Παρασκευή, 4 Φεβρουαρίου 2011

Πέντε αλλαγές στο φορολογικό νομοσχέδιο
Σε ένα ατελείωτο «γράψε - σβήσε» επιδίδονται από χθες στο υπουργείο Οικονομικών για την τελική διαμόρφωση των ποινών για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής αλλά και τις αρμοδιότητες του οικονομικού εισαγγελέα. Μετά τις ενστάσεις των τριών υπουργών που διατυπώθηκαν στο προχθεσινό Υπουργικό Συμβούλιο, αλλά και έγκριτων νομικών, ο υπουργός Οικονομικών απέσυρε τις διατάξεις που είναι «μαχητές».
Συγκεκριμένα, στο προσχέδιο νόμου που δόθηκε χθες για δημόσια διαβούλευση έχουν απαλειφθεί οι διατάξεις που αφορούσαν το χαρακτηρισμό της μη απόδοσης του ΦΠΑ ως «διαρκές αδίκημα» το οποίο μπορεί να επισύρει την αυτόφωρη διαδικασία, οι ποινές φυλάκισης για τα ληξιπρόθεσμα χρέη, καθώς και τα εισοδηματικά κριτήρια για τη διενέργεια ελέγχων στους ελεύθερους επαγγελματίες. Κύκλοι του υπουργείου Οικονομικών υποστηρίζουν ότι οι εν λόγω διατάξεις που δεν περιελήφθησαν στο προς διαβούλευση προσχέδιο νόμου, απλώς θα επαναδιατυπωθούν «για να αποφευχθούν οποιεσδήποτε παρερμηνείες που θα μπορούσαν να εγείρουν ενστάσεις στα δικαστήρια και να ακυρώσουν τα μέτρα περιστολής της φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής».
Αλλαγές
Συγκεκριμένα, στο προσχέδιο νόμου που δόθηκε χθες για δημόσια διαβούλευση έχουν αφαιρεθεί οι διατάξεις που αφορούν:
Την αυτόφωρη διαδικασία για μη απόδοση ΦΠΑ. Το αρχικό σχέδιο προέβλεπε ότι το αδίκημα της μη απόδοσης ΦΠΑ και παρακρατούμενων φόρων, μετατρέπεται από στιγμιαίο σε διαρκές για να εφαρμόζεται η αυτόφωρη διαδικασία. Στο χθεσινό κείμενο αναφέρεται ότι «στο αδίκημα της μη απόδοσης ΦΠΑ και παρακρατούμενων φόρων όπου ουσιαστικά πρόκειται για υπεξαίρεση χρήματος που τρίτος έχει καταβάλει για να δοθούν στο Δημόσιο, όποιος συλλαμβάνεται να μην έχει αποδώσει ΦΠΑ πάνω από κάποιο ύψος, κρατείται και παραπέμπεται σε δίκη.
Την αυτόφωρη διαδικασία για όσους δεν εξοφλούν τα ληξιπρόθεσμα χρέη τους. Η διάταξη προέβλεπε ότι το αδίκημα μη απόδοσης ληξιπροθέσμων χρεών προς το Δημόσιο, εφ' όσον η καθυστέρηση καταβολής τους υπερβαίνει ένα εύλογο χρονικό διάστημα ανοχής (6 ή 8 μήνες) μετατρέπεται από στιγμιαίο σε διαρκές και εφαρμόζεται ομοίως η αυτόφωρη διαδικασία. Στο χθεσινό αναφέρεται ότι όποιος καθυστερεί την καταβολή των ληξιπρόθεσμων οφειλών κρατείται και παραπέμπεται σε δίκη.
Τις ποινές φυλάκισης για όσους καθυστερούν την καταβολή χρεών άνω των 5.000 ευρώ. Το προσχέδιο προέβλεπε ότι όποιος χρωστά στο Δημόσιο ληξιπρόθεσμο χρέος άνω των 5.000 ευρώ για πάνω από 4 μήνες θα τιμωρείται με φυλάκιση από 4 μήνες έως και 10 χρόνια.
Τα καθήκοντα του Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος. Διαγράφηκε ο όρος «Γενικός» αφού δεν προβλέπεται από το εθνικό δίκαιο χωρίς να αναφέρεται καμία λεπτομέρεια για το πως αυτός θα ασκεί τα καθηκόντά του. Στο αρχικό προσχέδιο νόμου υπήρχε διάταξη που όριζε ότι δεν ισχύουν έναντι του οικονομικού εισαγγελέα «διατάξεις νόμων που εισάγουν απόρρητο γενικό ή ειδικό οποιασδήποτε μορφής ή επιτρέπουν την άρση αυτού με την τήρηση ορισμένων προϋποθέσεων, ή καθιερώνουν αδυναμία ή περιορισμό πρόσβασης σε αρχεία και στοιχεία».
Τα κριτήρια για ελέγχους υψηλού κινδύνου. Το υπουργείο Οικονομικών προχώρησε στην απενοχοποίηση των 11 επαγγελματικών κατηγοριών που περιελάμβανε το προσχέδιο νόμου, σύμφωνα με το οποίο οι επιτηδευματίες, που ασκούν το ελευθέριο επάγγελμα του ιατρού, οδοντιάτρου, κτηνιάτρου, δικηγόρου, αρχιτέκτονα, μηχανικού, τοπογράφου, οικονομολόγου, σύμβουλου επιχειρήσεων, λογιστή ή φοροτέχνη θα έπρεπε να δηλώνουν από 15.000 - 25.000 ευρώ για να μην ελεγχθούν. Με τη νέα διατύπωση δεν κατονομάζονται επαγγέλματα και αφαιρούνται τα εισοδηματικά κριτήρια για τους ελέγχους με το υπουργείο να κάνει μία γενικόλογη αναφορά για «πρόβλεψη έλεγχου κατά προτεραιότητα (ανάλυση κινδύνου) για δηλούμενα χαμηλά εισοδήματα από συγκεκριμένους κλάδους ελευθέρων επαγγελματιών».
Το σχέδιο νόμου θα βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση μέχρι την Τρίτη 1η Φεβρουαρίου 2011.
Η νέα διατύπωση για τις ποινές
Οι ουσιαστικές αλλαγές έγιναν στο άρθρο 3 όπου λαμβάνονται μέτρα για την καταστολή της φοροδιαφυγής. Στο αρχικό κείμενο υπήρχαν αναλυτικές διατάξεις με νέα όρια πάνω από τα οποία θεωρείται ότι κάποιος διαπράττει ποινικό αδίκημα όταν φοροδιαφεύγει και τον περιμένει το αυτόφωρο. Με τη νέα διατύπωση οι διατάξεις αυτές έχουν διαγραφεί και στη θέση τους υπάρχει ένα γενικό κείμενο που αναφέρει ότι:
Στο αδίκημα της μη απόδοσης ΦΠΑ και παρακρατούμενων φόρων, όπου ουσιαστικά πρόκειται για υπεξαίρεση χρήματος που τρίτος έχει καταβάλει για να δοθούν στο Δημόσιο, όποιος συλλαμβάνεται να μην έχει αποδώσει ΦΠΑ πάνω από κάποιο όριο κρατείται και παραπέμπεται σε δίκη.
Ομοίως και για το αδίκημα μη απόδοσης ληξιπρόθεσμων χρεών προς το Δημόσιο εφόσον η καθυστέρηση καταβολής τους ξεπερνά ένα εύλογο χρονικό διάστημα ανοχής (π.χ. 6 ή 8 μήνες).
Αναστολή εκτέλεσης της ποινής δεν επιτρέπεται στα εγκλήματα σημαντικής φοροδιαφυγής αν προηγουμένως δεν καταβληθούν οι φόροι του κράτους.
Μετατροπή της ποινής στα εγκλήματα σημαντικής φοροδιαφυγής δεν επιτρέπεται εάν δεν καταβληθούν προηγουμένως οι οφειλόμενοι φόροι.
Η έφεση κατά της πρωτόδικης απόφασης δεν αναστέλλει την έκτιση της ποινής αν προηγουμένως δεν καταβληθούν οι φόροι που οφείλονται.
Στα φορολογικά εγκλήματα που τιμωρούνται σε βαθμό κακουργήματος εκτός από τους συνήθεις περιοριστικούς όρους (χρηματική εγγύηση, απαγόρευση εξόδου από τη χώρα κ.λπ.) μπορεί να επιβληθεί και η προσωρινή κράτηση (δηλ. προφυλάκιση) αν κρίνεται ότι με το να αφεθεί ελεύθερος είναι πιθανόν να διαπράξει παρόμοια εγκλήματα φοροδιαφυγής.
Οι αλλαγές
Απαλείφθηκε η διάταξη της αυτόφωρης διαδικασίας για μη απόδοση ΦΠΑ και ληξιπρόθεσμων οφειλών.
Αποσύρθηκαν οι ποινές φυλάκισης (4 μήνες έως 10 χρόνια) για όσους χρωστούν στο Δημόσιο άνω των 5.000 ευρώ για πάνω από 4 μήνες.
Αφαιρέθηκαν τα εισοδηματικά κριτήρια για τη διενέργεια ελέγχων στους ελεύθερους επαγγελματίες και δεν κατονομάζονται τα επαγγέλματα.
Παράταση για τις δηλώσεις ΦΠA
Παρατείνεται μέχρι και 31 Iανουαρίου 2011 η προθεσμία υποβολής των περιοδικών δηλώσεων ΦΠA.
Mέχρι και σήμερα η προθεσμία υποβολής των ανακεφαλαιωτικών πινάκων ενδοκοινοτικών αποκτήσεων αγαθών και λήψεων υπηρεσιών και ενδοκοινοτικών παραδόσεων αγαθών και παρεχόμενων υπηρεσιών που υποβάλλονται για την ημερολογιακή περίοδο του Δεκεμβρίου 2010.
Mέχρι 31 Iανουαρίου 2011 η υποβολή των περιοδικών δηλώσεων ΦΠA με πιστωτικό ή μηδενικό υπόλοιπο. Δίνεται η δυνατότητα να πραγματοποιείται στην αρμόδια ΔOY.
ΠΗΓΗ: Ημερησία
ΙΧ: Στον... αέρα η απόσυρση
Σαράντα ημέρες έχουν ήδη περάσει από τη στιγμή που η απόσυρση παλαιών Ι.Χ. αποτελεί νόμο του κράτους αλλά ακόμη δεν μπορεί να υλοποιηθεί. Οι λόγοι των καθυστερήσεων παραμένουν αδιευκρίνιστοι, ενώ η αγορά έχει κυριολεκτικά καταρρεύσει. Αλλωστε, βάσει του νόμου, το μέτρο της απόσυρσης θα ξεκινήσει 10 ημέρες μετά τη δημοσίευση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως, οπότε ακόμη και αύριο να δημοσιευθεί η ΚΥΑ το μέτρο θα ξεκινήσει στις 7 Φεβρουαρίου! Αν βέβαια η ΚΥΑ δημοσιοποιηθεί την ερχόμενη εβδομάδα τότε το μέτρο θα ξεκινήσει μετά τις 10 Φεβρουαρίου.
Πάντως, το βέβαιο είναι πως οι πωλήσεις καινούριων αυτοκινήτων έχουν σημειώσει πτώση 70%, αρνητικό ρεκόρ 25ετίας, ενώ από την άλλη η έλλειψη ρευστότητας στον κλάδο ενισχύει τις φήμες για πτωχεύσεις και λουκέτα. Ως επτασφράγιστο μυστικό κρατείται από τα κυβερνητικά στελέχη η Κοινή Υπουργική Απόφαση, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες είναι ήδη έτοιμο το τελικό σχέδιο, χωρίς κανείς να γνωρίζει τι θα περιέχει.
Διαφωνίες
Κύκλοι της αγοράς κάνουν λόγο για διαφωνίες μεταξύ κυβερνητικών στελεχών, ενώ άλλοι θεωρούν πως το θέμα κόλλησε στα γρανάζια της γραφειοκρατίας των τριών συνεργαζόμενων υπουργείων. Πάντως, η Εναλλακτική Διαχείριση Οχημάτων Ελλάδος (ΕΔΟΕ) και τα μέλη της, οι εισαγωγείς αλλά και οι έμποροι, δεν γνωρίζουν το παραμικρό για την ΚΥΑ και ανησυχούν αν μπορεί να υλοποιηθεί η απόσυρση και αν έχουν συνταχθεί σωστά οι προϋποθέσεις ώστε να μην υπάρχουν παρερμηνείες και χρειαστούν συμπληρωματικές εγκύκλιοι οι οποίες θα διορθώνουν πιθανά λάθη.
Ωστόσο, αναλυτές της αγοράς εκτιμούν πως η συνάντηση των εμπόρων (ΣΕΕΑΕ) με τον υφυπουργό Οικονομικών έχει διαδραματίσει το ρόλο της, καθώς η εξαίρεση των εισαγόμενων μεταχειρισμένων Ι.Χ. από το μέτρο της απόσυρσης θα οδηγήσει την κυβέρνηση στο Συμβούλιο της Επικρατείας αλλά και τη χώρα στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Φήμες αναφέρουν ότι στην απόσυρση ίσως τελικά συμπεριληφθούν και τα επαγγελματικά οχήματα. Πάντως, η Nissan ήδη προχώρησε ένα βήμα παραπάνω «τρέχοντας» ήδη το μέτρο της απόσυρσης και στα επαγγελματικά μοντέλα της.
ΠΗΓΗ: Ημερησία
«Ευέλικτη» μία στις τρεις προσλήψεις
Αύξηση ρεκόρ (45,17% και 49,86%) παρουσιάζουν μέσα σε ένα έτος οι προσλήψεις εργαζομένων με καθεστώς μερικής απασχόλησης (για λίγες ώρες την ημέρα) και εκ περιτροπής εργασίας (για λίγες ημέρες την εβδομάδα, λίγες εβδομάδες το μήνα και λίγους μήνες μέσα στο χρόνο) αντίστοιχα.
Τη διεύρυνση των «ευέλικτων» μορφών εργασίας έναντι της πλήρους απασχόλησης, αποκαλύπτουν τα στοιχεία των συμβάσεων εργασίας που κατέθεσαν το 2010 οι επιχειρήσεις στο Σώμα Επιθεωρήσεων Εργασίας του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Με βάση τα στοιχεία, τα οποία αποκαλύπτει η «Η» στο 12μηνο Ιανουαρίου ? Δεκεμβρίου του 2010 (μέσα στην περίοδο της μεγάλης ύφεσης):
Υποχώρησαν κατά 7,75% οι επιχειρήσεις που προχώρησαν σε προσλήψεις νέου προσωπικού (360.713 κατέθεσαν συνολικά 875.952 συμβάσεις έναντι 391.007 επιχειρήσεων και 945.138 συμβάσεων στο 11μήνο του ’09, για το οποίο τηρούνται επίσημα στοιχεία).
Μειώθηκαν κατά 21,51% οι συμβάσεις εργασίας με πλήρη απασχόληση (586.281 έναντι 746.911) και πλήρη μισθό. Ενώ στο 11μηνο του 2009 οι συμβάσεις πλήρους απασχόλησης αποτελούσαν το 79%, το 2010 περιορίστηκαν στο 67%.
Αυξήθηκαν κατά 45,17% οι συμβάσεις εργασίας με μερική απασχόληση (228.994 έναντι 157.738) και κατά 49,86% οι συμβάσεις για εκ περιτροπής εργασία (60.677 από 40.489). Οι «ευέλικτες» συμβάσεις αποτελούν τώρα το 33%, ενώ το 2009 ήταν 21%.
Επιδεινώθηκαν οι όροι αμοιβής για επιπλέον 26.253 εργαζόμενους για τους οποίους μετατράπηκαν οι συμβάσεις εργασίας από πλήρους απασχόλησης σε μερικής απασχόλησης (18.713 ή 53,15% περισσότεροι σε σύγκριση με το ’09) και εκ περιτροπής εργασίας (6.527 ή 57,43% περισσότεροι σε σύγκριση με το ’09). Σε άλλους 1.013 εργαζόμενους (+65,52% σε σύγκριση με το ’09) επιβλήθηκε η απασχόληση με το σύστημα της εκ περιτροπής εργασίας.
Η οικονομική κρίση, όπως αναμενόταν, εκτός από την επέκταση των ευέλικτων μορφών εργασίας αύξησε και τις εργατικές διαφορές εργοδοτών και εργαζομένων. Σύμφωνα με επίσημα συγκριτικά στοιχεία το ΣΕΠΕ ανέλαβε να επιλύσει 20.743 διαφορές (+22,84% σε σύγκριση με το 2008, πριν από την κρίση). Το 2010 επιβλήθηκαν πρόστιμα ύψους 13,2 εκατ. ευρώ (έναντι 10,9 εκατ. ευρώ το ‘ 09 και 9,7 εκατ. ευρώ το ’08) και, παρά το μειωμένο αριθμό των επιθεωρητών εργασίας, έγιναν συνολικά 30.936 έλεγχοι σε επιχειρήσεις (+8,85% σε σύγκριση με το ’09).
Τρόικα
Την περαιτέρω αύξηση των συμβολαίων προσωρινής και μερικής απασχόλησης ζητά, παράλληλα με τη μείωση των μισθών (κυρίως μέσω των επιχειρησιακών συμβάσεων και τη μη εφαρμογής των κλαδικών συμβάσεων σε όσους δεν εκπροσωπούνται στις διαπραγματεύσεις) το κλιμάκιο των εμπειρογνωμόνων της τρόικας.
ΠΗΓΗ: Ημερησία
e-έλεγχοι σε Ι.Χ., ακίνητα, ενοίκια
Επαγγελµατίες και έµποροι που δεν έχουν υποβάλει φορολογικές δηλώσεις εισοδήµατος και ΦΠΑ, ιδιοκτήτες ακινήτων που δεν δηλώνουν ενοίκια τα οποία εισπράττουν, εισοδήµατα που έχουν αποκτηθεί στο εξωτερικό και ιδιοκτήτες αυτοκίνητων που δεν έχουν πληρώσει τα τέλη κυκλοφορίας µπαίνουν άµεσα στο στόχαστρο της Εφορίας.
Την ίδια στιγµή η «εµφανής»φοροδιαφυγή, και όχι το σύνολότης, σύµφωνα µε το εβδοµαδιαίο δελτίο της Alpha Βank, ξεπερνά τα 12 δισ.ευρώτον χρόνο, απότα οποία 5 δισ. ευρώ προέρχονται από τον ΦΠΑ και 7 δισ. ευρώ από απόκρυψηφόρων εισοδήµατος και ακινήτων. Το σύνολο ωστόσο της φοροδιαφυγής εκτιµάται ότι είναι πολύ υψηλότερο και, όπως είπε χθες ο υφυπουργός Οικονοµικών ∆ηµήτρης Κουσελάς, ξεπερνά τα 32 δισ. ευρώ.
∆ΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ της φοροδιαφυγής είναι ο µέσος όρος δήλωσης εισοδήµατος γιαµια σειρά από ελεύθεραεπαγγέλµατα, που κυµαίνεται στα 10.000 ευρώ, όπως είπε χθες ο υφυπουργός Οικονοµικών ∆. Κουσελάς, δηλαδή χαµηλότερα ή στα ίδια επίπεδα µε τους µισθωτούς, όταν είναι προφανέςότι στην πραγµατικότητα είναι πολύ υψηλότερος.
«∆εν στοχοποιείται κανένας. Απλά στις περιπτώσειςπου έχουµε τέτοιες δηλώσεις θα ελέγχονται κατά προτεραιότητα. Θέλουµε να ξέρουν αυτοί που δηλώνουν όχι το πραγµατικό αλλά το πλασµατικό τους εισόδηµα ότι θα τους ελέγξουµε»,ανέφερε χαρακτηριστικά.
Αν µειωνόταν η φοροδιαφυγή στους άµεσους φόρους, τότε τα φορολογικά έσοδα θα µπορούσαννα αυξηθούν σταδιακά µέχρι το 2014κατά 7,5 δισ. ευρώ ετησίως, επισηµαίνει από την πλευρά τηςη Alpha Bank στο εβδοµαδιαίο της δελτίο.
ΤΑ ΠΕΝΤΕ ΜΕΤΩΠΑ των προσεχών ελέγχων της Εφορίας καθορίστηκαν σε συνάντηση της ειδικής επιτελικής οµάδας εργασίας, υπεύθυνης για τις διασταυρώσεις, που έγινε τη Τετάρτη στη ΓενικήΓραµµατεία Πληροφοριακών Συστηµάτων. Οι τοµείς αυτοί αφορούν:
n Εµπόρους, επαγγελµατίες καθώς και τους προµηθευτές τους που δεν υπέβαλαν δηλώσεις εισοδήµατος και ΦΠΑ για τη χρήση 2009.
n Περιπτώσεις νοµικών προσώπων που δεν υπέβαλαν δήλωση ΕΤΑΚ 2009 ή ΦΑΠ 2010.
n Ιδιοκτήτες ακινήτων για µη ειλικρινείς δηλώσεις εισοδήµατος από ενοίκια, µε βάσηκαι τα δεδοµένα από το Περιουσιολόγιο.
n ∆ιασταύρωση δεδοµένων για εισοδήµατα που αποκτούνται στο εξωτερικό µε τις δηλώσεις εισοδήµατος φυσικών προσώπων.
n Περιπτώσειςµη πληρωµήςτελών κυκλοφορίας γιατα έτη 2008 και 2009.
Επιπλέον καθορίστηκαν συγκεκριµένα κριτήρια κινδύνου για ελέγχους σε περιοχές µε δραστηριότητες «ύποπτες» για φοροδιαφυγή.
ΕΛΛΑ∆Α ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΗ. Χαρακτηριστική του µεγέθους της«εµφανούς» φοροδιαφυγής, σύµφωνα µε την Alpha Bank, είναι και µια σύγκριση των εσόδων σε Ελλάδα και Ευρώπη: Το ποσοστό των άµεσων φόρων στην Ελλάδα πέρυσι διαµορφώθηκε µόλις στο 7,3% του ΑΕΠ, έναντι 12,2% του ΑΕΠ στην Ευρώπη των 27 (στοιχεία 2009). Η τράπεζα, δε, εκτιµά ότι µια ικανοποιητική µείωση της φοροδιαφυγής θα ανέβαζε το ποσο στό των άµεσων φόρων στο 10,5% του ΑΕΠ το 2014, που συνεπάγεται επιπλέον 7,5 δισ. ευρώ τον χρόνο.
Οσο για το ποσοστό των έµµεσων φόρων, παρά τις περσινές απανωτές αυξήσεις του ΦΠΑ, ανήλθε στο 12,9% του ΑΕΠ, έναντι14,8% στη Γαλλία το 2009 και 13,6% στην Ιταλία, δύο χώρες µε πολύ χαµηλότερους συντελεστές ΦΠΑ και φόρους στα καύσιµα από τη δική µας.
Πέρυσι, η απώλεια εσόδων από την αύξηση της φοροδιαφυγής ξεπέρασε τα 2 δισ. ευρώ. Συνολικά η απώλεια εσόδων ετησίως από ΦΠΑ, φόρους εισοδήµατος και περιουσίας υπερβαίνει τα 12 δισ. ευρώ, ποσοστό ίσο µε το 4,8% του ΑΕΠ. Από µια µείωση της φοροδιαφυγής, οι έµµεσοι φόροι θα µπορούσαν σταδιακά να αυξηθούν στο 14% του ΑΕΠ στην Ελλάδα το 2014. Σωρευτικά η µείωση της φοροδιαφυγής θα ενίσχυε το ΑΕΠ κατά 3,5%. «∆εν έχει αποσυρθεί τίποτα. Αυτό που θα γίνει – και ήταν προγραµµατισµένο να γίνει – είναι να υπάρξει σε ορισµένα ζητήµατα µια παραπέρα συζήτηση µε το υπ. ∆ικαιοσύνης», ανέφερε χθες ο κ. Κουσελάς για τις διατάξεις που απαλείφθηκαν από το κείµενο του φορολογικού νοµοσχεδίου που τέθηκε σε διαβούλευση.Επανέλαβε ότι δεν θα προβλέπονταιποινικές κυρώσεις και δέσµευση καταθέσεων για όσους έχουν οφειλές στο ∆ηµόσιο, αλλά ταυτόχρονα τους χρωστάει και εκείνο φόρους. Για το θέµα του συµψηφισµού φόρων µε οφειλών προς το ∆ηµόσιο επανέλαβε ότι αυτό µπορεί να γίνει µόνο στον στενό δηµόσιο τοµέα και ότι δεν µπορεί να συµψηφιστούν οφειλές µε νοµικά πρόσωπα του ευρύτερου δηµοσίου τοµέα, όπως ασφαλιστικά ταµεία, νοσοκοµεία κ.ά.
Εσοδα 1 δισ. ευρώ από τα «Οµόλογα της ∆ιασποράς»
Περί το 1 δισ. ευρώ προσδοκά να αντλήσει το υπουργείο Οικονοµικών από τα 7 εκατοµµύρια Ελληνες της ∆ιασποράς, µέσω της έκδοσης των «Οµολόγων της ∆ιασποράς». Το επιτόκιο θα είναι µεγαλύτερο από το επιτόκιο των οµολόγων του δολαρίου και οπωσδήποτε µικρότερο από το 5% µε το οποίο η Ελλάδα έχει δανειστεί από την Ευρωπαϊκή Ενωση, το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.
Σύµφωνα µε χθεσινό δηµοσίευµα της γερµανικής οικονοµικής εφηµερίδας «Χάντελσµπλατ», το σχέδιο προωθεί ο υπουργός Οικονοµικών Γιώργος Παπακωνσταντίνου και θα υλοποιηθεί µετά την έγκριση του συνολικού σχεδίου στήριξης της Ε.Ε. Σύµφωνα µε την εφηµερίδα, προηγουµένως θα πρέπει να δοθεί και η έγκριση των χρηµατιστηριακών αρχών των ΗΠΑ, στην αγορά των οποίων θα διαπραγµατεύονται τα οµόλογα. Στη Γερµανία ζουν 350.000, το ίδιο και στον Καναδά, 700.000 στην Αυστραλία και 2 εκατ. στην Αµερική.
ΠΗΓΗ: Τα Νέα
ΕΠΕΝΔΥΣΗ”
Καίει τους καταναλωτές το πανάκριβο πετρέλαιο θέρμανσης
Ψυχρολουσία... στους καταναλωτές προκαλεί το πανάκριβο πετρέλαιο θέρμανσης.
Οι τιμές του έχουν ανέβει 14% με 19% σε τρεισήμισι μήνες με αποτέλεσμα να έχουν εκτιναχθεί ακόμη και στα 80 λεπτά το λίτρο. Σύμφωνα με στοιχεία του παρατηρητηρίου τιμών υγρών καυσίμων αλλά και τιμοληψίες της "Η" σε εταιρίες εμπορίας πετρελαιοειδών το πετρέλαιο θέρμανσης κυμαίνεται ανάμεσα στα 77 λεπτά με 80 λεπτά το λίτρο. Στις 15 Οκτωβρίου 2010, όταν άρχισε η διάθεσή του πωλείτο από 67 μέχρι και 72 λεπτά το λίτρο.
Οι ανατιμήσεις οφείλονται στο ράλι των διεθνών τιμών πετρελαίου αλλά κυρίως στη μεγάλη αύξηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης και του ΦΠΑ που προηγήθηκαν τον προηγούμενο χρόνο.
Η ζήτηση τις τελευταίες μέρες λόγω των χαμηλών θερμοκρασιών που επικρατούν ήταν ιδιαίτερα αυξημένη και τα νοικοκυριά που χρειάστηκαν να συμπληρώσουν τις ποσότητες που είχαν αγοράσει τον περασμένο Οκτώβριο και Νοέμβριο δυσκολεύτηκαν οικονομικά για την κάλυψη μιας από τις βασικότερες ανάγκες τους που είναι η θέρμανση.
Σύμφωνα με υπολογισμούς της «Η» η επιβάρυνση για μία μέση οικογένεια που ζει σε ένα διαμέρισμα τριών δωματίων κυμαίνεται από 52 μέχρι 65 ευρώ για να καλύψει ανάγκες θέρμανσης 650 λίτρων. Συνολικά θα χρειαστεί να διαθέσει ποσά από 500,5 μέχρι 520 ευρώ.
Ένα νοικοκυριό που μένει σε τεσσάρι διαμέρισμα χρειάζεται να βγάλει από τον «κουμπαρά» του επιπλέον 64 με 80 ευρώ για να αγοράσει 800 λίτρα θέρμανσης, όσα δηλαδή χρειάζεται για να καλύψει τους χειμερινούς μήνες. Θα πληρώσει συνολικά 616 με 640 ευρώ.
Η μονοκατοικία «καίει» 1.650 λίτρα. Οι ιδιοκτήτες της για να θερμανθούν θα διαπιστώσουν μία αύξηση κατά 132 με 165 ευρώ σε σχέση με τις 15 Οκτωβρίου. Έτσι πρέπει να προϋπολογίσει χρήματα από 1.270,5 μέχρι 1.320 ευρώ.
Οι ένοικοι ή οι ιδιοκτήτες 12 διαμερισμάτων μιας πολυκατοικίας πρέπει να πληρώσουν λόγω της αύξησης των τιμών του πετρελαίου θέρμανσης από 5.390 μέχρι 5.600 ευρώ για 7.000 λίτρα. Η αύξηση είναι από 560 μέχρι 700 ευρώ.
Σε ό,τι αφορά τους συνταξιούχους, τα νεαρά ζευγάρια, φοιτητές ή εργένηδες το κόστος θέρμανσης είναι για ένα δυάρι από 385 μέχρι 400 ευρώ για αγορά 500 λίτρων. Η επιβάρυνση κυμαίνεται από 40 μέχρι 50 ευρώ σε σχέση με τις 15 Οκτωβρίου. Μία γκαρσονιέρα που θα «καταναλώσει» 200 λίτρα θα έχει εύρος δαπάνης από 154 μέχρι 160 ευρώ. Το επιπλέον κόστος είναι 16 με 20 ευρώ

Οι τιμές του πετρελαίου θέρμανσης και το συνολικό κόστος

Κατανάλωση
Σημερινές
Συνολικός
τιμές
Συνολικός
Επιπλέον

χειμερινής περιόδου
τιμές
λογαριασμός
15ης Οκτωβρίου
λογαριασμός
ποσά

λίτρα
(ευρώ/λίτρο)
(ευρώ)
(ευρώ/λίτρο)
(ευρώ)
(ευρώ)

Γκαρσονιέρα


200
0,8
160
0,72
144
16

200
0,77
154
0,67
134
20

Δυάρι


500
0,8
400
0,72
360
40

500
0,77
385
0,67
335
50

Τριάρι


650
0,8
520
0,72
468
52

650
0,77
500,5
0,67
435,5
65

Τεσσάρι


800
0,8
640
0,72
576
64

800
0,77
616
0,67
536
80

Μονοκατοικία


1650
0,8
1320
0,72
1188
132

1650
0,77
1270,5
0,67
1105,5
165

Πολυκατοικία 12διαμ


7000
0,8
5600
0,72
5040
560

7000
0,77
5390
0,67
4690
700
Άρχισε χορός κατασχέσεων
Λαβράκια βγάζουν οι έλεγχοι και οι διασταυρώσειςτου υπουργείου Οικονοµικών καθώς έχουν ήδη εντοπίσει περισσότερους από 2.700 οφειλέτες του ∆ηµοσίου οι οποίοι, αν και έχουν στην κατοχή τους ακίνητη περιουσία δισεκατοµµυρίων, χρωστούν στην Εφορία πολλά εκατοµµύρια ευρώ.
Μέχρι τις 31 ∆εκεµβρίου 2010 υπό την απειλή κατασχέσεων και πλειστηριασµών είχαν προχωρήσει σε εξόφληση ή ρύθµιση των οφειλώντους οι1.514
από αυτούς.Οµως αρκετοίσυνεχίζουν να µην ανταποκρίνονται στις προσκλήσεις των αρµόδιων υπηρεσιών του υπουργείου, και γι’ αυτούς επιβάλλονται τα αναγκαστικά µέτρα είσπραξης που προβλέπει η νοµοθεσία, όπως είναι η κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων και οι πλειστηριασµοί ακινήτων. Μέχρι σήµερα έχουν δοθεί για 234 φορολογούµενους παραγγελίες κατάσχεσης. Πάντως, µέχρι στιγµής το ελληνικό ∆ηµόσιο έχει εισπράξει µόλις 7 εκατ. ευρώ από το σύνολο των 77,5 εκατ. που υπολογίζεται ότι είναι οι οφειλές.
ΟΙ ∆ΙΑΣΤΑΥΡΩΣΕΙΣ µέχρι τις 31 ∆εκεµβρίου 2010 έδειξαν:
n 990 οφειλέτες µε ληξιπρόθεσµες οφειλές συνολικού ποσού 6,7 εκατ. ευρώ και ακίνητη περιουσία στις Κυκλάδες (Μύκονο και Σαντορίνη), αξίας 288,39 εκατ. ευρώ. Για 15 έχουν δοθεί παραγγελίες κατάσχεσης, ολοκληρώθηκαν δύο κατασχέσεις και έχει εκδοθεί ένα πρόγραµµα πλειστηριασµού.
n 279 οφειλέτες µε ληξιπρόθεσµες οφειλές 2,7 εκατ. ευρώ και ακίνητη περιουσία που βρίσκεται στο 1ο ∆ιαµέρισµα της Αθήνας, αξίας 175,48 εκατ. ευρώ. Σε οκτώ περιπτώσεις έχουν δοθεί παραγγελίες κατάσχεσης, οκτώ κατασχέσεις ολοκληρώθηκαν και έχει εκδοθεί ένα πρόγραµµα πλειστηριασµού.
n 90 οφειλέτες µε ληξιπρόθεσµες οφειλές ύψους 35,9 εκατ. ευρώ, οφειλές άνω των 200.000 ευρώ ο καθένας και µε ακίνητη περιουσία συνολικής αξίας 176,5 εκατ. ευρώ. Για 9 έχουν δοθεί παραγγελίες κατάσχεσης, για 14 σχηµατίστηκε φάκελος κατάσχεσης και για 13 εκδόθηκε πρόγραµµα πλειστηριασµού.
n 561 κληρονόµους που έχουν συνολικές ληξιπρόθεσµες οφειλές 19,1 εκατ. ευρώ, προερχόµενες και από φόρο κληρονοµιάς, και συνολική ακίνητη περιουσία 290 εκατ. ευρώ. Για 49 έχουν δοθεί παραγγελίες κατάσχεσης και για 16 σχηµατίστηκε φάκελος κατάσχεσης.
n 547 οφειλέτες µε ληξιπρόθεσµες οφειλές 9 εκατ. ευρώ και περιουσιακά στοιχεία σε ακριβές περιοχές κατοικίας µε τιµή ζώνης άνω των 2.500 ευρώ (Βούλα, Βουλιαγµένη, Ψυχικό, Φιλοθέη, Εκάλη, Ν. Ερυθραία, Πανόραµα) συνολικής αξίας 919 εκατ. ευρώ. Για 75 έχουν δοθεί παραγγελίες κατάσχεσης και για 24 σχηµατίστηκε φάκελος κατάσχεσης.
n 235 φαρµακεία µε ληξιπρόθεσµες οφειλές 4,1 εκατ. ευρώ.
ΠΗΓΗ: Τα Νέα
Γερμανικός "κορσές" για συντάξεις, μισθούς, φόρους
Έξι μέτρα – φωτιά προβλέπει το «Σύμφωνο Ανταγωνιστικότητας» που προωθεί για όλη την Ευρώπη το Βερολίνο ως αντάλλαγμα για να πει το πολυπόθητο «ναι» στο «πακέτο – λύση» για την κρίση χρέους. Αν και οι διαπραγματεύσεις μεταξύ των εταίρων της Ε.Ε., αρχής γενομένης της αυριανής Συνόδου Κορυφής, αναμένεται να κρατήσουν αρκετές εβδομάδες ώστε να καθοριστούν οι λεπτομέρειες, δημοσίευμα των Financial Times αναφέρει ότι Γερμανία και Γαλλία βρίσκονται κοντά σε συμφωνία για σημαντικά στοιχεία του σχεδίου, όπως είναι οι ενιαίοι κανόνες για τα δημοσιονομικά και τα μισθολογικά, καθώς και τη φορολόγηση των επιχειρήσεων.
Οι δύο πλευρές φαίνεται καταρχήν να ανάβουν το «πράσινο φως» για τη συνταγματική κατοχύρωση μείωσης του δημόσιου δανεισμού, το λεγόμενο «φρένο χρέους», το οποίο έχει ήδη καθιερώσει η Γερμανία στο Σύνταγμά της και απαιτεί να κάνουν το ίδιο οι εταίροι ώστε από το 2016 καμία κυβέρνηση να μην έχει διαρθρωτικό έλλειμμα άνω του 0,35%.
Ο υφυπουργός Οικονομικών Γιεργκ Άσμουσεν έχει, εξάλλου, υποστηρίξει ότι με την επιβολή «φρένου χρέους» θα ανοίξει ο δρόμος για μείωση των επιτοκίων που έχουν λάβει Ελλάδα και Ιρλανδία.
Το Βερολίνο θέλει, επίσης, να αυξηθούν τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης στα 67 έτη για όλους (ισχύει ήδη σε Γερμανία, Γαλλία), λαμβάνοντας υπόψη τη γήρανση του πληθυσμού. Οι πολίτες σε Αυστρία, Βέλγιο, Δανία, Ιταλία, Ολλανδία, Ισπανία, Σουηδία και Ηνωμένο Βασίλειο βγαίνουν σε σύνταξη στα 65.
Το δημοσίευμα των FT αναφέρει πως αν και δεν έχουν συμφωνηθεί ακόμη η Γερμανία επιδιώκει τη μεγαλύτερη εναρμόνιση της φορολογίας των επιχειρήσεων και την απαγόρευση τιμαριθμικής αναπροσαρμογής των μισθών.
Μεταξύ των προτάσεων Μέρκελ περιλαμβάνεται ένας ενιαίος φορολογικός συντελεστής επιπέδου Ιρλανδίας δηλαδή 12,5%, προκειμένου να αποδυναμωθούν οι χώρες που χρησιμοποιούν τους χαμηλούς συντελεστές για την προσέλκυση επενδύσεων.
Σημειώνεται ότι σε Γερμανία και Γαλλία ο φορολογικός συντελεστής για τις επιχειρήσεις διαμορφώνεται σε 29,8% και 34,4% αντίστοιχα και είναι από τους υψηλότερους στην Ευρώπη. Στην Ελλάδα έπεσε από το 24% στο 20%, ενώ ο μέσος όρος στην Ευρωζώνη ήταν πέρυσι 25,7% και στην Ε.Ε. 23,2%. Οι χαμηλότεροι συντελεστές καταγράφηκαν σε Κύπρο, Βουλγαρία (10%) και Ιρλανδία (12,5%).
Ο Γάλλος πρόεδρος Νικολά Σαρκοζί διεμήνυσε πρόσφατα στο Δουβλίνο ότι δεν μπορεί να χαίρει της οικονομικής βοήθειας από τον μηχανισμό στήριξης διατηρώντας ταυτόχρονα χαμηλή τη φορολογία επί των επιχειρήσεων, λαμβάνοντας όμως την απάντηση ότι η διατήρηση του φόρου στο 12,5% είναι βασικό στοιχείο για την ανάκαμψη της ιρλανδικής οικονομίας.
Η καγκελάριος Μέρκελ τάσσεται επίσης «υπέρ» της κατάργησης της Αυτόματης Τιμαριθμικής Αναπροσαρμογής. Θέλει δηλαδή να διακοπεί κάθε σύνδεση μεταξύ μισθών και πληθωρισμού. Σύμφωνα με το Reuters, τουλάχιστον τέσσερις χώρες της ευρωζώνης, το Βέλγιο, η Κύπρος, το Λουξεμβούργο και η Μάλτα, χρησιμοποιούν τις τιμές κάποιων προϊόντων για τον καθορισμό του ύψους αμοιβής ορισμένων μισθωτών υπηρεσιών, ενώ άλλες χώρες, όπως η Πορτογαλία, συνδέουν τους μισθούς με την αύξηση των τιμών καταναλωτή κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων μεταξύ εργοδοτών και εργαζομένων για την υπογραφή συλλογικών συμβάσεων εργασίας.
Το «Σύμφωνο Ανταγωνιστικότητας» προβλέπει ακόμη τη δημιουργία ενός συστήματος εθνικών πλαισίων για την αντιμετώπιση τραπεζικών κρίσεων, αλλά και να αναγνωρίζουν οι χώρες -μέλη αμοιβαία τα διπλώματα και τις επαγγελματικές άδειες.
Ένα άλλο στοιχείο της συζήτησης αφορά τα κριτήρια, με τα οποία θα μετράται η ανταγωνιστικότητα, όπως το κόστος εργασίας, οι μισθοί των δημοσίων υπαλλήλων ή οι επενδύσεις στην έρευνα και την τεχνολογία. Συζήτηση γίνεται και σχετικά με το αν θα πρέπει να προβλέπονται κυρώσεις για τις χώρες που αποτύχουν να τηρήσουν το σύμφωνο. Ανώτεροι αξιωματούχοι, αναφέρουν οι Financial Times, παραδέχονται ότι πιθανόν το σύστημα πρέπει να είναι σε εθελοντική βάση, αν δεν
συμφωνηθεί επίσημα στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής νομοθεσίας.
ΠΗΓΗ: Ημερησία
Στο αυτόφωρο οι φοροφυγάδες
Ρύθμιση η οποία θα προβλέπει συμψηφισμό φορολογικών οφειλών προς το δημόσιο και υποχρεώσεων του δημοσίου προς τις επιχειρήσεις θα περιλαμβάνει το φορολογικό νομοσχέδιο στην τελική του μορφή, προανήγγειλε ο υπουργός οικονομικών Γ. Παπακωνσταντίνου κατά τη διάρκεια ευρείας σύσκεψης με τους εκπροσώπους των κοινωνικών εταίρων. Επίσης θα υπάρχει διάταξη για το χαρακτηρισμό του αδικήματος φοροδιαφυγής ως διαρκούς, αλλά και πρόβλεψη για αυτόφωρη σύλληψη υπό προϋποθέσεις.
Από την πλευρά του ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ Χρ. Παναγόπουλος ζήτηση να ποινικοποιηθεί η φοροδιαφυγή και να ληφθούν δρακόντεια μέτρα ακόμα και δήμευση περιουσιών.
Ο πρόεδρος της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών, Β. Ράπανος, τόνισε ότι γίνεται μια αρχή για να περιοριστεί η φοροδιαφυγή. Ζήτησε όμως από την κυβέρνηση -σε μια περίοδο με περιορισμένη ρευστότητα και κατακόρυφη πτώση των κερδών- οι τράπεζες να σταματήσουν να πληρώνουν έκτακτες εισφορές  για προηγούμενες χρήσεις.
Το τελικό σχέδιο νόμου θα συζητηθεί την ερχόμενη εβδομάδα στο υπουργικό συμβούλιο.
ΠΗΓΗ: Ημερησία

Πέμπτη, 3 Φεβρουαρίου 2011

Αλλαγές στη φορολογία 2010

Δείτε επίσης

http://www.megaline.gr/component/content/article/372-eisodima-analitikos-odigos-2011.html
Οι αλλαγές στο νέο φορολογικό νομοσχέδιο του 2010
Πηγή: Express.gr  16/03/10-12:30
TO Yπουργείο Οικονομικών κατέθεσε χθες στη Βουλή τα βασικά σημεία του νέου φορολογικού νομοσχεδίου το οποίο θα εγκριθεί από το Yπουργικό Συμβούλιο την Πέμπτη και θα ψηφιστεί τη Δευτέρα από τη Βουλή. Στο κείμενο που κατατέθηκε για διαβούλευση προβλέπεται η παράταση του καθεστώτος χρήσης ταμειακών μηχανών και στην ουσία φορολόγησης με λογιστικό και όχι τεκμαρτό προσδιορισμό για περίπτερα, λαϊκές, ΤΑΞΙ κ.λπ. Προβλέπει ακόμα προοδευτική κλίμακα για αποδείξεις και τη σύνδεσή του με το αφορολόγητο και φόρο 20% για τα έσοδα της εκκλησίας από εκμετάλλευση ακινήτων.

Αναλυτικά το σημείωμα που κατέθεσε ο υπουργός Οικονομικών Γ. Παπακωνσταντίνου στη Bουλή αναφέρει τα εξής:
Α. ΦOPOΛOΓIA EIΣOΔHMATOΣ
1. Nέα φορολογική κλίμακα
Eισάγεται μια νέα φορολογική κλίμακα χωρίς διακρίσεις ως προς την πηγή προέλευσης των εισοδημάτων, με περισσότερα κλιμάκια για πιο δίκαιη κατανομή των φορολογικών βαρών και με πρόβλεψη για ανά διετία αναπροσαρμογή των κλιμακίων βάσει του τιμαρίθμου. Tο αφορολόγητο όριο για όλους τους φορολογούμενους είναι τα 12.000 ευρώ. H νέα κλίμακα διαμορφώνεται ως εξής:
ΠINAKAΣ A
 


Mε τη νέα κλίμακα υπάρχει μετατόπιση βάρους από τα χαμηλά και μεσαία στα υψηλά εισοδήματα. Συγκεκριμένα, υπάρχει φοροελάφρυνση σε εισοδήματα μέχρι 40.000 ευρώ. Eνδεικτικά, εισόδημα 25.000 ευρώ έχει μείωση φόρου 310 ευρώ (-10%), εισόδημα 35.000 ευρώ έχει μείωση φόρου 50 ευρώ (-1%), ενώ εισόδημα 100.000 ευρώ έχει αύξηση φόρου 1.350 ευρώ (7%).
2. Aποδείξεις και αφορολόγητο όριο
Eισάγονται κίνητρα για τη συλλογή αποδείξεων, καθώς μέρος του αφορολογήτου ορίου θα εξασφαλίζεται με τη συλλογή αποδείξεων από την αγορά αγαθών και υπηρεσιών, ενώ παρέχεται επιπλέον έκπτωση για την προσκόμιση αποδείξεων πέρα από το απαιτούμενο όριο. Στις αποδείξεις περιλαμβάνονται όλες οι κατηγορίες αγαθών και υπηρεσιών εκτός εκείνων που αφορούν αγαθά μεγάλης αξίας που αποτελούν τεκμήριο ελάχιστου εισοδήματος, των τακτικών λογαριασμών στον τομέα των τηλεπικοινωνιών, της ενέργειας, της ύδρευσης κ.λπ., και όσων αναγνωρίζονται ιδιαιτέρως για μείωση του εισοδήματος ή έκπτωση από τον φόρο (ιατρικές δαπάνες, δαπάνες ενοικίων, ασφάλιστρα κ.λπ.).
Για ατομικό εισόδημα μέχρι 6.000 ευρώ δεν απαιτείται προσκόμιση αποδείξεων δαπανών. Για εισόδημα έως 12.000 ευρώ ο φορολογούμενος χρειάζεται να προσκομίσει αποδείξεις ύψους 10% του εισοδήματός του. Aπό 12.000 και άνω χρειάζεται να προσκομίζει αποδείξεις ύψους 10% του εισοδήματος για τις πρώτες 12.000 και 30% του εισοδήματος για το τμήμα του εισοδήματος που είναι πάνω από τις 12.000 ευρώ. Oταν οι δαπάνες είναι περισσότερες από τις απαιτούμενες και μέχρι του ποσού των 15.000 ευρώ ατομικά ή 30.000 ευρώ για οικογένεια, ο φορολογούμενος δικαιούται μείωση φόρου ίση με το 10% της διαφοράς μεταξύ του ποσού των απαιτούμενων για το αφορολόγητο δαπανών και αυτού των δηλούμενων.
Oταν οι δαπάνες είναι λιγότερες από τις απαιτούμενες, ο φορολογούμενος επιβαρύνεται με ποσοστό φόρου ίσο με το 10% του ποσού των δαπανών που υπολείπεται.
3. Προσδιορισμός ελάχιστου εισοδήματος με χρήση τεκμηρίων
Mε το νομοσχέδιο προτείνεται προσδιορισμός του ελάχιστου φορολογητέου εισοδήματος με βάση υπηρεσίες και περιουσιακά στοιχεία που έχει στην κυριότητά του ή χρησιμοποιεί ο φορολογούμενος. Για τον προσδιορισμό του εισοδήματος θα λαμβάνονται υπόψη οι κατοικίες, αυτοκίνητα, σκάφη, εναέρια μέσα, πισίνες, δίδακτρα ιδιωτικών σχολείων, οικιακές βοηθοί κ.ά.
4. Kατάργηση αυτοτελούς φορολόγησης
Kαταργούνται οι περιπτώσεις αδικαιολόγητης αυτοτελούς φορολόγησης εισοδημάτων. Oι περιπτώσεις αυτές εντάσσονται στην ενιαία κλίμακα φορολογίας εισοδήματος. Eξαιρούνται μόνο οι τόκοι των τραπεζικών καταθέσεων και των ελληνικών κρατικών ομολόγων, για τους οποίους διατηρούνται οι ισχύουσες διατάξεις.
Παραδείγματα: Kαταργείται η αυτοτελής φορολόγηση των διαφόρων επιδομάτων και αποζημιώσεων των υπαλλήλων του δημοσίου τομέα, τα εισοδήματα από την υπογραφή συμβολαίων ποδοσφαιριστών, προπονητών κ.λπ., οι αμοιβές όσων εκλέγονται στην τοπική αυτοδιοίκηση κ.ά.
5. Kατάργηση των φοροαπαλλαγών
Kαταργούνται οι απαλλαγές από τη φορολογία εισοδήματος ή η φορολόγηση εισοδημάτων με ειδικούς συντελεστές. Eξαιρούνται μόνο οι ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες, σε ορισμένες περιπτώσεις σε συνδυασμό με εισοδηματικό κριτήριο.
6. Λογιστικός προσδιορισμός εισοδημάτων
Eισάγεται από 1.1.2011 ο λογιστικός προσδιορισμός βάσει βιβλίων εσόδων-εξόδων και αποδείξεων πώλησης ή παροχής υπηρεσιών για όλους τους ελεύθερους επαγγελματίες και καταργείται κάθε ειδικός τρόπος φορολόγησης ορισμένων κατηγοριών επαγγελμάτων. Eιδικότερα επιβάλλεται ο λογιστικός προσδιορισμός των εισοδημάτων των:
Tαξί, Φορτηγών Δημόσιας Xρήσης, Λεωφορείων KTEΛ, Eνοικιαζομένων Δωματίων, Kάμπινγκ, Mηχανικοί-Aρχιτέκτονες, Λιανοπωλητές, Πρακτορεία ΠPOΠO, Bενζινάδικα, Περίπτερα κ.ά. Για τη μεταβατική περίοδο των εισοδημάτων του 2010 θα υπάρξουν προσαρμογές στο τεκμαρτό φορολογητέο εισόδημα. H υποχρέωση για την έκδοση αποδείξεων ισχύει σε κάθε περίπτωση και για το 2010.
7. Aναλογική φορολόγηση μερισμάτων και υπεραξίας μετοχών
Στα φορολογητέα εισοδήματα εντάσσονται τα μερίσματα και γενικότερα τα διανεμόμενα κέρδη που εισπράττονται από φυσικά πρόσωπα. Φορολογείται η υπεραξία από τη βραχυχρόνια αγοραπωλησία μετοχών, ενώ για τον ορισμό της φορολογητέας υπεραξίας λαμβάνονται υπόψη και οι τυχόν ζημιές.
8. Hλεκτρονική υποβολή δηλώσεων
Για τις δηλώσεις του 2011 και εξής η δήλωση φόρου εισοδήματος υποβάλλεται ηλεκτρονικά. Mε υπουργική απόφαση ορίζεται η μορφή της ηλεκτρονικής δήλωσης και οι εναλλακτικές δυνατότητες για τη συμπλήρωση και υποβολή της (απευθείας, μέσω φοροτεχνικών γραφείων, μέσω KEΠ).
9. Eνθάρρυνση επαναπατρισμού κεφαλαίων από το εξωτερικό
Kαταθέσεις σε τράπεζες στην αλλοδαπή που εντός έξι μηνών θα μεταφερθούν σε ετήσιο προθεσμιακό λογαριασμό στην Eλλάδα εξαιρούνται του ελέγχου πόθεν έσχες εφόσον καταβληθεί φόρος 5% επί της αξίας του κεφαλαίου. Mετά το πέρας της περιόδου των έξι μηνών οι ελληνικές αρχές θα ενεργοποιήσουν κάθε διεθνή ή ευρωπαϊκή συμφωνία προκειμένου να λάβουν γνώση των καταθέσεων Eλλήνων φορολογουμένων σε τράπεζες της αλλοδαπής. Για τα επαναπατρισθέντα κεφάλαια που επενδύονται επιστρέφεται μέρος του φόρου αυτού.
B. ΦOPOΛOΓIA AKINHTHΣ ΠEPIOYΣIAΣ
10. Aντικατάσταση ETAK από προοδευτικό φόρο στην ακίνητη περιουσία
Tο Eιδικό Tέλος Aκίνητης Περιουσίας καταργείται. Eπιβάλλεται ετήσιος φόρος κατοχής μεγάλης ακίνητης περιουσίας σε ατομικό επίπεδο με την πιο κάτω κλίματα:
ΠINAKAΣ B
 

Για ακίνητες περιουσίες άνω των 5.000.000 ευρώ θα ισχύει για τρία χρόνια ο συντελεστής 2%.
11. Mεταβιβάσεις και δωρεές
H ισχύουσα φορολογία μεταβίβασης ακινήτων εφαρμόζεται και κατά τη μεταβίβαση μετοχών ή εταιρικών μεριδίων εταιριών κατοχής και εκμετάλλευσης ακινήτων.
Eπιβάλλεται φόρος 5% για τις δωρεές ακινήτων και 10% για τις δωρεές μετρητών προς NΠΔΔ, NΠIΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και λοιπά πρόσωπα που έως σήμερα ήταν απαλλασσόμενα.
12. Φορολόγηση εξωχώριων εταιριών ακινήτων (offshore)
Aυξάνεται ο συντελεστής φορολόγησης ακινήτων στην ιδιοκτησία εξωχώριων εταιριών από 3% σε 15% ετησίως και καταργείται κάθε εξαίρεση από την υποχρέωση καταβολής φόρου. Tαυτόχρονα προσφέρεται προθεσμία για μεταβίβαση του ακινήτου σε φυσικό πρόσωπο με ευνοϊκούς όρους. Tα κτηματολογικά γραφεία ή υποθηκοφυλακεία υποχρεούνται εντός έξι μηνών να ενημερώσουν τη ΓΓΠΣ για όλα τα ακίνητα αρμοδιότητάς τους που αποτελούν ιδιοκτησία εξωχώριων εταιριών. Yποχρεούνται επίσης να κοινοποιούν στη ΓΓΠΣ κάθε νέα τέτοια εγγραφή ή άλλη μεταβολή στα αρχεία τους. Παράλληλα ενεργοποιείται η Yπηρεσία Eρευνας και Eλέγχου Tιμών (YΠEET) για τη συλλογή πληροφοριών για τις εταιρίες που βρίσκονται εγκατεστημένες σε προνομιακά φορολογικά καθεστώτα και εφαρμόζεται ενδελεχής έλεγχος εταιριών στις οποίες μέτοχος είναι εξωχώρια εταιρία.
13. Φορολόγηση της εκκλησιαστικής περιουσίας
H ακίνητη περιουσία της εκκλησίας φορολογείται όπως και των άλλων NΠΔΔ κοινωφελούς σκοπού. Φορολογούνται με συντελεστή 20% τα έσοδα από την εκμετάλλευση της ακίνητης περιουσίας της εκκλησίας και των ιερών μονών και φορολογούνται με συντελεστή 5% οι δωρεές ακινήτων και με 10% οι δωρεές μετρητών.

Γ. ΦOPOΛOΓIA EΠIXEIPHΣEΩN

14. Διαχωρισμός των φορολογητέων κερδών σε μη διανεμόμενα και διανεμόμενα κέρδη
H φορολογία των μη διανεμομένων κερδών μειώνεται σταδιακά από 25% σε 20%. Tο 2010 ο συντελεστής φόρου μειώνεται στο 24%. H παρακράτηση φόρου στα διανεμόμενα κέρδη (μερίσματα) γίνεται σε επίπεδο νομικού προσώπου. Λαμβάνεται πρόνοια ώστε η συνολική φορολογική επιβάρυνση να μην ξεπερνά τη φορολογική επιβάρυνση για εισοδήματα από μισθωτή εργασία.
15. Φορολόγηση παροχών σε είδος προς εταιρικά στελέχη
Eπειδή οι επιτηδευματίες αγοράζουν πολυετή αυτοκίνητα στο όνομα των εταιριών τους για να μην εμφανίζουν στις προσωπικές δηλώσεις τους θα προβλεφθεί ότι το κόστος κυκλοφορίας, συντήρησης και τα μισθώματα που καταβάλλονται όπως αυτά προκύπτουν από τα βιβλία της εταιρίας αποτελούν εισόδημα του χρήστη (διευθύνων σύμβουλος, διαχειριστής, πρόεδρος δ.σ., στέλεχος).
16. Eπέκταση ΦΠA
Προβλέπεται η επέκταση ΦΠA σε οικονομικές δραστηριότητες που σήμερα δεν καλύπτονται ή απαλλάσσονται και δεν προβλέπονται για αυτές εξαιρέσεις από την Oδηγία της E.E. για το ΦΠA.
17. Kριτήρια αυτοελέγχου
H αντιμετώπιση σε συστηματική βάση του φαινομένου της φοροδιαφυγής και της παραοικονομίας με την προοδευτική λήψη κατάλληλων θεσμικών και διοικητικών μέτρων πρέπει να συνδυαστεί με την αύξηση της εθελούσιας συμμόρφωσης. Σ' αυτή την κατεύθυνση θα υπάρχουν κίνητρα για τον αυτοέλεγχο των μικρών επιχειρήσεων με την καθιέρωση δεικτών, όρων και προϋποθέσεων υπαγωγής. Oποιος πληροί τα συγκεκριμένα κριτήρια ή αποδέχεται θα ολοκληρώνει κατ' αρχήν τη φορολογική του υποχρέωση για τη συγκεκριμένη χρήση. Eάν από το σύνολο των στοιχείων βρεθεί στο δείγμα μέσω της ανάλυσης κινδύνου κατ' εξαίρεση θα υπόκειται σε έλεγχο.
18. Kατάργηση χαριστικών φοροαπαλλαγών
Kατάργηση χαριστικών φοροαπαλλαγών στις επιχειρήσεις. Φορολόγηση 90% των bonus στις τράπεζες και στις χρηματοοικονομικές επιχειρήσεις.
19. Φορολογικά πιστοποιητικά επιχειρήσεων από ορκωτούς ελεγκτές. Πιστοποίηση λογιστών - φοροτεχνικών
Oρκωτοί ελεγκτές, και για τις μικρότερες εταιρίες πιστοποιημένα γραφεία λογιστών ή φοροτεχνικών, θα βεβαιώνουν την ακρίβεια της φορολογικής υποχρέωσης της επιχείρησης. Oι ορκωτοί ελεγκτές θα εκδίδουν σχετικό πιστοποιητικό, το οποίο θα περιλαμβάνει παρατηρήσεις και παραβάσεις επί των διατάξεων της φορολογικής νομοθεσίας. Oι λογιστές - φοροτεχνικοί θα βεβαιώνουν την ακρίβεια και ειλικρίνεια των υποβαλλόμενων δηλώσεων ως προς τη συμφωνία αυτών με τα οικονομικά δεδομένα που προκύπτουν από τα στοιχεία και βιβλία της επιχείρησης. H εφορία με βάση το σύστημα στοχευμένων ελέγχων θα διενεργεί δειγματοληπτικούς ελέγχους, οι οποίοι εφόσον αναδείξουν φοροδιαφυγή θα επιφέρουν τις προβλεπόμενες κυρώσεις τόσο στις επιχειρήσεις όσο και στις ελεγκτικές εταιρίες.

Δ. ANTIMETΩΠIΣH THΣ ΦOPOΔIAΦYΓHΣ

20. Eπαγγελματικοί λογαριασμοί
Aπό 1/1/2011 όλες οι συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων κάθε κατηγορίας όπως και όλες οι αμοιβές μισθοδοσίας προαγματοποιούνται υποχρεωτικά μέσω τραπεζικών επαγγελματικών λογαριασμών. Mε υπουργική απόφαση καθορίζεται το ύψος των συναλλαγών που υποχρεωτικά υπόκεινται σε αυτή τη ρύθμιση. Oι τράπεζες όπου τηρούνται οι επαγγελματικοί λογαριασμοί των επιχειρήσεων υποχρεούνται να παρέχουν στη ΓΓΠΣ ενημέρωση για τις πραγματοποιούμενες συναλλαγές.
21. Περιουσιολόγιο
H ΓΓΠΣ εντός έξι μηνών συγκροτεί περιουσιολόγιο όλων των φυσικών προσώπων κατόχων AΦM. Στο περιουσιολόγιο περιλαμβάνονται κυρίως ακίνητα, αυτοκίνητα, σκάφη, εναέρια μέσα μεταφοράς, κατοχή μετοχών, αμοιβαίων κεφαλαίων και εταιρικών μεριδίων. Δεν περιλαμβάνονται οι τραπεζικές καταθέσεις και τα ομόλογα του ελληνικού Δημοσίου. Mε υπουργική απόφαση θα ορίζεται ο τρόπος αποτύπωσης και συγκέντρωσης των πιο πάνω περιουσιακών στοιχείων. Tο περιουσιολόγιο θα αποτελεί τη βάση για διεξαγωγή διασταυρώσεων προς επαλήθευση των εισοδημάτων που δηλώνονται από τους φορολογούμενους.
22. Διασταυρώσεις στοιχείων
Tακτική εφαρμογή ηλεκτρονικών διασταυρώσεων. Aναθεώρηση του υπάρχοντος πλαισίου διασταύρωσης στοιχείων με βάση ετήσιο πρόγραμμα για τακτικούς περιοδικούς ελέγχους και όχι σε ad hoc βάση όπως είναι σήμερα. Στους ελέγχους περιλαμβάνονται και έλεγχοι που γίνονται για πρώτη φορά, όπως η διασταύρωση στοιχείων τραπεζικών λογαριασμών που λαμβάνουμε από άλλες χώρες στο πλαίσιο των διεθνών συμβάσεων ανταλλαγής τραπεζικών πληροφοριών. O έλεγχος θα γίνεται με την εφαρμογή κριτηρίων επικινδυνότητας το μέγεθος των δειγμάτων θα είναι τέτοιο ώστε να μπορεί να ελεγχθεί αποτελεσματικά από ελεγκτές και επιθεωρητές.
23. Hλεκτρονική διασύνδεση του Yπουργείου Oικονομικών
Hλεκτρονική διασύνδεση του Yπουργείου Oικονομικών με όλα τα υπουργεία και φορείς με υποχρέωση όλων για υποβολή κάθε στοιχείου οικονομικού ενδιαφέροντος είτε πρόκειται για αμοιβές είτε για μισθούς είτε για αποζημιώσεις είτε για επιδοτήσεις ή οικονομικές ενισχύσεις. Θα συγκεντρώνονται (ηλεκτρονική υποβολή) ακόμα στοιχεία όπως από το Yπ. Περιβάλλοντος για τα δημόσια έργα, άδειες οικοδομών, από το Yπ. Yποδομών για τα αυτοκίνητα, από το Yπ. Δικαιοσύνης - δικαστήρια για δικαστικές διενέξεις διεκδίκησης αμοιβών, αποζημιώσεων, παραστάσεις δικηγόρων, συμβολαιογράφοι για αντίγραφα συμβολαίων, συμφωνητικών, από ΔEH, EYΔAΠ κ.λπ.
24. Eλεγχοι με βάση κριτήρια κινδύνου
Kεντρική επιλογή των ελεγκτέων υποθέσεων με σύστημα ανάλυσης κινδύνου (risk analysis). Kαταρτίζεται κατάλογος μορίων κινδύνου φοροδιαφυγής (point system) βάσει του οποίου διενεργούνται προληπτικοί και τελικοί έλεγχοι τήρησης της φορολογικής νομοθεσίας από τα υπόχρεα νομικά και φυσικά πρόσωπα. Oι αρμόδιες για τον έλεγχο αρχές καταρτίζουν ετήσιο πρόγραμμα στοχευμένων ελέγχων βάσεις των αποτελεσμάτων που προκύπτουν από την εφαρμογή των πιο πάνω μορίων. Eφαρμογή πληροφοριακών συστημάτων διαχείρησης των ελέγχων. Σύστημα που τίθεται σε λειτουργία μέσα στο 2010 επιλέγει προς έλεγχο τις πιο επικίνδυνες επιχειρήσεις, διασφαλίζει ότι οι έλεγχοι γίνονται με βάση αντικειμενικά κριτήρια και επιτρέπει την κεντρική διαχείριση της πορείας των υποθέσεων.
25. Hλεκτρονική τιμολόγηση
Σε συνδυασμό με τον επαγγελματικό λογαριασμό εφαρμογή της ηλεκτρονικής τιμολόγησης και ηλεκτρονικής διακίνησης των τιμολογίων μεταξύ επιχειρήσεων και μεταξύ επιχειρήσεων και Δημοσίου. Aπό 1/1/2011 τιμολόγια για συναλλαγές άνω των 3.000 ευρώ μεταξύ επιχειρήσεων και Δημοσίου θα γίνονται δεκτά μόνο ηλεκτρονικά. Oι φορολογικές αρχές θα έχουν τη δυνατότητα άμεσης πρόσβασης στα στοιχεία των ηλεκτρονικών συναλλαγών.
26. Πιστοποίηση ηλεκτρονικής υπογραφής
Oλοι οι επαγγελματίες (λογιστές, φοροτέχνες, εκτελωνιστές, συμβολαιογράφοι κ.λπ.) θα πιστοποιηθούν και θα αποκτήσουν ψηφιακή υπογραφή, ώστε να επικοινωνούν ηλεκτρονικά με το Yπουργείο Oικονομικών για λογαριασμό τρίτων υπόχρεων, νομικών ή φυσικών προσώπων.
27. Συναλλαγές άνω των 1.500 ευρώ χωρίς μετρητά
Aπό 1/1/2011 δεν θα θεωρείται νόμιμη κάθε συναλλαγή μεταξύ ιδιωτών και επιχειρήσεων ή μεταξύ επιχειρήσεων αξίας μεγαλύτερης των 1.500 ευρώ εάν αυτή γίνεται με μετρητά. Οι συναλλαγές αυτές θα γίνονται με πιστωτικές ή χρεωστικές κάρτες ή δίγραμμες επιταγές ή ηλεκτρονικές διαβιβάσεις μέσων τραπεζών.
28. Tαμειακές μηχανές παντού
Oλες ανεξαιρέτως οι επιχειρήσεις και οι επιτηδευματίες οφείλουν να εκδίδουν αποδείξεις μέσω πιστοποιημένων ταμειακών μηχανών. Στον κανόνα αυτό υπάγονται, χωρίς εξαιρέσεις, και τα πρατήρια καυσίμων, τα περίπτερα, τα ταξί, οι πωλητές των λαϊκών αγορών κ.λπ.
29. Kίνητρα για αποκάλυψη διαφθοράς και φοροδιαφυγής
Yιοθέτηση φορολογικής αμνηστίας για άτομα ή επιχειρήσεις που βοηθούν στην αποκάλυψη διεφθαρμένων δημοσίων λειτουργών. Aμοιβή όποιου οδηγεί σε σύλληψη για δωροδοκία που αφορά λαθρεμπορία ή φοροδιαφυγή.
30. Eπιτάχυνση διαδικασιών καταβολής προστίμου και άλλες κυρώσεις
Συντομεύονται οι προθεσμίες και επιταχύνονται γενικώς οι διαδικασίες επιβολής διοικητικών κυρώσεων. Eιδικότερα θα προβλέπεται η δυνατότητα της YΠEE να επιβάλει επιτόπου άμεσα καταβλητέα πρόστιμα. Παράλληλα ενεργοποιείται η διαδικασία κλεισίματος του καταστήματος σε περίπτωση υπότροπου παράβασης μη έκδοσης αποδείξεων.
Για ελεύθερους επαγγελματίες και επιτηδευματίες απώλεια του αφορολόγητου ορίου της κλίμακας στην περίπτωση παράβασης μη έκδοσης ή ανακριβούς έκδοσης στοιχείου πώλησης ή στοιχείου διακίνησης.
31. Kατάσχεση για χρέη προς το Δημόσιο
Yιοθέτηση δραστικών μεθόδων συλλογής των ανείσπρακτων οφειλών, όπως η κατάσχεση περιουσιών για όσους έχουν την ικανότητα αποπληρωμής. Aυτό θα εφαρμοστεί αποτελεσματικά μέσω της σύνδεσης των εκκρεμών χρεών με στοιχεία από την ηλεκτρονική καταγραφή της ακίνητης περιουσίας καθώς και με τη δυνατότητα «κατάσχεσης εις χείρας τρίτων» όσον αφορά τραπεζικούς λογαριασμούς.
32. Eλεγχος συναλλαγών με εξωχώριες εταιρίες και υποκεφαλαιοδότησης (thin capitalization)
Δεν αναγνωρίζονται οι αγορές, οι δαπάνες, τα μισθώματα, οι τόκοι που προκύπτουν από συναλλαγές με εξωχώριες εταιρίες ή εταιρίες αντιπροσώπευσης αυτών.
33. Eλεγχος πρακτικών τιμολόγησης μεταξύ μητρικών και θυγατρικών
Eνισχύονται και συμπληρώνονται οι διατάξεις περί ελέγχου πρακτικών ενδοομιλικών συναλλαγών (transfer pricing) μεταξύ μητρικών και θυγατρικών εταιριών εγκατεστημένων σε χώρες με προνομιακά φορολογικά καθεστώτα που προβλέπονται στον νόμο 3728/08. Δημιουργείται ειδική ομάδα ελέγχου των πρακτικών τιμολόγησης μεταξύ μητρικών και θυγατρικών εταιριών.
34. Kυρώσεις για φοροδιαφυγή και λαθρεμπόριο
Eπιβάλλεται ένα αυστηρότερο πλαίσιο ποινικών κυρώσεων για τα αδικήματα της φοροδιαφυγής και της λαθρεμπορίας.
35. Aναδιοργάνωση φορολογικών υπηρεσιών
Aναδιοργάνωση της YΠEE με δημιουργία εξειδικευμένης υπηρεσίας η οποία θα ελέγχει τους ιδιώτες με μεγάλα εισοδήματα (επώνυμη φοροδιαφυγή) αξιοποιώντας στοιχεία και πληροφορίες που συλλέγονται από φορείς όπως συμβολαιογράφοι, τράπεζες, χρηματιστήριο, μεσίτες, φορολογικές αρχές άλλων χωρών κ.λπ. Eξειδικευμένη υπηρεσία με αποστολή τη διερεύνηση, τη μεθοδολογία και τον εντοπισμό, φοροδιαφυγής τομέων του παραεμπορίου καθώς και την αντιμετώπισή του σε συνεργασία με άλλους φορείς (αστυνομία, δημοτική αστυνομία κ.λπ.).
Δημιουργία κεντρικού τηλεφωνικού κέντρου (call-center) για άμεση υπενθύμιση (με τη λήξη του χρέους) των οικονομικών υποχρεώσεων των πολιτών.
Eπίσης προβλέπεται ο επανακαθορισμός των ελεγκτικών αρμοδιοτήτων μεταξύ των διαφόρων διοικητικών επιπέδων του Yπουργείου Oικονομικών και της Yπηρεσίας Oικονομικής Eπιθεώρησης.

E. ANAΠTYΞIAKA KINHTPA (ΠEPAN AYTΩN ΠOY ΘA OPIΣTOYN ΣTON ANAΠTYΞIAKO NOMO TOY YΠOYPΓEIOY OIKONOMIAΣ, ANTAΓΩNIΣTIKOTHTAΣ KAI NAYTIΛIAΣ)

36. Eνίσχυση της νεανικής επιχειρηματικότητας
Θεσπίζεται 3ετές αφορολόγητο για δημιουργία και λειτουργία νέων επιχειρήσεων από άτομα έως 35 ετών.
37. Περιβαλλοντικά κίνητρα
Θεσπίζονται νέα κίνητρα με στόχο την περιβαλλοντική προστασία, όπως φορολογικά κίνητρα για την ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων και για τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των επιχειρήσεων. Eπιπλέον, δίνονται κίνητρα και ελαφρύνσεις για την προστασία του δομημένου περιβάλλοντος με ελαφρύνσεις για τη διατήρηση αδόμητης γης που είναι εντός σχεδίου σε πυκνοδομημένες περιοχές και για την προστασία της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς.
38. Kίνητρα για την έρευνα
Aύξηση εκπτώσεων στα φορολογητέα κέρδη για επιχειρήσεις που πραγματοποιούν δαπάνες σε τεχνολογική καινοτομία όπως ορίζονται σε απόφαση του Yπουργού Παιδείας, Διά Bίου Mάθησης και Θρησκευμάτων.
Tο μέρος των κερδών που προέρχονται από την πώληση αγαθών που ενσωματώνουν διεθνώς αναγνωρισμένη πατέντα της επιχείρησης απαλλάσσονται φόρου για τρεις εταιρικές χρήσεις.
39. Kίνητρα για την κινηματογραφική παραγωγή
Παρέχεται έκπτωση φόρου σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα με βάση τις δαπάνες που προορίζονται για την παραγωγή κινηματογραφικού έργου μεγάλου μήκους.
40. Φορολογικά κίνητρα επενδύσεις και διατήρηση θέσεων εργασίας
Mε το νομοσχέδιο εισάγονται φοροαπαλλαγές για τη διατήρηση θέσεων εργασίας σε επιχειρήσεις με μείωση του κύκλου εργασιών.

Τετάρτη, 2 Φεβρουαρίου 2011

Ξεπάγωμα αιτήσεων για φωτοβολταϊκά

Wednesday February 02, 2011 12:00 AM


Aπορρίπτει η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, τουλάχιστον προσωρινά και έως ότου αξιολογήσει το θέμα μετά και από διάλογο με τους ενδιαφερομένους, το αίτημα της ΔΕΗ να χαρακτηρίσει ως κορεσμένα τα δίκτυα 16 νομών της χώρας για εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σταθμών και να σταματήσει η υποβολή αιτήσεων για σύνδεση νέων μονάδων στους νομούς αυτούς.

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας σε σχετική ανακοίνωση επισημαίνει ότι κορεσμένες περιοχές για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών θεωρούνται μόνο τα διασυνδεδεμένα νησιά, περιλαμβανομένης της Εύβοιας, και μόνο για ισχύ σταθμού άνω των 150 KW. Σημειώνει, παράλληλα, ότι σύμφωνα με τον νόμο «οι περιοχές με κορεσμένα δίκτυα και η δυνατότητα απορρόφησης ισχύος σε αυτές διαπιστώνονται με απόφαση της ΡΑΕ που εκδίδεται μετά από εισήγηση του αρμόδιου διαχειριστή» και ότι η ΔΕΗ (ως διαχειριστής του δικτύου) έχει ζητήσει προθεσμία ως το τέλος Ιανουαρίου για να υποβάλει την εισήγησή της ως προς το ζήτημα αυτό. Eτσι η ΡΑΕ καταλήγει ότι θα αποφανθεί αφού πρώτα λάβει την εισήγηση της ΔΕΗ ενώ στο μεσοδιάστημα θα συνεχιστεί κανονικά η υποβολή αιτήσεων για νέα φωτοβολταικά.

Πρέπει να σημειωθεί ότι οι νομοί, τα δίκτυα των οποίων η ΔΕΗ θεωρεί κορεσμένα, είναι οι εξής: Βοιωτίας, Καρδίτσας, Φθιώτιδας, Ευρυτανίας, Καστοριάς, Κιλκίς, Κοζάνης, Ξάνθης, Φλώρινας, Αιτωλοακαρνανίας, Aρτας, Πρέβεζας, Μεσσηνίας, Ηλείας, Αρκαδίας και Λακωνίας.

Μέχρι να εκδοθεί η απόφαση κορεσμού από τη ΡΑΕ ή το ΥΠΕΚΑ η αδειοδοτική διαδικασία δεν αναστέλλεται ούτε για τους φωτοβολταϊκούς σταθμούς αρμοδιότητας ΡΑΕ (ισχύς μεγαλύτερη από 1 MW) ούτε γι' αυτούς αρμοδιότητας ΔΕΗ (έως 1 MW)

Κλείνοντας, η ΡΑΕ αναγγέλλει τη διοργάνωση δημόσιας διαβούλευσης στο δίμηνο Φεβρουαρίου - Μαρτίου 2011 για τα θέματα συνδέσεων στο δίκτυο διανομής, πράγμα που σημαίνει ότι η όποια απόφασή της σχετικά με τον κορεσμό των δικτύων θα πρέπει να αναμένεται μετά το τέλος Μαρτίου, αφού μελετήσει και αποκωδικοποιήσει τα αποτελέσματα της διαβούλευσης.

Πηγή: www.express.gr
Τα πέντε νέα αιτήματα από την τρόικα για εργασιακά - ασφαλιστικό
Αντιμέτωπη με πέντε νέα «αιτήματα» της τρόικας, τα οποία θα αλλάξουν οριστικά το κοινωνικό και εργασιακό στάτους στη χώρα μας βρίσκεται η κυβέρνηση. Δεδομένου του αργού ρυθμού με τον οποίο προχωρούν οι επιχειρησιακές συμβάσεις, οι δανειστές μας ζητούν μόνιμα μέτρα: Πρώτον, ατομικές συμβάσεις εργασίας, δεύτερον, ελαστικό ωράριο, τρίτον, μείωση της αποζημίωσης, μείωση του εφάπαξ και μείωση των επικουρικών συντάξεων.
Ως προς τα δύο τελευταία, η τρόικα ουσιαστικά ζητά την κατάργησή τους και την προώθηση λύσεων μέσω του ιδιωτικού τομέα. Επιπλέον, η τρόικα ζητά να εφαρμοστεί άμεσα το νέο μισθολόγιο στο Δημόσιο και υποβάλλει ερωτήματα γιατί δεν έχουν ανταποκριθεί οι τράπεζες στο πρόγραμμα ρευστότητας και, το κυριότερο, γιατί οι διοικήσεις των εισηγμένων ΔΕΚΟ αγνόησαν την επιστολή του Γ. Παπακωνσταντίνου για περικοπές στους μισθούς.
Επιπλέον, ζητά από το υπουργείο Οικονομικών να προσδιορίσει με ακρίβεια τις πηγές των 12 δισ. ευρώ που έχουν προβλεφθεί για την περίοδο μέχρι το 2014. Αυτά είναι τα «κακά» νέα, γιατί υπάρχουν και «καλά». Αν και η κυβέρνηση κρατά χαμηλούς τόνους για την επικείμενη Σύνοδο Κορυφής της Ε.Ε., στο παρασκήνιο οι διεργασίες για την επαναγορά μέρους του ελληνικού χρέους, την επιμήκυνση του δανείου των 110 δισ. ευρώ και τη μείωση του επιτοκίου δανεισμού της χώρας μας από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας έχουν προχωρήσει πολύ.
Οι Ευρωπαίοι θέλουν να διασφαλίσουν τις επενδύσεις τους στην Ελλάδα και η βοήθεια προς την κυβέρνηση για να συνεχίσει να καταβάλει τις δόσεις των δανείων είναι ο μόνος δρόμος που κρατά και τις δυο πλευρές στο παιχνίδι. «Η λύση της σωτηρίας της χώρας έχει την πλήρη νομιμοποίηση από τον ελληνικό λαό. Θέμα νομιμοποίησης, ούτως ή άλλως, θέσαμε και στις πρόσφατες αυτοδιοικητικές εκλογές και τα αποτελέσματα έδειξαν ότι αυτήν τη νομιμοποίηση την έχουμε», απάντησε χθες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, όταν ρωτήθηκε αν θα γίνουν εκλογές για να επικυρωθεί η νέα συμφωνία με την τρόικα.
Εκλογές
Ο Γ. Πεταλωτής απέδωσε την εκλογολογία σε σκοπιμότητες συμφερόντων και επιτέθηκε στη ΝΔ: «Θα μπορούσα να κάνω ένα σχόλιο για τη Ν.Δ. με τρεις λέξεις: Για τη Ν.Δ. ζητείται επειγόντως σοβαρότητα. Η απόδραση από την κυβέρνηση είναι ίδιον της Ν.Δ. Το ζήσαμε πριν από ενάμιση χρόνο. Είμαι σίγουρος πως ο Α. Σαμαράς θα αισθανόταν έντρομος στην ιδέα να κληθεί να αναλάβει τη διακυβέρνηση της χώρας.
Μισθολόγιο και ΔΕΚΟ
Η τρόικα ζητά να εφαρμοστεί άμεσα το νέο μισθολόγιο στο Δημόσιο και υποβάλλει ερωτήματα γιατί δεν έχουν ανταποκριθεί οι τράπεζες στο πρόγραμμα ρευστότητας και, το κυριότερο, γιατί οι διοικήσεις των εισηγμένων ΔΕΚΟ αγνόησαν την επιστολή του Γ. Παπακωνσταντίνου για περικοπές στους μισθούς.
Επιπλέον, ζητά από το υπουργείο Οικονομικών να προσδιορίσει με ακρίβεια τις πηγές των 12 δισ. ευρώ που έχουν προβλεφθεί για την περίοδο μέχρι το 2014.
Γ. Πεταλωτής
«Η απορύθμιση δεν έγινε, ούτε από την τρόικα, ούτε από αυτή την κυβέρνηση. Ο εργασιακός μεσαίωνας και η απορύθμιση υπήρχαν μέσα σε ένα άναρχο τοπίο εργασιακών σχέσεων, στο οποίο θα πρέπει να μπει τάξη. Και φυσικά, όταν λέμε τάξη, δεν εννοούμε να καταλυθούν τα εργασιακά δικαιώματα».
Τι θα ζητήσουν
Πρώτον, ατομικές συμβάσεις εργασίας, δεύτερον, ελαστικό ωράριο, τρίτον, μείωση της αποζημίωσης, μείωση του εφάπαξ και μείωση των επικουρικών συντάξεων.
ΠΗΓΗ: Ημερησία
Εκτενής οδηγός για όλες τις φορολογικές απορίες
Απαντήσεις στα εκατοντάδες ερωτήματα που θέτουν καθημερινά οι πολίτες σε εφορίες και λογιστικά γραφεία για μεταβιβάσεις ακινήτων, εφαρμογή του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας, τις αλλαγές στον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, τη δυνατότητα καταβολής ληξιπρόθεσμων οφειλών σε δόσεις, τα πρόστιμα για περιπτώσεις φοροδιαφυγής κτλ δίνει το υπουργείο Οικονομικών.
Το υπουργείο Οικονομικών συγκέντρωσε τα ερωτήματα αυτά και εξέδωσε έναν ειδικό φορολογικό οδηγό που απαντά σε απορίες απλών πολιτών, επαγγελματιών και επιχειρήσεων. Ειδική αναφορά γίνεται στην εφαρμογή του νέου Φόρου Ακίνητης Περιουσίας (ΦΑΠ) που αντικατέστησε το Ενιαίο Τέλος Ακινήτων και τον Ειδικό Φόρο επί των Ακινήτων.
Ακόμη καθορίζονται με λεπτομέρεια οι διαδικασίες υποβολής περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ και ο τρόπος με τον οποίο επιβάλεται η συγκεκριμένη φορολογία στα νεόδμητα ακίνητα.
Για τα θέματα του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων υπάρχουν αρκετές απαντήσεις σε ερωτήματα ελεύθερων επαγγελματιών, ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχουν οι διευκρινίσεις του υπουργείου Οικονομικών αναφορικά με τον τρόπο τμηματικής καταβολής των ληξιπρόθεσμων οφειλών για τις οποίες πολύς λόγος έχει γίνει τελευταία. Ακόμη, στο οδηγό που ακολουθεί υπάρχει αναλυτική περιγραφή των νέων τελών κυκλοφορίας των Ι.Χ. αυτοκινήτων και μοτοσικλετών με βάση τις εκπομπές καυσαερίων.
Το εγχειρίδιο σε pdf
ΠΗΓΗ: Το Βήμα

Οδηγός για τις δηλώσεις ΦΠΑ

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο..

http://www.econ-e.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=61945:2011-02-02-04-55-02&catid=581:2009-08-26-11-06-35&Itemid=203
Ανάσα για χιλιάδες δανειολήπτες
Ανάσα σε χιλιάδες δανειολήπτες δίνει απόφαση του Αρείου Πάγου µε την οποία ακυρώνεται ένας ακόµη δυσβάστακτος όρος από εκείνους που περιλαµβάνονται στα συµβόλαιατων στεγαστικών δανείων.
Πρόκειται για τον όρο που προβλέπει την τµηµατική χορήγηση του στεγαστικού δανείου αναλόγως της προόδου των οικοδοµικών εργασιών, οι οποίες ελέγχονται από µηχανικό της τράπεζας, από την πιστοποίηση του οποίου εξαρτάται η εκταµίευση µέρους του δανείου. Σε περίπτωση που οι οικοδοµικές εργασίες δεν έχουν προχωρήσει, η τράπεζα αρνείται στον δανειολήπτη την εκταµίευση του δανείου, για το οποίο ωστόσο ο ίδιος υποχρεούται να καταβάλει τους τόκους για ολόκληρο το ποσό, το οποίο όµως δεν έχει εισπράξει.
Με την υπ’ αριθµ. 7/2011 απόφασή του το Ανώτατο ∆ικαστήριο χαρακτηρίζει καταχρηστικό τον συγκεκριµένο όρο, ο οποίος υποχρεώνει τους δανειολήπτες σε καταβολή τόκων για υπηρεσία που δεν τους έχει παρασχεθεί, καθώς έτσι διαταράσσεται η ισορροπία των δικαιωµάτων και υποχρεώσεων των συµβαλλοµένων – της τράπεζας και του καταναλωτή – εις βάρος τουκαταναλωτή.
Οπως αναφέρεται στη δικαστική απόφαση, ο εν λόγω όρος προβλέπει πλασµατική εκταµίευση του δανείου (µε την έγκρισή του) για την ενεργοποίηση και µόνον των υποχρεώσεων του δανειολήπτη, ο οποίος καταβάλλει τόκους για ποσό που εξακολουθεί να έχει στην κατοχή της δεσµευµένο η τράπεζα.
Συγχρόνως όµως – τονίζουν οι δικαστές στην απόφασή τους – η τράπεζα δεν µεριµνά για τον περιορισµό της επιβάρυνσης του δανειολήπτη µε τον συνυπολογισµό του οφέλους της από τη µη αποδέσµευση του υπόλοιπου ποσού του δανείου.
ο ΟΡΟΣ ΑΥΤΟΣ παραβιάζει – σύµφωνα µε τον Αρειο Πάγο– και την αρχή της διαφάνειας που πρέπει να διέπει τους γενικούς όρους των συναλλαγών, καθώςοι δανειολήπτες δεν γνωρίζουν «κατά τρόπο ορισµένο, ορθόκαι σαφή», όπως απαιτεί ο νόµος, «το επιτόκιο µε το οποίο έχουν δανειστεί, δεδοµένου ότι στην ουσία τοκίζονται για δεύτερη φορά τα καταβαλλόµενα ποσά του δανείου».
Αυτό που συµβαίνει στην πράξη στις περιπτώσεις στεγαστικών δανείων που προβλέπουν τη σταδιακή εκταµίευση είναι ναεγκρίνεται το δάνειο, να ξεκινούνοι υποχρεώσεις του δανειολήπτη και η καταβολή τόκων από την πρώτη ηµέρα, να λαµβάνει µέρος του δανείου, αλλάλόγω µη προόδουτων οικοδοµικών εργασιών να αναστέλλεται η εκταµίευση, µε αποτέλεσµα να κρατάει η τράπεζα στηνκατοχή της ποσό για το οποίο ο δανειολήπτης καταβάλλει τόκους και επιβαρύνεται µε επιπλέον έξοδα χωρίς να µπορεί να χρησιµοποιήσει τα χρήµατα αυτά.
Κατά του όρουαυτού έχουν προσφύγει εδώ και χρόνιακαταναλωτικές οργανώσεις και παρά το γεγονός ότι από τα κατώτεραδικαστήρια είχε κριθεί παράνοµος και καταχρηστικός, αρκετές τράπεζες εξακολουθούσαν να τον εφαρµόζουν στις συµβάσεις των στεγαστικών δανείων. Σηµειώνεται ότι η απόφαση αυτή του Αρείου Πάγου έρχεται να προστεθεί στην απόφαση του υπουργείου Εργασίας µε την οποία οι τράπεζες υποχρεούνται να καταργήσουν ακόµη οκτώ όρους που θεωρούνται καταχρηστικοί και έχουν κριθεί από τα δικαστήρια.
ΠΗΓΗ: Τα Νέα

Τροπολογία για τους λογιστές στον νομοσχέδιο για το ΕΤΕΑΝ . Μέλη του Οικονομικού επημελητηρίου και οι απόφοιτοι των ΤΕΙ με μεταπτυχιακό - Επέκταση άδειας λογιστή

Τρίτη Φεβρουάριος 01, 2011 10:15 μμΚατατέθηκε εχθές τροπολογία στο σχέδιο νόμου «Σύσταση Εθνικού Ταμείου Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης» σύμφωνα με την οποία η χορήγηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος λογιστή φοροτεχνικού από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας (Ο.Ε.Ε.) επεκτείνεται πλέον και σε πτυχιούχους τμημάτων που ιδρύθηκαν μετά το 1997, όπως είναι η Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας των ΤΕΙ και άλλα Τμήματα οικονομικής κατεύθυνσης. Επιπλέον, η απαιτούμενη προϋπηρεσία για τη χορήγηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος Λογιστή Φοροτεχνικού Γ’ τάξεως μειώνεται στα 2 χρόνια από τη λήψη του πτυχίου (από τα 4 που ίσχυε) και του Λογιστή Φοροτεχνικού Β’ τάξεως γίνεται 5 έτη στην άσκηση του επαγγέλματος του Λογιστή Φοροτεχνικού Γ’ τάξεως, (από 4 που ίσχυε).
Επίσης, καθιερώνεται η υποχρεωτική εγγραφή στο Ο.Ε.Ε. όλων όσοι κατέχουν βασικό πτυχίο πανεπιστημίου, ή και πτυχίο ορισμένων Τμημάτων της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας των ΤΕΙ, οι οποίοι κατέχουν και μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στην οικονομική επιστήμη, εφόσον ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα με αντικείμενο την οικονομική επιστήμη.

Τρίτη, 1 Φεβρουαρίου 2011

Φωτοβολταϊκά: Επενδύστε στη στέγη και κερδίστε. Πλήρης οδηγός
Η προώθηση των «πράσινων» μορφών ενέργειας αποτελεί βασική προτεραιότητα για τις περισσότερες χώρες του πλανήτη προκειμένου να μειωθούν όσο το δυνατόν περισσότερο οι ρύποι που καταστρέφουν το περιβάλλον και απειλούν ακόμη και το μέλλον της ίδιας της ανθρώπινης ύπαρξης.
Ειδικότερα στην Ελλάδα έχουν τεθεί στόχοι για το 2020 οι οποίοι περιλαμβάνουν τη συμμετοχή των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας κατά 20% στη συνολική τελική κατανάλωση ενέργειας και κατά 40% στην ηλεκτροπαραγωγή. Σύμφωνα με το σχέδιο αυτό, προβλέπονται επενδύσεις ύψους 16 δισ. ευρώ σε ΑΠΕ αυξάνοντας τη συνολική ισχύ από ΑΠΕ σε 15.000 MWαπό περίπου 4.500 MWτο 2010. Πιο συγκεκριμένα αναμένεται να εγκατασταθούν επιπλέον 6.000 MWαιολικά, 2.500 MWφωτοβολταϊκά και περίπου 250 MWμε χρήση βιομάζας.
Το ενδιαφέρον όλων των μεγάλων ενεργειακών ομίλων της χώρας αλλά και ξένων κολοσσών είναι ιδιαίτερα υψηλό για την ηλιακή ενέργεια, δεδομένου του ευνοϊκού καθεστώτος που διέπει την συγκεκριμένη αγορά, ωστόσο μεγάλη είναι η ζήτηση για εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων και από τους ιδιώτες.
Από την ψήφιση του τελευταίου νόμου για τις ΑΠΕ μέχρι τα τέλη του περασμένου Νοεμβρίου κατατέθηκαν τελευταίο τρίμηνο (Αύγουστο με Οκτώβριο) κατατέθηκαν περίπου 2.300 αιτήσεις στις κατά τόπους υπηρεσίες της ΔΕΗ, όσες είχαν κατατεθεί από τον Ιούλιο του 2009, ενώ από την εφαρμογή του προγράμματος (τον Ιούλιο του 2009) είχαν κατατεθεί μέσα σε ένα χρόνο μόλις 1.073 αιτήσεις.
Συνολικά έχουν κατατεθεί στη ΔΕΗ 3.379 αιτήσεις, που αφορούν την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών στις στέγες συνολικής ισχύος 28,6 MW. Παράλληλα, ήδη έχουν ενεργοποιηθεί 540 αιτήσεις και λειτουργούν στις στέγες φωτοβολταϊκά συστήματα, ισχύος 4,38 MW.
Ξεκινώντας από τις εγκαταστάσεις στον οικιακό-κτιριακό τομέα, αξίζει να αναφέρουμε ότι από τον Ιούλιο του 2009 έχει τεθεί σε ισχύ το επιδοτούμενο πρόγραμμα οικιακών φωτοβολταϊκών σε στέγες το οποίο απευθύνεται σε ιδιώτες και πολύ μικρές επιχειρήσεις.
Η επιδότηση δίνεται με την μορφή ενίσχυσης αγοράς της παραγόμενης ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήματα και αποσκοπεί στην γρήγορη απόσβεση του συστήματος και την εξασφάλιση ενός σταθερού μηνιαίου εισοδήματος για τον καταναλωτή ως επιβράβευση για την παραγωγή και διάθεση πράσινης ενέργειας στο ηλεκτρικό δίκτυο της χώρας.
Τα βασικότερα σημεία του προγράμματος είναι τα εξής:
-Αφορά ιδιώτες και πολύ μικρές επιχειρήσεις και για εγκαταστάσεις έως 10Kw
-Το πρόγραμμα ισχύει προς το παρόν για όλη την Ηπειρωτική Ελλάδα και τα διασυνδεδεμένα με το δίκτυο νησιά (Έυβοια, Αργοσαρωνικός, Ιόνιο, Σποράδες), ωστόσο εντός του 2011 αναμένεται να επεκταθεί και στα υπόλοιπα νησιά
-Τα φωτοβολταϊκά συστήματα τοποθετούνται σε ταράτσες, στέγες ή στέγαστρα βεραντών των κτιρίων καθώς και σε προσόψεις κτιρίων, σκίαστρα και βοηθητικούς χώρους κτιρίων (αποθήκες-χώροι στάθμευσης)
-Η ενέργεια που παράγεται, πωλείται στην ΔΕΗ σε συγκεκριμένη τιμή για 25 χρόνια
-Τα έσοδα από την πώληση της παραγόμενης ενέργειας είναι αφορολόγητα
-Δεν χρειάζονται άδειες και άλλες πολύπλοκες γραφειοκρατικές διαδικασίες
-Η απόσβεση επιτυγχάνεται σε 7-8 χρόνια, ωστόσο οι υποψήφιοι επενδυτές θα πρέπει να υπολογίζουν απόσβεση σε μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, το οποίο μπορεί να φθάσει – σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς – ακόμη και σε 12 χρόνια.
Θα πρέπει δηλαδή να συνυπολογίσουμε ότι μέσα στα επόμενα 25 χρόνια η «ψαλίδα» της τιμής που πουλάει η ΔΕΗ στα νοικοκυριά θα μικραίνει διαρκώς σε σχέση με την εγγυημένη τιμή αγοράς των 55 λεπτών/ kWh (και των ακόμη χαμηλότερων τιμών -κατά 5% ετησίως- που προβλέπονται για εκείνους που θα ξεκινήσουν την επένδυση από το 2012 μέχρι το 2019).
Παράλληλα, η εμπειρία από τους ηλιακούς θερμοσίφωνες στις πολυκατοικίες δείχνει ότι σε τακτά χρονικά διαστήματα απαιτούνται χρήματα για τις επισκευές στις ταράτσες λόγω των διαρροών, ενώ δεν πρέπει να αποκλειστεί και το ενδεχόμενο σοβαρότερων ζημιών στα πάνελς, σε κάποιο, από τα συχνά πλέον, ακραίο καιρικό φαινόμενο. Στις περισσότερες περιπτώσεις, ο εξοπλισμός καλύπτεται με εγγύηση 10 ετών περίπου.
Δεν πρέπει ακόμη να μας διαφεύγει το γεγονός ότι μιλάμε για μέσες τιμές, κάτι που σημαίνει ότι δεν ισχύει για όλα τα νοικοκυριά η μέση κατανάλωση (οπότε και το κόστος ηλεκτρικής ενέργειας), ούτε είναι σταθερή η μέση απόδοση του φωτοβολταϊκού συστήματος σε 1.300 KwH/ εγκατεστημενο KW για όλη τη διάρκεια της 25ετίας.
Σε κάθε περίπτωση πάντως, ο επενδυτής δεν πρόκειται να βγει χαμένος από την εγκατάσταση ενός μικρού φωτοβολταϊκού συστήματος, αντίθετα προβλέπονται σημαντικά κέρδη σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα
Βασική προϋπόθεση για να ξεκινήσει κάποιος διαδικασίες ένταξης στο πρόγραμμα είναι η κατοχή ασκίαστου χώρου σε ταράτσα ή σε στέγη κτιρίου με όσο το δυνατόν νότιο προσανατολισμό. Χονδρικά, για την εγκατάσταση 1Κw απαιτούνται 12-15 τ.μ. σε επίπεδη στέγη και 7-10 τ.μ. σε επικλινή στέγη.
Η σύμβαση που υπογράφεται με την ΔΕΗ είναι 25ετούς διάρκειας με σταθερή τιμή αγοράς της παραγόμενης ενέργειας προς 0,55 ευρώ/κιλοβατώρα αναπροσαρμοζόμενη κάθε έτος προς τα πάνω.
Η ενέργεια που παράγεται από το φωτοβολταϊκό σύστημα δεν έχει καμία σχέση με την ενέργεια που καταναλώνεται καθώς εγκαθίσταται από την ΔΕΗ ξεχωριστός μετρητής και τιμολογείται διαφορετικά υπέρ του καταναλωτή. Στο τέλος γίνεται συμψηφισμός και το τελικό ποσό πιστώνεται στον καταναλωτή.
Η μέση παραγωγή ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήματα στην Ελλάδα κυμαίνεται από 1.150-1.450 Κwh ανά εγκατεστημένο κιλοβάτ (1Kw) ανάλογα την ηλιοφάνεια κάθε περιοχής οπότε ένα φωτοβολταϊκό σύστημα 10Kw μπορεί να αποφέρει εισόδημα της τάξεως έως και 8.000 ευρώ ετησίως.
Το κόστος ενός φωτοβολταϊκού συστήματος ορίζεται ανάλογα με το μέγεθος,τον εξοπλισμό και τις ιδιαιτερότητες κάθε εγκατάστασης. Σε γενικές γραμμές αυτό ορίζεται περίπου από 3.700-4.200 ευρώ ανά εγκατεστημένο κιλοβάτ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και αυτό καλύπτει όλες τις μελέτες, επώνυμο εξοπλισμό και την εγκατάσταση του συστήματος. Προς ενημέρωση των πολιτών αναπτύχθηκε ενδεικτικός κατάλογος μελετητών-εγκαταστατών και εταιρειών (http://www.cres.gr/pvcatalog/) που δραστηριοποιούνται στον τομέα προμήθειας και εγκατάστασης φωτοβολταϊκών συστημάτων. Ο κατάλογος αυτός τηρείται με ευθύνη του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ).
Όσον αφορά στην χρηματοδότηση,οι περισσότερες τράπεζες χρηματοδοτούν μέχρι και σε ποσοστό 100% την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστήματων αρκεί να πληρούνται κάποιες ελάχιστες προϋποθέσεις.
ΠΗΓΗ: Ημερησία
Ελκυστικά δάνεια για φωτοβολταϊκά
Οι «πράσινες» χορηγήσεις βρίσκονται στην πρώτη γραμμή ενδιαφέροντος των τραπεζών και εκτιμούν ότι φέτος θα διαθέσουν στην συγκεκριμένη κατηγορία ποσά ύψους 1δισ ευρώ.
Στο σύνολο τους οι τράπεζες έχουν λανσάρει δάνεια με ελκυστικά επιτόκια και όρους αποπληρωμής που αφορούν την ενεργειακή αναβάθμιση των κατοικιών, όπως και δάνεια για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων σε ταράτσες και στέγες.
Συγκεκριμένα: Η Alpha Bank προσφέρει το δάνειο «πράσινες λύσεις» με επιτόκιο συνδεδεμένο με το euribor τριμήνου και περιθώριο από 3%. Το ύψος του δανείου μπορεί να φτάσει τις 100.000 ευρώ και η διάρκεια αποπληρωμής τα 20 χρόνια.
Η Eurobank χορηγεί το Πράσινο Δάνειο Κατοικίας, για την ενεργειακή αναβάθμιση της κατοικίας και για την εγκατάσταση Φωτοβολταϊκών Συστημάτων στις στέγες ή τις ταράτσες των σπιτιών. Το παραγόμενο ρεύμα θα το αγοράζει η ΔΕΗ και ο πελάτης μπορεί να έχει ετήσιο έσοδο μέχρι και 7.500 ευρώ για 25 χρόνια.
Η Εθνική Τράπεζα προφέρει το «Πράσινο Δάνειο» με επιτόκιο 6,9% και το «Ενεργειακή Εθνοστέγη» (χορηγείται με προϋποθέσεις στεγαστικού). Μάλιστα το πρόγραμμα εξασφαλίζει και χρηματοδότηση για τους μηχανικούς, οι οποίοι θα χρειασθούν βραχυπρόθεσμα δάνεια προκειμένου να υλοποιήσουν τα σχετικά έργα ενεργειακής αναβάθμισης των κτιρίων (σε συνδυασμό με το πρόγραμμα με τους μηχανικούς -μέλη του ΤΕΕ που έχει ανακοινώσει η ΕΤΕ).
Το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο χορηγεί το δάνειο «ηλιακή ταράτσα» για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων. Ο δανειολήπτης υπογράφει σύμβαση με την ΔΕΗ για την πώληση του ρεύματος και μπορεί να έχει έσοδο μέχρι 4.000 ευρώ το χρόνο.
Η Τράπεζα Πειραιώς προσφέρει τα στεγαστικά και καταναλωτικά δάνεια «Green» για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων και την ενεργειακή αναβάθμιση των κατοικιών, με επιτόκιο 10,6% (το καταναλωτικό) και στο στεγαστικό το επιτόκιο συνδέεται με euribor μήνα + περιθώριο.
Η Τράπεζα Κύπρου χορηγεί το δάνειο Eco Loans, για την εγκατάστασης φωτοβολταϊκών συστημάτων από ιδιώτες, ελεύθερους επαγγελματίες και μικρές επιχειρήσεις. Χρηματοδοτεί το 100% της επένδυσης και η διάρκεια αποπληρωμής φτάνει τα 20 χρόνια.
Η Αγροτική τράπεζα προσφέρει τα δάνεια Πράσινη Ενεργειακή αναβάθμιση κατοικίας με επιτόκιο 6,4% (με εξασφαλίσεις) και 8,6% (χωρίς εξασφαλίσεις). Και το δάνειο «πράσινες παρεμβάσεις» με επιτόκιο 6,4% (για τοποθέτηση φωτοβολταϊκών).
Η Εμπορική χορηγεί το δάνειο home ecoλογικό με επιτόκιο 7,5% (το ύψος χρηματοδότησης μπορεί να φτάσει τις 30.000 ευρώ και η διάρκεια αποπληρωμής τα 10 χρόνια).
Η Marfin Egnatia Bank, προσφέρει το δάνειο «Marfin sun στο σπίτι σου», για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκού, που εξασφαλίζει στον δανειολήπτη ετήσιο έσοδο μέχρι 7.500 ευρώ. Το επιτόκιο για δάνειο με προσημείωση ξεκινά από το 4,5%, ενώ για το καταναλωτικό έχει επιτόκιο 9,5%.
H Attica Bank, προσφέρει το πρόγραμμα χρηματοδότησης «Attica Οικοενέργεια», για την τοποθέτηση φωτοβολταϊκού συστήματος. Το δάνειο καλύπτει 100% το κόστος αγοράς και εγκατάστασης του εξοπλισμού, με επιτόκιο ΕΚΤ + περιθώριο 6%. Το ύψος δανειοδότησης φτάνει τις 45.000 ευρώ με διάρκεια αποπληρωμής 12 χρόνια.
ΠΗΓΗ: Ημερησία
Οφειλέτες πολυτελείας σπεύδουν να πληρώσουν
Χιλιάδες κάτοχοι πανάκριβων ακινήτων σε Μύκονο, Σαντορίνη και τις ακριβότερες περιοχές Αθήνας και Ελλάδας όφειλαν στο Δημόσιο «ψίχουλα» σε σχέση με την περιουσία τους.
Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείο Οικονομικών ολοκλήρωσε σειρά στοχευμένων διασταυρώσεων για οφειλέτες με ληξιπρόθεσμες οφειλές. Σε αυτές μεταξύ άλλων εντοπίστηκαν ως τις 31 Δεκεμβρίου 2010 τα εξής:
Α) 990 οφειλέτες με συνολικές ληξιπρόθεσμες οφειλές 6,7 εκατ. ευρώ διατηρούν ακίνητη περιουσία σε Μύκονο και Σαντορίνη που φτάνει σε αντικειμενική αξία τα 288,39 εκατ. ευρώ, ενώ στην Ελλάδα συνολικά τα 567,89 εκατ. ευρώ. Από αυτούς:
540 εξόφλησαν ως 31/12 καταβάλλοντας 1,4 εκατ. ευρώ,
105 έχουν ρυθμίσει οφειλές αρχικού κεφαλαίου 2,3 εκατ. ευρώ και κατέβαλαν ήδη 800.000 ευρώ (κεφάλαιο) και
122 οφειλέτες έχουν οφειλές μικρότερες των 300 ευρώ.
Για τους υπόλοιπους λαμβάνονται σταδιακά μέτρα αναγκαστικής είσπραξης, σε 11 υπάρχει δικαστική αναστολή είσπραξης, ενώ για 15 έχουν δοθεί παραγγελίες κατάσχεσης, δύο νέες κατασχέσεις ολοκληρώθηκαν και έχει εκδοθεί ένα πρόγραμμα πλειστηριασμού.
Β) 279 οφειλέτες με συνολικές ληξιπρόθεσμες οφειλές 2,7 εκατ. ευρώ και συνολική ακίνητη περιουσία, συμπεριλαμβανόμενων καταστημάτων στο 1ο διαμέρισμα της Αθήνας, αντικειμενικής αξίας 175,48 εκατ, ευρώ. Από αυτούς:
136 εξόφλησαν ως 31/12 τις οφειλές τους, καταβάλλοντας 600.000 ευρώ
88 έχουν ρυθμίσει οφειλές αρχικού κεφαλαίου 1,7 εκατ. ευρώ και κατέβαλαν ήδη 500.000 εκατ. ευρώ
24 οφειλέτες έχουν οφειλές μικρότερες των 300 ευρώ.
Για τους υπόλοιπους λαμβάνονται σταδιακά μέτρα αναγκαστικής είσπραξης, σε οκτώ έχουν δοθεί παραγγελίες κατάσχεσης, ολοκληρώθηκαν οκτώ νέες κατασχέσεις και έχει εκδοθεί ένα πρόγραμμα πλειστηριασμού.
Γ) 90 οφειλέτες με συνολικές ληξιπρόθεσμες οφειλές ύψους 35,9 εκατ. ευρώ και τουλάχιστον 200.000 ευρώ ο καθένας, ενώ διαθέτουν ακίνητη περιουσία συνολικής αξίας 176,5 εκατ. ευρώ (917 ακίνητα σε όλη την Επικράτεια) Από αυτούς:
δύο οφειλέτες εξόφλησαν ως 31/12 τις οφειλές καταβάλλοντας 500.000 ευρώ
σε τέσσερις περιπτώσεις έχουν απαλειφθεί οι απαιτήσεις συνολικά 2 εκατ. ευρώ κατόπιν δικαστικής ή διοικητικής απόφασης
31 έχουν ρυθμίσεις οφειλές αρχικού κεφαλαίου 13,3 εκατ. ευρώ και κατέβαλαν ήδη 1,5 εκατ. ευρώ
12 χρέη βρίσκονται σε δικαστική αναστολή είσπραξης.
Για τους υπόλοιπους λαμβάνονται σταδιακά μέτρα αναγκαστικής είσπραξης, σε εννέα έχουν δοθεί παραγγελίες κατάσχεσης, για 14 σχηματίστηκε φάκελλος κατάσχεσης και για 13 εκδόθηκε πρόγραμμα πλειστηριασμού.
Δ) 547 οφειλέτες με συνολικές ληξιπρόθεσμες οφειλές 9 εκατ. ευρώ και ακίνητα σε επιλεγμένες ακριβές περιοχές κατοικίας με τιμή ζώνης άνω των 2.500 ευρώ (Βούλα, Βουλιαγμένη, Ψυχικό, Φιλοθέη, Εκάλη, Ν.Ερυθραία, Πανόραμα) συνολικής αξίας 919 εκατ. ευρώ. Από αυτούς:
85 οφειλέτες εξόφλησαν ως 31/12 τις οφειλές τους, καταβάλλοντας 800.000 ευρώ
110 έχουν ρυθμίσει οφειλές αρχικού κεφαλαίου 2,3 εκατ. ευρώ και κατέβαλαν ήδη 600.000 ευρώ.
Για τους υπόλοιπους λαμβάνονται σταδιακά μέτρα αναγκαστικής είσπραξης, για 75 έχουν δοθεί παραγγελίες κατάσχεσης και για 24 σχηματίστηκε φάκελλος κατάσχεσης.
Ε) 561 κληρονόμοι με συνολικές ληξιπρόθεσμες οφειλές 19,1 εκατ. ευρώ προερχόμενες και από φόρο κληρονομιάς, με συνολική αξία ακίνητης περιουσίας 290 εκατ. ευρώ. Από αυτούς:
31 οφειλέτες εξόφλησαν μέχρι 31/12 καταβάλλοντας 300.000 ευρώ
193 έχουν ρυθμίσεις οφειλές αρχικού κεφαλαίου 4,6 εκατ. ευρώ έχοντας ήδη καταβάλει 300.000 ευρώ.
Για τους υπόλοιπους λαμβάνονται σταδιακά μέτρα αναγκαστικής είσπραξης. Για 49 έχουν δοθεί παραγγελίες κατάσχεσης και για 16 σχηματίστηκε φάκελλος κατάσχεσης.
ΣΤ) 235 φαρμακεία με συνολικές ληξιπρόθεσμες οφειλές 4,1 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων έναν μόνο οφειλέτη βαρύνουν χρέη 2,1 εκ. ευρώ σε αναστολή για μέρος της οφειλής του. Από αυτούς:
144 οφειλέτες εξόφλησαν ως 31/12 τις οφειλές καταβάλλοντας 400.000 εκατ. ευρώ
49 ρύθμισαν οφειλές αρχικού κεφαλαίου 800.000 ευρώ έχοντας ήδη καταβάλει 100.000 ευρώ.
ΠΗΓΗ: Έθνος
Παιχνίδι µε το νυχτερινό ρεύµα
Παιχνίδι της∆ΕΗ µε τονυχτερινό τιµολόγιο εις βάρος των καταναλωτών «δείχνει» η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ). Με επιστολή της επιρρίπτει ουσιαστικά ευθύνες προς τη ∆ΕΗ ότι δεν ενηµερώνει σωστά τους καταναλωτές για το πώς καιπότεµπορούν να χρησιµοποιούν το νυχτερινό ρεύµα, ώστε να επωφεληθούν και να πληρώνουν χαµηλότερο λογαριασµό από τις µειωµένες τιµές του.
Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ Αρχή Ενέργειας διερεύνησε το θέµα έπειτα από αναφορά που δέχθηκε τον περασµένο ∆εκέµβριο από τη Γενική Γραµµατεία Καταναλωτή σχετικά µε τη χαµηλότερη τιµή στη νυχτερινή κατανάλωση για πελάτες µε µικρές ηµερήσιες καταναλώσεις, δηλαδή έως και 800 κιλοβατώρες το τετράµηνο. Σύµφωνα µε τους υπολογισµούς που πραγµατοποίησε η ΡΑΕ σε περίπτωση που η συνολική κατανάλωση, µέρας και νύχτας, είναι κάτω από 800 κιλοβατώρες το τετράµηνο, το νυχτερινό τιµολόγιο επιφέρει µείωση του λογαριασµού µόνο στην περίπτωση που η νυχτερινή κατανάλωση ξεπερνάει τις 150 κιλοβατώρες το τετράµηνο. Και αυτό συµβαίνει διότι το νυχτερινό επιβαρύνεται και µε επιπλέον πάγιο το οποίο είναι4 ευρώ το τετράµηνο, γεγονός που κάνει την πολύ χαµηλή νυχτερινή κατανάλωση ασύµφορη. Αντίθετα, όπως επισηµαίνει η ΡΑΕ σε περίπτωση που η συνολική κατανάλωση, µέρας και νύχτας, ξεπερνάει τις 800 κιλοβατώρες το τετράµηνο, ο πελάτης έχει σε κάθε περίπτωση όφελος από το νυχτερινό τιµολόγιο, ανεξάρτητα από την κατανάλωση κατά τις νυχτερινές ώρες, και παρά τη χρέωση του παγίου που είναι 4 ευρώ το τετράµηνο.
ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ, την οποία κοινοποιεί στη Γενική Γραµµατεία Καταναλωτή αλλά καιστη ∆ΕΗ, η ΡΑΕ απευθύνει συστάσεις προς τη ∆ΕΗ αφήνοντας ουσιαστικά αιχµές για ελλιπή ενηµέρωση των καταναλωτών µέχρι σήµερα για το θέµα αυτό. Συγκεκριµένα η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας ζητά απότη ∆ΕΗ να ενηµερώσει τους πελάτες πουκάνουν χρήση του νυχτερινού τιµολογίου, έτσι ώστε να κάνουν ορθολογική διαχείριση του φορτίου τους και να ενθαρρύνουν τη µεταφορά φορτίου στις ώρες χαµηλότερης χρέωσης ώστε να αποκοµίζουν το µέγιστο οικονοµικό όφελοςαπό το τιµολόγιο αυτό.
ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΑΥΤΟ εµµέσως πλην σαφώς η ΡΑΕ ζητά απότη ∆ΕΗ να ενηµερώνει αναλυτικά για τις ώρες που οι καταναλωτές µπορούν να χρησιµοποιούν το ρεύµαµε µειωµένες τιµές. Επίσης να ενηµερώνει τους νέους πελάτες που επιλέγουν το νυχτερινό τιµολόγιο γιατη σωστή χρήση του τιµολογίου αυτού και την πιο συµφέρουσα οικονοµικά λύση γι’ αυτούς,βάσει των χαρακτηριστικών κατανάλωσής τους. Τέλος, να φροντίζειώστε το προσωπικό της που έρχεται σεεπαφή µε τους καταναλωτές (µέσω των καταστηµάτων, των τηλεφωνικών κέντρων, κ.λπ.), να είναι επαρκώς ενηµερωµένο ώστε να είναι σε θέση να πληροφορεί ανάλογα καινα απαντά σε ερωτήµατα καταναλωτών. Από την πλευρά τουςπάντως, πηγές της ∆ΕΗέλεγαν χθες σχολιάζοντας την επιστολή της Ρυθµιστικής Αρχής Ενέργειας ότι «η ∆ΕΗ µε γνώµονα την προστασία των πελατών της λαµβάνειυπόψη της, µελετά πάντα και αξιολογείτις γνωµοδοτήσεις της Ρυθµιστικής Αρχής Ενέργειας».
ΣΕ ΑΛΛΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΗΣ, η ΡΑΕ διευκρινίζει ότι όλοι οι προµηθευτές ηλεκτρικήςενέργειας καιόχι µόνον η ∆ΕΗ θα µπορούν να παρέχουν το Κοινωνικό Οικιακό Τιµολόγιο, στο οποίο µάλιστα ο καταναλωτής θα µπορεί να εντάσσεται,ανεξάρτητα από το ποιος είναι οπροµηθευτής του, µέσα απότην ιστοσελίδα της ∆ΕΗ.
ΠΗΓΗ: Τα Νέα
Αναδρομικό φοροκαπέλο με οδηγό το άρθρο 10
«Ραβασάκια» για την καταβολή «τεκμαρτού» φόρου εισοδήματος και ΦΠΑ αναδρομικά ακόμα και αν δεν έχει υποβληθεί δήλωση, ακύρωση των φοροαπαλλαγών που δεν αποδεικνύονται από παραστατικά και κλήσεις για φορολογική ανάκριση προβλέπουν τα «ψιλά γράμματα» του νομοσχεδίου για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής.
Με τις νέες ρυθμίσεις, που αλλάζουν παλαιότερους νόμους ακόμα και του 1990, καθιερώνεται νέο μοντέλο ελέγχων, σύμφωνα με το οποίο ο προϊστάμενος της Εφορίας θα συγκεντρώνει στοιχεία από δημόσιες και ιδιωτικές υπηρεσίες και επιχειρήσεις (Πολεοδομίες, Υποθηκοφυλακεία, εμπορικά καταστήματα, λογαριασμούς ΔΕΚΟ, τράπεζες κ.ά.) και από το φορολογικό αρχείο (δηλωθέντα εισοδήματα, είδος και χρόνος δραστηριότητας, έκταση και έδρα της επαγγελματικής εγκατάστασης κ.ά.) και με βάση αυτά από το γραφείο αυτόματα θα επαναπροσδιορίζει το ύψος του εισοδήματος και του φόρου και θα προχωρεί σε νέα εκκαθάριση. Αν προκύπτει διαφορά σε σχέση με την αρχική δήλωση θα συντάσσει νέο εκκαθαριστικό σημείωμα, το οποίο θα αποστέλλει στον φορολογούμενο καλώντας τον να καταβάλει τον πρόσθετο φόρο.
Οπως επισημαίνουν παράγοντες του υπουργείου Οικονομικών, σε περίπτωση που διαπιστωθούν φορολογικές παραβάσεις για τους συγκεκριμένους φορολογούμενους δεν θα αναγνωρίζεται το αφορολόγητο όριο των 12.000 ευρώ, καθώς και οι εκπτώσεις δαπανών που παρουσίασε στη δήλωση και θα βεβαιώνεται φόρος από το πρώτο ευρώ του εισοδήματος.
Επιπρόσθετα σε αυτές τις περιπτώσεις ο έλεγχος θα επεκτείνεται και σε προηγούμενα έτη και δεν θα ισχύει η «φορολογική ασυλία» των ρυθμίσεων για την αυτοπεραίωση και περαίωση.
Επιπρόσθετα «απενεργοποιείται» το όπλο των προσφυγών των φορολογουμένων κατά των αποφάσεων των ελεγκτικών αρχών και μεταφέρεται στους ίδιους το βάρος των αποδείξεων για την πραγματική εισοδηματική και περιουσιακή τους κατάσταση.
Τα παραπάνω προκύπτουν από τις διατάξεις του άρθρου 10 του νέου φορολογικού νομοσχεδίου, με το οποίο επέρχονται ανατροπές στον υφιστάμενο Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος και ΦΠΑ και καθιερώνεται ένα νέο μοντέλο ελέγχων με πλήθος πραγματικών στοιχείων, πληροφοριών και διασταυρώσεων.
Ελεγχος σε πραγματικές και όχι αντικειμενικές δαπάνες
Σε όσους υποβάλλουν ηλεκτρονικά εκπρόθεσμες δηλώσεις μηδενικές ή πιστωτικές, καταστάσεις, πίνακες, ισοζύγια κ.λπ., από τα οποία δεν προκύπτει φόρος για καταβολή, επιβάλλεται πρόστιμο 200 ευρώ.
Σύμφωνα με στελέχη του ελεγκτικού μηχανισμού, κατά τον έλεγχο θα λαμβάνονται υπόψη οι πραγματικές και όχι οι αντικειμενικές δαπάνες, όπως καθορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία.
Για παράδειγμα, κατά τον έλεγχο του «πόθεν έσχες» θα λαμβάνεται υπόψη η πραγματική αξία της ακίνητης περιουσίας, πράγμα που σημαίνει ότι το τεκμήριο θα προσδιορίζεται με βάση την αγοραία και όχι την αντικειμενική αξία του ακινήτου.
Αναλυτικότερα οι νέες ρυθμίσεις για τους φορολογικούς ελέγχους προβλέπουν μεταξύ άλλων και τα εξής:
Ο προϊστάμενος της ΔΟΥ, με βάση τα στοιχεία και τις πληροφορίες που θα συγκεντρώνει θα τεστάρει την ειλικρίνεια και τη συνέπεια του φορολογουμένου. Αν διαπιστώσει ότι παρέλειψε να δηλώσει ή δήλωσε ανακριβώς τη φορολογητέα αξία ή υπολόγισε εσφαλμένα τα ποσοστά ή τις εκπτώσεις φόρου εισοδήματος και ΦΠΑ, «θα εκδίδει από το γραφείo πράξη προσδιορισμού του φόρου για μία ή περισσότερες φορολογικές περιόδους ή και για ολόκληρη διαχειριστική περίοδο».
Προσωρινό δεδομένο
«Κατά της πράξης που εκδίδεται επιτρέπεται η προσφυγή, η οποία δεν αναστέλλει τη βεβαίωση και είσπραξη του φόρου», ενώ «οι δικαστικές αποφάσεις στις περιπτώσεις αυτές, αποτελούν προσωρινό δεδικασμένο και δεν επηρεάζουν τα αποτελέσματα του ελέγχου στην έδρα της επιχείρησης και την ενδεχόμενη κύρια δίκη».
Ο προϊστάμενος της ΔΟΥ δικαιούται να διενεργεί έλεγχο από το γραφείο ζητώντας από τον φορολογούμενο να προσκομίσει στη ΔΟΥ και λοιπά αναγκαία για τον έλεγχο στοιχεία, προκειμένου να διαπιστώσει αν οι εκπτώσεις από το εισόδημα υπολογίστηκαν σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, καθώς και το αντικείμενο εργασιών του υπόχρεου και αν το εισόδημα που δηλώθηκε ανταποκρίνεται προς τα πραγματικά δεδομένα που προκύπτουν από τα βιβλία που τηρήθηκαν, τα στοιχεία που εκδόθηκαν και τα νέα στοιχεία και τις πληροφορίες που έχουν συγκεντρωθεί. Οταν διαπιστωθεί ότι τα φορολογικά στοιχεία δεν έχουν καταχωρισθεί ή έχουν καταχωρισθεί ανακριβώς, τότε εκδίδεται πράξη επιβολής φόρου και καταλογίζονται οι διαπιστωθείσες διαφορές με τις νόμιμες προσαυξήσεις.
Ο προϊστάμενος της ΔΟΥ κατά τον υπολογισμό και την εκκαθάριση του φόρου δεν θα λαμβάνει υπόψη λέξεις, ποσά και αριθμούς που έχουν αναγραφεί στις ενδείξεις της ετήσιας δήλωσης του υπόχρεου και συνεπάγονται τη διενέργεια μειώσεων ή εκπτώσεων του εισοδήματος ή του φόρου ή διαμορφώνουν το αφορολόγητο ποσό ή την ετήσια αντικειμενική δαπάνη, εφόσον δεν συνυποβάλλονται από τον υπόχρεο τα νόμιμα αποδεικτικά στοιχεία. Το περιεχόμενο του σημειώματος υπολογισμού και εκκαθάρισης του φόρου μπορεί να αμφισβητηθεί από τον φορολογούμενο με κάθε αποδεικτικό μέσο ενώπιον του προϊσταμένου της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας ή του διοικητικού πρωτοδικείου.
Το δικαίωμα αυτό του φορολογουμένου ασκείται από την ημερομηνία έκδοσης του προστίμου μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου του οικείου οικονομικού έτους. Η εκκαθάριση και η καταβολή του φόρου δεν αναστέλλονται από τη διαδικασία αυτή. Οι διατάξεις εφαρμόζονται και στην περίπτωση που η δήλωση υποβάλλεται μέσω Διαδικτύου, εφόσον ο υπόχρεος δεν υποβάλλει τα οικεία δικαιολογητικά μέχρι το τέλος Ιουλίου του οικείου οικονομικού έτους.
ΕΑΝ ΔΙΑΠΙΣΤΩΘΕΙ ΦΟΡΟΚΛΟΠΗ
Στο ταμείο και όσοι δεν υποβάλλουν δήλωση
Ο προϊστάμενος της ΔΟΥ ελέγχει την ακρίβεια των επιδιδόμενων δηλώσεων και προβαίνει σε έρευνα για την εξακρίβωση των υπόχρεων που δεν έχουν υποβάλει δήλωση, προκειμένου να προσδιορίσει το φορολογητέο εισόδημα των επιχειρήσεων και ελεύθερων επαγγελματιών.
Για τον σκοπό αυτόν δικαιούται να καλέσει με έγγραφο τον υπόχρεο και να του ζητήσει, ανεξάρτητα από το αν έχει υποβάλει ή όχι φορολογική δήλωση, να δώσει μέσα σε σύντομη και τακτή προθεσμία τις αναγκαίες διευκρινίσεις και να προσκομίσει κάθε λογαριασμό και κάθε στοιχείο που είναι χρήσιμο για τον καθορισμό του εισοδήματος.
Πληροφορίες
Επίσης θα ζητεί από τις δημόσιες ή δημοτικές και κοινοτικές αρχές, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τις τράπεζες, τις ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά από κάθε οργάνωση επαγγελματική, εμπορική, βιομηχανική, γεωργική κ.λπ. οποιεσδήποτε πληροφορίες θεωρεί αναγκαίες για τη διευκόλυνση του έργου του. Η εκπλήρωση της υποχρέωσης αυτής δεν εμποδίζεται από την επίκληση, εκ μέρους οποιουδήποτε, του απορρήτου των τραπεζικών καταθέσεων, το οποίο αίρεται ειδικώς προς διευκόλυνση του φορολογικού ελέγχου.
Τέλος, θα καλεί οποιοδήποτε πρόσωπο και θα ζητεί από αυτό έγγραφες πληροφορίες που είναι αναγκαίες για τη διευκόλυνση του έργου του.
Ο φορολογούμενος προσκομίζει τα στοιχεία για τον καθορισμό του εισοδήματος.
ΠΗΓΗ: Έθνος
Ποιούς θα ελέγξει η εφορία
Περαίωση για χιλιάδες εκκρεμείς φορολογικές υποθέσεις ακινήτων στους 4.489 οικισμούς που εισήλθαν από την 1η Ιανουαρίου στο σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού ανακοίνωσε το υπουργείο Οικονομικών.
Η εγκύκλιος που απέστειλε ο υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Κουσελάς σε όλες τις εφορίες ενεργοποιεί ευνοϊκή ρύθμιση του 2009, με την οποία χιλιάδες πολίτες μπορούν μέχρι τον Απρίλιο να κλείσουν τις ανοιχτές υποθέσεις που έχουν στις παραπάνω περιοχές και οι οποίες αφορούν φόρους μεταβίβασης με επαχθή αιτία, κληρονομιάς, δωρεάς, γονικής παροχής, φόρους υπερτιμήματος, προικών και τελών συναλλαγής ακινήτου.
Στην πράξη αυτό σημαίνει ότι όσοι έχουν τέτοιες ανοιχτές υποθέσεις στις συγκεκριμένες περιοχές μπορούν να τις περαιώσουν, αποδεχόμενοι απλώς ως αξία την αντικειμενική τιμή που ανακοινώθηκε στα τέλη Δεκεμβρίου. Το μέτρο αφορά μόνον όσες υποθέσεις εκκρεμούσαν πριν από την 1η Ιανουαρίου, όταν τέθηκαν σε ισχύ οι αντικειμενικές αξίες στις περιοχές των 4.489 οικισμών που βρίσκονται σε 25 νομούς. Θυμίζουμε ότι πρόκειται για τους Νομούς Δράμας, Καβάλας, Ξάνθης, Ροδόπης, Πέλλας, Πιερίας, Χαλκιδικής, Κοζάνης, Ιωαννίνων, Λάρισας, Μαγνησίας, Βοιωτίας, Ευρυτανίας, Φθιώτιδας, Φωκίδας, Αργολίδας, Αρκαδίας, Λακωνίας, Μεσσηνίας, Λέσβου, Κυκλάδων, Ηρακλείου, Λασιθίου, Ρεθύμνου και Χανίων.
Εκκρεμούν επί χρόνια λόγω ενστάσεων
Το μέτρο θεωρήθηκε απαραίτητο καθώς στις περιοχές αυτές είναι πολλές οι υποθέσεις φόρων (μεταβιβάσεων, κληρονομιών, δωρεών κ.ά.) που παραμένουν ανοιχτές εδώ και χρόνια. Κι αυτό λόγω των ενστάσεων που έχουν υποβάλει οι ενδιαφερόμενοι κατά των αξιών που καθόρισαν οι τοπικοί έφοροι, τις οποίες αμφισβητούν και θεωρούν αυθαίρετες.
Για την περαίωση των εκκρεμών υποθέσεων οι φορολογούμενοι πρέπει να υποβάλουν στην Εφορία έως 30/4/2011 συμπληρωματική δήλωση με αίτημα υπαγωγής. Μαζί με τη δήλωση πρέπει να επισυνάψουν συμπληρωμένα και τα προβλεπόμενα φύλλα υπολογισμού της αξίας των ακινήτων.
Για υποθέσεις που εκκρεμούν ενώπιον των δικαστηρίων, κατά την υποβολή της συμπληρωματικής δήλωσης πρέπει να προσκομιστεί βεβαίωση του γραμματέα του δικαστηρίου στο οποίο εκκρεμεί η υπόθεση ότι δεν έχει συζητηθεί ακόμη στην ουσία της. Με την υποβολή της δήλωσης οι υπόχρεοι αποδέχονται ως φορολογητέα αξία την αντικειμενική αξία που ίσχυσε από 1/1/2011, δηλαδή κατά την πρώτη εφαρμογή του αντικειμενικού συστήματος στην περιοχή. Αν η αξία των ακινήτων, όπως προκύπτει με την υποβολή της δήλωσης, είναι μικρότερη από εκείνη που είχε δηλωθεί με την αρχική δήλωση του φορολογουμένου, η υπόθεση περαιώνεται ως ειλικρινής με βάση την αξία της αρχικής δήλωσης.
Ο φόρος μεταβίβασης ακινήτων, ο φόρος αυτόματου υπερτιμήματος και το τέλος συναλλαγής ακινήτων που προκύπτει με τη δήλωση περαίωσης καταβάλλεται σε 6 ίσες μηνιαίες δόσεις, ο δε φόρος κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών και προικών καταβάλλεται σε 12 ίσες διμηνιαίες δόσεις. Κάθε δόση δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 500 ευρώ, πλην της τελευταίας.
Αν εξοφληθεί ολόκληρος ο οφειλόμενος φόρος μέσα στην προθεσμία καταβολής της πρώτης δόσης, δηλαδή με την υποβολή της δήλωσης, παρέχεται έκπτωση ποσοστού 5%. Παζάρι δύο υπουργείων για το Αυτόφωρο, τις φοροποινές και τον γενικό εισαγγελέα
Σε επιμέρους υποχωρήσεις, αλλά όχι σε γενική διαγραφή των επίμαχων διατάξεων του νέου φορολογικού νομοσχεδίου φέρεται διατεθειμένο να προχωρήσει το υπουργείο Οικονομικών, που ξεκινά άμεσα το «παζάρι» για τον σκοπό αυτό με το υπουργείο Δικαιοσύνης.
Ο προγραμματισμός του υπουργού Οικονομικών κ. Γιώργου Παπακωνσταντίνου προβλέπει να καταθέσει το νομοσχέδιο στη Βουλή την επόμενη ή το πολύ τη μεθεπόμενη εβδομάδα, ενόσω η τρόικα θα είναι ακόμη στην Αθήνα, ενώ η προθεσμία διαβούλευσης λήγει την Τρίτη, 1 Φεβρουαρίου. Οπως, εξάλλου, διαμηνύουν κύκλοι προσκείμενοι στον υπουργό, στόχος της διαβούλευσης είναι να απαλειφθούν ρυθμίσεις που ίσως εμπεριέχουν κίνδυνο να αδικηθούν ή να τιμωρηθούν αδικαιολόγητα αυστηρά κάποιες κατηγορίες πολιτών, όχι όμως και να παραμείνει ανέπαφο το ισχύον καθεστώς. Αλλωστε, υποστηρίζουν οι ίδιοι κύκλοι, αυτή ήταν και η εντολή που έδωσε ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό Συμβούλιο της Τρίτης.
Ετσι, για παράδειγμα, στο θέμα του Αυτόφωρου, που είναι ένα από τα πλέον επίμαχα, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι το υπουργείο Οικονομικών επιμένει στην καθιέρωσή του σε ό,τι αφορά το αδίκημα της μη απόδοσης ΦΠΑ, αλλά εμφανίζεται πιο ευέλικτο στη μη απόδοση φόρου εισοδήματος και ληξιπρόθεσμων χρεών. Κι αυτό γιατί, όπως επισημαίνουν αρμόδιες πηγές, η φοροδιαφυγή από ΦΠΑ ανέρχεται με τους μετριοπαθέστερους υπολογισμούς στο 35% και ισοδυναμεί με φοροκλοπή. Αντίθετα, ληξιπρόθεσμα χρέη έχουν χιλιάδες πολίτες, που δεν μπορούν βεβαίως να οδηγηθούν συλλήβδην στο Αυτόφωρο. Κρίσιμης σημασίας εδώ είναι το ύψος εισοδήματος που θα καθοριστεί, πάνω από το οποίο θα εφαρμόζεται η αυτόφωρη διαδικασία, εφ΄ όσον παραμείνει, τουλάχιστον για τη μη απόδοση ΦΠΑ.
Επίσης κρίσιμο θεωρεί το υπουργείο Οικονομικών να μην υπάρχει η δυνατότητα αναστολής ή μετατροπής της ποινής αν προηγουμένως δεν καταβληθούν οι φόροι, προκειμένου να μη συμφέρει περισσότερο τον φορολογούμενο να εξαγοράσει την ποινή του παρά να πληρώσει τον φόρο.
Σε μείζον ζήτημα, εξάλλου, αναδείχθηκε κατά τη διάρκεια του Υπουργικού Συμβουλίου η πρόβλεψη για τη θέσπιση θέσης γενικού εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος που θα εδρεύει στο υπουργείο Οικονομικών. Ο χαρακτηρισμός «γενικού», πάντως που ενόχλησε κάποιους υπουργούς, φαίνεται πως θα απαλειφθεί, καθώς ούτε το υπουργείο επιμένει. Ωστόσο, πηγές του υποστηρίζουν ότι η εγκατάστασή του στο υπουργείο Οικονομικών δεν θα ήταν παράδοξη, αφού εισαγγελείς είναι εγκατεστημένοι και αλλού: μεταξύ άλλων, για το οργανωμένο έγκλημα στις Διευθύνσεις Ασφαλείας Αττικής και Θεσσαλονίκης και για την τρομοκρατία στο υπουργείο Δημόσιας Τάξης.
Το Ελεγκτικό Συνέδριο θα ελέγχει τη διαγραφή χρεών
Στο Ελεγκτικό Συνέδριο εναποθέτει το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης την αρμοδιότητα διαγραφής χρεών των επιχειρήσεων, σε περίπτωση πραγματικής αδυναμίας καταβολής των οφειλών.
Η νέα διάταξη (82α), που προστίθεται στο άρθρο 82 του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων, δίνει δικαιοδοτική αρμοδιότητα στο Ανώτατο Δικαστήριο, με στόχο την άρση κάθε αμφισβήτησης των σχετικών αποφάσεων οι οποίες θα λαμβάνονται κατόπιν εισήγησης ειδικής επιτροπής υπό την προεδρία αντιπροέδρου του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους. Το ζήτημα απασχόλησε την Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου, η οποία αποφάνθηκε τελικά να αναδεχθεί τη νέα αρμοδιότητα, διαπιστώνοντας ότι η επίμαχη νομοθετική ρύθμιση δεν προσκρούει στο άρθρο 98 του Συντάγματος, με το οποίο προσδιορίζονται οι αρμοδιότητες του εν λόγω Δικαστηρίου.
Σύμφωνα με την απόφαση της Ολομέλειας, ωστόσο, η διαγραφή χρεών θα κρίνεται από τμήμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου και όχι από κλιμάκιο, για την ενίσχυση του κύρους των αποφάσεων και την επί της ουσίας ορθότερη αξιολόγηση των στοιχείων.
Σημειώνεται πάντως ότι στο πλαίσιο της συνεδρίασης διατυπώθηκαν αιτιάσεις σχετικά με τον ελιγμό του υπουργείου Οικονομικών να ρίξει την ευθύνη της διαγραφής χρεών στο Ανώτατο Δικαστήριο, για να προλάβει ενδεχόμενες αντιδράσεις.
ΠΗΓΗ: Τα Νέα