Τρίτη, 22 Ιανουαρίου 2013

Υπουργείο Οικονομικών - Πώς δικαιολογούν τις καταθέσεις τους στο εξωτερικό οι φορολογούμενοι

Εισοδήματα που προκύπτουν από τόκους καταθέσεων αλλά και από κέρδη από πώληση μετοχών και αποδόσεις από αμοιβαία κεφάλαια επικαλούνται οι φορολογούμενοι για να δικαιολογήσουν τις καταθέσεις που έβγαλαν στο εξωτερικό την περίοδο 2009-2011 χωρίς να δικαιολογούνται από τα δηλωθέντα εισοδήματά τους.

Ποιες αποδείξεις πρέπει να μαζεύουν οι φορολογούμενοι για να γλιτώσουν τον έξτρα φόρο

Σε... κυνήγι αποδείξεων, με πολλές όμως «παγίδες», θα αποδυθούν και εντός του τρέχοντος έτους οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι. Αν δεν προσέξουν και δεν συλλέξουν τις αποδείξεις που «μετρούν» στην Εφορία, θα κληθούν να πληρώσουν έξτρα φόρο 22% στη διαφορά που προκύπτει μεταξύ των αποδείξεων που απαιτούνται και αυτών που τελικά συγκεντρώθηκαν.

Ηλεκτρονικά οι φορολογούμενοι θα προσεγγίζουν... τις εφορίες – Οι νέες υπηρεσίες

Με τη χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή οι φορολογούμενοι θα μπορούν σύντομα να προμηθεύονται μέσω του Taxisnet τα παράβολα που χρειάζονται για να πληρώσουν χρέη ή άλλες βεβαιωμένες οφειλές στο Δημόσιο, αντί να  στήνονται στα  γκισέ της εφορίας για να προμηθευτούν τα απαραίτητα έγγραφα.

ΙΚΑ-ΕΤΑΜ: Οδηγός για τον προσδιορισμό της κλάσης υπολογισμού της σύνταξης για το 2013

Στοιχεία για τον προσδιορισμό της κλάσης υπολογισμού της σύνταξης,  σε περίπτωση υποβολής αίτησης για συνταξιοδότηση μέσα στο έτος 2013,  δίνει σχετική εγκύκλιος του ΙΚΑ. Ειδικότερα το ΙΚΑ παραθέτει τους συντελεστές με τους οποίους πρέπει να αναπροσαρμοστούν οι συντάξιμες αποδοχές του ασφαλισμένου,  που επιλέγει από την τελευταία 10ετία την καλύτερη 5ετία.
Αναλυτικότερα:
Οι αποδοχές του έτους 2003 κατά το λόγο: 51, 11/41, 19 =1,2408
Οι αποδοχές του έτους 2004 κατά το λόγο: 51, 11/43, 25 =1,1817
Οι αποδοχές του έτους 2005 κατά το λόγο: 51, 11/44, 98 =1,1362
Οι αποδοχές του έτους 2006 κατά το λόγο: 51, 11/46, 78 =1,0925
Οι αποδοχές του έτους 2007 κατά το λόγο: 51, 11/48, 65 =1,0505
Οι αποδοχές του έτους 2008 κατά το λόγο: 51, 11/51, 11 =1
Οι αποδοχές του έτους 2009 κατά το λόγο: 51, 11/51, 11 =1
Οι αποδοχές του έτους 2010 κατά το λόγο: 51, 11/51, 11 =1
Οι αποδοχές του έτους 2011 κατά το λόγο: 51, 11/51, 11 =1
Οι αποδοχές του έτους 2012 κατά το λόγο: 51, 11/51, 11 =1
Στη συνέχεια το σύνολο των αναπροσαρμοσθεισών συντάξιμων αποδοχών των συμφερότερων πέντε ετών θα διαιρεθεί με το σύνολο των ημερών εργασίας που πραγματοποίησε ο ασφαλισμένος μέσα σε αυτά τα πέντε έτη,  οι οποίες δεν μπορεί να είναι λιγότερες από 1.000 ημέρες. Με το μέσο ημερομίσθιο που θα προκύψει θα γίνει η κατάταξη σε ασφαλιστική κλάση,  βάσει των πινάκων που ισχύουν έως 31/12/2012.
Υπενθυμίζεται ότι στην περίπτωση που δεν συμπληρώνονται 1.000 ημέρες εργασίας μέσα στα πέντε έτη που επελέγησαν ως συμφερότερα εντός της τελευταίας δεκαετίας,  λαμβάνονται υπόψη οι αποδοχές του αμέσως προηγούμενου του έτους από εκείνο κατά το οποίο υποβάλλεται η αίτηση συνταξιοδότησης,  αν και δεν έχει επιλεγεί.
Επειδή,  όμως,  οι αποδοχές αυτού του τελευταίου έτους μπορεί να είναι χαμηλότερες από αυτές των υπόλοιπων ετών και επειδή οι υπολογισμοί με βάση άλλες πενταετίες είναι πάρα πολλοί –γεγονός ιδιαίτερα χρονοβόρο για την υπηρεσία– θα καλείται ο ασφαλισμένος να επιλέξει κάποια άλλη 5ετία,  στην οποία συμπληρώνονται 1.000 ημέρες εργασίας και στη συνέχεια θα γίνεται διπλός υπολογισμός της ασφαλιστικής κλάσης. Εφόσον με την επιλεγείσα από τον ασφαλισμένο 5ετία προκύπτει μεγαλύτερη ασφαλιστική κλάση,  η σύνταξη θα απονέμεται βάσει αυτής, δεδομένου ότι η βούληση του νομοθέτη επιδιώκει το συμφέρον του ασφαλισμένου.
Για τον προσδιορισμό των συντάξιμων αποδοχών θα ληφθεί υπόψη το σύνολο των μηνιαίων πραγματικών αποδοχών και μέχρι το ύψος της ανώτατης ασφαλιστικής κλάσης,  για το οποίο καταβλήθηκαν ασφαλιστικές εισφορές χωρίς τον υπολογισμό των δώρων εορτών και του επιδόματος αδείας.
Στις περιπτώσεις που όλες οι συντάξιμες αποδοχές ανάγονται σε χρονικό διάστημα πριν την 31/12/1990 ή την 31/12/1991, η κατάταξη σε ασφαλιστική κλάση θα γίνεται μέχρι την 22η ή την 25η κλάση αντίστοιχα,  δηλαδή την ανώτερη ασφαλιστική κλάση που ίσχυε.
Στην περίπτωση που υπάλληλος του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ή άλλου ΝΠΔΔ που υπάγεται στο ειδικό συνταξιοδοτικό καθεστώς του ν. 3163/1955 επιλέξει να συνταξιοδοτηθεί με τις διατάξεις της νομοθεσίας του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ που αφορούν τους κοινούς ασφαλισμένους  (α.ν. 1846/1951,  όπως ισχύει),  η ασφαλιστική κλάση, η οποία αποτελεί τη βάση υπολογισμού του ποσού της σύνταξης,  προσδιορίζεται από το σύνολο των μηνιαίων αποδοχών για τις οποίες έχουν καταβληθεί εισφορές υπέρ ΟΕΚ και ασθένειας, δηλαδή οι αποδοχές με κωδ. 501. Συνεπώς,  τα ποσά που έχουν καταβληθεί ως αποζημίωση στους υπαλλήλους που απασχολούνται στα κλιμάκια εργασίας για την επιτάχυνση των συντάξεων,  θα συνυπολογισθούν για την εύρεση της ασφαλιστικής κλάσης. Ο υπολογισμός του ποσού της σύνταξης δεν μεταβάλλεται για τις συντάξεις που απονέμονται από 1/1/2013, αφού σύμφωνα με την ανωτέρω διάταξη,  η διαφοροποίηση θα επέλθει για όσους θα θεμελιώσουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα από την 1/1/2015 και μετά.
ΠΗΓΗ: Εξπρές

Ανακοίνωση Γ.Ε.ΜΗ. για την αυτοαπογραφή των ατομικών επιχειρήσεωνΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ότι: Για την Ηλεκτρονική αυτοαπογραφή των Ατομικών Επιχειρήσεων και των λοιπών των δυνητικά υπόχρεων αυτοαπογραφής θα εκδοθεί νεότερη ανακοίνωση.

Σε περίπτωση που υπάρχει ανάγκη για άμεση απογραφή (καταχώριση στο ΓΕΜΗ) των ατομικών επιχειρήσεων και των λοιπών των δυνητικά υπόχρεων απογραφής, αυτή μπορεί να γίνεται μέσω της κατά περίπτωση αρμόδιας Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. (των Επιμελητηρίων), όπου πρέπει να υποβάλλουν δικαιολογητικά (όπως ταυτότητα και την έναρξη επιτηδεύματος μαζί με τις τυχόν μεταβολές της) προκειμένου να δημιουργηθεί η Μερίδα τους στο ΓΕΜΗ.

Τι τιμολόγια και αποδείξεις εκδίδουν οι ελεύθεροι επαγγελματίες

Τέλος μπαίνει στα δελτία παροχής υπηρεσιών (μπλοκάκια) που θα είναι θεωρημένα από την εφορία. Ο Νέος Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών ο οποίος αντικατέστησε τον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων φέρνει σημαντικές αλλαγές για εκατοντάδες χιλιάδες ελεύθερους επαγγελματίες και επιτηδευματίες. Με το νέο Κώδικα, ο οποίος ισχύει από την 1η Ιανουαρίου 2013 επέρχονται σημαντικές αλλαγές στις συναλλαγές μεταξύ επιτηδευματιών. Ουσιαστικά, όλα τα φορολογικά στοιχεία που επέχουν θέση τιμολογίου μπορούν πλέον να εκδίδονται αθεώρητα ή χωρίς ηλεκτρονική σήμανση.
Πιο συγκεκριμένα:

Αυτά είναι τα «τέλη κυκλοφορίας» για τα σκάφη αναψυχής

Μέχρι 500 ευρώ το μέτρο θα φτάνουν τα... τέλη κυκλοφορίας που θα καλούνται να πληρώσουν κάθε χρόνο οι... σκαφάτοι, δηλαδή οι ιδιοκτήτες σκαφών μήκους από 12 μέτρακαι άνω ή από 15 μέτρα όταν πρόκειται για ιστιοφόρα.

H οδύσσεια του Έλληνα επιχειρηματία

Ύφεση, έλλειψη ρευστότητας, μειωμένη πρόσβαση στον τραπεζικό δανεισμό και δυσπιστία για το μέλλον της ελληνικής οικονομίας, συνθέτουν ένα «τοξικό μείγμα» που έχει δώσει την χαριστική βολή στις ελληνικές επιχειρήσεις, οι οποίες βάζουν λουκέτα κατά χιλιάδες, αναφέρει σε δημοσίευμά της, η Wall Street Journal. Επισημαίνει μάλιστα, ότι ούτε η βοήθεια εξ Ευρώπης θα σταθεί ικανή να δώσει νέα ώθηση στις ιδιωτικές επενδύσεις, χωρίς τις οποίες, η καθοδική πορεία της οικονομίας δεν έχει ελπίδα να αναστραφεί.

Έρχεται το τέλος «πλεύσης και παραμονής» για τα σκάφη

Τέλος Πλεύσης και Παραμονής το οποίο θα λειτουργήσει συμπληρωματικά με τις διατάξεις του υπό κατάρτιση νομοσχεδίου για το Θαλάσσιο Τουρισμό και θα αφορά μόνο τον πλου και την παραμονή στη χώρα μας όλων των ιδιωτικών πλοίων αναψυχής ανεξαρτήτως σημαίας θα προβλέπει διάταξη που πρόκειται να φέρουν στη Βουλή το επόμενο διάστημα το υπουργείο Οικονομικών και το υπουργείο Ναυτιλίας

Προκήρυξη για την ενίσχυση Μ.Μ.Ε. που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης – Τουρισμού – Εμπορίου – Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013


Προκήρυξη για την ενίσχυση Μ.Μ.Ε. που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης – Τουρισμού – Εμπορίου – Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013
ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Νέο χαράτσι για 100.000 ιδιοκτήτες αυτοκινήτων! Αναλυτικοί πίνακες με το νέο Φόρο ΙΧ

Την επαναφορά του φόρου πολυτελούς διαβίωσης (παλιά έκτακτη εισφορά) σε αυτοκίνητα, σκάφη, πισίνες, κ.ά. αποφάσισε η κυβέρνηση η οποία περιλαμβάνεται στις 7 Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου που συνόδευσαν το νέο φορολογικό επιβεβαιώνοντας το δημοσίευμα της «Η» στις 12 Νοεμβρίου του 2012.

Φόρος πολυτελείας - Φόροι - φωτιά για αυτοκίνητα, πισίνες, σκάφη αναψυχής, αεροσκάφη

Μόνιμο φόρο πολυτελούς διαβίωσης σε πισίνες, σκάφη αναψυχής, αυτοκίνητα πάνω από 1.929 κυβικά εκατοστά, αεροσκάφη, επιβάλει η κυβέρνηση με ρυθμίσεις που ενσωματώθηκαν στις Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου οι οποίες θα ψηφιστούν τη Δευτέρα από τη Βουλή. Ειδικότερα με το πολυνομοσχέδιο επανέρχεται ο φόρος πολυτελούς διαβίωσης και επιβάλλεται από το 2014:

Παγίδες στις αποδείξεις για τους φορολογουμένους

«Παγίδες» κρύβει φέτος το μέτρο των αποδείξεων, που μπορεί να οδηγήσουν στην πληρωμή έξτρα φόρου 22% για τους μισθωτούς και τους συνταξιούχους.
Κι αυτό γιατί στη νέα «λίστα» της Εφορίας έχουν αλλάξει τα δεδομένα για το ποιες αποδείξεις «περνάνε» και ποιες όχι.

Από 8,6 έως 9,2% οι αυξήσεις στα τιμολόγια της ΔΕΗ – Παραδείγματα

Από 8,6 έως 9,2% διαμορφώνεται το ποσοστό των αυξήσεων στα τιμολόγια της ΔΕΗ που ισχύουν αναδρομικά από 1ης Ιανουαρίου, σύμφωνα με τις επίσημες ανακοινώσεις που έκανε σήμερα το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ). Για τις εμπορικές, βιομηχανικές και αγροτικές χρήσεις οι αυξήσεις κυμαίνονται από 10- 12%. Οι ανατιμήσεις στα τιμολόγια του ηλεκτρικού συνοδεύονται από διεύρυνση του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου, το οποίο διαμορφώνεται σε επίπεδα 42% χαμηλότερα από το νέο οικιακό τιμολόγιο της ΔΕΗ και θα αφορά το σύνολο της κατανάλωσης των δικαιούχων, καθώς και από την υιοθέτηση του νέου Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας που εισηγήθηκε η ΡΑΕ, με στόχο την κατοχύρωση των συμφερόντων των καταναλωτών ηλεκτρικής ενέργειας.

Μηδέν φόρος στις νέες επιχειρήσεις

Μηδενικό φόρο για τρία χρόνια για όλες τις νέες επιχειρήσεις που θα ιδρυθούν ή θα εγκατασταθούν στην Ελλάδα και μείωση του φορολογικού συντελεστή για τις ήδη λειτουργούσες σε ποσοστό ίσο με το ποσοστό αύξησης του αριθμού των εργαζομένων σε αυτές προβλέπουν τα μέτρα για την αντιμετώπιση της ανεργίας που σχεδιάζει η κυβέρνηση.

Ευνοϊκή φορολογική απόφαση για επιχειρήσεις θύματα κλοπών και ληστειών

Ευνοϊκή διάταξη για επιχειρήσεις που έχουν πέσει θύματα κλοπών και ληστειών υιοθέτησε το υπουργείο Οικονομικών.
Ο υφυπουργός Οικονομικών κ. Γ. Μαυραγάνης αποδέχθηκε γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους σύμφωνα με την οποία η ζημιά που υφίσταται επιχείρηση λόγω απώλειας περιουσιακού της στοιχείου λόγω ληστείας ή κλοπής εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδα της, κατά τη χρήση στην οποία έλαβε χώρα το ζημιογόνο γεγονός.

Υποχρεωτική η χρήση κάρτας για συναλλαγές άνω των 500 ευρώ

Με στόχο την πάταξη της φοροδιαφυγής το υπουργείο Οικονομικών θέτει σε ισχύ την υποχρεωτική χρήση χρεωστικών ή πιστωτικών καρτών στις συναλλαγές άνω των 500 ευρώ και την εφαρμογή του ηλεκτρονικού περιουσιολογίου
Τα νέα μέτρα που έρχονται με το “μεγάλο” φορολογικό νομοσχέδιο την Άνοιξη, προανήγγειλε στη Βουλή ο υπουργός Οικονομικών Γ. Στουρνάρας.

(Ενημερωμένο) Κ.Φ.Α.Σ. - Χρηστικό βοήθημα για τον Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών Ο Κώδικας Φορολογικής απεικόνισης συναλλαγών κωδικοποιημένος έως σήμερα μαζί με τις αιτιολογικές εκθέσεις και την ερμηνευτική


Επιμέλεια
Επιστημονική ομάδα TaxHeaven

Ημερομηνία ενημέρωσης: 11.1.2013
Σημείωση: Στο τέλος κάθε παραγράφου αρχικά είχαν ενσωματωθεί τα εδάφια εκείνα της αιτιολογικής έκθεσης του ν.4093/2012 που αφορούσαν τις παραγράφους αυτές. Μετά την κοινοποίηση της ερμηνευτικής εγκυκλίου του Κ.Φ.Α.Σ. (σ.σ. 7.1.2013), προστέθηκαν και τα εδάφια της ερμηνευτικής εγκυκλίου που αφορούσαν τις ίδιες παραγράφους. Επίσης, έχουν ενσωματωθεί και οι διατάξεις εκείνες του Π.Δ. 186/1992 (Κ.Β.Σ.), οι οποίες μνημονεύονται στον νέο Κ.Φ.Α.Σ. και ισχύουν ακόμη σύμφωνα με την ερμηνευτική εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών. Τέλος, προστέθηκε ένα χρηστικό ευρετήριο περιεχομένων με υπερσυνδέσεις, έτσι ώστε να διευκολύνουμε τους συναδέλφους στην άμεση αναζήτηση των θεμάτων που τους ενδιαφέρουν. Με τον τρόπο αυτόν έχετε στη διάθεσή σας έναν πλήρη και εύχρηστο οδηγό για τη μελέτη του Κ.Φ.Α.Σ..


ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ
Περιεχόμενα

Άρθρο 1:Υπόχρεοι απεικόνισης συναλλαγών

Παράγραφος 1: Υπόχρεα ημεδαπά πρόσωπα
Παράγραφος 2: Υπόχρεα αλλοδαπά πρόσωπα

Άρθρο 2: Τρόπος απεικόνισης συναλλαγών
Παράγραφος 1: Οριοθέτηση περιεχομένου βιβλίων και στοιχείων
Παράγραφος 2: Γλώσσα και νόμισμα τήρησης βιβλίων και στοιχείων
Παράγραφοι 3, 4, 6 και 8: Δικαιολογητικά εγγραφών – Συγχώνευση βιβλίων και στοιχείων – Υποχρεώσειςχρήσης λογισμικού των επιχειρήσεων
Παράγραφος 5: Ηλεκτρονικό τιμολόγιο – Έκδοση και λήψη αυτού - Διασφάλιση τηςαυθεντικότητας και ακεραιότητας του περιεχομένου των τιμολογίων
Παράγραφος 7: Ενημέρωση των βιβλίων σε περίπτωση βλάβης του Η/Υ ή μη λειτουργίας τουλογισμικού

Άρθρο 3: Εξαιρέσεις - Απαλλαγές
Παράγραφος 1: Υποχρεώσεις Δημοσίου και νομικών προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρακ.λπ.
Παράγραφος 2: Μη υπόχρεοι απεικόνισης συναλλαγών

Άρθρο 4: Τήρηση Απλογραφικών ή Διπλογραφικών βιβλίων

Παράγραφος 1: Ένταξη σε κατηγορία τήρησης βιβλίων (απλογραφικά ή διπλογραφικά)
Παράγραφος 2: Ειδική ένταξη στην τήρηση διπλογραφικών βιβλίων (Γ΄ κατηγορίας)
Παράγραφος 3:Ειδική ένταξη στην τήρηση απλογραφικών βιβλίων (Β΄ κατηγορίας)
Παράγραφος 4: Ένταξη σε κατηγορία βιβλίων με βάση τα ακαθάριστα έσοδα
Παράγραφος 5 : Όρια ένταξης σε κατηγορία βιβλίων
Παράγραφος 6 : Προαιρετική τήρηση βιβλίων ανώτερης κατηγορίας
Παράγραφοι 7 έως 12: Τήρηση Διπλογραφικών βιβλίων (Γ΄ κατηγορίας)
Παράγραφοι 13 και 14: Υποχρεώσεις υπόχρεων που τηρούν τα βιβλία τους σύμφωνα με τα Δ.Λ.Π.
Παράγραφος 15.Υποχρεώσεις υποκαταστημάτων με αυτοτελή ή εξηρτημένη λογιστική.
Παράγραφοι 16 έως 21:Τήρηση απλογραφικών βιβλίων.
Παράγραφος 22: Βιβλία υποκαταστήματος
Παράγραφος 23: Πρόσθετες υποχρεώσεις ορισμένων κατηγοριών υπόχρεων


Άρθρο 5: Δελτίο Αποστολής
Παράγραφοι 1, 2 και 3: Περιπτώσεις έκδοσης Δελτίου Αποστολής – Υπόχρεοι σε έκδοση
Παράγραφος 4: Έκδοση Συγκεντρωτικού Δελτίου Αποστολής
Παράγραφος 5:Περιεχόμενο Δελτίου Αποστολής
Παράγραφος 6: Μοναδικότητα του δελτίου αποστολής ως συνοδευτικού εγγράφου Αποστολήαγαθών από μη υπόχρεο σε έκδοσή του
Παράγραφος 7: Διάρκεια του Δελτίου Αποστολής
Παράγραφος 8: Εξαιρέσεις από την έκδοση δελτίου αποστολής


Άρθρο 6: Τιμολόγηση Συναλλαγών
Παράγραφος 1: Έκδοση τιμολογίων – Υπόχρεοι
Παράγραφος 2: Επαναλαμβανόμενες πωλήσεις αγαθών ή παρεχόμενων υπηρεσιών
Παράγραφος 3: Τιμολόγιο επιδοτήσεων, αποζημιώσεων, ανόργανων εσόδων
Παράγραφος 4: Έκδοση τιμολογίου από Δημόσιο, ΝΠΔΔ και λοιπά πρόσωπα μηκερδοσκοπικού χαρακτήρα
Παράγραφος 5: Αγορά αγαθών από ιδιώτη – Απόδειξη της συναλλαγής - Αντιμετώπιση μηέκδοσης ή ανακριβούς έκδοσης τιμολογίων
Παράγραφος 6: Τιμολόγιο αγοράς αγροτικών προϊόντων
Παράγραφος 7: Έκδοση εκκαθαρίσεων
Παράγραφος 8: Αγορά αγαθών – Λήψη υπηρεσιών για λογαριασμό τρίτου
Παράγραφοι 9, 10 και 11: Περιεχόμενο τιμολογίου
Παράγραφος 12: Τιμολόγιο αντιπροσώπου οίκου εξωτερικού
Παράγραφος 13: Πιστωτικό τιμολόγιο
Παράγραφοι 14 και 15: Χρόνος έκδοσης τιμολογίου
Παράγραφοι 16,17,18:Στοιχεία που εξομοιώνονται με τιμολόγια, Ανάθεση τιμολόγησης – Αυτοτιμολόγηση, Τύπος εγγράφων, μηνυμάτων κλπ, που επέχουν θέση τιμολογίου


Άρθρο 7: Αποδείξεις Λιανικών Συναλλαγών
Παράγραφος 1: Περιπτώσεις έκδοσης αποδείξεων λιανικών συναλλαγών
Παράγραφοι 2 και 3: Περιεχόμενο απόδειξης λιανικής συναλλαγής και απόδειξης επιστροφήςλιανικής συναλλαγής
Παράγραφος 4: Χρόνος έκδοσης των αποδείξεων λιανικών συναλλαγών
Παράγραφοι 5, 6: Έκδοση άλλων εγγράφων που περιλαμβάνουν το περιέχομενο των αποδείξεωνλιανικών συναλλαγών - Ανάθεση της έκδοσης εισιτηρίων σε τρίτο


Άρθρο 8:Έγγραφα μεταφοράς και Στοιχεία Λοιπόν Συναλλαγών
Παράγραφοι 1 έως 10:Έγγραφα μεταφοράς και Διορθωτικό σημείωμα μεταφοράς
Παράγραφος 11: Τιμολόγιο ή απόδειξη λιανικής αντί φορτωτικής
Παράγραφος 12: Απόδειξη αυτοπαράδοσης
Παράγραφος 13: Απόδειξη δαπάνης Δώρα έως εκατόν πενήντα (150) ευρώ

Άρθρο 9:Διασφάλιση συναλλαγών και διαφύλαξη δεδομένων
Παράγραφος 1:Θεώρηση και σήμανση φορολογικών στοιχείων
Παράγραφος 2: Τόπος τήρησης βιβλίων και στοιχείων
Παράγραφος 3: Φύλαξη βιβλίων και στοιχείων
Παράγραφοι 4,5,6: Διαφύλαξη τιμολογίων, Χρόνος διαφύλαξης, Διαφύλαξη φορολογικών στοιχείων σε ηλεκτρομαγνητικά μέσα αποθήκευσης
Παράγραφος 7: Μη εκτύπωση αθεώρητων βιβλίων


Άρθρο 10:Διασταυρώσεις και απόδειξη συναλλαγών
Παράγραφοι 1, 2, 3, 4 και 5: Υποβολή φορολογικών στοιχείων για διασταύρωση
Παράγραφος 6: Απόδειξη συναλλαγών
Παράγραφοι 7, 8: Υποχρέωση αναγραφής στοιχείων συναλλασσομένων σε τραπεζικάπαραστατικά - Βάρος απόδειξης συναλλαγών

Άρθρο 11: Εξουσίες Φορολογικής Αρχής
Παράγραφοι 1 και 2: Απαλλαγές από ορισμένες υποχρεώσεις του ΚΦΑΣ – Αρμοδιότηταχορήγησής τους
Παράγραφος 2: Δικαιώματα προϊσταμένου ΔΟΥ

Άρθρο 12: Εξουσίες Υπουργού Οικονομικών
Άρθρο 13: Θέση σε ισχύ

Άρθρο 14: Μεταβατικές διατάξεις