Παρασκευή, 8 Απριλίου 2011

Ιδού η φοροδιαφυγή! Μισθωτοί - συνταξιούχοι δηλώνουν 76% του εισοδήματος, ελεύθεροι επαγγελματίες 4%
Οι μισθωτοί και συνταξιούχοι δηλώνουν το 76% του συνολικού εισοδήματος φυσικών προσώπων και οι ελεύθεροι επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενοι το 4%, αναφέρει ο ΣΕΒ σε αποψινή ανακοίνωση με την οποία ασκεί κριτική στον τελευταίο φορολογικό νόμο. Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, το 55% των ελληνικών νοικοκυριών δηλώνει εισοδήματα κάτω από το αφορολόγητο και δεν πληρώνει καθόλου φόρο, το 15% των φορολογούμενων πληρώνει σχεδόν το 80% του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων ενώ 1660 επιχειρήσεις σε σύνολο 221.000 καταβάλλουν σχεδόν το 70% του φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων.
Ο πρόεδρος του ΣΕΒ κ. Δημήτρης Δασκαλόπουλος παρουσίασε σήμερα στο γενικό συμβούλιο του Συνδέσμου τις απόψεις του Συνδέσμου για τις διατάξεις που ψηφίστηκαν πρόσφατα στη Βουλή, επισημαίνοντας ότι απέχουν πολύ τόσο από την υλοποίηση υποχρεώσεων που έχουν ήδη αναληφθεί από την κυβέρνηση (όπως για παράδειγμα η προετοιμασία για την κατάργηση του ΚΒΣ σε τακτό χρονικό διάστημα και η καθιέρωση φορολογικού πιστοποιητικού από τους ελεγκτές) όσο και από την ελάχιστη προσπάθεια να εκσυγχρονιστεί το φορολογικό σύστημα και να καταστεί ανταγωνιστικό σε αντιστοιχία με όσα ισχύουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
"Η αποδοτικότητα ενός φορολογικού συστήματος, ανέφερε ο κ. Δασκαλόπουλος εξαρτάται από τη σταθερότητά του, την απλότητά του, τη σαφήνεια των στόχων του και την αντικειμενικότητά του. Το φορολογικό καθεστώς στην Ελλάδα δεν ικανοποιεί κανένα από τα βασικά αυτά και παγκοσμίως αποδεκτά κριτήρια. Οι παρατηρήσεις αυτές ισχύουν κατ' εξοχήν και για το τελευταίο φορολογικό νομοσχέδιο που ψήφισε η Βουλή. Πρόκειται για τη 10η αναμόρφωση του φορολογικού μας συστήματος σε διάστημα 18 μηνών -και ενώ ακόμη εκκρεμεί η έκδοση δεκάδων εγκυκλίων που αφορούν την εφαρμογή των προηγούμενων νόμων".
Για επιμέρους θέματα που ρυθμίζονται με τον τελευταίο νόμο οι θέσεις του ΣΕΒ είναι οι εξής:
- Η φορολόγηση των κερδών των ΑΕ είναι αντιαναπτυξιακή και φέρνει τις ελληνικές θυγατρικές ελληνικών ομίλων επιχειρήσεων σε δυσμενέστερη θέση από εκείνες που ανήκουν σε ξένους ομίλους.
- Ο συμψηφισμός των οφειλών μεταξύ δημοσίου και επιχειρήσεων δεν μπορεί να θεωρηθεί πως βοηθά τις επιχειρήσεις που έχουν με υπαιτιότητα του δημοσίου ταμειακά ελλείμματα, εφόσον δεν περιλαμβάνει και τις οφειλές προς τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης.
- Όπως δείχνει η εμπειρία 30 ετών, οι αυστηρές ποινές δεν καταπολεμούν τη φοροδιαφυγή, αλλά, αντίθετα, συχνά δημιουργούν προϋποθέσεις κατάχρησης εξουσίας που οδηγεί σε αθέμιτη συναλλαγή αλλά και, ευρύτερα, σε θέματα ηθικής τάξης.
- Ο στόχος καταπολέμησης της φοροδιαφυγής θα επιτευχθεί μόνο όταν το φορολογικό σύστημα δημιουργήσει τους μηχανισμούς που θα αυξάνουν την πιθανότητα της αντικειμενικής διαπίστωσης των παραβάσεων. Με την ίδια λογική, το φορολογικό σύστημα θα εκσυγχρονιστεί όταν ξεπεράσει την ενασχόληση με τα ποσοστά των συντελεστών φορολόγησης και όταν αντιμετωπίσει κρίσιμα θέματα όπως οι διαδικασίες για την επιβολή, τη δήλωση, την είσπραξη και τον έλεγχο των φόρων, τη ριζική απλοποίηση της δαιδαλώδους νομοθεσίας και την εφαρμογή σύγχρονων συστημάτων πληροφορικής.
ΠΗΓΗ: Ημερησία
Ιδού η φοροδιαφυγή! Μισθωτοί - συνταξιούχοι δηλώνουν 76% του εισοδήματος, ελεύθεροι επαγγελματίες 4%
Οι μισθωτοί και συνταξιούχοι δηλώνουν το 76% του συνολικού εισοδήματος φυσικών προσώπων και οι ελεύθεροι επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενοι το 4%, αναφέρει ο ΣΕΒ σε αποψινή ανακοίνωση με την οποία ασκεί κριτική στον τελευταίο φορολογικό νόμο. Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, το 55% των ελληνικών νοικοκυριών δηλώνει εισοδήματα κάτω από το αφορολόγητο και δεν πληρώνει καθόλου φόρο, το 15% των φορολογούμενων πληρώνει σχεδόν το 80% του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων ενώ 1660 επιχειρήσεις σε σύνολο 221.000 καταβάλλουν σχεδόν το 70% του φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων.
Ο πρόεδρος του ΣΕΒ κ. Δημήτρης Δασκαλόπουλος παρουσίασε σήμερα στο γενικό συμβούλιο του Συνδέσμου τις απόψεις του Συνδέσμου για τις διατάξεις που ψηφίστηκαν πρόσφατα στη Βουλή, επισημαίνοντας ότι απέχουν πολύ τόσο από την υλοποίηση υποχρεώσεων που έχουν ήδη αναληφθεί από την κυβέρνηση (όπως για παράδειγμα η προετοιμασία για την κατάργηση του ΚΒΣ σε τακτό χρονικό διάστημα και η καθιέρωση φορολογικού πιστοποιητικού από τους ελεγκτές) όσο και από την ελάχιστη προσπάθεια να εκσυγχρονιστεί το φορολογικό σύστημα και να καταστεί ανταγωνιστικό σε αντιστοιχία με όσα ισχύουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
"Η αποδοτικότητα ενός φορολογικού συστήματος, ανέφερε ο κ. Δασκαλόπουλος εξαρτάται από τη σταθερότητά του, την απλότητά του, τη σαφήνεια των στόχων του και την αντικειμενικότητά του. Το φορολογικό καθεστώς στην Ελλάδα δεν ικανοποιεί κανένα από τα βασικά αυτά και παγκοσμίως αποδεκτά κριτήρια. Οι παρατηρήσεις αυτές ισχύουν κατ' εξοχήν και για το τελευταίο φορολογικό νομοσχέδιο που ψήφισε η Βουλή. Πρόκειται για τη 10η αναμόρφωση του φορολογικού μας συστήματος σε διάστημα 18 μηνών -και ενώ ακόμη εκκρεμεί η έκδοση δεκάδων εγκυκλίων που αφορούν την εφαρμογή των προηγούμενων νόμων".
Για επιμέρους θέματα που ρυθμίζονται με τον τελευταίο νόμο οι θέσεις του ΣΕΒ είναι οι εξής:
- Η φορολόγηση των κερδών των ΑΕ είναι αντιαναπτυξιακή και φέρνει τις ελληνικές θυγατρικές ελληνικών ομίλων επιχειρήσεων σε δυσμενέστερη θέση από εκείνες που ανήκουν σε ξένους ομίλους.
- Ο συμψηφισμός των οφειλών μεταξύ δημοσίου και επιχειρήσεων δεν μπορεί να θεωρηθεί πως βοηθά τις επιχειρήσεις που έχουν με υπαιτιότητα του δημοσίου ταμειακά ελλείμματα, εφόσον δεν περιλαμβάνει και τις οφειλές προς τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης.
- Όπως δείχνει η εμπειρία 30 ετών, οι αυστηρές ποινές δεν καταπολεμούν τη φοροδιαφυγή, αλλά, αντίθετα, συχνά δημιουργούν προϋποθέσεις κατάχρησης εξουσίας που οδηγεί σε αθέμιτη συναλλαγή αλλά και, ευρύτερα, σε θέματα ηθικής τάξης.
- Ο στόχος καταπολέμησης της φοροδιαφυγής θα επιτευχθεί μόνο όταν το φορολογικό σύστημα δημιουργήσει τους μηχανισμούς που θα αυξάνουν την πιθανότητα της αντικειμενικής διαπίστωσης των παραβάσεων. Με την ίδια λογική, το φορολογικό σύστημα θα εκσυγχρονιστεί όταν ξεπεράσει την ενασχόληση με τα ποσοστά των συντελεστών φορολόγησης και όταν αντιμετωπίσει κρίσιμα θέματα όπως οι διαδικασίες για την επιβολή, τη δήλωση, την είσπραξη και τον έλεγχο των φόρων, τη ριζική απλοποίηση της δαιδαλώδους νομοθεσίας και την εφαρμογή σύγχρονων συστημάτων πληροφορικής.
ΠΗΓΗ: Ημερησία
«Ζητείται συνάδελφος για να μοιραστούμε τα ενοίκια»...
Έκρηξη του φαινομένου της συστέγασης ή της συγκατοίκησης φέρνει τους τελευταίους μήνες στην αγορά ακινήτων η ανάγκη για μείωση των μηνιαίων εξόδων. Ειδικά σε ό,τι αφορά τα γραφεία, όλο και περισσότεροι επαγγελματίες αναζητούν? συγκάτοικο για να μοιραστούν τα έξοδα.
Γιατροί, δικηγόροι, διατροφολόγοι, οδοντίατροι αλλά και καθηγητές μέσης εκπαίδευσης είναι στη συντριπτική τους πλειοψηφία οι επαγγελματίες που βάζουν αγγελίες ή απευθύνονται σε μεσιτικά γραφεία για να βρουν κάποιους για συστέγαση.
«Πρόκειται για φαινόμενο που αυξήθηκε από το 2010 και μετά. Παρά το γεγονός ότι η μίσθωση γραφείων είναι φθηνότερη σε σύγκριση με την περίοδο από το 2007 και πριν, εντούτοις, η συστέγαση κάνει... θραύση.
Στένεψαν τα περιθώρια
Το να μοιράσει κανείς τα έξοδά του στο μισό είναι πολύ σημαντικό, ειδικά τώρα που δεν υπάρχουν περιθώρια για σπατάλες», τονίζει ο κτηματομεσίτης, επικεφαλής της εταιρείας Lead & Co, Αθ. Λίγγος. Σε ό,τι αφορά την επαγγελματική στέγη, μεσίτες αναφέρουν αιτήματα για συστέγαση.
Οδοντίατρος, κάτοχος σύγχρονου οδοντιατρείου στην Αθήνα, αναζητά άλλον οδοντίατρο για συστέγαση. Οπως αναφέρει ο κτηματομεσίτης που έχει αναλάβει τον φάκελο, ο ιδιοκτήτης οδοντίατρος θέλει κάποιον ο οποίος θα δίνει ένα σταθερό μηνιαίο ενοίκιο και θα δουλεύουν σε διαφορετικές ώρες, ο ένας το πρωί κι ο άλλος το απόγευμα.
Οφθαλμίατρος ζητά γιατρό οποιασδήποτε ειδικότητας σε οροφοδιαμέρισμα 100 τ.μ. Το ενοίκιο για όποιον ενδιαφερθεί ανέρχεται σε 350 ευρώ.
Οπως αναφέρουν οι μεσίτες που αναλαμβάνουν τέτοιες συστεγάσεις, η εξοικονόμηση είναι σημαντική διότι τα έξοδα για επαγγελματική στέγη είναι πολλά.
Και οι δύο πλευρές είναι ευχαριστημένες, αφενός ο ιδιοκτήτης που γλιτώνει σημαντικά ποσά από τα ενοίκια και τους λογαριασμούς και αφετέρου ο μισθωτής ο οποίος μπορεί να βρει για παράδειγμα έτοιμο ιατρείο πλήρως εξοπλισμένο.
Οπως επίσης, μπορεί να εκμεταλλευτεί την αναγνωρισιμότητα του ιδιοκτήτη ή τη θέση που βρίσκεται το γραφείο. Αν μάλιστα είναι πλήρως οργανωμένο, π.χ. ένα δικηγορικό γραφείο, θα έχει γραμματειακή υποστήριξη και όλες τις παροχές που του δίνει μια έτοιμη επαγγελματική στέγη.
Oι αγγελίες της κρίσης
Από τις αρχές του 2010 παρότι η μίσθωση γραφείων είναι φθηνότερη σε σύγκρισημε το 2007 εντούτοις, η συστέγαση κάνει… θραύση.
Οδοντίατρος, κάτοχος σύγχρονου οδοντιατρείου στην Αθήνα, αναζητά άλλο οδοντίατρο για συστέγαση.
Δικηγόρος ζητείται για συστέγαση σε πολυτελές γραφείο 60 τ.μ. με το αναλογούν μίσθωμα να είναι στα 250 ευρώ.
Οφθαλμίατρος ζητά γιατρό οποιασδήποτε ειδικότητας σε οροφοδιαμέρισμα 100 τ.μ. Το ενοίκιο για όποιον ενδιαφερθεί ανέρχεται σε 350 ευρώ.
Ψυχίατρος ζητά συστέγαση με ψυχίατρο ή παιδοψυχολόγο, τιμή συζητήσιμη.
ΒΡΑΧΝΑΣ ΤΑ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ
Στο ψάξιμο και οι συνταξιούχοι
Τελευταία έχει αυξηθεί η ζήτηση για συγκατοίκους σε σπίτια, κι όχι μόνο από φοιτητές.
Χαρακτηριστικές περιπτώσεις συνταξιούχων που αναζητούν άλλους συνταξιούχους για να μοιραστούν ενοίκιο, κοινόχρηστα, λογαριασμούς.
Για παράδειγμα, ένας συνταξιούχος καθηγητής αναζητά κύριο μεγάλης ηλικίας κατά προτίμηση στρατιωτικό ή αξιωματικό ασφαλείας για να συγκατοικήσουν. Ο εν λόγω κύριος διαθέτει δύο σπίτια, στα νότια προάστια και στο Παγκράτι και θέλει να μοιραστεί τα μηνιαία έξοδα της κατοικίας. Αλλο παράδειγμα είναι μια κυρία που μένει κοντά στα ΤΕΙ Αιγάλεω και ζητά φοιτήτρια για συγκατοίκηση, παραχωρώντας ένα δωμάτιο με το ανάλογο μηνιαίο ενοίκιο.
Οπως επίσης και κυρία που μένει στον Χολαργό και ζητά φοιτήτρια ή όχι η οποία θα μπορεί να πληρώνει 250 ευρώ τον μήνα.
«Πρόκειται κυρίως για μοναχικούς ανθρώπους που διαθέτουν μεγάλα ακίνητα και μπορούν να μισθώσουν κάποιο από τα δωμάτια. Μοιράζονται έτσι τα έξοδα αλλά έχουν και παρέα», τονίζουν γνώστες της συγκεκριμένης αγοράς. Ωστόσο, υπάρχει πάντα ο κίνδυνος να μην ταιριάξουν και η συγκατοίκηση να ναυαγήσει.
Υπενοικιάσεις
Οσοι επιζητούν τη συστέγαση ή τη συγκατοίκηση, θα πρέπει να γνωρίζουν ότι υπάρχουν και κάποιοι κανόνες. Για παράδειγμα, αν το ακίνητο είναι μισθωμένο, οφείλει ο ενοικιαστής να ρωτήσει τον ιδιοκτήτη αν μπορεί να υπενοικιάσει μέρος αυτού.
Σε περίπτωση άρνησης δεν μπορεί να γίνει η συμφωνία, αν και υπάρχουν πολλές περιπτώσεις «κρυφών» συμβολαίων μεταξύ επαγγελματιών χωρίς να το γνωρίζει ο ιδιοκτήτης.
ΠΗΓΗ: Έθνος
ΙΧ: Τα νέα (;) τέλη κυκλοφορίας «πάγωσαν» την αγορά
Nea_telh_kykloforiasΠανικό έχει προκαλέσει σε ιδιοκτήτες, εισαγωγείς, αλλά και εμπόρους αυτοκινήτων η φήμη επαναπροσδιορισμού των Τελών Κυκλοφορίας για το 2012 εξαιτίας της μαύρης τρύπας που έχει εμφανιστεί στα δημοσιονομικά έσοδα. Σύμφωνα μάλιστα με πληροφορίες τα Τέλη Κυκλοφορίας για το 2012 εξετάζεται να αυξηθούν από 10% έως 15% χωρίς ωστόσο να αποκλείονται και υψηλότερες αυξήσεις έως 20% για ιδιαίτερα ρυπογόνα αυτοκίνητα με μεγάλους κινητήρες. Αλλωστε η συγκεκριμένη κατηγορία οχημάτων έχει υποστεί καθίζηση καθώς οι πωλήσεις τους περιορίζονται σε μονοψήφιο ή μηδενικό αριθμό κάθε μήνα εξαιτίας του Φόρου Πολυτελείας, αλλά και του κόστους χρήσης. Ο στόχος από την αύξηση των Τελών Κυκλοφορίας για το 2012 είναι η άντληση επιπλέον 350 εκατ. ευρώ ώστε να καλυφθεί μέρος της «μαύρης τρύπας» που έχει παρουσιαστεί στα δημοσιονομικά έσοδα.
Φήμη
Ομως, η δημοσιοποίηση της φήμης και μόνο περί αύξησης των Τελών Κυκλοφορίας το 2012 λειτούργησε ανασταλτικά στις παραγγελίες νέων αυτοκινήτων καθώς πάρα πολλοί έσπευσαν να «ακυρώσουν» την απόκτηση του καινούριου τους Ι.Χ. Βέβαια όλα τα παραπάνω πραγματοποιούνται σε μία χρονική στιγμή κατά την οποία υπάρχει η απόσυρση, πρόσφατα επεκτάθηκε και στα επαγγελματικά οχήματα μέχρι 3,5 τόνους και οι εισαγωγείς και έμποροι έχουν επιδοθεί σε ένα απίστευτο μπαράζ προσφορών. Παράλληλα μεγάλο πλήγμα δέχθηκε και η αγορά μεταχειρισμένων αυτοκινήτων καθώς οι υποψήφιοι αγοραστές παγώνουν επίσης κάθε πρόθεση για απόκτηση αυτοκινήτου στο φόβο μιας μεγάλης αύξησης των Τελών που γνωρίσαμε το 2009 και οδήγησε περισσότερους από 200.000 ιδιοκτήτες παλαιών Ι.Χ. σε κατάθεση των πινακίδων κυκλοφορίας τους εξαιτίας προσωρινής ακινησίας...
Μάλιστα όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά στην «Η» στελέχη της αγοράς, κυρίως μεταχειρισμένων αυτοκινήτων, μία τέτοια κίνηση θα οδηγούσε πάρα πολλούς επαγγελματίες σε αδιέξοδο καθώς «πάγωσαν» και οι πωλήσεις αυτοκινήτων από 2ο χέρι που μέχρι πρότινος διατηρούσαν στη «ζωή» ακόμη και μεγάλες κάθετες μονάδες.
Από την άλλη μεριά οι εισαγωγείς έμειναν «άφωνοι» στο άκουσμα και μόνο της φήμης για αύξηση των Τελών Κυκλοφορίας καθώς αναπροσαρμόστηκαν ήδη το 2010 πίστευαν πως θα διατηρηθούν τουλάχιστον 2 χρόνια ώστε να υπάρχει μια «ηρεμία» στην αγορά.
Ακριβά
Τέλος οι ιδιοκτήτες Ι.Χ. αν τελικά πραγματοποιηθεί το μέτρο θα αναγκαστούν να πληρώσουν ακριβότερα από 20 έως και 200 ευρώ τα Τέλη Κυκλοφορίας του 2012 ενώ αρκετοί από αυτούς είναι πολύ πιθανό να καταθέσουν τις πινακίδες κυκλοφορίας των οχημάτων τους για να μην τα πληρώσουν. Αλλωστε σύμφωνα με κυβερνητικά στελέχη τη χρονιά που διανύουμε εκατοντάδες χιλιάδες ιδιοκτήτες αυτοκινήτων δεν έχουν καταβάλει τα Τέλη Κυκλοφορίας κυκλοφορώντας παράνομα τα αυτοκίνητά τους... Μάλιστα όπως ανέφερε και υφυπουργός της κυβέρνησης μέρος του μεγάλου ελλείμματος στα δημοσιονομικά έσοδα προέρχεται από απλήρωτα Τέλη Κυκλοφορίας (εξαιτίας ακινησίας αλλά και μη καταβολής) και γι' αυτό το λόγο το υπουργείο Οικονομικών απέστειλε εγκύκλιο για τα απλήρωτα Τέλη προς όλες τις εφορίες ώστε να εισπραχθούν από το 1995 και έπειτα!
Πτώση 55,2% το Μάρτιο
Σε ελεύθερη πτώση εξακολουθεί να βρίσκονται οι πωλήσεις καινούριων αυτοκινήτων καθώς το Μάρτιο κατέγραψαν νέα πτώση-ρεκόρ 55,2% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα πέρσι. Αν βέβαια στα παραπάνω συνυπολογίσουμε πως οι εταιρικές πωλήσεις Ι.Χ. (Fleet Cars) ξεπέρασαν τις 2.300 μονάδες τότε εύκολα αντιλαμβάνεται κανείς πως οι εταιρείες leasing και ενοικιάσεων αυτοκινήτων έσωσαν και πάλι την αγορά.
Οσον αφορά στις αναλυτικές πωλήσεις του Μαρτίου στις πέντε πρώτες θέσεις βρέθηκαν οι Toyota με 995 οχήματα, Ford με 894, Opel με 847, VW με 690 και Nissan με 544 πωλήσεις αντίστοιχα. Σε επίπεδο ποσοστών μόλις η Alfa Romeo και η Dacia με αύξηση πωλήσεων 40% και 4% αντίστοιχα ενώ όλες οι υπόλοιπες κατέγραψαν πτώση...
Σε επίπεδο τριμήνου οι πωλήσεις των καινούριων αυτοκινήτων έχουν επίσης καταρρεύσει καταγράφοντας πτώση 57,4% καθώς τους 3 πρώτους μήνες της χρονιάς που διανύουμε έχουν πουληθεί 25.267 νέα Ι.Χ. έναντι 59.365 οχημάτων το αντίστοιχο διάστημα πέρσι. Το μέτρο της απόσυρσης σε απόλυτους αριθμούς κινείται σε πολύ χαλαρούς ρυθμούς και έως τις πρώτες ημέρες του Απριλίου είχαν οδηγηθεί στα κέντρα ανακύκλωσης της ΕΔΟΕ περίπου 10.800 Ι.Χ. εκ των οποίων μόλις το 20% να έχει αντικατασταθεί με καινούριο...
Προσεχώς λουκέτα...
Η άσχημη οικονομική κατάσταση που επικρατεί στα ελληνικά νοικοκυριά έχει άμεσο αντίκτυπο και στην αγορά αυτοκινήτου συνολικότερα και όχι μόνο στις πωλήσεις. Αρχικά τα συνεργεία των εξουσιοδοτημένων δικτύων παρά τις άκρως δελεαστικές προσφορές με εκπτώσεις δεν έχουν καταφέρει να προσελκύσουν τους πελάτες τους οι οποίοι απλά δεν τηρούν το εγχειρίδιο του κατασκευαστή και δεν κάνουν σέρβις στα Ι.Χ. τους. Οσον αφορά στα φανοποιεία οι μεν ιδιώτες καταναλωτές που έχουν χτυπηθεί τα Ι.Χ. τους τα επισκευάζουν κάνοντας «μπαλώματα» ώστε να μπορούν να κυκλοφορούν, ενώ οι ασφαλιστικές που χρειάζεται να καταβάλουν χρήματα στα φανοποιεία για τις όποιες ζημίες έχουν προκαλέσει οι πελάτες τους απλά παρατείνουν όσο μπορούν την καταβολή των χρημάτων. Αποτέλεσμα των παραπάνω είναι να ζητούν οι φανοποιοί από τους ιδιοκτήτες των οχημάτων τα χρήματα ώστε να προμηθευτούν τα ανταλλακτικά που χρειάζεται για την επισκευή του οχήματος και κατόπιν να εισπράξουν οι ιδιώτες την αποζημίωση. Στις εκθέσεις αυτοκινήτων η επισκεψιμότητα των πελατών είναι ανάλογη των προσφορών που έχει η κάθε εταιρεία ωστόσο δεν λείπουν τα σχόλια τύπου: «Τσουνάμι ήταν και η απόσυρση και πέρασε...».
Τέλος τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα της χώρας σύμφωνα με όσα αναφέρουν στελέχη της αγοράς δεν εγκρίνουν σε κανέναν σχεδόν ενδιαφερόμενο ιδιώτη δάνειο για αγορά Ι.Χ., ενώ από την άλλη μεριά δεν συζητούν καθόλου για επέκταση ή αναχρηματοδότηση επαγγελματιών του κλάδου οι οποίοι βρίσκονται στο χείλος του γκρεμού. Από την άλλη μεριά βέβαια η κατάρρευση των πωλήσεων αλλά και των υπηρεσιών after sales έχει χτυπήσει και στις υγιείς επιχειρήσεις του κλάδου που έως σήμερα κάλυπταν τις ζημίες από κέρδη του παρελθόντος.
Αλλωστε ο δανεισμός των επιχειρήσεων του κλάδου εξακολουθεί να παραμένει πολύ κοντά στα 8 δισ. ευρώ παρά τις όποιες προσπάθειες αναδιάρθρωσης πραγματοποιούν εδώ και 2 χρόνια οι εισαγωγικές αλλά και οι εμπορίες αυτοκινήτων...
ΠΗΓΗ: Ημερησία
ΙΧ: Τα νέα (;) τέλη κυκλοφορίας «πάγωσαν» την αγορά
Nea_telh_kykloforiasΠανικό έχει προκαλέσει σε ιδιοκτήτες, εισαγωγείς, αλλά και εμπόρους αυτοκινήτων η φήμη επαναπροσδιορισμού των Τελών Κυκλοφορίας για το 2012 εξαιτίας της μαύρης τρύπας που έχει εμφανιστεί στα δημοσιονομικά έσοδα. Σύμφωνα μάλιστα με πληροφορίες τα Τέλη Κυκλοφορίας για το 2012 εξετάζεται να αυξηθούν από 10% έως 15% χωρίς ωστόσο να αποκλείονται και υψηλότερες αυξήσεις έως 20% για ιδιαίτερα ρυπογόνα αυτοκίνητα με μεγάλους κινητήρες. Αλλωστε η συγκεκριμένη κατηγορία οχημάτων έχει υποστεί καθίζηση καθώς οι πωλήσεις τους περιορίζονται σε μονοψήφιο ή μηδενικό αριθμό κάθε μήνα εξαιτίας του Φόρου Πολυτελείας, αλλά και του κόστους χρήσης. Ο στόχος από την αύξηση των Τελών Κυκλοφορίας για το 2012 είναι η άντληση επιπλέον 350 εκατ. ευρώ ώστε να καλυφθεί μέρος της «μαύρης τρύπας» που έχει παρουσιαστεί στα δημοσιονομικά έσοδα.
Φήμη
Ομως, η δημοσιοποίηση της φήμης και μόνο περί αύξησης των Τελών Κυκλοφορίας το 2012 λειτούργησε ανασταλτικά στις παραγγελίες νέων αυτοκινήτων καθώς πάρα πολλοί έσπευσαν να «ακυρώσουν» την απόκτηση του καινούριου τους Ι.Χ. Βέβαια όλα τα παραπάνω πραγματοποιούνται σε μία χρονική στιγμή κατά την οποία υπάρχει η απόσυρση, πρόσφατα επεκτάθηκε και στα επαγγελματικά οχήματα μέχρι 3,5 τόνους και οι εισαγωγείς και έμποροι έχουν επιδοθεί σε ένα απίστευτο μπαράζ προσφορών. Παράλληλα μεγάλο πλήγμα δέχθηκε και η αγορά μεταχειρισμένων αυτοκινήτων καθώς οι υποψήφιοι αγοραστές παγώνουν επίσης κάθε πρόθεση για απόκτηση αυτοκινήτου στο φόβο μιας μεγάλης αύξησης των Τελών που γνωρίσαμε το 2009 και οδήγησε περισσότερους από 200.000 ιδιοκτήτες παλαιών Ι.Χ. σε κατάθεση των πινακίδων κυκλοφορίας τους εξαιτίας προσωρινής ακινησίας...
Μάλιστα όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά στην «Η» στελέχη της αγοράς, κυρίως μεταχειρισμένων αυτοκινήτων, μία τέτοια κίνηση θα οδηγούσε πάρα πολλούς επαγγελματίες σε αδιέξοδο καθώς «πάγωσαν» και οι πωλήσεις αυτοκινήτων από 2ο χέρι που μέχρι πρότινος διατηρούσαν στη «ζωή» ακόμη και μεγάλες κάθετες μονάδες.
Από την άλλη μεριά οι εισαγωγείς έμειναν «άφωνοι» στο άκουσμα και μόνο της φήμης για αύξηση των Τελών Κυκλοφορίας καθώς αναπροσαρμόστηκαν ήδη το 2010 πίστευαν πως θα διατηρηθούν τουλάχιστον 2 χρόνια ώστε να υπάρχει μια «ηρεμία» στην αγορά.
Ακριβά
Τέλος οι ιδιοκτήτες Ι.Χ. αν τελικά πραγματοποιηθεί το μέτρο θα αναγκαστούν να πληρώσουν ακριβότερα από 20 έως και 200 ευρώ τα Τέλη Κυκλοφορίας του 2012 ενώ αρκετοί από αυτούς είναι πολύ πιθανό να καταθέσουν τις πινακίδες κυκλοφορίας των οχημάτων τους για να μην τα πληρώσουν. Αλλωστε σύμφωνα με κυβερνητικά στελέχη τη χρονιά που διανύουμε εκατοντάδες χιλιάδες ιδιοκτήτες αυτοκινήτων δεν έχουν καταβάλει τα Τέλη Κυκλοφορίας κυκλοφορώντας παράνομα τα αυτοκίνητά τους... Μάλιστα όπως ανέφερε και υφυπουργός της κυβέρνησης μέρος του μεγάλου ελλείμματος στα δημοσιονομικά έσοδα προέρχεται από απλήρωτα Τέλη Κυκλοφορίας (εξαιτίας ακινησίας αλλά και μη καταβολής) και γι' αυτό το λόγο το υπουργείο Οικονομικών απέστειλε εγκύκλιο για τα απλήρωτα Τέλη προς όλες τις εφορίες ώστε να εισπραχθούν από το 1995 και έπειτα!
Πτώση 55,2% το Μάρτιο
Σε ελεύθερη πτώση εξακολουθεί να βρίσκονται οι πωλήσεις καινούριων αυτοκινήτων καθώς το Μάρτιο κατέγραψαν νέα πτώση-ρεκόρ 55,2% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα πέρσι. Αν βέβαια στα παραπάνω συνυπολογίσουμε πως οι εταιρικές πωλήσεις Ι.Χ. (Fleet Cars) ξεπέρασαν τις 2.300 μονάδες τότε εύκολα αντιλαμβάνεται κανείς πως οι εταιρείες leasing και ενοικιάσεων αυτοκινήτων έσωσαν και πάλι την αγορά.
Οσον αφορά στις αναλυτικές πωλήσεις του Μαρτίου στις πέντε πρώτες θέσεις βρέθηκαν οι Toyota με 995 οχήματα, Ford με 894, Opel με 847, VW με 690 και Nissan με 544 πωλήσεις αντίστοιχα. Σε επίπεδο ποσοστών μόλις η Alfa Romeo και η Dacia με αύξηση πωλήσεων 40% και 4% αντίστοιχα ενώ όλες οι υπόλοιπες κατέγραψαν πτώση...
Σε επίπεδο τριμήνου οι πωλήσεις των καινούριων αυτοκινήτων έχουν επίσης καταρρεύσει καταγράφοντας πτώση 57,4% καθώς τους 3 πρώτους μήνες της χρονιάς που διανύουμε έχουν πουληθεί 25.267 νέα Ι.Χ. έναντι 59.365 οχημάτων το αντίστοιχο διάστημα πέρσι. Το μέτρο της απόσυρσης σε απόλυτους αριθμούς κινείται σε πολύ χαλαρούς ρυθμούς και έως τις πρώτες ημέρες του Απριλίου είχαν οδηγηθεί στα κέντρα ανακύκλωσης της ΕΔΟΕ περίπου 10.800 Ι.Χ. εκ των οποίων μόλις το 20% να έχει αντικατασταθεί με καινούριο...
Προσεχώς λουκέτα...
Η άσχημη οικονομική κατάσταση που επικρατεί στα ελληνικά νοικοκυριά έχει άμεσο αντίκτυπο και στην αγορά αυτοκινήτου συνολικότερα και όχι μόνο στις πωλήσεις. Αρχικά τα συνεργεία των εξουσιοδοτημένων δικτύων παρά τις άκρως δελεαστικές προσφορές με εκπτώσεις δεν έχουν καταφέρει να προσελκύσουν τους πελάτες τους οι οποίοι απλά δεν τηρούν το εγχειρίδιο του κατασκευαστή και δεν κάνουν σέρβις στα Ι.Χ. τους. Οσον αφορά στα φανοποιεία οι μεν ιδιώτες καταναλωτές που έχουν χτυπηθεί τα Ι.Χ. τους τα επισκευάζουν κάνοντας «μπαλώματα» ώστε να μπορούν να κυκλοφορούν, ενώ οι ασφαλιστικές που χρειάζεται να καταβάλουν χρήματα στα φανοποιεία για τις όποιες ζημίες έχουν προκαλέσει οι πελάτες τους απλά παρατείνουν όσο μπορούν την καταβολή των χρημάτων. Αποτέλεσμα των παραπάνω είναι να ζητούν οι φανοποιοί από τους ιδιοκτήτες των οχημάτων τα χρήματα ώστε να προμηθευτούν τα ανταλλακτικά που χρειάζεται για την επισκευή του οχήματος και κατόπιν να εισπράξουν οι ιδιώτες την αποζημίωση. Στις εκθέσεις αυτοκινήτων η επισκεψιμότητα των πελατών είναι ανάλογη των προσφορών που έχει η κάθε εταιρεία ωστόσο δεν λείπουν τα σχόλια τύπου: «Τσουνάμι ήταν και η απόσυρση και πέρασε...».
Τέλος τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα της χώρας σύμφωνα με όσα αναφέρουν στελέχη της αγοράς δεν εγκρίνουν σε κανέναν σχεδόν ενδιαφερόμενο ιδιώτη δάνειο για αγορά Ι.Χ., ενώ από την άλλη μεριά δεν συζητούν καθόλου για επέκταση ή αναχρηματοδότηση επαγγελματιών του κλάδου οι οποίοι βρίσκονται στο χείλος του γκρεμού. Από την άλλη μεριά βέβαια η κατάρρευση των πωλήσεων αλλά και των υπηρεσιών after sales έχει χτυπήσει και στις υγιείς επιχειρήσεις του κλάδου που έως σήμερα κάλυπταν τις ζημίες από κέρδη του παρελθόντος.
Αλλωστε ο δανεισμός των επιχειρήσεων του κλάδου εξακολουθεί να παραμένει πολύ κοντά στα 8 δισ. ευρώ παρά τις όποιες προσπάθειες αναδιάρθρωσης πραγματοποιούν εδώ και 2 χρόνια οι εισαγωγικές αλλά και οι εμπορίες αυτοκινήτων...
ΠΗΓΗ: Ημερησία
«Καρφώνουν» φοροφυγάδες
Περισσότερες από 18.600 καταγγελίες-«καρφώματα» έγιναν στο ΣΔΟΕ το περασμένο έτος και από αυτές ελέγχθηκαν 7.313 περιπτώσεις, ενώ οι υπόλοιπες 11.287 θα διεκπεραιωθούν μέσα στο 2011. Μάλιστα, σύμφωνα με στοιχεία που έχει στη διάθεσή του «Το Βήμα της Κυριακής», το πρώτο δίμηνο του 2011 περίπου 3.100 συμπολίτες μας κατήγγειλαν επιχειρήσεις και επιτηδευματίες για φοροδιαφυγή. Την ίδια στιγμή από τις 15 περιφερειακές διευθύνσεις του ΣΔΟΕ σε ολόκληρη την επικράτεια εκκρεμούν προς έλεγχο 2.562 υποθέσεις ελεύθερων επαγγελματιών και φυσικών προσώπων, ενώ οι «Ράμπο» του ΣΔΟΕ πρόκειται να προχωρήσουν στο άνοιγμα 932 τραπεζικών λογαριασμών.
Τα αποκαλυπτικά αυτά στοιχεία συμπληρώνονται από 463 εισαγγελικές παραγγελίες και 13.244 περιπτώσεις φοροδιαφυγής που πρόκειται να ελεγχθούν μέσα στο 2011, αφού δεν πρόλαβαν οι υπηρεσίες του ΣΔΟΕ να τις φέρουν σε πέρας μέσα στο προηγούμενο έτος λόγω των πολλών ελέγχων που διενεργήθηκαν.
Συνολικά το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος μέσα στο προηγούμενο έτος επέβαλε πρόστιμα ύψος 5 δισ. ευρώ.
Ωστόσο μικρό είναι το ποσοστό αυτών που έχουν εισπραχθεί και αυτό διότι οι φορολογούμενοι προσφεύγουν σχεδόν στο σύνολο των περιπτώσεων στα δικαστήρια προκειμένου να αποφύγουν την καταβολή των προστίμων. Επίσης, πολλά από τα πρόστιμα που επιβλήθηκαν το περασμένο έτος αφορούσαν περιπτώσεις πλαστών και εικονικών τιμολογίων που στην πράξη δύσκολα εισπράττονται γιατί οι εταιρείες οι οποίες εμπλέκονται σε αυτές τις σοβαρές περιπτώσεις φοροδιαφυγής είτε είναι «φαντάσματα» είτε εμφανίζονται πρόσωπα που συνήθως αποτελούν τη «βιτρίνα» μιας επιχείρησης και δεν διαθέτουν κανένα περιουσιακό στοιχείο στην κατοχή τους.
Σκάφη και πισίνες
Μεγάλος ντόρος είχε γίνει μέσα στο 2010 για ελέγχους σε κατοικίες οι ιδιοκτήτες των οποίων δεν έχουν δηλώσει τις πισίνες που διαθέτουν. Από τα στοιχεία του ΣΔΟΕ, σε ελέγχους που έγιναν στην Αττική διαπιστώθηκαν 1.200 περιπτώσεις όπου δεν είχαν δηλωθεί οι πισίνες, ενώ στην Κεντρική Μακεδονία ο αριθμός ήταν ακόμη μεγαλύτερος, αφού ο αριθμός αυτών που εντοπίστηκαν ανήλθε στις 1.423. Συνολικά οι μη δηλωθείσες πισίνες στις δύο μεγαλύτερες πληθυσμιακά περιφέρειες της Ελλάδας ήταν 2.623. Ο έλεγχος σύμφωνα με ανώτερο παράγοντα του ΣΔΟΕ θα συνεχιστεί καθ΄ όλη τη διάρκεια του 2011 με στόχο τον εντοπισμό εκείνων που απολαμβάνουν τις «δεξαμενές κολύμβησης» και δεν έχουν καταβάλει ούτε ένα ευρώ φόρο. Οι έλεγχοι του ΣΔΟΕ δεν σταματούν εδώ, καθώς επεκτείνονται και στα σκάφη αναψυχής.
Ο συνολικός αριθμός των καταγεγραμμένων σκαφών που είναι στη διαδικασία του ελέγχου ανέρχεται σε 4.016, ενώ μέχρι στιγμής έχουν δεσμευτεί για διάφορες αιτίες 473 σκάφη. Τριάντα πέντε ιδιοκτήτες τέτοιων σκαφών τακτοποίησαν τις φορολογικές τους εκκρεμότητες και για τον λόγο αυτό αποδεσμεύτηκαν τα σκάφη τους, ενώ ο συνολικός αριθμός των σκαφών για τα οποία καταβλήθηκε ΦΠΑ ανήλθε σε 55. Το υπουργείο Οικονομικών προσδοκά από τους συγκεκριμένους ελέγχους να εισπράξει περί τα 470 εκατ. ευρώ.
Ξεκινούν νέοι φοροέλεγχοι
Το υπουργείο Οικονομικών «ρίχνει την τελευταία του ζαριά», για να μην εφαρμόσει νέα φοροεισπρακτικά μέτρα, στην αποτελεσματικότητα των ελέγχων. Η υστέρηση των εσόδων το πρώτο τρίμηνο του έτους σε επίπεδα ρεκόρ την τελευταία δεκαπενταετία κάνει ακόμη πιο επιτακτική την ανάγκη να ενεργοποιηθεί πλήρως ο φοροελεγκτικός μηχανισμός, καθώς αν δεν καταφέρει να εισπράξει τα ληξιπρόθεσμα χρέη και να επιβάλει πρόστιμα που στο τέλος θα εισπραχθούν τότε η επίτευξη του στόχου για μείωση του ελλείμματος θα βρεθεί στον αέρα με ό,τι αυτό συνεπάγεται.
Οργιο με το πετρέλαιο: Οι έλεγχοι θα επεκταθούν και στα ενεργειακά προϊόντα (πετρέλαιο θέρμανσης, κίνησης, κτλ.), καθώς διαπιστώνονται σημαντικά ποσοστά παραβατικότητας και η απώλεια φορολογικών εσόδων είναι αξιοσημείωτη. Συνολικά το πρώτο δίμηνο του 2011 το ΣΔΟΕ πραγματοποίησε 316 ελέγχους σε πρατήρια υγρών καυσίμων, 15 ελέγχους σε εταιρείες εμπορίας καυσίμων και 771 ελέγχους στη διακίνησή τους (σύνολο 1.110). Από τα αποτελέσματα των ελέγχων προέκυψαν 267 παραβάτες, δηλαδή ποσοστό παραβατικότητας 24%.
Λαθραία τσιγάρα: Πλήγμα για τα έσοδα αποτελεί και το εκτεταμένο λαθρεμπόριο καπνικών προϊόντων. Παράγοντες της αγοράς αποδίδουν την έξαρση αυτού του φαινομένου στις αλλεπάλληλες αυξήσεις των φορολογικών συντελεστών που οδήγησαν στην αύξηση της τιμής πώλησης των πακέτων τσιγάρων σχεδόν στο διπλάσιο σε σύγκριση με μερικά χρόνια πριν. Εντυπωσιακά είναι τα στοιχεία του ΣΔΟΕ από τις κατασχέσεις λαθραίων τσιγάρων μέσα στο 2010. Σύμφωνα με αυτά κατασχέθηκαν 190.722.800 τεμάχια τσιγάρα (περίπου 9,5 εκατ. πακέτα τσιγάρα), ενώ οι απώλειες για τα δημόσια έσοδα ξεπερνούν τα 90 εκατ. ευρώ.
Προϊόντα-«μαϊμούδες»: Εκατοντάδες χιλιάδες είναι τα προϊόντα που έχουν κατασχεθεί από ελέγχους που διενήργησε το ΣΔΟΕ για το παρεμπόριο από την 1η Οκτωβρίου 2010 ως τις 28 Φεβρουαρίου 2011. Μόνο στην περιοχή του Κολωνού εντοπίστηκε χώρος 800 τ.μ. με προϊόντα απομίμησης γνωστών ξένων οίκων μόδας που σε ποσότητα υπερέβησαν τις είκοσι νταλίκες. Ο αριθμός των προϊόντων που προέκυψε μετά την καταμέτρηση ήταν 910.411 τεμάχια.
ΠΗΓΗ: Το Βήμα
Οκτώ απαντήσεις SOS για τα δικαιώµατα των εργαζοµένων
apozhmiwsh_ergazomenwn1Τα οκτώ συνηθέστερα ερωτήµατα για εργασιακά και ασφαλιστικά ζητήµατα κατέγραψε το υπουργείο Εργασίας και δίνει απαντήσεις σε αυτά. Παράλληλα δόθηκε στη δηµοσιότητα ο αναλυτικός πίνακας µε το νέοκαθεστώς αποζηµιώσεων σε περίπτωση απόλυσης.
1. Εχει δικαίωµα ο εργοδότης να αποφασίσει µονοµερώς κάποια ελαστική µορφή εργασίας, όπως εκ περιτροπής εργασία µε µειωµένο ωράριο; Τι ισχύει; Τι µπορούν να κάνουν οι εργαζόµενοι στην περίπτωση αυτή;
Σύµφωνα µε το άρθρο 1 του Ν. 3843
του 2010,ο εργοδότηςπου αντιµετωπίζει µείωση της οικονοµικής του δραστηριότητας µπορεί, αντί να προβεί σε απολύσεις, να εφαρµόσει κάποια µορφή εκ περιτροπής εργασίας. Η εκ περιτροπής εργασία συνίσταται σε λιγότερες ηµέρες εργασίας την εβδοµάδα ήσε λιγότερες εβδοµάδες τον µήνα ή και σε λιγότερους µήνες τον χρόνο, κατά πλήρες όµως ηµερήσιο ωράριο εργασίας. Σε κάθε περίπτωση το µέτρο αυτό δεν µπορεί να υπερβαίνει τους 9 µήνες ανά ηµερολογιακό έτος για τον ίδιο εργαζόµενο. Σε περιπτώσεις καταχρηστικής άσκησης της εκ περιτροπής εργασίαςαπό τους εργοδότες, οι εργαζόµενοι µπορούν να προσφύγουν στις αρµόδιες υπηρεσίες του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και στο Σώµα ΕπιθεώρησηςΕργασίας και να προσφεύγουν στααρµόδια για την επίλυση εργατικών διαφορών δικαστήρια.
2. Ποια αποζηµίωση δικαιούνται οι εργαζόµενοι σε περίπτωση απόλυσης;
Το ποσό της αποζηµίωσης εξαρτάται από τα χρόνια υπηρεσίας του εργαζοµένου στον εργοδότη από τον οποίο απολύεται, από τις τακτικές του αποδοχές κατά τη στιγµήτης απόλυσης, καθώςκαι από τηφύση της εργασίας του, πουδιακρίνεται σε εργασία υπαλληλική ή εργατοτεχνική.
Η νέα υπηρεσία ΙΡΙ∆Α του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης έχει καταρτίσει συγκεκριµένο πίνακα αποζηµιώσεων λόγω απόλυσης, τόσο των υπαλλήλων όσο και των εργατοτεχνιτών, διαθέσιµο σε κάθε µισθωτό. Στονπίνακα αυτόν καταγράφονται αναλυτικά οι αποζηµιώσεις πουδικαιούνται οιεργαζόµενοι ανάλογα µε τονχρόνο υπηρεσίας τους στον εργοδότη από τον οποίο απολύονται, οι µειωµένες αποζηµιώσεις που προκύπτουν έπειτα από τη διαδικασία της προαναγγελίας της απόλυσης από τον εργοδότη και τέλος οι αποζηµιώσεις που καταβάλλονταιστον εργαζόµενο κατά τη συνταξιοδότησή του.
apozhmiwsh_ergazomenwn23. Εχει δικαίωµα ο εργοδότης να µην καταβάλλει δεδουλευµένες αποδοχές στον εργαζόµενο και για πόσο καιρό; Τι πρέπει να κάνει ο εργαζόµενος στις περιπτώσεις αυτές; Πού πρέπει να απευθυνθεί;
Κάθε εργοδότης υποχρεούται να καταβάλλει εµπρόθεσµαστους απασχολούµενους σε αυτόν µισθωτούς τις οφειλόµενες(δεδουλευµένες) συνεπεία της σύµβασης ή της σχέσης εργασίας αποδοχέςκάθε είδους. Η άρνησητου εργοδότη να καταβάλει τις οφειλόµενες αποδοχές, ακόµα και η καθυστέρηση πληρωµής τους, παρέχει στον εργαζόµενο τα εξής δικαιώµατα: n Να µηνύσει τον εργοδότη n Να ασκήσει το δικαίωµα της επίσχεσης εργασίας n Να επιδιώξει δικαστικάτην είσπραξη του µισθού του n Η µη καταβολή των δεδουλευµένων αποδοχών αποτελεί σύµφωνα µε τον Νόµο 2336/1995 ποινικό αδίκηµα και ο υπαίτιος εργοδότης – ή/ και ο νόµιµος εκπρόσωπός του – τιµωρείται κατόπιν µήνυσης που υποβάλλεται αυτεπαγγέλτως από τις αρµόδιες Επιθεωρήσεις του Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας. Για τον λόγο αυτό, οι εργαζόµενοι που αντιµετωπίζουν τη στέρηση ή τη σηµαντική καθυστέρηση των δεδουλευµένων τους αποδοχών θα πρέπει, πέραν των προαναφερθέντων ενεργειών, να καταγγέλλουν τιςπεριπτώσεις αυτές στιςαρµόδιες κατά τόπο Επιθεωρήσεις ή στον τηλεφωνικό αριθµό 15512.
4. Πώς προστατεύεται η µητρότητα στην εργασία; Ποιες άδειες δικαιούνται οι εργαζόµενες κατά την εγκυµοσύνη και µετά τον τοκετό;
Από την εργατική νοµοθεσία απαγορεύεται και είναι απολύτως άκυρη η απόλυση εργαζοµένης από τον εργοδότη της κατά τη διάρκεια της εγκυµοσύνης της, εκτός και αν συντρέχει σπουδαίος λόγοςγια την απόλυση (π.χ. διάλυση της επιχειρήσεως). Ως σπουδαίος λόγος, όµως, σε καµιά περίπτωση δεν µπορεί να θεωρηθεί η µείωση της αποδοτικότητας της εργαζοµένης λόγω της κατάστασης της εγκυµοσύνης. Επίσης απαγορεύεται ρητά καιείναι απολύτως άκυρη η απόλυση της εργαζοµένης για χρονικό διάστηµα ενός έτους από την ηµέρα του τοκετού ή για διάστηµα 15 µηνώνγια τις γυναίκες που κάνουν χρήση της ειδικής παροχήςπροστασίας µητρότητας του άρθρου 142 του Νόµου 3655/2008 (άδειαπου χορηγείται από τον ΟΑΕ∆). Οι εργαζόµενες µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου σε οποιονδήποτε εργοδότη και αν απασχολούνται λαµβάνουν άδεια τοκετού που ανέρχεται σε 17 εβδοµάδες (8 εβδοµάδες πριν από τοντοκετό και 9 εβδοµάδες µετά). Μετά τη λήξη της άδειας αυτήςδικαιούνται να λάβουν την προαναφερόµενη άδεια – ειδική παροχή προστασίας µητρότητας – που ανέρχεται σε 6 µήνες. Τέλος, οι νέες µητέρες δικαιούνται να λαµβάνουν για 30 µήνες µετά τον τοκετό την ειδική άδεια απουσίας λόγω θηλασµού – άδεια φροντίδας παιδιού – που τους επιτρέπει είτε να προσέρχονται κατά µία ώρα αργότερα στην εργασία τους είτε να αποχωρούν µία ώρα νωρίτερα από τη λήξητου προγραµµατισµένου ωραρίου.
5. Μπορώ να εξαγοράσω ένσηµα για πλασµατικό χρόνο από σπουδές, στρατό κ.λπ.;
Ναι, µπορώ να εξαγοράσω πλασµατικά χρόνια (στρατός, ανεργία κ.λπ.) υπό προϋποθέσεις για θεµελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώµατος ή προσαύξηση σύνταξης.
6. Μπορώ να µεταφέρω ένσηµα στην Ελλάδα από εργασία στο εξωτερικό για να συνεχίσω την ασφαλιστική µου κάλυψη;
Η ασφάλιση για εργασία σεχώρες της Ε.Ε. ή σε χώρες που έχουν διακρατικές συµβάσεις συνυπολογίζεται για τη θεµελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώµατος.
7. Είµαι µακροχρόνια άνεργος.
Εχω δικαίωµα σε κάποιες υπηρεσίες υγείας;
Για κάθε κατηγορία µακροχρόνια ανέργου υπάρχει, υπό προϋποθέσεις, η κάλυψη ασθένειας. Είναι ήδη σε εξέλιξη νοµοθετική ρύθµιση που διευρύνει τις οµάδες τωνδικαιούχων για κάλυψηασθένειας µε ευνοϊκότερες προϋποθέσεις.
8. Οταν έχω έτη ασφάλισης σε διαφορετικά Ταµεία, πώς θεµελιώνω δικαίωµα συνταξιοδότησης;
Στην περίπτωση που ο ασφαλισµένος έχει διαδοχική ασφάλιση, υπολογίζεται το σύνολο των ενσήµων και ο ασφαλισµένος θεµελιώνει συνταξιοδοτικό δικαίωµα µε βάση τη νοµοθεσία του Ταµείου στο οποίο ήταν ασφαλισµένος τα τελευταία 5 χρόνια. Εάν δεν έχει συµπληρώσει τα τελευταία 5 χρόνια σε κάποιο Ταµείο, τότε υπάγεται στη νοµοθεσία του Ταµείου στο οποίο είναι ασφαλισµένος τα περισσότερα χρόνια.
Το πρώτο κέντρο Ιριδα για παροχή συµβουλών σε ασφαλισµένους
ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΚΕΝΤΡΟ εξυπηρέτησης Ιριδα που ασχολείται ειδικά µε εργασιακά και ασφαλιστικά θέµατα εγκαινιάστηκε χτες από την υπουργό Εργασίας Λούκα Κατσέλη στο κτίριο του υπουργείου Εργασίας (Πειραιώς 40, Αθήνα).
Στόχος είναι µέχρι το τέλος του 2012 να έχει καλυφθεί όλη η επικράτεια µε σηµεία της Ιριδας που ισοδυναµούν ουσιαστικά µε κοινωνικά ΚΕΠ. Οπως ανακοίνωσε η κ. Κατσέλη, η υλοποίηση του συνολικού έργου αποτελείται από τέσσερα στάδια: «Αρχίζουµε», είπε, «µε τη λειτουργία του πρώτου πιλοτικού σηµείου παροχής ενηµέρωσης εδώ στο κεντρικό κτίριο του υπουργείου Εργασίας, το οποίο εξυπηρετεί το κοινό µέσα από µια εξειδικευµένη βάση ερωτήσεων και απαντήσεων, ώστε να µπορούµε να κατηγοριοποιήσουµε τις ανάγκες των πολιτών και στο µέλλον να εξυπηρετούνται πιο εύκολα και πιο γρήγορα». Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΦΑΣΗ είναι αυτή της ένταξης στο δίκτυο της Ιριδας έξι ακόµη δήµων της χώρας, οι οποίοι εξέφρασαν την επιθυµία να εγκαινιάσουν τις δικές τους υπηρεσίες παροχής ενηµέρωσης όσο το δυνατόν πιο σύντοµα (Αµφιλοχίας, Ηγουµενίτσας, Ηρακλείου Κρήτης, Τοπείρου Ξάνθης, Ηλιούπολης και Κιλελέρ Λάρισας).
Το τρίτο στάδιο είναι η ανάπτυξη του ολοκληρωµένου πληροφορικού συστήµατος που θα περιλαµβάνει το ψηφιακό υλικό του υπουργείου και των υπηρεσιών που πρέπει να παρέχονται στους εργαζοµένους και τους λοιπούς δικαιούχους.
«Εκτιµούµε ότι την άνοιξη του 2012 θα εγκαινιάσουµε την πλήρως ηλεκτρονική λειτουργία. ∆ηλαδή το κοινό θα µπορεί µέσω ενός πόρταλ να υποβάλλει ερωτήµατα και να λαµβάνει µε τον ίδιο τρόπο αξιόπιστες απαντήσεις σε εύλογα σύντοµο χρονικό διάστηµα. Επιπλέον, να αρχίσει η τηλεφωνική παροχή πληροφοριών µέσω οργανωµένου τηλεφωνικού κέντρου µε αξιοποίηση της ιδίας ηλεκτρονικής πλατφόρµας», είπε η κ. Κατσέλη.
Κυριαρχεί η ελαστική εργασία
Tις ριζικές ανατροπές στην αγορά εργασίας µε τη δραµατική µείωση της µόνιµης απασχόλησης έδωσε χθες στη δηµοσιότητα το Σώµα Επιθεωρητών Εργασίας (ΣΕΠΕ) µε τη µία στις δύο νέες προσλήψεις εντός του 2011 να αφορά ελαστικές µορφές απασχόλησης και κυρίως την εκ περιτροπής εργασία, ενώ πάνω από 10.000 συµβάσεις πλήρους απασχόλησης µετατράπηκαν σε µερικής ή εκ περιτροπής εργασία εντός του πρώτου διµήνου του έτους.
Το ΣΕΠΕ υπογραµµίζει ότι «οι ελαστικές µορφές εργασίας κυριαρχούν το 2011 των νέων προσλήψεων πλήρους απασχόλησης σε αντίθεση µε το αντίστοιχο χρονικό διάστηµα του 2010 (ήταν 46,2%). οι συµβάσεις πλήρους απασχόλησης που µετατράπηκαν κατά το πρώτο δίµηνο του έτους σε µερικής απασχόλησης είναι αυξηµένες κατά 199,15% σε σχέση µε το 2010. οι συµβάσεις πλήρους απασχόλησης που µετατράπηκαν σε εκ περιτροπής αυξήθηκαν κατά 1.121,45%.
ΠΗΓΗ: Τα Νέα
Τα διόδια στο κράτος, ξεκινούν πάλι τα έργα
Σε λύση του «γόρδιου δεσμού» της χρηματοδότησης των μεγάλων έργων, των οδικών αξόνων, που η κατασκευή τους σταμάτησε λόγω της διακοπής της δανειοδότησής τους από τις τράπεζες, φαίνεται να καταλήγει η κυβέρνηση η οποία σε συνεργασία με τις κοινοπραξίες προωθεί διπλή παρέμβαση:
1. Την άμεση εξόφληση των οφειλών προς τις κατασκευαστικές εταιρείες που ξεπερνούν τα 200 εκατ. ευρώ με εγγυήσεις που θα δώσει το υπουργείο Οικονομικών στα τραπεζικά ιδρύματα προκειμένου να τις χρηματοδοτήσουν και
2. Την προείσπραξη μελλοντικών εσόδων από τα διόδια και ένα μέρος των ειδικών φόρων κατανάλωσης καυσίμων μέσω της μεθόδου της τιτλοποίησης, ώστε να καλυφθούν στο σύνολό τους οι χρηματοδοτικές ανάγκες των έργων ως τη λήξη της σύμβασης παραχώρησης. Σύμφωνα με τις πληροφορίες το σύνθετο αυτό εγχείρημα που απαιτεί συνεννόηση με όλα τα μέρη, αλλά και ενδεχομένως αλλαγή ορισμένων εκ των όρων των συμβάσεων παραχώρησης των έργων, αφού πλέον οι εισπράξεις από τα διόδια θα είναι δημόσιο έσοδο, προωθούν από κοινού ο υπουργός Μεταφορών και Δημοσίων κ. Δ. Ρέππας και ο υφυπουργός επί των Οικονομικών κ. Φ. Σαχινίδης.
Για να προχωρήσει η λύση απαιτείται να συσταθεί εταιρεία ειδικού σκοπού, την οποία θα ιδρύσει το υπουργείο Οικονομικών. Μέσω της εταιρείας το Δημόσιο θα δανεισθεί τα ποσά από τις εμπορικές τράπεζες με εγγύηση τα μελλοντικά έσοδα του κράτους από τα διόδια.
Οι διαπραγματεύσεις μεταξύ των εταιρειών, της κυβέρνησης και των τραπεζών, οι οποίες είχαν ξεκινήσει τον Ιανουάριο, δείχνουν να μπαίνουν στην τελική ευθεία και αυτό μετά τη διακοπή των έργων λόγω έλλειψης πόρων στην Κεντρική οδό του άξονα Ε65 και τμημάτων της Ιονίας οδού.
Στελέχη των κοινοπραξιών που συμμετέχουν στις λεπτές αυτές διαπραγματεύσεις επιβεβαιώνουν την ύπαρξη των εν λόγω προτάσεων. Παραμένουν ιδιαίτερα επιφυλακτικοί καθώς, όπως εξηγούν, οι δανείστριες τράπεζες πιέζουν για απτές εγγυήσεις και συγκεκριμένα στη λύση της δέσμευσης μελλοντικών εσόδων του Δημοσίου για λογαριασμό τους, προκειμένου να ανοίξουν εκ νέου την «κάνουλα» της χρηματοδότησης.
Αυτή την εβδομάδα αναμένεται η τελική απάντηση των τραπεζών και των κατασκευαστικών εταιρειών στις κυβερνητικές προτάσεις, αν και για να ολοκληρωθεί το όλο εγχείρημα θα απαιτηθεί χρονικό διάστημα δύο-τριών μηνών.
Πού βρίσκονται σήμερα τα έργα
Πλην του «Μορέα», δηλαδή του αυτοκινητοδρόμου Κορίνθου- Καλαμάτας, όλες οι υπόλοιπες συμβάσεις παραχώρησης είτε έχουν «ρίξει» ρυθμούς, όπως η Ολυμπία οδός και ο Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου, είτε έχουν σχεδόν «παγώσει» την κατασκευή των έργων, όπως στην περίπτωση της Ιονίας οδού και του Ε65. Ο συνολικός προϋπολογισμός των έργων που έχουν παραχωρηθεί και αποτελούν σημαντικό αναπτυξιακό εργαλείο σε περίοδο οικονομικής κρίσης ανέρχεται σε 8,5 δισ. ευρώ.
Η επανεκκίνησή τους εκτιμάται ότι θα έχει πολλαπλασιαστικά οφέλη στην οικονομία και κυρίως θα συμβάλει στη μείωση της ανεργίας στις περιοχές όπου γίνονται τα έργα.
Η αρνητική εξέλιξη που όλοι ελπίζουν ότι θα αντιμετωπιστεί με αποτελεσματικό και μόνιμο τρόπο προέκυψε μετά την παύση της χρηματοδότησης των έργων από τις 45 τράπεζες της Ελλάδας και του εξωτερικού. Μάλιστα, η «φραγή» στη ρευστότητα κρατάει πολλούς μήνες και μάλιστα, σε κάποιες περιπτώσεις, έχει «χρονίσει».
Οι λόγοι αυτής της εξέλιξης δεν ήταν άλλοι από τη μείωση του κυκλοφοριακού φόρτου, που προκάλεσαν η οικονομική κρίση και η αύξηση της τιμής της βενζίνης, αλλά κυρίως οι καθυστερήσεις της κρατικής μηχανής στις απαλλοτριώσεις και τη μετακίνηση των δικτύων κοινής ωφέλειας που καθιστούσαν αδύνατη την πρόοδο των έργων.
Βέβαια, είναι γεγονός ότι τους τελευταίους μήνες το υπουργείο Υποδομών κινήθηκε ταχύτερα και κάλυψε εν μέρει το κενό, ωστόσο η μείωση των εσόδων από τις εταιρείες λόγω του κινήματος «δεν πληρώνω» δημιούργησε νέα προβλήματα.
Τι θα γίνει με τα διόδια
Το υπουργείο Υποδομών στοχεύει στη μείωση της τιμής του διοδίου κατά 50% στα υπό κατασκευή τμήματα, αλλά και σε μια καλύτερη τιμολογιακή πολιτική για τους μόνιμους χρήστες και τους κατοίκους περιοχών που αναπόφευκτα χρησιμοποιούν καθημερινά τους αυτοκινητοδρόμους. Η χρηματοδότηση των συμβάσεων παραχώρησης στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό στα διόδια, τα οποία αποτελούν περίπου το 25% του προϋπολογισμού τους και θεωρούνται από τις κοινοπραξίες η ραχοκοκαλιά της οικονομικής τους βιωσιμότητας. Στα τρία εκ των πέντε έργων (Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου, Ιονία οδός, Ολυμπία οδός) και με διαφορετικές χρονικές αφετηρίες, το μεγαλύτερο ποσοστό από τα έσοδα των διοδίων θα διοχετεύεται στο δημόσιο ταμείο. Τα υπόλοιπα δύο έργα (Μορέας και Ε65) θα λειτουργούν με ρίσκο, καθώς είναι χαμηλότερου μεταφορικού φόρτου.
ΠΗΓΗ: Το Βήμα
Δημόσιο: "Ανοικτόν και το απόγευμα" σε 8 υπηρεσίες
Δύο απογεύματα την εβδομάδα, πιθανότατα τη Δευτέρα και την Τετάρτη, και μέχρι τις 8.00 μ.μ. με παράλληλη μείωση του ωραρίου την Παρασκευή θα λειτουργούν από τον Οκτώβριο συγκεκριμένες δημόσιες υπηρεσίες που έχουν σχέση με την εξυπηρέτηση των πολιτών (πολεοδομίες, ασφαλιστικά ταμεία, εφορίες, υπηρεσίες δήμων κ.τ.λ.), σύμφωνα με σχέδιο που επεξεργάζεται το υπουργείο Εσωτερικών και θα οριστικοποιηθεί μετά το Πάσχα. Η εφαρμογή της παραπάνω πρότασης θα αποτελέσει τον βασικό κανόνα απογευματινής λειτουργίας δημοσίων υπηρεσιών. Στόχος της πρότασης του υπουργείου Εσωτερικών είναι η καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών και θα συνοδευτεί με την επαναφορά της 8ωρης απασχόλησης στο Δημόσιο, όπως έχει δηλώσει ο αρμόδιος υπουργός κ. Γ. Ραγκούσης.
Η επαναφορά της 8ωρης απασχόλησης στο Δημόσιο (40 ώρες δουλειά την εβδομάδα), η οποία έρχεται να αντικαταστήσει το καθεστώς των 37,5 ωρών εργασίας που καθιερώθηκε στο Δημόσιο τον Μάιο του 1981, σύμφωνα με υψηλόβαθμα στελέχη του υπουργείου Εσωτερικών έχει τριπλό στόχο:
1. Την αύξηση της παραγωγικότητας του Δημοσίου, αφού θα προστεθεί μισή ώρα εργασίας την ημέρα στους περίπου 770.000 δημοσίους υπαλλήλους. Το ωράριο που ισχύει σήμερα στην πλειονότητα των υπηρεσιών του «στενού» δημόσιου τομέα είναι 7.30 π.μ. ώρα προσέλευσης και 3.00 μ.μ. ώρα αποχώρησης. Η ώρα αποχώρησης θα αυξηθεί κατά 30 λεπτά (3.30 μ.μ.). Σε αρκετές δημόσιες υπηρεσίες, μετά τις μετατάξεις υπαλλήλων από ΝΠΙΔ, συνυπάρχουν υπάλληλοι με διαφορετικά ωράρια τα οποία θα εξισωθούν. Για παράδειγμα, σε κρατικούς βρεφονηπιακούς σταθμούς, που ισχύουν οι 7,5 ώρες εργασίας ημερησίως, έχουν μετακινηθεί υπάλληλοι δημοτικών επιχειρήσεων με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, οι οποίοι εργάζονται 8ωρο.
2. Την εξοικονόμηση πόρων, αφού σύμφωνα με εκτιμήσεις του υπουργείου Εσωτερικών οι επιπλέον 350.000 εργατοώρες που θα προσφέρουν οι δημόσιοι υπάλληλοι αντιστοιχούν σε 45.000 νέες προσλήψεις, αναδεικνύοντας την εξοικονόμηση που θα επιτευχθεί από το συγκεκριμένο μέτρο.
3. Την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών. Παράλληλα θα εφαρμοστεί το μέτρο της απογευματινής λειτουργίας υπηρεσιών «αιχμής», το οποίο θα επιφέρει «ντόμινο» αλλαγών στο ωράριο και άλλων τμημάτων του δημοσίου τομέα, όπως είναι οι βρεφονηπιακοί σταθμοί που θα πρέπει να διευρύνουν τις ώρες λειτουργίας τους προκειμένου να εξυπηρετήσουν τους δημόσιους υπαλλήλους. Δέσμευση της κυβέρνησης είναι η ολοήμερη λειτουργία των κρατικών παιδικών σταθμών, προκειμένου να εξυπηρετούν τις εργαζόμενες μητέρες που θα εργάζονται απογεύματα στις υπηρεσίες τους.
Ο συνδυασμός του νέου ωραρίου εργασίας με την απογευματινή λειτουργία υπηρεσιών αιχμής, σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, δεν θα πραγματοποιηθεί με την υλοποίηση διακεκομμένου ωραρίου. Εξετάζεται το ενδεχόμενο οι υπάλληλοι που θα απασχολούνται στις υπηρεσίες που θα έχουν απογευματινή λειτουργία να έχουν μειωμένο ωράριο κατά μία ώρα την Παρασκευή. Δεν αποκλείεται να δοθεί ως κίνητρο συμμετοχής των υπαλλήλων στις απογευματινές υπηρεσίες το μειωμένο ωράριο 6,5 ωρών.
ΠΗΓΗ: Έθνος

Τετάρτη, 6 Απριλίου 2011

Μαγειρεύουν αυξήσεις στο αέριο
Νέες επιβαρύνσεις έρχονται για τα νοικοκυρά και στο φυσικό αέριο. Και αυτό, τόσο λόγω της συνεχούς αύξησης της τιµής του πετρελαίου – µε την οποία είναι συνδεδεµένη η τιµή του αερίου – όσο και εξαιτίας των κυβερνητικών σεναρίων για την επιβολή Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (ΕΦΚ) στο αέριο παράλληλα, µε την εξίσωση φόρου του πετρελαίου θέρµανσης µε το κίνησης εφόσον αυτή προχωρήσει τον ερχόµενο Οκτώβριο.
Το φυσικό αέριο εξακολουθείνα είναι ανταγωνιστικόσε σχέση µε το πετρέλαιο θέρµανσης, ήδη όµως έχει ανατιµηθεί σηµαντικά. Από την έναρξη της περιόδου θέρµανσης, το φθινόπωρο του 2010, µέχρι σήµερα η τιµή του φυσικού αερίου έχει αυξηθεί 28% και σεαπόλυτα µεγέθη από 0,04677 σε 0,05995ευρώ ανά κιλοβατώρα.
ΟΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ φυσικού αερίου πρέπει να υπολογίζουν και νέες σηµαντικές αυξήσεις στην τιµή του εφόσον η κυβέρνηση, υπό την πίεση της ανάγκης για αύξηση των δηµοσίων εσόδων, προχωρήσει στην εξίσωση του ΕΦΚ του πετρελαίου θέρµανσης µε τον ΕΦΚ τουπετρελαίου κίνησης.
Σήµερα η διαφορά των ΕΦΚ έχει ως αποτέλεσµα το πετρέλαιο θέρµανσης να πωλείται 0,895ευρώ το λίτρο, έναντι 1,499 ευρώ που πωλείται το πετρέλαιο κίνησης. Αν υπάρξει εξίσωση των φόρων στο πετρέλαιο, εξετάζεται να επιβληθεί ΕΦΚ και στο φυσικό αέριο προκειµένου να παραµείνει σταίδια επίπεδα η σχέση της τιµής τους. Σηµειώνεται ότι το φυσικό αέριο πωλείται σε σταθερή βάση φθηνότερα 18% από το πετρέλαιο, ανεξάρτητα από τις διακυµάνσεις της τιµής του τελευταίου. Επισηµαίνεται ότι σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες επιβάλλεται ΕΦΚ στο φυσικό αέριο, που φθάνει µέχρι και 3% για οικιακούς χρήστες και 1,5% για µεγάλους βιοµηχανικούς και εµπορικούς πελάτες.
Χθες ο διευθύνωνσύµβουλος της ΕΠΑ Αττικής Χρήστος Μπαλάσκας είπε ότι τόσο τοµέτρο της εξίσωσης στο πετρέλαιο όσο και αυτό της επιβολής ΕΦΚ στο φυσικό αέριο θα υποχρεώσει την εταιρεία να προσαρµόσει ανάλογα και την τιµολογιακή πολιτική της. Σε κάθε περίπτωση, είπε, η τιµή τουφυσικού αερίου θα συνεχίσει να είναι ανταγωνιστική µε αυτήν του πετρελαίου θέρµανσης, ενδεχοµένως και πλέον του 18% που είναι σήµερα.
Σύµφωνα µε τον επικεφαλήςτης ΕΠΑ Αττικής, ηοικονοµική κρίση είχε επιπτώσεις και στις δραστηριότητες της επιχείρησης καθώς δεν είναι λίγοι οι µεγάλοιπελάτες της (εµπορικές και βιοµηχανικές επιχειρήσεις) οι οποίοι είτε έβαλανλουκέτο στις δραστηριότητές τουςείτε µείωσαν δραστικά την παραγωγική δραστηριότητά τους και, κατά συνέπεια, την κατανάλωσηφυσικού αερίου.
Με µικρή κερδοφορία 2,9 εκατ. ευρώ έκλεισε για την ΕΠΑ Αττικής το 2010, ενώ ο κύκλος εργασιών της ανήλθε σε 140 εκατ. ευρώ, έναντι 119 εκατ. ευρώ το 2009. Για το 2011 η εταιρεία προσβλέπει σε κύκλο εργασιών 190 εκατ. και κέρδη 10 εκατ. ευρώ.
ΠΗΓΗ: Τα Νέα

Τρίτη, 5 Απριλίου 2011

Σε μία ημέρα ίδρυση Α.Ε. και ΕΠΕ
etaireia_se_mia_meraΌλες οι απαραίτητες ενέργειες που απαιτούνται για να αποκτήσουν οι εμπορικές εταιρείες νομική προσωπικότητα και οικονομική δραστηριότητα θα διεκπεραιώνονται μέσω 59 εμπορικών επιμελητηρίων, 3.200 συμβολαιογραφικών γραφείων, ενώ στην επόμενη φάση οι αιτήσεις θα μπορούν να γίνονται και σε 52 επιλεγμένα ΚΕΠ, σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε το υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.
Έτσι, η ίδρυση μιας ΕΠΕ θα γίνεται σε ένα μόνο σημείο, αντί για οκτώ σήμερα, με μία και μοναδική διαδικασία, αντί για 11, και σε μία μέρα αντί για 38. Μοναδική προϋπόθεση είναι οι ιδρυτές της εταιρείας να μην έχουν εκκρεμότητες με το Δημόσιο (να έχουν φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα). Σε αρχικό στάδιο, η Υπηρεσία μιας Στάσης αφορά Α.Ε. και ΕΠΕ που θα απευθύνονται στους συμβολαιογράφους, καθώς και ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες εταιρείες που μπορούν να απευθύνονται κατευθείαν στα επιμελητήρια και τα ΚΕΠ.
Ολες οι ελληνικές επιχειρήσεις αποκτούν για πρώτη φορά έναν μοναδικό αριθμό μητρώου -τον αριθμό ΓΕΜΗ-, που θα αποτελεί την ταυτότητά τους και θα τις ακολουθεί σε όλο τον κύκλο ζωής τους.
Τι είναι το Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ);
Το Γενικό Εμπορικό Μητρώο είναι μία μεγάλη βάση ηλεκτρονικών δεδομένων που καταγράφει τα στοιχεία και την εξέλιξη κάθε etaireia_se_mia_mera2μορφής εμπορικής οντότητας. Ενοποιεί και ψηφιοποιεί όλα τα επί μέρους χειρόγραφα μητρώα και δίνει τη δυνατότητα σε κάθε πολίτη να έχει πρόσβαση μέσω διαδικτύου στην ταυτότητα οποιουδήποτε επιτηδευματία.
Εξαιρούνται από τις ΥΜΣ:
α) Οι επιχειρήσεις που προέρχονται από μετασχηματισμό (που προχωρούν σε αλλαγή νομικής μορφής, από ΕΠΕ σε Α.Ε.), καθώς οι πράξεις αυτές δεν αποτελούν πρωτότυπη σύσταση.
β) Οι επιχειρήσεις που συστήνονται για την πραγματοποίηση μεγάλων επενδύσεων και απαιτούν ειδικό καθεστώς έγκρισης (π.χ. Υπουργική Απόφαση).
γ) Οι αλλοδαπές επιχειρήσεις που επιθυμούν να προχωρήσουν σε απλή εγκατάσταση στη χώρα μας, χωρίς την άσκηση εμπορικής δραστηριότητας.
δ) Οι ατομικές επιχειρήσεις, καθώς σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία δεν συνιστούν εταιρείες.
Παράβολα
Ο πολίτης μπορεί να καταβάλλει το τίμημα με τους εξής τρόπους: α) μετρητά, β) επιταγή, γ) πιστωτική κάρτα, δ) κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό ΓΕΜΗ (στην Τράπεζα Πειραιώς, είτε μέσω e-banking και phone-banking) και από τον επόμενο μήνα διατραπεζικά σε όλες τις ελληνικές και ευρωπαϊκές τράπεζες. Οι Υπηρεσίες μιας Στάσης συνδέονται με το επιχειρηματικό μητρώο, αλλά και τους ασφαλιστικούς φορείς και το TAXIS, αναλαμβάνουν δηλαδή τη διεκπεραίωση όλων των απαραίτητων ενεργειών για να δώσουν νομική οντότητα και οικονομική ταυτότητα στις ιδρυόμενες επιχειρήσεις.
Οι διαδικασίες που θα είναι πλήρως αυτοματοποιημένες (web service) είναι οι εξής:
Ταυτοποίηση των φυσικών και νομικών προσώπων μέσω ΑΦΜ με TAXIS.
Λήψη ασφαλιστικής ενημερότητας από ΟΑΕΕ και ΙΚΑ.
Λήψη ΑΦΜ για ημεδαπά νομικά και φυσικά πρόσωπα. Η λήψη ΑΦΜ για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα θα εκτελείται μέσω τηλεομοιοτυπίας.
Υποβολή δήλωσης φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίου.
Λήψη φορολογικής ενημερότητας.
Εγγραφή στο ΓΕΜΗ.
Προέλεγχος επωνυμίας.
Αποστολή ανακοινώσεων προς το Εθνικό Τυπογραφείο (με e-mail στην αρχή και web service στη συνέχεια).
Τέλος, η εγγραφή στο οικείο Επιμελητήριο από την Υπηρεσία μιας Στάσης θα γίνεται σε πρώτη φάση μέσω τηλεομοιοτυπίας.
Στην ιστοσελίδα του ΓΕΜΗ, επίσης, θα δημοσιεύονται:
Το Γενικό Ευρετήριο Επωνυμιών και η Μερίδα της επιχείρησης.
Τα στοιχεία των εταιρειών που υπόκεινται εκ του νόμου σε δημοσιότητα.
Πληροφορίες σχετικά με τις Υπηρεσίες μίας Στάσης, όπως ενδεικτικά στοιχεία επικοινωνίας, απαραίτητα δικαιολογητικά και προϋποθέσεις, κανονισμοί, εγκύκλιοι και αποφάσεις.
Αρχικό στάδιο
Σε αρχικό στάδιο, η Υπηρεσία μιας Στάσης αφορά Α.Ε. και ΕΠΕ που θα απευθύνονται στους συμβολαιογράφους, καθώς και ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες εταιρείες που μπορούν να απευθύνονται κατευθείαν στα επιμελητήρια και τα ΚΕΠ.
Βάση δεδομένων
Το Γενικό Εμπορικό Μητρώο είναι μία μεγάλη βάση ηλεκτρονικών δεδομένων που καταγράφει τα στοιχεία και την εξέλιξη κάθε μορφής εμπορικής οντότητας.
Πληρωμή
Ο πολίτης μπορεί να καταβάλλει το τίμημα με: μετρητά, επιταγή, πιστωτική κάρτα, κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό ΓΕΜΗ, και από το Μάϊο διατραπεζικά σε όλες τις τράπεζες.
ΠΗΓΗ: Ημερησία

«Ξεκινά η λειτουργία της ίδρυσης επιχείρησης σε μία μέρα και σε ένα σημείο»

Monday April 04, 2011 05:30 AM


«Ξεκινά η λειτουργία της ίδρυσης επιχείρησης σε μία μέρα και σε ένα σημείο»

 Μια και μοναδική διαδικασία που διαρκεί περίπου μία ώρα και εξασφαλίζει τη σύσταση επιχείρησης και την άμεση έναρξη οικονομικής δραστηριότητας σε 1 ημέρα ή το αργότερο την επόμενη εργάσιμη, θα επιτυγχάνεται μέσω της Υπηρεσίας μιας Στάσης που ξεκινάει τη λειτουργία της από σήμερα  Δευτέρα 04.04.2011.

Μέσα από ένα ευρύ δίκτυο σημείων επαφής για τις επιχειρήσεις που περιλαμβάνει 59 καταστήματα εμπορικών επιμελητηρίων, 3.200 συμβολαιογραφικά γραφεία και στην επόμενη φάση 52 επιλεγμένα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών, θα διεκπεραιώνονται όλες οι απαραίτητες ενέργειες που απαιτούνται για να αποκτήσουν οι εμπορικές εταιρείες νομική προσωπικότητα και οικονομική δραστηριότητα.

Με τον τρόπο αυτό, η ίδρυση, για παράδειγμα, μιας εταιρείας περιορισμένης ευθύνης, ΕΠΕ, γίνεται:

- σε ένα μόνο σημείο αντί για οκτώ,

- με μία και μοναδική διαδικασία αντί για 11,

- σε μία μέρα αντί για 38

Μοναδική προϋπόθεση για την ολοκλήρωση της διαδικασίας είναι οι ιδρυτές της εταιρίας να μην έχουν εκκρεμότητες με το ελληνικό δημόσιο (π.χ. να έχουν φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα).

Σε αρχικό στάδιο, η Υπηρεσία Μιας Στάσης (ΥΜΣ) αφορά Ανώνυμες Εταιρίες και Εταιρίες Περιορισμένης Ευθύνης, οι οποίες θα απευθύνονται στους συμβολαιογράφους, καθώς και Ομόρρυθμες και Ετερόρρυθμες Εταιρίες, οι οποίες θα μπορούν να απευθύνονται κατευθείαν στα Επιμελητήρια και τα ΚΕΠ.

Για την εφαρμογή της ΥΜΣ ήταν απαραίτητη η ολοκλήρωση του Γενικού Εμπορικού Μητρώου(ΓΕΜΗ), μιας μεγάλης βάσης ηλεκτρονικών δεδομένων που καταγράφει τα στοιχεία και την εξέλιξη κάθε μορφής εμπορικής οντότητας.

Μέσα από τη ηλεκτρονική διασύνδεση των Υπηρεσιών μιας στάσης με το ΓΕΜΗ, όλες οι ελληνικές επιχειρήσεις αποκτούν για πρώτη φορά έναν μοναδικό αριθμό μητρώου -τον αριθμό ΓΕΜΗ-, που θα αποτελεί την ταυτότητά τους και θα τις ακολουθεί σε όλο τον κύκλο ζωής τους.

Πετυχαίνεται κατ’ αυτόν τον τρόπο για πρώτη φορά, και χάρη στη μετάπτωση στην Κεντρική Βάση Δεδομένων του ΓΕΜΗ όλων των στοιχείων που διαθέτει κάθε Επιμελητήριο για τα μέλη του, τη λειτουργία ενός ενιαίου μητρώου για όλες τις ελληνικές επιχειρήσεις και ταυτόχρονα την εκκαθάριση του μητρώου κάθε Επιμελητηρίου από ανενεργά μέλη.

Σε μια χώρα, που κατατάσσεται στην 149η θέση μεταξύ  183 χωρών στον σχετικό δείκτη αξιολόγησης των διαδικασιών που απαιτούνται για τη σύσταση μιας επιχείρησης, η εφαρμογή της ΥΜΣ αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για τη δημιουργία ενός περιβάλλοντος φιλικού προς τις επιχειρήσεις. Το όφελος για τον πολίτη, τον επιχειρηματία, τη δημόσια διοίκηση είναι σημαντικό, καθώς:

-   Μειώνουμε τη γραφειοκρατία και τις διοικητικές επιβαρύνσεις: Για παράδειγμα, για τη σύσταση μιας απλής ομόρρυθμης εταιρίας τα βήματα που απαιτούνται για έναν επιχειρηματία μειώνονται από 9 σε 1, χωρίς να απαιτείται σε κανένα από αυτά απευθείας επαφή με το Δημόσιο, παρά μόνο στο τελικό σημείο μίας στάσης.

-   Μειώνουμε το κόστος σύστασης για τις επιχειρήσεις. Συγκεκριμένα, καταργείται το τέλος προελέγχου επωνυμίας και τα τέλη δημοσίευσης στο ΦΕΚ για τις ΑΕ και ΕΠΕ. Για παράδειγμα, για σύσταση ΕΠΕ με κεφάλαιο 4.500 ευρώ στο ΕΒΕΑ υπάρχει το κόστος σήμερα είναι 786 ευρώ. Μετά τη λειτουργία της ΥΜΣ το κόστος δηλαδή μειώνεται κατά 235 Ευρώ (33% λιγότερο κόστος).

-   Αναδιοργανώνεται ο δημόσιος τομέας και περιορίζεται το διοικητικό κόστος: Οι υπάλληλοι που απελευθερώνονται από τα μέχρι σήμερα πολλαπλά σημεία εξυπηρέτησης για τη σύσταση επιχειρήσεων στο Δημόσιο, μπορούν πλέον να διατεθούν σε άλλες δραστηριότητες και υπηρεσίες.

-   Περιορίζεται η διαφθορά και η κακοδιοίκηση που ταλαιπωρούν τους πολίτες λόγω των πολύπλοκων και αδιαφανών διαδικασιών: Για πρώτη φορά στη χώρα μας η δημόσια διοίκηση συνεργάζεται και διαλειτουργεί για την ίδρυση μιας επιχείρησης μέσω αυτοματοποιημένων διαδικασιών, χωρίς εμπλοκή του ανθρώπινου παράγοντα, παρά μόνο στο τελικό σημείο μίας στάσης. Παράλληλα, όλα τα τέλη αποπληρώνονται μέσω του τραπεζικού συστήματος

-   Ενισχύεται η ανταγωνιστικότητα της εθνικής μας οικονομίας. Απελευθερώνουμε την επιχειρηματικότητα με την εισαγωγή νέων πρακτικών στο Δημόσιο τομέα με έμφαση στην εξυπηρέτηση του πολίτη.

Παράλληλα, στο αμέσως προσεχές διάστημα ολοκληρώνονται και περαιτέρω βήματα, όπως ένταξη στις ΥΜΣ και των διαδικασιών αδειοδότησης των επιχειρήσεων, η ένταξη και των ατομικών επιχειρήσεων στις ΥΜΣ, η επέκταση της υπηρεσίας σε όλα τα ΚΕΠ καθώς και η δημιουργία διαδικτυακής υπηρεσίας μιας στάσης για τη σύσταση εξαγωγικών επιχειρήσεων.

Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τις ΥΜΣ και το ΓΕΜΗ ο κάθε επιχειρηματίας θα μπορεί να ενημερώνεται από σχετικό Διαδικτυακό Τόπο που προετοιμάζεται και θα τηρείται στην Κεντρική Υπηρεσία ΓΕΜΗ της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων.

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι για την ανάπτυξη του ΓΕΜΗ και της Υπηρεσίας Μίας Στάσης, συνεργάστηκαν συνολικά 71 φορείς της Δημόσιας Διοίκησης και νομικά πρόσωπα.

Τελικές οδηγίες για τις φορολογικές δηλώσεις - Προσοχή στα απαιτούμενα δικαιολογητικά αλλά και σε σφάλματα στη συμπλήρωση

Τελικές οδηγίες για τις φορολογικές δηλώσεις - Προσοχή στα απαιτούμενα δικαιολογητικά αλλά και σε σφάλματα στη συμπλήρωσηhttp://www.econ-e.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=62261:2011-04-05-05-43-12&catid=581:2009-08-26-11-06-35&Itemid=203
Οι 8 εφιάλτες του σεναρίου της αναναδιάρθρωσης
Εφιαλτικές θα είναι οι επιπτώσεις για την ελληνική οικονομία από μία ενδεχόμενη αναδιάρθρωση του δημοσίου χρέους, η οποία ήλθε εκ νέου στο προσκήνιο, καθώς μνημονεύθηκε από την Standard & Poor's στην πρόσφατη υποβάθμιση της Ελλάδας.
Αν και μια «συντεταγμένη» αναδιάρθρωση ύστερα από συμφωνία με τους ιδιώτες πιστωτές τοποθετείται χρονικά στο 2013, χρονιά κατά την οποία διεθνείς αναλυτές πιστεύουν ότι η χώρα μας θα αναγκαστεί να προσφύγει για δανεισμό στο Μόνιμο Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης (ESM), η κυβέρνηση σπεύδει να διαψεύσει ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Κι αυτό γιατί η αναδιάρθρωση θα βάλει την οικονομία σε ένα νέο και οδυνηρό φαύλο κύκλο μιας και αυτόματα θα επιφέρει:
Εντονότατους κλυδωνισμούς στις εγχώριες τράπεζες, οι οποίες διαθέτουν στα χαρτοφυλάκιά τους ομόλογα του ελληνικού Δημοσίου των οποίων η αξία θα μειωθεί ανάλογα με το ποσοστό του «κουρέματος», δηλαδή 30% ή 40%. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία οι ελληνικές τράπεζες κατέχουν ομόλογα ύψους 55 δισ. ευρώ εκ των οποίων τα 20 δισ. ευρώ περίπου η Εθνική Τράπεζα.
«Αιμορραγία» καταθέσεων. Με το άκουσμα της είδησης μεγάλη μερίδα καταθετών θα σπεύσει να αποσύρει τα κεφάλαιά της επιτείνοντας το πρόβλημα.
Νέο γύρο υποβαθμίσεων από τους οίκους αξιολόγησης, γεγονός που θα κλείσει κάθε δίοδο δανεισμού για το τραπεζικό σύστημα.
Κάθετη μείωση της πιστωτικής επέκτασης η οποία ήδη βρίσκεται σε φθίνουσα πορεία. Επιχειρήσεις και νοικοκυριά δεν θα μπορούν να δανειστούν με άμεσες αρνητικές συνέπειες για την κατανάλωση και την αγορά.
Ελεύθερη πτώση της οικονομικής δραστηριότητας. Οι ειδικοί μιλούν για μια μακρά περίοδο ύφεσης με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τη συρρίκνωση της απασχόλησης αλλά και των αποδοχών. Μάλιστα ο υπουργός Οικονομικών Γιώργος Παπακωνσταντίνου αναφερόμενος στις επιπτώσεις της αναδιάρθρωσης σημείωσε ότι αυτή θα οδηγήσει σε μείωση του ΑΕΠ ακόμη και κατά 10% σε ετήσια βάση.
Κύμα φυγής από το ελληνικό χρηματιστήριο και περαιτέρω πτώση των αποτιμήσεων των εισηγμένων εταιρειών που ήδη βρίσκονται κοντά σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα. Αξίζει να σημειωθεί ότι η έντονη διόρθωση την εβδομάδα που πέρασε ξεκίνησε μετά το χρησμό της S&P και την αναφορά της στο ενδεχόμενο «κούρεμα» των ελληνικών ομολόγων.
Ισχυρό πλήγμα και για τα ασφαλιστικά ταμεία, εφόσον η αναδιάρθρωση επεκταθεί και στους φορείς κοινωνικής ασφάλισης. Μία μείωση της αξίας των ομολόγων που έχουν στα χαρτοφυλάκιά τους είναι πιθανό να δημιουργήσει ακόμη και πρόβλημα βιωσιμότητας για ορισμένα από αυτά.
Παρατεταμένη λιτότητα απόρροια ενός νέου μακροχρόνιου μνημονίου που θα συναφθεί με την προσφυγή στο ESM.
Το ζητούμενο βέβαια είναι πώς η ελληνική κυβέρνηση μπορεί να αποφύγει την προσφυγή στο ESM και την αναδιάρθρωση του δημοσίου χρέους σε μία περίοδο που αγορές και οίκοι αξιολόγησης την σπρώχνουν προς αυτή την κατεύθυνση.
Τα spreads και οι αγορές
Για να τα καταφέρει θα πρέπει να μπορέσει να εξυπηρετήσει τις δανειακές τις ανάγκες προχωρώντας σε εκδόσεις ομολόγων. Για το 2012 ακόμη κι αν οι αγορές παραμείνουν κλειστές και τα spreads στις 950 μονάδες υπάρχει η δυνατότητα δανεισμού από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (EFSF) χωρίς περαιτέρω συνέπειες, όπως προκύπτει από τα συμπεράσματα της Συνόδου Κορυφής της 25ης Μαρτίου.
Από εκεί και πέρα πρέπει να πείσει κατά τη διάρκεια των επόμενων 21 μηνών τις αγορές για να επιστρέψει σε αυτές το 2013, όταν θα χρειαστεί να καλύψει δανειακές ανάγκες της τάξης των 55 δισ. ευρώ. Ο χρόνος είναι αρκετός, αλλά μέχρι τώρα οι αγορές κάθε άλλο παρά έχουν πειστεί ότι η Ελλάδα μπορεί να προχωρήσει με γοργά βήματα σε δημιουργία πρωτογενών πλεονασμάτων και μείωση του δημοσίου χρέους.
Αν το σκηνικό δεν αλλάξει, οι αποφάσεις της Συνόδου Κορυφής δεν αφήνουν και πολλά περιθώρια αισιοδοξίας για την αποφυγή της αναδιάρθρωσης. Όπως τονίστηκε για την είσοδο μίας χώρας στο ESM θα πρέπει να υπάρξει συμφωνία με τους ιδιώτες πιστωτές.
Σύνοδος Κορυφής
Μόνιμος Μηχανισμός
Στα συμπεράσματα της Συνόδου αναφέρονται: «Με βάση την ανάλυση που θα πραγματοποιηθεί, το πρόγραμμα προσαρμογής μπορεί να οδηγήσει το δημόσιο χρέος της χώρας σε διατηρήσιμη οδό, η χώρα καλείται να προχωρήσει σε πρωτοβουλίες ενθάρρυνσης των ιδιωτών επενδυτών να διατηρήσουν τις θέσεις τους σε τίτλους της εν λόγω χώρας.
Εάν όμως η ανάλυση δείξει ότι το πρόγραμμα προσαρμογής δεν μπορεί να οδηγήσει το δημόσιο χρέος σε διατηρήσιμα επίπεδα, η χώρα θα πρέπει να εμπλακεί σε διαπραγματεύσεις καλή τη πίστη με τους πιστωτές για να διασφαλίσει την άμεση εμπλοκή τους σε επιστροφή του χρέους σε διατηρήσιμη οδό. Η χορήγηση της οικονομικής βοήθειας θα εξαρτηθεί από την ικανότητα της χώρας-μέλους να παρουσιάσει ένα αξιόπιστο σχέδιο και να επιδείξει επαρκή προσήλωση στη διασφάλιση επαρκούς και αναλογικής εμπλοκής του ιδιωτικού τομέα». Μπορεί να μην αναφέρεται η αναδιάρθρωση, αλλά περιγράφεται με απόλυτη σαφήνεια.
ΠΗΓΗ: Ημερησία

 
Tράπεζες: Καταθέσεις με επιτόκιο ως 6% και δώρο το... σούπερ μάρκετ
Υψηλότερα επιτόκια καταθέσεων άρχισαν να προσφέρουν τελευταία οι τράπεζες, αναζητώντας τη «χαμένη» ρευστότητα που προήλθε από τη μείωση των καταθέσεων νοικοκυριών και επιχειρήσεων μέσα σε ένα οκτάμηνο, εξαιτίας της φυγής κεφαλαίων στο εξωτερικό, αλλά και από το ότι ένα μεγάλο μέρος από τις αποταμιεύσεις χρησιμοποιείται για την αποπληρωμή άμεσων αναγκών επιχειρήσεων και νοικοκυριών.
Μέσα στον Μάρτιο προχώρησαν σε νέες αυξήσεις στα επιτόκια καταθέσεων, καθώς βασικό μέλημά τους είναι να διατηρήσουν τα υπόλοιπα καταθέσεων και να προσελκύσουν νέα κεφάλαια.
Μάλιστα, επιβραβεύοντας την αποταμίευση, προσφέρουν υψηλά επιτόκια της τάξης του 4,90% ακόμα και στους απλούς αποταμιευτικούς λογαριασμούς.
Το τελευταίο πεντάμηνο πολλά πιστωτικά ιδρύματα έχουν προχωρήσει σε γενναία αύξηση του καταθετικού τους επιτοκίου, αυξάνοντάς το κατά 1 μονάδα οι μεγάλες τράπεζες και έως 1,90 οι μικρότερες, ενώ στο παιχνίδι μπαίνουν με ειδικές προσφορές οι συνεταιριστικές τράπεζες που δίνουν απόδοση έως 6%.
Στελέχη τραπεζών τονίζουν ότι ο σκληρός ανταγωνισμός και η απεγνωσμένη αναζήτηση ρευστού δεν επιτρέπουν στις τράπεζες τη μείωση των επιτοκίων καταθέσεων, επισημαίνοντας ότι το κόστος που έχουν επωμιστεί -δίνοντας 4 μονάδες πάνω από το επιτόκιο που δανείζονται οι ίδιες- δεν είναι εύλογο σε περίοδο ύφεσης και πρέπει οπωσδήποτε να μειωθεί.
Ωστόσο, οι προσφορές των τραπεζών, κυρίως οι άτυπες, συντηρούν την παραμονή των επιτοκίων των προθεσμιακών καταθέσεων σε πολύ υψηλά επίπεδα, ακόμα και για ποσά 20 ευρώ, ενώ προσφέρονται δωροεπιταγές σούπερ μάρκετ και επιπλέον κάθε μήνα κληρώσεις για βενζίνη ή πετρέλαιο θέρμανσης.
Σημειώνεται ότι τα επιτόκια των προθεσμιακών καταθέσεων αυξήθηκαν από μεγάλες τράπεζες κατά 1.070%, στις μικρότερες έως 86,3% (από 2,20% σε 4,10%), ενώ στις συνεταιριστικές τράπεζες ισχύουν επιτόκια της τάξεως του 5,10% - 6%. Παράλληλα με την αύξηση των επιτοκίων στις καταθέσεις θα αναπροσαρμοστούν και τα επιτόκια στα δάνεια, μια και όλα δείχνουν ότι επίκειται αύξηση των επιτοκίων από την ΕΚΤ.
Σκυταλοδρομία προσφορών και δώρο το... σούπερ μάρκετ
Υψηλά επιτόκια από το πρώτο ευρώ και «νταμπλ σκορ» για τρεις μήνες
Ακόμα και μεγάλες τράπεζες, που η αυξημένη ρευστότητα που είχαν τους «επέτρεπε» να δίνουν χαμηλά επιτόκια καταθέσεων, άλλαξαν την πολιτική τους το τελευταίο διάστημα. Μάλιστα εκτός από τα δελεαστικά επιτόκια, στο παιχνίδι του ανταγωνισμού οι τράπεζες ρίχνουν και δώρα...
Η Εθνική για κατάθεση 20.000 ευρώ τρίμηνης διάρκειας έδινε επιτόκιο 0,10% ενώ σήμερα η απόδοση έχει εκτοξευτεί στο 1,17%. Στον ειδικό λογαριασμό 18μηνης διάρκειας «Δώρο Εθνικής» (για ποσά από 20.000 ευρώ) διπλασιάζει τον τόκο τους μήνες Απρίλιο, Αύγουστο και Δεκέμβριο για καταθέσεις 5 έως 50.000 ευρώ.
Η Eurobank έχει επιτόκιο 2% στον «live banking», που προσφέρει στον δικαιούχο και σειρά δωρεάν συναλλαγών. Το επιτόκιο για ποσά κάτω των 3.000 ευρώ είναι 1%, ενώ φθάνει το 3% στις προθεσμιακές καταθέσεις.
Η Τράπεζα Πειραιώς λάνσαρε τον λογαριασμό «Μπορώ», στον οποίο ο καταθέτης μπορεί να καταθέτει κάθε μήνα ή τρίμηνο ποσό από 20 ευρώ έως 500 ευρώ. Το επιτόκιο είναι 4%.
Η Εμπορική στο «Emporiki για το παιδί μου» δίνει σταθερό και εγγυημένο επιτόκιο 3% για διάστημα έως και 10 χρόνια για κατάθεση ως 30.000 ευρώ (και με απεριόριστο αριθμό αναλήψεων - καταθέσεων).
Η Αγροτική αύξησε στο 2% το εισαγωγικό επιτόκιο της κατάθεσης «ΑΤΕ Διπλασιάζω» για ποσά από 10.000 ευρώ, το οποίο στη λήξη φτάνει και στο 4%.
Το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο αύξησε στο 2,3% το εισαγωγικό επιτόκιο της 15μηνης προθεσμιακής κατάθεσης «Ανεβαίνω», που φτάνει στο 2,85% τον 12ο μήνα, στο 4% τον 13ο, στο 5% τον 14ο και στο 6% τον τελευταίο μήνα της κατάθεσης.
Η Τράπεζα Κύπρου στους λογαριασμούς Notice (με προειδοποίηση 7 ή 35 ημερών) προσφέρει επιτόκιο 2,8% για ποσά ως 5.000 ευρώ, ενώ στην 6μηνη κατάθεση προθεσμίας «3plus3» το επιτόκιο είναι 1,5% το πρώτο τρίμηνο και 4,5% το δεύτερο τρίμηνο.
Η Millennium επίσης προσφέρει τον νέο οικογενειακό αποταμιευτικό λογαριασμό «κάθε μήνα Συν», και ανάλογα με το μέσο υπόλοιπο του καταθετικού λογαριασμού προσφέρει σε όλους τους δικαιούχους δωροεπιταγές σούπερ μάρκετ ύψους μέχρι 20 ευρώ και παράλληλα κάθε μήνα κληρώνει 50 δωροεπιταγές ύψους 50 ευρώ για βενζίνη ή πετρέλαιο θέρμανσης.
H T Bank προσφέρει επιτόκιο 3,5% για ποσά από 0-5.000 ευρώ.
ΠΗΓΗ: ΕτΚ
Κατασχέσεις και από τα Ταµεία
Αντιµέτωποι µε κατασχέσεις και πλειστηριασµούς θα βρεθούν όσες από τις 720.000 και πλέον επιχειρήσεις αλλά και αυτοαπασχολούµενοι δεν ενταχθούν στον νέο διακανονισµό αποπληρωµής των οφειλών (συνολικού ύψους 10 δισ. ευρώ) προς τα ασφαλιστικά ταµεία.
Τόσο το ΙΚΑ όσο και ο ΟΑΕΕ (Οργανισµός Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελµατιών), τα µεγαλύτερα ασφαλιστικά ταµεία, καλούν τους οφειλέτες να ενταχθούν στη νέα ευνοϊκή ρύθµιση µετά και τη δηµοσίευση στο Φύλλο της Εφηµερίδος της Κυβερνήσεως της νέας διάταξης του υπουργείου Εργασίας.
Αρµόδιοι παράγοντες του ΙΚΑ τονίζουν ότι σε κάθε περίπτωση θα εφαρµοστούν µε ιδιαίτερη αυστηρότητα τα αναγκαστικά µέτρα είσπραξης προς τους οφειλέτες που δεν θα ανταποκριθούν στη ρύθµιση αφού, όπως λένε, δεν υπάρχουν άλλα περιθώρια λόγω της δυσµενούς οικονοµικής κατάστασης των Ταµείων.
ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ Η ΡΥΘΜΙΣΗ. Ετσι µε τις διατάξεις του τελευταίου νόµου παρέχεται η δυνατότητα στους εργοδότες που χρωστούν στο ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, στον ΟΑΕΕ και στα άλλα Ταµεία στα οποία οφείλουν καθυστερούµενες ασφαλιστικές εισφορές µισθολογικών περιόδων απασχόλησης µέχρι 31/12/2010, να υπαχθούν σε καθεστώς προσωρινού διακανονισµού µέχρι 31/12/2012.
Ειδικότερα προβλέπεται: αναστολή έως τις 31/12/2012 της λήψης αναγκαστικών και λοιπών µέτρων είσπραξης για όσους εργοδότες υπαχθούν στον προσωρινό διακανονισµό µε τις εξής προϋποθέσεις:
Α) Υποβολή σχετικής αίτησης στις αρµόδιες υπηρεσίες του Ιδρύµατος.
Β) Κεφαλαιοποίηση των καθυστερούµενων ασφαλιστικών εισφορών χρονικών περιόδων µέχρι τις 31/12/2010. Γ) Ανελλιπής καταβολή των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών από 1/1/2011 και εφεξής.
∆) Καταβολή ποσού που αντιστοιχεί τουλάχιστον στο 20% επί του µέσου όρου των µηνιαίων ασφαλιστικών εισφορών του τελευταίου τριµήνου του 2010, έναντι της κεφαλαιοποιηµένης την 31/12/2010 οφειλής.
Το ποσό αυτό δεν θα µπορεί να είναι µικρότερο του 1,25% της κεφαλαιοποιηµένης την 31/12/2010 οφειλής, ούτε µεγαλύτερο του 40% του µέσου όρου των µηνιαίων ασφαλιστικών εισφορών του τελευταίου τριµήνου του 2010 και σε κάθε περίπτωση, πρέπει να είναι ίσο ή µεγαλύτερο των εκατόν πενήντα ευρώ (150,00 ευρώ).
«ΑΣΦΥΞΙΑ» ΤΑΜΕΙΩΝ. Τα ασφαλιστικά ταµεία έχουν άµεση ανάγκη ρευστότητας. Η µείωση των εσόδων (π.χ. έως και 16% στο ΙΚΑ - ΕΤΑΜ) και η αύξηση των οφειλών (πάνω από 10 δισ. ευρώ) έχουν δηµιουργήσει οικονοµική ασφυξία. Χαρακτηριστικό της κατάστασης είναι ότι το ΙΚΑ θα συνάψει νέο «δάνειο» ύψους 950 εκατ. ευρώ – µε ενέχυρο οµόλογα του Ελληνικού ∆ηµοσίου – για να είναι σε θέση να καταβάλει συντάξεις και δώρα στους συνταξιούχους του και να εξυπηρετήσει άλλα, αντίστοιχης µορφής δάνεια, τα οποία είχε λάβει από τις τράπεζες.
ΠΗΓΗ: Τα Νέα
Σε εξάμηνη βάση τα ελαστικά ωράρια
Διευρύνεται, από 4 μήνες σε 6 μήνες, το χρονικό διάστημα μέσα στο οποίο θα μπορεί μια επιχείρηση να αυξομειώνει τα ωράρια εργασίας απασχολώντας, νόμιμα και χωρίς πρόσθετη (υπερωριακή) αμοιβή, τους εργαζομένους με δεκάωρο ημερησίως έως και 3 μήνες και με αντίστοιχα μειωμένο ωράριο τους υπόλοιπους 3 μήνες.
Την απόφαση για τη διεύρυνση αυτή των ευέλικτων ωραρίων (που έχουν θεσμοθετηθεί, αλλά, στην πράξη δεν εφαρμόζονται σύμφωνα με το νόμο) έχει λάβει η ηγεσία του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής ΑσφάλισηςΣύμφωνα με πληροφορίες της «Η», η νέα ρύθμιση, την οποία ζητά και η τρόικα στο επικαιροποιημένο Μνημόνιο, δεν αποκλείεται να συμπεριληφθεί υπό τη μορφή προσθήκης - τροπολογίας στο νομοσχέδιο για το ΣΕΠΕ και να ψηφιστεί το αργότερο μέσα στο Μάιο.Με τον τρόπο αυτό εκτιμάται ότι το μέτρο θα το αξιοποιήσουν και οι λειτουργούσες σε εξάμηνη βάση ξενοδοχειακές επιχειρήσεις που χαρακτηρίζονται από έντονη εποχικότητα.
Τι ισχύει
Ο τελευταίος νόμος (ν. 3863/10 του Α. Λοβέρδου) έδωσε τη δυνατότητα εφαρμογής του ελαστικού δεκαώρου και οποιουδήποτε συστήματος διευθέτησης του χρόνου εργασίας σε επίπεδο επιχείρησης με συμφωνία του εργοδότη με τους εργαζόμενους (ακόμη και με συμφωνία με ένωση προσώπων, τουλάχιστον 5 εργαζομένων) και, αν δεν υπάρχει σωματείο, με τα κλαδικά συνδικάτα (τα οποία είναι αντίθετα στο μέτρο).
Με βάση τα ισχύοντα, το χρονικό διάστημα των περιόδων αυξημένης και μειωμένης απασχόλησης δεν μπορεί να υπερβαίνει συνολικά τους 4 μήνες το χρόνο ή, εναλλακτικά, τις 256 ώρες εργασίας από το συνολικό χρόνο απασχόλησης εντός 1 ημερολογιακού έτους και τις 32 εβδομάδες ετησίως (με αντίστοιχα μειωμένο αριθμό ωρών κατά το υπόλοιπο διάστημα του ημερολογιακού έτους).
Μικρό διάστημα
Το τετράμηνο θεωρείται, ωστόσο, μικρό χρονικό διάστημα, ενώ καμία επιχείρηση δεν μπαίνει στη λογική της διευθέτησης με το σύστημα των 256 ωρών εργασίας σε ετήσια βάση (αυτή η μορφή διευθέτησης αφορά το ημερολογιακό έτος και όχι το εργασιακό).
Ατυπες συμφωνίες
Όπως εξηγεί στην «Η» ο οικονομολόγος Χρ. Ιωάννου, τα ελαστικά ωράρια (10ωρα ή και 11ωρα στην πράξη) εφαρμόζονται κυρίως με άτυπες ατομικές συμφωνίες και όχι με βάση το νόμο. «Η τήρηση του νόμου έχει γραφειοκρατικό, οικονομικό και συνδικαλιστικό κόστος, ενώ οι άτυπες ατομικές συμφωνίες κρύβουν σε αρκετές περιπτώσεις και κέρδη (μικρές «έξτρα» αυξήσεις που είναι «καθαρές» από φορολογικά και ασφαλιστικά βάρη αφού δεν δηλώνονται)», σημειώνει.
Πως εφαρμόζεται το 10ωρο
Επιτρέπεται για μία χρονική περίοδο (περίοδος αυξημένης απασχόλησης) ο εργαζόμενος να απασχολείται 2 ώρες την ημέρα επιπλέον των 8 ωρών, υπό την προϋπόθεση ότι οι επιπλέον των 40 (ή του μικρότερου συμβατικού ωραρίου) ώρες εργασίας την εβδομάδα αφαιρούνται από τις ώρες εργασίας μιας άλλης χρονικής περιόδου (περίοδος μειωμένης απασχόλησης).
Αντί της παραπάνω μείωσης των ωρών εργασίας, επιτρέπεται να χορηγείται στον εργαζόμενο ανάλογη ημερήσια ανάπαυση (ρεπό) ή συνδυασμός μειωμένων ωρών και ημερών ανάπαυσης.
Τα ελαστικά ωράρια μπορούν να εφαρμόζονται και σε εποχικές επιχειρήσεις, για μερικώς απασχολούμενους και εργαζομένους με σύμβαση εργασίας διάρκειας μικρότερης του 1 έτους.
ΠΗΓΗ: Ημερησία
Φωτιά θα πάρουν τα τέλη κυκλοφορίας των ΙΧ
Μεταξύ των μέτρων που εξετάζει αυτή την περίοδο το υπουργείο Οικονομικών προκειμένου να κλείσουν οι... τρύπες του είναι και η αναπροσαρμογή των τελών.
Πρόκειται για τα τέλη κυκλοφορίας έτους 2012 που θα καταβάλουν το δίμηνο Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου 2011 οι κάτοχοι 5.000.000 οχημάτων ΙΧ και ΔΧ. Από την εφαρμογή του μέτρου αυτού εκτιμάται ότι θα εισπραχθούν επιπλέον έσοδα ύψους άνω των 300 εκατ. ευρώ.
Επιπλέον στο τραπέζι βρίσκονται και τα ακόλουθα μέτρα:
- Επιβολή εντός του έτους ειδικών φόρων κατανάλωσης στα αναψυκτικά, τους χυμούς, τα εμφιαλωμένα νερά και το φυσικό αέριο.. Από την εφαρμογή του μέτρου αυτού που ήταν να τεθεί σε ισχύ τον Ιανουάριο του 2012 εκτιμάται ότι είναι δυνατό να εισπραχθούν πρόσθετα έσοδα μεταξύ 200 και 300 εκατ. ευρώ.
-Νέες περικοπές αποδοχών για τους υψηλόμισθους σε ΔΕΚΟ και λοιπούς φορείς της γενικής κυβέρνησης μετά και τις πιέσεις που ασκεί η τρόικα.
-Μείωση των εξόδων για ενοίκια που καταβάλουν δημόσιοι οργανισμοί.
-Μετατάξεις προϊόντων από τον χαμηλό συντελεστή ΦΠΑ 13% στον υψηλό 23% από την 1 Ιουλίου 2011 και όχι από την 1η Ιανουαρίου 2012 που αναφέρεται στο μνημόνιο.
-Κατάργηση δημόσιων φορέων. Η κυβέρνηση έχει εξαγγείλει κατ΄ επανάληψη το κλείσιμο ανενεργών οργανισμών και τώρα προτίθεται να επισπεύσει τις κινήσεις της.
ΠΗΓΗ: Ημερησία
Με τεκμήρια η χορήγηση 5 επιδομάτων
Έρχονται περικοπές στα κοινωνικά επιδόματα με την άμεση σύνδεσή τους με εισοδηματικά αλλά και περιουσιακά κριτήρια. Οι δικαιούχοι των επιδομάτων θα προκύπτουν αφού συνυπολογιστεί το εισόδημα που δηλώνουν στην Εφορία, αλλά και τα τεκμήρια διαβίωσης (αυτοκίνητα, σπίτια κ.ά.), γεγονός που θα οδηγήσει σε μείωση του αριθμού τους.
Στην κυβέρνηση ψάχνουν κωδικό προς κωδικό τις δαπάνες για τα κοινωνικά επιδόματα (ανεργίας, πολυτεκνικό, επίδομα τρίτου παιδιού, ισόβια σύνταξη για πολύτεκνες μητέρες, φοιτητικό), προκειμένου να παρουσιάσουν στην τρόικα ένα αξιόπιστο σχέδιο δραστικής μείωσης.
Παράλληλα, στο οικονομικό επιτελείο εξετάζουν νέο ψαλίδι στις πρόσθετες παροχές των υπαλλήλων σε υπουργεία και ΔΕΚΟ, και για να τονώσουν τα... ασθενικά φορολογικά έσοδα προσανατολίζονται μεταξύ άλλων σε αύξηση των τελών κυκλοφορίας και επιβολή ειδικού φόρου κατανάλωσης σε αναψυκτικά, χυμούς, εμφιαλωμένο νερό και φυσικό αέριο.
Τα μέτρα αυτά θα συμπεριληφθούν, σύμφωνα με πληροφορίες, στο πακέτο για τη δημοσιονομική προσαρμογή του τρέχοντος έτους, η οποία έγινε πλέον εξαιρετικά δύσκολη εξαιτίας της μεγάλης αναθεώρησης του ελλείμματος του 2010 και της υστέρησης των εσόδων στο πρώτο τρίμηνο του έτους άνω του 1 δισ. ευρώ.
Οπως έγραψε το «Εθνος» το Σάββατο, το έλλειμμα της περσινής χρονιάς εξακοντίστηκε στο 10,6% του ΑΕΠ από 9,5% που ήταν η πρόβλεψη του οικονομικού επιτελείου, γεγονός που σημαίνει ότι αυξήθηκε κατά 2,45 δισ. ευρώ. Παράλληλα, ήδη αναζητούνται 1,72 δισ. ευρώ για να καλύψουν τα ρίσκα στην εκτέλεση του φετινού προϋπολογισμού και κυρίως τις μέχρι στιγμής αστοχίες στα έσοδα.
Ετσι, το πακέτο των πρόσθετων μέτρων εκτιμάται ότι θα προσεγγίσει τα 4,2 δισ. ευρώ, ποσό το οποίο ενδέχεται να αυξηθεί καθώς πολλά φορολογικά μέτρα του 2011 φαίνεται πως δεν θα αποδώσουν τα αναμενόμενα.
Πιο αναλυτικά, στο υπουργείο Οικονομικών εξετάζουν το ενδεχόμενο να συνδεθεί αμέσως η χορήγηση των κοινωνικών επιδομάτων με εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια, μέτρο που επρόκειτο να τεθεί σε εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου 2012.
Πώς θα γίνεται η χορήγηση
Η χορήγηση δηλαδή επιδομάτων σε ανέργους, τρίτεκνους, πολύτεκνους κ.ά. θα γίνεται αφού ληφθούν υπόψη κριτήρια που αφορούν το ύψος του ετήσιου δηλωθέντος εισοδήματος και τα περιουσιακά στοιχεία που κατέχουν οι σημερινοί δικαιούχοι των επιδομάτων.
Ετσι αναμένεται να μειωθεί ο αριθμός των δικαιούχων για τα επιδόματα ανεργίας, οι οποίοι σήμερα φθάνουν τα 280 χιλιάδες άτομα, το πολυτεκνικό επίδομα, το επίδομα για το τρίτο παιδί, την ισόβια σύνταξη για πολύτεκνες μητέρες και το φοιτητικό επίδομα. Για το φοιτητικό επίδομα έχουν κατατεθεί για φέτος οι αιτήσεις και οι αλλαγές στη χορήγησή του (θα χαμηλώσει ο πήχης του εισοδηματικού κριτηρίου που ήδη υπάρχει) θα τεθούν σε ισχύ από την επόμενη χρονιά.
Τα επιδόματα για άτομα με αναπηρία δεν αναμένεται να πειραχτούν, όπως έχει διαβεβαιώσει το υπουργείο Οικονομικών, ενώ για την επιδότηση ενοικίου ισχύουν ήδη εισοδηματικά κριτήρια.
Από τις περικοπές στα κοινωνικά επιδόματα στο μνημόνιο έχει υπολογιστεί εξοικονόμηση δαπανών ύψους 500 εκατ. ευρώ για το 2012 και αν το μέτρο τεθεί σε εφαρμογή αμέσως το οικονομικό επιτελείο υπολογίζει ότι μπορεί να εξασφαλίσει ένα ποσό της τάξης των 300 εκατ. ευρώ.
Εξάλλου, στο υπουργείο Οικονομικών έχουν διαπιστώσει ότι κατά τη διάρκεια του 2010 αλλά και φέτος δεν έχουν εφαρμοστεί στην πράξη οι μειώσεις των πρόσθετων παροχών κυρίως στις ΔΕΚΟ και στους υπόλοιπους φορείς της γενικής κυβέρνησης.
Ετσι σχεδιάζουν νέα παρέμβαση για περικοπές σε πλασματικές υπερωρίες, μετακινήσεις εκτός έδρας, νυχτερινά, συμμετοχές σε επιτροπές, ομάδες εργασίας, συμβούλια κ.ά.
Επίσης, οι διοικήσεις πολλών οργανισμών βρίσκουν τρόπους να παρακάμπτουν την εισοδηματική πολιτική μοιράζοντας επιδόματα. Ενδεικτικό είναι το παράδειγμα του ΟΣΕ, στον οποίον, όπως αποκάλυψε το «Εθνος της Κυριακής», θεσπίστηκε νέο επίδομα θέσης διοίκησης για διευθυντές και προϊσταμένους, από τη χορήγηση του οποίου προκύπτουν αυξήσεις έως και 25%.
ΠΗΓΗ: Έθνος
Μειώστε τους λογαριασμούς του σπιτιού σας
Τη στιγμή που όλα γύρω μας ακριβαίνουν και τα έσοδά μας συρρικνώνονται, η ανάγκη να κάνουμε οικονομία είναι μεγαλύτερη από ποτέ. Διαβάστε μερικές χρήσιμες συμβουλές που θα σας βοηθήσουν να περιορίσετε σημαντικά τα έξοδα του σπιτιού σας.
Ξοδέψτε λιγότερο πετρέλαιο
• Η θέρμανση το χειμώνα είναι το μεγαλύτερο έξοδο του νοικοκυριού. Το πρώτο βήμα για να περιορίσετε την κατανάλωση θερμαντικής ενέργειας είναι να μονώσετε καλά το σπίτι σας. Οι μεγαλύτερες απώλειες συνήθως αφορούν παράθυρα και πόρτες που δεν κλείνουν καλά και «μπάζουν» αέρα.
• Το δεύτερο βήμα είναι η σωστή ρύθμιση του θερμοστάτη του καλοριφέρ, στους 20°C περίπου. Τους κρύους μήνες του χειμώνα καλό είναι να έχετε το θερμοστάτη συνεχώς αναμμένο σε σταθερή θερμοκρασία, χωρίς να τον κλείνετε, καθώς, για να ζεστάνει ξανά το σπίτι, θα χρειαστεί να καταναλώσει τελικά περισσότερο πετρέλαιο.
• Mην αμελείτε να κάνετε συχνά εξαέρωση των σωμάτων του καλοριφέρ και μην καλύπτετε τα σώματα με ξύλινες επενδύσεις ή μάρμαρα, για να αποφύγετε έτσι την απώλεια θερμότητας.
Αντικαταστήστε το πετρέλαιο με φυσικό αέριο
O καυστήρας πετρελαίου μπορεί να αντικατασταθεί σχετικά εύκολα με καυστήρα φυσικού αερίου, χωρίς να απαιτείται αλλαγή του λέβητα, των σωληνώσεων ή των σωμάτων του καλοριφέρ. Aν μένετε σε πολυκατοικία και οι υπόλοιποι κάτοικοι δεν συμφωνούν με την αλλαγή, μπορείτε να εγκαταστήσετε φυσικό αέριο μόνο στο δικό σας διαμέρισμα. Θα έχετε 20% οικονομία σε σχέση με το πετρέλαιο.
Προσοχή στο πλυντήριο
• 30-50% λιγότερη ενέργεια ανά πλύση ξοδεύετε, αν πλένετε σε χαμηλή θερμοκρασία, κατά προτίμηση 30-40°C.
• Αν τα ρούχα ή τα πιάτα σας δεν είναι πολύ λερωμένα, επιλέξτε ένα πιο σύντομο πρόγραμμα πλύσης.
• Καλό είναι να καθαρίζετε συχνά το φίλτρο πλυντηρίου.
• Φροντίστε να είναι γεμάτο το πλυντήριό σας πριν το θέσετε σε λειτουργία.
Για να μην… καίει το ψυγείο
• Ελέγξτε μόνοι σας τις προδιαγραφές και την κατανάλωση ενέργειας μιας συσκευής πριν την αγοράσετε και προτιμήστε αυτές που είναι ενεργειακής κλάσης Α.
• Tοποθετήστε το ψυγείο μακριά από θερμαντικά σώματα ή παράθυρα που τα βλέπει ο ήλιος, αν δεν θέλετε να καταναλώνει έως και 30% περισσότερο ρεύμα.
• Αλλάξτε τα λάστιχα της πόρτας του ψυγείου, αν έχουν αρχίσει να φθείρονται, για να μην έχετε απώλειες στην ψύξη και μεγαλύτερη κατανάλωση ρεύματος.
• Τα νέας τεχνολογίας ψυγεία δεν χρειάζονται απόψυξη. Αν, όμως, το ψυγείο σας είναι παλαιότερης τεχνολογίας, μην την αμελείτε. Ο πάγος που συγκεντρώνεται στα τοιχώματα του ψυγείου αυξάνει την κατανάλωση ρεύματος έως και 18%.
• Μην παραλείπετε να ξεσκονίζετε συχνά τη σχάρα που βρίσκεται στο πίσω μέρος του ψυγείου. Δεν είναι θέμα μόνο καθαριότητας, αλλά και εξοικονόμησης ενέργειας.
• Ρυθμίστε τη θερμοκρασία του ψυγείου στους 5°-7°C για την ψύξη και -15° με -18° C για την κατάψυξη. Θα έχετε έως και 15% εξοικονόμηση ρεύματος.
• Μην ανοίγετε συχνά και για πολλή ώρα την πόρτα του ψυγείου.
• Μην «κολλάτε» το ψυγείο στον τοίχο. Αφήστε 5-10 εκατοστά απόσταση, ώστε να εξαερίζεται σωστά και να μην υπερθερμαίνεται.
Μαγειρέψτε έξυπνα
• Αν θέλετε να ζεστάνετε κάτι, προτιμήστε το φούρνο μικροκυμάτων. Θα εξοικονομήσετε χρόνο και ενέργεια.
• Προτιμήστε να μαγειρεύετε με αέρα και όχι με αντιστάσεις. Έτσι, καταναλώνετε λιγότερη ενέργεια.
• Προσέξτε ώστε τα μαγειρικά σκεύη που χρησιμοποιείτε να έχουν την ίδια διάμετρο με το μάτι στο οποίο τα τοποθετείτε. Εξοικονομείτε 20-30% περισσότερη ενέργεια.
• Κλείστε το καπάκι της κατσαρόλας όταν μαγειρεύετε. Το φαγητό σας θα είναι έτοιμο σε λιγότερο χρόνο.
• Σβήστε το μάτι και το φούρνο 5-10 λεπτά πριν γίνει το φαγητό. H θερμότητα που εξακολουθεί να υπάρχει στο φούρνο και στις εστίες είναι αρκετή για να ολοκληρώσει το μαγείρεμα.
• Μην ανοίγετε την πόρτα του φούρνου χωρίς λόγο. Χάνεται περίπου το 20% της θερμότητας.
Ρυθμίστε το θερμοσίφωνα σωστά
Σε μια χώρα όπως η Ελλάδα, όπου τον περισσότερο χρόνο υπάρχει ηλιοφάνεια, το ιδανικό είναι να τοποθετήσετε στο σπίτι σας έναν ηλιακό θερμοσίφωνα: θα έχετε από 25 έως 40% λιγότερη κατανάλωση ενέργειας και θα κάνετε απόσβεση το πολύ σε δυο χρόνια. Αν παρ' όλα αυτά εξακολουθείτε να έχετε ηλεκτρικό θερμοσίφωνα, ρυθμίστε το θερμοστάτη στη θερμοκρασία των 50°C και κλείνετε πάντα το διακόπτη μόλις ζεσταθεί το νερό.
Χρησιμοποιήστε σωστά την τεχνολογία και σώστε €
8% ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΡΕΥΜΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΝΕΤΕ κάθε φορά που αφήνετε τις ηλεκτρικές συσκευές στην αναμονή (standby). Αν, όμως, τις κλείνετε από τον κεντρικό διακόπτη, θα εξοικονομείτε περίπου €30 το χρόνο.
ΒΓΑΛΤΕ ΤΟΥΣ ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΙΖΑ, όταν δεν τους χρησιμοποιείτε. Σας κοστίζουν €2-3 το χρόνο.
93% ΛΙΓΟΤΕΡΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ καταναλώνουν οι φορητοί υπολογιστές σε σχέση με τους σταθερούς. Αυτό σημαίνει περίπου €15-20 περισσότερα στην τσέπη σας το χρόνο.
ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ ΤΟΥΣ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Σύμφωνα με στοιχεία της βρετανικής ΜΚΟ Energy Saving Trust (EST), ο φωτισμός αφορά το 20% του λογαριασμού ρεύματος των νοικοκυριών. Αν, λοιπόν, αλλάξετε τις λάμπες πυράκτωσης του σπιτιού σας με λαμπτήρες LED, θα καταναλώνετε 80% λιγότερη ενέργεια.
ΒΑΛΤΕ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΣΕ ΚΑΘΕ ΔΩΜΑΤΙΟ Για ποιο λόγο να ζεσταίνετε το άδειο δωμάτιο, ενώ κάθεστε στο σαλόνι; Η τοποθέτηση θερμοστάτη σε κάθε δωμάτιο του σπιτιού θα σας βοηθήσει να εξοικονομήσετε ένα σημαντικό ποσό ενέργειας και χρημάτων.
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΗΣΤΕ ΤΟΥΣ ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ Οι παλιάς τεχνολογίας καταναλώνουν περισσότερο πετρέλαιο σε σχέση με τους πιο καινούργιους. Αν ο καυστήρας ή το μπόιλερ του σπιτιού σας είναι παλαιότερο των 15 ετών, ίσως ήρθε η ώρα να το αντικαταστήσετε με κάποιο νέας τεχνολογίας, που θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια.
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Στο εμπόριο κυκλοφορούν έξυπνες συσκευές ενέργειας, βασισμένες στη σύγχρονη τεχνολογία, που μειώνουν την κατανάλωση του ηλεκτρικού ρεύματος έως και 50%. Αναζητήστε τες στο διαδίκτυο.
ΠΗΓΗ: Έθνος
Στο στόχαστρο της εφορίας 12 κατηγορίες «υπόπτων»
Σχέδιο... fast-track κατά της φοροδιαφυγής και την είσπραξη ληξιπρόθεσμων οφειλών που συνοδεύεται με στοχευμένους φορο-ελέγχους και κατασχέσεις για τους οφειλέτες του Δημοσίου επιστρατεύει το οικονομικό επιτελείο για να αντιμετωπίσει τη «μαύρη τρύπα» των εσόδων. Φορολογούμενοι με μεγάλη ακίνητη περιουσία, ελεύθεροι επαγγελματίες με υψηλά εισοδήματα, τραγουδιστές και συμβολαιογράφοι με ληξιπρόθεσμες οφειλές, 9.173 φορολογούμενοι με ακίνητη περιουσία άνω του ενός εκατομμυρίου ευρώ που έχουν «ξεχάσει» να υποβάλουν δηλώσεις ΦΜΑΠ, αλλά και οι 1.150 μεγαλύτερες επιχειρήσεις τη χώρας αποτελούν τους ελεγκτικούς στόχους των πέντε ομάδων κρούσης του υπουργείου Οικονομικών.
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
Στο «μάτι» των φορο-ελεγκτών βρίσκονται και κάτοικοι του εξωτερικού που έχουν μεγάλη ακίνητη περιουσία, προμηθευτές σούπερ - μάρκετ ακόμη και όσοι εκμισθώνουν ακίνητα στο υπουργείο Πολιτισμού Ειδική Ομάδα θα παρακολουθεί τους φορολογούμενους για την υποβολή δηλώσεων και τη φορολογική τους συμπεριφορά, Ειδικά Συνεργεία Ελέγχου αναλαμβάνουν τους φορολογούμενους που δεν υποβάλλουν δηλώσεις ΦΠΑ και Ειδική Υπηρεσία θα ασχολείται με τους μεγάλους φορολογούμενους και όσους είναι επικίνδυνοι για φοροδιαφυγή. Οι συνεπείς φορολογούμενοι θα επιβραβεύονται με «Πιστοποιητικό Φορολογικής Συνέπειας».
Οι λίστες με τους νέους ελεγκτικούς στόχους καταρτίστηκαν από τις πέντε ειδικές ομάδες εργασίας που έχουν συσταθεί στο υπουργείο Οικονομικών, με στόχο την πάταξη της φοροδιαφυγής και την επίτευξη φορολογικής συμμόρφωσης.
ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Οι ομάδες εργασίας εστιάζουν σε συγκεκριμένους τομείς, όπου έχουν διαπιστωθεί μεγάλες απώλειες φορολογικών εσόδων, ώστε να αντιμετωπιστεί η φοροδιαφυγή και να ενισχυθούν τα φορολογικά έσοδα, μέσα όμως από τη διεύρυνση της φορολογικής βάσης και τη δικαιότερη φορολόγηση. Το σχέδιο κατά της φοροδιαφυγής περιλαμβάνει ακόμη «πάγωμα» των αδρανών επιχειρήσεων, διασταύρωση και έλεγχο των επιχορηγήσεων - επιδοτήσεων, αυτοματοποιημένη εφαρμογή που θα προσδιορίζει τους υπόχρεους σε υποβολή δηλώσεων ΦΠΑ ανά φορολογική περίοδο και όσους δεν υπέβαλαν δήλωση ΦΠΑ, μηνιαία παρακολούθηση των οφειλετών του Δημοσίου, εκσυγχρονισμό των ελεγκτικών υπηρεσιών με τη βοήθεια του Elenxis για το προσωρινό έλεγχο ΦΠΑ και τακτικό έλεγχο φόρου εισοδήματος και λοιπών φορολογιών.
Oι νέοι ελεγκτικοί στόχοι
Tραγουδιστές με ληξιπρόθεσμες οφειλές.
Συμβολαιογράφοι με ληξιπρόθεσμες οφειλές.
Kάτοικοι εξωτερικού με μεγάλη ακίνητη περιουσία και ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δημόσιο.
Oφειλέτες του Δημοσίου που εκμισθώνουν ακίνητα στο υπουργείου Πολιτισμού.
Προμηθευτές μεγάλων αλυσίδων σούπερ μάρκετ με ληξιπρόθεσμες οφειλές.
Φορολογούμενοι με μεγάλη ακίνητη περιουσία και ελεύθεροι επαγγελματίες με υψηλά εισοδήματα.
9.173 φυσικά πρόσωπα με ακίνητη περιουσία άνω του ενός εκατομμυρίου ευρώ οι οποίοι δεν υπέβαλαν δήλωση ΦMAΠ το έτος 2007.
1.700 φορολογούμενοι με εισοδήματα από εμπορικές επιχειρήσεις (επιχειρηματική αμοιβή κ.α.).
150 φορολογούμενοι υψηλού κινδύνου για απόκρυψη εισοδήματος στους οποίους θα γίνει εξονυχιστικός έλεγχος «πόθεν έσχες».
Φορολογούμενοι που απέκτησαν ακίνητα και δεν τα δήλωσαν στη φορολογική τους δήλωση για να αποφύγουν το τεκμήριο διαβίωσης και απόκτησης περιουσιακών στοιχείων.
Oι 1.150 μεγαλύτερες επιχειρήσεις.
Eπιτηδευματίες που δεν υποβάλλουν δηλώσεις ΦΠA.
Πότε οι εφοριακοί θα προσδιορίζουν το ΦΠΑ
Για όσες εταιρείες δεν υπέβαλαν δηλώσεις ΦΠΑ και εντοπίζονται από διασταυρώσεις θα εφαρμόζεται ένα είδος τεκμαρτού προσδιορισμού
Μεθόδους έμμεσου υπολογισμού των φορολογικών υποχρεώσεων για επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα προωθεί το υπουργείο Οικονομικών. Αυτό σημαίνει ότι:
1 Ενεργοποιείται η διάταξη του φορολογικού νόμου που ψηφίστηκε πρόσφατα η οποία προβλέπει ότι για όσους επιχειρηματίες και επιτηδευματίες δεν υποβάλουν περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ, οι ελεγκτές της εφορίας δεν θα προχωρούν σε έλεγχο αλλά θα προσδιορίζουν από τα γραφεία τους το ύψος του ΦΠΑ που δεν αποδόθηκε με βάση τον μέσο όρο των ποσών που δηλώθηκαν για τις τρεις προηγούμενες φορολογικές περιόδους.
Διασταυρώσεις δηλώσεων
Ουσιαστικά δηλαδή στις περιπτώσεις εντοπισμού επιχειρήσεων και επιτηδευματιών που δεν υπέβαλαν περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ, μετά από ηλεκτρονικές διασταυρώσεις, θα εφαρμόζεται ένα είδος τεκμαρτού προσδιορισμού του ΦΠΑ.
2 Τίθεται σε εφαρμογή διάταξη του άρθρου 13 του ν. 3888/2010, με την οποία δίδεται η δυνατότητα στις φορολογικές αρχές να θεωρούν ως εισόδημα από ελευθέρια επαγγέλματα και να φορολογούν με συντελεστή μέχρι και 45% κάθε ποσό που ανακαλύπτουν σε τραπεζικές καταθέσεις φορολογουμένου, εφόσον αυτός δεν είναι σε θέση να δικαιολογήσει την προέλευση του ποσού αυτού με νομίμως κτηθέντα έσοδα ή εισοδήματά του.
ΠΗΓΗ: Ημερησία
Αλλαγές στο σύστημα προσλήψεων
Εκ βάθρων αλλαγές στο καθεστώς των προσλήψεων, μετατάξεων και μετακινήσεων του προσωπικού στις παραμεθόριες περιοχές προχωρεί το υπουργείο Εσωτερικών, επανακαθορίζοντας τον κατάλογο των περιοχών που εμπίπτουν στο συγκεκριμένο γεωγραφικό προσδιορισμό και ως εκ τούτου τα προνόμια των δημοσίων υπαλλήλων που υπηρετούν σ' αυτές.
Συγκροτείται ειδική ομάδα εργασίας που θα αναλάβει:
Την αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης ως προς τις παραμεθόριες περιοχές της χώρας όπως αυτές έχουν καθοριστεί αναφορικά με θέματα προσλήψεων προσωπικού, μεταθέσεων, μετατάξεων, παροχής κανονικής άδειας, οικονομικών ή άλλων κινήτρων σε δημοσίους υπαλλήλους.
Καταγραφή των μετατάξεων ή μεταφορών που έχουν πραγματοποιηθεί.
Διατύπωση πρότασης για τον ορθολογικότερο επαναπροσδιορισμό των παραμεθορίων περιοχών ως προς τα ανωτέρω θέματα.
Μεταξύ άλλων στις παραμεθόριες περιοχές συμπεριλαμβάνονται οι νομοί Έβρου, Ξάνθης, Ροδόπης, Λέσβου, Χίου, Σάμου, Δωδεκανήσων, Κυκλάδων. Πέλλας, Σερρών, Δράμας, Φλώρινας, Κιλκίς, Καστοριάς και περιοχές των νομών Ιωαννίνων, Θεσπρωτίας και Κέρκυρας.
Η πρόσληψη σε αυτούς τους νομούς μέσω ΑΣΕΠ γίνεται κατά προτεραιότητα, ενώ στη διαδικασία ισχύουν ειδικά κριτήρια, όπως η εντοπιότητα. Με ευκολία γίνονται και οι μετατάξεις.
Οσοι μεταταγούν σε αυτές τις περιοχές απολαμβάνουν ειδικών προνομίων, όπως το ειδικό επίδομα παραμεθορίου και στεγαστικά δάνεια με ευνοϊκούς όρους.
ΠΗΓΗ: Ημερησία

ΣτΕ : Υπάγονται σε ΦΠΑ 23% και οι αποδοχές των εμμίσθων δικηγόρων

Friday April 01, 2011 08:15 AM


ΣτΕ : Υπάγονται σε ΦΠΑ 23% και οι αποδοχές των εμμίσθων δικηγόρων

Οι αποδοχές των έμμισθων δικηγόρων, δηλαδή των δικηγόρων, που εργάζονται με πάγια αντιμισθία στον δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα, στους ΟΤΑ, τις Τράπεζες, κ.λπ., θα επιβαρύνονται με ΦΠΑ 23%, όπως έκρινε το Β' Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας με την υπ' αριθμ. 909/2011 απόφασή του.

Κατά συνέπεια με ΦΠΑ 23% θα επιβαρύνονται οι αμοιβές των "μαχόμενων" ελεύθερων δικηγόρων, όσο και των εμμίσθων δικηγόρων.

Ειδικότερα, στο Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο είχε προσφύγει ο δικηγόρος Αθηνών, Παν. Γιαννόπουλος, υποστηρίζοντας ότι τόσο η από 24.6.2010 εγκύκλιος του υπουργείου Οικονομικών, όσο και οι διατάξεις του Ν. 3842/2010 με τις οποίες οι δικηγόροι υπάγονται στο καθεστώς ΦΠΑ, είναι πολλαπλά αντισυνταγματικές και παράνομες.
Ο κ. Γιαννόπουλος είχε επισημάνει ότι καταστρατηγείται η συνταγματικά προστατευόμενη ισότητα των πολιτικών, καθώς επιβάλλεται ΦΠΑ στους ελεύθερους - μάχιμους δικηγόρους, ενώ στους έμμισθους συναδέλφους του, δεν επιβάλλεται παρά το γεγονός ότι παρέχουν το ίδιο έργο. Έτσι, όμως, η μη υπαγωγή των δικηγόρων με πάγια αντιμισθία στον ΦΠΑ λειτουργεί υπέρ "των οικονομικώς ισχυρών, που έχουν τη δυνατότητα απασχολώντας δικηγόρους με πάγια αντιμισθία να μην καταβάλλουν ΦΠΑ για τις δικηγορικές υπηρεσίες που παρέχουν", ανέφερε ο κ. Γιαννόπουλος προσθέτοντας ότι αντίθετα, ο απλός πολίτης όταν καταφεύγει στους δικηγόρους καταβάλλει ΦΠΑ.

Οι σύμβουλοι Επικρατείας (πρόεδρος ο αντιπρόεδρος, Φιλοκτήμων Αρναούτογλου, και εισηγήτρια η Ευαγγελία Νίκα) επισημαίνουν ότι "οι δικηγόροι δεν συνδέονται προς τον εντολέα τους δια σχέσεως εξηρτημένης εργασίας, αλλά ασκούν ελευθέριο επάγγελμα ακόμη και όταν παρέχουν τις νομικές υπηρεσίες τους με σχέση έμμισθης εντολής και με πάγια αντιμισθία. Εξάλλου, το ότι το εισόδημα τού επί πάγια αντιμισθία αμειβόμενου δικηγόρου θεωρείται κατά πλάσμα του νόμου ως εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες, δεν μεταβάλλει τη φύση των δικηγορικών υπηρεσιών ως υπηρεσιών ελευθέρου επαγγελματία, ούτε τη συνδέουσα αυτόν με τον πελάτη του σχέση εμμίσθου εντολής σε σχέση εξηρτημένης εργασίας.

Συνεπώς, οι δικηγόροι, έστω και αν αμείβονται δια παγίας αντιμισθίας, εμπίπτουν, κατ' άρθρο 3 του Κώδικα ΦΠΑ, στους υποκείμενους στον φόρο προστιθέμενης αξίας (23%)".

Ακόμη, οι δικαστές έκριναν ότι πρέπει να ακυρωθεί η υπ' αριθμ. ΠΟΛ.1100/24.6.2010 πράξη του υπουργού Οικονομικών κατά το σκέλος εκείνο που αναφέρει ότι "οι δικηγόροι που εργάζονται με πάγια αντιμισθία και, κατά τις διατάξεις της φορολογίας εισοδήματος θεωρούνται ως μισθωτοί, δεν υπάγονται στο ΦΠΑ για τις εν λόγω αμοιβές".


Πηγή: ΑΠΕ