Τρίτη, 29 Μαρτίου 2011

Πώς θα συμπληρώσετε το Ε3
Για τρίτο συνεχόμενο μήνα τα έσοδα του κράτους βρέθηκαν κάτω από τη βάση καθώς σύμφωνα με δηλώσεις του υπουργού Οικονομικών κ. Γ. Παπακωνσταντίνου «η υστέρηση που είχαμε του δύο πρώτους μήνες, μάλλον, από ό,τι φαίνεται, θα συνεχιστεί και το Μάρτιο». Ο ίδιος ανέφερε ότι η ιστορία της ανάκαμψης των εσόδων θα είναι κάτι που θα πάρει κάποιο διάστημα, ενώ την ίδια στιγμή δηλώνει αισιόδοξος ότι τα έσοδα θα ανακάμψουν ως το τέλος του χρόνου.
Πάντως, στην προσπάθεια ανάκαμψης των εσόδων σημαντικό ρόλο θα παίξει το φοροελεγκτικό «σαφάρι» που έχει ήδη εξαπολύσει το ΣΔΟΕ και ορισμένες εφορίες. Πλέον σε εβδομαδιαία βάση θα γίνονται συσκέψεις υπό τον υφυπουργό Οικονομικών κ. Δημ. Κουσελά παρουσία των προϊσταμένων των σημαντικότερων εφοριών της χώρας προκειμένου να μη χαλαρώσει ο εισπρακτικός μηχανισμός ούτε λεπτό όπως λένε χαρακτηριστικά από την Καραγεώργη Σερβίας.
Πάντως ο υπουργός Οικονομικών δηλώνει κατηγορηματικά ότι «δεν μπορούμε να πάμε σε άλλες αυξήσεις συντελεστών». Μάλιστα προχώρησε και ένα βήμα παρακάτω λέγοντας ότι «θέλουμε μεσοπρόθεσμα να πάμε σε μειώσεις συντελεστών».
Ωστόσο, όσο η εικόνα των εσόδων είναι αρνητική το μόνο βέβαιο είναι ότι η κυβέρνησης όχι μόνο δεν πρόκειται να μειώσει φορολογικούς συντελεστές αλλά να περιορίσει σημαντικά τις φοροαπαλλαγές που απολαμβάνουν κάθε χρόνο εκατομμύρια πολίτες.
Στο κυνήγι της φοροδιαφυγής η κυβέρνηση ρίχνει πλέον και τους λογιστές οι οποίοι από εφέτος θα έχουν την ευθύνη της ακρίβειας των στοιχείων όλων των επαγγελματιών που θα επιλέξουν το δρόμο της περαίωσης ενώ το ίδιο θα συμβεί και για τις περιπτώσεις επιτηδευματιών που έχουν ακαθάριστα έσοδα πάνω από 100.000 ευρώ ή 50.000 ευρώ ανάλογα αν είναι έμποροι, ελεύθεροι επαγγελματίες κτλ.
Όμως, εφέτος όσοι επιλέξουν την αυτοπεραίωση ενδέχεται να πληρώσουν πολύ περισσότερους φόρους σε σύγκριση με αυτούς που αναλογούν στα δηλούμενα καθαρά κέρδη τους - ή φόρους ακόμη κι όταν έχουν δηλώσει ζημίες.
Οδηγίες συμπλήρωσης
Με τις διατάξεις των παραγράφων 1 έως 4 του άρθρου 7 του ν. 3842/2010 τροποποιήθηκαν οι παράγραφοι 5 και 6 του άρθρου 49 του Κ.Φ.Ε. και από 1.1.2010 το καθαρό εισόδημα των αρχιτεκτόνων και μηχανικών καθώς και των γεωλόγων μελετητών για τις μελέτες και επιβλέψεις τους θα προσδιορίζεται λογιστικά με βάση τα τηρούμενα βιβλία και στοιχεία του Κ.Β.Σ. Οι προβλεπόμενοι από τον Κ.Φ.Ε. συντελεστές φορολόγησης ανά κατηγορία μελέτης θα ισχύουν μόνο σε περίπτωση εξωλογιστικού προσδιορισμού του εισοδήματος τους.
Κατόπιν αυτού στον πίνακα Ζ΄ του νέου εντύπου Ε3 απαλείφθηκε ο κ.α. 324 «διαφορά δαπανών» που αφορούσε μηχανικούς - αρχιτέκτονες, καθόσον καταργήθηκαν οι σχετικές διατάξεις που συνδέονταν με τον προσδιορισμό του καθαρού εισοδήματός τους με συντελεστές, παρέμεινε ωστόσο ο κ.α. 342 «είδος μελέτης» για πληροφοριακούς λόγους.
Με τις διατάξεις του άρθρου 79 του ν. 3842/2010 τροποποιήθηκαν οι διατάξεις των άρθρων 13 έως 17 του ν. 3296/2004 (ΦΕΚ Α΄253), σχετικά με τη διαδικασία του «αυτοελέγχου» των υποβαλλόμενων δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος.
Επισημαίνεται ότι για τις επιχειρήσεις που στην έναρξη της χρήσης του έτους 2010 προσδιόριζαν τα κέρδη τους τεκμαρτά είτε προβλεπόταν η καταβολή ετήσιου ποσού φόρου( άρθρο 33 ν.2238/94) και με τις διατάξεις του ν.3842/2010 εντάχθηκαν στην τήρηση βιβλίων Β΄ κατηγορίας του ΚΒΣ και ως εκ τούτου προσδιορίζουν τα κέρδη τους λογιστικά, στον πίνακα Ι΄ του εντύπου Ε3, θα μεταφέρουν μόνο τα δεδομένα των βιβλίων και στοιχείων .
Τέλος, για τις υπόψη διατάξεις του άρθρου 79 του ν. 3842/2010, αναφορικά με τον αυτοέλεγχο των υποβαλλόμενων δηλώσεων, εκδόθηκε η ΠΟΛ. 1191/17.12.2010 διαταγή.
Αναλυτικότερα :
α. Επιχειρήσεις πώλησης εμπορευμάτων ή και παραγωγής προϊόντων :
Οι επιχειρήσεις πώλησης εμπορευμάτων ή και παραγωγής προϊόντων πρέπει να δηλώνουν ποσό ακαθάριστων εσόδων(κ.α. 125) τουλάχιστον ίσο ή μεγαλύτερο αυτού που προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό του αθροίσματος του κόστους πωληθέντων (εμπορευμάτων ή προϊόντων)(κ.α.121) και των εξόδων και δαπανών, συμπεριλαμβανομένων σε κάθε περίπτωση και των αποσβέσεων που αναλογούν(κ.α. 122), με το συντελεστή αναγωγής(κ.α. 101) αυτού σε ακαθάριστα έσοδα. Ως συντελεστής αναγωγής λαμβάνεται ο συντελεστής που προκύπτει από τη σχέση του κλάσματος που αριθμητή έχει τον αριθμό εκατό (100) και παρονομαστή τον αριθμό εκατό (100) μείον τον προβλεπόμενο μοναδικό συντελεστή καθαρού κέρδους (Μ.Σ.Κ.Κ.). Σε περίπτωση που δεν προβλέπεται για την επιχείρηση Μ.Σ.Κ.Κ., εφαρμόζεται ο μέσος όρος των Μ.Σ.Κ.Κ. του οικείου πίνακα στον οποίο αυτή εντάσσεται. Προκειμένου για επιχειρήσεις με περισσότερους του ενός Μ.Σ.Κ.Κ., εφαρμόζεται ο μέσος σταθμικός συντελεστής που προκύπτει από τη διαίρεση των συνολικών καθαρών κερδών που προκύπτουν με την εφαρμογή των Μ.Σ.Κ.Κ. κατά κατηγορία ακαθάριστων εσόδων δια των συνολικών ακαθάριστων εσόδων της διαχειριστικής περιόδου.
Εφόσον κατά τον υπολογισμό του συντελεστή αναγωγής προκύπτει δεκαδικός αριθμός με περισσότερα από πέντε δεκαδικά ψηφία αυτού.( π.χ. ο συντελεστής αναγωγής 1,234567901 περιορίζεται σε 1,23456.).
β. Επιχειρήσεις αμιγώς παροχής υπηρεσιών:
Οι επιχειρήσεις αμιγώς παροχής υπηρεσιών πρέπει να δηλώνουν ποσό ακαθάριστων εσόδων(κ.α. 105) τουλάχιστον ίσο ή μεγαλύτερο αυτού που προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό του αθροίσματος των εξόδων και δαπανών, συμπεριλαμβανομένων σε κάθε περίπτωση και των αποσβέσεων που αναλογούν(κ.α. 102), με το συντελεστή αναγωγής αυτού σε ακαθάριστα έσοδα. Ως συντελεστής αναγωγής(κ.α. 104) λαμβάνεται ο συντελεστής που προκύπτει από τη σχέση του κλάσματος που αριθμητή έχει τον αριθμό εκατό (100) και παρονομαστή τον αριθμό εκατό (100) μείον τον προβλεπόμενο μοναδικό συντελεστή καθαρού κέρδους (Μ.Σ.Κ.Κ.). Σε περίπτωση που δεν προβλέπεται για την επιχείρηση Μ.Σ.Κ.Κ., εφαρμόζεται ο μέσος όρος των Μ.Σ.Κ.Κ. του οικείου πίνακα στον οποίο αυτή εντάσσεται. Προκειμένου για επιχειρήσεις με περισσότερους του ενός Μ.Σ.Κ.Κ., εφαρμόζεται ο μέσος σταθμικός συντελεστής που προκύπτει από τη διαίρεση των συνολικών καθαρών κερδών που προκύπτουν με την εφαρμογή των Μ.Σ.Κ.Κ. κατά κατηγορία ακαθάριστων εσόδων δια των συνολικών ακαθάριστων εσόδων της διαχειριστικής περιόδου.
Δηλαδή και οι επιχειρήσεις αμιγώς παροχής υπηρεσιών, προκειμένου να υπαχθούν στον αυτοέλεγχο, πρέπει να δηλώνουν το ποσό ακαθάριστων εσόδων που προκύπτει με την ίδια μέθοδο όπως και στις επιχειρήσεις πώλησης εμπορευμάτων ή και παραγωγής προϊόντων. Επομένως, όσα αναφέρονται στην προηγούμενη περίπτωση α’ για τις επιχειρήσεις πώλησης εμπορευμάτων ή και παραγωγής προϊόντων, σχετικά με τα έξοδα και τις δαπάνες καθώς και τις αποσβέσεις, ισχύουν ανάλογα και στην προκειμένη περίπτωση.
γ. Μικτές επιχειρήσεις πώλησης εμπορευμάτων ή και παραγωγής προϊόντων και παροχής υπηρεσιών :
Οι μικτές επιχειρήσεις πώλησης εμπορευμάτων ή και παραγωγής προϊόντων και παροχής υπηρεσιών πρέπει να δηλώνουν ποσό ακαθάριστων εσόδων τουλάχιστον ίσο ή μεγαλύτερο του αθροίσματος των ακαθάριστων εσόδων που προσδιορίζονται κατά κατηγορία δραστηριότητας σύμφωνα με τα οριζόμενα στις προηγούμενες υποπεριπτώσεις α’ και β’, με επιμερισμό των κοινών δαπανών στις επί μέρους δραστηριότητες ανάλογα με το ποσοστό συμμετοχής των ακαθάριστων εσόδων κάθε δραστηριότητας στο σύνολο των ακαθάριστων εσόδων της διαχειριστικής περιόδου από όλες τις δραστηριότητες.
δ. Αμιγώς ελεύθεροι επαγγελματίες :
Οι αμιγώς ελεύθεροι επαγγελματίες πρέπει να δηλώνουν ποσό ακαθάριστων εσόδων(κ.α.115) τουλάχιστον ίσο ή μεγαλύτερο αυτού που προκύπτει με τη διαδικασία που προβλέπεται για τις επιχειρήσεις αμιγώς παροχής υπηρεσιών. Δηλαδή, πρέπει να δηλώνουν ποσό ακαθάριστων εσόδων τουλάχιστον ίσο ή μεγαλύτερο αυτού που προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό του αθροίσματος των εξόδων και δαπανών, συμπεριλαμβανομένων σε κάθε περίπτωση και των αποσβέσεων που αναλογούν(κ.α. 112), με το συντελεστή αναγωγής(κ.α. 114) αυτού σε ακαθάριστα έσοδα. Ως συντελεστής αναγωγής λαμβάνεται ο συντελεστής που προκύπτει από τη σχέση του κλάσματος που αριθμητή έχει τον αριθμό εκατό (100) και παρονομαστή τον αριθμό εκατό (100) μείον τον προβλεπόμενο συντελεστή καθαρών αμοιβών. Σε περίπτωση που δεν προβλέπεται για τον ελεύθερο επαγγελματία συντελεστής καθαρών αμοιβών(Ε.16382/ΠΟΛ 371/29.12.1987), εφαρμόζεται ο μέσος όρος των συντελεστών καθαρών αμοιβών (47,75%).
Προκειμένου για ελεύθερους επαγγελματίες με περισσότερους του ενός συντελεστές καθαρών αμοιβών, εφαρμόζεται ο μέσος σταθμικός συντελεστής που προκύπτει από τη διαίρεση των συνολικών καθαρών κερδών που προκύπτουν με την εφαρμογή των συντελεστών καθαρών αμοιβών κατά κατηγορία ακαθάριστων εσόδων δια των συνολικών ακαθάριστων εσόδων της διαχειριστικής περιόδου.
Επομένως, όσα αναφέρονται στην πιο πάνω περίπτωση β’ για τις επιχειρήσεις αμιγώς παροχής υπηρεσιών, σχετικά με τα έξοδα και τις δαπάνες καθώς και τις αποσβέσεις, ισχύουν ανάλογα και στην προκειμένη περίπτωση.
ε. Ελεύθεροι επαγγελματίες με παράλληλη άσκηση εμπορικής δραστηριότητας πώλησης εμπορευμάτων ή και παραγωγής προϊόντων ή και παροχής υπηρεσιών :
Οι ελεύθεροι επαγγελματίες που παράλληλα ασκούν και εμπορική δραστηριότητα πώλησης εμπορευμάτων ή και παραγωγής προϊόντων ή και παροχής υπηρεσιών πρέπει να δηλώνουν ποσό ακαθάριστων εσόδων τουλάχιστον ίσο ή μεγαλύτερο αυτού που προκύπτει από το άθροισμα των ακαθάριστων εσόδων που προσδιορίζονται κατά κατηγορία δραστηριότητας σύμφωνα με τα οριζόμενα στις προηγούμενες περιπτώσεις δ’, α’ και β’, κατά περίπτωση, και με ανάλογη εφαρμογή όσων ορίζονται στην προηγούμενη περίπτωση γ’ σχετικά με τον επιμερισμό των κοινών δαπανών.
Καθαρά κέρδη υπαγομένων στον αυτοέλεγχο.
Τα ακαθάριστα έσοδα όπως προκύπτουν στις παραπάνω περιπτώσεις θα πολλαπλασιαστούν με το Μ.Σ.Κ.Κ. ή μέσο όρο των Μ.Σ.Κ.Κ. ή μέσο σταθμικό Σ.Κ.Κ. κατά περίπτωση (κ.α. 128,133,138) για να προκύψουν τα καθαρά κέρδη αυτοελέγχου (κ.α. 129, 134, 139). Τα κέρδη αυτά συγκρίνονται με τα λογιστικά καθαρά κέρδη βάσει των διατάξεων του Κ.Φ.Ε. και των βιβλίων του Κ.Β.Σ. (κ.α. 130, 135, 140) και τελικώς επιλέγονται τα μεγαλύτερα προς φορολόγηση (κ.α. 131, 136, 141) προκειμένου αυτά να μεταφερθούν στις αντίστοιχες δηλώσεις φόρου εισοδήματος (έντυπα Ε1 και Ε5).
Τα κέρδη που τελικά επιλέγονται προς φορολόγηση ( τα μεγαλύτερα από τη σύγκριση πινάκων ΣΤ΄ και Ι΄) αναπροσαρμόζονται με τα ποσά του πίνακα Ζ΄.
Παραδείγματα:
1. Ο.Ε., η οποία ασχολείται με την εισαγωγή έτοιμων ανδρικών ενδυμάτων και τη λιανική πώληση αυτών (Μ.Σ.Κ.Κ. 19%, Κ.Α. 6224) και τηρεί βιβλία Β' κατηγορίας του Κ.Β.Σ., κατά τη διαχειριστική περίοδο 1.1. - 31.12.2010 παρουσιάζει τα ακόλουθα δεδομένα βάσει των τηρούμενων βιβλίων και στοιχείων:
• Ακαθάριστα έσοδα   140.000,00€
•Κόστος πωληθέντων εμπορευμάτων   130.000,00 €
• Έξοδα και δαπάνες (περιλαμβανομένων και των αποσβέσεων που αναλογούν)
20.000,00 €
Ο πίνακας Ι του εντύπου Ε3 συμπληρώνεται ως εξής:
ΚΩΔ.121 : 130.000,00
ΚΩΔ. 122: 20.000,00,
ΚΩΔ. 100 : 150.000,00,
ΚΩΔ. 101 : 1,23456,
ΚΩΔ. 125: 185.184.00
ΚΩΔ.126 : 140.000,00,
ΚΩΔ.127 : 185.184,00,
ΚΩΔ.128 : 19%
ΚΩΔ.129: 35.184,96,
ΚΩΔ. 130 : -10.000,00 και
ΚΩΔ. 131 : 35.184,96.
2. Ο.Ε., η οποία εκμεταλλεύεται φροντιστήριο ξένων γλωσσών (Μ.Σ.Κ.Κ. 30%, Κ.Α. 8022) και τηρεί βιβλία Β' κατηγορίας του Κ.Β.Σ., κατά τη διαχειριστική περίοδο 1.1. - 31.12.2010 παρουσιάζει τα ακόλουθα δεδομένα βάσει των τηρούμενων βιβλίων και στοιχείων:
•Ακαθάριστα έσοδα 140.000,00€
• Έξοδα και δαπάνες (περιλαμβανομένων και των αποσβέσεων που αναλογούν)
110.000,00 €
ΚΩΔ.102 : 110.000,00
ΚΩΔ. 104: 1,42857
ΚΩΔ. 105 : 157.142,70
ΚΩΔ. 106 : 140.000,00,
ΚΩΔ. 132: 157.142,70,
ΚΩΔ.133 : 30%,
ΚΩΔ.134 : 47.142,81,
ΚΩΔ.135 : 30.000,00 και
ΚΩΔ.136: 47.142,81
3. Με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του ν. 3842/2010 αυξήθηκε από 15% σε 20% ο συντελεστής φορολόγησης των οικοδομικών επιχειρήσεων που εξακολουθούν να φορολογούνται εξωλογιστικά με συντελεστή επί των ακαθαρίστων εσόδων τους για εισοδήματα που αποκτούν από 1.1.2010 και μετά (πίνακας ΙΓ΄ εντύπου Ε3) .
4. Με τις διατάξεις των παραγράφων 3 έως 7 του άρθρου 6 του ν. 3842/2010, άλλαξε ο τρόπος προσδιορισμού των κερδών των επιχειρήσεων του άρθρου 33 του Κ.Φ.Ε. και ειδικότερα :
α) Εκμεταλλευτές αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης (ΤΑΞΙ):
Οι εκμεταλλευτές αυτοί από 1.7.2010 και μετά προσδιορίζουν τα καθαρά τους κέρδη λογιστικά με βάση τα τηρούμενα βιβλία και στοιχεία του Κ.Β.Σ., δηλαδή με τις γενικές διατάξεις της φορολογίας εισοδήματος. Για το πρώτο όμως εξάμηνο της διαχειριστικής περιόδου 2010, οι παραπάνω επιχειρήσεις φορολογούνται με τα τεκμαρτά ποσά καθαρού εισοδήματος, προσαυξημένα κατά 50% τα οποία όμως περιορίζονται σε δωδέκατα, ανάλογα με τους μήνες εκμετάλλευσης του ΤΑΞΙ στο διάστημα αυτό.
Τα τεκμαρτά ποσά, που προκύπτουν μετά την προσαύξηση αυτή, μειώνονται για τα ΤΑΞΙ που έχουν την έδρα τους σε πόλεις με πληθυσμό κάτω από διακόσιες χιλιάδες (200.000) κατοίκους κατά ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) και για τα ΤΑΞΙ που έχουν την έδρα τους σε πόλεις κάτω από πενήντα χιλιάδες (50.000) κατοίκους κατά ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%). Για μη εργαζόμενους συνταξιούχους ιδιοκτήτες ΤΑΞΙ, τα νέα τεκμαρτά ποσά μειώνονται κατά πεντακόσια ευρώ (500). Τα ποσά αυτά περιορίζονται σε δωδέκατα, ανάλογα με το χρόνο εκμετάλλευσης του αυτοκινήτου.
Επομένως το τεκμαρτά κέρδη του πρώτου εξαμήνου τα οποία αναγράφονται στον κ.α 890 του πίνακα ΙΔ του εντύπου Ε3 και τα καθαρά κέρδη του δευτέρου εξαμήνου που προκύπτουν λογιστικά και αναγράφονται στον κ.α 346 του πίνακα Ζ του ίδιου εντύπου, αθροίζονται και μεταφέρονται στον κ.α 401 του πίνακα 4Γ΄ του εντύπου Ε1.
β) Επιχειρήσεις εκμετάλλευσης επιβατικών λεωφορείων ενταγμένων σε ΚΤΕΛ:
Οι επιχειρήσεις αυτές από 1.1.2010 και μετά προσδιορίζουν τα καθαρά τους κέρδη λογιστικά με βάση τα τηρούμενα βιβλία και στοιχεία του Κ.Β.Σ., δηλαδή με τις γενικές διατάξεις της φορολογίας εισοδήματος, και επομένως καταργείται η φορολόγηση με τεκμαρτά ποσά εισοδήματος για τις επιχειρήσεις αυτές.
Επομένως ο προσδιορισμός των κερδών τους προσδιορίζεται λογιστικά και συμπληρώνονται οι πίνακες ΣΤ και Ζ του εντύπου Ε3 ( προκειμένου για επιχειρήσεις που τηρούν Β κατηγορίας βιβλία του Κ.Β.Σ.).
γ) Επιχειρήσεις εκμετάλλευσης φορτηγών αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης:
Οι επιχειρήσεις αυτές από 1.1.2010 και μετά προσδιορίζουν τα καθαρά τους κέρδη λογιστικά με βάση τα τηρούμενα βιβλία και στοιχεία του Κ.Β.Σ., δηλαδή με τις γενικές διατάξεις της φορολογίας εισοδήματος και επομένως καταργείται για τις επιχειρήσεις αυτές, η φορολόγηση με τα ποσά ετήσιου φόρου, που καταβάλλουν ανάλογα με το ωφέλιμο φορτίο και με οδηγό τρίτο ή τον ιδιοκτήτη και με τα οποία εξαντλείται η φορολογική τους υποχρέωση.
Επομένως ο προσδιορισμός των κερδών τους γίνεται λογιστικά και συμπληρώνονται οι πίνακες ΣΤ και Ζ του εντύπου Ε3 ( προκειμένου για επιχειρήσεις που τηρούν Β κατηγορίας βιβλία του Κ.Β.Σ.).
δ) Επιχειρήσεις εκμετάλλευσης ενοικιαζόμενων δωματίων και διαμερισμάτων που εκμεταλλεύονται μέχρι 7 δωμάτια:
Οι επιχειρήσεις αυτές από 1.7.2010 και μετά θα προσδιορίζουν τα καθαρά τους κέρδη λογιστικά με βάση τα τηρούμενα βιβλία και στοιχεία του Κ.Β.Σ., δηλαδή με τις γενικές διατάξεις περί φορολογίας εισοδήματος. Επομένως, καταργείται από 1.7.2010 και μετά ο τρόπος φορολόγησης των επιχειρήσεων αυτών με τα κατ’ αποκοπή καταβαλλόμενα ποσά ετήσιου φόρου.
Για το πρώτο όμως εξάμηνο της διαχειριστικής περιόδου 2010, οι παραπάνω επιχειρήσεις θα φορολογηθούν με καταβολή κατά το ήμισυ του ετήσιου κατ’ αποκοπή φόρου εισοδήματος με εξάντληση της φορολογικής τους υποχρέωσης για το διάστημα αυτό (σχετ. η ΠΟΛ.1201/28.12.2010 διαταγή μας),
Επομένως ο προσδιορισμός των κερδών τους γίνεται λογιστικά για το δεύτερο εξάμηνο της διαχειριστικής περιόδου 2010 και συμπληρώνονται οι πίνακες ΣΤ και Ζ του εντύπου Ε3 ( προκειμένου για επιχειρήσεις που τηρούν Β κατηγορίας βιβλία του Κ.Β.Σ.).
ε) Επιχειρήσεις εκμετάλλευσης κατασκηνωτικών κέντρων (camping):
Οι επιχειρήσεις αυτές από 1.1.2010 και μετά φορολογούνται με βάση τα τηρούμενα βιβλία και στοιχεία του Κ.Β.Σ. δηλαδή με τις γενικές διατάξεις φορολογίας εισοδήματος και επομένως, καταργείται ο τρόπος φορολόγησης των επιχειρήσεων αυτών με τα κατ’ αποκοπή καταβαλλόμενα ποσά ετήσιου φόρου.
Επομένως ο προσδιορισμός των κερδών τους γίνεται λογιστικά και συμπληρώνονται οι πίνακες ΣΤ και Ζ του εντύπου Ε3 ( προκειμένου για επιχειρήσεις που τηρούν Β κατηγορίας βιβλία του Κ.Β.Σ.).
στ) Επιχειρήσεις αποκλειστικά πλανόδιων λιανοπωλητών και αποκλειστικά λιανοπωλητών σε κινητές λαϊκές αγορές:
Οι επιχειρήσεις αυτές από 1.10.2010 και μετά προσδιορίζουν τα καθαρά τους κέρδη λογιστικά με βάση τα τηρούμενα βιβλία και στοιχεία του Κ.Β.Σ..Το τμήμα της διαχειριστικής περιόδου όπου τηρήθηκαν βιβλία και στοιχεία Α΄ κατηγορίας, το ποσό του φόρου που πρέπει να καταβληθεί σύμφωνα με τις διατάξεις που ίσχυσαν μέχρι την αλλαγή της κατηγορίας των βιβλίων, θα περιορισθεί σε τόσα δωδέκατα όσοι και οι μήνες λειτουργίας της επιχείρησης που τηρήθηκαν βιβλία Α΄ κατηγορίας. Ο φόρος αυτός αναγράφεται στον κ.α 666 του πίνακα ΙΣΤ του εντύπου Ε3 και συμψηφίζεται κατά την εκκαθάριση της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.
Επομένως ο προσδιορισμός των κερδών τους για το χρονικό διάστημα από 1.10.2010 έως 31.12.2010, γίνεται λογιστικά και συμπληρώνονται οι πίνακες ΣΤ και Ζ του εντύπου Ε3 ( προκειμένου για επιχειρήσεις που τηρούν Β κατηγορίας βιβλία του Κ.Β.Σ.).
Συνεπεία των παραπάνω νομοθετικών μεταβολών, στον πίνακα ΙΔ΄ του εντύπου Ε3 παρέμειναν μόνο τα πεδία που αφορούν τα Ε.Δ.Χ. (ΤΑΞΙ) και μόνο για το χρονικό διάστημα 1/1/2010 έως 30/6/2010 και στον πίνακα ΙΣΤ΄ προστέθηκε ο κ.α. 666 για τον συμψηφιζόμενο φόρο της διαχειριστικής περιόδου από 1/10/2010 έως 31/12/2010 των αποκλειστικά πλανόδιων λιανοπωλητών και λιανοπωλητών σε κινητές λαϊκές αγορές.
Επισημαίνεται ότι, όσες από τις πιο πάνω επιχειρήσεις κατά το χρονικό διάστημα της διαχειριστικής περιόδου για το οποίο φορολογήθηκαν με τεκμαρτά ποσά εισοδήματος ή καταβαλλόμενα κατ’ αποκοπή ποσά φόρου κατά περίπτωση, τηρούσαν βιβλία και στοιχεία του Κ.Β.Σ., τα οικονομικά στοιχεία αυτής της περιόδου θα αναγραφούν για πληροφοριακούς λόγους στο πεδίο «Σημειώσεις φορολογουμένου» της 4ης σελίδας του εντύπου Ε3. Τούτο διότι τα οικονομικά στοιχεία για το τμήμα της διαχειριστικής περιόδου που προσδιορίστηκε λογιστικό αποτέλεσμα βάσει βιβλίων και στοιχείων του Κ.Β.Σ., πρέπει να εμφανίζονται αυτούσια στους αντίστοιχους πίνακες.
Με τις διατάξεις της παραγράφου 32 του άρθρου 19 του ν. 3842/2010 εντάσσονται στον λογιστικό προσδιορισμό των κερδών, από 1/7/2010 και μετά, οι επιτηδευματίες που απαλλάσσονταν από την τήρηση βιβλίων του Κ.Β.Σ. ή τηρούσαν βιβλία Α΄ κατηγορίας (βιβλίο αγορών) και τώρα τηρούν βιβλία Β΄ κατηγορίας π.χ. πράκτορες κρατικών λαχείων και παιγνίων (ΠΡΟΠΟ, ΛΟΤΤΟ κ συναφή), εφημεριδοπώλες κ.λπ.
Στις περιπτώσεις αυτές για το χρονικό διάστημα που νόμιμα δεν τηρούσαν ή τηρούσαν βιβλία Α΄ κατηγορίας: α) τα ποσά των αγορών θα συμπληρώνονται μόνο στις οικίες ενδείξεις του υποπίνακα στ΄ του πίνακα ΣΤ΄ του εντύπου Ε3 και όχι στον υποπίνακα α΄ του πίνακα ΣΤ΄ και β) οι δαπάνες που αφορούν το ίδιο χρονικό διάστημα θα αναγραφούν στην 4η σελίδα του ίδιου εντύπου στις «Σημειώσεις Φορολογουμένου» για πληροφοριακούς λόγους και σε περίπτωση που θέλουν να υπαχθούν στις διατάξεις του άρθρου 15 ν.3296/2004 (αυτοέλεγχο) θα αναγραφούν στον πίνακα Ι του ιδίου εντύπου (κωδ.122 και 102).
Για το υπόλοιπο χρονικό διάστημα που τηρούσαν βιβλία Β΄ κατηγορίας, θα προσδιορίζονται τα λογιστικά κέρδη που προκύπτουν από τη συμπλήρωση του πίνακα ΣΤ΄ και το σύνολο των κερδών που προκύπτουν από τα βιβλία Α΄ κατηγορίας ή τους μη υπόχρεους σε τήρηση βιβλίων (κωδ. 345) και από τα βιβλία Β΄ κατηγορίας (κωδ. 571), μεταφέρονται στον κωδ. 346.
Για πρώτη φορά εφέτος θα συμπληρώνεται και η κατάσταση φορολογικής αναμόρφωσης (σύμφωνα με την § 9 του άρθρου 17 του ν.3842/2010) η οποία περιλαμβάνει πίνακα με τα ποσά της φορολογικής αναμόρφωσης κατά κατηγορία δαπανών, πίνακα με τα ποσά των φόρων που έχουν αποδοθεί, πίνακα στον οποίο θα αναγράφονται ο αριθμός των κινητών τηλεφώνων και ο αριθμός των απασχολουμένων στην επιχείρηση και πίνακα στον οποίο θα περιλαμβάνονται τα αυτοκίνητα της επιχείρησης με τα κυβικά τους.
ΠΡΟΣΟΧΗ. Το σύνολο που προκύπτει από τον πίνακα της φορολογικής αναμόρφωσης θα μεταφέρεται :
1) για τις ατομικές επιχειρήσεις και για τους υπόχρεους της παραγρ.4 του άρθρου 2 του Κ.Φ.Ε. που τηρούν βιβλία Β΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ. ανάλογα με την δραστηριότητα, στους κωδικούς 564, 565 και 566 του υποπίνακα η΄ του πίνακα ΣΤ΄ της 2ης σελίδας του εντύπου Ε3 .
2) για τις ατομικές επιχειρήσεις και για τους υπόχρεους της παραγρ.4 του άρθρου 2 του Κ.Φ.Ε. που τηρούν βιβλία Γ΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ. στις «Σημειώσεις Φορολογουμένου» , της τέταρτης σελίδας του ίδιου εντύπου, θα αναγράφεται το συνολικό ποσό που θα προκύπτει από την κατάσταση αναμόρφωσης (ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ: ………….…………. ΕΥΡΩ ) , με την σημείωση ότι για τους τελευταίους (υπόχρεοι παραγρ. 4 άρθρου 2 του Κ.Φ.Ε.) στη συνέχεια θα μεταφέρεται στον κωδ. 022 της δεύτερης σελίδας του εντύπου
Ε5 . Στην περίπτωση αυτή δεν χρειάζεται να συμπληρωθούν οι υπόλοιποι κωδικοί 018,019,020,450,021, και 023 της ίδιας σελίδας.
Σημειώνεται ότι η παραπάνω κατάσταση θα υποβληθεί υποχρεωτικά μέσω διαδικτύου έως 30 Ιουνίου 2011.
ΠΗΓΗ: Το Βήμα
Από την 1η Απριλίου η ηλεκτρονική κατάθεση φορολογικών δηλώσεων
Από την 1η Απριλίου ανοίγει τις πύλες του το σύστημα TAXISnet του υπουργείου Οικονομικών για την ηλεκτρονική κατάθεση φορολογικών δηλώσεων.
Σύμφωνα με τους υπολογισμούς της Γενική Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων, εφέτος αναμένεται να υποβάλλουν ηλεκτρονικά δήλωση περισσότεροι από 1.700.000 φορολογούμενοι.
To υπουργείο Οικονομικών ανακοινώνει τις ημερομηνίες κατά τις οποίες θα προσφερθούν οι ηλεκτρονικές της υπηρεσίες για το 2011 καθώς και τις αντίστοιχες προθεσμίες υποβολής.
Ηλεκτρονική υποβολή Δηλώσεων Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων (Ε1, Ε2, Ε3).
Η υποβολή των σχετικών δηλώσεων μέσω διαδικτύου είναι υποχρεωτική για επιτηδευματίες και όσους υποβάλουν μέσω λογιστών. Η υπηρεσία θα ενεργοποιηθεί την 1/4/2011, με ταυτόχρονη μετάθεση των προθεσμιών που ισχύουν σήμερα, οι οποίες θα αρχίσουν να λήγουν από τις 18/4/2011.
Την υπηρεσία μπορούν να χρησιμοποιήσουν όλοι οι χρήστες των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της ΓΓΠΣ, χωρίς πρόσθετη διαδικασία πιστοποίησης.
Για το οικονομικό έτος 2011 προβλέπονται, σύμφωνα με τον γενικό Γραμματέα Πληροφοριακών Συστημάτων Διομ.Σπινέλλη, οι ακόλουθες καινοτομίες για την υπηρεσία ηλεκτρονικής υποβολής δηλώσεων εισοδήματος φυσικών προσώπων:
· Συμπλήρωση του εντύπου Ε1 με τα στοιχεία οχημάτων που ήδη υπάρχουν στην Κεντρική Βάση Οχημάτων της ΓΓΠΣ μαζί με την αντίστοιχη ετήσια αντικειμενική δαπάνη.
· Συμπλήρωση του εντύπου Ε1 με τα στοιχεία ακινήτων για την κύρια και τις δευτερεύουσες κατοικίες κατόπιν επιλογής του φορολογούμενου από το σύνολο των ακινήτων του, βάσει των δηλώσεων Ε9.
· Εκτύπωση των ειδοποιήσεων για την πληρωμή ή επιστροφή φόρου εισοδήματος μέσω των συμβεβλημένων τραπεζών.
· Δυνατότητα εκτύπωσης κενών εντύπων Ε1, Ε2 και Ε3 καθώς και των οδηγιών για την συμπλήρωση της Δήλωσης Φ. Π. Οικονομικού Έτους 2011, προκειμένου να διευκολυνθεί η ηλεκτρονική υποβολή.
Ηλεκτρονική υποβολή Δηλώσεων Στοιχείων Ακινήτων (Ε9)
Η υποβολή των σχετικών δηλώσεων μέσω διαδικτύου είναι προαιρετική για τα φυσικά πρόσωπα και υποχρεωτική για τα νομικά πρόσωπα. Η υπηρεσία θα ενεργοποιηθεί την 1/6/2011 και η προθεσμία υποβολής μέσω διαδικτύου λήγει στις 30/6/2011.
Εφόσον δεν επιλεγεί η ηλεκτρονική υποβολή τότε η δήλωση Ε9 υποβάλλεται στις ίδιες ημερομηνίες με το έντυπο Ε1.
Ηλεκτρονική υποβολή Συγκεντρωτικών Καταστάσεων Τιμολογίων Πελατών/ Προμηθευτών και Πιστωτικών Υπολοίπων
Η υποβολή των σχετικών δηλώσεων μέσω διαδικτύου είναι υποχρεωτική. Οι αντίστοιχες υπηρεσίες θα ενεργοποιηθούν την 1/6/2011 με ημερομηνία λήξης τις 30/6/2011.
Εκκαθαριστική Δήλωση ΦΠΑ
Η υποβολή εκκαθαριστικών δηλώσεων ΦΠΑ ξεκίνησε στις 21/2/2011 και μέχρι σήμερα έχουν υποβληθεί πάνω από 390.000 δηλώσεις. Η προθεσμία υποβολής λήγει στις 12/4/2011 για τους υπόχρεους που τηρούν βιβλία Β’ κατηγορίας και τις 23/5/2011 για τους υπόχρεους που τηρούν βιβλία Γ’ κατηγορίας.
Η υποβολή των σχετικών δηλώσεων μέσω Διαδικτύου είναι υποχρεωτική.
Σταδιακά ξεκινούν τη λειτουργία τους οι παρακάτω νέες υπηρεσίες:
Ηλεκτρονική υποβολή Δηλώσεων Εισοδήματος Προσωπικών εταιρειών κ.λπ. (Ε5)
Η υποβολή των σχετικών δηλώσεων μέσω διαδικτύου είναι προαιρετική και θα ξεκινήσει να προσφέρεται στις 18/4/2011 με καταληκτική ημερομηνία ανεξαρτήτως ΑΦΜ τις 28/4/2011. Η υποβολή των δηλώσεων στις ΔΟΥ θα είναι διαθέσιμη από 4/4/2011.
Ηλεκτρονική υποβολή Δηλώσεων Εισοδήματος Νομικών Προσώπων μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα (Φ01012)
Η υποβολή των σχετικών δηλώσεων μέσω διαδικτύου είναι προαιρετική και θα ξεκινήσει να προσφέρεται στις 4/4/2011 με καταληκτικές ημερομηνίες τις 12/4/2011 για τα νομικά πρόσωπα που τηρούν βιβλία Β΄ κατηγορίας και τις 15/4/2011 για όσα τηρούν βιβλία Γ΄ κατηγορίας.
Αν και η υποβολή των δηλώσεων στις ΔΟΥ έχει ξεκινήσει από 1/3/2011 και έχει ήδη παραληφθεί ο μεγαλύτερος όγκος, η υπηρεσία θα ανοίξει για λόγους πιλοτικής λειτουργίας ενόψει της υποχρεωτικής υποβολής του 2012.
Ηλεκτρονική υποβολή Δηλώσεων Εισοδήματος Νομικών Προσώπων (Α. Ε., ΕΠΕ, κ. λπ. - - Φ01010, Φ01011, Φ01013, Φ01014
Η υποβολή των σχετικών δηλώσεων μέσω Διαδικτύου είναι προαιρετική και θα ξεκινήσει να προσφέρεται στις 2/5/2011, ενώ οι καταληκτικές ημερομηνίες ξεκινάνε από τις 10/5/2011 για τις ημεδαπές Α. Ε. και τα Υποκαταστήματα αλλοδαπών εταιρειών, εφόσον υφίσταται διμερής σύμβαση για την αποφυγή της διπλής φορολογίας (συμβατικών χωρών).
Για τα λοιπά νομικά πρόσωπα (Ε. Π. Ε., Συνεταιρισμοί κ. λ. π) καταληκτική ημερομηνία είναι μέχρι 10 Μαΐου 2011, ανεξάρτητα από το τελευταίο ψηφίο του Α. Φ. Μ. Η υποβολή των δηλώσεων στις ΔΟΥ θα είναι επίσης διαθέσιμη από 2/5/2011.
Καταστάσεις από λογιστές-φοροτεχνικούς. (Ηλεκτρονική υποβολή Καταστάσεων Φορολογικής Αναμόρφωσης, Αυτοκινήτων Εταιρείας, Κινητής Τηλεφωνίας και Αποδοθέντων και Οφειλομένων Φόρων Εισοδήματος και Εμμέσων Φόρων)
Η υποβολή των σχετικών δηλώσεων μέσω διαδικτύου είναι υποχρεωτική και η υπηρεσία θα ενεργοποιηθεί την 1/6/2011 ενώ η προθεσμία υποβολής ορίζεται για τις 30/6/2011.
Ηλεκτρονική Υποβολή Οριστικής Δήλωσης Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών (Ε7)
Η υποβολή των σχετικών δηλώσεων μέσω διαδικτύου είναι υποχρεωτική και η υπηρεσία θα ενεργοποιηθεί στις 14/4/2011, ενώ η προθεσμία υποβολής ορίζεται για τις 16/5/2011.
Ηλεκτρονική υποβολή Οριστικών Δηλώσεων Παρακρατούμενων Φόρων Εμπόρων και Ελευθέρων Επαγγελματιών
Η υποβολή των σχετικών δηλώσεων μέσω διαδικτύου είναι υποχρεωτική. Οι αντίστοιχες υπηρεσίες θα ενεργοποιηθούν τον Σεπτέμβριο του 2011 και ορίζεται καταληκτική ημερομηνία υποβολής η 30/9/2011.
Ηλεκτρονική Υποβολή Προσωρινής Δήλωσης Παρακρατούμενων Φόρων πλην Μισθωτών Υπηρεσιών
Η υποβολή των σχετικών δηλώσεων μέσω διαδικτύου είναι υποχρεωτική από 1/7/2011. Η υπηρεσία θα ενεργοποιηθεί την 1/6/2011.
Για το 2011, πρώτη χρονιά λειτουργίας των νέων υπηρεσιών, η χρήση πολλών από αυτές είναι προαιρετική και έχει ως στόχο την εξοικείωση των χρηστών και την απομόνωση και επίλυση των όποιων μικρών προβλημάτων εντοπιστούν από τη χρήση τους στην πράξη.
Στόχος της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων είναι το 2012 να προσφέρονται για καθολική χρήση όλες οι παραπάνω υπηρεσίες, για τη βελτίωση της εξυπηρέτησης των πολιτών και την αποτελεσματικότερη λειτουργία των φορολογικών υπηρεσιών.
Ακολουθούν οι [ίνακες καταληκτικών ημερομηνιών και υποδείγματα καταστάσεων που υποχρεούνται να συμπληρώσουν οι λογιστές - φοροτεχνικοί:
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ
Τελευταίος αριθμός Α. Φ. Μ. Ημ/νια υποβολής
Σε 1 18/04/2011
Σε 2 19/04/2011
Σε 3 20/04/2011
Σε 4 21/04/2011
Σε 5 27/04/2011
Σε 6 28/04/2011
Σε 7 29/04/2011
Σε 8 02/05/2011
Σε 9 03/05/2011
Σε 10,20, 30,40,50 04/05/2011
Σε 60,70, 80,90,00 05/05/2011
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Τελευταίος αριθμός Α. Φ. Μ. Ημ/νια υποβολής
Σε 1 11/04/2011
Σε 2 12/04/2011
Σε 3 13/04/2011
Σε 4 14/04/2011
Σε 5 15/04/2011
Σε 6 18/04/2011
Σε 7 19/04/2011
Σε 8 20/04/2011
Σε 9 21/04/2011
Σε 10,20, 30,40,50 27/04/2011
Σε 60,70, 80,90,00 28/04/2011
Στις περιπτώσεις ηλεκτρονικής υποβολής των δηλώσεων, η καταληκτική ημερομηνία για τα πιο πάνω νομικά πρόσωπα είναι η 28η Απριλίου 2011, ανεξάρτητα από το τελευταίο ψηφίο του Α. Φ. Μ.
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΦΟΣΟΝ ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ ΔΙΜΕΡΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ (ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ)
Τελευταίος αριθμός Α. Φ. Μ. Ημ/νια υποβολής
Σε 1 10/05/2011
Σε 2 11/05/2011
Σε 3 12/05/2011
Σε 4 13/05/2011
Σε 5 16/05/2011
Σε 6 17/05/2011
Σε 7 18/05/2011
Σε 8 19/05/2011
Σε 9 20/05/2011
Σε 10,20, 30,40,50 23/05/2011
Σε 60,70, 80,90,00 24/05/2011
Στις περιπτώσεις ηλεκτρονικής υποβολής των δηλώσεων, η καταληκτική ημερομηνία για τα πιο πάνω νομικά πρόσωπα είναι η 24η Μαΐου 2011, ανεξάρτητα από το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ.
ΛΟΙΠΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΑΡΘΡΟΥ 101 ΚΦΕ
1) Τα μη κερδοσκοπικά χαρακτήρα ημεδαπά ή αλλοδαπά νομικά πρόσωπα δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου και τα κάθε είδους ιδρύματα που δεν τηρούν βιβλία ή τηρούν βιβλία Β΄ κατηγορίας του Κ. Β. Σ., μέχρι 12 Απριλίου 2011.
2) Τα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα νομικά πρόσωπα που τηρούν βιβλία Γ κατηγορίας του Κ. ΒΣ, ή δηλώνουν εισόδημα από την εκμίσθωση ή δωρεάν παραχώρηση γεωργικής γης ανεξάρτητα από την κατηγορία των τηρούμενων βιβλίων, μέχρι 15 Απριλίου 2011, ανεξάρτητα από το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ.
3) Οι ημεδαπές ΕΠ Ε δημόσιες, δημοτικές και κοινοτικές επιχειρήσεις, συνεταιρισμοί και ενώσεις αυτών, αλλοδαπές επιχειρήσεις που λειτουργούν με οποιονδήποτε τύπο εταιρείας και αλλοδαποί οργανισμοί που αποβλέπουν στην απόκτηση οικονομικών ωφελημάτων, καθώς και τα αλλοδαπά νομικά πρόσωπα που έχουν στην κυριότητα τους ακίνητο στην Ελλάδα, ανεξάρτητα αν προκύπτει ή όχι εισόδημα από αυτό θα υποβάλουν τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος, μέχρι 10 Μαΐου 2011, ανεξάρτητα από το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ.
ΠΗΓΗ: Τα Νέα
Τον Μάιο η φοροκάρτα για τις αποδείξεις – Πώς θα τη χρησιμοποιούμε στις συναλλαγές – Όλο το νομοσχέδιο
Τέρµα στη χαρτούρα των αποδείξεων που απαιτείται να µαζεύει οκαταναλωτής για να κατοχυρώσει το αφορολόγητο όριο των 12.000 ευρώ βάζει η φοροκάρτα που µπαίνει στη ζωή µας τον Μάιο. Η κάρτα που δεν θα περιέχει κανένα στοιχείο του φορολογουµένου ώστε να µην υπάρχει η παραµικρή ένσταση από τηνΑρχή Προστασίας Προσωπικών ∆εδοµένων θα καταγράφει απευθείας όλες τις αγορές των καταναλωτών και θα τους απαλλάσσει από την ταλαιπωρία τηςσυλλογής των αποδείξεων που χρειάζονται για να καλύψουν το αφορολόγητο όριο. Το ποσό που θα συγκεντρώσει ο φορολογούµενος απότις φετινές συναλλαγές του µέσω της φοροκάρτας θα το αναγράψει στη φορολογική δήλωση του 2012, σε έναν νέο κωδικό που θα προστεθεί ακριβώς για αυτόν τον λόγο στο έντυπο Ε1.Παράλληλα, η κάρτα θα δίνει τη δυνατότητα στην Εφορία ναελέγχει online τον τζίρο και τον ΦΠΑ των επιχειρήσεων, για να κάνει εν συνεχεία τις σχετικές διασταυρώσεις.
Τα τυχόν κίνητρα που µπορεί να δώσει το υπουργείο Οικονοµικών για τη γρηγορότερη διάδοσή της, αφού η χρήσητης θα είναι προαιρετική, µαζί µε κάθε άλλη λεπτοµέρεια που θα αφορά τις καθηµερινές συναλλαγές των πολιτών µε τις επιχειρήσεις, θα ανακοινωθούν µε υπουργική απόφαση που θα εκδοθεί τον Απρίλιο.
Το «Χρήµα» παρουσιάζει σήµερα το τελικό σχέδιοπου επεξεργάζεται η αρµόδια επιτροπή πουέχει συσταθεί για αυτόν τονλόγο, σχετικά µε τη µορφήπου θαέχει ηφοροκάρτα, το είδος των συναλλαγών που θα µπορεί να πραγµατοποιεί ο καταναλωτής µε αυτήν, πώς θα την ενεργοποιεί, πώςθα ενηµερώνεται για τις αποδείξειςπου έχειµαζέψει, τι θα ισχύει σε περίπτωση κλοπής ή απώλειας κ.λπ.
Κατ’ αρχάς, η φοροκάρτα θα είναι ανώνυµη και θαέχει τις διαστάσεις µιας συνηθισµένης πιστωτικής κάρτας. Η µπροστινή όψη θαέχει χρώµα λευκό και θα περιέχει την ονοµασία «Κάρτα Αποδείξεων» µαζίµε το σλόγκαν «δίνωτην κάρτα, συλλέγω έξοδα», ενώ η πίσω όψη θα φέρει µια µαγνητική ταινία, όπως κάθε πιστωτική κάρτα.Οι πολίτεςθα µπορούν να την προµηθεύονται από την τράπεζα επιλογής τους, χωρίς κόστος.
ΠΩΣ ΘΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΑΙ. Το σηµαντικότερο στοιχείο της κάρτας θα είναι ο 10ψήφιος αριθµός της (π.χ. 12 3456 7890), τον οποίο ο καταναλωτής θα πρέπει να στείλει µε SMS γιατην ενεργοποίησή της. ∆ιότι για να χρησιµοποιηθεί η κάρτα θα πρέπει πρώτα να γίνει η αντιστοίχισή της µε τον Αριθµό Φορολογικού Μητρώουτου φορολογουµένου, ώστε το υπουργείο Οικονοµικών να ξέρει σε ποιον κάτοχο αντιστοιχεί για να µπορεί στη συνέχεια να συνδέσει την αξία των αποδείξεων που θα καταγραφούν σε αυτήν µε το αφορολόγητο όριο. Ο κάτοχος της κάρτας µπορεί να αποστείλει SMS στο54053, γράφονταςτον ΑΦΜ του, εν συνεχείακενό, και µετά τον 10ψήφιο αριθµό της κάρτας. Στέλνοντας τα στοιχεία αυτά, θα λάβει µέσα στα επόµενα 15 δευτερόλε πτα – όπως απορρέει από τη σύµβαση που έχει υπογράψει ιδιωτική εταιρεία µε το υπουργείο – ενηµερωτικό µήνυµα για την επιτυχία ή µητης αντιστοίχισης και την ενεργοποίηση της κάρτας. Ενας άλλος τρόπος ενεργοποίησης είναι µέσω ∆ιαδικτύου και συγκεκριµένα στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://link.minfin.gr/karta που ετοιµάζει τη συγκεκριµένη περίοδοειδικά για τον σκοπό αυτόν η Γενική Γραµµατεία Πληροφοριακών Συστηµάτων (ΓΓΠΣ). Ειδικό µάλιστα help desk που θα απαντά σε ερωτήµατα των καταναλωτών θα δηµιουργηθεί στο υπουργείο Οικονοµικών, στο τηλέφωνο 2110007111.
Είτε ο καταναλωτής πληρώνει για την αγορά ενός προϊόντος µε µετρητά, είτε µε πιστωτική - χρεωστική κάρτα, θα δίνει στον καταστηµατάρχη την κάρτα του για να την περάσει από τα µηχανήµατα POS που χρησιµοποιούνται και σήµερα για τις πιστωτικές κάρτες. Με τη διαδικασία αυτήη συναλλαγή θα καταγράφεται από την τράπεζα, η οποία δεν θα έχει καµίαπληροφορία για τον καταναλωτή που έκανε τη συναλλαγή. Το µόνο που θα βλέπει θα είναι ότι σε µια συγκεκριµένη ηµεροµηνία (π.χ. 5 Ιουνίου 2011) ο χρήστης µε αριθµό κάρτας 12 3456 7890 αγόρασε, για παράδειγµα, µια κουζίνα αξίας 400 ευρώ από τη συγκεκριµένη επιχείρηση. Στο τέλος κάθε ηµέρας, η τράπεζα θα δίνει στη Γενική ΓραµµατείαΠληροφοριακών Συστηµάτων (ΓΓΠΣ) µία αναλυτική κατάσταση τωνσυναλλαγών που έγιναν µε τις φοροκάρτες που εκδόθηκαν από το δίκτυό της. Εκείνη µε τη σειρά της θα περνά τα ποσά αυτά στον «λογαριασµό αφορολογήτου» καθενός από τους κατόχους τους, ενώ παράλληλα θα µπορεί να έχει άµεση εικόνα για τον τζίρο των επιχειρήσεων και άρα για τον ΦΠΑ που οφείλουν.
Στην ειδική ηλεκτρονική εφαρµογή που ετοιµάζει η ΓΓΠΣ, κάθε καταναλωτής που πραγµατοποιεί συναλλαγές µε τη φοροκάρτα θα µπορεί να παρακολουθεί ανά πάσα στιγµή, εισάγοντας τους προσωπικούς κωδικούς του, ταακριβή ποσά που έχεισυγκεντρώσει. ∆ηλαδή, η εφαρµογή θα δίνει τη δυνατότητα στον πολίτη να γνωρίζεικάθε ηµέρα το συνολικό ποσό που έχει συγκεντρώσει στον προσωπικό του «λογαριασµό αφορολογήτου» µέχρι και το βράδυ της προηγουµένης.
Τι θα συµβαίνειόµως σε περίπτωση που ο καταστηµατάρχηςπληκτρολογήσει στο µηχάνηµαλάθος ποσό; Αν για παράδειγµα γίνει µέσω φοροκάρτας µια αγορά αξίας 50 ευρώ, αλλά πληκτρολογηθεί στο µηχάνηµα λάθος ποσό (π.χ. 500 ευρώ), τότε παρέχεται η δυνατότητα να ακυρωθεί αµέσως η συναλλαγή και το ποσό να περαστεί ξανά. Η ίδια ακριβώς διαδικασία ακολουθείται και σε περίπτωση επιστροφής στο κατάστηµα ενός προϊόντος µε σκοπό την αλλαγή του και την αγορά ενός άλλου, εφόσον η δεύτερη αγορά είναι µικρότερου ύψους από την πρώτη. Αν ο καταναλωτής που θα επιστρέψει το προϊόν αγοράσει ένα άλλο ακριβότερο, τότε απλώς θα περαστεί η διαφορά σαν να πρόκειται για µια νέα συναλλαγή. Καλό είναι πάντως ο καταναλωτήςέπειτα από κάθε συναλλαγή καιγια λίγες ηµέρες να διατηρεί την απόδειξη που πήρε από το κατάστηµα. Κι αυτό, προκειµένου να µπορεί να διασταυρώσει όταν θα εισέρχεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση της ΓΓΠΣ ότι όντως έχει χρεωθεί στο αφορολόγητό του τοσυγκεκριµένο ποσό.
Τι πρέπει να αναγράφει η απόδειξη Η απόδειξη που θα παίρνει στα χέρια του ο καταναλωτής ύστερα από κάθε συναλλαγή µε χρήση φοροκάρτας θα πρέπει νααναγράφει τις λέξεις«Ελληνική ∆ηµοκρατία -ΥπουργείοΟικονοµικών», την επωνυµία ή τον διακριτικό τίτλοτου καταστήµατος, την ηµεροµηνία και την ώρα της συναλλαγής (από το POS που χρησιµοποιήθηκε για την έκδοσητης απόδειξης), τις λέξεις «ΚάρταΑποδείξεων», τον 10ψήφιοαριθµότης κάρτας και το ποσό της αγοράς. Αλλα στοιχεία που µπορεί να αναγράφονται – αλλά προαιρετικά – είναι ο ΑΦΜ του καταστήµατος, το τηλέφωνο, η διεύθυνση, το e-mail του κ.λπ.
Τι γίνεται σε περίπτωση κλοπής ή απώλεια ς Επειδή ακριβώς η κάρτα δεν έχεικανένα προσωπικό δεδοµένο, αν κλαπεί ή ο κάτοχός της τη χάσει και τη χρησιµοποιήσει κάποιος τρίτος, απλώς θα προσθέτει πόντους αφορολογήτου στονιδιοκτήτητης. Εποµένως, στην ουσία δεν υπάρχει κανένας λόγος κλοπήςτης κάρτας.Οσο για την περίπτωση απώλειάς της,απλώς θα εκδοθεί καινούργια.
Ανήλικοι που δεν διαθέτουν ΑΦΜ Τα ποσά από τις συναλλαγές που πραγµατοποιεί, για παράδειγµα, ένα παιδί 17 ετών θα προσµετρώνται σε αυτά που έχει µέχρι εκείνη τη στιγµή συγκεντρώσει ο γονέας του. ∆ιότι µίαοικογένεια θα µπορεί να ενεργοποιήσει περισσότερες από µία κάρτες, αναλόγως του αριθµού των µελών της. Οι επιπλέον κάρτες θα συνδέονται µε τον ΑΦΜ των γονιών. Ποιες τράπεζες θα συµµετάσχουν
Το υπουργείο επιθυµεί να υπάρξει µαζική συµµετοχή των τραπεζών στο πρόγραµµα, οι πιο έτοιµες όµως να το «τρέξουν» είναι η Εθνική, η Alpha Bank και η Eurobank. Και αυτό καθώς στην οµάδα εργασίας που συνεστήθη από τον Νοέµβριο του 2010 στο υπουργείο Οικονοµικών για να προετοιµάσει το συγκεκριµένο έργο, από πλευράς τραπεζών συµµετείχαν εκπρόσωποι µόνον των τριών συγκεκριµένων πιστωτικών ιδρυµάτων. Προφανώς, ο επιδιωκόµενος στόχος είναι µε το που θα αρχίσει να ισχύει το µέτρο, να εκδίδουν φοροκάρτα τα καταστήµατα όλων των ελληνικών τραπεζών. Αλλά όπως αναφέρουν παράγοντες του υπουργείου, σε αυτή τη φάση που η χρήση της τουλάχιστον για το 2011 θα είναι προαιρετική δεν υπάρχει κάποιο πρόβληµα αν αρχίσει µε τη συνδροµή µόνο των τριών παραπάνω τραπεζών.
ΠΗΓΗ: Τα Νέα
«Σκουριάζουν» τα κατασχεμένα Ι.Χ.
Εβδομαδιαίες έχουν γίνει πλέον οι δημοπρασίες κατεσχεμένων αυτοκινήτων από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα της χώρας εξαιτίας της μικρής προσέλευσης των εμπόρων αλλά και της έλλειψης ρευστότητας.
Οπως μάλιστα αναφέρουν στην «ΗτΣ» έμποροι αυτοκινήτων που συμμετέχουν στις δημοπρασίες κατεσχεμένων αυτοκινήτων οι υψηλές τιμές εκκίνησης που εκποιούνται τα μικρά αυτοκίνητα πόλης απομακρύνουν τους συμμετέχοντες ενώ από την άλλη μεριά τα οχήματα με κινητήρες άνω των 1.800 κ.εκ. Παραμένουν στα αζήτητα καθώς κανείς επαγγελματίας δεν τολμά να αποκτήσει ούτε ένα!
Ωστόσο, εξαιτίας της μεγάλης ζήτησης που έχουν τα μικρά και φθηνά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα πόλης, οι έμποροι καταφεύγουν συχνά στις δημοπρασίες για να αποκτήσουν μοντέλα τα οποία όμως δεν ξεπερνούν τις 3.000 ευρώ για να μπορέσουν να τα διαθέσουν στους καταναλωτές με κέρδος από 200 έως και 400 ευρώ.
Στην μεγάλη κατηγορία οχημάτων με κινητήρες άνω του 1,8 λίτρου οι έμποροι λειτουργούν μόνο ως μεσάζοντες με κέρδος από 1.000 έως 2.000 ευρώ και βέβαια χωρίς να αναλαμβάνουν κανένα ρίσκο που σημαίνει πρακτικά πως ο υποψήφιος αγοραστής έχει δώσει τουλάχιστον τα μισά χρήματα στον έμπορο ώστε να χτυπήσει κάποιο το αυτοκίνητο που τον ενδιαφέρει.
Πάντως οι καταναλωτές που ρισκάρουν να δώσουν μεγάλες προκαταβολές για να αποκτήσουν κάποιο κατεσχεμένο θα πρέπει να γνωρίζουν πως η αγορά έχει γεμίσει από τυχοδιώκτες οι οποίοι όχι μόνο δεν συμμετέχουν σε δημοπρασίες, αλλά έχουν και βεβαρυμένο ποινικό μητρώο.
Οικειοθελείς παραδόσεις
Η οικονομική κρίση σίγουρα έχει επηρεάσει και τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα της χώρας τα οποία πραγματικά δεν ξέρουν τι να κάνουν τα χιλιάδες κατεσχεμένα Ι.Χ. που έχουν στην κατοχή τους και βέβαια καταβάλλουν αρκετές χιλιάδες ευρώ κάθε μήνα για τη φύλαξή τους. Αλλωστε το ημερήσιο κόστος φύλαξης για κάθε Ι.Χ. έχει ανέλθει πλέον στα 2 ευρώ που μεταφράζεται σε 60 ευρώ το μήνα! Ετσι λοιπόν οι τράπεζες αποφάσισαν να «ρίξουν» λίγο νερό στο κρασί τους στις κατασχέσεις που αφορούν σε ιδιώτες καταναλωτές, όχι όμως και σε εμπόρους, και πλέον αν κάποιος ιδιοκτήτης Ι.Χ. δεν μπορεί να αποπληρώνει τις δόσεις του υπάρχουν αρκετοί τρόποι διευκόλυνσής του. Ωστόσο η νέα τάση που αντιμετωπίζουν σχεδόν καθημερινά τα τραπεζικά στελέχη έχει να κάνει με το γεγονός πως οι κάτοχοι Ι.Χ. που τα έχουν αποκτήσει με χρηματοδότηση τα επιστρέφουν στις τράπεζες οικειοθελώς μειώνοντας στο ελάχιστο την οφειλή τους.
Σύμφωνα μάλιστα με τραπεζικά στελέχη αν κάποιος έχει αποκτήσει ένα Ι.Χ. αξίας 15.000 ευρώ με χρηματοδότηση από τράπεζα σε ποσοστό 100% τότε αρχίζει το παζάρι μεταξύ τράπεζας και ιδιώτη καταναλωτή για το ποια είναι η αξία του αυτοκινήτου ώστε να το παραλάβει πίσω η τράπεζα και βέβαια ποια είναι η υπολειπόμενη πιστωτική οφειλή του καταναλωτή.
Ειδικότερα σε ένα Ι.Χ. αξίας 15.000 ευρώ αγορά με 100% χρηματοδότηση μετά από ένα χρόνο κυκλοφορίας σύμφωνα με εκτιμητές της τράπεζας αξίζει από 6.000 έως 8.000 ευρώ. Αν έχει κυκλοφορήσει για περισσότερα έτη τότε η αξία του μειώνεται ακόμη περισσότερο. Οπότε ο καταναλωτής θα πρέπει να παραδώσει το όχημά του και να συνεχίσει να αποπληρώνει το δάνειό του για το υπόλοιπο ποσό που κυμαίνεται από 9.000 έως 7.000 ευρώ αντίστοιχα. Με λίγα λόγια ο καταναλωτής χάνει το αυτοκίνητό του και εξακολουθεί να πληρώνει γι' αυτό...
Οι τράπεζες
Πάντως τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα σε καμία περίπτωση δεν επιθυμούν να πάρουν πίσω τα αυτοκίνητα καθώς η φύλαξή τους κοστίζει ακριβά ενώ από την άλλη μεριά είναι αβέβαιη η μεταπώλησή τους σε εμπόρους.
Η αβεβαιότητα που υπάρχει στην οικονομία αλλά και στην κοινωνία έχει δημιουργήσει απίστευτες συνέπειες σε όλη την αγορά και δη σε εκείνη του αυτοκινήτου όπου το πιο φθηνό προϊόν στοιχίζει τουλάχιστον μερικές χιλιάδες ευρώ.
Από την άλλη μεριά οι τρά πεζες είναι γνωστό πως δεν εγκρίνουν δάνεια για αγορά Ι.Χ. αν ο υποψήφιος αγοραστής δεν καταβάλει με μετρητά τουλάχιστον το 40% της αξίας του μοντέλου που τον ενδιαφέρει. Με δεδομένα τα παραπάνω οι εκτιμήσεις στελεχών της αγοράς Ι.Χ. είναι πραγματικά δυσοίωνες ενώ τα κανόνια και τα λουκέτα που θα σκάσουν τους επόμενους μήνες, όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν, θα είναι πολύ πιο ηχηρά από εκείνα του παρελθόντος.
ΠΗΓΗ: Ημερησία
"Φρένο" στην εξίσωση φόρου πετρελαίου κίνησης-θέρμανσης
Πίσω φαίνεται να κάνει το οικονομικό επιτελείο στην εξίσωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης του πετρελαίου θέρμανσης με το κίνησης λόγω της έκρηξης των διεθνών τιμών του πετρελαίου.
«Όλα τα εξετάζουμε», απάντησε κορυφαίο στέλεχος του υπουργείου Οικονομικών όταν ρωτήθηκε σχετικά χωρίς ωστόσο να πει περισσότερα για το θέμα.
Η εγκατάλειψη του μέτρου της εξίσωσης του φόρου στο πετρέλαιο θέρμανσης θα φέρει όμως πρόσθετα μέτρα αφού θα λείψουν φέτος από τα δημόσια ταμεία 400 εκατ ευρώ.
Σύμφωνα με το Μνημόνιο τα έσοδα από την εξίσωση του φόρου στο πετρέλαιο θέρμανσης ανέρχονται φέτος σε 600 εκατ. ευρώ εκ των οποίων περίπου 200 εκατ. ευρώ θα «μοιραζόταν» στις αδύναμες εισοδηματικά ομάδες του πληθυσμού με τη μορφή επιδόματος θέρμανσης.
Έτσι, στην περίπτωση που αποφασιστεί να μην εφαρμοστεί από τον Οκτώβριο το μέτρο της εξίσωσης του πετρελαίου θέρμανσης τότε στο ποσό των 1,74 δισ. ευρώ των πρόσθετων μέτρων που ήδη προβλέπονται για φέτος, θα πρέπει να προστεθούν και τα 400 εκατ. ευρώ. Δηλαδή το «έκτακτο» πακέτο για φέτος θα ξεπεράσει 2,1 δισ. ευρώ.
Όλα τα άρθρα του συντάκτη σε RSS
ΠΗΓΗ: Έθνος
Πριµ εισφορών κατά απολύσεων
Μικρότερες κατά 75% εισφορές θα καταβάλλουν στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για 12 µήνες οι εργοδότες που εντάσσονται στο πρόγραµµα διατήρησης, για 18 µήνες, των θέσεων εργασίας. Σύµφωνα µε εγκύκλιο του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ύστερα από την τροποποίηση που έκανε ο ΟΑΕ∆, στο πρόγραµµα µπορεί να ενταχθεί εργοδότης που απασχολεί ακόµη και έναν εργαζόµενο.
Η επιδότηση της εργοδοτικής εισφοράς για µισθό 1.300 ευρώ φτάνει τα 273,59 ευρώ (αντί εισφοράς 364,78 ευρώ, ο εργοδότης καταβάλλει 91,19 ευρώ σύµφωνα µε το παράδειγµα) και γίνεται και στα δώρα και στο επίδοµα αδείας. Προϋπόθεση είναι να διατηρηθεί η θέση εργασίας για 18 µήνες (12 µήνες µε επιδότηση + 6 µήνες χωρίς επιδότηση). Στις επιχειρήσεις µεπάνω από 50 άτοµα µπορούν να ενταχθούν σε πρόγραµµα επιδότησης των εισφορών έως 30 εργαζόµενοι.
Με εγκύκλιό του το ΙΚΑ ενηµερώνει τους επιχειρηµατίες που επιθυµούν να ενταχθούν στο ανανεωµένο πρόγραµµα του ΟΑΕ∆ – για το 2011 – επιχορήγησης 200.000 θέσεων πλήρους απασχόλησης, µε επιδότηση των εργοδοτικών εισφορών για τη διατήρηση 400.000 θέσεων εργασίας, ότι υπάρχουν τροποποιήσεις σε σχέση µε το πρόγραµµα του 2010 στα εξής σηµεία:
n Το ανώτατο όριο των επιχορηγουµένων µειώνεται σε 30 αντί για 80 εργαζόµενους που ίσχυε σε επιχειρήσεις που απασχολούν πάνω από 50 άτοµα.
n Στο πρόγραµµα εντάσσονται και επιχειρήσεις που απασχολούν ένα άτοµο µε πλήρη απασχόληση.
Ως ποσό επιχορήγησης ορίζεται το ποσό που αντιστοιχεί στο 75% των µηνιαίων εργοδοτικών εισφορών για όλους τους κλάδους κύριας ασφάλισης του ΙΚΑ (µεικτή, ΒΑΕ και επαγγελµατικός κίνδυνος) και της επικουρικής ασφάλισης του ΕΤΕΑΜ, καθώς και στις µηνιαίες εργοδοτικές εισφορές, εκείνων που το ΙΚΑ εισπράττει ή συνεισπράττει υπέρ Φορέων και Κλάδων Κοινωνικής Ασφάλισης. Επίσης, ως ποσό επιχορήγησης ορίζεται επιπλέον το ποσό που αντιστοιχεί στο 75% των εργοδοτικών εισφορών, των δώρων Χριστουγέννων και Πάσχα και των επιδοµάτων αδείας.
ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ του ΟΑΕ∆, µε στόχο τη δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, µε επιδότηση των ασφαλιστικών εισφορών ως κίνητρο για την πρόσληψη 2.300 ανέργων, εκ των οποίων 2.200 µε πλήρη απασχόληση και 100 µε µερική, το ΙΚΑ ενηµερώνει τους ενδιαφερόµενους ότι για να υπαχθεί µια επιχείρηση στο πρόγραµµα δεν θα πρέπει να έχει προβεί, κατά τη διάρκεια του εξαµήνου πριν από την αίτηση υπαγωγής στο πρόγραµµα, σε µείωση του προσωπικού της λόγω καταγγελίας σύµβασης εργασίας ή εθελουσίας εξόδου που γίνεται µε πρωτοβουλία του εργοδότη. Σε περίπτωση απόλυσης, η επιχείρηση θα πρέπει να έχει αντικαταστήσει τον µισθωτό έως την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης συµµετοχής στο πρόγραµµα. Η διάρκεια της επιχορήγησης ορίζεται σε 36 µήνες. Μετά τη λήξη της επιχορήγησης οι επιχειρήσεις δεσµεύονται να διατηρήσουν το προσωπικό για 12 µήνες ακόµα.
Ως ποσό επιχορήγησης ορίζεται το ποσό που αντιστοιχεί στις ασφαλιστικές εισφορές για όλους τους κλάδους κύριας ασφάλισης του ΙΚΑ και της επικουρικής ασφάλισης του ΕΤΕΑΜ, καθώς και στις ασφαλιστικές εισφορές που το ΙΚΑ εισπράττει ή συνεισπράττει υπέρ Φορέων και Κλάδων Κοινωνικής Ασφάλισης.
ΠΗΓΗ: Τα Νέα
Φρένο στο «υπεργρήγορο Ιντερνετ»
Πλήρως ρυθµιζόµενο από τη Ρυθµιστική Αρχή Τηλεπικοινωνιών θα είναι τελικά το «υπεργρήγορο Ιντερνετ» (VDSL) που σχεδιάζει να προσφέρει στους συνδροµητές του ο ΟΤΕ.
Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ) ανακοίνωσε χθες την απόφασή της να απαγορεύσει προσωρινά στον ΟΤΕ να διαθέσει στη λιανική υπηρεσίες VDSL για διάστηµα έξι µηνών. Η ΕΕΤΤ στηρίζει την απόφασή της αυτή στη σύσταση της Κοµισιόν «σχετικά µε τη ρυθµιζόµενη πρόσβαση σε δίκτυα νέας γενιάς». Τα µέτρα κατά του ΟΤΕ αποσκοπούν ουσιαστικά στο να µην αποκτήσει ο Οργανισµός χρονικό πλεονέκτηµα στο λανσάρισµα νέων υπηρεσιών έναντι των ανταγωνιστών του.
Σύµφωνα µετην απόφαση της Ρυθµιστικής Αρχής, η υιοθέτηση συγκεκριµένων µέτρων – προσωρινού χαρακτήρα – για το VDSL κρίθηκε αναγκαία προκειµένου:
n Να αποφευχθεί κάθε χρονικό ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα της ΟΤΕ Α.Ε. στη λιανική αγορά VDSL.
n Να διασφαλιστεί η αποτελεσµατική πρόσβαση στο VDSL και για τους εναλλακτικούς παρόχους σε κοστοστρεφείς τιµές εγκεκριµένες από την ΕΕΤΤ.
n Να προστατευτούν οι τελικοί χρήστες - πελάτες του ΟΤΕ και των εναλλακτικών παρόχων, που διαθέτουν ήδη συνδέσεις DSL, από τυχόν παρεµβολές σε επίπεδο φάσµατος τοπικού βρόχου.
ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ VDSL. Tο VDSL (Very high-bitrate/high speed DSL) αποτελεί την επόµενη γενιά των τεχνολογιών της µορφής xDSL, προσφέροντας υψηλές ταχύτητες πρόσβασης στο Ιντερνετ µέσω της υπάρχουσας τηλεπικοινωνιακής υποδοµής.

Όλα τα άρθρα του συντάκτη σε RSS
ΠΗΓΗ: Τα Νέα
Λουκέτο¨ σε επιχειρήσεις που δεν πληρώνουν εισφορές Αυστηρό μήνυμα προς τις επιχειρήσεις που δεν καταβάλλουν ασφαλιστικές εισφορές στους εργαζομένους, απειλώντας ακόμη και με «λουκέτο» στην περίπτωση που δεν είναι συνεπείς, απηύθυνε από τη Βουλή ο αναπληρωτής υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Γ. Κουτρουμάνης, ο οποίος ξεκαθάρισε πως δεν υπάρχει περιθώριο μη εφαρμογής του νόμου, λέγοντας με νόημα: «Το πολιτικό σύστημα δίνει τις τελευταίες του εξετάσεις».
Την ίδια ώρα, εφιαλτικές είναι οι προβλέψεις της ΓΣΕΕ για την ανεργία, καθώς το ποσοστό της αναμένεται να φτάσει στο τέλος του 2011 στο 22% και οι άνεργοι στο 1,2 εκατομμύρια σε απόλυτο αριθμό.
Συγκεκριμένα, ο κ. Κουτρουμάνης ενημερώνοντας την επιτροπή για την παρακολούθηση του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης, έκανε γνωστό ότι το υπουργείο έχει καταρτίσει λίστα με τους οφειλέτες.
«Έχουμε», τόνισε, «κάνει κατάσταση με τους οφειλέτες και συνεχίζεται η επικαιροποίηση της και θα πάμε σε μέτρα αναγκαστικής είσπραξης. Θα ξεκινήσουμε από τους μεγαλοφειλέτες και θα πάμε και σε κλείσιμο επιχειρήσεων, για να καταλάβουν κάποιοι ότι δεν μπορούν για δέκα ή είκοσι χρόνια να είναι τόσο ασυνεπείς στις υποχρεώσεις του».
Και συνέχισε, λέγοντας: «Το πολιτικό σύστημα δίνει τις τελευταίες του εξετάσεις. Οι γενιές της μεταπολίτευσης μεγάλωσαν με τα πρότυπα του φοροφυγά., του φοροκλέφτη, του εισφοροκλέφτη, του αεριτζή. Ο συνεπής εθεωρείτο το κορόϊδο. Πρέπει να πούμε αλήθειες στον κόσμο, ότι και ο αγρότης οφείλει να πληρώσει τις εισφορές του και ο επαγγελματίας τους φόρους του».
Εν τω μεταξύ, σύμφωνα με τον Επιστημονικό Διευθυντή του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ Σ. Ρομπόλη οι εκτιμήσεις που υπάρχουν είναι ότι η ανεργία θα φτάσει στο τέλος του 2011 στο 22% και ο αριθμός των ανέργων σε 1,2 εκατομμύρια, με «την αναθεώρηση αν χρειαστεί – όπως είπε – να γίνει προς τα πάνω».
Πρόσθεσε, ακόμη, ότι για να φτάσει η ανεργία στα επίπεδα του 2008 (7,8%) θα πρέπει να περιμένουμε ως το 2022-23. Τέλος, οι επιπτώσεις είναι μεγάλες από την ανεργία και στα ασφαλιστικά ταμεία, τα οποία χάνουν έσοδα 3,5 δισ. ευρώ από τη μη καταβολή εισφορών.
ΠΗΓΗ: Ημερησία
Και καλόγριες έβγαλαν καταθέσεις στο εξωτερικό!
Την αποκάλυψη βόμβα ότι ακόμη και καλόγριες έβγαλαν χρήματα στο εξωτερικό έκανε ο Πρόεδρος της Αρχής για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, αντιεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Π. Νικολούδης.
Ενημερώνοντας την επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής έκανε λόγο για ένα ευρύ φάσμα ανθρώπων από πάμπλουτους μέχρι καλόγριες που μετέφεραν τις καταθέσεις τους στο εξωτερικό, προσθέτοντας με αρκετή δόση πικρίας: «Όλοι μαζί τα … φύγαμε».
Εξάλλου, αίσθηση προκάλεσε η αναφορά του ότι «οι πολιτικοί δεν είναι οι πιο διεφθαρμένοι», την ίδια ώρα που στην επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης ξεκινούσε η συζήτηση του νομοσχεδίου για την αλλαγή του νόμου περί ευθύνης υπουργών, το οποίο βρίσκει σύμφωνη την πλειοψηφία των κομμάτων.
«Η μεταφορά κεφαλαίων στο εξωτερικό είναι ένα πολύ σπουδαίο ζήτημα. Είναι γνωστή σε όλους η ρήση «όλοι τα φάγαμε». Εγώ δεν ξέρω αν είναι σωστό ή όχι. Μπορώ όμως να σας πω με πολύ μεγάλη πικρία ότι «όλοι μαζί τα φύγαμε». Ως πολίτης αυτής της χώρας με διακατέχει πολύ μεγάλη θλίψη όταν βλέπω το είδος, το φάσμα, τον αριθμό, το πλήθος των ανθρώπων που έσπευσαν να πάρουν τα λεφτά τους και να τα πάνε στο εξωτερικό. Από πάμπλουτους μέχρι καλόγριες. Γι' αυτό σας λέω ότι οι πολιτικοί δεν είναι οι πιο διεφθαρμένοι» τόνισε χαρακτηριστικά ο κ. Νικολούδης.
Επιπλέον, ο Πρόεδρος της Αρχής απαντώντας σε βροχή ερωτήσεων για τους ελέγχους που έχει κάνει σε πολιτικά πρόσωπα από το 2010, θέλησε «να πει τη δική του – κατά τον ίδιο – αλήθεια για όσους ανερυθρίαστα πετάνε λίθους στην πολιτική»: «Σας διαβεβαιώνω» ενημέρωσε τους βουλευτές «ότι τεκμηριωμένα το τελικό συμπέρασμα που έβγαλα ελέγχοντας έναν μεγάλο αριθμό πολιτικών είναι ότι οι πολιτικοί δεν είναι η περισσότερο διεφθαρμένη κοινωνική ομάδα στη χώρα». Συμπλήρωσε, μάλιστα, ότι για τον βουλευτή υπάρχει η αναστροφή του βάρους της απόδειξης των πηγών των χρημάτων τους, ενώ δεν ισχύει το ίδιο για άλλες ομάδες που δεν δίνουν λόγο πουθενά, με αποτέλεσμα –όπως είπε – μαζί με της off shore «αυτό να είναι το καταφύγιο παρανόμων».
«Ο δημόσιος βίος πρέπει να καθαριστεί από τις υπόνοιες των πολιτών στο Βασίλειο της Δανιμαρκίας» σημείωσε από την πλευρά του ο κ. Καστανίδης, ο οποίος κάλεσε τα κόμματα να στηρίξουν το νομοσχέδιο, προκειμένου να καταγραφεί ως συνολική πρωτοβουλία της Βουλής, προσθέτοντας πως «πρέπει να υπάρξουν παραδειγματικές τιμωρίες για τους λίγους πολιτικούς που καταπατούν τον όρκο τους, ενώ η μεγάλη πλειοψηφία των πολιτικών είναι έντιμη». Υπέρ τάσσονται ΝΔ, ΛΑΟΣ, «παρών» ψηφίζει το ΚΚΕ, επιφυλάσσεται ο ΣΥΡΙΖΑ.
ΠΗΓΗ: Ημερησία
Σύνταξη έως πέντε χρόνια νωρίτερα λόγω παιδιών
Η δυνατότητα εξαγοράς έως και πέντε πλασµατικών ετών για τη γέννηση παιδιών και στον ιδιωτικό τοµέα και η αυστηροποίηση των προϋποθέσεων για την καταβολή του ΕΚΑΣ είναι ορισµένες από τις ρυθµίσεις που εισάγει το πολυνοµοσχέδιο των 150 σελίδων το οποίο έδωσε χτες σε δηµόσια διαβούλευση ο αναπληρωτής υπουργός Εργασίας κ. Γ. Κουτρουµάνης καιαφοράσε ένα εκατοµµύριο ασφαλισµένους και συνταξιούχους. Μεταξύ άλλων περιλαµβάνονται ρυθµίσεις για:
Προστασία από απόλυση λόγω µητρότητας αλλά και ευνοϊκές ρυθµίσεις για ανέργους.
Βελτίωση των διατάξεων που αφορούν τη σύνταξη των διαζευγµένων, έτσι ώστε το ποσό της σύνταξης για τον διαζευγµένο/η να είναι ανάλογο και µε τα χρόνια της συµβίωσης µε τον πρώην σύζυγο και να φτάνει έως και 50%.
Την έκδοση προσωρινής σύνταξης, για να σταµατήσει η οδύσσεια των ασφαλισµένων που µπορεί να διαρκέσει και δύο χρόνια στην περίπτωση διαδοχικής ασφάλισης.
Πιλοτική εφαρµογή της ηλεκτρονικής κάρτας εργασίας, που οδηγεί σε µείωση των εργοδοτικών εισφορών.
ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ. Η αναγνώριση πλασµατικού χρόνου γίνεται µε τις ίδιες προϋποθέσεις και από τον άνδρα και από τη γυναίκα µε καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών (20% επί του 25πλάσιου ηµεροµισθίου του ανειδίκευτου εργάτη για κύρια σύνταξη και 6% για επικουρική). ∆ηλαδή περίπου 1.500 έως 1.800 ευρώ για κάθε χρόνο εξαγοράς. Σύµφωνα µε τη σχετική διάταξη στους ασφαλισµένους των φορέων κύριας και επικουρικής ασφάλισης αρµοδιότητας του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, πλην ΟΓΑ, καθώς και του Ναυτικού Αποµαχικού Ταµείου (ΝΑΤ) αναγνωρίζεται πλασµατικός χρόνος για κάθε παιδί, ο οποίος ανέρχεται σε ένα έτος ή 300 ηµέρες ασφάλισηςγια το πρώτο παιδί και σε δύο έτη ή 600 ηµέρες ασφάλισης για κάθε επόµενο παιδί και µέχρι το τρίτο. Ο χρόνος που αναγνωρίζεται λαµβάνεται υπόψη τόσο για τη θεµελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώµατος όσο και για την προσαύξηση του ποσού της σύνταξης, υπό την προϋπόθεση ότι οι ασφαλισµένοι έχουν συµπληρώσει τουλάχιστον 3.600 ηµέρες ή 12 έτη ασφάλισης.
ΑΝ ΣΥΝΤΡΕΧΕΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗ σε περισσότερους του ενός φορείς κύριας ή επικουρικής ασφάλισης ή στο ∆ηµόσιο, το δικαίωµα αναγνώρισης του ανωτέρω χρόνου ασκείται σε έναν µόνο φορέα κύριας και σε έναν επικουρικής ασφάλισης, κατ’ επιλογήν. Ο εν λόγω αναγνωριζόµενος χρόνος δε συνυπολογίζεται για τη συµπλήρωση του απαιτούµενου χρόνου ασφάλισης για τη συνταξιοδότηση των µητέρων ανηλίκων ή ανίκανων για κάθε βιοποριστική εργασία παιδιών και χήρωνπατέρων ανηλίκων ή ανάπηρων παιδιών, των κατά περίπτωση απαιτούµενων ηµερών ασφάλισης στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλµατα, του προβλεπόµενου από καταστατικές διατάξεις χρόνου για συνταξιοδότηση σε περίπτωση απόλυσης, καθώς και για τη θεµελίωση δικαιώµατος συνταξιοδότησης ή προσαύξηση της σύνταξης µε τις ειδικές διατάξεις των Ν. 3717/2008,3371/2005 και 3762/2008. Η αναγνώριση του ανωτέρω πλασµατικού χρόνου γίνεται µε αίτηση των ενδιαφεροµένων και την καταβολή για κάθε µήνα ποσού εξαγοράς υπολογιζόµενου µεποσοστό 20% για τους φορείς κύριας ασφάλισης και 6% της επικουρικής επί του 25πλασίου του ηµεροµισθίου ανειδίκευτου εργάτη που ισχύει κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης. Οι ασφαλιστικές εισφορές για την αναγνώριση καταβάλλονται είτε εφάπαξ εντός τριµήνου από την κοινοποίηση της απόφασης, οπότε παρέχεται έκπτωση 15%, είτε σε µηνιαίες δόσεις, ο αριθµός των οποίων είναι ίσος µε τους αναγνωριζόµενους µήνες. Η πρώτη καταβάλλεται µέχρι το τέλος του επόµενου µήνα από την κοινοποίηση της απόφασης. Καθυστέρηση καταβολής δόσης συνεπάγεται επιβάρυνσή της µε τα εκάστοτε προβλεπόµενα πρόσθετα τέλη.
Σε περίπτωση θεµελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώµατος ή προσαύξησης του ποσού της σύνταξης, πριν από τον χρόνο εξόφλησης της εισφοράς εξαγοράς, παρακρατείται κάθε µήνα από τη σύνταξη και µέχρι την εξόφληση ποσό ίσο µε το 1/4 της σύνταξης. Η σύνταξη καταβάλλεται από την ηµεροµηνία που ορίζουν οι καταστατικές διατάξεις του ασφαλιστικού φορέα,.
Με τις ίδιες προϋποθέσεις η αναγνώριση για άνδρες και γυναίκες
Πιο αυστηρά τα κριτήρια για τη χορήγηση του ΕΚΑΣ
Ολα τα εισοδήµατα του συνταξιούχου (εκτός των κοινωνικών επιδοµάτων)θα συνυπολογίζονται στα κριτήρια για τη χορήγηση του ΕΚΑΣ. Αντιµετωπίζεται έτσι ένα πρόβληµα καταστρατήγησης του αρχικού νόµου και δικαιότερης κατανοµήςτων πόρων για την ενίσχυση χαµηλοσυνταξιούχων που έχουν µεγαλύτερη ανάγκη. Αυτό σηµαίνει ότισε συνταξιούχους µε υψηλότερα συνολικά εισοδήµατα (µε βάση τα ποσά που ορίζονται στο νοµοσχέδιο) δεν θα χορηγείται πλέον το ΕΚΑΣ.
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ από 1/1/2011, το Επίδοµα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΚΑΣ) καταβάλλεται στους συνταξιούχους γήρατος, αναπηρίας και θανάτου, των οργανισµών κύριας ασφάλισης αρµοδιότητας υπουργείουΕργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, πλην ΟΓΑ,καθώς και τουΝαυτικούΑποµαχικού Ταµείου(ΝΑΤ), απότους φορείς που συνταξιοδοτούνται, εφόσον πληρούν αθροιστικά τις παρακάτω προϋποθέσεις: 1. Οι συνταξιούχοι γήρατος και θανάτου να έχουνσυµπληρώσει την 1η Ιανουαρίου 2011 το 60ό έτος της ηλικίαςτους. Για τους συνταξιούχους λόγωαναπηρίας, καθώς και γιατα τέκναπου λαµβάνουν σύνταξη λόγω θανάτου του γονέα τους, δεν απαιτείται όριο ηλικίας. 2. Το συνολικό καθαρό ετήσιο εισόδηµά τους από συντάξεις (κύριες, επικουρικές και βοηθήµατα), µισθούς, ηµεροµίσθια και λοιπά επιδόµατα που χορηγήθηκαν σε µισθωτό, να µην υπερβαίνει το ποσό των οχτώ χιλιάδων τετρακοσίων εβδοµήντα δύο ευρώ και εννέα λεπτών (8.472,09 ευρώ). Από το εισόδηµα αυτό εξαιρούνται τα ποσάπου αντιστοιχούν στη σύνταξη αναπήρων και θυµάτων πολεµικής περιόδου κατά την εκτέλεση της στρατιωτικής υπηρεσίας, στην ισόβια σύνταξη σε πολύτεκνες µητέρες καθώς και στα προνοιακάβοηθήµατα του υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
3. Το συνολικό ετήσιο ατοµικό φορολογούµενο πραγµατικό ή τεκµαρτό καθώς καιτο απαλλασσόµενο ή φορολογούµενοµε ειδικό τρόπο εισόδηµα του συνταξιούχου να µην υπερβαίνει το ποσό των εννέα χιλιάδων οχτακοσίων ογδόντα τεσσάρων ευρώ και έντεκα λεπτών (9.884,11 ευρώ).
4. Το συνολικό ετήσιοοικογενειακό φορολογούµενο πραγµατικό ή τεκµαρτό καθώς και το απαλλασσόµενο ή φορολογούµενοµε ειδικό τρόπο εισόδηµα να µην υπερβαίνει το ποσό των δεκαπέντε χιλιάδων τριακοσίων ογδόντα ευρώ και ενενήντα λεπτών (15.380,90 ευρώ). Τα παραπάνω ποσά αφορούν εισοδήµατα που δηλώθηκαν µε τη δήλωση φορολογίας εισοδήµατος του προηγούµενου οικονοµικού έτους. 5. ∆ιαµένουν µόνιµα στην Ελλάδα. Το ΕΚΑΣ χορηγείται και σε εκείνους που θακαταστούνσυνταξιούχοι των ανωτέρωοργανισµών κύριας ασφάλισης µετάτην 1η Ιανουαρίου 2011, εφόσον συντρέχουν στο πρόσωπό τους οι προϋποθέσεις.

Όλα τα άρθρα του συντάκτη σε RSS
ΠΗΓΗ: Τα Νέα
«Παράθυρο» για μείωση εισφορών για τους μικροεπαγγελματίες της περιφέρειας
Ανοιχτό άφησε ο αναπληρωτής υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Γ. Κουτρουμάνης το ενδεχόμενο μείωσης των ασφαλιστικών εισφορών του ΟΑΕΕ για τους μικροεπαγγελματίες, που διατηρούν επιχειρήσεις ειδικά σε περιοχές με μικρό πληθυσμό.
"Οι υπηρεσίες του υπουργείου μελετούν συνεχώς το γενικότερο πρόβλημα της ασφάλισης των επαγγελματοβιοτεχνών και εμπόρων της περιφέρειας, με γνώμονα τη διασφάλιση των συμφερόντων των ίδιων των ασφαλισμένων, σε συνδυασμό με τη βιωσιμότητα του ΟΑΕΕ, δεδομένου ότι εύρωστος και υγιής ΟΑΕΕ θα είναι σε θέση να βελτιώνει συνεχώς το επίπεδο των παροχών του. Στο πλαίσιο αυτό, θα εξεταστούν και οι δυνατότητες μείωσης των καταβλητέων ασφαλιστικών εισφορών", ανέφερε ο Γ. Κουτρουμάνης, σε έγγραφο που διαβίβασε στη Βουλή.
Απαντώντας σε ερώτηση του βουλευτή της Ν.Δ., Κωνσταντίνου Τσιάρα, ο αναπληρωτής υπουργός τόνισε ότι με το παλαιό καθεστώς -που επέτρεπε σε μικροεπαγγελματίες, οι οποίοι δραστηριοποιούνται σε οικισμούς κάτω των 2.000 κατοίκων, να ασφαλίζονται στον ΟΓΑ αντί του ΟΑΕΕ- "υπήρχαν σοβαρές στρεβλώσεις, καθώς πληθώρα επαγγελματιών σε όλη την περιφέρεια εξαιρούνταν από την ασφάλιση στον ΟΑΕΕ και υπάγονταν στην ασφάλιση στον ΟΓΑ, με αποτέλεσμα ο ΟΓΑ να έχει πλέον μετατραπεί σε οργανισμό ασφάλισης ελευθέρων επαγγελματιών".
Ο Γ. Κουτρουμάνης επισήμανε ότι με το σημερινό καθεστώς οι επαγγελματοβιοτέχνες και έμποροι της περιφέρειας, στη μεγάλη τους πλειονότητα, ασφαλίζονται υποχρεωτικά στον ΟΓΑ, ύστερα βέβαια από εξέταση των εισοδημάτων τους. Σε περίπτωση όμως που ο μέσος όρος των εισοδημάτων τους της τελευταίας τριετίας υπερβαίνει το 400πλάσιο του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη, ασφαλίζονται υποχρεωτικά στον ΟΑΕΕ.
Επίσης, σύμφωνα με τον αναπληρωτή υπουργό, στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ υπάγονται υποχρεωτικά, για λόγους δικαιοσύνης και οι επαγγελματοβιοτέχνες και έμποροι που, ενώ έχουν την έδρα της επιχείρησης τους σε περιοχές ειδικών πληθυσμιακών κριτηρίων, ασκούν τη δραστηριότητα τους σε περιοχές υποχρεωτικής ασφάλισης του ΟΑΕΕ.
ΠΗΓΗ: Ελευθεροτυπία
Τα νέα μέτρα: Εκτακτη εισφορά, φόροι σε χυμούς - αναψυκτικά και αύξηση ΦΠΑ
Στο μέτωπο των εσόδων προωθούνται αλλαγές στην ρύθμιση για τα ληξιπρόθεσμα χρέη έτσι ώστε να χαμηλώσουν οι δόσεις αποπληρωμής και να γίνει πιο ελκυστική η αποπληρωμή τους για τους υπόχρεους.
Για την αύξηση των φορολογικών εσόδων η τρόικα έχει προτείνει να έρθουν νωρίτερα και να εφαρμοστούν από το 2011 ορισμένα από τα μέτρα του 2012 που προβλέπονται στο μνημόνιο. Ειδικότερα κατά τις ίδιες πληροφορίες τα μέτρα των οποίων η εφαρμογή πιθανότατα θα επισπευσθεί είναι η επιβολή ειδικού φόρου κατανάλωσης στα αναψυκτικά και τους χυμούς αλλά και η διεύρυνση της βάσης του Φ.Π.Α με μετάταξη αγαθών και υπηρεσιών από τον χαμηλό συντελεστή 13% στον υψηλό συντελεστή 23%. Αν τα δύο αυτά μέτρα τεθούν σε ισχύ στο δεύτερο μισό του τρέχοντος έτους τα πρόσθετα έσοδα που αναμένεται να φέρουν στα δημόσια ταμεία προσεγγίζουν τα 300 εκατ. ευρώ.
Επιπρόσθετα στο οικονομικό επιτελείο έχει κατατεθεί και πρόταση για την επιβολή έκτακτης εισφοράς στους ελεύθερους επαγγελματίες ενδεχόμενο πάντως το οποίο έχει απορρίψει επί του παρόντος ο υπουργός Οικονομικών.
Ειδικότερα χθες ο κ. Παπακωνσταντίνου ανέφερε πως στο μνημόνιο υπάρχει πρόβλεψη για λήψη μέτρων δημοσιονομικής απόδοσης ίσης με τρία τέταρτα της μονάδας του ΑΕΠ (δηλαδή 1,72 δις ευρώ) σε περίπτωση που αυξηθούν τα ρίσκα στην εκτέλεση του φετινού προϋπολογισμού.
Πρόσθεσε πως δεν έχει ακόμη ληφθεί απόφαση για το πως θα κατανεμηθούν τα μέτρα σε έσοδα και δαπάνες. Διευκρίνισε δε ότι εντός του επόμενου μήνα θα ξεκαθαριστεί αν η κυβέρνηση προχωρήσει στην λήψη μέτρων.
Επίσης έκανε αναφορά στο αποθεματικό που δημιουργείται μήνα με τον μήνα στις δαπάνες.
Το οικονομικό επιτελείο κάθε μήνα εκταμιεύει το 1/14 των κονδυλίων για κάθε υπουργείο αντί το 1/12 υπό κανονικές συνθήκες. Στον “κανόνα” αυτό δεν συμπεριλαμβάνονται τα κονδύλια για μισθούς και συντάξεις.
Αν τώρα στο τέλος του τρίτου τριμήνου του έτους διαπιστωθεί πως ο προϋπολογισμός δεν βγαίνει τότε τα ποσά που έχουν παρακρατηθεί από κάθε υπουργείο ως αποθεματικό δεν θα δοθούν και θα χρησιμοποιηθούν για την μείωση του ελλείμματος.
Η τρόικα μέχρι στιγμής δεν έχει μείνει ικανοποιημένη από τις επιδόσεις του οικονομικού επιτελείου ως προς την συλλογή των φορολογικών εσόδων και έχει εκφράσει την ανησυχία της για πιθανό ...εκτροχιασμό του προϋπολογισμού.
Στο υπουργείο Οικονομικών σημειώνουν πάντως πως δεν υπάρχει περίπτωση να μην πιαστεί φέτος ο στόχος για την μείωση του ελλείμματος στα 17 δις ευρώ ή το 7,4% του ΑΕΠ.
ΠΗΓΗ: Ημερησία
Επιτόκια ρεκόρ έως 5% για προθεσµιακές καταθέσεις
Επιτόκια ρεκόρ που φτάνουν το 5% σε προθεσµιακές καταθέσεις, το 7% σε λογαριασµούς µισθοδοσίας και το 10% σε κλιµακωτές καταθέσεις προσφέρουν πλέον οι τράπεζες προκειµένου να δελεάσουν τους καταθέτες. Την ίδια στιγµή, νέα επενδυτικά προϊόντα εγγυηµένου κεφαλαίου έχουν κάνει την εµφάνισή τους στα τραπεζικά γκισέ, επιτρέποντας στους ενδιαφεροµένους να ποντάρουν στα ξένα χρηµατιστήρια ή σε άλλες αγορές χωρίς φόβο για το αρχικό κεφάλαιο της επένδυσής τους.
Με δεδοµένο λοιπόν ότι οι τράπεζες είναι διατεθειµένες να πληρώσουν ακριβά το ζεστό χρήµα, όσοι καταθέτες διαθέτουν ένα αξιοσέβαστο ποσό, της τάξεως των 30.000-50.000 ευρώ, µπορούν να ζητήσουν – και να εξασφαλίσουν – µεικτή απόδοση της τάξεως του 4,5%-5% για τρεις ή έξι µήνες. Αν µάλιστα κάποιος διαθέτει ακόµα µεγαλύτερη ρευστότητα και είναι διατεθειµένος να εµπιστευθεί µια µικρότερη τράπεζα, τα επιτόκια µπορεί να ξεπεράσουν µε ευκολία το 5%.
Εντούτοις, θα πρέπει να σηµειωθεί ότι τα επιτόκια αυτά σε καµία περίπτωση δεν αφορούν τους καταθέτες ταµιευτηρίου, καθώς σε αυτήν την κατηγορία λογαριασµών τα επιτόκια παραµένουν συµβολικά, αρκετά κάτω από το 1%.
ΟΙ ΑΠΟ∆ΟΣΕΙΣ. Σε απόλυτους αριθµούς λοιπόν και για όσο ισχύουν οι τρέχουσες συνθήκες, ανάλογα µε το ποσό αλλά και τη σχέση του πελάτη µε την τράπεζα, στις παραδοσιακές προθεσµιακές καταθέσεις, διάρκειας τριών έως 12 µηνών, το επιτόκιο κυµαίνεται από 4% έως και 5% (πριν από την αφαίρεση του φόρου 10%). Μάλιστα, σε αντίθεση µε το παρελθόν, οι τράπεζες πλέον δεν φείδονται των υψηλών επιτοκίων, ακόµα και αν πρόκειται για µικρότερα ποσά, της τάξεως των 50.000 ευρώ. ∆ηλαδή, ακόµα και για 20.000 ή 30.000 ευρώ µπορεί κάποιος να διαπραγµατευθεί και να εξασφαλίσει αξιόλογες αποδόσεις.
ΚΛΙΜΑΚΩΤΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ. Παράλληλα, έδαφος στις προτιµήσεις των επενδυτών κερδίζουν σταθερά οι λεγόµενες κλιµακωτές καταθέσεις, οι οποίες έρχονται να προστεθούν στις παραδοσιακές προθεσµιακές, είτε µε µπόνους επιτόκια σε συγκεκριµένους µήνες, είτε µε αύξηση της απόδοσης για όσο ο πελάτης µένει πιστός. Αξίζει παράλληλα να σηµειωθεί ότι αντίστοιχα προϊόντα µε ιδιαίτερα δελεαστικούς όρους προσφέρουν και οι µεγαλύτερες τράπεζες της χώρας, ενώ σε ετησιοποιηµένη βάση υπάρχουν κλιµακωτές προθεσµιακές καταθέσεις που προσφέρουν µεικτό επιτόκιο 5% ακόµα και για µικρότε ρα ποσά, της τάξεως των 20.000
ευρώ. Σε αυτήν την περίπτωση, οι καταθέσεις προσφέρουν κλιµακωτή αύξηση του επιτοκίου κάθε µήνα, δίνοντας υψηλότερες αποδόσεις σε όσους µείνουν πιστοί στην τράπεζα για µεγάλο διάστηµα, έως 24 µήνες. Μάλιστα, προκειµένου να δελεάσουν τους υποψήφιους πελάτες, οι τράπεζες διαθέτουν προϊόντα-κράχτες στα οποία τα επιτόκια φτάνουν ακόµα και το 10% για έναν µήνα, συνήθως τον τελευταίο. Αυτό συµβαίνει όµως µόνονυπό την προϋπόθεση ότι ο πελάτης θα παραµείνει στην τράπεζα χωρίς να αποσύρει µέρος ή το σύνολο των χρηµάτων του. Και νέα προϊόντα
Επενδυτικά προϊόντα «νέας εσοδείας», τα οποία ποντάρουν είτε στα διεθνή χρηµατιστήρια είτε στις αγορές ενέργειας και εµπορευµάτων, διαθέτουν οι τράπεζες.Με υψηλές προσδοκώµενες αποδόσεις που συχνά αγγίζουν το 10% κατ’ έτος, αλλά και προστασία κεφαλαίουστη λήξη, προωθούν τα συγκεκριµένα προϊόντα ωςεναλλακτική πρόταση στις προθεσµιακές καταθέσεις. Σε αντίθεση µε το παρελθόν, τα επενδυτικά αυτά προϊόντα απευθύνονται σε χαµηλότερα βαλάντια αρχίζοντας από τα3.000 ευρώ καιπωλούνται από το γκισέ των τραπεζικών καταστηµάτων αντί για εξειδικευµένες µονάδες του private banking.

Όλα τα άρθρα του συντάκτη σε RSS
ΠΗΓΗ: Τα Νέα
ΕΚΑΣ: Αυστηρότερα κριτήρια, λιγότεροι δικαιούχοι
Το Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (Ε.Κ.Α.Σ.) είναι το πρώτο κοινωνικό επίδομα που θα υποστεί περικοπές, στο πλαίσιο όσων επιβάλει το μνημόνιο που υπέγραψε η χώρα με τους δανειστές της. Τα κριτήρια χορήγησης του επιδόματος γίνονται αυστηρότερα με αποτέλεσμα να μειωθούν οι συνταξιούχοι που θα δικαιούνται στο σχετικό επίδομα. Αντιθέτως τα χορηγούμενα ποσά παραμένουν τα ίδια.
Για πρώτη φορά στις εισοδηματικές προϋποθέσεις των δικαιούχων τίθεται πέραν του πραγματικού και «το τεκμαρτό εισόδημα», όπως καθώς και «το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα του συνταξιούχου».
Οι αλλαγές περιλαμβάνονται στο νομοσχέδιο που έδωσε χθες στη δημοσιότητα το υπουργείο Εργασίας. Συγκεκριμένα οι συνταξιούχοι για να δικαιούνται το ΕΚΑΣ θα πρέπει να πληρούν αθροιστικά τις εξής προϋποθέσεις :
1. Να έχουν συμπληρώσει την 1η Ιανουαρίου 2011 το 60ό έτος της ηλικίας τους. Για τους συνταξιούχους λόγω αναπηρίας, καθώς και για τα τέκνα που λαμβάνουν σύνταξη λόγω θανάτου του γονέα τους, δεν απαιτείται όριο ηλικίας.
2. Το συνολικό καθαρό ετήσιο εισόδημά τους από συντάξεις, (κύριες, επικουρικές και βοηθήματα), μισθούς, ημερομίσθια και λοιπά επιδόματα που χορηγήθηκαν σε μισθωτό, να μην υπερβαίνει το ποσό των οχτώ χιλιάδων τετρακοσίων εβδομήντα δύο ευρώ και εννέα λεπτών (8.472,09 ευρώ). Από το εισόδημα αυτό εξαιρούνται τα ποσά που αντιστοιχούν στην σύνταξη αναπήρων και θυμάτων πολεμικής περιόδου κατά την εκτέλεση της στρατιωτικής υπηρεσίας , στην ισόβια σύνταξη σε πολύτεκνες μητέρες καθώς και στα προνοιακά βοηθήματα του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
3. Το συνολικό ετήσιο ατομικό φορολογούμενο πραγματικό ή τεκμαρτό καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα του συνταξιούχου να μην υπερβαίνει το ποσό των εννέα χιλιάδων οχτακοσίων ογδόντα τεσσάρων ευρώ και έντεκα λεπτών (9.884,11 ευρώ).
4. Το συνολικό ετήσιο οικογενειακό φορολογούμενο πραγματικό ή τεκμαρτό καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα να μην υπερβαίνει το ποσό των δεκαπέντε χιλιάδων τριακοσίων ογδόντα ευρώ και ενενήντα λεπτών (15.380,90 ευρώ). Τα παραπάνω ποσά αφορούν εισοδήματα που δηλώθηκαν με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος του προηγούμενου οικονομικού έτους.
5. To συνολικό ακαθάριστο καταβαλλόμενο κατά το μήνα που προηγείται εκείνου της έναρξης ισχύος του νόμου αυτού ή -προκειμένου για όσους συνταξιοδοτηθούν μετά την έναρξη ισχύος του νόμου και μέχρι 31.12.2011 - το δικαιούμενο κατά τον πρώτο πλήρη μήνα συνταξιοδότησης ποσό συντάξεων ( κύριων και επικουρικών ) συμπεριλαμβανόμενων και των πάσης φύσεως επιδομάτων, δεν υπερβαίνει τα 850,00 ευρώ.
6. Να διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα
Στους συνταξιούχους λόγω γήρατος που συμπληρώνουν το όριο ηλικίας μετά την ημερομηνία αυτή, το ΕΚΑΣ αρχίζει να καταβάλλεται από την 1η του επόμενου μήνα εκείνου που συμπληρώνουν το 60ό έτος της ηλικίας τους.
Το ποσό του ΕΚΑΣ κλιμακώνεται ως εξής: εφόσον τα συνολικά ποσά από μισθούς και συντάξεις δεν ξεπερνούν τα 7.715,65 ευρώ καταβάλλεται επίδομα 230,00 ευρώ μηνιαίως.
Για εισόδημα από 7.715,66 ευρώ μέχρι 8.018,26 ευρώ επίδομα172,50 ευρώ. Για εισόδημα από 8.018,27 ευρώ και μέχρι 8.219,93 ευρώ δίδεται επίδομα 115 ευρώ. Και για εισόδημα από 8.219,94 ευρώ μέχρι 8.472,09 ευρώ ποσό 57,50 ευρώ.
Τα ίδια ποσά επιδόματος χορηγούνται και στους συνταξιούχους αναπηρίας που λαμβάνουν πλήρη σύνταξη.
Στους συνταξιούχους γήρατος και αναπηρίας που λαμβάνουν μειωμένη σύνταξη, το επίδομα ισούται με 2/3 των ανωτέρω ποσών.
ΠΗΓΗ: Το Βήμα
ΙΧ: Απέσυραν το παλιό, ξέχασαν το καινούριο...
Mόλις 21.000 ιδιοκτήτες παλαιών αυτοκινήτων απέκτησαν καινούριο ή μεταχειρισμένο αυτοκίνητο κατά τη διάρκεια της απόσυρσης του 2009 από τους συνολικά 78.000 κατόχους που τα οδήγησαν στα κέντρα ανακύκλωσης. Δηλαδή από τους 100 που απέσυραν τα I.X. τους μόλις οι 27 τα αντικατέστησαν με καινούρια αυτοκίνητα κάνοντας χρήση των οικονομικών κινήτρων που έδινε το κράτος, ενώ οι υπόλοιποι 72 δεν προέβησαν σε καμία αγορά.
Ωστόσο, στην απόσυρση του 2009 οι καταναλωτές είχαν πολλές επιλογές ώστε να κερδίσουν από το μέτρο, καθώς αν απλά το απέσυραν λάμβαναν χρήματα, ενώ κατά τη διαδικασία αντικατάστασής τους μπορούσαν να επιλέξουν μεταξύ καινούριου ή μεταχειρισμένου οχήματος. Eπίσης, οι κρατικές επιδοτήσεις τόσο στην απλή απόσυρση όσο και στη διαδικασία αντικατάστασης ήταν σαφώς υψηλότερες σε σχέση με τις σημερινές.
Σήμερα το μέτρο της απόσυρσης φαίνεται πως δεν έχει αποδώσει τα αναμενόμενα, κρούοντας τον κώδωνα του κινδύνου σε εισαγωγείς και εμπόρους. Σχεδόν σε ένα μήνα στα κέντρα ανακύκλωσης της Eναλλακτικής Διαχείρισης Oχημάτων Eλλάδος έχουν οδηγηθεί μόλις 7.000 παλιά I.X. και σύμφωνα με όσα αναφέρουν στην «H» στελέχη από κέντρα ανακύκλωσης ο χρόνος που χρειάζεται για να εκδοθούν τα πιστοποιητικά από τις Διευθύνσεις Mεταφορών είναι πολύ μικρότερος από εκείνον που ορίζει η KYA.
Oι έμποροι προσπαθούν να επιβιώσουν από τις πωλήσεις μεταχειρισμένων αυτοκινήτων, οι οποίες, σύμφωνα με πληροφορίες στελεχών της αγοράς, γνωρίζουν τρομακτική άνοδο, σε μοντέλα, όμως, η αξία των οποίων δεν υπερβαίνει τις 3.000 ευρώ! Tα αυτοκίνητα με κινητήρες από 2 λίτρα και άνω παραμένουν στα αζήτητα και όπως αναφέρουν στην «H» έμποροι αυτοκινήτων κάθε ημέρα που περνά η αξία τους μειώνεται ακόμη περισσότερο και δεν γνωρίζουν τι να τα κάνουν...
Πωλήσεις Mαρτίου
Σε πολύ χαμηλά επίπεδα κινήθηκαν οι πωλήσεις καινούριων αυτοκινήτων στο πρώτο 15ήμερο του Mαρτίου, καθώς ταξινομήθηκαν μόλις 2.697 νέα I.X., έναντι 8.858 οχημάτων το αντίστοιχο διάστημα πέρσι, με αποτέλεσμα η αγορά να καταγράφει πτώση σχεδόν 70%!
ΠΗΓΗ: Ημερησία
Φοροαπαλλαγές τέλος για τα μεγάλα εισοδήματα
«Μαχαίρι» στις φοροαπαλλαγές για φορολογούμενους με εισοδήματα άνω των 60.000 ή 70.000 ευρώ σχεδιάζει να βάλει η κυβέρνηση, για να εξοικονομήσει έσοδα ύψους 3 δισ. ευρώ μέσα στην επόμενη τριετία. Η περικοπή των περίπου 900 φοροαπαλλαγών που απολαμβάνουν σήμερα τα φυσικά πρόσωπα θα γίνει με εισοδηματικά κριτήρια. Ο υπουργός Οικονομικών Γ. Παπακωνσταντίνου δίνοντας το στίγμα των κυβερνητικών προθέσεων υπογράμμισε ότι «οι φοροαπαλλαγές δεν μπορεί να είναι ανεξαρτήτου εισοδήματος. Δεν μπορεί κάποιος ο οποίος έχει 60 - 70 χιλιάδες ευρώ εισόδημα, να έχει τις ίδιες φοροαπαλλαγές με κάποιον που έχει 20 και 30 χιλιάδες ευρώ. Εγώ θέλω να αυξήσω τις φοροαπαλλαγές σ' αυτόν που έχει χαμηλά και να τις μειώσω στον άλλον που έχει υψηλά». Από την περικοπή των φοροαπαλλαγών «γλιτώνει» το αφορολόγητο όριο των 12.000 ευρώ που ισχύει για όλες τις κατηγορίες φορολογούμενων, αφού ο κ. Παπακωνσταντίνου ξεκαθάρισε ότι «παραμένει εκεί που είναι».
Επανεξέταση
Το υπουργείο Οικονομικών προχωρεί στην επανεξέταση από μηδενική βάση των περίπου 900 φοροαπαλλαγών, οι οποίες κοστίζουν στον προϋπολογισμό πάνω από 5 δισ. ευρώ ετησίως. «Θα τις δούμε μια μια», σημειώνει χαρακτηριστικά ο κ. Παπακωνσταντίνου, προσθέτοντας ότι «θα δούμε κάποιες φοροαπαλλαγές που έχουν, για παράδειγμα, τα πιο υψηλά εισοδήματα, τι από αυτά δεν μπορείς πλέον να αποδεχτείς». Το σχέδιο κατάργησης και περικοπής των φοροαπαλλαγών και των φόρων υπέρ τρίτων θα είναι έτοιμο μέχρι το τέλος Ιουνίου. Το πρώτο βήμα περικοπής φοροαπαλλαγών έγινε με το φορολογικό νόμο 3842/2010. Πολλές εκπτώσεις δαπανών περιορίστηκαν για όσους έχουν μεσαία και υψηλά εισοδήματα, καθώς από έκπτωση από το εισόδημα μετατράπηκαν σε έκπτωση από το φόρο κατά ποσοστό 20% «ψαλιδίζοντας» τα οφέλη για τους φορολογούμενους που τα εισοδήματά τους φορολογούνται με συντελεστή πάνω από 20%.
Δαπάνες
Σχεδόν ένας στους δύο φορολογούμενους που υποβάλλει φορολογική δήλωση χρησιμοποιεί τις φοροαπαλλαγές και εμφανίζει στην εφορία δαπάνες για ιατρικά έξοδα, ασφάλιστρα, δίδακτρα ή ενοίκια για να περιορίσει τη φορολογική του επιβάρυνση. Η επεξεργασία των φορολογικών δηλώσεων που υποβλήθηκαν το 2009 έδειξε ότι οι φορολογούμενοι με υψηλά εισοδήματα ευνοήθηκαν περισσότερο με τις φοροαπαλλαγές σε σχέση με τους φορολογούμενους με χαμηλά εισοδήματα. Συγκεκριμένα, οι απαλλαγές και τα αφορολόγητα ποσά που είχαν οι 168.672 φορολογούμενοι με εισοδήματα από 60.000 έως 100.000 ευρώ ανήλθαν κατά μέσο όρο σε 3.500 ευρώ, ενώ για τους 35.635 φορολογούμενους με εισοδήματα άνω των 100.000 ευρώ έφθασαν τις 5.500 ευρώ κατά μέσο όρο.
Aντίθετα, οι φοροαπαλλαγές που ωφέλησαν 1.242.076 φορολογούμενους με μεσαία εισοδήματα από 20.000 ? 45.000 ευρώ ήταν 1.740 ευρώ κατά μέσο όρο. Για τους μισούς φορολογούμενους, ήτοι 2.784.389 άτομα, που δηλώνουν εισοδήματα έως 12.000 ευρώ οι φοροαπαλλαγές που είχαν ήταν μόλις 760 ευρώ κατά μέσο όρο. Σύμφωνα με τις δηλώσεις του 2009 οι απαλλαγές και τα αφορολόγητα ποσά των 5.655.100 φορολογούμενων ανήλθαν κατά μέσο όρο σε 1.132,89 ευρώ, ενώ ο φόρος που πλήρωσαν κατά μέσο όρο στην εφορία έφθασε τα 1.613 ευρώ.
Φόροι υπέρ τρίτων
Στο στόχαστρο του υπουργείου Οικονομικών μπαίνουν περίπου 300 φόροι υπέρ τρίτων που επιβαρύνουν τις τιμές αγαθών και υπηρεσιών, με στόχο τον περιορισμό ή και την κατάργηση ορισμένων από αυτούς που θεωρούνται άδικοι και με αρνητικό αντίκτυπο για την ανταγωνιστικότητα.
Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ήδη οι αρμόδιες υπηρεσίες έχουν ξεκινήσει την καταγραφή του πλέγματος των φόρων υπέρ τρίτων και στη συνέχεια θα προχωρήσουν στην αξιολόγησή τους κατά περίπτωση και με βάση κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια.
Σαφάρι για τα έσοδα
Φοροκυνηγητό για την αύξηση των εσόδων εξαπολύει το υπουργείο Oικονομικών προκειμένου να περιορίσει την υστέρηση που εμφανίζουν τα έσοδα του προϋπολογισμού στο πρώτο δίμηνο του έτους. O υφυπουργός Oικονομικών Δημ. Kουσελάς θα έχει σήμερα σύσκεψη με τους προϊσταμένους τριάντα ΔOY οι οποίες συμβάλλουν στο 70% των εσόδων. Kατά τη σύσκεψη θα γίνει:
Aπολογισμός για την πορεία των εσόδων ανά ΔOY για το α΄δίμηνο 2011.
Προγραμματισμός ενεργειών για την αύξηση των εσόδων τον επόμενο μήνα.
Στη συνάντηση οι έφοροι θα κληθούν να δώσουν στοιχεία για: Tους ελέγχους που διενεργήθηκαν ανά ΔOY τους μήνες Iανουάριο και Φεβρουάριο. Tους ελέγχους που πραγματοποίησε κάθε ελεγκτής. Tα ποσά που βεβαιώθηκαν ανά μήνα και τα ποσά που εισπράχθηκαν. Tον προγραμματισμό των ελέγχων ανά ΔOY και ελεγκτή για τον επόμενο μήνα. Tον αριθμό των υπαλλήλων που ασχολούνται κατά αποκλειστικότητα με την επιδίωξη είσπραξης των ληξιπρόθεσμων οφειλών. Tις ενέργειες που έχουν γίνει και ποια είναι τα εισπρακτικά αποτελέσματα το πρώτο δίμηνο. Tο σχεδιασμό για το επόμενο τρίμηνο.
Οι φοροαπαλλαγές των φυσικών προσώπων
Ιατρικά έξοδα: Αφαιρούνται 100% από το εισόδημα.
Νοσήλια: Εκπίπτει από το φόρο το 20% του ποσού και έως 6.000 ευρώ.
Ενοίκιο κύρια κατοικίας και παιδιών που σπουδάζουν σε άλλη πόλη: Εκπίπτει από το φόρο το 20% της δαπάνης ενοικίου και μέχρι 240 ευρώ.
Δίδακτρα σε φροντιστήρια και ιδιαίτερα μαθήματα: Εκπίπτει από το φόρο το 20% της δαπάνης και έως 240 ευρώ.
Τόκοι στεγαστικού δανείου: Για δάνεια που έχουν συναφθεί μέχρι και 31/12/2002 οι τόκοι εκπίπτουν από το εισόδημα για δάνεια μετά την 1/1/2003 το 20% της δαπάνης εκπίπτει από το φόρο.
Ασφάλιστρα ζωής: Εκπίπτει από το φόρο το 20% και έως 240 ευρώ για τον άγαμο και 480 ευρώ για τον έγγαμο.
Διατροφή από τον έναν σύζυγο στον άλλο: Εκπίπτει από το φόρο το 20% και μέχρι 3.000 ευρώ.
Δαπάνη σε δικηγόρους: Εκπίπτει από το φόρο το 20% της δαπάνης και μέχρι 240 ευρώ.
Φυσικό αέριο, φωτοβολταϊκά: Αφαιρείται από το φόρο 10% της δαπάνης και μέχρι 600 ευρώ.
ΠΗΓΗ: Ημερησία
Υποβολή δηλώσεων και κατάσταση φορολογικής αναμόρφωσης από τους λογιστές
Με Απόφαση που υπέγραψε ο Υφυπουργός Οικονομικών, Δημήτρης Κουσελάς και εστάλη για δημοσίευση στο ΦΕΚ και ανάρτηση στη «Διαύγεια», ρυθμίζονται θέματα υποβολής καταστάσεων από λογιστές – φοροτεχνικούς.
Πιο συγκεκριμένα, από 1/1/2010 με το Ν.3842/10 έχει αλλάξει η φιλοσοφία σχετικά με την διαδικασία και τον τρόπο ελέγχου αφού πλέον οι δηλώσεις θεωρούνται ειλικρινείς και ο έλεγχος θα πραγματοποιείται σε δείγμα υποθέσεων το οποίο θεσπίζεται με ανάλυση κινδύνου.

Στα πλαίσια αυτά υπάρχει και η πρόβλεψη για την ευθύνη των λογιστών – φοροτεχνικών για την ακρίβεια των υποβαλλόμενων δηλώσεων. Για το λόγο αυτό, οι λογιστές – φοροτεχνικοί έχουν υποχρέωση να υποβάλλουν για τους επιτηδευματίες πελάτες τους αναλυτική κατάσταση φορολογικής αναμόρφωσης με τις δαπάνες που δεν αναγνωρίζονται, καθώς και κατάσταση με τις δηλώσεις και τους οφειλόμενους φόρους.


Δείτε την ανακοίνωση με τους αναλυτικούς πίνακες