Πέμπτη, 14 Ιουνίου 2012

Φόρος 240 ευρώ από τρεις αποδείξεις που πετάμε κάθε μέρα!
Τις πεταμένες αποδείξεις από απλές, φθηνές, καθημερινές συνήθειες αναπολούν χιλιάδες φορολογούμενοι, οι οποίοι κάνουν αυτές τις ημέρες τη σούμα των αποδείξεων για τη συμπλήρωση των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος και διαπιστώνουν ότι δεν μαζεύονται οι απαιτούμενες δαπάνες. Οπως παρατηρούν φοροτεχνικοί, οι περισσότεροι φορολογούμενοι υποτίμησαν και δεν κράτησαν τις αποδείξεις από τον καθημερινό καφέ, την τυρόπιτα ή τα τσιγάρα διότι δεν είχαν συνειδητοποιήσει πόσο χρήσιμες θα μπορούσαν να τους φανούν αυτές οι αποδείξεις. Τώρα την αμέλειά τους αυτή κινδυνεύουν να την πληρώσουν με έξτρα φόρο.
 Λογιστής εκτιμά πως αυτό συμβαίνει γιατί δεν έχουμε συνειδητοποιήσει ότι μια καθημερινή δαπάνη για έναν καφέ ή μια τυρόπιτα ύψους 2 ευρώ οδηγεί στη συγκέντρωση αποδείξεων ύψους 730 ευρώ τον χρόνο. Αν αυτές οι αποδείξεις λείπουν κατά τη συμπλήρωση της δήλωσης και ο φορολογούμενος δεν συγκεντρώνει το απαιτούμενο ύψος αποδείξεων (25% επί του εισοδήματος), τότε κινδυνεύει με έξτρα φόρο με συντελεστή 10%. Η αμέλεια συλλογής των συγκεκριμένων αποδείξεων μπορεί να  κοστίσει 73 ευρώ επιπλέον φόρο. Ας υποθέσουμε ότι  κάποιος δαπανά για τσιγάρα 4 ευρώ την ημέρα χωρίς να κρατά τις αποδείξεις. Πέρα από το κακό στην τσέπη και την υγεία του, μπορεί να πληρώσει και έξτρα φόρο 146 ευρώ, αν δεν έχει κρατήσει τις αποδείξεις που φτάνουν ετησίως στα 1.460 ευρώ. Ακόμα μια κλασική περίπτωση αποδείξεων τις οποίες συνήθως πετάμε μαζί με τη σακούλα είναι το ψωμί. Πρόκειται για καθημερινή αγορά και αν υπολογίσουμε την τιμή της φραντζόλας στα 0,60 ευρώ μαζεύονται σε ετήσια βάση άλλα 219 ευρώ σε αποδείξεις μόνο και μόνο από το ψωμί.
Έτσι λοιπόν μόνο από ψωμί, καφέ και τσιγάρα, συγκεντρώνονται αποδείξεις 2.409 ευρώ οι οποίες αν λείπουν μπορεί να κοστίσουν στον φορολογούμενο έξτρα φόρο 240 ευρώ
Με έξτρα φόρο κινδυνεύουν όμως και όσοι δεν έχουν ενημερωθεί για τις διευκρινίσεις του υπουργείου Οικονομικών, σύμφωνα με τις οποίες το ύψος των απαιτούμενων αποδείξεων προσδιορίζεται είτε με βάση το δηλούμενο εισόδημα είτε με βάση το τεκμαρτό, εάν αυτό είναι μεγαλύτερο.
Ο νόμος ορίζει ότι το απαιτούμενο ποσό αποδείξεων δαπανών ορίζεται «σε ποσοστό 25% του ατομικού εισοδήματος του φορολογουμένου του δηλούμενου και φορολογούμενου σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις και για ποσό εισοδήματος μέχρι 60.000 ευρώ». Με εγκύκλιό του όμως στη συνέχεια το υπουργείο Οικονομικών επέστησε την προσοχή των φορολογουμένων στο τεκμαρτό εισόδημα ως παράγοντα προσδιορισμού των απαιτούμενων αποδείξεων ενώ διευκρίνισε ότι αποδείξεις θα πρέπει να δηλώσουν ακόμα και όσοι έχουν εισοδήματα χαμηλότερα από το αφορολόγητο των 5.000 ευρώ.
Στην εγκύκλιο του υπουργείου Οικονομικών εφιστάται η προσοχή των φορολογουμένων στη συμπλήρωση του Κωδικού 049 (δαπάνη αγοράς αγαθών και παροχής υπηρεσιών) του Πίνακα 7 του εντύπου Ε1. Ο συγκεκριμένος κωδικός συμπληρώνεται με την εμπρόθεσμη δήλωση, ακόμα και όταν το πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα του φορολογουμένου δεν υπερβαίνει το αφορολόγητο ποσό της κλίμακας φόρου εισοδήματος. Για παράδειγμα φορολογούμενος με εισόδημα 4.800 ευρώ θα πρέπει να δηλώσει αποδείξεις δαπανών ίσες με το 25% του εισοδήματός του, δηλαδή 1.200 ευρώ. Αν δεν δηλώσει καθόλου αποδείξεις θα κληθεί να πληρώσει φόρο 120 ευρώ (1.200 επί 10%).
Ιδιαίτερα προσεκτικοί θα πρέπει να είναι οι φορολογούμενοι και όσον αφορά τα τεκμήρια. Οι απαιτούμενες αποδείξεις προσδιορίζονται με βάση το τεκμαρτό εισόδημα αν αυτό είναι υψηλότερο από το πραγματικό. Το υπουργείο Οικονομικών επισημαίνει ότι οι φορολογούμενοι θα πρέπει να λάβουν υπόψη, όσον αφορά το ύψος εισοδήματος για τον υπολογισμό των απαιτούμενων αποδείξεων καθώς και για την κάλυψη των τεκμηρίων του, ότι για τον προσδιορισμό του αντικειμενικού εισοδήματος με βάση τη συνολική ετήσια δαπάνη, πέραν των δηλωθέντων από τον ίδιο στοιχείων (κατοικία, αυτοκίνητα κ.λπ.), κατά την εκκαθάριση της δήλωσης υπολογίζεται και ως ελάχιστη ετήσια αντικειμενική δαπάνη 3.000 ευρώ προκειμένου για άγαμο και 5.000 ευρώ για συζύγους που υποβάλλουν κοινή δήλωση.
Ας υποθέσουμε ότι ένας φορολογούμενος δηλώνει εισόδημα 5.000 ευρώ και αποδείξεις 1.250 ευρώ. Αν η εφαρμογή των τεκμηρίων δεν οδηγήσει σε υψηλότερο εισόδημα, ο συγκεκριμένος φορολογούμενος δεν θα πληρώσει καθόλου φόρο. Αν όμως, για παράδειγμα, το τεκμαρτό εισόδημα αυξηθεί στα 10.000 ευρώ, τότε αφενός προκύπτει έξτρα φόρος λόγω τεκμηρίων 500 ευρώ (10.000 - 5.000 ευρώ=5.000 *10%= 500 ευρώ) αλλά και έξτρα φόρος 125 ευρώ καθώς λείπουν αποδείξεις 1.250 ευρώ (το 25% των 10.000 ευρώ είναι 2.5000 ευρώ αξίας απαιτούμενων αποδείξεων).
Πού δηλώνονται. Οι αποδείξεις καταναλωτικών δαπανών καταγράφονται στον κωδικό 049 του πίνακα 7 του βασικού εντύπου Ε1 της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος. Στον κωδικό αυτό, θα πρέπει να γραφεί το συνολικό ποσό των δαπανών που πραγματοποιήθηκε στην Ελλάδα εντός του 2011, από τους συζύγους και τα τέκνα που τους βαρύνουν για την αγορά αγαθών και λήψη υπηρεσιών, με εξαίρεση τα ποσά των αποδείξεων που συλλέχθηκαν μέσω της Κάρτας Αποδείξεων. Οσοι φορολογούμενοι έχουν χρησιμοποιήσει τη φοροκάρτα το 2011 θα διαπιστώσουν ότι το ποσό των δαπανών που έχει καταγραφεί μέσω αυτής θα αποτυπωθεί στη δήλωσή τους αυτόματα από τη Γενική Γραμματεία Πληροφορικών Συστημάτων. Συγκεκριμένα, στον κωδικό 341 του πίνακα 10 της δήλωσης η ΓΓΠΣ θα προεκτυπώσει το συνολικό ποσό των αποδείξεων δαπανών που συλλέχθηκαν μέσω της φοροκάρτας το οποίο κατά την εκκαθάριση της δήλωσης θα συναθροιστεί με το ποσό που δηλώθηκε στον κωδικό 049.
Πόσες χρειάζονται. Το ποσό των αποδείξεων δαπανών που απαιτείται ορίζεται σε ποσοστό 25% του ατομικού εισοδήματος του φορολογουμένου του δηλούμενου και φορολογούμενου σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις και για ποσό εισοδήματος μέχρι 60.000 ευρώ, με τη διευκρίνιση ότι αν το τεκμαρτό εισόδημα είναι μεγαλύτερο ο υπολογισμός γίνεται με βάση το τεκμαρτό. Για παράδειγμα φορολογούμενος με εισόδημα 18.000 θα πρέπει να δηλώσει αποδείξεις 4.500 ευρώ, στα 40.000 ευρώ εισοδήματος χρειάζονται αποδείξεις 10.000 ευρώ, αλλά στα 80.000 ευρώ και για την ακρίβεια για κάθε εισόδημα πάνω από 60.000 ευρώ οι απαιτούμενες αποδείξεις καθορίζονται σε 15.000 ευρώ. Αν λείπουν αποδείξεις, επιβάλλεται στη διαφορά φόρος με συντελεστή 10%. Για παράδειγμα φορολογούμενος ο οποίος δηλώνει εισόδημα 20.000 ευρώ και αντί για 5.000 ευρώ αποδείξεις δηλώσει 4.000 ευρώ θα επιβαρυνθεί με επιπλέον φόρο 100 ευρώ (5.000-4.000= 1.000χ10%= 100). Αντίθετα, μετά την κατάργηση του μπόνους για συγκέντρωση περισσοτέρων από τις απαιτούμενες αποδείξεις, ο ίδιος φορολογούμενος αν δηλώσει ακόμα και τις διπλάσιες αποδείξεις δεν κερδίζει τίποτα.
Δεν υποβάλλονται. Φέτος, οι αποδείξεις δεν αποστέλλονται πακέτο με τις φορολογικές δηλώσεις. Θα πρέπει να φυλάσσονται σε κλειστό φάκελο στον οποίο, σύμφωνα με τις οδηγίες του υπουργείου Οικονομικών, πρέπει να αναγράφονται το ονοματεπώνυμο και ο ΑΦΜ του υπόχρεου, ο αριθμός των αποδείξεων και το συνολικό ποσό αυτών.
Για την αναγνώριση των αποδείξεων από τη Φορολογική Αρχή απαιτείται να διακρίνεται η επωνυμία της εκδότριας επιχείρησης, ο ΑΦΜ αυτής, η ημερομηνία έκδοσης και το τελικό ποσό. Σε περίπτωση κατά την οποία η απόδειξη δεν είναι τυπωμένη με έντονα στοιχεία και πιθανολογείται η πλήρης εξαφάνισή τους ο φορολογούμενος πρέπει να επαναλάβει τα προαναφερθέντα στοιχεία (επωνυμία της επιχείρησης, ΑΦΜ, ημερομηνία και ποσά), ώστε να καθίσταται στη συνέχεια εφικτός ο έλεγχός τους από την Εφορία. Σε κάθε περίπτωση υποβολής της δήλωσης δεν συνυποβάλλονται οι αποδείξεις δαπανών οι οποίες φυλάσσονται από τον φορολογούμενο και παραδίδονται εφόσον ζητηθούν για έλεγχο.
Επισημαίνεται ότι οι δαπάνες που έχουν πραγματοποιηθεί υπολογίζονται αθροιστικά και για τους δύο συζύγους, μόνον εφόσον έχουν αναγραφεί στην εμπρόθεσμη δήλωση και μερίζονται μεταξύ τους ανάλογα με το ύψος του δηλούμενου και φορολογούμενου σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις ατομικού εισοδήματός τους που προκύπτει από την εμπρόθεσμη δήλωσή τους.
Ο γρίφος των αποδείξεων
25% του εισοδήματος
- πραγματικού ή τεκμαρτού - από το πρώτο ευρώ πρέπει να δηλώσουν οι φορολογούμενοι με αποδείξεις
15.000 ευρώ ανά φορολογούμενο το μέγιστο απαιτούμενο ύψος αποδείξεων
10% ο συντελεστής φόρου που επιβάλλεται στη διαφορά δηλούμενων και απαιτούμενων αποδείξεων – καταργήθηκε το μπόνους έκπτωσης φόρου για τη συγκέντρωση περισσότερων αποδείξεων
049 ο κωδικός του πίνακα 7στο έντυπο Ε1 όπου δηλώνονται οι αποδείξεις
341 ο κωδικός στον πίνακα 10 όπου θα συμπληρωθούν αυτόματα οι αποδείξεις μέσω φοροκάρτας
56.231 κάρτες αποδείξεων (33.931 μέσω SMS και 22.300 μέσω TAXISnet) είχαν ενεργοποιηθεί έως τις 7 Ιουνίου 2012
16 Ιουλίου εκπνέει η προθεσμία για την ηλεκτρονική υποβολή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων 2 Ιουλίου
εκπνέει η προθεσμία για τις χειρόγραφες δηλώσεις
2 Ιουλίου εκπνέει η προθεσμία για τις χειρόγραφες δηλώσεις
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ
Εισόδημα €12.000 Θα πρέπει να δηλωθούν αποδείξεις  €3.000 Αν δηλωθούν αποδείξεις 5.000 ευρώ, η έκπτωση φόρου θα είναι μηδενική. Αν δηλωθούν αποδείξεις 2.500 ευρώ, θα υπάρχει έξτρα φόρος €50
Εισόδημα €16.000 Χρειάζεται αποδείξεις €4.000 Αν το τεκμαρτό εισόδημα προσδιορίζεται σε 40.000 ευρώ, χρειάζονται αποδείξεις 10.000 ευρώ. Αν δηλωθούν μόνο 4.000 ευρώ σε αποδείξεις, θα υπάρχει έξτρα φόρος €600
Εισόδημα €5.000 στο όριο του αφορολογήτου, χωρίς περιουσιακά στοιχεία που αποτελούν τεκμήριο. Ο φορολογούμενος πρέπει να δηλώσει  αποδείξεις €1.250 καθώς στην αντίθετη περίπτωση θα κληθεί να πληρώσει έξτρα φόρο €125
ΠΗΓΗ: Τα Νέα
Κατάσχεση καταθέσεων, μισθών, συντάξεων, ενοικίων για 1.000.000 οφειλέτες του Δημοσίου
Με κατασχέσεις μισθών, συντάξεων, ενοικίων, τραπεζικών καταθέσεων, ακινήτων αλλά και ποινική δίωξη απειλούνται από αύριο περίπου 1.000.000 οφειλέτες του Δημοσίου στην περίπτωση που δεν σπεύσουν να τακτοποιήσουν τα χρέη τους.
Η προθεσμία για να υπαχθούν στην ευνοϊκή ρύθμιση του υπουργείου Οικονομικών λήγει κανονικά σήμερα, χωρίς να αποκλείεται να δοθεί σιωπηρή παράταση για να διευκολυνθούν οι φορολογούμενοι. Όσοι για άλλη μια φορά «γυρίσουν την πλάτη» στη ρύθμιση θα βρεθούν σύντομα αντιμέτωποι με κατασχέσεις εισοδημάτων και περιουσιακών στοιχείων.
Οι εφορίες ετοιμάζουν ένα ανελέητο σαφάρι κατά των οφειλετών του Δημοσίου για να εισπράξουν όσο τον δυνατόν περισσότερα έσοδα από την τεράστια δεξαμενή των ληξιπρόθεσμων οφειλών που συνολικά υπερβαίνουν τα 45 δισ. ευρώ. Μέχρι το τέλος του έτους θα πρέπει να έχουν μπει στα δημόσια ταμεία τουλάχιστον 2 δισ. ευρώ για να επιτευχθεί ο στόχος του Μνημονίου.
Στη ρύθμιση για τα ληξιπρόθεσμα που εκπνέει σήμερα, υπάγονται υποχρεωτικά όλες οι οφειλές ή δόσεις οφειλών που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες, μέχρι τις 29 Φεβρουαρίου 2012, εφόσον δεν υπερβαίνουν τις 10.000 ευρώ για φυσικά πρόσωπα και τις 75.000 χιλιάδες ευρώ για νομικά πρόσωπα.
Σύμφωνα με τη ρύθμιση:
  1. Ο οφειλέτης που θα υπαχθεί στη ρύθμιση μπορεί να εξοφλήσει τις οφειλές του εφάπαξ με απαλλαγή από το 100% των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής ή σε μηνιαίες δόσεις, οι οποίες κυμαίνονται από 2 έως 24 και υπό προϋποθέσεις μπορεί να φθάσουν μέχρι και τις 60 με απαλλαγή από τις προσαυξήσεις από 25% έως 90%.
  2. Το συνολικό ποσό κάθε δόσης δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 100 ευρώ.
  3. Καθυστέρηση καταβολής μιας δόσης της ρύθμισης έχει ως συνέπεια την επιβάρυνση της δόσης αυτής με 1% προσαύξηση για κάθε μήνα καθυστέρησης.
  4. Σε περίπτωση υποβολής αιτήματος για ρύθμιση ληξιπροθέσμων οφειλών σε μηνιαίες δόσεις περισσότερες των 24 πρέπει να συνυποβληθούν συγκεκριμένα δικαιολογητικά στον προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. ή του Τελωνείου όπου είναι βεβαιωμένη η ληξιπρόθεσμη οφειλή .
  5. Απώλεια της ρύθμισης και των ευεργετημάτων αυτής επέρχεται όταν ο οφειλέτης δεν καταβάλει εμπρόθεσμα τρείς συνεχείς μηνιαίες δόσεις της ρύθμισης ή καθυστερήσει την καταβολή της προτελευταίας ή της τελευταίας δόσης της ρύθμισης για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριών μηνών.
  6. Στον οφειλέτη που είναι συνεπής στη ρύθμιση μπορεί να χορηγείται αποδεικτικό ενημερότητας των οφειλών του προς το Δημόσιο, μηνιαίας διάρκειας, εφόσον είναι ενήμερος και σε τυχόν άλλες ληξιπρόθεσμες οφειλές.
ΠΗΓΗ: Ημερησία
"Δεν έφθασαν ποτέ στην Ελλάδα 170 δισ. €. Κατέληξαν σε γερμανικές και γαλλικές τράπεζες"
Οι Έλληνες καλούνται να πληρώσουν για κάτι που δεν προκάλεσαν. Την εξαιρετικά σημαντική επισήμανση έκανε ο Αυστριακός πρώην υπουργός Οικονομικών των κυβερνήσεων (1970-1983) του ιστορικού καγκελάριου Μπρούνο Κράισκι, Χάνες Αντρος. Ο ίδιος εξέφρασε την πλήρη κατανόησή του για τη δυσθυμία των Ελλήνων.
Σε συνέντευξή του στη μεγάλης κυκλοφορίας, αυστριακή εφημερίδα «Österreich», σημείωσε ότι, όταν ένας δανειστής δανείζει σε μία χώρα 372 δισεκατομμύρια ευρώ, τότε ο δανειστής είναι εξίσου υπεύθυνος, εάν ο δανειολήπτης δεν μπορεί να αποπληρώσει τα δάνεια, ο κ. Αντρος, ενώ επεσήμανε ότι 170 δισεκατομμύρια ευρώ δεν έφτασαν ποτέ στην Ελλάδα, αλλά κατέληξαν στις γερμανικές και γαλλικές τράπεζες.
Στη συνέντευξή του, ο θεωρούμενος ως ένας από τους σημαντικότερους υπουργούς Οικονομικών της μεταπολεμικής Αυστρίας, προειδοποιεί ότι, όπως η υπερβολική χρήση ενός φαρμάκου -«επειδή ένα φάρμακο είναι καλό, δεν σημαίνει ότι το χορηγούμε δέκα φορές την ημέρα»- μπορεί να εξελιχθεί σε δηλητήριο, ακριβώς αυτό μπορεί να συμβεί και στην περίπτωση της υπερβολικής λιτότητας, προσθέτοντας πως χωρίς ανάπτυξη δεν μπορεί να υπάρξει έξοδος από την κρίση.
Ο ίδιος τονίζει την ανάγκη να υπάρξει αλλαγή στάσης, προπάντων από τους Γερμανούς και αυτοί να επιδείξουν, όπως και ολόκληρη η Ευρώπη, περισσότερη αλληλεγγύη, ενώ επισημαίνει πως, αν η Ευρώπη είχε συμπεριφερθεί κατά την επανένωση της Δυτικής και Ανατολικής Γερμανίας, όπως οι Γερμανοί κατά την κρίση του Ευρώ, τότε ποτέ δεν θα είχε πραγματοποιηθεί η επανένωση.
Οπως λέει, την γερμανική επανένωση πλήρωσαν όλοι και όταν η ισοτιμία του ανατολικογερμανικού μάρκου έγινε «ένα προς ένα» με το δυτικογερμανικό, προκάλεσε σε ολόκληρη την Ευρώπη υψηλότερα επιτόκια.
Κατά την άποψή του, το ευρώ δεν επιτρέπεται να παραμείνει μόνον ένα μέσο πληρωμών, αλλά απαιτείται ένα ενιαίο δημοσιονομικό σχέδιο και ένα ενιαίο τραπεζικό σύστημα, καθώς δεν γίνεται για τις τράπεζες της Ευρώπης να υπάρχουν 17 διαφορετικές εποπτείες, αλλά χρειάζεται μια Τραπεζική Ενωση με μια πανευρωπαική τραπεζική εποπτεία.
Αναφερόμενος στην άσχημη κατάσταση των δημοσιονομικών και του τραπεζικού συστήματος στην Ευρώπη, ο κ. Αντρος παραπέμπει στην επίσης άσχημη κατάσταση στις ΗΠΑ, για να επισημάνει συγχρόνως πως η διαφορά έγκειται στο ό, τι εκεί υπάρχει μια από κοινού αντιμετώπιση της κατάστασης και ακριβώς αυτό διαφοροποιεί το δολάριο από το ευρώ.
Πρόσφατα, σε άλλη συνέντευξή του, ο Αυστριακός πρώην υπουργός Οικονομικών είχε καταγγείλει πως «η σωτηρία της Ελλάδας είναι μια σωτηρία των τραπεζών και μέχρι σήμερα στους ίδιους τους Ελληνες δεν έφθασε ούτε ένα λεπτό του Ευρώ», ενώ είχε χαρακτηρίσει το «πακέτο σωτηρίας» για την Ελλάδα ως «απερίσκεπτη θεραπεία» που θα μπορούσε να στείλει τον ασθενή ακόμη και στο θάνατο, καθώς, χωρίς θεραπεία των αιτίων, η «επιβληθείσα, υπερβολική, εξαναγκαστική λιτότητα», δεν μπορεί να βγάλει τη χώρα από την κρίση.
Σύμφωνα με τον κ. Αντρος, η οικονομία στην Ελλάδα συρρικνώνεται και το κράτος πρέπει να πληρώνει ολοένα και υψηλότερα επιτόκια, κάτι που μπορεί να συγκριθεί με έναν γιατρό ο οποίος γράφει στον ασθενή ένα δραστικό φάρμακο σε δεκαπλάσια δόση, χωρίς να λάβει υπόψη του τις παρενέργειες, ωστόσο, κατά την άποψή του, μια έξοδος της Ελλάδας από την Ευρωζώνη, εξαιτίας του κινδύνου μετάδοσης σε άλλες χώρες της, είναι πολύ πιο ακριβή απ΄ ότι η προσπάθεια σωτηρίας.
ΠΗΓΗ: Έθνος
Στην εντατική οι μισές επιχειρήσεις
31,5% μειώθηκαν τα λειτουργικά κέρδη παρά την αύξηση του τζίρου
Ραγδαία συρρίκνωση των οικονομικών τους μεγεθών παρουσίασαν οι ελληνικές επιχειρήσεις. Το 2011 οι ζημίες εκτοξεύθηκαν στα ύψη και συγκεκριμένα στα 2,1 δισ. έναντι ζημιών 119 εκατ. το 2010.
Η ICAP έβαλε στο μικροσκόπιο 4.021 ισολογισμούς και τα συμπεράσματα που προκύπτουν είναι αποκαρδιωτικά. Τα λειτουργικά κέρδη μειώθηκαν κατά 31,5%, ενώ το επιχειρηματικό κλίμα επιδεινώθηκε και τους πρώτους μήνες του 2012. Στο ενδεχόμενο να παραταθεί η πολιτική κρίση και μετά τις επικείμενες εκλογές είναι πιθανό ο επιχειρηματικός κόσμος να βιώσει έναν εφιάλτη.
Η οριακή αύξηση του κύκλου εργασιών, ο οποίος σε σημαντικό βαθμό ενισχύθηκε λόγω και της ανόδου του ΦΠΑ στα προϊόντα, η εκτίναξη των ζημιών και τα «φέσια» της αγοράς διαμόρφωσαν ένα οδυνηρό περιβάλλον για τις επιχειρήσεις αλλά και για τους εργαζομένους που έχασαν τη δουλειά τους.
Εμπόριο
Το μεγάλο θύμα της κρίσης
Οι 1.065 επιχειρήσεις εμφάνισαν μείωση κατά 3,99% των πωλήσεών τους, οι οποίες διαμορφώθηκαν σε 15,7 δισ. ευρώ το 2011 έναντι 16,4 δισ. ευρώ το 2010. Ο κλάδος κατέγραψε ζημίες ύψους 103,3 εκατ., ενώ το 2010 είχε εμφανίσει κέρδη προ φόρων 87,7 εκατ.
  • Ο τομέας της Βιομηχανίας ήταν ο μόνος που εμφάνισε αύξηση του κύκλου εργασιών, χωρίς όμως αυτό να αποτρέψει την καταγραφή ζημιών.
  • Οι 1.065 επιχειρήσεις εμφάνισαν σημαντική μείωση κατά 3,99% των πωλήσεών τους, οι οποίες διαμορφώθηκαν σε 15,7 δισ. ευρώ το 2011 έναντι 16,4 δισ. ευρώ το 2010.
Αβέβαιο κρίνεται το μέλλον των εγχώριων επιχειρήσεων, ενώ ένα μεγάλο μέρος τους βρίσκεται στη «ζώνη του λυκόφωτος». Το μήνυμα αυτό στέλνουν τα οικονομικά μεγέθη 4.021 επιχειρήσεων που διαμορφώθηκαν σε εποχή βαθιάς ύφεσης της ελληνικής οικονομίας τη χρονιά που πέρασε.
Από το σύνολο των επιχειρήσεων του δείγματος οι 2.055 ή ποσοστό 51% ήταν κερδοφόρες και τα συνολικά τους κέρδη ανήλθαν στα 3,44 δισ. ευρώ. Ωστόσο, το τελικό αποτέλεσμα καθορίσθηκε από τις συνολικές ζημιές ύψους 5,49 δισ. ευρώ που εμφάνισαν οι υπόλοιπες 1.966 επιχειρήσεις του δείγματος.
Η τελική γραμμή αναδεικνύει ζημιές που εκτοξεύθηκαν στα ύψη φθάνοντας τα 2,04 δισ. ευρώ το 2011 έναντι 119 εκατ. ευρώ το 2010. Η ακτινογραφία και η επεξεργασία των στοιχείων έγιναν από την ICAP και ανασύρθηκαν από τη βάση δεδομένων DATABANK.
Ο κ. Νικήτας Κωνσταντέλλος, διευθύνων σύμβουλος της ICAP Group, κρούει τον κώδωνα του κινδύνου, ενώ θεωρεί αρκετά δύσκολο να υπάρξει ουσιαστική βελτίωση των οικονομικών μεγεθών των εταιρειών τη φετινή χρονιά.
Η ύφεση 6,9% της ελληνικής οικονομίας έβαλε σε τροχιά καθίζησης τα βασικά μεγέθη των ελληνικών επιχειρήσεων θέτοντας σε κίνδυνο τη βιωσιμότητά τους. Ο συνολικός κύκλος εργασιών, παρότι ενισχύθηκε οριακά και συγκεκριμένα 1,6%, δεν στάθηκε ικανός να συγκρατήσει την πτώση των κρίσιμων μεγεθών. Ανήλθε στα 72,24 δισ. ευρώ το 2011 έναντι 71,09 δισ. το 2010. Τα μεικτά κέρδη μειώθηκαν κατά 11,1% εξαιτίας της αύξησης του κόστους πωλήσεων κατά 5 σχεδόν ποσοστιαίες μονάδες, με επακόλουθο να υποχωρήσουν σε 12,7 δισ. ευρώ πέρυσι από 14,3 δισ. πρόπερυσι.
Τα λειτουργικά κέρδη των εταιρειών έκαναν βουτιά 31,5% και υποχώρησαν στα 4,55 δισ. ευρώ έναντι 6,65 δισ. το 2010. Η «αχίλλειος πτέρνα» της επιχειρηματικής δραστηριότητας ήταν η μείωση κατά 6,7% των ιδίων κεφαλαίων που υποχώρησαν σε 53,61 δισ. ευρώ. Η αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων ήταν αρνητική (-3,81% ) ενώ το περιθώριο μεικτού κέρδους συρρικνώθηκε κατά 2,5 ποσοστιαίες μονάδες και διολίσθησε στο 17,62% τη χρονιά που πέρασε.
1 Βιομηχανία
85,7% μειώθηκαν τα λειτουργικά κέρδη
Ο τομέας της Βιομηχανίας ήταν ο μόνος που εμφάνισε αύξηση του κύκλου εργασιών, αλλά δεν στάθηκε αρκετό να αποτρέψει την καταγραφή σημαντικών ζημιών. Οι πωλήσεις ενισχύθηκαν κατά 11,4% και ανήλθαν σε 30,3 δισ. ευρώ το 2011. Το ύψος των ζημιών ανήλθαν σε 1,43 δισ. ευρώ έναντι των 584,6 εκατ. ευρώ εξαιτίας της μεγαλύτερης αύξησης του κόστους των μεταποιητικών επιχειρήσεων, με αποτέλεσμα να υπερισχύσουν αυτού των πωλήσεων. Τα λειτουργικά κέρδη υπέστησαν δραστική μείωση που έφθασε στο 85,7% και διαμορφώθηκε στα 128,8 εκατ. ευρώ πέρυσι έναντι 900,8 εκατ. πρόπερσι.
Η αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων παρέμεινε αρνητική με εντυπωσιακή επιδείνωση του δείκτη, ο οποίος ήταν αρνητικός στο 11,7%. Η οικονομική κρίση υποχρέωσε αρκετές επιχειρήσεις να έρθουν σε διαπραγματεύσεις με τις τράπεζες με σκοπό τη ρύθμιση των δανείων τους. Ο βραχυπρόθεσμος δανεισμός τους αυξήθηκε κατά 19,3%, ενώ ο μεσο-μακροπρόθεσμος μειώθηκε. Από το σύνολο των βιομηχανικών επιχειρήσεων οι 449, δηλαδή το 52,3% του δείγματος, παρουσίασε κέρδη προ φόρων 882,7 εκατ. ευρώ το 2011 έναντι 1,54 δισ. το 2010, ενώ οι 409 επιχειρήσεις σημίωσαν ζημιές 2,32 δισ. ευρώ.
2 Εμπόριο
Ζημιές 103,3 εκ. από κέρδη 87,7 εκ.
Οι 1.065 επιχειρήσεις εμφάνισαν σημαντική μείωση κατά 3,99% των πωλήσεών τους, οι οποίες διαμορφώθηκαν σε 15,7 δισ. ευρώ το 2011 έναντι 16,4 δισ. ευρώ το 2010. Ο κλάδος κατέγραψε ζημίες ύψους 103,3 εκατ. ευρώ ενώ το 2010 είχε εμφανίσει κέρδη προ φόρου 87,7 εκατ.
Τα κέρδη EBITDA υποχώρησαν 19,1% και διαμορφώθηκαν σε 488,3 εκατ. ευρώ Ο δείκτης αποδοτικότητας των ιδίων κεφαλαίων κατέστη αρνητικός (-2,95%), από θετικός (2,43%) το 2010 ενώ υποχώρησε και το περιθώριο μεικτού κέρδους, σε 19,3%. Από το σύνολο των εμπορικών επιχειρήσεων του δείγματος οι 598 δηλαδή το 56,1% ήταν κερδοφόρες, με συνολικά κέρδη προ φόρου 376 εκατ. έναντι 451,1 εκατ. ευρώ πέρυσι, ενώ οι 476 σημείωσαν ζημίες 479,3 εκατ. ευρώ.
3 Υπηρεσίες
1,05 δισ. η «μαύρη τρύπα» στον τζίρο
Ο κύκλος εργασιών υποχώρησε κατά 4,2%, και διαμορφώθηκε σε 23,9 δισ. ευρώ το 2011 σημειώνοντας απώλειες εσόδων 1,05 δισ. ευρώ, ενώ μηδαμινή ήταν η μεταβολή του κόστους πωλήσεων, με συνέπεια την πολύ εντονότερη μείωση του μικτού κέρδους κατά 13,6%. Τα λειτουργικά αποτελέσματα σημείωσαν απότομη πτώση 50,3%, εξέλιξη που είχε ως αποτέλεσμα την ανατροπή της κερδοφορίας και την εμφάνιση ζημιών ύψους 399,8 εκατ., έναντι κερδών προ φόρου ύψους 499,3 εκατ. ευρώ το 2010. Τα κέρδη EBITDA υποχώρησαν κατά 26,2% και διαμορφώθηκαν σε 3,7 δισ. ευρώ περίπου το 2011. Τα ίδια κεφάλαια υποχώρησαν κατά 4,5%, ενώ σημαντική ήταν η μείωση των υποχρεώσεων, κυρίως των βραχυπρόθεσμων κατά 3,1%.
Από το σύνολο των επιχειρήσεων του δείγματος, οι 732 το 49,1% ήταν κερδοφόρες, με κέρδη προ φόρου 2,08 δισ. ευρώ από 3,33 δισ. πέρυσι, ενώ οι 759 «έκλεισαν» το 2011 με ζημιές 2,48 δισ.
4 Τεχνικές εταιρείες
Χειρόφρενο στην... πτώση
Η συνεχιζόμενη πτώση εργασιών στον κατασκευαστικό κλάδο, διατήρησε την αρνητική εικόνα στα αποτελέσματα των τεχνικών εταιρειών και το 2011. Συγκεκριμένα, οι συνολικές πωλήσεις υπέστησαν πτώση 13,7% και υποχώρησαν σε 1,57 δισ. ευρώ το 2011 από 1,81 δισ. ευρώ το 2010. Ωστόσο, η σημαντική μείωση του κόστους οδήγησε σε βελτίωση των μικτών κερδών κατά 4%, ενώ είχε και θετική επίδραση επί του λειτουργικού αποτελέσματος, το οποίο όμως παρέμεινε αρνητικό. Συνέπεια των μεταβολών αυτών ήταν να περιορισθούν οι ζημίες κατά 12,1% και να διαμορφωθούν σε 98,4 εκατ. ευρώ το 2011 έναντι αντίστοιχων ζημιών 111,9 εκατ. το 2010 Από το σύνολο των τεχνικών εταιρειών του δείγματος, οι 136 ήταν κερδοφόρες, με συνολικά κέρδη προ φόρου 65,6 εκατ. ευρώ. Το τελικό αποτέλεσμα ωστόσο καθορίσθηκε από τις συνολικές ζημίες 164,0 εκατ. ευρώ των επίσης 136 ζημιογόνων εταιρειών το 2011.
5 Τουρισμός
Στη κόψη του ξυραφιού
Αρνητικά ήταν και τα αποτελέσματα στον τομέα του τουρισμού, όπως προκύπτει από τους διαθέσιμους ισολογισμούς 338 τουριστικών εταιρειών. Οι πωλήσεις μειώθηκαν ελαφρά κατά 1,4% σε 784,5 εκατ. ευρώ το 2011, ωστόσο συρρικνώθηκε το αντίστοιχο κόστος πωλήσεων, με συνέπεια να προκύψει αισθητή βελτίωση 9,9% των μικτών κερδών.
Οι μεταβολές αυτές οδήγησαν σε εμφανή βελτίωση του λειτουργικού αποτελέσματος, το οποίο απέκτησε θετικό πρόσημο. Παρ' όλα αυτά, το τελικό αποτέλεσμα παρέμεινε ζημιογόνο, με τις ζημίες να αυξάνονται κατά 7,8% ανερχόμενες πλέον σε 10,2 εκατ.
Αντίστοιχα, τα κέρδη EBITDA εμφάνισαν βελτίωση 4,5% το 2011. Από το σύνολο των επιχειρήσεων του δείγματος, οι 140 παρουσίασαν κέρδη (προ φόρου) 38,4 εκατ. ευρώ, ενώ οι 198 κατέγραψαν συνολικές ζημίες 48,6 εκατ. ευρώ.
ΠΗΓΗ: Έθνος

Δευτέρα, 11 Ιουνίου 2012

Επιστρέφει τα χρήματα από το τέλος ακινήτων του έτους 2011 η ΔΕΗ
ΣΕ συμψηφισμό με τον επόμενο λογαριασμό του ρεύματος αλλά και σε επιστροφή χρημάτων προχωρεί η ΔΕΗ για τους πελάτες της που πλήρωσαν το τέλος ακινήτων του 2011 εκπρόθεσμα μετά το τέλος Απριλίου, οπότε η επιχείρηση διαβίβασε τις οφειλές στις αρμόδιες ΔΟΥ.
Σε κάθε περίπτωση, η ΔΕΗ καλεί τους καταναλωτές πριν επισκεφτούν τα καταστήματά της να επικοινωνήσουν τηλεφωνικά, καλώντας τον αριθμό που αναγράφεται στο λογαριασμό τους, στη θέση πληροφορίες.
Οι σχετικές διευκρινίσεις δόθηκαν χθες με ανακοίνωση της ΔΕΗ, στην οποία αναφέρεται ότι:
- Στα τέλη Απριλίου έληξε η περίοδος εμπρόθεσμης εξόφλησης και των τελευταίων λογαριασμών που εκδόθηκαν από τη ΔΕΗ περιλαμβάνοντας ΕΕΤΗΔΕ έτους 2011.
Για το λόγο αυτό στις 30 Απριλίου 2012 η ΔΕΗ διαβίβασε όλες τις οφειλές πελατών της για καθυστερούμενα ποσά ΕΕΤΗΔΕ που είχαν ενσωματωθεί σε προηγούμενους λογαριασμούς ρεύματος για είσπραξη από τις αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου Οικονομικών. Προς τούτο, δεδομένου ότι τυχόν ανεξόφλητη οφειλή ΕΕΤΗΔΕ πρέπει μετά την 1η Μαΐου να διευθετείται μέσω των ΔΟΥ του υπουργείου Οικονομικών, σε κάθε περίπτωση πελάτη που είχε οφειλή από ΕΕΤΗΔΕ, η ΔΕΗ κατά τη συγκεκριμένη ημερομηνία (30.4.12) πίστωσε το λογαριασμό του με αντίστοιχο ποσό της οφειλής του, προκειμένου να μηδενισθεί η οποιαδήποτε σχετική χρέωση ΕΕΤΗΔΕ μέσω των λογαριασμών ρεύματος.
- Στις περιορισμένες περιπτώσεις πελατών, οι λογαριασμοί των οποίων περιελάμβαναν καθυστερούμενες οφειλές ΕΕΤΗΔΕ και εξοφλήθηκαν εκπρόθεσμα μετά την 30ή Απριλίου 2012, σημειώνεται ότι το ποσό που τυχόν κατεβλήθη και αντιστοιχούσε στην οφειλή του ΕΕΤΗΔΕ θα επιστραφεί (πιστωθεί) στους πελάτες αυτούς με τον επόμενο λογαριασμό ρεύματος.
- Εάν οιοσδήποτε εκ των ως άνω πελατών επιθυμεί να του επιστραφεί το ποσό νωρίτερα από την έκδοση του επόμενου λογαριασμού του, μπορεί –εφόσον ο λογαριασμός εκδίδεται στο όνομά του– ο ίδιος ή εξουσιοδοτημένο από αυτόν άτομο να μεταβεί σε οποιοδήποτε κατάστημα της ΔΕΗ και να εισπράξει άμεσα το σχετικό ποσό (με την προσκόμιση ενός πρόσφατου λογαριασμού και την ταυτότητά του).
ΠΗΓΗ: Εξπρές