης, Κ. Αλισσού, Κ. Κάτω Αλισσού, Δ. Κάτω Αχαΐας, Κ. Αγίου Βασιλείου Πατρών, Κ. Ακταίου, Κ. Αραχωβίτικων, Κ. Βραχναίικων, Κ. Δρεπάνου, Κ. Ελικίστρας, Κ. Καμινιών, Κ. Κάτω Καστριτσίου, Κ. Κρήνης (Πατρών), Κ. Μιντιλογλίου, Κ. Μονοδενδρίου, Κ. Οβριάς, Κ. Παραλίας, Κ. Πετρωτού, Κ. Πλατανίου, Κ. Ρίου, Κ. Ρογίτικων, Κ. Σαραβάλιου, Κ. Σουλίου, Κ. Τσουκαλαίικων, Κ. Ψαθόπυργου.
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
Κ. Γελιανίτικων, Δ. Ευρωστίνης, τ. Κ. Ευρωστίνης-Ροζενών, τ. Κ. Χελυδορέου, τ. Κ. Λυγιάς, τ. Κ. Στομίου, τ. Κ. Σαρανταπήχου), Κ. Καμαρίου, Κ. Καρυάς, Κ. Κάτω Λουτρού, Κ. Λυκοποριάς, Κ. Μελισσίου, Δ. Ξυλόκαστρου, Κ. Πιτσών, Κ. Συκέας, Κ. Διμηνιού, Κ. Κάτω Διμηνιού, Κ. Μουλκίου, Κ. Πάσιου, Δ. Σικυώνος (Κιάτου), Κ. Σικυώνος (Βασιλικού), Δ. Βέλου Νεράντζης (πλην της κοινότητας Νεράτζης), Κ. Ευαγγελιστρίας, Κ. Κρηνών, Κ. Μπολατίου, Κ. Πουλλίτσης, Κ. Ταρσινών, Κ. Αρχαίας Κορίνθου, Κ. Εξαμιλίων, Κ. Ξυλοκερίζης, Δ. Αγίων Θεοδώρων, Κ. Ισθμιας, Δ. Λουτρακίου Περαχώρας
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
Κ. Δαλαμανάρας, Κ. Ελληνικού, Κ. Ηρας, Κ. Ιναχου, Κ. Κουρτακίου, Κ. Λαλούκα, Κ. Νέου Ηραίου, Κ. Πυργέλλας, Κ. Αγίου Αδριανού, Κ. Ανυφίου, Κ. Ασίνης, Κ. Δρέπανου, Κ. Ηραίου, Κ. Λευκακίων, Δ. Μιδέας, Κ. Νέας Τίρυνθας, Κ. Νέου Ροεινού, Κ. Πυργιωτικών, Κ. Τολού
ΑΡΚΑΔΙΑΣ
Κ. Αγίου Κωνσταντίνου, Κ. Μερκοβουνίου, Κ. Σκοπής
ΗΛΕΙΑΣ
Δ. Αμαλιάδος, Κ. Αγίου Γεωργίου, Κ. Κολιρίου, Κ. Λασταίικων
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
Κ. Αγίου Ιωάννου, Κ. Αφισίου, Κ. Κλαδά, Κ. Μαγούλας, Κ. Μυστρά, Κ. Παρορείου
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
Κ. Ελαιοχωρίου, Κ. Μικρομάνης, Κ. Καρτερολίου, Κ. Μαυρομματίου Πάμισου, Κ. Πιπερίτσης
ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ
Δ. Αγίου Κωνσταντίνου, Κ. Αγίου Νικολάου, Δ. Αγρινίου, Κ. Δοκιμίου, Δ. Θεστιέων (πρώην Κ. Καινουργίου, Κ. Προσηλίων), Κ. Καμαρούλας, Δ. Νεάπολης, Κ. Νέας Αβοράνης, Κ. Παναιτωλίου, Δ. Παραβόλας
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
Κ. Αγίου Βλάσιου, Κ. Γραικοχωρίου, Κ. Καστρίου, Κ. Λαδοχωρίου, Κ. Μαυρουδείου, Κ. Νέας Σελεύκειας, Κ. Κεστρίνης
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Κ. Αγίου Ιωάννου, Κ. Ανω Λαψίστης, Κ. Ασφάκας, Κ. Βουνοπλαγιάς, Κ. Ελεούσης, Κ. Ζωοδόχου, Κ. Καρυών, Κ. Κάτω Λαψίστης, Κ. Μεγάλου Γαρδικίου, Κ. Πετσαλιού, Κ. Ροδοτοπίου, Κ. Αμπελείας, Κ. Αμφιθέας, Κ. Βασιλικής Κ. Καστρίτσης, Κ. Κουτσελίου, Κ. Κρανούλας, Κ. Κρύας, Κ. Λογγάδων, Κ. Μαρμάρων, Κ. Μπάφρας, Κ. Μπιζανίου, Κ. Νεοκαισαρείας, Κ. Νεοχωροπούλου, Κ. Νήσου Ιωαννίνων, Κ. Πεδινής, Κ. Περάματος, Κ. Περιβλέπτου
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
Κ. Αγίου Βλάσιου, Κ. Αγίου Λαυρεντίου, Κ. Αγριάς, Κ. Αλλη Μεριάς, Κ. Ανω Λεχωνιών, Κ. Διμηνιού, Κ. Δρακείας, Δ. Ιωλκού (πρώην Κ. Αγίου Ονουφρίου, Ανακασιάς, Άνω Βόλου), Κ. Κάτω Λεχωνιών, Κ. Κατωχωρίου, Κ. Μακρινίτσης, Δ. Νέας Ιωνίας, Κ. Πορταριας, Κ. Σταγιάτων, Κ. Αγίου Δημητρίου Πηλίου, Κ. Ανηλίου, Κ. Ζαγοράς, Κ. Κισσού, Κ. Μακρυρράχης, Κ. Μουρεσίου, Κ. Ξορυχτίου, Κ. Πουρίου, Κ. Τσαγκαράδας, Κ. Αγίου Γεωργίου Νηλείας, Κ. Αφετών, Κ. Βυζίτσης, Κ. Καλαμακίου, Κ. Καλών Νερών, Κ. Λαμπινούς, Κ. Μηλέων, Κ. Νεοχωρίου, Κ. Ξινόβρυσης, Κ. Πινακάτων, Κ. Συκής
ΚΟΖΑΝΗΣ
Κ. Προαστίου, Κ. Καρυδίτσας, Κ. Κοίλων, Κ. Κρόκου, Κ. Λευκόβρυσης
ΠΙΕΡΙΑΣ
Κ. Αγίου Σπυρίδωνος, Κ. Βροντούς, Δ. Δίου, Κ. Καρίτσης, Κ. Κονταριωτίσσης, Κ. Νέας Εφέσου, Κ. Ανω Αγίου Ιωάννου, Κ. Αρωνα, Κ. Γανοχώρας, Κ. Καλλιθέας, Κ. Κάτω Αγίου Ιωάννου, Κ. Κορίνου, Κ. Νέας Τραπεζούντος, Κ. Νεοκαισάρειας, Κ. Παλαιού κεραμιδίου, Κ. Παραλίας, Κ. Περιστάσεως, Κ. Σβορώνου
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Κ. Καλοχωρίου, Κ. Κυμίνων, Κ. Νέων Μαλάγρων, Δ. Σίνδου, Δ. Χαλάστρας, Δ. Αγίου Αθανάσιου, Κ. Αγχιάλου, Κ. Γέφυρας, Κ. Λήτης, Κ. Νεοχωρούδας, Κ. Πενταλόφου, Κ. Καβαλλαρίου, Κ. Λαγυνών, Κ. Αγγελοχωρίου, Δ. Επανομής, Δ. Νέας Μηχανιώνας, Κ. Αγίας Παρασκευής, Κ. Καρδιάς, Κ. Τρίλοφου
ΣΕΡΡΩΝ
Κ. Νεοχωρίου, Κ. Επταμύλων, Κ. Λευκώνος
ΞΑΝΘΗΣ
Κ. Γενισέας, Κ. Διομήδειας, Κ. Μαγικού, Κ. Πηγαδιών, Κ. Εύμοιρου, Κ. Κιμμερίων
ΠΗΓΗ: Ημερησία
Μέτρα - ανάσα για τα ενοίκια
Διαδικασίεςεξωδικαστικού διακανονισµού για µειώσεις ενοικίων των εµπορικών ακινήτων, µειώσεις των µισθωµάτων ξενοδοχείων και άλλων τουριστικών επιχειρήσεων που λειτουργούν σε κτίρια που ανήκουνστο Δηµόσιο και παράταση των µισθώσεων για τα ακίνητα αυτά έως και 12 χρόνια προωθεί το υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.
Οπως ανακοίνωσαν χθες ο υπουργός Μιχάλης Χρυσοχοΐδης και ο υφυπουργός Ντίνος Ρόβλιας, δηµιουργείται µηχανισµός επίλυσης διαφορών για την αναπροσαρµογή των εµπορικών µισθώσεων καθώς υπάρχουν περιπτώσεις ιδιοκτητών ακινήτων – µεταξύ αυτών είναι και το Δηµόσιο – που παρουσιάζουν µεγάλη ανελαστικότητα στη µείωση των ενοικίων ακόµη και σήµερα, µέσα στην κρίση.
Ετσι µερύθµιση που θα κατατεθεί στη Βουλή τις επόµενες ηµέρες προβλέπεται η εξωδικαστική επίλυση διαφορών, η οποία ισοδυναµείσε περίπτωση συµφωνίας µε δικαστικό συµβιβασµό. Η διαδικασία θα ολοκληρώνεται χωρίς κανένα κόστος για τους ενδιαφερόµενους. Μετη ρύθµιση αυτή συστήνονται σε κάθε νοµό Επιτροπές Διακανονισµού των εµπορικών µισθώσεων, οι οποίες θα απαρτίζονται από ένα µέλος του Δικαστικού Γραφείου που εδρεύει στην οικεία περιφέρεια ως πρόεδρο, έναν κοινό εκπρόσωπο των επαγγελµατικών και επιστηµονικών φορέων του νοµού και έναν εκπρόσωπο της Πανελλήνιας Οµοσπονδίας Ιδιοκτητών Ακινήτων. Η επιτροπή επιλαµβάνεται των υποθέσεων έπειτα από αναφορά ενός τουλάχιστον από τα εµπλεκόµενα µέρη (είτε του µισθωτή είτε του εκµισθωτή) και εξετάζει τις υποθέσεις µε βάση την αρχή της εκατέρωθεν ακρόασης κατά τρόπο ώστε να εκφράζουν όλα τα µέρη επαρκώς τις απόψεις τους. Εφόσον επιτευχθεί συµβιβασµός ως προς την αναπροσαρµογή του µισθώµατος, συντάσσεται πρακτικό, το οποίο έχει ισχύ δικαστικού συµβιβασµού και ως εκ τούτου είναι άµεσα εκτελεστό.Σε διαφορετική περίπτωση η επιτροπή εκδίδει πόρισµα το οποίολαµβάνεται υπόψη από τα δικαστήρια και εκτιµάται ελεύθερα. Συµφωνία που επιτυγχάνεται από τα µέρη, χωρίς να προσφύγουν στην επιτροπή, µπορεί να επικυρώνεται από αυτή και µε τον τρόπο αυτόνα προσδίδει στον συµβιβασµό αυτόν ισχύ δικαστικού συµβιβασµού. Οι διαδικασίες θα πρέπει να ολοκληρώνονται εντός 20 ηµερών από την υποβολή του αιτήµατος. Πάντως η διαδικασία αυτή δεν υποκαθιστά τα δικαστήρια, ούτε στερεί τους ενδιαφερόµενους από το δικαίωµα προσφυγής σ’ αυτά. Με άλλη ρύθµιση που προωθείτο υπουργείο αφορά τη µείωση κατά 20% των ενοικίων των ακινήτων που στεγάζουν τουριστικές επιχειρήσεις, όπως ξενοδοχεία και ανήκουν στο Δηµόσιο, τους ΟΤΑ, την ΚΕΔ ή ΝΠΔΔ, ενώ παράλληλα παρέχεται η δυνατότητα παράτασηςτων µισθώσεων αυτών µέχρι 12 έτη. Σήµερα 204 ξενοδοχεία σε όλη την Ελλάδα λειτουργούν σε ακίνητα του Δηµοσίου.
Επίσης προωθείται και ρύθµιση σχετικά µε την παράταση των µισθώσεων χειµερινών και θερινών κινηµατογράφων και θεάτρων που λήγουν µέχρι το τέλος τους έτους για πέντε ακόµη έτη, δηλαδή µέχρι το 2016. Η ρύθµιση αυτή αφορά όλη την επικράτεια 250 κινηµατογράφους και περίπου 260 θέατρα.
ΠΗΓΗ: Τα Νέα
Μέτρα - ανάσα για τα ενοίκια
Διαδικασίεςεξωδικαστικού διακανονισµού για µειώσεις ενοικίων των εµπορικών ακινήτων, µειώσεις των µισθωµάτων ξενοδοχείων και άλλων τουριστικών επιχειρήσεων που λειτουργούν σε κτίρια που ανήκουνστο Δηµόσιο και παράταση των µισθώσεων για τα ακίνητα αυτά έως και 12 χρόνια προωθεί το υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.
Οπως ανακοίνωσαν χθες ο υπουργός Μιχάλης Χρυσοχοΐδης και ο υφυπουργός Ντίνος Ρόβλιας, δηµιουργείται µηχανισµός επίλυσης διαφορών για την αναπροσαρµογή των εµπορικών µισθώσεων καθώς υπάρχουν περιπτώσεις ιδιοκτητών ακινήτων – µεταξύ αυτών είναι και το Δηµόσιο – που παρουσιάζουν µεγάλη ανελαστικότητα στη µείωση των ενοικίων ακόµη και σήµερα, µέσα στην κρίση.
Ετσι µερύθµιση που θα κατατεθεί στη Βουλή τις επόµενες ηµέρες προβλέπεται η εξωδικαστική επίλυση διαφορών, η οποία ισοδυναµείσε περίπτωση συµφωνίας µε δικαστικό συµβιβασµό. Η διαδικασία θα ολοκληρώνεται χωρίς κανένα κόστος για τους ενδιαφερόµενους. Μετη ρύθµιση αυτή συστήνονται σε κάθε νοµό Επιτροπές Διακανονισµού των εµπορικών µισθώσεων, οι οποίες θα απαρτίζονται από ένα µέλος του Δικαστικού Γραφείου που εδρεύει στην οικεία περιφέρεια ως πρόεδρο, έναν κοινό εκπρόσωπο των επαγγελµατικών και επιστηµονικών φορέων του νοµού και έναν εκπρόσωπο της Πανελλήνιας Οµοσπονδίας Ιδιοκτητών Ακινήτων. Η επιτροπή επιλαµβάνεται των υποθέσεων έπειτα από αναφορά ενός τουλάχιστον από τα εµπλεκόµενα µέρη (είτε του µισθωτή είτε του εκµισθωτή) και εξετάζει τις υποθέσεις µε βάση την αρχή της εκατέρωθεν ακρόασης κατά τρόπο ώστε να εκφράζουν όλα τα µέρη επαρκώς τις απόψεις τους. Εφόσον επιτευχθεί συµβιβασµός ως προς την αναπροσαρµογή του µισθώµατος, συντάσσεται πρακτικό, το οποίο έχει ισχύ δικαστικού συµβιβασµού και ως εκ τούτου είναι άµεσα εκτελεστό.Σε διαφορετική περίπτωση η επιτροπή εκδίδει πόρισµα το οποίολαµβάνεται υπόψη από τα δικαστήρια και εκτιµάται ελεύθερα. Συµφωνία που επιτυγχάνεται από τα µέρη, χωρίς να προσφύγουν στην επιτροπή, µπορεί να επικυρώνεται από αυτή και µε τον τρόπο αυτόνα προσδίδει στον συµβιβασµό αυτόν ισχύ δικαστικού συµβιβασµού. Οι διαδικασίες θα πρέπει να ολοκληρώνονται εντός 20 ηµερών από την υποβολή του αιτήµατος. Πάντως η διαδικασία αυτή δεν υποκαθιστά τα δικαστήρια, ούτε στερεί τους ενδιαφερόµενους από το δικαίωµα προσφυγής σ’ αυτά. Με άλλη ρύθµιση που προωθείτο υπουργείο αφορά τη µείωση κατά 20% των ενοικίων των ακινήτων που στεγάζουν τουριστικές επιχειρήσεις, όπως ξενοδοχεία και ανήκουν στο Δηµόσιο, τους ΟΤΑ, την ΚΕΔ ή ΝΠΔΔ, ενώ παράλληλα παρέχεται η δυνατότητα παράτασηςτων µισθώσεων αυτών µέχρι 12 έτη. Σήµερα 204 ξενοδοχεία σε όλη την Ελλάδα λειτουργούν σε ακίνητα του Δηµοσίου.
Επίσης προωθείται και ρύθµιση σχετικά µε την παράταση των µισθώσεων χειµερινών και θερινών κινηµατογράφων και θεάτρων που λήγουν µέχρι το τέλος τους έτους για πέντε ακόµη έτη, δηλαδή µέχρι το 2016. Η ρύθµιση αυτή αφορά όλη την επικράτεια 250 κινηµατογράφους και περίπου 260 θέατρα.
ΠΗΓΗ: Τα Νέα
Πούλησαν σε επιχειρηματία για λίρες "νομίσματα" αλουμινίου έναντι 320.000 ευρώ
liresΤις οικονομίες μιας ολόκληρης ζωής φέρονται ότι άρπαξαν από επιχειρηματία, δύο άτομα τα οποία κατηγορούνται από την ασφάλεια Θεσσαλονίκης για απάτη.
Οι δράστες, εκμεταλλευόμενοι την αγωνία του 69χρονου ιδιοκτήτη νυχτερινού κέντρου να διασφαλίσει τις τραπεζικές του καταθέσεις, του πούλησαν πλαστές χρυσές λίρες, αξίας 320.000 ευρώ, που όπως αποκαλύφθηκε ήταν επιχρυσωμένα «νομίσματα» αλουμίνιου.
'Ενας από τους κατηγορούμενους, ηλικίας 43 ετών, συνελήφθη και ανακρίνεται από αστυνομικούς της ασφάλειας, ενώ αναζητείται ο συνεργός του. Οι δύο άνδρες πλησίασαν τον ανυποψίαστο επιχειρηματία και με το πρόσχημα της οικονομικής κρίσης, τον έπεισαν να μετατρέψει τις καταθέσεις του σε λίρες Αγγλίας. Μάλιστα, για να γίνουν πιστευτοί του είπαν ότι δήθεν είχαν βρει τις λίρες στη διάρκεια ανασκαφής και για το λόγο αυτό τα νομίσματα ήταν παλιάς κοπής και γνήσια 100%.
Σύμφωνα με την αστυνομία μέσα σε διάστημα δύο μηνών ο 67χρονος έκανε σε τακτά χρονικά διαστήματα αναλήψεις από την τράπεζα και οι κατηγορούμενοι φέρονται ότι του πούλησαν 1.400 λίρες, οι οποίες, όπως είπε χαρακτηριστικά στο ΑΠΕ - ΜΠΕ αξιωματικός της ασφάλειας, δεν ήταν ούτε καν κίβδηλες, αλλά επιχρυσωμένο αλουμίνιο.
Όταν ο 67χρονος διαπίστωσε ότι εξαπατήθηκε κατήγγειλε το γεγονός και οι αστυνομικοί της ασφάλειας του ζήτησαν να προσποιηθεί ότι ενδιαφερόταν να αγοράσει και άλλες λίρες. Στο ραντεβού που κλείστηκε συνελήφθη ο 43χρονος την ώρα που εισέπραττε από τον επιχειρηματία άλλα 40.000 Ευρώ, σε προσημειωμένα χαρτονομίσματα, ενώ σε έρευνα που έγινε στο σπίτι του βρέθηκαν ένα περίστροφο και ένα πιστόλι κρότου.
ΠΗΓΗ: Ημερησία