Παρασκευή, 11 Φεβρουαρίου 2011

Με κάρτα αγορές άνω των € 3.000
Μετρητά τέλος για αγορές αξίας άνω των 3.000 ευρώ από την 1η Απριλίου! Από την ηµεροµηνία αυτή και µετά, κάθε συναλλαγή των καταναλωτών, εφόσον η αξία της υπερβαίνει το ποσό των 3.000 ευρώ, θα γίνεται είτε µέσω πιστωτικής κάρτας είτε µέσω χρεωστικής κάρτας είτε µε τραπεζική επιταγή. Πρόκειται για µέτρο που εντάσσεται στη γενικότερη πολιτική του υπουργείου Οικονοµικών για την αντιµετώπιση της φοροδιαφυγής, αφού έτσι η Εφορία θα µπορεί να ελέγχει πλέον ανά πάσα στιγµή, µέσω των τραπεζών, όλες τις συναλλαγές στην αγορά από ένα σηµαντικό ύψος και άνω. το άρχικο μέτρο που ψηφίστηκε πέρυσι αλλά µέχρι σήµερα δεν έχει ενεργοποιηθεί προέβλεπε την υποχρεωτική εξόφληση µέσω κάρτας ή επιταγής των συναλλαγών των καταναλωτών (αγορές προϊόντων και παροχή υπηρεσιών) όταν τοποσό υπερβαίνει τα 1.500 ευρώ. Θεωρήθηκε ωστόσο ότι, προκειµένου η αγορά να προσαρµοστεί πιο εύκολα, είναι σκόπιµο κατά τους πρώτους µήνες εφαρµογής του το µέτρο να αφορά συναλλαγές άνω των 3.000 ευρώ και µόνο από την 1η Ιανουαρίου 2012 να ισχύσει το όριο των 1.500 ευρώ.
Τα παραπάνω προβλέπει το σχέδιο της υπουργικής απόφασης που επεξεργάζεται ο γ.γ.του υπουργείου Οικονοµικών ∆ηµήτρης Γεωργακόπουλος, για το οποίο έχει δοθείτο πράσινο φως από τον υπουργό Οικονοµικών Γιώργο Παπακωνσταντίου και αναµένεται να τεθεί σε ισχύ από την 1η Απριλίου.
Γιά αγορά μέ δόσεις.
Αν τώρα οι αγορές άνω των 3.000 ευρώ γίνονται µε δόσεις, η αξία της συναλλαγής θα εµφανίζεται ολόκληρη στην απόδειξη, ωστόσο ο πελάτης θα επιβαρύνεται τµηµατικά κάθε µήνα µε το ποσό της άτοκης ήέντοκης δόσης, όπως ακριβώς ισχύει σήµερα. Για παράδειγµα, αν κάποιος αγοράσει µια οικοσκευή αξίας 6.000 ευρώ και συµφωνήσει η πληρωµή της να γίνει σε 12 άτοκεςδόσεις, ενώ θα πάρει απόδειξη για όλο το ποσό, θα χρεώνεται κάθε µήνα µε 500 ευρώ στον λογαριασµό της κάρτας του.
Γιά τις έπιχέιρηςέις. Ειδικά όσον αφορά τις επιχειρήσεις,στελέχη του υπουργείου Οικονοµικών επισηµαίνουν ότι βρίσκονται ήδη σε ισχύ οι υποχρεωτικές συναλλαγές µέσω επαγγελµατικών λογαριασµών για ποσά αξίας άνω των 3.000
ευρώ. Πρόκειται γιαρύθµιση που επίσης έχει ψηφιστεί από πέρυσι αλλά καθυστέρησε να εφαρµοστεί. Αυτό που ακόµη δεν ισχύει, αλλά θα καθιερωθεί σύντοµα µε την έκδοση της σχετικής υπουργικής απόφασης, είναι η υποχρέωση των συµβαλλόµενων σε κάθε συναλλαγή ναενηµερώνουν ηλεκτρονικά την κεντρική βάση δεδοµένων του υπουργείου Οικονοµικών.
Η υποχρέωση αυτήεπρόκειτο να εφαρµοστεί από την 1η Ιανουαρίου της φετινής χρονιάς, ωστόσοαναβλήθηκε εξαιτίας διαδικαστικών θεµάτων και δυσκολιών πουεντοπίστηκαν κατά την επεξεργασία του.
Επισηµαίνεται τέλος ότι από την 1η Απριλίου τίθεται σε ισχύ και το µέτρο της φοροκάρτας, όπου θα καταγράφεται η αξία της κάθε συναλλαγής και την οποία θα µπορούννα χρησιµοποιούν προαιρετικά οι φορολογούµενοι στις συναλλαγές τους. Η κάρτα θα είναι ανώνυµη και ο στόχος του υπουργείου Οικονοµικών είναι να αντικαταστήσει τις αποδείξεις.
«ΑΓΚΑΘΙΑ» ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ
Μια σειρά από αναπάντητα ερωτήµατα αφορούν την εφαρµογή του µέτρου. τι θα ισχύει, για παράδειγµα, µε καταναλωτές που δεν διαθέτουν χρεωστική ή πιστωτική κάρτα, αλλά ούτε και πρόσβαση σε τράπεζα; ∆εν θα προχωρά η συναλλαγή;
Μια σκέψη, όπως λένε πηγές του υπουργείου οικονοµικών, είναι σε αυτές τις περιπτώσεις ο έµπορος να κόβει ένα παραστατικό, το οποίο στη συνέχεια θα υποχρεούται να καταθέσει εκείνος στην τράπεζα.
επίσης, τι θα ισχύει αν η συναλλαγή αφορά παροχή υπηρεσιών π.χ. εργασίες ανακαίνισης ενός σπιτιού; ∆ιότι οι περισσότεροι επαγγελµατίες της οικοδοµής συναλλάσσονται µόνο µε µετρητά, ενώ ακόµη και αν η πληρωµή γίνει µέσω επιταγής, ο πελάτης θα επιβαρυνθεί µε προµήθεια προς την τράπεζα. ∆εν αποκλείεται ακόµη ορισµένοι καταναλωτές, στην προσπάθειά τους να αποκρύψουν εισοδήµατα από την εφορία, να ζητούν από τον έµπορο να τους «σπάσει» τη συναλλαγή των 3.000 ευρώ σε µικρότερα ποσά.
ΠΗΓΗ: Τα Νέα
Με κάρτα αγορές άνω των € 3.000
Μετρητά τέλος για αγορές αξίας άνω των 3.000 ευρώ από την 1η Απριλίου! Από την ηµεροµηνία αυτή και µετά, κάθε συναλλαγή των καταναλωτών, εφόσον η αξία της υπερβαίνει το ποσό των 3.000 ευρώ, θα γίνεται είτε µέσω πιστωτικής κάρτας είτε µέσω χρεωστικής κάρτας είτε µε τραπεζική επιταγή. Πρόκειται για µέτρο που εντάσσεται στη γενικότερη πολιτική του υπουργείου Οικονοµικών για την αντιµετώπιση της φοροδιαφυγής, αφού έτσι η Εφορία θα µπορεί να ελέγχει πλέον ανά πάσα στιγµή, µέσω των τραπεζών, όλες τις συναλλαγές στην αγορά από ένα σηµαντικό ύψος και άνω. το άρχικο μέτρο που ψηφίστηκε πέρυσι αλλά µέχρι σήµερα δεν έχει ενεργοποιηθεί προέβλεπε την υποχρεωτική εξόφληση µέσω κάρτας ή επιταγής των συναλλαγών των καταναλωτών (αγορές προϊόντων και παροχή υπηρεσιών) όταν τοποσό υπερβαίνει τα 1.500 ευρώ. Θεωρήθηκε ωστόσο ότι, προκειµένου η αγορά να προσαρµοστεί πιο εύκολα, είναι σκόπιµο κατά τους πρώτους µήνες εφαρµογής του το µέτρο να αφορά συναλλαγές άνω των 3.000 ευρώ και µόνο από την 1η Ιανουαρίου 2012 να ισχύσει το όριο των 1.500 ευρώ.
Τα παραπάνω προβλέπει το σχέδιο της υπουργικής απόφασης που επεξεργάζεται ο γ.γ.του υπουργείου Οικονοµικών ∆ηµήτρης Γεωργακόπουλος, για το οποίο έχει δοθείτο πράσινο φως από τον υπουργό Οικονοµικών Γιώργο Παπακωνσταντίου και αναµένεται να τεθεί σε ισχύ από την 1η Απριλίου.
Γιά αγορά μέ δόσεις.
Αν τώρα οι αγορές άνω των 3.000 ευρώ γίνονται µε δόσεις, η αξία της συναλλαγής θα εµφανίζεται ολόκληρη στην απόδειξη, ωστόσο ο πελάτης θα επιβαρύνεται τµηµατικά κάθε µήνα µε το ποσό της άτοκης ήέντοκης δόσης, όπως ακριβώς ισχύει σήµερα. Για παράδειγµα, αν κάποιος αγοράσει µια οικοσκευή αξίας 6.000 ευρώ και συµφωνήσει η πληρωµή της να γίνει σε 12 άτοκεςδόσεις, ενώ θα πάρει απόδειξη για όλο το ποσό, θα χρεώνεται κάθε µήνα µε 500 ευρώ στον λογαριασµό της κάρτας του.
Γιά τις έπιχέιρηςέις. Ειδικά όσον αφορά τις επιχειρήσεις,στελέχη του υπουργείου Οικονοµικών επισηµαίνουν ότι βρίσκονται ήδη σε ισχύ οι υποχρεωτικές συναλλαγές µέσω επαγγελµατικών λογαριασµών για ποσά αξίας άνω των 3.000
ευρώ. Πρόκειται γιαρύθµιση που επίσης έχει ψηφιστεί από πέρυσι αλλά καθυστέρησε να εφαρµοστεί. Αυτό που ακόµη δεν ισχύει, αλλά θα καθιερωθεί σύντοµα µε την έκδοση της σχετικής υπουργικής απόφασης, είναι η υποχρέωση των συµβαλλόµενων σε κάθε συναλλαγή ναενηµερώνουν ηλεκτρονικά την κεντρική βάση δεδοµένων του υπουργείου Οικονοµικών.
Η υποχρέωση αυτήεπρόκειτο να εφαρµοστεί από την 1η Ιανουαρίου της φετινής χρονιάς, ωστόσοαναβλήθηκε εξαιτίας διαδικαστικών θεµάτων και δυσκολιών πουεντοπίστηκαν κατά την επεξεργασία του.
Επισηµαίνεται τέλος ότι από την 1η Απριλίου τίθεται σε ισχύ και το µέτρο της φοροκάρτας, όπου θα καταγράφεται η αξία της κάθε συναλλαγής και την οποία θα µπορούννα χρησιµοποιούν προαιρετικά οι φορολογούµενοι στις συναλλαγές τους. Η κάρτα θα είναι ανώνυµη και ο στόχος του υπουργείου Οικονοµικών είναι να αντικαταστήσει τις αποδείξεις.
«ΑΓΚΑΘΙΑ» ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ
Μια σειρά από αναπάντητα ερωτήµατα αφορούν την εφαρµογή του µέτρου. τι θα ισχύει, για παράδειγµα, µε καταναλωτές που δεν διαθέτουν χρεωστική ή πιστωτική κάρτα, αλλά ούτε και πρόσβαση σε τράπεζα; ∆εν θα προχωρά η συναλλαγή;
Μια σκέψη, όπως λένε πηγές του υπουργείου οικονοµικών, είναι σε αυτές τις περιπτώσεις ο έµπορος να κόβει ένα παραστατικό, το οποίο στη συνέχεια θα υποχρεούται να καταθέσει εκείνος στην τράπεζα.
επίσης, τι θα ισχύει αν η συναλλαγή αφορά παροχή υπηρεσιών π.χ. εργασίες ανακαίνισης ενός σπιτιού; ∆ιότι οι περισσότεροι επαγγελµατίες της οικοδοµής συναλλάσσονται µόνο µε µετρητά, ενώ ακόµη και αν η πληρωµή γίνει µέσω επιταγής, ο πελάτης θα επιβαρυνθεί µε προµήθεια προς την τράπεζα. ∆εν αποκλείεται ακόµη ορισµένοι καταναλωτές, στην προσπάθειά τους να αποκρύψουν εισοδήµατα από την εφορία, να ζητούν από τον έµπορο να τους «σπάσει» τη συναλλαγή των 3.000 ευρώ σε µικρότερα ποσά.
ΠΗΓΗ: Τα Νέα
Όλες οι διαδικασίες για την απόσυρση Ι.Χ.
Με δύο μήνες καθυστέρηση υπογράφηκε τελικά η Κοινή Υπουργική Απόφαση για την απόσυρση Ι.Χ. από τα υπουργεία Οικονομικών και Υποδομών, ενώ σήμερα αναμένεται να υπογράψει και η υπουργός Περιβάλλοντος. Σύμφωνα μάλιστα με κυβερνητικά στελέχη η δημοσίευση της ΚΥΑ στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως είναι θέμα ωρών και εκτιμούν πως θα τονωθούν οι πωλήσεις καινούριων αυτοκινήτων, θα σωθούν χιλιάδες θέσεις εργασίας και εμπορίες αυτοκινήτων, οι οποίες βρίσκονται ήδη στα πρόθυρα χρεοκοπίας.
Ωστόσο βάσει του νόμου που επανέφερε την απόσυρση παλαιών Ι.Χ. και ψηφίστηκε από την Ολομέλεια της Βουλής στις 17 Δεκεμβρίου του 2010 το μέτρο θα ξεκινήσει 10 ημέρες μετά την δημοσίευση της ΚΥΑ στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και η πιο πιθανή ημερομηνία εκκίνησης του μέτρου ορίζεται η 21η Φεβρουαρίου. Πάντως, στελέχη της αγοράς επισημαίνουν πως ο πρώτος ιδιοκτήτης που θα αποκτήσει αυτοκίνητο κάνοντας χρήση του μέτρου της απόσυρσης, στην καλύτερη περίπτωση θα το παραλάβει μετά την 1η Μαρτίου...
Οσον αφορά την ισχύ του μέτρου, οι καταναλωτές θα μπορούν να αποσύρουν τα παλιά τους ΙΧ έως τις 20 Δεκεμβρίου του 2011, ενώ από το μέτρο της απόσυρσης εξαιρούνται όσα καινούρια μοντέλα έχουν ήδη εκτελωνιστεί, όπως επίσης και τα εισαγόμενα μεταχειρισμένα. Παράλληλα εκτός του μέτρου της απόσυρσης έμειναν και τα επαγγελματικά αυτοκίνητα, ασχέτως αν διαθέτουμε το γηραιότερο στόλο στην Ε.Ε. Σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση το μέτρο αφορά όσους αποσύρουν από την κυκλοφορία τα Ι.Χ. τους τα οποία έχουν άδεια κυκλοφορίας έως τις 31/12/1998 και βέβαια έχουν καταβάλει τα Τέλη Κυκλοφορίας για τη χρονιά που διανύουμε, αλλά και τυχόν οφειλές παλιότερων ετών.
Σε όσα Ι.Χ. έχουν κατατεθεί οι πινακίδες κυκλοφορίας εξαιτίας προσωρινής ακινησίας, οι ιδιοκτήτες τους μπορούν να τα αποσύρουν και να ωφεληθούν του μέτρου χωρίς να καταβάλουν Τέλη Κυκλοφορίας, αλλά ούτε να παραλάβουν τις πινακίδες κυκλοφορίας τους!
Σε περίπτωση που το όχημα προέρχεται από τον ΟΔΔΥ και η άδειά του έχει εκδοθεί μετά την 1/1/1999 αυτό μπορεί να αποσυρθεί, εφόσον διαπιστωθεί από την Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας ότι αυτό είχε κυκλοφορήσει στην Ελλάδα πριν από τις 31/12/1998.
Από τη διαδικασία της απόσυρσης εξαιρούνται τα οχήματα που έχουν καταστραφεί από ατύχημα, πυρκαγιά, εμπρησμό ή βανδαλισμό.
Διαδικασία
Ο ιδιοκτήτης του παλιού Ι.Χ. ή εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπός του θα πρέπει να παραδώσει το όχημα στα επίσημα μέλη της Εναλλακτικής Διαχείρισης Οχημάτων Ελλάδος (ΕΔΟΕ), το οποίο θα πρέπει να διαθέτει όλα τα μηχανικά του μέρη, όπως επίσης και όλα τα στοιχεία του αμαξώματος.
Κατόπιν θα εκδίδεται η βεβαίωση παραλαβής και έπειτα από 8 ημέρες θα πρέπει να εκδίδεται το Πιστοποιητικό Καταστροφής στον ιδιοκτήτη ή τον εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του.
Στη συνέχεια, αντίγραφο του πιστοποιητικού καταστροφής θα αποστέλλεται μέσω των μελών της ΕΔΟΕ στις Διευθύνσεις Μεταφορών προκειμένου να γίνει η Οριστική Διαγραφή του οχήματος. Η μηχανογραφημένη Πράξη Οριστικής Διαγραφής θα εκδίδεται εις διπλούν εντός 5 ημερών από τη λήψη αντιγράφου του Πιστοποιητικού Καταστροφής από τα μέλη της ΕΔΟΕ και το ένα αντίτυπο θα χρησιμοποιείται ως δικαιολογητικό για την απαλλαγή του Τέλους Ταξινόμησης και το άλλο θα φυλάγεται από τον ιδιοκτήτη.
Βεβαίωση από την εφορία
Οι κάτοχοι παλαιών αυτοκινήτων για να ωφεληθούν του μέτρου της απόσυρσης θα πρέπει να προμηθευτούν βεβαίωση από την εφορία που ανήκουν πως έχουν καταβάλει τα Τέλη Κυκλοφορίας του έτους εντός του οποίου γίνεται η διαγραφή, καθώς και προηγούμενων ετών.
Σε περίπτωση που στο παλιό Ι.Χ. έχουν κατατεθεί οι πινακίδες κυκλοφορίας με την αιτιολογία της προσωρινής ακινησίας χορηγείται αντίγραφο της άδειας Κυκλοφορίας τους με την ένδειξη «Για την παράδοση του οχήματος σε εγκαταστάσεις της ΕΔΟΕ» χωρίς την καταβολή των Τελών Κυκλοφορίας του έτους εντός του οποίου γίνεται η διαγραφή. Ωστόσο, επειδή η προσωρινή ακινησία διαρκεί 12 μήνες, αν κάποιος κάτοχος έχει καταθέσει τις πινακίδες προσωρινά το 2008 και δεν έχει κάνει ανανέωση της ακινησίας κάθε χρόνο, είναι πολύ πιθανό να καταβάλει τα Τέλη του 2009 και του 2010...
Οσον αφορά στην άδεια και τις πινακίδες κυκλοφορίας θα αποστέλλονται απευθείας από τις αρμόδιες εφορίες στις αντίστοιχες Διευθύνσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειών για τη διαγραφή κάποιου οχήματος από το αρχείο.
Η παραγγελία του νέου ΙΧ
Από τη στιγμή που ολοκληρωθούν οι παραπάνω διαδικασίες και ο κάτοχος του παλαιού ΙΧ έχει στα χέρια του την Πράξη Οριστικής Διαγραφής και τη βεβαίωση καταβολής των Τελών Κυκλοφορίας και επιθυμεί να εισάγει μόνος του το καινούριο Ι.Χ. από άλλο κράτος - μέλος, τότε μπορεί προσκομίζοντάς τα στην αρμόδια Τελωνειακή Αρχή να έχει την απαλλαγή που προβλέπεται στο Τέλος Ταξινόμησης. Αν τώρα η διαδικασία πραγματοποιηθεί μέσω κάποιας αντιπροσωπίας καινούριων αυτοκινήτων, τότε απλά αρκεί μία εξουσιοδότηση στον αντιπρόσωπο ώστε να αναλάβει τις διαδικασίες.Ωστόσο η Κοινή Υπουργική Απόφαση δίνει τη δυνατότητα στον ιδιοκτήτη του παλαιού Ι.Χ. που αποσύρθηκε να κάνει εκχώρηση του δικαιώματός του σε άλλον ιδιώτη καταναλωτή.
Πρακτικά σημαίνει πως ο κάτοχος που απέσυρε το παλαιό του Ι.Χ. έχει το δικαίωμα να εκχωρήσει το όφελος της απόσυρσης σε κάποιον άλλο ιδιώτη που επιθυμεί να αγοράσει καινούριο αυτοκίνητο. αλλά δεν είχε κάποιο παλιό για να αποσύρει και ουσιαστικά να είναι και οι δύο «κερδισμένοι»...
Εκδοση σε 12 ημέρες
Σε μόλις 13 ημέρες θα πρέπει να έχουν εκδοθεί όλα τα Πιστοποιητικά.
Απαραίτητη η προμήθεια βεβαίωσης καταβολής των Τελών του 2011 και παλαιότερων ετών από τις κατά τόπους εφορίες.
Εκχωρείται το δικαίωμα από τον κάτοχο που απέσυρε το παλιό του αυτοκίνητο.
Πρακτικά σημαίνει πως ο κάτοχος που απέσυρε το παλαιό του Ι.Χ. έχει το δικαίωμα να εκχωρήσει το όφελος της απόσυρσης σε κάποιον άλλο ιδιώτη που επιθυμεί να αγοράσει καινούριο αυτοκίνητο.
Στα Ι.Χ. που έχουν κατατεθεί οι πινακίδες κυκλοφορίας εξαιτίας προσωρινής ακινησίας δεν καταβάλλονται τα Τέλη του 2011, ούτε παραλαμβάνονται οι πινακίδες.
Αδεια και πινακίδες κυκλοφορίας θα αποστέλλονται απευθείας από τις αρμόδιες εφορίες στις αντίστοιχες Διευθύνσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειών για τη διαγραφή κάποιου οχήματος από το αρχείο.
Τι απαιτείται για τη χρήση του μέτρου
Παράδοση του παλαιού Ι.Χ. στα κέντρα ανακύκλωσης της ΕΔΟΕ.
Τα παλιά Ι.Χ. θα πρέπει να έχουν όλα τα μηχανικά τους μέρη και τα στοιχεία του αμαξώματος.
Βεβαίωση Παραλαβής.
Βεβαίωση Καταβολής Τελών Κυκλοφορίας 2011 και προηγούμενων ετών.
8 ημέρες για την έκδοση Πιστοποιητικού Καταστροφής.
5 ημέρες για έκδοση Πράξης Οριστικής Διαγραφής (Εις Διπλούν).
Εξουσιοδότηση του αντιπροσώπου για τις διαδικασίες.
Υπεύθυνη δήλωση προς τον αντιπρόσωπο ή άλλον ιδιώτη για εκχώρηση του δικαιώματος.
ΠΗΓΗ: Ημερησία
«Πόθεν έσχες» σε όσους απέσυραν καταθέσεις
Την συνεργασία του υπουργείου Οικονομικών με την Ένωση Ελληνικών Τραπεζών, ώστε η κυβέρνηση να ελέγξει όσους φορολογούμενους απέσυραν καταθέσεις από τις ελληνικές τράπεζες προανήγγειλε ο γενικός γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων, Διομήδης Σπινέλλης.
Οι έλεγχοι θα έχουν στόχο να διαπιστωθεί αν το ύψος των καταθέσεών τους δικαιολογείται από το εισόδημα που δηλώνουν.
Η κίνηση αυτή, έλεγχος εισοδημάτων με καταθέσεις, θα μπορούσε να γίνει θεωρητικά σε όλους τους Έλληνες φορολογούμενους, αλλά το υπουργείο Οικονομικών, επικεντρώνει στην παρούσα φάση, σε όσους απέσυραν καταθέσεις.
ΠΗΓΗ: Ελευθεροτυπία
Στην κατάργηση φοροαπαλλαγών προσανατολίζεται η κυβέρνηση
Στην κατάργηση φοροαπαλλαγών και φορολογικών κινήτρων προσανατολίζεται η κυβέρνηση. Μιλώντας την Τετάρτη στο ραδιόφωνο του Σκάϊ, ο υφυπουργός Oικονομικών Φ.Σαχινίδης υποστήριξε «πως υπάρχουν φορολογικά προνόμια που ενδεχομένως η κοινωνία να θέλει να τα αξιολογήσει εάν σε συνθήκες δημοσιονομικής κρίσης θα πρέπει να παραχωρούνται». Όπως είπε ο υφυπουργός, υπάρχουν πάρα πολλές φορολογικές απαλλαγές οι οποίες επιχορηγούνται από την...
Πολιτεία με τη μορφή κινήτρων και εάν καταργηθούν στο σύνολό τους, μπορεί να αποφέρουν 5 δισ. ευρώ, ενώ εάν διατηρηθούν οι μισές μπορεί να αποφέρουν εξοικονόμηση 3 δισ. ευρώ.

Ο ίδιος εμμέσως ανάφερε πως όλες οι φοροαπαλλαγές που απολαμβάνουν σήμερα οι επιχειρήσεις και τα φυσικά πρόσωπα θα επανεξετασθούν από μηδενική βάση και θα κοστολογηθούν. Πάντως διευκρίνισε πως δεν τίθεται θέμα άμεσης κατάργησης ή περικοπής φοροαπαλλαγών.

«Δεν είπα ότι θα πάρουμε πρωτοβουλία να καταργήσουμε τις φορολογικές απαλλαγές. Aλλά, δεν είναι σωστό η κοινωνία να συζητά για τον οδικό χάρτη της μείωσης των ελλειμμάτων και να αγνοεί αν σήμερα το επίπεδο των δημοσιονομικών εσόδων είναι της τάξης των 52 δισ. και δεν είναι της τάξης των 55 ή των 56 δισ. ή ενδεχομένως και περισσότερο. Aυτό εν πολλοίς οφείλεται στο γεγονός ότι ο τρόπος με τον οποίο έχουμε θεσπίσει και λειτουργεί το φορολογικό μας πλαίσιο επιτρέπει την παρουσία ορισμένων φορολογικών απαλλαγών» ανέφερε.

Σε δημοσίευμά της την Πέμπτη η εφημερίδα «Ελευθεροτυπία» απαριθμεί τις 980 απαλλαγές, που κοστίζουν πάνω από 7,87 δισ. ευρώ και οι οποίες σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών έχουν ως εξής:

- Περισσότερα από 3,4 δισ. ευρώ εκτιμάται ότι κοστίζουν οι 248 εκπιπτόμενες δαπάνες και ειδικές απαλλαγές που απολαύουν τα φυσικά πρόσωπα. Από ενοίκια, δίδακτρα, ασφάλιστρα και ιατρικά μέχρι το αφορολόγητο των μισθωτών-συνταξιούχων, των προστατευόμενων παιδιών, διατροφή μεταξύ συζύγων και άλλες ειδικές απαλλαγές (κάτοικοι παραμεθόριων περιοχών, αγροτικά εισοδήματα κ.λπ.).

- Στα 2,4 δισ. ευρώ υπολογίζεται η απώλεια του προϋπολογισμού από τις απαλλαγές ειδικού φόρου κατανάλωσης σε ενεργειακά προϊόντα, βιομηχανοποιημένα καπνά, αιθυλική αλκοόλη και αλκοολούχα ποτά.

- Κόστος 972 εκατ. ευρώ έχουν στον προϋπολογισμό οι απαλλαγές σε πρώτη κατοικία, κληρονομιές, δωρεές, γονικές παροχές και γενικώς μεταβιβάσεις ακινήτων ή από το Ενιαίο Τέλος Ακινήτων. Η απαλλαγή της πρώτης κατοικίας κοστίζει 620 εκατ. ευρώ στον προϋπολογισμό, οι απαλλαγές από το φόρο κληρονομιών περίπου 68 εκατ. ευρώ και από το ΕΤΑΚ κοντά 165 εκατ. ευρώ.

- Στα 564 εκατ. ευρώ υπολογίζεται η απώλεια του προϋπολογισμού από τον ΦΠΑ (μειωμένοι συντελεστές, απαλλαγές ειδικών κατηγοριών).

- Στα 292 εκατ. ανέρχεται το κόστος του προϋπολογισμού από το φόρο εισοδήματος 19.427 νομικών προσώπων. Αφορούν σε μείωση φορολογικού συντελεστή από δραστηριότητα σε νησιά κάτω από 3.000 κατοίκους, εκπτώσεις αναπτυξιακών νόμων κ.λπ.

- Στα 117 εκατ. ευρώ υπολογίζεται κάθε χρόνο το κόστος από τις απαλλαγές στο τέλος ταξινόμησης για όσους αποκτούν οχήματα (πολύτεκνοι, ανάπηροι, ταξί, τρίτεκνοι κ.ά.).

- Σε περίπου 99 εκατ. ευρώ εκτιμάται το ποσό που χάνει το Δημόσιο από τις απαλλαγές που δηλώνουν 191.256 μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Απαλλαγές που αφορούν φόρο εισοδήματος από πώληση μετοχών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο, εκπτώσεις αναπτυξιακών νόμων, μείωση φορολογικού συντελεστή για δραστηριότητες σε νησιά κάτω από 3.000 κατοίκους.


10/2/2011
Πηγή: www.in.gr
Καταργούνται φοροαπαλλαγές και φορολογικά κίνητρα
Θέμα κατάργησης φοροαπαλλαγών και φορολογικών κινήτρων ανοίγει ο υφυπουργός Oικονομικών Φ. Σαχινίδης. «Yπάρχει μία σειρά από φορολογικά προνόμια τα οποία ενδεχομένως η κοινωνία να θέλει να τα αξιολογήσει εάν σε συνθήκες δημοσιονομικής κρίσης θα πρέπει να παραχωρούνται», δήλωσε χθες ο υφυπουργός σε ραδιοφωνική συνέντευξη.
O κ. Σαχινίδης άφησε να εννοηθεί ότι όλες οι φοροαπαλλαγές που «απολαμβάνουν» σήμερα οι επιχειρήσεις και τα φυσικά πρόσωπα θα επανεξετασθούν από μηδενική βάση και θα κοστολογηθούν. Σήμερα υπολογίζεται ότι υπάρχουν περίπου 900 φοροαπαλλαγές που κοστίζουν στον προϋπολογισμό 5 δισ. ευρώ. Oπως είπε ο υφυπουργός «υπάρχουν πάρα πολλές φορολογικές απαλλαγές οι οποίες επιχορηγούνται από την πολιτεία με τη μορφή κινήτρων» για να προσθέσει ότι «οι φορολογικές απαλλαγές εάν καταργηθούν, για παράδειγμα στο σύνολό τους, μπορεί να αποφέρουν 5 δισ., εάν κρατηθούν οι μισές μπορεί να αποφέρουν 3 δισ.» .
Συζητείται
Σύμφωνα με τον κ. Σαχινίδη δεν τίθεται θέμα άμεσης κατάργησης ή περικοπής φοροαπαλλαγών, αλλά παραδέχθηκε ότι είναι «ένα από τα στοιχεία της συζήτησης». « Δεν είπα ότι θα πάρουμε πρωτοβουλία να καταργήσουμε τις φορολογικές απαλλαγές. Aλλά, δεν είναι σωστό η κοινωνία να συζητά για τον οδικό χάρτη της μείωσης των ελλειμμάτων και να αγνοεί αν σήμερα το επίπεδο των δημοσιονομικών εσόδων είναι της τάξης των 52 δισ. και δεν είναι της τάξης των 55 ή των 56 δισ. ή ενδεχομένως και περισσότερο. Aυτό εν πολλοίς οφείλεται στο γεγονός ότι ο τρόπος με τον οποίο έχουμε θεσπίσει και λειτουργεί το φορολογικό μας πλαίσιο επιτρέπει την παρουσία ορισμένων φορολογικών απαλλαγών» ανέφερε ο κ. Σαχινίδης.
ΠΗΓΗ: Ημερησία

Πέμπτη, 10 Φεβρουαρίου 2011

SpellCast Feeds logo

Πρόστιμα έως 15.000 ευρώ για παράνομη απασχόληση μεταναστών

Wednesday February 09, 2011 07:15 AM

AΠO 3.000 έως 15.000 ευρώ κυμαίνεται το χρηματικό πρόστιμο που θα κληθούν να καταβάλουν οι εργοδότες που απασχολούν παράνομα υπηκόους τρίτης χώρας
Σύμφωνα με κοινή υπουργική απόφαση της υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Aννας Νταλάρα και της υφυπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Θεοδώρας Τζάκρη προσδιορίζονται τα κριτήρια με βάση τα οποία καθορίζεται το ύψος των προστίμων στους εργοδότες.

Σύμφωνα με το άρθρο 2 της ΚΥΑ, τα χρηματικά πρόστιμα θα επιβάλλονται στους εργοδότες με τη συνεκτίμηση των ακόλουθων κριτηρίων:

i) ο αριθμός των εργαζομένων της επιχείρησης,

ii) η υποτροπή της επιχείρησης. Ως υποτροπή νοείται: α) η επιβολή στον ίδιο εργοδότη ενός τουλάχιστον χρηματικού προστίμου σύμφωνα με το άρθρο 1 της παρούσας, β) η έκδοση μιας τουλάχιστον αμετάκλητης καταδικαστικής απόφασης για απασχόληση υπηκόου τρίτης χώρας που στερείται άδειας διαμονής,

iii) ο βαθμός συνεργασίας. Για τον χαρακτηρισμό του βαθμού συνεργασίας συνεκτιμώνται ιδίως ο βαθμός υπαιτιότητας (βαθμός ευθύνης) του εργοδότη, η παρεμπόδιση του έργου των αρμόδιων οργάνων κατά τη διενέργεια του ελέγχου, η μη χορήγηση στοιχείων κατά τη διάρκεια της έρευνας, η απόκρυψη πληροφοριών και η παροχή ψευδών στοιχείων.

Καθορισμός ύψους προστίμου


Για κάθε παρανόμως απασχολούμενο υπήκοο τρίτης χώρας καθορίζεται το ποσό του προστίμου ανάλογα με τον αριθμό των εργαζομένων της επιχείρησης.


 Στον αριθμό των εργαζομένων της επιχείρησης συνυπολογίζονται και οι παρανόμως απασχολούμενοι, οι οποίοι εντοπίζονται κατά τον έλεγχο.

Σε περίπτωση υποτροπής επιβάλλεται το μέγιστο πρόστιμο ποσού 15.000 ευρώ για κάθε παρανόμως απασχολούμενο υπήκοο τρίτης χώρας.


Πηγή: Express.gr
Τον Ιούνιο το ενιαίο μισθολόγιο για το Δημόσιο και 10.600 προσλήψεις
Την κατηγορηματική διαβεβαίωση ότι δεν τίθεται ζήτημα περαιτέρω μείωσης του αριθμού των προσλήψεων στο δημόσιο τομέα, καθώς και τη διαβεβαίωση ότι επισπεύδονται οι διαδικασίες ψήφισης και εφαρμογής του ενιαίου μισθολογίου, από τον Ιούνιο, για το σύνολο των δημοσίων υπαλλήλων, έδωσε χθες ο υπουργός Εσωτερικών Γ. Ραγκούσης, μετά τη συνάντηση που είχε με τους εκπροσώπους της τρόικας. «Δεν ετέθη από την τρόικα και ούτε υπάρχει ενδεχόμενο να διευρυνθεί η σχέση του ένα προς πέντε μεταξύ των προσλήψεων και των αποχωρήσεων στο δημόσιο τομέα, ούτε και να υπάρξει μείωση της μισθολογικής δαπάνης με το νέο μισθολόγιο», δήλωσε ο κ. Ραγκούσης.
Ισοζύγιο
Σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Εσωτερικών μέσα στο 2011 πρόκειται να πραγματοποιηθούν περίπου 10.600 προσλήψεις τακτικού προσωπικού. Συγκεκριμένα, τη χρονιά που πέρασε από το στενό και ευρύτερο δημόσιο τομέα αποχώρησαν λόγω συνταξιοδότησης 53.335 υπάλληλοι. Από τις αποχωρήσεις αυτές, με βάση την αναλογία ένα προς πέντε (μία πρόσληψη για κάθε πέντε αποχωρήσεις) υπάρχει η δυνατότητα διενέργειας 10.600 προσλήψεων. Σε αυτές συνυπολογίζονται και οι μετατάξεις από τις ΔΕΚΟ, αφού είναι ήδη δεδομένες οι περίπου 3.000 μετατάξεις από τον ΟΣΕ και τις θυγατρικές του.
Στον επιτρεπόμενο αριθμό προσλήψεων θα συνυπολογιστούν οι διορισμοί επιτυχόντων σε διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ (θα διεξαχθούν σταδιακά) όπως και των αποφοίτων της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης.
Ο κ. Ραγκούσης τόνισε ότι θα πρέπει, εκτός των άλλων, να διασφαλιστεί «η ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία των υπηρεσιών», ενώ επανέλαβε στους εκπροσώπους της «τρόικας» την εκτίμησή του ότι μέχρι το τέλος του 2013 θα έχουν αποχωρήσει συνολικά από το Δημόσιο περίπου 200.000 υπάλληλοι (λόγω συνταξιοδοτήσεων, περιστολής προσλήψεων και δραστικού περιορισμού συμβασιούχων).
Αμεση εφαρμογή
Σε ό,τι αφορά την εφαρμογή του νέου μισθολογίου, όπως είπε ο υπουργός Εσωτερικών, η επεξεργασία του προχωρεί κανονικά και η ψήφισή του αναμένεται τον Ιούνιο, με άμεση εφαρμογή του για όλους τους δημοσίους υπαλλήλους, παλαιούς και νέους.
Στόχος της κυβέρνησης είναι με το νέο μισθολόγιο να υπάρξει μείωση αποδοχών στα «ρετιρέ» του Δημοσίου, ώστε χωρίς να μειωθεί το συνολικό μισθολογικό κόστος, να αρθούν οι εσωτερικές αντιθέσεις που υπάρχουν σήμερα στις αμοιβές των δημοσίων υπαλλήλων. Μείωση πάντως, σε κάθε περίπτωση, αναμένεται να επέλθει, ούτως ή άλλως, από τη μείωση του αριθμού των υπαλλήλων. Σύμφωνα με υπολογισμούς για κάθε 10.000 λιγότερους υπαλλήλους εξοικονομούνται ετησίως 100.000.000 ευρώ.
ΠΗΓΗ: Ημερησία
ΙΧ: Εκτός από απόσυρση και προσφορές ως 6.800 €
Η απόσυρση έρχεται, αλλά οι εταιρείες δεν περιορίζονται στις μειώσεις τιμών που προκύπτουν από το τέλος ταξινόμησης και το φόρο πολυτελείας. Σε μία προσπάθεια να καλύψουν τις τεράστιες ζημιές των δύο προηγούμενων χρόνων, προσπαθούν να δελεάσουν τους υποψήφιους αγοραστές με επιπλέον προσφορές. Αναλυτικά προσφέρουν: Alfa Romeo: Το όφελος ξεκινά από τα 960 ευρώ για όλες τις εκδόσεις των MiTo και Giulietta στα 1,4 λίτρα και φτάνει μέχρι τα 2.800 ευρώ στην περίπτωση της Giulietta 2.0 JTDM. Παράλληλα, ισχύουν εκπτώσεις από 800 έως 2.450 ευρώ για τη MiTo ανάλογα με την έκδοση και .500 ευρώ για την 159 1.750 TBi. Audi: Για τα μοντέλα της γερμανικής φίρμας μέχρι τα 1.400 κ.εκ. (Α1, Α3) η μείωση στην τιμή αγγίζει τα 960 ευρώ, όταν το μέγιστο όφελος φτάνει τα 2.800 ευρώ για όσα εξοπλίζονται με κινητήρες 2 λίτρων. Chevrolet: Η Chevrolet διπλασιάζει το όφελος από την απόσυρση σε όλα της τα μοντέλα. Έτσι, για τη βασική έκδοση του Spark στα 1.000 κ.εκ. ο υποψήφιος αγοραστής θα κερδίσει 1.190 ευρώ, ενώ μέχρι τις 7.000 ευρώ φτάνει η έκπτωση που παρέχεται για το Captiva 3,2, ανεξάρτητα από την κρατική απόσυρση που ισχύει μέχρι τα 2.000 κ.εκ. Citroen: Το όφελος από την απόσυρση προστίθεται στην προωθητική πολιτική της εταιρείας με αποτέλεσμα το συνολικό όφελος να κυμαίνεται μεταξύ 1.700 ευρώ (C1) και 6.800 ευρώ (C5 2.0 HDi). Daihatsu: Το συνολικό κέρδος για το Cuore (απόσυρση σε συνδυασμό με έκπτωση) είναι στα 2.045 ευρώ, όταν για το Terios μπορεί να φτάσει μέχρι και 4.810 ευρώ. FIAT: Τα μοντέλα της ιταλικής φίρμας επωφελούνται μειώσεων από 300 ευρώ για το 500 0.9 Twinair, μέχρι και 2.642 ευρώ για το Sedici 2.0 Multijet. Μαζί με το όφελος της απόσυρσης η FIAT προσφέρει επιπλέον εκπτώσεις σε όλα της τα μοντέλα από 1.000 ευρώ για το Panda έως και 1.900 ευρώ σε ορισμένες εκδόσεις του Bravo. Honda: Στα 960 ευρώ φτάνει το όφελος για όλες τις εκδόσεις του Jazz, αγγίζοντας τα 2.800 ευρώ στην περίπτωση του CRV. Ταυτόχρονα, πρέπει να σημειώσουμε ότι ισχύουν προωθητικές ενέργειες για τα μοντέλα της Honda με όφελος από 960 ευρώ για τα Jazz, Civic 1,4, αλλά και τα υβριδικά Civic IMA και Insight, μέχρι και 2.800 ευρώ στην περίπτωση των Accord και CRV. Hyundai: Στη συγκεκριμένη περίπτωση οι εκπτώσεις από την Απόσυρση ξεκινάνε από τα 622 ευρώ για το μικρό i10 με τον κινητήρα των 1,1 λίτρων. Το μεγαλύτερο κέρδος από την Απόσυρση στη Hyundai θα έχει αυτός που θα αγοράσει το μικρομεσαίο i30 με τον κινητήρα των 1,4 λίτρων και η έκπτωση αγγίζει τα 930 ευρώ. Lancia: Από 960 ευρώ ξεκινά το κέρδος για τα Ypsilon, Musa και Delta 1,4 λίτρων, ενώ μπορεί να φτάσει τα 2.800 στην Delta 1.9 Multijet. Επιπλέον εκπτώσεις από 800 μέχρι 3.700 ευρώ προσφέρει η Lancia στα μοντέλα της ανάλογα με την έκδοση και το είδος της χρηματοδότησης. Mercedes-Benz: Το όφελος της απόσυρσης για τα μοντέλα της Mercedes ξεκινά από τα 1.409 ευρώ στην περίπτωση της Α160, ενώ μπορεί να φτάσει μέχρι τα 2.800 ευρώ για τις Α200 CDI και B200 CDI. Mitsubishi: Η μείωση τιμής για το Colt φτάνει τα 960 ευρώ, ενώ στα 2.100 ευρώ είναι το όφελος για το ASX 1.8 TD. Nissan: Η Nissan συνδυάζει το όφελος από την απόσυρση με έκπτωση μέσω προωθητικού προγράμματος και έτσι το κέρδος για τα μοντέλα της ιαπωνικής εταιρείας ξεκινά από τα 1.560 ευρώ για τη βασική έκδοση του Pixo και φτάνει έως τα 4.200 ευρώ για τις 2λιτρες εκδόσεις του Qashqai. Peugeot: Η Peugeot προσφέρει εκπτώσεις ίσες με το όφελος της κρατικής απόσυρσης για αγορά οποιουδήποτε μοντέλου της χωρίς απόσυρση παλαιού αυτοκινήτου, ενώ σε περίπτωση που ο αγοραστής αποσύρει το παλιό του όχημα, το όφελος αυτό διπλασιάζεται. SAAB: Για τα μοντέλα της σουηδικής φίρμας υπάρχει κέρδος από 2.500 ευρώ για το βασικό 2λιτρο 9-3 μέχρι και 2.800 ευρώ σε όλες τις 2λιτρες εκδόσεις των 9-3, 9-3Χ και 9-5. SΕΑΤ: Από τα 790 ευρώ ξεκινά το όφελος της απόσυρσης για το Ibiza SC 1.2 των 60 ίππων, φτάνοντας μέχρι τα 2.800 ευρώ για τα 2λιτρα Leon Cupra, Cupra R, Altea freetrack και Exeo. Ταυτόχρονα, η SEAT προσφέρει εκπτώσεις έως και 5.000 ευρώ σε περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Suzuki: Το όφελος για τα μοντέλα της Suzuki κυμαίνεται μεταξύ 581 ευρώ για το Alto και 6.239 ευρώ για το Grand Vitara 2.0. Toyota: Στα 630 ευρώ είναι το κέρδος με απόσυρση για το Aygo, όταν το μεγαλύτερο για μοντέλο της ιαπωνικής εταιρείας αγγίζει τα 2.800 ευρώ στην περίπτωση του RAV4.
ΠΗΓΗ: Ημερησία
Ι.Χ: Μαζί με την απόσυρση έρχεται και το γρηγορόσημο
Στην τελική ευθεία εισήλθε το θέμα της απόσυρσης παλιών αυτοκινήτων καθώς την Τρίτη υπεγράφη από τα στελέχη του υπουργείου Οικονομικών η Κοινή Υπουργική Απόφαση και ήδη έχει αποσταλεί προς τα συναρμόδια υπουργεία (Υποδομών & Περιβάλλοντος) για την τελική υπογραφή.
Σύμφωνα με πληροφορίες μέχρι το τέλος της εβδομάδας θα έχει δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης οπότε 10 ημέρες μετά, όπως ορίζει και ο νόμος που ψηφίστηκε στη Βουλή από τις 17 Δεκεμβρίου, ξεκινά και επίσημα η εφαρμογή του μέτρου.
Η διαδικασία μοιάζει με εκείνη της απόσυρσης του 2009 ωστόσο το Πιστοποιητικό Οριστικής Διαγραφής των οχημάτων που αποσύρονται δεν θα είναι προσωποποιημένο οπότε μπορεί να χρησιμοποιηθεί από οποιονδήποτε το έχει στην κατοχή του...
Ωστόσο από το μέτρο της απόσυρσης εξαιρούνται όσα καινούρια ΙΧ έχουν ήδη εκτελωνιστεί όπως επίσης και τα εισαγόμενα μεταχειρισμένα. Παράλληλα εκτός του μέτρου της απόσυρσης έμειναν και τα επαγγελματικά αυτοκίνητα ασχέτως αν διαθέτουμε τον γηραιότερο στόλο στην ΕΕ.
Πάντως στελέχη της αγοράς επισημαίνουν πως ο πρώτος ιδιοκτήτης που θα αποκτήσει αυτοκίνητο κάνοντας χρήση του μέτρου της απόσυρσης στην καλύτερη περίπτωση θα το παραλάβει μετά την 1η Μαρτίου...
Οσον αφορά στην ισχύ του μέτρου οι καταναλωτές θα μπορούν να αποσύρουν τα παλιά τους ΙΧ έως τις 20 Δεκεμβρίου του 2011.
“Γρηγορόσημο”...
Η δημοσιοποίηση της εκκίνησης του μέτρου της απόσυρσης φαίνεται πως “άνοιξε” την όρεξη των επιτήδειων οι οποίοι δεν διστάζουν πριν ακόμη αρχίσει το μέτρο να ζητούν “γρηγορόσημο” για να εξυπηρετούνται άμεσα οι αιτήσεις των καταναλωτών. Μάλιστα όπως αναφέρουν στελέχη της αγοράς το φαινόμενο του “γρηγορόσημου” φαίνεται πως θα γνωρίσει μεγάλη έξαρση στην τωρινή απόσυρση εξαιτίας της μείωσης των μισθών στους υπαλλήλους των αρμόδιων υπηρεσιών. Μάλιστα  για να εξυπηρετηθεί κανείς γρήγορα θα πρέπει να καταβάλλει τίμημα το οποίο είναι ανάλογο με την κίνηση που έχει η κάθε Υπηρεσία και είναι από 50 ευρώ και άνω!
Τα κίνητρα
Οι δικαιούχοι των κινήτρων είναι όλοι οι κάτοχοι παλαιών ΙΧ με 1η άδεια κυκλοφορίας έως τις 31.12.1998 και η έκπτωση του Τέλους Ταξινόμησης που θα ωφεληθούν κατά την αντικατάστασή του είναι ανάλογα της κατηγορίας που ανήκει το μοντέλο που ενδιαφέρονται να αγοράσουν.
Αν το καινούριο ΙΧ που επιθυμούν να αποκτήσουν έχει κινητήρα έως 900 κ.εκ. και  εργοστασιακή αξία έως 6.000 ευρώ τότε απαλλάσσονται εντελώς από το Τέλος Ταξινόμησης το οποίο κυμαίνονταν στο 5%.
Αν το καινούριο ΙΧ έχει κινητήρα από 901 έως 1.400 κ.εκ. Και εργοστασιακή αξία έως 8.000 ευρώ τότε επίσης απαλλάσσεται από το Τέλος Ταξινόμησης το οποίο κυμαίνεται στο 12%.
Για καινούρια αυτοκίνητα με κινητήρες από 1.401 έως 1.600 κ.εκ. και εργοστασιακή αξία έως 11.000 ευρώ το Τέλος Ταξινόμησης το οποίο υπολογίζεται σε 20% μειώνεται κατά 65% και διαμορφώνεται στο 8,5%.
Στα νέα ΙΧ με κινητήρες από 1.601 έως 2.000 κ.εκ. και εργοστασιακή αξία έως 14.000 ευρώ το Τέλος Ταξινόμησης μειώνεται κατά 50% και θα κυμαίνεται σε μόλις 20%.
Φόρος Πολυτελείας
Αλλαγές όμως έχουμε και στο Φόρο Πολυτελείας καθώς οι αυξήθηκαν οι εργοστασιακές αξίες των καινούριων αυτοκινήτων που αφορούν μόνο στην πρώτη και στη δεύτερη κατηγορία οχημάτων στις οποίες επιβάλλεται φόρος 10 και 30%. Ειδικότερα στην πρώτη κατηγορία στην οποία επιβάλλεται φόρος πολυτελείας 10% αλλάζουν εντελώς οι εργοστασιακές αξίες των οχημάτων και πλέον αφορά τα ΙΧ με αξίες από 20.000 έως 22.000 ευρώ ενώ η δεύτερη κατηγορία με φόρο 30% αφορά ΙΧ με αξία από 22.000 έως 28.000 ευρώ. Η τρίτη κατηγορία στην οποία επιβάλλεται φόρος Πολυτελείας 40% δεν άλλαξε και αφορά καινούρια ΙΧ με εργοστασιακή αξία άνω των 28.000 ευρώ.
Αλλαγές ωστόσο είχαμε και στις εργοστασιακές αξίες των εισαγόμενων μεταχειρισμένων αυτοκινήτων στα οποία επιβάλλεται φόρος πολυτελείας. Ειδικότερα φόρος πολυτελείας 10% επιβάλλεται σε όσα εισαγόμενα μεταχειρισμένα ΙΧ έχουν εργοστασιακή αξία από 16.000 έως 17.000 ευρώ και 30% στα ΙΧ με αξία από 17.000 έως 19.000 ευρώ. Στα ΙΧ με αξία άνω των 19.000 ευρώ  των εργοστασιακών αξιών ο φόρος παραμένει 40%.
ΠΗΓΗ: Ημερησία
Κλειστά τα καταστήματα στις 23 Φεβρουαρίου
Κατεβάζουν ρολά τα εμπορικά καταστήματα στις 23 Φεβρουαρίου 2011 σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τις αλλαγές που επιχειρούνται από την κυβέρνηση τόσο στο φορολογικό νομοσχέδιο όσο και στον τρόπο λειτουργίας της αγοράς.
Μετά από πολύωρη συζήτηση σε έκτακτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου αποφασίστηκε να εγκριθεί η πρόταση του προέδρου Β. Κορκίδη για τριήμερο κινητοποιήσεων από τις 21 έως τις 23 Φεβρουαρίου, με αποκορύφωση το κλείσιμο των καταστημάτων πανελλαδικά την Τετάρτη 23 Φεβρουαρίου.
Οι κινητοποιήσεις αποτελούν την αντίδραση του εμπορίου στις πρόσφατες εξελίξεις σχετικά με το νέο φορολογικό νομοσχέδιο και της υπαγωγής του εμπορίου, από την τρόικα, στα κλειστά επαγγέλματα τα οποία θα πρέπει να «ανοίξουν».
Πάντως, πρέπει να σημειωθεί ότι με τη θέση αυτή, του κλεισίματος των καταστημάτων δεν συμφωνεί η Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδος. Όπως ανέφερε σε δηλώσεις του ο πρόεδρός της Δ. Ασημακόπουλος «δεν βοηθάει σε τίποτα τις θέσεις των μικρομεσαίων το να κλείσουν μια μέρα τα καταστήματά τους».
ΠΗΓΗ: Τα Νέα

Τετάρτη, 9 Φεβρουαρίου 2011

Πόιντ σίστεµ για επαγγελµατίες
ta_krithria_gia_tous_elegxousΠόιντ σίστεµ για τον εντοπισµό των επαγγελµατιών που θα ελέγχονται κατά προτεραιότητα καθιερώνει το υπουργείο Οικονοµικών, αρχής γενοµένης από εκείνους που γύρισαν την πλάτη στην περαίωση.
Οι έλεγχοι θα αρχίσουν από τον επόµενο µήνα και οι πρώτοι που θα βρεθούν στην τσιµπίδα του νέου συστήµατος θα είναι όσοι ελεύθεροι επαγγελµατίες δεν προσέλθουν µέχρι και τις 11 Φεβρουαρίου για να υπαχθούν στη διαδικασία της περαίωσης, αφού το υπουργείο Οικονοµικών ανακοίνωσε χθες παράταση µέχρι την ηµεροµηνία αυτή. Τα κριτήρια µε τα οποία θα επιλεγούν οι προς έλεγχο δηλώσεις φορολογίας εισοδήµατος και ΦΠΑ των ελευθέρων επαγγελµατιών θα προκύψουν από µεθόδους ανάλυσης κινδύνου, µε βάση µια σειρά από οικονοµικά στοιχεία, όπως τα ακαθάριστα έσοδα του επιτηδευµατία, ποιοτικά χαρακτηριστικά, όπως ο τοµέας δραστηριότητάς του, και γεωγραφικά, όπως ο τόπος της έδρας του. Τα κριτήρια αυτά θα καθοριστούν από ειδική οµάδα που συγκροτεί για τον σκοπό αυτό ο υφυπουργός Οικονοµικών ∆. Κουσελάς και η οποία καλείται να έχει ολοκληρώσει το έργο της µε ταχείες διαδικασίες µέχρι τις 25 Φεβρουαρίου.
ΑΠΩΛΕΙΑ 778 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ.
Την ίδια στιγµή, σε απώλεια εσόδων ύψους 778 εκατ. ευρώ είναι πιθανό να οδηγήσει η εφαρµογή της νέας φορολογικής κλίµακας στα εισοδήµατα των φυσικών προσώπων, όπως καθιερώθηκε µε την περσινή φορολογική µεταρρύθµιση. Στην πρόβλεψη αυτή καταλήγει έρευνα του Κέντρου Προγραµµατισµού & Οικονοµικών Ερευνών (ΚΕΠΕ), η οποία στην ουσία προειδοποιεί ότι υπάρχει σηµαντική πιθανότητα τα έσοδα που θα εισπράξει φέτος το ∆ηµόσιο από την εφαρµογή της νέας κλίµακας να υστερήσουν έναντι των προβλέψεων του προϋπολογισµού.
Και αυτό γιατί, όπως υποστηρίζουν οι ερευνήτριες που υπογράφουν την έρευνα, το υπουργείο όταν προχώρησε στην αύξηση των φορολογικών συντελεστών για τα εισοδήµατα άνω των 40.000 ευρώ δεν έλαβε υπόψη του την τάση φοροαποφυγής που θα εκδηλωθεί από τους έχοντες υψηλά εισοδήµατα, ως αντίδραση στην αύξηση των συντελεστών.
Η ΕΡΕΥΝΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΙ ότι οι φορολογούµενοι µε υψηλά εισοδήµατα αποκρύπτουν κάποια από αυτά, ανεξαρτήτως της επαγγελµατικής οµάδας στην οποία ανήκουν, τάση που επιτείνεται από τις µεταβολές των φορολογικών συντελεστών. Και προβλέπει ότι από τα 778 εκατ. ευρώ των εκτιµωµένων διαφυγόντων κερδών, τα 360,89 εκατ. ευρώ (δηλαδή το 46%) θα χαθούν από φορολογουµένους µε εισοδήµατα άνω των 100.000 ευρώ.
Εκείνοι που αντιδρούν περισσότερο σε αυξήσεις του φορολογικού συντελεστή, σύµφωνα πάντα µε την έρευνα, είναι οι µισθωτοί µε υψηλό εισόδηµα. Το γεγονός αυτό οφείλεται αφενός στο ότι είναι φορολογούµενοι που κατά µέσον όρο δηλώνουν υψηλότερα εισοδήµατα από την κύρια πηγή, λόγω αδυναµίας απόκρυψής τους, και αφετέρου στο ότι είναι πολύ πιθανόν να έχουν εισοδήµατα και από άλλες πηγές.
Πιθανόν, λοιπόν, να προσπαθούν να αποκρύψουν φορολογητέα ύλη από άλλες πηγές, µειώνοντας έτσι τη φο ρολογική τους επιβάρυνση.
Εκείνοι που σύµφωνα µε το ΚΕΠΕ αντιδρούν λιγότερο σε σχέση µε τις υπόλοιπες επαγγελµατικές οµάδες είναι οι ελεύθεροι επαγγελµατίες, οι οποίοι φαίνεται να έχουν τη µεγαλύτερη ευελιξία στη δήλωση των εισοδηµάτων τους. Επίσης, σύµφωνα πάντα µε τη µελέτη, οι ελεύθεροι επαγγελµατίες µπορούν εύκολα να αλλάξουν το χρονοδιάγραµµα της εργασίας τους, να ρυθµίσουν τις απολαβές τους ή και να στραφούν στην παραοικονοµία.
ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ.
Σχετικά τώρα µε τα κριτήρια, βάσει των οποίων θα επιλέξει ηοµάδα εργασίας του υπ. Οικονοµικών τους προς έλεγχο επαγγελµατίες, είναι τριών κατηγοριών: n Ποιοτικά χαρακτηριστικά, όπως η νοµική µορφή, η κατηγορία των τηρούµενων βιβλίων του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, ο κλάδος ή τοµέα δραστηριότητας, ανάλογα µε την επικινδυνότητα και παραβατικότητά του, η ύπαρξη παραβάσεων και παραλείψεων των διατάξεων της φορολογικής και τελωνειακής νοµοθεσίας, όπως και στοιχείων από διασταυρώσεις του πληροφοριακού συστήµατος.
n Οικονοµικά δεδοµένα, όπως ακαθάριστα έσοδα, δαπάνες, καθαρά κέρδη ή ζηµιές, συντελεστές µεικτού και καθαρού κέρδους.
n Χωροταξικά και χρονικά δεδοµένα, όπως τόπος παραγωγής και διακίνησης, εποχικές δραστηριότητες
ΠΗΓΗ: Τα Νέα
Φόρος σε Έλληνες καταθέτες στην Ελβετία
Χρυσό στην Ελβετία αναζητεί η ελληνική κυβέρνηση καθώς στοχεύει στην είσπραξη φόρων  δεκάδων δισεκατομμυρίων ευρώ από τις καταθέσεις των Ελλήνων σε ελβετικές τράπεζες..
Αυτή την περίοδο βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με την ελβετική κυβέρνηση προκειμένου να βρεθεί ?φόρμουλα?  η οποία θα βασίζεται στη συμφωνία που έχει συνάψει η Ελβετία με Γερμανία και Αγγλία.
Σύμφωνα με πληροφορίες από το οικονομικό επιτελείο η συμφωνία αυτή  κινείται σε τρεις άξονες:
-Αρχικά προβλέπεται η καταβολή από τις ελβετικές τράπεζες ενός εφάπαξ ποσού ίσου με το 10% του συνόλου των καταθέσεων που έχουν Έλληνες δικαιούχους.
-Από εκεί και πέρα σε ετήσια βάση το ελληνικό Δημόσιο θα εισπράττει φόρο επί των τόκων των συγκεκριμένων καταθέσεων.
-Οι ελβετικές τράπεζες με τη συμφωνία εξασφαλίζουν την ανωνυμία των πελατών τους.
Κατά τις ίδιες πηγές το ποσό που έχουν καταθέσει Έλληνες σε τραπεζικούς ομίλους της Ελβετίας είναι κατά πολύ χαμηλότερο σε σύγκριση με αυτό που αναφέρεται σε χθεσινό δημοσίευμα του γερμανικού περιοδικού ?Spiegel? με τίτλο ?Ελλάδα :επίθεση σε ελβετικούς λογαριασμούς?.
Σε περίπτωση που αλήθευαν οι υπολογισμοί του ?Spiegel? για 600 δις ευρώ περίπου με το που ολοκληρώνονταν η συμφωνία το ελληνικό Δημόσιο θα εξασφάλιζε έσοδα της τάξης των 60 δις ευρώ.
Όπως αναφέρεται στο δημοσίευμα οι Έλληνες έχουν καταθέσει σε ελβετικές τράπεζες τρεις φορές περισσότερα χρήματα απ΄ ότι στην ίδια  τους την χώρα. Με τον υπολογισμό αυτό το σύνολο των καταθέσεων θα πρέπει να υπερβαίνει τα 600 δις ευρώ κάτι όμως που διαψεύδεται από πηγές του υπουργείου Οικονομικών.
Το βέβαιο είναι πως όπως σημειώνεται στο ?Spiegel?  ?στο περιθώριο του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ στο Νταβός ο πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου , η πρόεδρος της Ελβετίας Μισελίν Καλμύ ? Ρέι και οι υπουργοί Οικονομικών των δύο χωρών συμφώνησαν να προωθήσουν διαπραγματεύσεις με σκοπό την ανταλλαγή φορολογικών πληροφοριών?.
Προστίθεται ότι μια κοινή επιτροπή ελέγχου , όπως υφίσταται ήδη με άλλα κράτη μέλη του ΟΟΣΑ, θα μπορούσε να δραστηριοποιηθεί μετά και την κύρωση της σχετικής συμφωνίας από τα δύο κοινοβούλια το νωρίτερο στις αρχές του 2012.
ΠΗΓΗ: Ημερησία
Με 7 μέτρα μειώνονται οι μισθοί και αυξάνεται η εργασία
Τρίμηνη πίστωση χρόνου δίνει η τρόικα στην ηγεσία του υπουργείου Εργασίας για να επιτύχει μειώσεις μισθών, ανά επιχείρηση, να επεκτείνει, αλλάζοντας τη νομοθεσία, τα ελαστικά 10ωρα (αντί της πληρωμής υπερωριών) και τις συμβάσεις ορισμένου χρόνου (εργασία χωρίς αποζημίωση) και, τέλος, να ελαχιστοποιήσει την επέκταση των κλαδικών συμβάσεων στους μη συνδικαλισμένους. Τα παραπάνω συμφωνήθηκαν στη χθεσινή συνάντηση της υπουργού Λ. Κατσέλη, του αναπληρωτή υπουργού Γ. Κουτρουμάνη και της γ.γ. Α. Δρέττα με τους επικεφαλής της τρόικας που έδωσαν 7 εντολές για τις αλλαγές στα εργασιακά, στις συντάξεις και τα εφάπαξ.
1. Η εφαρμογή των μέτρων «παρακολουθείται και αξιολογείται» και θα υπάρξουν «βελτιωτικές ρυθμίσεις, εάν και όποτε αυτές χρειασθούν». Μολονότι δηλαδή αναγνωρίστηκε ότι τα μέτρα για τη μεταρρύθμιση του Ασφαλιστικού διασφαλίζουν, όπως έδειξαν οι αναλογιστικές μελέτες, τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα του συστήματος, το ενδεχόμενο νέων ανατροπών (μειώσεις συντάξεων, αύξηση του γενικού ορίου πάνω από τα 65 σε συνάρτηση με την αύξηση του προσδόκιμου ζωής νωρίτερα από το 2021 που προβλέπει ο νόμος) παραμένει «ανοικτό» σε περίπτωση κατά την οποία «ξεφύγουν» οι δαπάνες για πληρωμές συντάξεων ή μειωθούν και άλλο τα έσοδα από τις εισφορές λόγω της ύφεσης και της ανεργίας. Στην ίδια βάση, θα γίνουν αλλαγές και στους νόμους για τις μειώσεις μισθών (επιχειρησιακές συμβάσεις εργασίας), στα ελαστικά ωράρια, στις συμβάσεις ορισμένου χρόνου (χωρίς δηλαδή αποζημίωση).
2. Από την 1/1/2012 θα γίνουν μειώσεις στις επικουρικές συντάξεις αλλά και ενοποιήσεις των επικουρικών ταμείων. Οι αλλαγές θα γίνουν σε όποιο ταμείο υπάρχει πρόβλημα βιωσιμότητας για την καταβολή επικουρικής σύνταξης και εφάπαξ, με βάση τις αναλογιστικές μελέτες που θα κατατεθούν μέσα στους επόμενους 3 μήνες, για τα μεγαλύτερα ταμεία. Βάσει των αποτελεσμάτων αυτών θα δρομολογηθούν οι μειώσεις και θα δρομολογηθούν οι ενοποιήσεις.
3. Το υπουργείο, στηρίζοντας τις μειώσεις μισθών μέσω των επιχειρησιακών συμβάσεων, θα οργανώσει εκστρατεία ενημέρωσης εργοδοτών και εργαζομένων («σε συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους») για το περιεχόμενο και τον τρόπο εφαρμογής των ειδικών επιχειρησιακών συμβάσεων εργασίας.
4. Η υπουργός Λ. Κατσέλη θα ζητήσει από το υπουργείο Δικαιοσύνης να επιταχυνθούν οι δικονομικές διαδικασίες για τη σύσταση επιχειρησιακών σωματείων μέσα σε 1 μήνα, αντί των περίπου 8 μηνών που απαιτούνται σήμερα.
5. Θα «ενισχυθούν» οι ρυθμίσεις για τη διευθέτηση του χρόνου εργασίας (ελαστικό 10ωρο, αντί υπερωριών) καθώς θεωρείται περιοριστική η αυξομείωση των ωραρίων εργασίας μέσα σε ένα 4μηνο (συζητείται η επέκταση σε 1 χρόνο).
6. Θα αναθεωρηθεί το καθεστώς των συμβάσεων ορισμένου χρόνου (εργασία χωρίς αποζημίωση στη λήξη) ώστε να επιτρέπονται αν όχι απεριόριστα, πάντως, σε μεγαλύτερη διάρκεια (σήμερα ισχύει το 18μηνο με περιορισμούς για τις ανανεώσεις).
7. Θα θεσπιστούν, σε συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους, αντικειμενικά κριτήρια για την εφαρμογή της επέκτασης των κλαδικών και ομοιοεπαγγελματικών συμβάσεων στους μη συνδικαλισμένους εργοδότες και εργαζόμενους (ήδη η Λ. Κατσέλη έχει «παγώσει» την «αυτόματη» επέκταση συμβάσεων που προβλέπουν μισθολογικές αυξήσεις πάνω από τα όρια της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης).
Οι κύριες ανατροπές
Μέσα σε 1 μήνα (από 8 μήνες σήμερα) η σύσταση επιχειρησιακού σωματείου.
Επέκταση του ελαστικού δεκαώρου και των συμβάσεων ορισμένου χρόνου (για εργασία χωρίς αποζημίωση).
Συγχωνεύσεις επικουρικών ταμείων μαζί με τις μειώσεις (από 1/1/2012) των συντάξεων και των εφάπαξ.
Νέα μέτρα για το Ασφαλιστικό, «εάν και όποτε χρειαστούν».
ΠΗΓΗ: Ημερησία
Οι προθεσμίες για την υποβολή του Ε9
Για τα φυσικά πρόσωπα το Ε9 υποβάλλεται τις ίδιες ημερομηνίες με αυτές των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος.
Εξαίρεση αποτελούν όσοι υποβάλλουν ηλεκτρονικά τη δήλωση τους, οι οποίοι έχουν προθεσμία για το Ε9 μέχρι την 30η Ιουνίου 2011.
Όσον αφορά στις εταιρείες, οι δηλώσεις στοιχείων ακινήτων υποβάλλονται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά μέχρι 30 Ιουνίου 2011.

Από 1η Μαρτίου για όσους έχουν εισόδημα από ατομικές εμπορικές επιχειρήσεις και ελευθέρια επαγγέλματα που δεν τηρούν βιβλία ή τηρούν βιβλία Α' ή Β' κατηγορίας. Όσοι απέκτησαν εισοδήματα από συμμετοχή σε ΕΠΕ με έγκριση ισολογισμού μέσα στο 2010. Όσοι έχουν εισοδήματα αποκλειστικά από εκμίσθωση ακινήτων. Φορολογούμενοι χωρίς εισοδήματαπου είναι ιδιοκτήτες ΙΧ επιβατικού αυτοκινήτου ή ημιφορτηγού ΙΧ ή μοτοσικλέτας, κότερου, αεροσκάφους κλπ εφόσον δεν απαλλάσσονται από τεκμαρτή δαπάνη διαβίωσης. Επίσης, όσοι δεν έχουν εισοδήματα αλλά αγόρασαν ΙΧ ή σκάφος ή άλλο περιουσιακό στοιχείο μέσα στο 2010. Αναλυτικότερα :
•1η Μαρτίου για ΑΦΜ 1
•2η Μαρτίου για ΑΦΜ 2
•3η Μαρτίου για ΑΦΜ 3
•4η Μαρτίου για ΑΦΜ 4
•8η Μαρτίου για ΑΦΜ 5
•9η Μαρτίου για ΑΦΜ 6
•10η Μαρτίου για ΑΦΜ 7
•11η Μαρτίου για ΑΦΜ 8
•14η Μαρτίου για ΑΦΜ 9
•15η Μαρτίου για ΑΦΜ που λήγουν σε 10,20,30,40 και 50
•16η Μαρτίου για ΑΦΜ που λήγουν σε 60,70,80,90,00
► Από 1η Απριλίου για όσους δηλώνουν γεωργικό εισόδημα ή εισόδημα από εκμίσθωση ή δωρεάν παραχώρηση γεωργικής γής. Αναλυτικότερα :
•1η Απριλίου για ΑΦΜ 1
•4η Απριλίου για ΑΦΜ 2
•5η Απριλίου για ΑΦΜ 3
•6η Απριλίου για ΑΦΜ 4
•7η Απριλίου για ΑΦΜ 5
•8η Απριλίου για ΑΦΜ 6
•11η Απριλίου για ΑΦΜ 7
•12η Απριλίου για ΑΦΜ 8
•13η Απριλίου για ΑΦΜ 9
•14η Απριλίου για ΑΦΜ που λήγουν σε 10,20,30,40 και 50
•15η Απριλίου για ΑΦΜ που λήγουν σε 60,70,80,90,00
► Από 18 Απριλίου για όσους δηλώνουν εισόδημα από ατομικές εμπορικές επιχειρήσεις ή ελευθέρια επαγγέλματα με βιβλία Γ΄κατηγορίας, η διαχειριστική περίοδος των οποίων έληξε Νοέμβριο ή Δεκέμβριο του 2010. Αναλυτικότερα:
•18η Απριλίου για ΑΦΜ 1
•19η Απριλίου για ΑΦΜ 2
•20η Απριλίου για ΑΦΜ 3
•21η Απριλίου για ΑΦΜ 4
•26η Απριλίου για ΑΦΜ 5
•27η Απριλίου για ΑΦΜ 6
•28η Απριλίου για ΑΦΜ 7
•29η Απριλίου για ΑΦΜ 8
•2η Μαϊου για ΑΦΜ 9
•3η Μαϊου για ΑΦΜ που λήγουν σε 10,20,30,40 και 50
•4η Μαϊου για ΑΦΜ που λήγουν σε 60,70,80,90,00
► Από 2 Μαϊου για όσους δηλώνουν εισοδήματα από συμμετοχή σε εταιρεία ή κοινοπραξία ή κοινωνία που δεν τηρεί βιβλία ή τηρεί βιβλία Α' ή Β' ή Γ' κατηγορίας του ΚΒΣ, εφόσον η διαχειριστική περίοδος αυτής έληξε μέσα στους μήνες Νοέμβριο ή Δεκέμβριο του 2010. Εισοδήματα που αποκτούν τα μέλη Δ.Σ. ανώνυμης εταιρείας. Οι φορολογούμενοι που δεν κατοικούν ούτε έχουν εισοδήματα στην Ελλάδα αλλά υποχρεούνται να υποβάλλουν δήλωση από άλλη αιτία (π.χ κατοχή αυτοκινήτου). Τέλος, οι αντιπρόσωποι, οι πράκτορες ασφαλιστικών εταιρειών και οι ασφαλειομεσίτες, οι συγγραφείς για τα συγγραφικά τους δικαιώματα καθώς και οι πράκτορες και αντιπρόσωποι τραπεζών. Αναλυτικότερα:
•2η Μαϊου για ΑΦΜ 1
•3η Μαϊου για ΑΦΜ 2
•4η Μαϊου για ΑΦΜ 3
•5η Μαϊου για ΑΦΜ 4
•6η Μαϊου για ΑΦΜ 5
•9η Μαϊου για ΑΦΜ 6
•10η Μαϊου για ΑΦΜ 7
•11η Μαϊου για ΑΦΜ 8
•12η Μαϊου για ΑΦΜ 9
•13η Μαϊου για ΑΦΜ που λήγουν σε 10,20,30,40 και 50
•16η Μαϊου για ΑΦΜ που λήγουν σε 60,70,80,90,00
►Από 3 Μαϊου για όσους δηλώνουν εισοδήματα από μισθωτές υπηρεσίες (μισθοί-συντάξεις). Εισοδήματα τα οποία έχουν προκύψει στο εξωτερικό. Εισοδήματα από αμοιβές αξιωματικών και κατώτερων πληρωμάτων εμπορικών πλοίων. Επίσης, εισοδήματα τα οποία έχουν προκύψει στην Ελλάδα αλλά οι φορολογούμενοι που τα εισπράττουν, δεν κατοικούν στη χώρα μας. Αναλυτικότερα:
•3η Μαϊου για ΑΦΜ 1
•5η Μαϊου για ΑΦΜ 2
•9η Μαϊου για ΑΦΜ 3
•11η Μαϊου για ΑΦΜ 4
•13η Μαϊου για ΑΦΜ 5
•17η Μαϊου για ΑΦΜ 6
•19η Μαϊου για ΑΦΜ 7
•23η Μαϊου για ΑΦΜ 8
•25η Μαϊου για ΑΦΜ 9
•27η Μαϊου για ΑΦΜ που λήγουν σε 10,20,30,40 και 50
•31η Μαϊου για ΑΦΜ που λήγουν σε 60,70,80,90,00
ΠΗΓΗ: Ελευθεροτυπία

Τρίτη, 8 Φεβρουαρίου 2011

Ο «δεκάλογος» των αποδείξεων που μειώνουν το φόρο
Καθημερινά οι εφορίες δέχονται εκατοντάδες τηλεφωνήματα πολιτών οι οποίοι δεν γνωρίζουν τι ακριβώς πρέπει να κάνουν με τις αποδείξεις που έχουν συγκεντρώσει μέσα στο 2010 και -το σημαντικότερο- ποιες από τις αποδείξεις θα ληφθούν υπόψη για την κατοχύρωση του αφορολογήτου των 12.000 ευρώ.
Η «ΗτΣ» δίνει απαντήσεις σε 10 βασικά ερωτήματα των πολιτών βάσει των αποφάσεων και των εγκυκλίων που έχει εκδώσει το υπουργείο Οικονομικών.
1. Πόσες αποδείξεις θα πρέπει να έχω συγκεντρώσει για να δικαιούμαι το αφορολόγητο όριο;
Για ατομικό εισόδημα έως 6.000 ευρώ δεν απαιτείται η προσκόμιση αποδείξεων δαπανών. Το ελάχιστο ύψος των ετήσιων δαπανών πρέπει να ανέρχεται σε 10% του ατομικού εισοδήματός του, το οποίο φορολογείται με τις γενικές διατάξεις, αν αυτό είναι έως 12.000 ευρώ και αν είναι μεγαλύτερο από 12.000 ευρώ στο 30% για το τμήμα αυτού πάνω από τις 12.000 ευρώ. Η προσαύξηση του αφορολόγητου ποσού του υποχρέου λόγω των τέκνων που τον βαρύνουν δεν συνδέεται με προσκόμιση αποδείξεων δαπανών. Για παράδειγμα, κάποιος που έχει ετήσιο φορολογητέο εισόδημα 15.000 ευρώ θα πρέπει να συγκεντρώσει αποδείξεις ύψους 2.100 ευρώ [(12.000 Χ 10%) + 3.000 Χ 30%].
Στις αποδείξεις που υπολογίζονται για το αφορολόγητο, αναγνωρίζονται μόνο δαπάνες εντός Ελλάδος για την αγορά αγαθών και λήψη υπηρεσιών. Επίσης υπολογίζονται τα ειδικά στοιχεία που εκδίδουν οι επιχειρήσεις λόγω των συγκεκριμένων υπηρεσιών που παρέχουν (π.χ. αποδείξεις ΕΛ.ΤΑ., εταιρειών courier, πινακίδια χρηματιστηριακών εταιρειών για την αμοιβή των παρεχόμενων υπηρεσιών μόνο κ.λπ.).
2. Ποιες αποδείξεις δεν δέχεται η εφορία για το «χτίσιμο» του αφορολογήτου;
Η εφορία δεν δέχεται αποδείξεις που αφορούν: τιμολόγια ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ, σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, αγορά κρατικών λαχείων, συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια (KINO, στοίχημα), εισιτήριο εισόδου στα Καζίνο, εισιτήρια για κάθε είδους μεταφορές (μετρό, τρόλεϊ, λεωφορεία, τραμ, ΗΣΑΠ, Προαστιακός, ΟΣΕ, ΚΤΕΛ, πλοία, αεροπλάνα κ.τ.λ.), αγορά αυτοκινήτου, ακινήτου, μοτοσικλέτας, σκάφους αναψυχής κ.τ.λ., δαπάνες που έγιναν στο εξωτερικό, αλλά και οι αποδείξεις που δηλώνονται ξεχωριστά στη φορολογική δήλωση και μειώνουν τον φόρο ή το εισόδημα, όπως είναι, για παράδειγμα, οι ιατρικές δαπάνες, οι τόκοι των στεγαστικών δανείων, ασφάλιστρα ζωής, ενοίκιο πρώτης κατοικίας, δίδακτρα φροντιστηρίων, δικηγορικές δαπάνες, καταβολή διατροφής κ.τ.λ.
3. Οι αποδείξεις για τα κοινόχρηστα της πολυκατοικίας αναγνωρίζονται;
Δεν περνάνε στην εφορία οι δαπάνες εξόφλησης λογαριασμών ύδρευσης, αποχέτευσης και ηλεκτροδότησης κοινόχρηστων χώρων, αλλά αναγνωρίζονται οι πάσης φύσεως δαπάνες αγοράς υλικών και παροχής υπηρεσιών των κοινοχρήστων μετά τον επιμερισμό τους στους ενοίκους ή στους ιδιοκτήτες των οριζόντιων ιδιοκτησιών. Στις περιπτώσεις αυτές ο διαχειριστής της πολυκατοικίας θα εκδίδει και θα χορηγεί σε κάθε συνιδιοκτήτη ή ενοικιαστή κατά περίπτωση (ανάλογα με το ποιον βαρύνει η δαπάνη) συγκεντρωτική κατάσταση των ετήσιων δαπανών της πολυκατοικίας, στην οποία θα εμφανίζεται το ποσό των κοινόχρηστων δαπανών που λαμβάνονται υπόψη για την κάλυψη του αφορολόγητου ποσού.
Από την κατάσταση αυτή θα προκύπτει αναλυτικά το είδος της δαπάνης, ο αριθμός του τιμολογίου ή της απόδειξης λιανικής πώλησης, του τιμολογίου ή της απόδειξης παροχής υπηρεσιών, το ποσό της δαπάνης, καθώς και η κατανομή του συνόλου των δαπανών αυτών στον κάθε συνιδιοκτήτη ή ένοικο κατά περίπτωση, ανάλογα με το ποσοστό συνιδιοκτησίας κάθε οριζόντιας ιδιοκτησίας στους κοινόχρηστους χώρους.
Αντίγραφο της συγκεντρωτικής κατάστασης θα συνυποβάλεται από κάθε συνιδιοκτήτη ή ένοικο, κατά περίπτωση, μαζί με τις λοιπές αποδείξεις δαπανών και το αναγραφόμενο ποσοστό δαπάνης θα συναθροίζεται με τις λοιπές δαπάνες που καλύπτουν το αφορολόγητο ποσό. Τα πρωτότυπα των δικαιολογητικών στοιχείων των κοινόχρηστων δαπανών θα διαφυλάσσονται από το διαχειριστή της πολυκατοικίας.
4. Ποιες άλλες αποδείξεις περνάνε;
Αναγνωρίζεται επίσης η δαπάνη για παροχή υπηρεσιών από συμβολαιογράφο για σύνταξη συμβολαίου απόκτησης ακινήτου, εφόσον βέβαια η δαπάνη αυτή δεν αφορά γονική παροχή ή δωρεά. Όταν στις περιπτώσεις αυτές η αμοιβή του συμβολαιογράφου αναγράφεται στο συμβόλαιο, τότε για την απόδειξη της πραγματοποίησης της δαπάνης επισυνάπτονται από τον φορολογούμενο φωτοτυπίες των σελίδων του συμβολαίου από τις οποίες προκύπτει η δαπάνη.
5. Πώς θα υποβληθούν οι αποδείξεις στην εφορία;
Οι φορολογούμενοι μπορούν να υποβάλουν τις αποδείξεις δαπανών σε ειδική ηλεκτρονική φόρμα ή σε κλειστό φάκελο στην αρμόδια για τη φορολογία του εισοδήματός τους ΔΟΥ στον οποίο θα αναγράφονται: το ονοματεπώνυμο και ο ΑΦΜ του υποχρέου, ο αριθμός των αποδείξεων και το συνολικό ποσό αυτών. Ο φάκελος θα παραμένει κλειστός στη ΔΟΥ ως την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων. Μετά την ολοκλήρωση της υποβολής των δηλώσεων θα ανοιχθούν και θα πραγματοποιηθεί δειγματοληπτικός έλεγχος. Οσοι υποβάλλουν ηλεκτρονικά τη δήλωσή τους θα φυλάξουν τις αποδείξεις στο σπίτι τους.
6. Τι γίνεται στην περίπτωση που κάποιες από τις αποδείξεις έχουν... σβηστεί;
Η εφορία θα δέχεται μόνο τις αποδείξεις με ευδιάκριτα τα στοιχεία που αφορούν στην επωνυμία της εκδότριας επιχείρησης, το ΑΦΜ αυτής, την ημερομηνία έκδοσης και το τελικό ποσό.
7. Τι γίνεται αν έχω συγκεντρώσει περισσότερες αποδείξεις από αυτές που ορίζει ο νόμος;
Όταν οι δαπάνες είναι περισσότερες από τις απαιτούμενες και έως 15.000 ευρώ ατομικά ή 30.000 ευρώ για οικογένεια (ανεξάρτητα αν η σύζυγος εργάζεται ή όχι), ο φορολογούμενος δικαιούται και μείωση φόρου ίση με το 10% της διαφοράς μεταξύ των δηλούμενων και των απαιτούμενων δαπανών.
Παραδείγματα:
Φορολογούμενος με εισόδημα 30.000 ευρώ υποβάλλει αποδείξεις συνολικής αξίας 15.000 ευρώ (από 9.000 που απαιτούνται) κερδίζει έκπτωση φόρου 600 ευρώ.
Φορολογούμενος με εισόδημα 30.000 ευρώ υποβάλλει αποδείξεις συνολικής αξίας 6.000 ευρώ (από 9.000 που απαιτούνται) έχει επιβάρυνση φόρου 300 ευρώ.
8. Μήπως οι επιπλέον αποδείξεις αποτελέσουν τεκμήριο για να φορολογηθώ επιπλέον;
Η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών διευκρινίζει ότι οι επιπλέον αποδείξεις σε καμία περίπτωση δεν θα είναι τεκμήριο, ακόμη και αν το συνολικό ποσό αποδείξεων ξεπεράσει το δηλωθέν εισόδημα.
9. Τι θα συμβεί στην περίπτωση που έχουν συγκεντρωθεί λιγότερες αποδείξεις;
Όταν οι δαπάνες είναι λιγότερες από τις απαιτούμενες, ο φορολογούμενος επιβαρύνεται με ποσοστό φόρου ίσο με το 10% του ποσού των δαπανών που υπολείπεται. Για ατομικό εισόδημα άνω των 48.000 ευρώ οι απαιτούμενες δαπάνες είναι 12.000 ευρώ και οι δηλούμενες δεν μπορεί να υπερβαίνουν τις 15.000 ευρώ ατομικά ή 30.000 ευρώ για οικογένεια.
10. Ποιοι δικαιούνται το αφορολόγητο όριο χωρίς την προσκόμιση αποδείξεων;
Το αφορολόγητο ποσό χωρίς να προσκομίσουν αποδείξεις δικαιούνται οι δημόσιοι υπάλληλοι που υπηρετούν στην αλλοδαπή, όσοι διαμένουν σε οίκο ευγηρίας, οι φυλακισμένοι και οι κάτοικοι κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ενωσης που αποκτούν εισόδημα στην Ελλάδα πλέον του 90% του συνολικού εισοδήματός τους. Οι λοιποί κάτοικοι εξωτερικού που αποκτούν εισόδημα στην Ελλάδα δεν προσκομίζουν αποδείξεις δαπανών, δεδομένου ότι δεν δικαιούνται το αφορολόγητο ποσό της φορολογικής κλίμακας.
ΠΗΓΗ: Ημερησία
Ποιους περιλαμβάνει η λίστα του φορολογικού «Τειρεσία»
Ποιες επιχειρήσεις και ποιοι επιτηδευματίες θα ελεγχθούν από την Εφορία
Δεκατρείς κατηγορίες υποθέσεων με επιχειρήσεις και επιτηδευματίες που «απασχόλησαν», κατά το παρελθόν, τις φορολογικές Αρχές περιλαμβάνει η μαύρη λίστα του φορολογικού «Τειρεσία», την ίδια ώρα που σημαντικές ενστάσεις εγείρονται από την αγορά ως προς την ευχέρεια που παρέχει το νέο φορολογικό νομοσχέδιο στις ελεγκτικές Αρχές να προσδιορίζουν υποκειμενικά όχι μόνο τα φορολογητέα έσοδα των επιχειρήσεων αλλά και την πηγή προέλευσής τους.
Η μαύρη λίστα του «Τειρεσία», για την κατάρτιση της οποίας αξιοποιήθηκαν πηγές πληροφόρησης του ιδιωτικού τομέα (τράπεζες πληροφοριών ΕΣΥΕ, Icap κ.λπ.) αλλά και των πληροφοριακών συστημάτων του Δημοσίου (ΤΑΧΙS, ΟΠΣΤ), προωθείται ήδη στις φορολογικές Αρχές της χώρας για να πράξουν τα … δέοντα. Πρώτοι στον κατάλογο των ελεγχομένων βρίσκονται όσοι εμπλέκονται σε υποθέσεις έκδοσης και λήψης εικονικών τιμολογίων, καθώς και επιτηδευματίες που έχουν εντοπισθεί κατά το παρελθόν, με ουσιαστικές φορολογικές παραβάσεις, όπως μη υποβολή δηλώσεων εισοδήματος και ΦΠΑ, υψηλές ή αδικαιολόγητες επιστροφές φόρου, κατάσχεση βιβλίων και στοιχείων, υψηλές δαπάνες και ζημιές. Παράλληλα, ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στις εκκρεμείς φορολογικές υποθέσεις που δεν περαιώθηκαν και κινδυνεύουν με παραγραφή, ώστε να διασφαλιστούν πλήρως τα συμφέροντα του Δημοσίου. Από επανέλεγχο εξάλλου θα περάσουν όλες οι υποθέσεις για τις οποίες υπάρχουν καταγγελίες, βάσιμες υπόνοιες ή πληροφορίες ότι υπήρξε συναλλαγή «κάτω από το τραπέζι» μεταξύ ελεγκτών και ελεγχομένων. Απώτερος στόχος των ελέγχων είναι η πάταξη της φοροδιαφυγής και η θωράκιση των εσόδων, τα οποία τον πρώτο μήνα του έτους αν και πλησίασαν στον στόχο υπολείπονταν από αυτόν.
ΠΟΙΟΥΣ ΕΠΕΛΕΞΕ Ο «ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ»
Όπως  προκύπτει από τις εντολές της Καραγιώργη Σερβίας, οι ελεγκτές θα πρέπει να δώσουν προτεραιότητα σε δεκατρείς κατηγορίες υποθέσεων, που έχουν να κάνουν με:
1. Επιχειρήσεις που βαρύνονται με κατηγορίες για έκδοση πλαστών ή εικονικών ή λήψη εικονικών ή
νόθευση φορολογικών στοιχείων.
2. Επιχειρήσεις  των οποίων οι παραβάσεις συνδέονται ευθέως με τα έσοδά τους και τη διαμόρφωση
του αποτελέσματος  αυτών.
3. Επιχειρήσεις που βαρύνονται στο παρελθόν με μη απόδοση ΦΠΑ και παρακρατούμενων φόρων.
4. Επιτηδευματίες που αλλάζουν συχνά δραστηριότητες ή κάνουν παύση εργασιών.
5. Εμπλεκόμενες εταιρείες σε υποθέσεις λαθρεμπορίας και νοθείας καυσίμων.
6. Offshore   εταιρείες   που  θεωρούνται  επιτηδευματίες.
7. Εταιρείες με υψηλά πιστωτικά υπόλοιπα ΦΠΑ, τη στιγμή που έχει διαπιστωθεί ότι έχουν διαπράξει
ουσιαστικές φορολογικές παραβάσεις.
8. Υποθέσεις στις οποίες διαπιστώθηκε η ύπαρξη μεγάλων πιστωτικών υπολοίπων ΦΠΑ, τα οποία δεν
δικαιολογούνται από το αντικείμενο δραστηριότητας  της επιχείρησης και παρά ταύτα δεν
διαπιστώθηκε παράβαση.
9. Εκκρεμείς υποθέσεις που δεν περαιώθηκαν αλλά και εκείνες που εξαιρέθηκαν από τη σχετική
ρύθμιση.
10. Υποθέσεις που ελέγχθηκαν από υπαλλήλους για τους οποίους υπάρχουν καταγγελίες ή άλλες
πληροφορίες ή βάσιμες υπόνοιες για πράξεις ή παραλείψεις που σχετίζονται με τη νομιμότητα
των ενεργειών τους.
11. Επιχειρήσεις ή ελεύθεροι επαγγελματίες που ελέγχθηκαν τα τελευταία δύο έτη περισσότερες
από μία φορές και στον δεύτερο ή επόμενο έλεγχο συμμετείχε ο ίδιος ή οι ίδιοι υπάλληλοι του
ΣΔΟΕ.
12. Υποθέσεις για τις οποίες τα αποτελέσματα του ελέγχου έδειξαν ότι δεν υπήρξαν φορολογικές
ή τελωνειακές παραβάσεις, αν και αφορούν σε τομείς που παρουσιάζουν συχνότητα παρατυπιών
και αποφέρουν μεγάλα παράνομα κέρδη στους παραβάτες, σύμφωνα και με τα στατιστικά στοιχεία
των αρμόδιων υπηρεσιών του ΣΔΟΕ.
13. Τυχαίο δείγμα υποθέσεων για έλεγχο των προβλεπόμενων ελάχιστων ελεγκτικών επαληθεύσεων.


Πηγή: Κέρδος

Φόρος σε Έλληνες καταθέτες στην Ελβετία

Tuesday February 08, 2011 08:30 AM

Αυτή την περίοδο βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με την ελβετική κυβέρνηση προκειμένου να βρεθεί "φόρμουλα" η οποία θα βασίζεται στη συμφωνία που έχει συνάψει η Ελβετία με Γερμανία και Αγγλία.
Χρυσό στην Ελβετία αναζητεί η ελληνική κυβέρνηση καθώς στοχεύει στην είσπραξη φόρων  δεκάδων δισεκατομμυρίων ευρώ από τις καταθέσεις των Ελλήνων σε ελβετικές τράπεζες..

Αυτή την περίοδο βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με την ελβετική κυβέρνηση προκειμένου να βρεθεί "φόρμουλα"  η οποία θα βασίζεται στη συμφωνία που έχει συνάψει η Ελβετία με Γερμανία και Αγγλία.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το οικονομικό επιτελείο η συμφωνία αυτή  κινείται σε τρεις άξονες:

-Αρχικά προβλέπεται η καταβολή από τις ελβετικές τράπεζες ενός εφάπαξ ποσού ίσου με το 10% του συνόλου των καταθέσεων που έχουν Έλληνες δικαιούχους.

-Από εκεί και πέρα σε ετήσια βάση το ελληνικό Δημόσιο θα εισπράττει φόρο επί των τόκων των συγκεκριμένων καταθέσεων.

-Οι ελβετικές τράπεζες με τη συμφωνία εξασφαλίζουν την ανωνυμία των πελατών τους.

Κατά τις ίδιες πηγές το ποσό που έχουν καταθέσει Έλληνες σε τραπεζικούς ομίλους της Ελβετίας είναι κατά πολύ χαμηλότερο σε σύγκριση με αυτό που αναφέρεται σε χθεσινό δημοσίευμα του γερμανικού περιοδικού "Spiegel" με τίτλο "Ελλάδα :επίθεση σε ελβετικούς λογαριασμούς".

Σε περίπτωση που αλήθευαν οι υπολογισμοί του "Spiegel" για 600 δις ευρώ περίπου με το που ολοκληρώνονταν η συμφωνία το ελληνικό Δημόσιο θα εξασφάλιζε έσοδα της τάξης των 60 δις ευρώ.

Όπως αναφέρεται στο δημοσίευμα οι Έλληνες έχουν καταθέσει σε ελβετικές τράπεζες τρεις φορές περισσότερα χρήματα απ΄ ότι στην ίδια  τους την χώρα. Με τον υπολογισμό αυτό το σύνολο των καταθέσεων θα πρέπει να υπερβαίνει τα 600 δις ευρώ κάτι όμως που διαψεύδεται από πηγές του υπουργείου Οικονομικών.

Το βέβαιο είναι πως όπως σημειώνεται στο "Spiegel"  "στο περιθώριο του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ στο Νταβός ο πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου , η πρόεδρος της Ελβετίας Μισελίν Καλμύ " Ρέι και οι υπουργοί Οικονομικών των δύο χωρών συμφώνησαν να προωθήσουν διαπραγματεύσεις με σκοπό την ανταλλαγή φορολογικών πληροφοριών".

Προστίθεται ότι μια κοινή επιτροπή ελέγχου , όπως υφίσταται ήδη με άλλα κράτη μέλη του ΟΟΣΑ, θα μπορούσε να δραστηριοποιηθεί μετά και την κύρωση της σχετικής συμφωνίας από τα δύο κοινοβούλια το νωρίτερο στις αρχές του 2012.

Ανακοίνωση σχετικά με τις προθεσμίες υποβολής των δηλώσεων στοιχείων ακινήτων (Ε9) έτους 2011

Tuesday February 08, 2011 03:30 PM


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΝΙΚΗΣ 5-7
10180 ΑΘΗΝΑ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
TΗΛ.: 210-3332551/2
FAX: 210-3332559

e-mail : press@minfin.gr

Αθήνα, 8 Φεβρουαρίου 2011

   
Ανακοίνωση σχετικά με τις προθεσμίες υποβολής των δηλώσεων στοιχείων ακινήτων (Ε9) έτους 2011:

   
Το Υπουργείο Οικονομικών ανακοινώνει ότι σύμφωνα με την ΠΟΛ 1022 3/2/2011 Απόφαση Υπουργού Οικονομικών, οι προθεσμίες υποβολής των δηλώσεων στοιχείων ακινήτων (Ε9) έτους 2011 ορίζονται ως εξής:

Η δήλωση στοιχείων ακινήτων φυσικών προσώπων υποβάλλεται αυτοτελώς τις ίδιες καταληκτικές ημερομηνίες με αυτές των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος. Όταν η δήλωση υποβληθεί ηλεκτρονικά για τα φυσικά πρόσωπα υποβάλλεται μέχρι την 30η Ιουνίου 2011.

Για τα νομικά πρόσωπα οι δηλώσεις στοιχείων ακινήτων υποβάλλονται υποχρεωτικά με ηλεκτρονικό τρόπο μέχρι 30 Ιουνίου 2011.
Έξι αλλαγές στο Ασφαλιστικό
Σε πρόσθετες παρεµβάσεις στο σύστηµα κοινωνικής ασφάλισης λόγω των πιέσεων της τρόικας αλλά και στην προσπάθεια για την πάταξη της εισφοροδιαφυγής και την καλύτερη εξυπηρέτηση των ασφαλισµένων προχωρεί το υπουργείο Εργασίας. Ξεχωρίζουν οι ανατροπές στις επικουρικές συντάξεις, στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλµατα, ενώ καθιερώνονται η κάρτα εργασίας (σε εθελοντική βάση), το εργόσηµο και ο θεσµός της υποχρεωτικής προσωρινής σύνταξης.
ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ. Τα επικουρικά ταµεία θα πρέπει να αναπροσαρµόσουν τις παροχές τους µε βάση την οικονοµική τους βιωσιµότητα . Αυτό πρακτικά σηµαίνει πως όσαΤαµεία δεν είναι οικονοµικά βιώσιµα θα πρέπει να περικόψουν τις επικουρικές συντάξεις, οι οποίες θα πέσουν ακόµα και κάτω από το 20% του συντάξιµου µισθού.
Ηδη προκηρύχθηκαν αναλογιστικές µελέτες για τα 40 επικουρικά ταµεία, προκειµένου να µειωθούν οι συντάξεις σε όσα από αυτά είναιελλειµµατικά. Στόχος είναι να αναδειχθεί και το εύρος της µείωσηςτων επικουρικών συντάξεων, ανάλογαµε τις οικονοµικές δυνατότητες κάθε ταµείου χωριστά, σύµφωνα µε τις επιταγές της τρόικας.
Σήµερα οι επικουρικές συντάξεις µπορεί να φτάνουν έως και το 80% του συντάξιµου µισθού.
ΒΑΡΕΑ ΚΑΙ ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΑ. Για τα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλµατα ισχύουν οι ρυθµίσεις του νέου ασφαλιστικού νόµου, µε βάση τις οποίες δεν θα θιγούν όσοι έχουν συµπληρώσει τις ελάχιστες προϋποθέσεις (δηλαδή 4.500 ένσηµα, εκ των οποίων τα 3.600 είναι στα βαρέα και ανθυγιεινά), ενώ από 1/7/2010 θα εφαρµοστεί η νέα λίστα. Οι όποιες αλλαγές στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης για όσους εξαιρεθούναπό τη νέα λίστα ή ενταχθούν σεαυτή θα αρχίσουν σταδιακά από 1/1/2012 και για τις περισσότερες κατηγορίες θα περιορίσουν τους δικαιούχους κατά περίπου 20.000.
ΚΑΡΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Την 1η Ιουλίου θα αρχίσει η εφαρµογή της ηλεκτρονικής κάρτας εργασίας µε «αντάλλαγµα» τη µείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά 10% σε πρώτη φάση.
ΟΦΕΙΛΕΣ. Θα υπάρξεινέα ρύθµιση οφειλών προςτα ασφαλιστικά ταµεία, η οποία θα συνδέεται µε την καταβολή των τρεχουσών εισφορών και έναµέρος, της τάξης του 20%, των «παγωµένων» οφειλών, κάθε µήνα.
ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΥΝΤΑΞΗ. Μέσω ενός νέου ΣώµατοςΠιστοποιηµένων Εισηγητών (ΣΠΕ) θα γίνεται η διαδικασία της υποχρεωτικής προσωρινής σύνταξης, η οποία θα απονέµεται σε όλα τα ασφαλιστικά ταµεία σε διάστηµα ενός µηνός.Από τον προσεχή Μάιο τα ασφαλιστικά ταµεία θααπονέµουν υποχρεωτικά σε όσους υποβάλλουναίτηση συνταξιοδότησης «προσωρινή» σύνταξη που µπορεί να φτάνει στο 90% - 95% της οριστικής (η οποία θα καταβάλλεται αργότερα).
ΕΡΓΟΣΗΜΟ. Από 1/3/2011 ηδιοίκηση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ θα θέσεισε εφαρµογή τη διάταξη µε την οποία η ασφάλιση του απασχολούµενου οικιακού προσωπικού θα γίνεται µε το ειδικό εργόσηµο, µε την ειδική πολύπτυχη επιταγή συγκεκριµένης χρηµατικής αξίας. ΟΑΕΕ: εξοικονόµηση 40%
Σηµαντικά αποτελέσµατα προς όφελος των ασφαλιστικών ταµείων έχει επιφέρει το σύστηµα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης που θα εφαρµοστεί πλήρως σε όλα Ταµεία από την 1η ίανουαρίου 2012.
Σύµφωνα µε τα στοιχεία που ανακοίνωσε το υπουργείο Εργασίας, το σύστηµα της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης η λειτουργία του οποίου άρχισε στις 18 Οκτωβρίου µε πρώτη εφαρµογή στον ΟΑΕΕ (Οργανισµός Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελµατιών) και στο οποίο έχουν συνδεθεί όλα σχεδόν τα φαρµακεία της χώρας και όλοι σχεδόν οι συµβεβληµένοι γιατροί του ΟΑΕΕ, οδήγησε ήδη σε εξοικονοµήσεις που ξεπέρασαν το 40% της ιατροφαρµακευτικής δαπάνης του Ταµείου το τελευταίο τρίµηνο και σε θεαµατική µείωση του όγκου των συνταγογραφήσεων.
Η επέκταση του συστήµατος στα υπόλοιπα ασφαλιστικά ταµεία θα ολοκληρωθεί µέχρι την 1/5/2011. Από τις 24/1/2011 έχουν ήδη ενταχθεί στην ηλεκτρονική συνταγογράφηση δύο από τα µεγαλύτερα υποκαταστήµατα του ΊΚΑ στην Ελλάδα, το Περιστέρι και το Αιγάλεω.
ΠΗΓΗ: Τα Νέα
Ενιαίο Μισθολόγιο: Χαμηλώνουν οι υψηλόμισθοι, ανεβαίνουν τα χαμηλά κλιμάκια
Το νέο μισθολόγιο αναμένεται να επιφέρει περικοπές έως και 40% στις αποδοχές των υψηλόμισθων δημοσίων υπαλλήλων, με την κατάργηση ή τις περικοπές επιδομάτων. Αντίστοιχα θα ωφελήσει τους χαμηλόμισθους δημοσίους υπαλλήλους, που θα δουν τις αποδοχές τους να αυξάνονται από 15% έως και 30% σε κάποιες περιπτώσεις.
Το υπουργείο Οικονομικών έχει ήδη αναθέσει σε δύο οίκους τη σύνταξη έκθεσης για το ύψος των αμοιβών και τον όγκο και τη δυναμική της απασχόλησης στο Δημόσιο. Από τα στοιχεία της μελέτης η κυβέρνηση θα αντλήσει σημαντικά στοιχεία, όπως το ύψος του δημοσιονομικού κόστους που θα επιφέρει η εφαρμογή του Ενιαίου Μισθολογίου.
Οι βάσεις
Ο υπουργός Εσωτερικών κ. Γ. Ραγκούσης στη συνάντηση που είχε με την ΑΔΕΔΥ την περασμένη Πέμπτη, έθεσε για πρώτη φορά με επίσημο τρόπο τις βάσεις πάνω στις οποίες θα «χτιστεί» το νέο μισθολόγιο. Ο υπουργός Εσωτερικών επισήμανε ότι:
Δεν θα επέλθει μείωση στο συνολικό μισθολογικό κόστος του Δημοσίου -που έχει προϋπολογιστεί στα 16 δισ. ευρώ το 2011- από την εφαρμογή του Ενιαίου Μισθολογίου.
Οι εξοικονομήσεις από το κονδύλι των δαπανών για μισθούς στον δημόσιο τομέα θα πραγματοποιηθούν από τις αποχωρήσεις δημοσίων υπαλλήλων οι οποίες υπολογίζονται σε περισσότερες από 46.000 για το 2010 στο «στενό» Δημόσιο και περίπου 7.000 στον ευρύτερο δημόσιο τομέα. Υπολογίζεται ότι μέχρι το 2013, οι αμειβόμενοι από το Δημόσιο θα έχουν μειωθεί κατά 200.000 εργαζομένους, μόνιμους και συμβασιούχους.
Ενα από τα επικρατέστερα σενάρια που επεξεργάζεται η κυβέρνηση περιλαμβάνει:
Εξίσωση των μισθών υπαλλήλων που ανήκουν στην ίδια εκπαιδευτική κατηγορία και έχουν την ίδια προϋπηρεσία, ανακατανέμοντας τα ποσά που καταβάλλονται σήμερα με «κούρεμα» στις αποδοχές των υψηλόμισθων και παροχή αυξήσεων στους μισθούς των χαμηλόμισθων υπαλλήλων.
Την περικοπή, ακόμα και την κατάργηση κάποιων από τα 40 γενικά και 12 ειδικά επιδόματα (πλασματικές υπερωρίες, συμμετοχή σε επιτροπές κτλ), τα οποία θα συμπεριληφθούν σε ένα κοινό επίδομα που θα ξεκινά από τα 140 ευρώ για τους υπαλλήλους υποχρεωτικής εκπαίδευσης και θα αυξάνεται ανάλογα με το κλιμάκιο. Υπάρχουν σκέψεις για την ενσωμάτωση του τελικού ποσού στον βασικό μισθό, όμως μια τέτοια ενέργεια δημιουργεί προβληματισμό αφού απαιτεί μεγάλη δημοσιονομική δαπάνη.
Τη διατήρηση των εισαγωγικών μισθών (υποχρεωτικής εκπαίδευσης 711 ευρώ, δευτεροβάθμιας 830, τεχνικής εκπαίδευσης 938 και πανεπιστημιακής 984 ευρώ - στοιχεία 2009), με τη διαμόρφωση επτά εισαγωγικών κλιμακίων.
Παράλληλα θα αυξηθεί ο καταληκτικός μισθός από τα 1.666 στα 2.100 ευρώ περίπου, προκειμένου να επικρατήσει η σχέση εισαγωγικού ΥΕ και καταληκτικού μισθού ΠΕ στο ένα προς τρία, όπως ισχύει στα μισθολόγια των άλλων ευρωπαϊκών χωρών. Σε περίπτωση που ενσωματωθούν επιδόματα στον βασικό μισθό, τότε θα υπάρξουν αντίστοιχες ανακατατάξεις προς τα πάνω, στους εισαγωγικούς και καταληκτικούς μισθούς.
Την ύπαρξη μόνο τεσσάρων επιδομάτων: του οικογενειακού, του επιδόματος θέσης, του πριμ παραγωγικότητας και του επιδόματος ειδικών συνθηκών εργασίας.
Η διαβάθμιση των θέσεων εργασίας και η αξιολόγηση που θα εισαχθούν στο νέο μισθολόγιο θα διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση της τελικής αμοιβής, αφού θα καθορίζουν σε σημαντικό βαθμό την εξέλιξη του υπαλλήλου και την καταβολή των επιδομάτων θέσης, παραγωγικότητας και ειδικών συνθηκών εργασίας.
ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ
Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο υπουργός Εσωτερικών Γιάννης Ραγκούσης στη συνάντησή του με την ΑΔΕΔΥ:
Το Ενιαίο Μισθολόγιο θα εφαρμοστεί στο σύνολο των δημοσίων υπαλλήλων και δεν θα υπάρξει διαφορετική αντιμετώπιση για τους παλαιούς και τους νεοεισερχόμενους.
Με το νέο μισθολόγιο θα αποκατασταθούν μισθολογικές ανισότητες ακόμα και μεταξύ υπαλλήλων με τα ίδια προσόντα που έχει δημιουργήσει η επιδοματική πολιτική η οποία ασκήθηκε στο παρελθόν.
Κερδισμένοι και χαμένοι

Μέχρι και 40% από το εισόδημά τους θα χάσουν οι περίπου 30.000 υπάλληλοι που λαμβάνουν επιδόματα που κυμαίνονται από 600 έως 1.500 ευρώ μηνιαίως. Το νέο μισθολόγιο προβλέπει την αύξηση από 15% έως 30% (ανά περιπτώσεις) των αποδοχών υπαλλήλων που λαμβάνουν χαμηλούς μισθούς και διαθέτουν τα ίδια προσόντα με τα «ρετιρέ» των δημοσίων υπαλλήλων.
Η πλειονότητα
Το 80% των δημοσίων υπαλλήλων λαμβάνουν μισθούς από 1.000 έως 1.500 ευρώ στα οποία περιλαμβάνονται επιδόματα της τάξης των 50-300 ευρώ, σύμφωνα με στοιχεία της ΑΔΕΔΥ. Η σχέση μισθού-επιδομάτων είναι 60-40, ενώ σε μερικές περιπτώσεις τα επιδόματα φτάνουν να καλύπτουν το 60% των συνολικών αποδοχών των υπαλλήλων. Στην συνάντηση που είχε την προηγούμενη Πέμπτη με εκπροσώπους της ΑΔΕΔΥ, ο υπουργός Εσωτερικών κ. Γιάννης Ραγκούσης έθεσε για πρώτη φορά επίσημα τις βάσεις πάνω στις οποίες θα «χτιστεί» το νέο μισθολόγιο.
Τζάμπα... επίδομα
Από 600 έως 1.500 ευρώ προσέφερε -προ κρίσης- στους υπαλλήλους του υπουργείου Οικονομικών το επίδομα ΔΙΒΕΕΤ, που σημαίνει «Δικαιώματα Βεβαίωσης και Είσπραξης Εσόδων υπέρ Τρίτων», με αποτέλεσμα ακόμα και ο κλητήρας του υπουργείου να λαμβάνει σχεδόν άλλον ένα μισθό χωρίς να συμμετέχει στη διαδικασία της «βεβαίωσης» ή της «είσπραξης» των «δικαιωμάτων».
ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Η μισθολογική δαπάνη του Δημοσίου αυξήθηκε κατά 80% τα τελευταία 8 χρόνια.
Το 2001 ήταν 10 δισ. ευρώ και το 2008 εκτινάχτηκε στα 18,6 δισ. ευρώ.
Τα επιδόματα που καταβάλλονται αντιστοιχούν περίπου στο 40% της μισθολογικής δαπάνης και ανέρχονται στα 7,1 δισ. ευρώ (στοιχεία 2009).
Οι νεοεισερχόμενοι υπάλληλοι πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, λάμβαναν το 2009 βασικό μισθό 984 ευρώ και φέτος, μετά τις περικοπές, αμείβονται με 966 ευρώ. Λόγω επιδομάτων ο υπάλληλος του υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας είχε συνολικές μηνιαίες αποδοχές, το 2009, 1.332 ευρώ και ο αντίστοιχος συνάδελφός του στο υπουργείο Οικονομικών αμειβόταν με 2.309 ευρώ.
Με το Ενιαίο Μισθολόγιο, οι τελικές μηνιαίες αποδοχές των δύο συναδέλφων θα συγκλίνουν προς τον μέσον όρο, που είναι τα 1.640 ευρώ, μισθό που λάμβανε ο συνάδελφός τους στο υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης. Ο υπάλληλος του υπουργείου Οικονομικών θα χάσει 669 ευρώ (-40%) και ο υπάλληλος του υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας θα κερδίσει 308 ευρώ (+23%).
ΚΕΡΔΙΖΕΙ ΕΔΑΦΟΣ
Στο τραπέζι του διαλόγου και το γερμανικό μοντέλο
Στο τραπέζι του κυβερνητικού σχεδιασμού έχει τεθεί η προσαρμογή του γερμανικού μοντέλου αμοιβών στα ελληνικά δεδομένα, που έχει αποκτήσει σημαντικούς υποστηρικτές στο υπουργείο Εσωτερικών.
Η γερμανική εκδοχή του Ενιαίου Μισθολογίου περιλαμβάνει την κατάργηση των επιδομάτων και την ενσωμάτωση ενός μέρους τους στον βασικό μισθό. Ετσι ο εισαγωγικός μισθός ενός υπαλλήλου υποχρεωτικής εκπαίδευσης υπολογίζεται ότι θα αυξηθεί κατά 321 ευρώ και θα διαμορφωθεί από τα 711 στα 1.032 ευρώ.
Ο καταληκτικός μισθός ενός υπαλλήλου πανεπιστημιακής εκπαίδευσης θα διαμορφωθεί στα 3.836 ευρώ, όπως ισχύει στη Γερμανία, δηλαδή θα είναι υπερδιπλάσιος από αυτόν που ισχύει σήμερα και αντιστοιχεί στα 1.666 ευρώ. Με το συγκεκριμένο μοντέλο η κυβέρνηση στοχεύει να αυξήσει την αναλογία του 1 προς 2,34, που ισχύει σήμερα μεταξύ εισαγωγικού μισθού ΥΕ και καταληκτικού μισθού ΠΕ, και να ξεπεράσει τον ευρωπαϊκό μέσον όρο που είναι 1 προς 3.
Εμπόδια
Οι παλαιότερες προσπάθειες δημιουργίας ενός Ενιαίου Μισθολογίου, το οποίο προέβλεπε την ενσωμάτωση των επιδομάτων στον βασικό μισθό, «σταματούσαν» λόγω του υψηλού δημοσιονομικού κόστους.
Το υψηλό κόστος μπορεί να αντισταθμιστεί, όπως υποστηρίζουν κυβερνητικοί παράγοντες, με περικοπές έως και 50% στις υψηλές αποδοχές και παράλληλη αύξηση έως και 30% στους χαμηλόμισθους. Απαιτείται παράλληλα και ένα διάστημα προσαρμογής των υπαλλήλων στη νέα πραγματικότητα, που υπολογίζεται ότι μπορεί να φτάσει τα επτά χρόνια.
Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, το γερμανικό μοντέλο «κουμπώνει» στην προσπάθεια για τη ριζική αναμόρφωση του κράτους που επιδιώκει η κυβέρνηση. Στο πλαίσιο των δράσεων που έχει αναπτύξει το υπουργείο Εσωτερικών, οι οποίες αφορούν τη διαμόρφωση νέων οργανογραμμάτων στις δημόσιες υπηρεσίες και την περιγραφή των θέσεων εργασίας, κυβερνητικοί παράγοντες εκτιμούν ότι το γερμανικό μοντέλο αντιμετωπίζει δραστικά τις στρεβλώσεις στο σύστημα αμοιβών και προαγωγών που είναι αλληλένδετα.
Επίσης, το Ενιαίο Μισθολόγιο -με όποιο μοντέλο και να εφαρμοστεί- θα απελευθερώσει ανθρώπινο δυναμικό που θα μπορεί να μετακινηθεί σε κρατικές υπηρεσίες όπου υπάρχει ανάγκη, χωρίς να αντιμετωπίζει εμπόδια μισθολογικών διαφορών.
Η θεσμοθέτηση του Μισθολογίου θα δώσει το πράσινο φως για χιλιάδες μετατάξεις προσωπικού στον στενό δημόσιο τομέα, προκειμένου να καλυφθούν μόνιμες ή έκτακτες ανάγκες σε ανθρώπινο δυναμικό. Το υπ. Εσωτερικών θα προχωρήσει αμέσως σε νομοθετική ρύθμιση που θα διευκολύνει την κινητικότητα των δημοσίων υπαλλήλων αμέσως μετά την ολοκλήρωση του Ενιαίου Μισθολογίου.
ME ENΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ
1.300 ευρώ βασικό μισθό διεκδικεί η ΑΔΕΔΥ
Το ύψος του βασικού μισθού, οι κατηγορίες των επιδομάτων που θα διατηρηθούν και οι συνολικές αποδοχές που τελικά θα λάβουν οι δημόσιοι υπάλληλοι σε σχέση με τις σημερινές απολαβές θα αποτελέσουν τα σημεία αιχμής στον διάλογο μεταξύ κυβέρνησης και δημοσίων υπαλλήλων για το Ενιαίο Μισθολόγιο.
Η ΑΔΕΔΥ ζητά να προσδιοριστεί ο βασικός μισθός νεοεισερχόμενου υπαλλήλου στα 1.300 ευρώ και να ενσωματωθούν σε αυτόν όλα τα γενικά επιδόματα. Μετά τη συνάντηση του υπουργού Εσωτερικών με την Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΔΕΔΥ την προηγούμενη Πέμπτη, ο πρόεδρος της Συνομοσπονδίας κ. Σ. Παπασπύρος εξέφρασε επιφυλάξεις για τις προτάσεις της κυβέρνησης σχετικά με το Ενιαίο Μισθολόγιο, αναγνωρίζοντας όμως την πρόθεση της κυβέρνησης να ξεκινήσει τον διάλογο.
Ο Ηλίας Βρεττάκος, αναπληρωτής πρόεδρος της ΑΔΕΔΥ, έκανε λόγο για «νέα επίθεση στο εισόδημα, τις εργασιακές σχέσεις, το ωράριο και τις ώρες εργασίας στο Δημόσιο». Η ΑΔΕΔΥ έχει εξαγγείλει στάση εργασίας για τις 10 Φεβρουαρίου και γενική απεργία για τις 23 Φεβρουαρίου.
ΠΗΓΗ: Ημερησία
Οκτάωρο στο Δημόσιο και απογευματινή εργασία
Επιστρέφει μετά από 30 χρόνια η 8ωρη απασχόληση στο δημόσιο τομέα. Αυτό σημαίνει ότι από τον ερχόμενο Οκτώβριο οι δημόσιοι υπάλληλοι θα εργάζονται -όπως και στον ιδιωτικό τομέα- 40 ώρες την εβδομάδα αντί για 37,5 ώρες που ίσχυε μέχρι σήμερα, ένα καθεστώς που είχε καθιερώσει το 1981 ο τότε πρωθυπουργός Γ. Ράλλης.
Η δεύτερη μεγάλη τομή στο Δημόσιο, που ανακοίνωσε χθες ο υπουργός Εσωτερικών, Γ. Ραγκούσης, στην ΑΔΕΔΥ, θα είναι η απογευματινή λειτουργία ορισμένων υπηρεσιών με σκοπό τη διευκόλυνση των πολιτών. Θα πρόκειται κυρίως για υπηρεσίες αιχμής, όπως οι πολεοδομίες, οι εφορίες, το ΙΚΑ κ.λπ., οι οποίες από τον Οκτώβριο θα μπορούν να εξυπηρετούν απογεύματα τους πολίτες για μία ή δύο ημέρες την εβδομάδα.
Η μετάβαση στο νέο σύστημα θα γίνει σταδιακά τους επόμενους μήνες, έτσι ώστε να μη διαταραχθεί ο οικογενειακός προγραμματισμός, οι εργαζόμενες μητέρες να συνηθίσουν το νέο ωράριο και να βρουν λύσεις με τους παιδικούς σταθμούς. Παράλληλα, πολλοί παιδικοί σταθμοί που ανήκουν στο Δημόσιο θα ακολουθήσουν κι αυτοί το νέο ωράριο.
Ώρες
Οπως είπε ο κ. Ραγκούσης, μισή ώρα την ημέρα περισσότερη εργασία για τους 700.000 δημοσίους υπαλλήλου, σημαίνει 350.000 επιπλέον ώρες, οι οποίες ως παραγόμενο έργο αντιστοιχούν στην πρόσληψη 45.000 νέων υπαλλήλων. Διαβεβαίωσε ότι το ωράριο δεν θα είναι διακεκομμένο αλλά συνεχόμενο.
Ο υπουργός Εσωτερικών επισήμανε ότι οι αλλαγές δεν προβλέπονται στο Μνημόνιο αλλά είναι κυβερνητική πρωτοβουλία για την καλύτερη λειτουργία του Δημοσίου και την εξυπηρέτηση των πολιτών. Από την πλευρά της ΑΔΕΔΥ, ο προέδρός της κ. Σπ. Παπασπύρος αναφέρθηκε κυρίως στο θέμα της απογευματινής λειτουργίας των υπηρεσιών υποστηρίζοντας πως δεν υπάρχει λόγος γενικευμένης εφαρμογής γιατί αυξάνει το κόστος. «Δεν συζητάμε σε καμία περίπτωση το διακεκομμένο ωράριο», τόνισε ο πρόεδρος της ΑΔΕΔΥ, ο οποίος δεν αρνήθηκε πάντως στοχευμένες παρεμβάσεις σε υπηρεσίες όπου υπάρχουν προβλήματα. Μάλιστα σημείωσε ότι προβλήματα θα υπάρξουν αφού τα επόμενα τέσσερα χρόνια εκτιμάται ότι θα αποχωρήσουν από το Δημόσιο λόγω συνταξιοδότησης περίπου 120.000 εργαζόμενοι.
Στη συνάντηση έγινε εκτενής αναφορά στο νέο μισθολόγιο το οποίο, όπως ειπώθηκε, αναμένεται να καταρτισθεί σε 1,5 μήνα. Ο υπουργός Εσωτερικών ξεκαθάρισε ότι θα ισχύσει ενιαία, τόσο για τους σημερινούς εργαζόμενους στο Δημόσιο όσο και για τους νεοπροσλαμβανόμενους. Επιπλέον, επισήμανε ότι σκοπός του δεν είναι η μείωση του μισθολογικού κόστους αλλά η άρση των ανισοτήτων τις οποίες και χαρακτήρισε «προκλητικές» σε ορισμένες περιπτώσεις.
Βουλή
«Θα ισχύσει και για τους ιερωμένους το ποσοστό 1 πρόσληψη για κάθε 5 αποχωρήσεις, είπε στη Βουλή ο υφυπουργός Εσωτερικών, Γ. Ντόλιος, απαντώντας σε ερώτηση του βουλευτή Δ. Παπαδημούλη. Ανακοίνωσε ότι το 2010 από το στενό δημόσιο τομέα και από διάφορα νομικά πρόσωπα αποχώρησαν 52 χιλιάδες υπάλληλοι χωρίς να είναι σε θέση να πει πόσοι προσελήφθησαν.
Τέλος, ανακοίνωσε ότι για τις προσλήψεις στα σχολεία και νοσοκομεία θα ληφθούν υπόψη τα οριστικά αποτελέσματα που έχουν εκδοθεί από τον ΑΣΕΠ.
ΠΗΓΗ: Ημερησία
Τράπεζες: Ποια δάνεια χάνουν σε περίπτωση πτώχευσης
Τρόμος στις τράπεζες για τα δάνεια των οποίων οι δόσεις ξεπερνούν το 40% του εισοδήματος του δανειολήπτη.
«Ακόμα δεν έχουμε αντιληφθεί τις συνέπειες που απορρέουν από το πτωχευτικό δίκαιο για τα νοικοκυριά και τις παρενέργειες που θα έχει η εφαρμογή του για τις τράπεζες» αναφέρει χαρακτηριστικά στην "H" υψηλόβαθμο στέλεχος μεγάλης τράπεζας, που επιθυμεί να διατηρήσει την ανωνυμία του.
Όπως λέει οι τράπεζες είναι υποχρεωμένες να τηρούν την αρχή του υπεύθυνου δανεισμού, που σημαίνει ότι δεν πρέπει το σύνολο των μηνιαίων δόσεων για κάθε είδους δάνεια (στεγαστικά, επισκευαστικά, καταναλωτικά, προσωπικά, ανοικτά, σπουδών κλπ) και για πιστωτικές κάρτες να υπερβαίνει το 40% του εισοδήματος του δανειολήπτη ή του νοικοκυριού.
Αυτή η σχέση όμως δόσεων /εισοδήματος δεν τηρήθηκε στο παρελθόν, και υπήρξαν περιπτώσεις δανειοληπτών που οι μηνιαίες δόσεις ξεπέρναγαν και το 60% του εισοδήματος τους, λέει και συμπληρώνει: Αν λοιπόν ο Χ δανειολήπτης έχει δανειστεί πάνω από το 40% του μηνιαίου εισοδήματος και πτωχεύσει, το δικαστήριο θα έρθει και θα πει στην όποια τράπεζα: ευθύνεσαι διότι δεν τήρησες την αρχή του υπεύθυνου δανεισμού και συνεπώς δεν δικαιούσαι να διεκδικείς το υπερβάλλον ποσό.
Και όπως είναι φυσικό τέτοιες δικαστικές αποφάσεις θα προκαλέσουν πρόσθετα προβλήματα στις τράπεζες.
Την περίοδο 2000 με 2008 (που ξέσπασε η κρίση) οι τράπεζες ήταν ελαστικές στα κριτήρια δανειοδότησης και τα περισσότερα πιστωτικά ιδρύματα ενέκριναν δάνεια καθ΄ υπέρβαση του ορίου 40%. Από το 2009 τα κριτήρια χορήγησης δανείων έγιναν αυστηρότερα και πλέον μπορούν να δανειστούν μόνο όσοι είναι «καθαροί» από υποχρεώσεις και έχουν -το δυνατόν- σταθερό εισόδημα.
«Τα πράγματα σε ότι αφορά τις χορηγήσεις δανείων έχουν αλλάξει για πάντα στην Ελλάδα» αναφέρουν τα τραπεζικά στελέχη. Ακόμα και αν αποκατασταθούν οι συνθήκες ρευστότητας τα πιστοδοτικά κριτήρια θα παραμείνουν το ίδιο αυστηρά.
Οι εύκολες χρηματοδοτήσεις του παρελθόντος αποδείχτηκαν καταστροφικές, και οδήγησαν σε ιδιαίτερα υψηλές επισφάλειες.
Το 2010 είχε δύο κύρια χαρακτηριστικά:
Πρώτον ο ρυθμός πιστωτικής επέκτασης ήταν για πρώτη φορά αρνητικός καθώς έκλεισε στο -0,2% του 2010 και δεύτερον τα «κόκκινα» δάνεια τρέχουν με διψήφιο ποσοστό.
Ειδικότερα, η αρνητική πιστωτική επέκταση οφείλεται κυρίως στα νοικοκυριά που παρουσίασαν μείωση στον ετήσιο ρυθμό πιστωτικής επέκτασης κατά 1,4% και των ελευθέρων επαγγελματιών κατά 0,8%. Αντίθετα ο ρυθμός πιστωτικής επέκτασης στις επιχειρήσεις διατηρήθηκε θετικός στο 1%.
Να σημειωθεί ότι το 2009 ο συνολικός ρυθμός πιστωτικής επέκτασης είχε διαμορφωθεί στο 4,1%, με τις επιχειρήσεις να είναι στο 5,1% και τα νοικοκυριά στο 3,1%. Τα υπόλοιπα των δανείων στις 31 Δεκεμβρίου 2010 διαμορφώθηκαν στα 257,13 δισ. ευρώ, έναντι 253,38 δισ. ευρώ τον Δεκέμβριο 2009.
Τα υπόλοιπα των νοικοκυριών ήταν 117,82 δισ. ευρώ, έναντι 119,63 δισ. ευρώ το 2009, τα στεγαστικά είχαν αρνητική πιστωτική επέκταση -0,4% από θετική 3,7% το 2009 και τα καταναλωτικά βρέθηκαν στο -4,2% από θετική πιστωτική επέκταση 2% το 2009.
Την ίδια ώρα οι καθυστερήσεις στις πληρωμές των δόσεων «τρέχουν» με διψήφιο ποσοστό. Στις πιστωτικές κάρτες αγγίζουν το 20%, στα καταναλωτικά δάνεια έχουν φτάσει το 17% και προσεγγίζουν το 10% στα στεγαστικά.
ΠΗΓΗ: Ημερησία
Ενιαίος ΦΠΑ στην Ευρωζώνη
Εναρμόνιση των συντελεστών ΦΠΑ στην Ε.Ε. ζήτησε, χθες, η καγκελάριος Μέρκελ, μέσω της υιοθέτησης μόνο δύο συντελεστών σε όλες τις οικονομίες και ενός κοινού εύρους διακύμανσης για τους συντελεστές (π.χ. από 19% έως 23% για τον υψηλό συντελεστή). Πρόκειται για την πρώτη συγκεκριμένη πρόταση που κατατίθεται δημόσια για την εναρμόνιση της φορολογικής πολιτικής, που με τη σειρά της είναι ένα από τα ανταλλάγματα που απαιτεί η Γερμανία για να εγκρίνει τη «λύση - πακέτο» της κρίσης στην Ευρω-περιφέρεια.
Το σύνολο της γερμανικής πρότασης θα παρουσιαστεί κατά το δείπνο της σημερινής Συνόδου Κορυφής, στις Βρυξέλλες. Το σχέδιο έχει ήδη τη σύμφωνη γνώμη του Γάλλου Προέδρου Σαρκοζί, ενώ, χθες, η Καγκελάριος Α. Μέρκελ συναντήθηκε με τον Ισπανό πρωθυπουργό, Χοσέ Λουίς Θαπατέρο. Μετά τη συνάντηση η καγκελάριος αναφέρθηκε στην ανάγκη εναρμόνισης των συντελεστών ΦΠΑ, αλλά δεν έδωσε λεπτομέρειες για τις υπόλοιπες γερμανικές απαιτήσεις.
Tαμείο EFSF
Στο Βερολίνο θεωρούν ότι η «λύση - πακέτο» δεν μπορεί να περιλαμβάνει απλά ενίσχυση των κεφαλαίων του ταμείου EFSF ή διεύρυνση του ρόλου του, αλλά και ουσιαστικές μακροχρόνιες αλλαγές, που θα περιορίζουν τις αποκλίσεις μεταξύ των κρατών-μελών της Ε.Ε. και θα διασφαλίζουν ότι αντίστοιχη κρίση δεν θα επαναληφθεί στο μέλλον. Για το λόγο αυτό, προτείνουν στα υπόλοιπα κράτη - μέλη να υιοθετήσουν νομική ρήτρα περί μηδενικού ελλείμματος στους προϋπολογισμούς και να προσυπογράψουν το «σύμφωνο ανταγωνιστικότητας», που συνεπάγεται εκχώρηση αρμοδιοτήτων από τις εθνικές κυβερνήσεις στα κοινοτικά όργανα για πολιτικές, όπως η φορολογία, οι μισθοί και οι συντάξεις.
Οι παραχωρήσεις αυτές θα είναι το αντάλλαγμα, προκειμένου η Γερμανία να χρηματοδοτήσει την ενίσχυση του EFSF και να αποδεχθεί την αλλαγή του ρόλου του. Ακόμα, όμως, δεν έχει υπάρξει συμφωνία ως προς τις λεπτομέρειες και δεν αποκλείεται μέχρι την Εαρινή Σύνοδο Κορυφής (τέλη Μαρτίου) να μεσολαβήσει και ακόμα μία έκτακτη Σύνοδος (το ενδεχόμενο άφησε χθες ανοικτό η πρωθυπουργός της Σλοβακίας, που προεδρεύει αυτό το εξάμηνο της Ε.Ε.).
Σύμφωνα με το Bloomberg, η γαλλική κυβέρνηση επιμένει να ανατεθεί στο EFSF η χρηματοδότηση της επαναγοράς ομολόγων από τα κράτη της Ευρω-περιφέρειας. Μια άποψη με την οποία το Βερολίνο φέρεται να διαφωνεί. Το Reuters, από την πλευρά του, επικαλούταν χθες δηλώσεις κοινοτικών αξιωματούχων, για ανάγκη άμεσης (εντός του καλοκαιριού) ελάφρυνσης του ελληνικού δημοσίου χρέους, είτε μέσω επαναγορών ομολόγων είτε μέσω αναδιαπραγμάτευσης των όρων (διάρκειας και επιτοκίου). Σε κάθε περίπτωση η αναδιαπραγμάτευση αυτή θα πρέπει να είναι εθελοντική, ώστε να μην «τρομάξουν» οι αγορές.
Aνεπαρκή μέτρα
Χθεσινό δημοσίευμα της Wall Street Journal υποστηρίζει, πάντως, ότι τέτοιου είδους μέτρα δεν είναι επαρκή για να περιορίσουν το ελληνικό χρέος σε διατηρήσιμα επίπεδα, εκτιμώντας ότι αν το EFSF δανείσει 60 δισ. ευρώ στην Αθήνα, για να επαναγοράσει τίτλους ονομαστικής αξίας 80 δισ. ευρώ, το ποσοστό του χρέους στο ΑΕΠ θα μειωνόταν μόλις κατά 4,2 ποσοστιαίες μονάδες. Η Citigroup, από την πλευρά της, εκτιμά ότι ακόμα και αν όλοι οι ιδιώτες κάτοχοι ομολόγων δέχονταν να πουλήσουν τους ελληνικούς τίτλους στις σημερινές τιμές (δηλαδή με μειωμένη τιμή 20%-30%), το χρέος δεν θα υποχωρούσε κάτω από το 115% του ΑΕΠ.
«Η Ελλάδα δεν μπορεί να αποπληρώσει το χρέος της»
Κοινοτικοί αξιωματούχοι υποστηρίζουν, σύμφωνα με το Reuters, ότι η γερμανική πλευρά δέχεται ισχυρές πιέσεις να προχωρήσει άμεσα το σχέδιο επαναγοράς ελληνικών ομολόγων. «Αν περιμένεις μέχρι το 2013, το 50% του ελληνικού χρέους θα έχει περάσει σε κρατικά χαρτοφυλάκια», ανέφερε μια πηγή, ενώ ένας δεύτερος αξιωματούχος υποστήριξε: «Η Ελλάδα είναι απολύτως ανίκανη να αποπληρώσει το χρέος της και αν δεν ασχοληθούμε φέτος με το πρόβλημα, η Ευρωζώνη θα χάσει την αξιοπιστία της -το ενδιαφέρον μας για αναδιάρθρωση στοχεύει στην αποτροπή μιας πλήρους κατάρρευσης της Ελλάδας». Στο ίδιο δημοσίευμα το Reuters υποστηρίζει ότι τελικά η γερμανική θέση θα καθοριστεί από τον βαθμό έκθεσης γερμανικών τραπεζών σε ελληνικά ομόλογα, η οποία εκτιμάται ότι ανέρχεται σε 40 δισ. ευρώ.
Γκέρχαρντ Σρέντερ // Πρώην καγκελάριος Γερμανίας
Επίθεση κατά της καγκελαρίου Μέρκελ για τον τρόπο με τον οποίο αντέδρασε στην ελληνική κρίση εξαπέλυσε ο προκάτοχός της, Γκέρχαρντ Σρέντερ, δηλώνοντας ταυτόχρονα ότι υποστηρίζει τόσο την έκδοση ευρω-ομολόγων όσο και την αύξηση των πόρων του EFSF. Μιλώντας στην εφημερίδα Handelsblatt ο κ. Σρέντερ σημείωσε ότι η Ελλάδα έπρεπε να είχε βοηθηθεί νωρίτερα, καθώς ήταν από καιρό πριν ξεκάθαρο ότι θα χρειαστεί χρηματοδότηση. «Θα έπρεπε να είχε αντιδράσει νωρίτερα η κυρία Μέρκελ και θα είχαμε γλιτώσει πολλά χρήματα. Άφησε να περάσουν έξι εβδομάδες» δήλωσε χαρακτηριστικά.
ΠΗΓΗ: Ημερησία
Έρχεται η ηλεκτρονική κάρτα εργασίας
Οι επιχειρήσεις που θα εγκαταστήσουν τη σχετική υποδομή για την κάρτα, μέσω της οποίας θα ελέγχεται η προσέλευση και η αποχώρηση του προσωπικού, θα παρέχεται έκπτωση 10% επί των ασφαλιστικών εισφορών, ενώ αντίστοιχη θα είναι η έκπτωση στις εισφορές των εργαζομένων. Το ηλεκτρονικό σύστημα θα είναι σε online επικοινωνία με την ψηφιακή πλατφόρμα του υπουργείου Εργασίας, στην οποία θα διασυνδεθούν οι υπηρεσίες του ΣΕΠΕ, του ΙΚΑ και του ΟΑΕΔ. Η σχετική διάταξη, όπως σημειώνεται στο νομοσχέδιο, τίθεται σε ισχύ από την 1η Ιουλίου 2011.
Το νομοσχέδιο εισάγει επίσης το θεσμό του συμφιλιωτή για την επίλυση διαφορών μεταξύ εργοδοτών και εργαζομένων.
Οσον αφορά τη στελέχωση του ΣΕΠΕ, θα αποτελείται από 1.003 επιθεωρητές εργασίας και 280 διοικητικούς υπαλλήλους που θα παρέχουν υπηρεσίες υποστήριξης. Για τους επιθεωρητές προβλέπεται, μεταξύ άλλων, η καταβολή πρόσθετης αμοιβής (μπόνους), η οποία όπως αναφέρεται στο σχετικό άρθρο του νομοσχεδίου "εξαρτάται από το ποιοτικό και ποσοτικό έργο τους". Σημειώνετια πως η επιπλέον αμοιβή θα προέρχεται από τα διοικητικά πρόστιμα που θα επιβάλει το ΣΕΠΕ στις επιχειρήσεις για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας.
ΠΗΓΗ: Ελευθεροτυπία
Τα πέντε ... 30% που ζητά η τρόικα
Η τέταρτη δόση θα πρέπει να θεωρείται δεδομένη, η συμφωνία για το νέο Μηχανισμό Στήριξης θα υπογραφεί στις 25 Μαρτίου, το μόνο που απομένει είναι να ενημερωθούν οι χώρες που θα κάνουν χρήση των όρων που θα πρέπει να εκπληρώσουν. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δανειστές έχουν ζητήσει από το υπουργείο Οικονομικών πέντε στόχους, όλους σε ποσοστό 30%.
Πρώτον, θέλουν να ολοκληρωθεί η λεγόμενη εσωτερική υποτίμηση, σε επίπεδα 30%. Για την επίτευξη αυτού του στόχου η τρόικα πιέζει για την επέκταση των επιχειρησιακών συμβάσεων στον ιδιωτικό τομέα, να θεσπιστεί το νέο μισθολόγιο στο Δημόσιο και να εφαρμόσουν οι διοικήσεις των εισηγμένων ΔΕΚΟ την εντολή του Γ. Παπακωνσταντίνου.
Δεύτερον, η τρόικα επισημαίνει την ανάγκη ένταξης της παραοικονομίας στην επίσημη σε ποσοστό τουλάχιστον 30%. Για το σκοπό αυτό, επισπεύδεται το νέο φορολογικό νομοσχέδιο, ενώ θέμα προτεραιότητας για την κυβέρνηση είναι η κάρτα πληρωμών και η κάρτα για την αυτόματη είσπραξη του ΦΠΑ. Οι εντολές του υπουργείου Οικονομικών προς τις ΔΟΥ είναι να ασχοληθούν με όσους δεν πληρώνουν, καθώς οι συνεπείς φορολογούμενοι δεν αντέχουν άλλη πίεση.
Τρίτον, η κυβέρνηση παροτρύνεται από τους δανειστές της να πιέσει τους εργαζόμενους και τις επιχειρήσεις για την αύξηση της παραγωγικότητας. Όλες οι δημόσιες επιχειρήσεις θα κληθούν να θέσουν στόχους, τους οποίους και θα πρέπει να πετύχουν, αν δεν θέλουν να πληρώσουν την απόκλιση από την «τσέπη» τους. Η τρόικα εκτιμά ότι μια αύξηση της παραγωγικότητας σε ποσοστό 30% είναι εκ των ων ουκ άνευ προϋπόθεση για να μπορέσει η Ελλάδα να γυρίσει σε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης.
Τέταρτον, η τρόικα επιμένει στον περιορισμό του κράτους. Θέλει ο αριθμός των δημοσίων υπαλλήλων να μειωθεί τουλάχιστον κατά 30%, γεγονός που σημαίνει ότι και πέραν του κανόνα 5 προς 1 θα πρέπει να αναμένεται η «υποχώρηση» του κράτους από τομείς στους οποίους σήμερα δραστηριοποιείται. Βρυξέλλες και ΔΝΤ πιέζουν τις ελληνικές αρχές να προχωρήσουν το πρόγραμμα της ψηφιακής σύγκλισης, το οποίο ταυτόχρονα μειώνει το κόστος και αυξάνει την παραγωγικότητα του δημόσιου τομέα.
Πέμπτος στόχος, που έχουν θέσει οι εταίροι μας, είναι η αύξηση των επενδύσεων και της απορροφητικότητας του ΕΣΠΑ. Ο πήχυς του 30% ισχύει και σε αυτή την περίπτωση, αν και οι πραγματικές ανάγκες της χώρας μας είναι πολύ μεγαλύτερες.
Συμφωνία
Οι πέντε στόχοι θεωρούνται το πρώτο βήμα για να μπορέσει η Ελλάδα, αλλά και χώρες με αντίστοιχα προβλήματα, να περάσουν στη νέα εποχή. Η συμφωνία για την αύξηση των πόρων του ταμείου χρηματοπιστωτικής σταθερότητας θα συνοδεύεται από όρους σκληρότερους του Μάαστριχτ.
Τα όρια του 3% έλλειμμα και 60% χρέος θεωρούνται ξεπερασμένα, αφού η χώρα θα πρέπει να πετυχαίνει συνεχώς πλεονάσματα για πολλά χρόνια, προκειμένου να πληρώσει του δανειστές της. Ακόμη και η επιμήκυνση και η μείωση των επιτοκίων δεν θα αρκεί, αν πολύ σύντομα η ανάπτυξη δεν επανέλθει σε θετικό πρόσημο.
ΠΗΓΗ: Ημερησία
Πώς θα συμψηφίζονται οφειλές Δημοσίου-ιδιωτών
Δύο μεγάλες κατηγορίες συμψηφισμού φορολογικών οφειλών επιχειρήσεων και Δημοσίου, που θα δώσει σημαντική ανάσα στην αγορά, εξετάζει το υπουργείο Οικονομικών προκειμένου να συμπεριλάβει σχετική ρύθμιση στο υπό κατάρτιση φορολογικό νομοσχέδιο.
Η πρώτη κατηγορία αφορά τη δυνατότητα συμψηφισμού του φόρου που πρέπει να καταβάλει ένας ελεύθερος επαγγελματίας ή μια επιχείρηση (για παράδειγμα ΦΠΑ, φόρος μισθωτών υπηρεσιών ή φόρος εισοδήματος) με τον ΦΠΑ που του/ της χρωστάει το Δημόσιο. Το σκεπτικό είναι «συμψηφισμός φόρου με φόρο» σε κάθε δυνατή παραλλαγή, αρκεί η οφειλή του Δημοσίου να είναι βεβαιωμένη και εκκαθαρισμένη. Τέτοιες παραλλαγές, για παράδειγμα, είναι να μπορεί να συμψηφιστεί ο ΦΠΑ που πρέπει να αποδώσει η επιχείρηση με τον ΦΠΑ που της οφείλει το Δημόσιο (επειδή π.χ. είναι εξαγωγική ή κατασκευαστική), ο φόρος εισοδήματος που καλείται να προκαταβάλει μια εταιρεία με ΦΠΑ ίσης αξίας που της χρωστάει το κράτος, κ.ο.κ.
Η δεύτερη κατηγορία αφορά τη δυνατότητα συμψηφισμού φόρου που πρέπει να αποδώσει μια επιχείρηση με χρέος που έχει απέναντί της το Δημόσιο, αρκεί και πάλι αυτό να είναι βεβαιωμένο και εκκαθαρισμένο. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα που παραθέτει στέλεχος του υπουργείου: «Εστω μια επιχείρηση η οποία έχει προμηθεύσει ένα υπουργείο με έπιπλα αξίας 20.000 ευρώ. Και έστω ότι ο επιχειρηματίας αυτός πρέπει να καταβάλει φόρο μισθωτών υπηρεσιών (ΦΜΑ) για το προσωπικό που απασχολεί, αξίας επίσης 20.000 ευρώ. Το σκεπτικό μας είναι, οι φόροι αυτοί να μπορούν να συμψηφιστούν».
Το μέτρο, που προανήγγειλε την Τετάρτη κατά τη συζήτηση με τους φορείς της αγοράς ο υπουργός Οικονομικών Γ. Παπακωσταντίνου, αναμένεται να δώσει μεγάλη ανάσα σε επιχειρήσεις και εμπόρους που το ζητούν επιτακτικά. Θα αφορά αποκλειστικά και μόνο οφειλές του στενού δημοσίου τομέα που έχουν ήδη βεβαιωθεί και εκκαθαριστεί, οι οποίες θα βρίσκονται ένα βήμα πριν από την εκταμίευσή τους προς τους δικαιούχους. Δεν θα αφορά ασφαλιστικές εισφορές και οφειλές οργανισμών του κράτους, όπως ΔΕΚΟ, εκπαιδευτικά ιδρύματα, νοσοκομεία και άλλα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου.
Οπως εξηγεί στο «Χρήμα» ο πρόεδρος της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου (ΕΣΕΕ) Βασίλης Κορκίδης, το αίτημα που υποβλήθηκε στο υπουργείο μιλάει για έναν γενικευμένο συμψηφισμό. Το πρόβλημα, όπως επισημαίνει ο κ. Κορκίδης, είναι ότι μαζί με τις δηλώσεις που θα υποβάλουν οι επιχειρήσεις τον Μάρτιο- Απρίλιο για το έτος 2010, θα πρέπει να προκαταβάλουν και φόρο εισοδήματος. Το μέτρο που προωθεί το υπουργείο, θα δώσει- όπως λέει ο ίδιος- τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να συμψηφίσουν μέρος της προκαταβολής του φόρου εισοδήματος που θα κληθούν να καταβάλουν με ίσης αξίας ΦΠΑ που το Δημόσιο τους χρωστάει. Γι΄ αυτό και η ΕΣΕΕ έχει ζητήσει να καθιερωθεί ένας «γενικευμένος συμψηφισμός», του έμμεσου φόρου με τον άμεσο, και να δημιουργηθεί ένας «εξωλογιστικός αλληλόχρεος λογαριασμός» που θα ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο με χρήση της φοροκάρτας της επιχείρησης.
Αυτό που ισχύει σήμερα- όπως εξηγεί ο κ. Κορκίδης- είναι ο συμψηφισμός μόνο του ΦΠΑ των τιμολογίων αγορών μιας επιχείρησης με τον ΦΠΑ των τιμολογίων από τις πωλήσεις της. Εστω, δηλαδή, μια επιχείρηση που έχει τιμολόγια για αγορές προϊόντων αξίας 100.000 ευρώ με ΦΠΑ 23% (23.000 ευρώ) και έχει πουλήσει προϊόντα αξίας 200.000 ευρώ (με ΦΠΑ 46.000 ευρώ). Μπορεί να συμψηφίσει τα δύο ποσά ΦΠΑ και να αποδώσει στο Δημόσιο τη διαφορά, δηλαδή τα 23.000 ευρώ.
Πότε δικαιούται, όμως, μια επιχείρηση επιστροφή ΦΠΑ; Οταν είναι εξαγωγική, κατασκευαστική και γενικώς όταν έχει συναλλαγές με το Δημόσιο. Υπάρχει μάλιστα και ένα όριο μέχρι του οποίου μπορεί να φτάσει η επιστροφή: τα 30.000 ευρώ. Οταν το ποσό είναι μέχρι αυτού του ορίου, επιστρέφεται το 90% αλλά για το υπόλοιπο 10% πρέπει να γίνει έλεγχος. Για ποσά άνω των 30.000 ευρώ, έλεγχος της εφορίας πρέπει να γίνει για το σύνολο του ποσού.
Τι ζητούν οι κλωστοϋφαντουργοί
Την άμεση επιστροφή του ΦΠΑ εντός 30-60 ημερών στις εξαγωγικές επιχειρήσεις ζητούν από την πλευρά τους να συμπεριληφθεί στο τελικό κείμενο του νομοσχεδίου, οι κλωστοϋφαντουργικές επιχειρήσεις. Πρόκειται για έναν εξωστρεφή κλάδο, με το 60%-70% της παραγωγής του να αφορά σε εξαγωγές, και ως εκ τούτου να παρακρατούνται τεράστια ποσά ΦΠΑ, όπως λέει ο πρόεδρος του συνδέσμου του κλάδου, Ελευθέριος Κούρταλης. Ελλειμμα €104.000 σε ΔΟΥ
Σε έκτακτο διαχειριστικό έλεγχο που διενεργήθηκε στην Α΄ ΔΟΥ Κατερίνης διαπιστώθηκε έλλειμμα 104 χιλιάδων ευρώ στην αποθήκη δημόσιου υλικού. Το υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε χθες ότι εις βάρος του αρμόδιου υπαλλήλου ασκήθηκε η πειθαρχική και ποινική διαδικασία, χωρίς ωστόσο να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.
ΠΗΓΗ: Τα Νέα