Δευτέρα, 3 Οκτωβρίου 2011

Δημόσιο: 20.000 σε εφεδρεία – 8.000 απολύονται – Δείτε πόσοι και από που φεύγουν
- Φεύγουν όλοι όσοι έχουν 12- 24 μήνες μέχρι τη συνταξιοδότησή τους
- Θα πάρουν όλη τη σύνταξη....

- Όσοι φεύγουν μετά από εφεδρεία δεν δικαιούνται αποζημίωση απόλυσης
- Απολύονται περίπου 7.000 απο οργανισμούς που καταργούνται και θα πάρουν αποζημίωση
- Απο το '12 και μετά η κυβέρνηση θα προχωρήσει σε συνολική αναδιάρθρωση και αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων
- Αν προκυψει πλεονάζον προσωπικό, θα απολυθεί
- ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Σε μία ιστορική συνεδρίαση για την μεταπολεμική Ελλάδα το υπουργικό συμβούλιο αποφάσισε στην ουσία απολύσεις στο δημόσιο. Σύμφωνα με τις αποφάσεις τίθενται σε εφεδρεία τους επόμενους 2,5 μήνες 28.000 δημόσιοι υπάλληλοι οι οποίοι χωρίζονται σε δύο κατηγορίες.

ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΠΟΙΟΙ ΦΕΥΓΟΥΝ ΚΑΙ ΑΠΟ ΠΟΥ
18.000-2000 μόνιμοι και αορίστου χρόνου που χρειάζονται 12-24 μέχρι να συνταξιοδοτηθούν
6.000-7.000 από ΝΠΙΔ και ΝΠΔΔ, αλλά και υπηρεσίες του δημοσίου που συγχωνεύονται ή καταργούνται
3.000-4.000 άτομα που συνεχίζουν να εργάζονται ενώ έχουν συμπληρώσει 35 έτη ασφάλισης
1.000 υπάλληλοι Υ.Ε. Και Δ.Ε. Υπάλληλοι των φορέων που καταργούνται

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ Η ΑΠΟΦΑΣΗ
Η πρώτη αφορά όσους βρίσκονται 12- 24 μήνες πρίν τη σύνταξη και υπηρετουν σε ΝΠΔΔ και σε ΝΠΙΔ του δημόσιου τομέα, με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου αλλά και οι υπάλληλοι του Δημοσίου και των ΝΠΔΔ με σχέση δημοσίου δικαίου (δράση 1 και 2). Αυτοί θίγονται λιγότερο αφού βγαίνουν μεν σε εφεδρεία αλλα θα πάρουν κανονικά και χωρίς μείωση τη σύνταξή τους και υπολογίζονται σε 18-20.000. Αρα, η απώλειά τους είναι οι μειωμένες αποδοχές που θα πάρουν μέχρι τη συνταξιοδότησή τους αφού όπως προβλέπει ο νόμος, όποιος βγαίνει σε εφεδρεία παίρνει το 60% του μισθού του.

Η δεύτερη κατηγορία περιλαμβάνει δημοσίους υπαλλήλους που εργάζονται σε οργανισμούς οι οποίοι καταργούνται οι συγχωνεύονται οι οποίοι ουσιαστικά απολύονται. Υπολογίζεται οτι ο αριθμός τους είναι περίπου 7.000 και είναι αυτοί που περιλαμβάνονται στις δράσεις 3 και 6 στην ανακοίνωση που παρατίθεται παρακάτω.

Στην ενημέρωση που έκαναν μετά οι υπουργοί οικονομικών και διοικητικής μεταρρύθμισης στους δημοσιογράφους είπαν οτι όλοι αυτοί που θα περάσουν ενα χρόνο σε καθεστώς εφεδρείας θεωρούνται ως απολυμένοι αλλα θα αποζημιωθούν πλήρως.

Απο όλες αυτές τις δράσεις το δημοσιονομικό όφελος θα είναι 300 εκατομμύρια ευρώ και θα φανεί το 2012 ενώ όπως είπε ο κ. Βενιζέλος η τρόικα έχει δεχθεί την πρόταση της κυβέρνησης, ως ένα απλό, εύκολο και ασφαλές δημοσιονομικό μέτρο.

Επίσης, Απο το 2012 και μετά η κυβέρνηση θα προχωρήσει σε συνολική αναδιάρθρωση και αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων. Αν προκύψει πλεονάζον προσωπικό, με βάση το νέο σχεδιασμό του κράτους, αυτό θα απολυθεί.

ΟΛΗ Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το Υπουργικό Συμβούλιο συζήτησε και ενέκρινε σήμερα την πρόταση για το νέο καθεστώς εργασιακής εφεδρείας που διαμορφώθηκε από την διυπουργική επιτροπή που έχει συγκροτηθεί για τον σκοπό αυτό και μετά από διαπραγματεύσεις με την Τρόικα.

Η παρούσα πρόταση για το μέτρο της εργασιακής εφεδρείας είναι αποτέλεσμα πολύωρων συνεδριάσεων της Διυπουργικής Επιτροπής, που συγκροτήθηκε για το σκοπό αυτό, με τη συμμετοχή του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης και Υπουργού Οικονομικών, των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης, Εσωτερικών, Παιδείας, Εργασίας, του υφυπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και του γενικού γραμματέα του Υπουργείου Οικονομικών. Είναι, επίσης, το αποτέλεσμα μακρών και δύσκολων διαπραγματεύσεων με την Τρόικα, η οποία επέμενε στην άποψη ότι η εργασιακή εφεδρεία έπρεπε να είναι προθάλαμος απολύσεων και όχι προσυνταξιοδοτικό καθεστώς. Κατά τις συζητήσεις με τη Τρόικα παρουσιάστηκαν διάφορες πιθανές λύσεις μεταξύ των οποίων και η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας, πρόταση που η Κυβέρνηση δήλωσε έτοιμη να αποδεχθεί σε περίπτωση συμφωνίας της Τρόικα.

Η πρόταση που τελικά διαμορφώσαμε, είναι η ηπιότερη δυνατή εκδοχή ως προς τις κοινωνικές επιπτώσεις, ενώ παράλληλα τηρεί τις δεσμεύσεις του Μνημονίου: α) για ένταξη 30.000 εργαζομένων του δημόσιου τομέα, β) εξοικονόμηση, εντός του 2012, 300 εκ. Ευρώ, και γ) ολοκλήρωση της διαδικασίας έως τα τέλη του 2011.

Ειδικότερα, η πρόταση διαρθρώνεται σε δύο φάσεις και επτά διαφορετικές αλλά συμπληρωματικές δράσεις:

ΦΑΣΗ Α΄ (2011):

Δράση 1η: Όλοι οι εργαζόμενοι στο Δημόσιο, και σε ΝΠΔΔ και σε ΝΠΙΔ του δημόσιου τομέα, με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, οι οποίοι κατά τους επόμενους 12-24 μήνες αποκτούν δικαίωμα εξόδου με πλήρη σύνταξη, τίθενται σε καθεστώς εφεδρείας. Μετά το τέλος της περιόδου εφεδρείας οι εργαζόμενοι συνταξιοδοτούνται με πλήρη σύνταξη, το επίπεδο της οποίας δε θίγεται από το καθεστώς της εργασιακής εφεδρείας.

Δράση 2η: Οι υπάλληλοι του Δημοσίου και των ΝΠΔΔ με σχέση δημοσίου δικαίου, οι οποίοι κατά τους επόμενους 12-24 μήνες αποκτούν δικαίωμα εξόδου με πλήρη σύνταξη, τίθενται σε προσυνταξιοδοτικό καθεστώς, αφού προηγουμένως τερματιστεί η υπαλληλική σχέση τους με κατάργηση των οργανικών θέσεων που κατέχουν. Μετά την ολοκλήρωση της προσυνταξιοδοτικής περιόδου, οι παραπάνω υπάλληλοι λαμβάνουν πλήρη σύνταξη, το επίπεδο της οποίας δεν θίγεται από τη περίοδο του προσυνταξιοδοτικού καθεστώτος.

Από τις ανωτέρω δύο δράσεις εκτιμάται ότι μπορεί να συγκεντρωθεί αριθμός 18-20.000 εργαζομένων.

Δράση 3η: Οι εργαζόμενοι στους φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα που καταργούνται, και μέρος των εργαζομένων των κατηγοριών ΥΕ και ΔΕ των φορέων που απορροφώνται, συγχωνεύονται ή περιορίζονται, τίθενται σε καθεστώς εργασιακής εφεδρείας. Η διαδικασία τελεί υπό την εποπτεία του ΑΣΕΠ. Οι εργαζόμενοι που διαθέτουν τις αναγκαίες προϋποθέσεις, επαναπροσλαμβάνονται το ταχύτερο δυνατόν με βάση τα όσα προβλέπονται στο σχετικό ΠΔ. Θα δημιουργηθούν ειδικά προγράμματα επανακατάρτισης, στο πλαίσιο του ΟΑΕΔ, για όσους εργαζόμενους παραμείνουν στο καθεστώς εφεδρείας.

Από τη δράση αυτή εκτιμάται ότι μπορεί να συγκεντρωθεί αριθμός περίπου 1.000 εργαζομένων.

Δράση 4η: Τερματισμός του προνομιακού καθεστώτος που έχει δοθεί σε δημοσίους υπαλλήλους και λοιπούς εργαζομένους που έχουν ήδη δικαίωμα πλήρους σύνταξης να παραμείνουν στην ενεργό υπηρεσία, παρατείνοντας το ηλικιακό όριο υποχρεωτικής αποχώρησης (δε θα ενταχθούν σε εφεδρεία αλλά σε άμεση συνταξιοδότηση).

Δράση 5η: Προβλέπεται ταχεία διαδικασία εντοπισμού υπηρεσιακών μονάδων φορέων της κεντρικής κυβέρνησης που δεν έχουν λόγο ύπαρξης ή διαθέτουν πολύ μεγάλο ποσοστό πλεονάζοντος προσωπικού. Η αξιολόγηση θα γίνει υπό την εποπτεία του ΑΣΕΠ, με νομοθετημένα αντικειμενικά κριτήρια που εφαρμόζονται αυτόματα. Από το προσωπικό που υπηρετεί σε αυτές τις υπηρεσιακές μονάδες, θα ζητηθεί να αποδεχθεί μετάθεση σε άλλες υπηρεσίες ή, αλλιώς, να ενταχθεί σε καθεστώς εφεδρείας λόγω κατάργησης της οργανικής θέσης του.

Δράση 6η: Συνεχίζεται με εντατικό ρυθμό η αναδιάρθρωση ΝΠΙΔ και ΝΠΔΔ που καταργούνται ή συγχωνεύονται. Για τους εργαζόμενους στους φορείς αυτούς θα ισχύσουν τα προβλεπόμενα στη δράση 3.

Από τις δράσεις 5 και 6 εκτιμάται ότι μπορεί να συγκεντρωθεί αριθμός περίπου 6-7.000 εργαζομένων.

ΦΑΣΗ Β' (2012-13):

Δράση 7η : Οργανώνεται διαδικασία αξιολόγησης της διάρθρωσης, των αρμοδιοτήτων και του προσωπικού των δημοσίων υπηρεσιών, στο πλαίσιο των ευρημάτων της πρόσφατης μελέτης του ΟΟΣΑ για την ελληνική δημόσια διοίκηση, με στόχο τη μείωση των υφιστάμενων υπηρεσιακών μονάδων (όχι των θέσεων του υπηρετούντος προσωπικού) κατά περίπου 30%. Η αξιολόγηση θα γίνει με αξιοποίηση της Τεχνικής Βοήθειας της Ε.Ε., με τη συμμετοχή εξωτερικών εμπειρογνωμόνων και του ΟΟΣΑ. Ειδικά ως προς την αξιολόγηση του προσωπικού, η διαδικασία τελεί υπό την εποπτεία του ΑΣΕΠ. Το πλεονάζον προσωπικό που θα προκύψει και δεν θα είναι δυνατόν να απορροφηθεί παραγωγικά σε άλλες θέσεις στο δημόσιο τομέα, θα ενταχθεί σε καθεστώς εφεδρείας και σε προγράμματα επανακατάρτισης και εναλλακτικής κοινωνικής απασχόλησης.
Νοικοκυριά με βιβλία εσόδων-εξόδων
Οι αλλεπάλληλες αλλαγές στον τρόπο φορολόγησης προκαλούν νευρική κρίση στα νοικοκυριά. Με το νέο σύστημα αναλαμβάνουν την υποχρέωση να τηρούν βιβλία εσόδων ? εξόδων. Διευκρινίστηκε ότι θα ισχύσει για τα εισοδήματα του 2012. Αποτελεί προάγγελο για πλήρη κατάργηση των φοροαπαλλαγών
Σε εκ βάθρων αλλαγή του τρόπου φορολόγησης των εισοδημάτων προχωρεί το οικονομικό επιτελείο, εξαναγκάζοντας τα νοικοκυριά να κρατούν... βιβλία εσόδων-εξόδων.
Με το νέο σύστημα, το οποίο θα ισχύσει για τα εισοδήματα του 2012, γίνεται υποχρεωτική η δήλωση καταθέσεων, ομολόγων, μετοχών και ακινήτων, ενώ στο σκέλος εξόδων που θα λαμβάνονται υπόψη για τη συλλογή αποδείξεων θα καταγράφονται όλες οι δαπάνες των νοικοκυριών.
Η συνολική προσμέτρηση των δαπανών αποτελεί προάγγελο της επερχόμενης καθολικής κατάργησης των φοροαπαλλαγών.
Τα παραπάνω προκύπτουν από διευκρινίσεις που έδωσε χθες το υπουργείο Οικονομικών, το οποίο... μάζεψε την αναδρομική από τις αρχές του 2011 αύξηση του πλαφόν 25% στις αποδείξεις.
Η αναμενόμενη αύξηση, όπως και το νέο σύστημα για τη φορολόγηση των εισοδημάτων θα τεθούν σε ισχύ για τα εισοδήματα του 2012, τα οποία δηλώνονται το 2013.
Οι συνεχείς αλλαγές προκαλούν... νευρική κρίση στα νοικοκυριά.
Πιο αναλυτικά, με το νέο σύστημα καθιερώνεται επί της ουσίας ένα ηλεκτρονικό "πόθεν έσχες" για όλους. Οι φορολογούμενοι θα κληθούν να δηλώσουν σε ειδικό έντυπο, που θα συνοδεύει την κανονική φορολογική δήλωση, αναλυτικά στοιχεία για όλες τις καταναλωτικές δαπάνες, τις αποταμιεύσεις, τις αποκτήσεις περιουσιακών στοιχείων και τα ήδη υφιστάμενα περιουσιακά στοιχεία τους, καθώς και να υποβάλουν όλα τα προβλεπόμενα αποδεικτικά από τα οποία θα προκύπτει ότι τα ποσά που ξόδεψαν για καταναλωτικούς σκοπούς, αποταμίευσαν ή διέθεσαν για την απόκτηση περιουσιακών στοιχείων είναι αυτά που δήλωσαν και προήλθαν από νόμιμα εισοδήματα ή έσοδα.
Ειδικότερα, οι φορολογούμενοι θα δίνουν αναλυτική αναφορά στην εφορία για: Κάθε ευρώ που έχουν ξοδέψει από το διαθέσιμο εισόδημά τους και έχουν πάρει απόδειξη. Με χθεσινή του δήλωση ο υπουργός Οικονομικών, Ευάγ. Βενιζέλος, αποκάλυψε ότι οι φορολογούμενοι θα δηλώνουν το σύνολο των οικογενειακών δαπανών, όπως ηλεκτρική ενέργεια, φυσικό αέριο, ενοίκιο, δίδακτρα, κινητή τηλεφωνία, οικιακές υπηρεσίες, νομικές και ιατρικές υπηρεσίες, ταξίδια κ.ά.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ένα μικρό ποσοστό περίπου 10% του εισοδήματος θα εξαιρεθεί από τη συλλογή παραστατικών, αφού για κάποιες δαπάνες δεν είναι δυνατόν να υπάρξουν αποδείξεις, όπως για παράδειγμα τα χρήματα που δίνουν οι παππούδες στα εγγόνια τους.
Τις αποταμιεύσεις σε καταθέσεις, μετοχές, ομόλογα, μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων κ.λπ.
Δηλαδή, στην περίπτωση που κάποιος φορολογούμενος έχει ετήσιο εισόδημα 40.000 ευρώ, θα πρέπει να δικαιολογήσει τι έκανε αυτά τα χρήματα. Για παράδειγμα, αν έχει 30.000 ευρώ σε καταναλωτικές δαπάνες (ενοίκια, ΔΕΗ τρόφιμα κ.λ.π), ενώ του αναγνωρίζονται και 10% δαπάνες χωρίς παραστατικά, δηλαδή 4.000 ευρώ, το υπόλοιπο ποσό των 6.000 ευρώ ή θα πρέπει να το έχει αποταμιεύσει ή να εξηγήσει πού δαπανήθηκε.
"Πόθεν έσχες"
Tα αδικαιολόγητα ποσά

Με βάση τις ηλεκτρονικές δηλώσεις "πόθεν έσχες" θα γίνονται οι έλεγχοι και οι διασταυρώσεις, προκειμένου να εντοπιστούν όσοι δηλώνουν χαμηλά εισοδήματα και ταυτόχρονα διαθέτουν τραπεζικούς λογαριασμούς με καταθέσεις αρκετών χιλιάδων ευρώ ή έχουν αποκτήσει περιουσιακά στοιχεία (ακίνητα, αυτοκίνητα, σκάφη αναψυχής) μεγάλης αξίας που δεν δικαιολογούνται από τα εισοδήματα που εμφανίζουν στην εφορία.
Οσοι δεν θα μπορέσουν να καλύψουν με νόμιμα παραστατικά ή άλλα αποδεκτά αποδεικτικά στοιχεία το σύνολο των χρημάτων που αποταμίευσαν ή δαπάνησαν για την απόκτηση των περιουσιών τους, θα επιβαρύνονται με επιπλέον φόρους εισοδήματος και πρόστιμα για τα αδικαιολόγητα ποσά, ενώ όσοι δεν θα μπορούν να δικαιολογήσουν πολύ μεγάλα ποσά θα κινδυνεύουν να βρεθούν αντιμέτωποι ακόμη και με κατηγορίες για "ξέπλυμα βρώμικου χρήματος".
Θα καταχωρίζουν ηλεκτρονικά τις αποδείξεις
"Λογιστές" από το επόμενο έτος όλοι οι φορολογούμενοι

Ως "λογιστές" θα κληθούν να λειτουργήσουν από το επόμενο έτος όλοι οι φορολογούμενοι, αφού θα πρέπει να κρατούν αποδείξεις για όλα τα έσοδα, τις δαπάνες και τις αποταμιεύσεις. Για κάθε δαπάνη θα πρέπει όχι μόνο να κρατούν τις αποδείξεις, αλλά και να τις καταχωρίζουν ηλεκτρονικά σε ειδικό πρόγραμμα της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων.
Ορισμένα από αυτά τα στοιχεία θα έχουν τη δυνατότητα να τα καταχωρίζουν και οι επιχειρήσεις που εκδίδουν τις αποδείξεις μέσω της φοροκάρτας και όταν θα γίνει η ηλεκτρονική διασύνδεση των ταμειακών μηχανών με το υπουργείο Οικονομικών.
Ολοι οι φορολογούμενοι θα κληθούν το 2013 να δηλώσουν μαζί με τα εισοδήματά τους και όλες τις δαπάνες για την απόκτηση περιουσιακών στοιχείων που πραγματοποίησαν το 2011, όλα τα περιουσιακά στοιχεία (ακίνητα, ΙΧ αυτοκίνητα, σκάφη, πισίνες, έργα τέχνης κ.λπ.) και τις αποταμιεύσεις τους (καταθέσεις, μετοχές, ομόλογα, μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων κ.λπ.).
Πιο συγκεκριμένα, οι φορολογούμενοι θα πρέπει να συγκεντρώνουν και να καταχωρίζουν αποδείξεις και παραστατικά για όλες τις οικογενειακές δαπάνες τους, όπως αποδείξεις για τα καταβληθέντα ενοίκια κύριας κατοικίας και τα καταβληθέντα ενοίκια παιδιών που σπουδάζουν, για τα δίδακτρα φροντιστηρίων ξένων γλωσσών και μαθημάτων, για τις δικηγορικές αμοιβές, για τις αμοιβές γιατρών, για τις ιατρικές εξετάσεις και τα νοσήλια, για αεροπορικά και ακτοπλοϊκά εισιτήρια, έξοδα για λογαριασμούς σε ΔΕΗ, φυσικό αέριο, ύδρευση, κινητή και σταθερή τηλεφωνία, για αγορές ρούχων, παπουτσιών, ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών ειδών, για αγορές σε σούπερ μάρκετ, δαπάνες σε εστιατόρια, ταβέρνες, ξενοδοχεία κ.ά.
Επίσης, θα υποχρεωθούν να δηλώσουν αναλυτικά τις αποταμιεύσεις και τα λοιπά περιουσιακά στοιχεία τους.
Χαρτογράφηση του χρήματος
Θα δηλώνονται καταθέσεις, ομόλογα, μετοχές και ακίνητα
Χαρτογράφηση του χρήματος που παραμένει αδήλωτο σε θυρίδες και σεντούκια επιχειρεί το υπουργείο Οικονομικών.
Οπως δήλωσε ο υπουργός κ. Βενιζέλος, "το εισόδημα που τυχόν αποταμιεύεται θα πρέπει επίσης να δηλώνεται (καταθέσεις, τίτλοι, ακίνητα κ.ο.κ.)".
Στόχος η πάταξη της φοροδιαφυγής αλλά και του "μαύρου χρήματος".
Οπως εκτιμούν τραπεζικά στελέχη, το συγκεκριμένο μέτρο δεν θα οδηγήσει σε φυγή καταθέσεων, αλλά αντίθετα μπορεί να συμβάλει στο να επιστρέψουν χρήματα στις τράπεζες.
Και φέρνουν ένα απλό παράδειγμα: Εστω ότι κάποιος δήλωσε το 2009 100.000 ευρώ ετήσιο οικογενειακό εισόδημα, έχει δύο ακίνητα και καταθέσεις ύψους 200.000 ευρώ. Το 2010 δήλωσε επίσης 100.000 ευρώ εισόδημα, τρία ακίνητα και καταθέσεις 200.000 ευρώ. Εύλογα προκύπτει διαφορά και αυτός ο φορολογούμενος θα πρέπει να αποδείξει (με το νέο φορολογικό νομοσχέδιο) το πόθεν έσχες των χρημάτων με τα οποία αγόρασε το τρίτο ακίνητο.
Ταυτόχρονα, παράγοντες της αγοράς δεν αποκλείουν και το ενδεχόμενο "κάποιοι να δηλώσουν ανύπαρκτο χρήμα για να καλύψουν μελλοντικά εισοδήματα από ''μαύρο χρήμα''".
Ας σημειωθεί ότι προ ημερών το υπουργείο ζήτησε από τις τράπεζες να στείλουν όλα τα στοιχεία που αφορούν εμβάσματα για χρήματα που έχουν φύγει στο εξωτερικό, ώστε να εντοπιστούν όσοι έχουν βγάλει εκτός Ελλάδας ποσά άνω των 100.000 ευρώ από την 1η Ιανουαρίου 2009 και μετέπειτα. Τα στοιχεία της περιόδου 2009-Ιούλιος 2011 θα πρέπει να αποσταλούν στη Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων μέχρι τις 31 Οκτωβρίου.
Υπενθυμίζουμε ότι στο 7μηνο 2011 οι καταθέσεις των ελληνικών νοικοκυριών και επιχειρήσεων μειώθηκαν κατά 21 δισ. ευρώ, ενώ από το 2009 η διαρροή των καταθέσεων έχει ξεπεράσει τα 50 δισ. ευρώ.
ΠΗΓΗ: Έθνος
Πάγκαλος για φόρο ακινήτων: «Δεν έχω να πληρώσω, ας έρθει ο Βενιζέλος να με συλλάβει»
Αδυναμία στο να πληρώσει το ειδικό τέλος ακινήτων, δήλωσε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Θ. Πάγκαλος, μιλώντας σε πρωινή εκπομπή.
Όπως είπε, λόγω των πολλών ακινήτων, τα οποία δεν αγόρασε μεν ο ίδιος αλλά περιήλθαν στην κατοχή του από κληρονομιά, του ήρθε συνολικό χαράτσι 17.500 ευρώ, περιλαμβανομένου και το τέλους ακίνητης περιουσίας.
«Για να μπορέσω να πληρώσω τον φόρο θα πρέπει να αναγκαστώ να πουλήσω ένα ακίνητο», είπε ο κ. Πάγκαλος.
Και όταν ρωτήθηκε εάν δεν βρεθεί αγοραστής για το ακίνητο τι θα κάνει, είπε «δεν έχω να πληρώσω, δεν μπορώ να πληρώσω, ας έρθει ο Βενιζέλος να με συλλάβει».
Επίσης επιτέθηκε με σφοδρότητα εναντίον των ταξιτζήδων λέγοντας ότι είναι εργοδότες και ότι δεν μπορούν να απεργούν ως εργοδότες την ίδια ημέρα που απεργούν οι μισθωτοί στα ΜΜΜ και διερωτήθηκε πώς η ηγεσία των ταξιτζήδων κάνει απεργία αντιδρώντας σε ένα νομοσχέδιο το οποίο έχει ψηφίσει η ΝΔ αφήνοντας έτσι υπόνοιες για υποκίνηση από τη Νέα Δημοκρατία.
Στη συνέχεια ανέφερε για τα συνδικάτα ότι «μόνο στην Ελλάδα στις απεργίες τρομοκρατούνται αυτοί που θέλουν να δουλέψουν και οι συνδικαλιστές τούς το απαγορεύουν».
ΠΗΓΗ: Ημερησία
ΙΧ: Έκρηξη τιμών στην υγραεριοκίνηση
Σημαντικές ανατιμήσεις, της τάξης του 15% καταγράφονται από την αρχή του χρόνου στην τιμή του υγραερίου κίνησης εξαιτίας της ανόδου των διεθνών τιμών και της αύξησης της φορολογίας, με αποτέλεσμα να επιβαρύνονται οι καταναλωτές.
Επιπλέον, η Γενική Γραμματεία Εμπορίου του υπουργείου Ανάπτυξης κατέθεσε στην Επιτροπή Ανταγωνισμού αναφορά για εναρμόνιση τιμών στη λιανική, κάτι που εφόσον αποδειχθεί σημαίνει ότι οι καταναλωτές υφίστανται πρόσθετες επιβαρύνσεις από τη δράση «καρτέλ».
Το υγραέριο κίνησης συγκέντρωσε το ενδιαφέρον χιλιάδων οδηγών τους προηγούμενους μήνες λόγω της χαμηλότερης τιμής και της εξοικονόμησης που προσφέρει σε σχέση με τη βενζίνη και της σχετικά εύκολης διαδικασίας μετατροπής του κινητήρα. Ωστόσο, όπως αναφέρουν στο ΑΠΕ-ΜΠΕ παράγοντες της αγοράς, η γενική οικονομική κρίση σε συνδυασμό με την άνοδο των τιμών του καυσίμου έχουν μετριάσει το ενδιαφέρον των καταναλωτών, ενώ πολλοί οδηγοί που έσπευσαν τους προηγούμενους μήνες να μετατρέψουν τους κινητήρες των αυτοκινήτων τους για να έχουν χαμηλότερο κόστος κίνησης, αναγκάζονται τώρα να «κλειδώσουν» τα ΙΧ τους.
Οι τιμές του υγραερίου κίνησης κυμαίνονται κατά μέσο όρο στα 80 - 85 λεπτά το λίτρο και έχουν αυξηθεί πάνω από δέκα λεπτά σε σχέση με την αρχή του χρόνου. Αιτίες της αύξησης είναι αφενός η άνοδος των τιμών διυλιστηρίου στο συγκεκριμένο διάστημα, αφετέρου η αύξηση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης τον περασμένο Ιούνιο.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Ανάπτυξης, η τιμή διυλιστηρίου για το υγραέριο κίνησης είναι σήμερα 698,69 ευρώ ανά μετρικό τόνο για παραδόσεις στο Νότο (διυλιστήριο Ασπροπύργου) και 705,02 ευρώ στο Βορρά (Θεσσαλονίκη). Οι τιμές αντίστοιχα στην αρχή του χρόνου ήταν 674,28 και 680,73 και οι αυξήσεις οφείλονται στην άνοδο των διεθνών τιμών καθώς η τιμή του υγραερίου, όπως και της βενζίνης και των άλλων καυσίμων μεταβάλλεται καθημερινά ανάλογα με τις διακυμάνσεις στη διεθνή αγορά.
Στις «εισαγόμενες» αυξήσεις προστέθηκε το καλοκαίρι η άνοδος του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στο υγραέριο, από 120 σε 200 ευρώ ανά τόνο, που οδήγησε σε αύξηση της τιμής αντλίας κατά 5 - 6 λεπτά το λίτρο.
Την ανάγκη για να γίνονται συνεχείς έλεγχοι στην αγορά, τόσο στο επίπεδο των πρατηρίων όσο και στα συνεργεία επισημαίνει με δηλώσεις του στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο πρόεδρος της Ένωσης Καταναλωτών Ελλάδος κ. Μ. Τσιφάκης. «Οι καταναλωτές αναζητούν έναν φθηνότερο τρόπο μετακίνησης για να καλύψουν τις ανάγκες τους. Η Πολιτεία πρέπει να διασφαλίσει την εφαρμογή των κανόνων του ελεύθερου και υγιούς ανταγωνισμού τόσο στα πρατήρια όσο και στην αγορά των συνεργείων». Ο ίδιος τονίζει ότι λόγω της αύξησης των τιμών «και οι οδηγοί που χρησιμοποιούν υγραέριο αγοράζουν καύσιμα με το σταγονόμετρο», δηλαδή εφοδιάζονται με μικρότερες ποσότητες σε κάθε επίσκεψη στο πρατήριο.
ΠΗΓΗ: Ημερησία
Αλαλούμ με τις αποδείξεις. Τι αλλάζει, τι ισχύει τελικά
Στροφή 180 μοιρών στο θέμα των αποδείξεων έκανε χθες το υπουργείο Οικονομικών. Μέσα σε λίγες ώρες και μετά τη θύελλα των αντιδράσεων που προκάλεσαν οι δηλώσεις Ευάγ. Βενιζέλου για αύξηση του ποσοστού του εισοδήματος που πρέπει να καλύπτει ο φορολογούμενος με αποδείξεις και μάλιστα αναδρομικά για τα εισοδήματα του 2011, τα δεδομένα άλλαξαν πάλι αργά χθες το απόγευμα.
Κύκλοι του υπουργείου Οικονομικών διευκρίνιζαν ότι:
Δεν αλλάζει τελικά τίποτα στο μέτρο των αποδείξεων για τα εισοδήματα του 2011. Η ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών διαπίστωσε εκ των υστέρων ότι ήταν αδύνατον να υποχρεώσει τους φορολογούμενους να συγκεντρώσουν περισσότερες αποδείξεις και μάλιστα σε διάστημα τριών μηνών πριν την λήξη του 2011 ενώ ακόμη δεν έχει κυκλοφορήσει η φοροκάρτα. Έτσι ξεκαθαρίζεται ότι οι φορολογούμενοι μέχρι και Δεκεμβρίου θα πρέπει να έχουν συγκεντρώσει αποδείξεις που αντιστοιχούν στο 25% του εισοδήματος τους με ανώτατο όριο τις 15.000 ευρώ. Όσοι δεν καταφέρουν να μαζέψουν τις αποδείξεις που απαιτούνται θα πληρώσουν έξτρα φόρο 10% στη διαφορά που προκύπτει μεταξύ των αποδείξεων που συγκεντρώθηκαν και των απαιτούμενων αποδείξεων.
Το μειωμένο αφορολόγητο όριο των 5.000 ευρώ και η νέα φορολογική κλίμακα θα ισχύσει για τα εισοδήματα του 2011. Αυτό σημαίνει ότι οι φορολογούμενοι θα επιβαρυνθούν με πρόσθετο φόρο έως και 700 ευρώ στην περίπτωση που δεν έχουν παιδιά ενώ για όσους έχουν παιδιά οι φοροεπιβαρύνσεις θα είναι μεγαλύτερες. Για τους φορολογούμενους με 2 παιδιά ο έξτρα φόρος για τα εισοδήματα του 2011 φθάνει τα 840 ευρώ.
Διατηρούνται οι φοροαπαλλαγές για τα εισοδήματα του 2011 και προσαρμόζονται στο νέο αφορολόγητο όριο μόνο όσες συνδέονται με αυτό. Δηλαδή μετά τη μείωση του αφορολογήτου από τις 12.000 ευρώ που ίσχυε για τα εισοδήματα του 2010 στις 5.000 ευρώ για τα φετινά εισοδήματα η ανώτατη έκπτωση φόρου για ενοίκια και δίδακτρα μειώνεται από 240 ευρώ μόλις στα 100 ευρώ.
Εισοδήματα 2012
Για τα εισοδήματα που θα αποκτήσουν οι φορολογούμενοι από την 1η Ιανουαρίου 2012 διατηρείται το μέτρο των αποδείξεων χωρίς όμως να αποκλείεται να αυξηθεί το ποσοστό επί του εισοδήματος που θα πρέπει να καλύπτεται με αποδείξεις για να «γλυτώνουν» οι φορολογούμενοι την επιβολή έξτρα φόρου 10%. Το νέο φορολογικό νομοσχέδιο θα φέρει αλλαγές και στις φοροαπαλλαγές με το τελευταίο σενάριο να προβλέπει την πλήρη κατάργησή τους για τα εισοδήματα άνω των 50.000 ή 60.000 ευρώ.
Παράλληλα για τα τα εισοδήματα του 2012 που θα δηλωθούν στις φορολογικές δηλώσεις του 2013 καθιερώνεται ηλεκτρονικό «πόθεν έσχες» για όλους.
Δηλαδή οι φορολογούμενοι θα δίνουν αναλυτική αναφορά στην Εφορία για:
Κάθε ευρώ που έχουν ξοδέψει από το διαθέσιμο εισόδημά τους και έχουν πάρει απόδειξη. Με χθεσινή του δήλωση ο υπουργός Οικονομικών Ευάγ. Βενιζέλος οι φορολογούμενοι δεν θα δηλώνουν μόνον τις κατηγορίες δαπανών που λαμβάνονται τώρα υπ΄όψιν για τις αποδείξεις, αλλά το σύνολο των οικογενειακών δαπανών (ηλεκτρική ενέργεια, φυσικό αέριο, ενοίκιο, δίδακτρα, κινητή τηλεφωνία, οικιακές υπηρεσίες, νομικές και ιατρικές υπηρεσίες, ταξίδια κ.α)». Σύμφωνα με πληροφορίες ένα μικρό ποσοστό περίπου 10% του εισοδήματος θα εξαιρεθεί από την συλλογή παραστατικών αφού για κάποιες δαπάνες δεν είναι δυνατόν να υπάρξουν αποδείξεις όπως για παράδειγμα τα χρήματα που δίνουν οι παππούδες στα εγγόνια τους για χαρτζιλίκι ή τα Χριστούγεννα.
Τις αποταμιεύσεις σε καταθέσεις, μετοχές, ομόλογα, μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων κ.λπ..
ΠΗΓΗ: ¨Ημερησία