Δευτέρα, 16 Ιανουαρίου 2012

Νόμιμα όλα τα καταπατημένα
Νομοθετική ρύθμιση για την τακτοποίηση χιλιάδων καταπατημένων εκτάσεων του Δημοσίου προωθεί η κυβέρνηση. Με την απόδοση των τίτλων ιδιοκτησίας υπολογίζεται ότι στα κρατικά ταμεία θα εισρεύσει 1,5 δισ. ευρώ. Η εξαγορά των εδαφικών εκτάσεων θα γίνεται με βάση τις αντικειμενικές αξίες των ακινήτων χωρίς να αποκλείονται και εκπτώσεις.
Το υπουργείο Οικονομικών προωθεί σχέδιο «τακτοποίησης» χιλιάδων καταπατημένων εκτάσεων του Δημοσίου, μετά τις ρυθμίσεις για τους ημιυπαίθριους και τα αυθαίρετα, που εκτιμάται ότι θα φέρουν στα δημόσια ταμεία έσοδα ύψους 1,5 δισ. ευρώ.
Στο υπουργείο εξετάζουν ένα πλαίσιο που θα διέπει τους όρους απόκτησης νόμιμων τίτλων για τις εκτάσεις αυτές, το οποίο θα μπορούσε να αποφέρει έσοδα δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ.
ΠΗΓΗ: Έθνος
Επανεκκίνηση της οικονομίας με επτά παρεμβάσεις

Η δημιουργία ελευθέρων ζωνών, η απλοποίηση των αδειοδοτικών διαδικασιών για τις επιχειρήσεις, η επίσπευση της έκδοσης άδειας από τις αρχαιολογικές υπηρεσίες, η μείωση του ύψους του προϋπολογισμού μίας επένδυσης για υπαγωγή στο fast track, η απλοποίηση των διαδικασιών για τις εξαγωγές, η ίδρυση εταιρείας νέου τύπου κ.λπ. είναι ορισμένες από τις παρεμβάσεις που περιλαμβάνει το νομοσχέδιο για τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, που παρουσίασε χθες ο υπουργός Ανάτπυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας Μιχάλης Χρυσοχοΐδης στο Υπουργικό Συμβούλιο.
Στο ίδιο νομοσχέδιο περιλαμβάνονται οι διατάξεις για την πλήρη άρση του καμποτάζ, για το σήμα των προϊόντων και τους μεσίτες ακινήτων. «Πιστεύω ότι το σχέδιο νόμου περιλαμβάνει σημαντικές διαρθρωτικές αλλαγές προκειμένου να προσελκυστούν επενδύσεις, να μειωθεί η ανεργία και να αναστραφεί το οικονομικό κλίμα», δήλωσε ο πρωθυπουργός Λουκάς Παπαδήμος στην εισαγωγική του τοποθέτηση στο Υπουργικό Συμβούλιο. Σύμφωνα δε με την ιεράρχηση που έκανε ο ίδιος, οι πιο σημαντικές ρυθμίσεις του νομοσχεδίου, είναι:
1. H θέσπιση οριζόντιων διατάξεων για την απλοποίηση των διαδικασιών αδειοδότησης των επιχειρήσεων.
2. Η βελτίωση του καθεστώτος των στρατηγικών επενδύσεων και η σύσταση ειδικής μονάδας αδειοδοτικής προώθησης των επιχειρήσεων.
3. Η θεσμοθέτηση μηχανισμού ελέγχου της ποιότητας και ασφάλειας των βιομηχανικών προϊόντων και υπηρεσιών (προσαρμογή στο κοινοτικό δίκαιο).
4. Απλοποίηση των διαδικασιών άσκησης εξαγωγικών δραστηριοτήτων, που επίσης απορρέει από τις διατάξεις του Μνημονίου με προθεσμία υλοποίησης, που ήδη έχει παρέλθει, αφού αφορά στο τέταρτο τρίμηνο του 2011.
5. Η διευκόλυνση σύστασης και λειτουργίας ελευθέρων ζωνών και ελευθέρων αποθηκών. Ο κ. Χρυσοχοΐδης διευκρίνισε ότι η ρύθμιση «δεν αφορά σε καμία περίπτωση σε ζώνες ελεύθερης οικονομικής δραστηριότητας, όπου επιτρέπονται αποκλίσεις από το εργασιακό καθεστώς της χώρας». Οπως είπε αφορά στον εκσυχρονισμό της υφιστάμενης εθνικής τελωνειακής νομοθεσίας, αφού δίνει στον υπουργό Οικονομικών το δικαίωμα να επιτρέπει υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις σε εξαγωγικές επιχειρήσεις να εκτελούν ελαφρές μεταποιητικές δραστηριότητες εντός των συγκεκριμένων χώρων, προκειμένου να επανεξάγουν τα προϊόντα χωρίς αυτά να υφίστανται κόστος εκτελωνισμού.
6. Η θεσμοθέτηση ενός νέου εταιρικού τύπου, της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας, που έχει μεγάλη σημασία για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και
7. Η ολική άρση του καμποτάζ.
Ο κ. Χρυσοχοΐδης σε δηλώσεις του τόνισε ότι στόχος είναι «η δημιουργία ενός περιβάλλοντος φιλικού στην επιχειρηματικότητα και τις νέες και υγιείς επενδύσεις, που αποτελεί προϋπόθεση για την επιβίωση της ελληνικής επιχειρηματικότητας και οικονομίας», Χαρακτήρισε το νομοσχέδιο «μεγάλη τομή», στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας για μία «Φιλική Ελλάδα στις επιχειρήσεις».
Fast track
Oι κυριότερες αλλαγές που επιφέρει το νομοσχέδιο, το οποίο χωρίζεται σε πέντε ενότητες «Βελτιώσεις επιχειρηματικού περιβάλλοντος», «Νέα Εταιρική Μορφή», «Σήματα προϊόντων και υπηρεσιών», «Μεσίτες Ακινήτων», «Ανάπτυξη του Θαλάσσιου Τουρισμού» και άλλες διατάξεις, πέραν αυτών που προαναφέρθηκαν, είναι:
Eνταξη στο fast track επενδύσεων προϋπολογισμού 120 εκατ. ευρώ αντί για 220 εκατ. ευρώ, καθώς και επενδύσεων 40 εκατ. ευρώ με την παράλληλη δημιουργία 120 θέσεων εργασίας. Ως στρατηγική θεωρείται επίσης η επένδυση που δημιουργεί πάνω από 150 θέσεις εργασίας. Επίσης εισάγεται ειδική κατηγορία στρατηγικής επένδυσης στον τομέα της βιομηχανίας, με την προϋπόθεση το ύψος της να ξεπερνά τα 15 εκατ. ευρώ και να βρίσκεται σε ήδη οργανωμένη βιομηχανική περιοχή.
Συντόμευση του χρόνου έκδοσης των σχετικών αδειών σε 45 ημέρες από 60 ημέρες, μείωση του ποσοστού της εγγυητικής επιστολής, τροποποίηση του καταστατικού του Invest in Greece και σύσταση στο Invest in Greece μίας αμειβόμενης υπηρεσίας «μίας στάσης», ένα είδος ΚΕΠ για επενδύσεις άνω των 2 εκατ. ευρώ που θα αναλαμβάνει την προώθηση αδειοδότησης της επένδυσης.
Επιτάχυνση και απλοποίηση της διαδικασίας εκτέλεσης αρχαιολογικών ερευνών στο πλαίσιο επενδυτικών προγραμμάτων.
Τροποποιείται ο ιδρυτικός νόμος της Ζώνης Καινοτομίας Θεσσαλονίκης.
Κωδικοποίηση των διατάξεων για το εξωτερικό εμπόριο σε ό,τι αφορά τους περιορισμούς στην άσκησή του τόσο λόγω διεθνών εμπάργκο και άλλων διεθνών υποχρεώσεων της χώρας όσο και σε περίπτωση κήρυξης της χώρας σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.
Θεσμοθέτηση ψηφιακού One Stop Shop για τους εξαγωγείς, το «Single Window» και μετατροπή του Μητρώου Εξαγωγέων σε Μητρώο Εξαγωγών.
Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία: Πρόκειται για ένα νέο τύπο μικρής ανώνυμης κεφαλαιουχικής εταιρείας, εκ του νόμου εμπορική, με δυνατότητα μονοπρόσωπης διαμόρφωσης ορισμένης διάρκειας με καταστατική έδρα την Ελλάδα, χωρίς κρατική εποπτεία και με ελάχιστο κεφάλαιο ακόμα και 1 ευρώ. Βασική της καινοτομία είναι η αποσύνδεση της εταιρικής συμμετοχής από το κεφάλαιο με σκοπό την αξιοποίηση των κάθε είδους εισφορών των εταίρων, συμπεριλαμβανομένης της εργασίας ή της εισφοράς ακινήτων, που είναι και η μόνη περίπτωση για την οποία προβλέπεται η ανάμειξη συμβολαιογράφου.
Εκσυγχρονισμός νομοθεσίας για τους μεσίτες ακινήτων, και τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων σχετικά με τα τεχνικά επαγγέλματα και τις μεταποιητικές δραστηριότητες, τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών εργαστηρίων Αττικής, διοικητικές κυρώσεις για αγορανομικές παραβάσεις κ.λπ.
Οι κυριότερες αλλαγές
Eνταξη στο fast track επενδύσεων προϋπολογισμού 120 εκατ. ευρώ αντί για 220 εκατ. ευρώ, καθώς και επενδύσεων 40 εκατ. ευρώ με την παράλληλη δημιουργία 120 θέσεων εργασίας.
Συντόμευση του χρόνου έκδοσης των σχετικών αδειών σε 45 ημέρες από 60 ημέρες, μείωση του ποσοστού της εγγυητικής επιστολής, τροποποίηση του καταστατικού του Invest in Greece και σύσταση στο Invest in Greece μίας αμειβόμενης υπηρεσίας «μίας στάσης».
Θεσμοθέτηση ψηφιακού One Stop Shop για τους εξαγωγείς, το «Single Window» και μετατροπή του Μητρώου Εξαγωγέων σε Μητρώο Εξαγωγών.
Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία: Πρόκειται για ένα νέο τύπο μικρής ανώνυμης κεφαλαιουχικής εταιρείας, εκ του νόμου εμπορική, με δυνατότητα μονοπρόσωπης διαμόρφωσης ορισμένης διάρκειας με καταστατική έδρα την Ελλάδα, χωρίς κρατική εποπτεία και με ελάχιστο κεφάλαιο ακόμα και 1 ευρώ.
ΠΗΓΗ: Ημερησία
ΔΝΤ: Οχι στην περικοπή 13 και 14 μισθού. ¨Ψαλίδι¨ στις ΔΕΚΟ
Τοποθέτηση, από την οποία δεν προκύπτει ότι ζητά περικοπή για τον 13ο και τον 14ο μισθό, αποτελεί η απάντηση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου στις ερωτήσεις που αφορούσαν πληροφορίες για το αίτημα της τρόικας να περικοπούν μισθοί και επιδόματα.
Πηγές του Ταμείου, που μίλησαν υπό καθεστώς ανωνυμίας, δήλωσαν τα εξής: «Εχουμε μιλήσει για τις μεταρρυθμίσεις στην αγορά εργασίας και πόσο κάποια στοιχεία στη δομή (του κράτους) αποτελούν τροχοπέδη για τη δημιουργία θέσεων εργασίας. Και (είπαμε) ότι αυτό οδηγεί σε αύξηση της ανεργίας, οπότε κάτι πρέπει να συμβεί σε αυτό το μέτωπο (όπως και στις αγορές προϊόντων και υπηρεσιών - δεν είναι όλα θέματα που αφορούν την εργασία αυτή καθ' αυτή).
Στο πλαίσιο αυτό, και συγκεκριμένα για τον 13ο και τον 14ο μισθού, «η αίσθηση του ΔΝΤ είναι ότι αυτή είναι μια πτυχή της ελληνικής αγοράς εργασίας, που είναι διαφορετική από τις προσεγγίσεις σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, και είναι κάτι που θα πρέπει να εξετάσουν οι κοινωνικοί εταίροι στην Ελλάδα, παράλληλα με άλλες δυσκαμψίες της αγοράς εργασίας».
Σύμφωνα με πληροφορίες, το Ταμείο θα αναμένει την ολοκλήρωση των συζητήσεων και το κείμενο της συμφωνίας στο οποίο θα καταλήξει η κυβέρνηση με τα συνδικάτα και -όπως τονίστηκε- «θα αποδεχθεί την οποιαδήποτε συμφωνία στην οποία θα καταλήξουν αυτοί που ονομάζει κοινωνικούς εταίρους στην Ελλάδα». Στο ΔΝΤ υπογραμμίζουν σε όλους τους τόνους ότι αποφεύγουν να εμπλέκονται σε θέματα του ιδιωτικού τομέα και προσθέτουν ότι η ειδικότητά τους είναι ο δημόσιος τομέας.
Αντίθετα, το Ταμείο έχει άποψη για τις ΔΕΚΟ. Σύμφωνα με τις επίσημες πηγές, «για να βελτιωθεί η ανταγωνιστικότητα είναι αναγκαίο να γίνουν μεταρρυθμίσεις στις ΔΕΚΟ». Οι πηγές αναφέρθηκαν ειδικά σε περικοπές μισθών και επιδομάτων και τόνισαν πως «μόνο με τον τρόπο αυτό οι επιχειρήσεις αυτές θα γίνουν ανταγωνιστικές και θα προσελκύσουν το ενδιαφέρον των ξένων επενδυτών».
Στο Ταμείο αισθάνονται ότι το πρόγραμμα παρουσιάζει «πολύ μεγάλες καθυστερήσεις». Η ακριβής έκφραση είναι ότι παρουσιάζεται άνευ προηγουμένου βραδύτητα. Οσο και αν κάνει εντύπωση, στο Ταμείο πιστεύουν ότι τα μέτρα λιτότητας δεν οδηγούν πουθενά και στην ουσία δεν δικαιολογούνται άλλες οριζόντιες περικοπές και μειώσεις μισθών και συντάξεων. Οι πηγές είπαν ότι δεν μπορούμε να κόβουμε συνέχεια, γιατί οι περικοπές δεν βοηθούν την ανάπτυξη.
Στόχος
Οι πηγές δήλωσαν ότι χρειάζεται ανάπτυξη και βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και ότι η ανταγωνιστικότητα δεν βελτιώνεται με περισσότερα μέτρα λιτότητας και υπογράμμισαν ότι το Ταμείο επιμένει στο άνοιγμα των κλειστών επαγγελμάτων.
Οι πηγές εξήγησαν ότι το ΔΝΤ «επικεντρώνει την προσοχή του στο να γίνει το ελληνικό χρέος βιώσιμο και να βελτιωθεί η ανταγωνιστικότητα για να έρθει η ανάπτυξη».
Δήλωσαν, επίσης, ότι «το νέο πρόγραμμα που θα συμφωνηθεί δεν θα είναι διαφορετικό από το προηγούμενο. Θα είναι σχεδόν το ίδιο, όμως θα γίνουν προσαρμογές και απαιτούνται διορθώσεις σε διάφορους τομείς».
Οι πηγές είπαν ότι το νέο πρόγραμμα «θα είναι πιο απλό και θα επικεντρωθεί σε τομείς που είναι εύκολο να υλοποιηθούν».
Εχει σημασία ότι οι πηγές του Ταμείου δήλωσαν πως για να επιτευχθούν οι στόχοι «θα πρέπει να υπάρχει και το κατάλληλο πολιτικό κλίμα» και πρόσθεσαν ότι το ΔΝΤ αναγνωρίζει ότι «ο πρωθυπουργός Λουκάς Παπαδήμος προσπαθεί πολύ».
Μεγαλύτερο «κούρεμα»
Παρά το γεγονός ότι ο εκπρόσωπος του Ταμείου Τζέρι Ράις αρνήθηκε να τοποθετηθεί, άλλες πηγές διαβεβαίωσαν ότι στο Ταμείο πιστεύουν πως για να επιτευχθεί η βιωσιμότητα του χρέους απαιτούνται επιπλέον πόροι και επιπλέον «κούρεμα». Η Κριστίν Λαγκάρντ φέρεται να έχει τονίσει στην κ. Μέρκελ και στον κ. Σαρκοζί ότι απαιτούνται περισσότερα χρήματα και μεγαλύτερο «κούρεμα» για να αντιμετωπιστεί η κρίση χρέους της Ελλάδας. Ο εκπρόσωπος δέχθηκε αρκετές ερωτήσεις για τα δύο αυτά θέματα, όπως και άλλοι αξιωματούχοι του Ταμείου, αλλά όλοι απέφυγαν να δώσουν απαντήσεις. Ομως, ο κ. Ράις τόνισε το θέμα της βιωσιμότητας και εξήγησε πως πρέπει να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες ώστε να μειωθεί το έλλειμμα στο 120% του ΑΕΠ το 2020.
ΠΗΓΗ: Ημερησία
Oικιακό τιμολόγιο «ασανσέρ» σχεδιάζει τώρα η ΔΕΗ
Aπό τον Ιούλιο του 2013 απελευθερώνται τα τιμολόγια της ΔΕΗ στη χαμηλή τάση, που αφορά στους οικιακούς και επαγγελματικούς καταναλωτές, ενώ ήδη από 1/1/2012 απελευθερώθηκαν τα τιμολόγια στη μέση τάση. Στην υψηλή τάση, που αφορά στις μεγάλες βιομηχανίες, η απελευθέρωση ισχύει τα τελευταία χρόνια.
Στο πολυνομοσχέδιο-σκούπα που κατέθεσε το υπουργείο Οικονομικών την περασμένη Πέμπτη και από χθες συζητείται στη Βουλή περιλαμβάνεται άρθρο, το οποίο αναφέρει ότι «Τα τιμολόγια προμήθειας της ΔΕΗ για τη χαμηλή τάση μέχρι τις 30 Ιουνίου 2013 εγκρίνονται, ύστερα από γνώμη της ΡΑΕ με αποφάσεις του υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, οι οποίες δύνανται να έχουν αναδρομική ισχύ».
Η διάταξη έρχεται σε εφαρμογή των μνημονιακών δεσμεύσεων και των ευρωπαϊκών Οδηγιών που προβλέπουν τη σταδιακή απελευθέρωση της αγοράς και την προσαρμογή των τιμολογίων του ηλεκτρικού ρεύματος της ΔΕΗ κατά τρόπο που να αντανακλούν το κόστος. Πρόκειται για μία διαδικασία που ξεκίνησε με την αναθεώρηση των τιμολογίων την 1/1/2011, η οποία οδήγησε σε αυξήσεις για πολλά από τα χαμηλά οικιακά κλιμάκια, τα οποία μέχρι τότε «επιδοντούταν» εσωτερικά από τα ακριβότερα τιμολόγια που ίσχυαν για τα υψηλότερα κλιμάκια κατανάλωσης ρεύματος. Η αναδιάρθρωση των τιμολογίων συνεχίστηκε με τις αυξήσεις που ανακοινώθηκαν πρόσφατα και τις ενοοποιήσεις διαφόρων επιμέρους κλιμακίων.
«Κοστοβαρή»
Στόχος της ΔΕΗ είναι η διαμόρφωση ενός ενιαίου τιμολογίου για την οικιακή κατανάλωση, ενιαίου για την εμπορική κ.λπ. Η υποχρεώση τα τιμολόγια να είναι «κοστοβαρή» μαζί με την απελευθέρωση αναμένεται να επιφέρει σημαντικές αυξήσεις για τους καταναλωτές, που μόνον εξ αιτίας του κόστους ρύπων μπορεί να φθάσει ή και να υπερβεί το 30%, ιδιαίτερα σε περίπτωση που μέχρι τότε δεν καταργηθούν τα διάφορα τέλη επί του λιγνίτη κ.λπ.
Το 2013 είναι η χρονιά που τίθεται σε εφαρμογή η κοινοτική οδηγία, η οποία καταργεί τη δωρεάν διάθεση δικαιωμάτων εκπομπής ρύπων μέχρι μία ποσότητα και υποχρεώνει τις ρυπογόνες επιχειρήσεις, όπως η ΔΕΗ να αγοράζουν δικαιώματα για το σύνολο του διοξειδίου του άνθρακα που εκπέμπουν. Αυτό θα οδηγήσει σε μεγάλη αύξηση του κόστους της ΔΕΗ, η οποία για το 50% της παραγωγής της χρησιμοποιεί λιγντικές μονάδες, που είνια οι πιο ρυπογόνες.
Αναλυτές εκτιμούν την επιβάρυνση από τους ρύπους σε πάνω από 1 δισ. ευρώ ετησίως, ποσό που η ΔΕΗ θα επιδιώξει να ανακτήσει από τα τιμολόγιά της.
Αλλωστε στην Ε.Ε., οι περισσότεροι συντάσσονται με την άποψη «ο ρυπαίνων πληρώνει», που σημαίνει ότι και ο καταναλωτής που χρησιμοποιεί «βρόμικο» ρεύμα πρέπει να πληρώσει το πέναλτι για τους ρύπους.
Οι εισηγήσεις που είχε κάνει τα προηγούμενα χρόνια η ΔΕΗ να «περαστεί» σταδιακά η αύξηση στα τιμολόγια, ώστε να μην υπάρξει τεράστια επιβάρυνση το 2013 δεν είχαν εισακουστεί από το υπουργείο Περιβάλλοντος, με αποτέλεσμα να αναμένονται γενναίες αυξήσεις για το 2013.
Μνημόνιο συνεργασίας για είσοδο στα οικιακά φωτοβολταϊκά
Tο διοικητικό συμβούλιο της ΔEH ενέκρινε χθες τη σύναψη μνημονίου στρατηγικής συνεργασίας με την εταιρεία SILCIO, θυγατρική των ομίλων Kοπελούζου και Σαμαρά. Στόχος της συνεργασίας είναι το άνοιγμα της ΔEH στον τομέα των οικιακών φωτοβολταϊκών συστημάτων. Στο πλαίσιο αυτό θα συσταθεί μία εμπορική Aνώνυμη Eταιρία, στην οποία η ΔEH A.E. θα συμμετέχει με ποσοστό 49% με σκοπό την προώθηση, μέσω πανελλαδικού δικτύου franchising, ολοκληρωμένων λύσεων οικιακών φωτοβολταϊκών συστημάτων, ενεργειακών υπηρεσιών και προϊόντων εξοικονόμησης ενέργειας, καθώς επίσης και η παροχή υπηρεσιών εξυπηρέτησης των πελατών της ΔEH, κατά τη διακριτική ευχέρεια της επιχείρησης. H ΔEH θα μετέχει επίσης κατά 49% και στο μετοχικό κεφάλαιο των εργοστασίων κατασκευής φωτοβολταϊκού εξοπλισμού PIRITIUM SA και SILCIO SA του ομίλου, τα οποία θα προμηθεύουν στην εμπορική εταιρεία τον αντίστοιχο εξοπλισμό.
ΠΗΓΗ: Ημερησία
Ιδρύονται εταιρείες με κεφάλαιο 1 ευρώ!
Νέα ευέλικτη μορφή εταιρίας καθιερώνεται με το πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Ανάπτυξης.
Η νέα εταιρεία θα είναι κεφαλαιουχική, εκ του νόμου εμπορική, με νομική προσωπικότητα, με δυνατότητα μονοπρόσωπης διαμόρφωσης ορισμένης διάρκειας, με καταστατική έδρα την Ελλάδα, χωρίς κρατική εποπτεία, και με ελάχιστο κεφάλαιο ακόμα και ένα ευρώ.
Οι εταίροι θα μπορούν να λαμβάνουν αποφάσεις στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό. Βασική καινοτομία είναι η αποσύνδεση της εταιρικής συμμετοχής από το κεφάλαιο, με σκοπό την αξιοποίηση των κάθε είδους εισφορών των εταίρων.
Οι συμμετοχές των εταίρων δηλαδή θα υπολογίζονται όχι μόνο επί του κεφαλαίου, αλλά επί ενός μεγαλύτερου συνόλου αξιών στο οποίο θα περιλαμβάνονται εισφορές που δεν μπορούν να αποτελέσουν κεφάλαιο, παραδείγματος χάρη, είναι η εργασία, ή που συνίσταται στην ανάληψη ευθύνης μέχρι κάποιο ποσό για χρέη της εταιρείας. Με τον τρόπο αυτό η νέα εταιρική μορφή μπορεί να ικανοποιήσει ποικίλες ανάγκες.
ΠΗΓΗ: Ημερησία
Οι φορολογικοί «παράδεισοι» του 2012
Το υπουργείο Οικονομικών δημοσιοποίησε σήμερα κατάλογο με τους 47 φορολογικούς «παραδείσους», που δεν έχουν συνάψει με την Ελλάδα σύμβαση διοικητικής συνδρομής στον φορολογικό τομέα.
Συγκεκριμένα, με απόφαση του αντιπροέδρου της Κυβέρνησης και υπουργού Οικονομικών κ. Ευάγγελου Βενιζέλου καθορίσθηκαν τα μη συνεργάσιμα κράτη για το έτος 2012.
«Μη συνεργάσιμα κράτη» είναι εκείνα τα οποία δεν είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η κατάστασή τους σχετικά με τη διαφάνεια και την ανταλλαγή πληροφοριών σε φορολογικά θέματα έχει εξεταστεί από τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α.) και δεν έχουν συνάψει με την Ελλάδα σύμβαση διοικητικής συνδρομής στο φορολογικό τομέα.
Επιπλέον, δεν έχουν υπογράψει ανάλογη σύμβαση διοικητικής συνδρομής με τουλάχιστον 12 άλλα κράτη.
Στη σχετική λίστα περιλαμβάνονται οι εξής χώρες:
1. Ανδόρα
2. Ανγκουίλα
3. Αντίγκουα και Μπαρμπούντα
4. Αρούμπα
5. Μπαχάμες
6. Μπαχρέιν
7. Μπαρμπάντος
8. Βερμούδες
9. Μπελίζ
10. Βρετανικές Παρθένοι Νήσοι
11. Μπρουνέι
12. Νήσοι Κέιμαν
13. Νήσοι Κουκ
14. Κόστα Ρίκα
15. Χιλή
16. Ντομίνικα
17. Γιβραλτάρ
18. Γρενάδα
19. Γουατεμάλα
20. Γκέρνσεϋ
21. Νήσος Μαν
22. Τζέρσεϋ
23. Λίβανος
24. Λιβερία
25. Λιχτενστάιν
26. Μαλαισία
27. Νήσοι Μάρσαλ
28. Μοντσεράτ
29. Μαυρίκιος
30. Μονακό
31. Ναούρου
32. Ολλανδικές Αντίλλες
33. ΠΓΔΜ (FYROM)
34. Νιούε
35. Παναμάς
36. Φιλιππίνες
37. Αγία Λουκία
38. Άγιος Χριστόφορος και Νέβις
39. Άγιος Βικέντιος και Γρεναδίνες
40. Σαμόα
41. Σεϋχέλλες
42. Σιγκαπούρη
43. Νήσοι Τέρκς και Κάικος
44. Παρθένοι νήσοι των ΗΠΑ
45. Βανουάτου
46. Ουρουγουάη
47. Χονγκ-Κονγκ
ΠΗΓΗ: Ημερησία
Σε φορολογικό κλοιό 900.000 ελεύθεροι επαγγελματίες
ις τραπεζικές καταθέσεις και τις δαπάνες που πραγματοποιούν οι ελεύθεροι επαγγελματίες σε μετρητά βάζει τώρα στο φορολογικό «παιχνίδι» το υπουργείο Oικονομικών για να συλλάβει τη φοροδιαφυγή που γιγαντώνεται. Πρόκειται για νέες τεχνικές ελέγχου «αμερικάνικου τύπου» που θα χρησιμοποιεί ο φοροελεγκτικός μηχανισμός για να προσδιορίζει με έμμεσο τρόπο τα εισοδήματα, τα φορολογητέα κέρδη αλλά και το οφειλόμενο ΦΠA περίπου 900.000 επιτηδευματιών.
Tα νέα αντικειμενικά κριτήρια θα εφαρμόζονται κατά τη διαδικασία του φορολογικού ελέγχου και στοχεύουν στο να εντοπιστούν τα πραγματικά εισοδήματα των επιτηδευματιών και να δοθεί τέλος στο φαινόμενο η συντριπτική πλειονότητα να εμφανίζεται στην εφορία με προκλητικά χαμηλά εισοδήματα. Tα στοιχεία που προέκυψαν από την επεξεργασία των φορολογικών δηλώσεων που υποβλήθηκαν το 2011είναι εντυπωσιακά, αφού χιλιάδες επιτηδευματίες εμφανίστηκαν στην εφορία με εισοδήματα πολύ χαμηλότερα από αυτά που δηλώνουν μισθωτοί και συνταξιούχοι.
Κριτήρια
1. Tο ύψος των τραπεζικών καταθέσεων και τις δαπάνες που έχουν πραγματοποιήσει οι επιτηδευματίες σε μετρητά έτσι ώστε να προσδιορίζονται με μεγαλύτερη ακρίβεια τα ακαθάριστα έσοδα, οι εκροές του επιτηδευματία, τα φορολογητέα κέρδη και ο οφειλόμενος Φόρος Προστιθέμενης Aξίας (ΦΠA).
2. Tην ανάλυση ρευστότητας του φορολογουμένου.
3. Tην καθαρή θέση του φορολογουμένου.
4. Tη σχέση της τιμής πώλησης στον συνολικό όγκο κύκλου εργασιών.
5. Tην αρχή των αναλογιών για τον υπολογισμό της φορολογητέας ύλης.
Aπό τη στιγμή που οι υπηρεσίες του υπουργείου Oικονομικών έχουν προχωρήσει σε ελέγχους χρησιμοποιώντας τα παραπάνω εργαλεία, τότε ο έφορος οφείλει να καλέσει το φορολογούμενο σε ακρόαση, πριν προσδιορίσει το φόρο που αναλογεί. Aπό την πλευρά του, ο υπόχρεος μπορεί να επικαλεστεί οποιοδήποτε στοιχείο θεωρεί εκείνος ότι είναι ικανό να αποδείξει ότι δεν πρέπει να φορολογηθεί για το εισόδημα που θα έχει προσδιορίσει η εφορία.
Mε την υπουργική απόφαση που θα εκδοθεί θα καθορίζονται αναλυτικά τα δεδομένα και οι νέες τεχνικές έμμεσου προσδιορισμού των ακαθάριστων εσόδων, των φορολογητέων κερδών και ο οφειλόμενος ΦΠA του ελεγχόμενου επιτηδευματία.
Εξακρίβωση στοιχείων
H νέα ελεγκτική μέθοδος θα εφαρμόζεται σε περιπτώσεις κατά τις οποίες η εξακρίβωση της πραγματικής οικονομικής κατάστασης των ελεγχομένων επιτηδευματιών είναι αδύνατη με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία των φορολογικών αρχών. Eπίσης, θα εφαρμόζεται και στις περιπτώσεις κατά τις οποίες θα υπάρχουν σαφείς ενδείξεις για αδικαιολόγητο πλουτισμό του ελεγχόμενου φυσικού προσώπου ή νομικού προσώπου σε κινητή και ακίνητη περιουσία ή όταν διαπιστώνονται υπερβολικές δαπάνες που δεν δικαιολογούνται από τα δηλωθέντα εισοδήματα της επιχείρησης ή και του φορολογούμενου φυσικού προσώπου.
Mε τη νέα μέθοδο αντικειμενικών κριτηρίων οι φοροελεγκτικές αρχές θα μπορούν να προβαίνουν σε άρση του τραπεζικού και φορολογικού απορρήτου και στο άνοιγμα των τραπεζικών λογαριασμών των ελεγχομένων, να εξετάζουν τις αναλήψεις και τις καταθέσεις στους λογαριασμούς αυτούς και λαμβάνοντας υπόψη και άλλα αντικειμενικά κριτήρια να επαναπροσδιορίζουν σε επίπεδα σημαντικά υψηλότερα από τα δηλωθέντα τα ακαθάριστα έσοδα, τα φορολογητέα εισοδήματα και τα αναλογούντα ποσά φόρων εισοδήματος και ΦΠA, υποχρεώνοντας τους ελεγχόμενους να πληρώνουν σημαντικά αυξημένους φόρους.
Ποια διαδικασία θα ακολουθείται
Aπό τη στιγμή που οι υπηρεσίες του υπουργείου Oικονομικών έχουν προχωρήσει σε ελέγχους χρησιμοποιώντας τα παραπάνω εργαλεία, τότε ο έφορος οφείλει να καλέσει το φορολογούμενο σε ακρόαση, πριν προσδιορίσει το φόρο που αναλογεί.
Aπό την πλευρά του, ο υπόχρεος μπορεί να επικαλεστεί οποιοδήποτε στοιχείο θεωρεί εκείνος ότι είναι ικανό να αποδείξει ότι δεν πρέπει να φορολογηθεί για το εισόδημα που θα έχει προσδιορίσει η εφορία.
Mε την υπουργική απόφαση που θα εκδοθεί θα καθορίζονται αναλυτικά τα δεδομένα και οι νέες τεχνικές έμμεσου προσδιορισμού των ακαθάριστων εσόδων, των φορολογητέων κερδών και ο οφειλόμενος ΦΠA του ελεγχόμενου επιτηδευματία.
Tι δήλωσαν το 2011 οι επιτηδευματίες
Hλεκτρολόγοι
Tο μέσο εισόδημα που δήλωσαν οι ηλεκτρολόγοι το 2011 διαμορφώθηκε στα 12.708 ευρώ από 13.798 ευρώ που ήταν το 2010 (μείωση 7,9%).
Yδραυλικοί
Oι υδραυλικοί δήλωσαν πέρυσι μέσο εισόδημα 10.474 ευρώ από 11.378 ευρώ που είχαν δηλώσει κατά μέσο όρο το 2010 (μείωση 7,9%).
Eστιάτορες
Δήλωσαν μέσο εισόδημα 11.004 ευρώ το οποίο είναι αυξημένο κατά 2,8% σε σχέση με τα 10.709 ευρώ που είχαν δηλώσει κατά μέσο όρο το 2010.
Mπαρ-κέντρα διασκέδασης
Eισοδήματα «φτώχειας» εμφανίζουν οι ιδιοκτήτες μπαρ και κέντρων διασκέδασης. Tο 2011 δήλωσαν μέσο εισόδημα 6.528 ευρώ που είναι μειωμένο κατά 13,9% σε σχέση με τα 7.585 ευρώ που είχαν εμφανίσει το 2010 στις φορολογικές τους δηλώσεις.
Kομμωτήρια
Mέσο ετήσιο εισόδημα 5.519 ευρώ δήλωσαν πέρυσι στην εφορία οι ιδιοκτήτες κέντρων αισθητικής και κομμωτές. Mάλιστα, το εισόδημά τους είναι «κουρεμένο» κατά 21,1% σε σχέση με αυτό του 2010, το οποίο, με τη σειρά του, δεν ξεπερνά τα 7.000 ευρώ.
ΠΗΓΗ: Ημερησία
Ηλεκτρονικά θα γίνεται η υποβολή όλων των δηλώσεων ΦΠΑ
Ηλεκτρονικά υποχρεούνται όλοι οι επαγγελματίες και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις να υποβάλουν τις περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ σε καθορισμένες προθεσμίες. Αυτό προβλέπεται σε εγκύκλιο του υπουργείου Οικονομικών.
Η περιοδική δήλωση υποβάλλεται στη Δ.Ο.Υ. που είναι αρμόδια για τη φορολογία εισοδήματος μέχρι:
α) Την 26η ημέρα του επόμενου μήνα από τη λήξη της φορολογικής περιόδου στην οποία αφορά η δήλωση, εφόσον προκύπτει χρεωστικό υπόλοιπο.
β) Την τελευταία ημέρα του επόμενου μήνα από τη λήξη της φορολογικής περιόδου στην οποία αφορά η δήλωση, εφόσον προκύπτει μηδενικό ή πιστωτικό υπόλοιπο.
Ως φορολογική περίοδος ορίζεται ο ημερολογιακός μήνας για τους υποκείμενους στο φόρο που τηρούν βιβλία Γ' κατηγορίας του ΚΒΣ και το ελληνικό δημόσιο και το ημερολογιακό τρίμηνο για αυτούς που τηρούν βιβλία Β' κατηγορίας του ΚΒΣ, ή δεν είναι υπόχρεοι σε τήρηση βιβλίων.
Οι παραπάνω προθεσμίες ισχύουν και για τις υπό ίδρυση επιχειρήσεις, για κάθε φορολογική περίοδο κατά τη διάρκεια του ιδρυτικού τους σταδίου.
Σε περίπτωση γενικής αργίας ή τοπικής αργίας, ή τοπικά μη εργάσιμης ημέρας οι ανωτέρω καταληκτικές ημερομηνίες υποβολής μεταφέρονται την επόμενη τοπικά εργάσιμη ημέρα.
Τρόπος υποβολής της περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ και καταβολής του φόρου.
Για φορολογικές περιόδους από 1.1.2012 και εφεξής οι εμπρόθεσμες περιοδικές δηλώσεις υποβάλλονται αποκλειστικά και μόνο με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου μέσω του ειδικού δικτύου TAXISnet.
Για φορολογικές περιόδους από 1.1.2011 και εφεξής οι εκπρόθεσμες και τροποποιητικές περιοδικές δηλώσεις υποβάλλονται στην αρμόδια ΔΟΥ σε έντυπη μορφή ή μέσω του ειδικού δικτύου TAXISnet, ενώ οι δηλώσεις αυτές από 1.4.2012 υποβάλλονται αποκλειστικά και μόνο με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου μέσω του ειδικού δικτύου TAXISnet.
Για φορολογικές περιόδους μέχρι 31.12.2010 οι εκπρόθεσμες και τροποποιητικές περιοδικές δηλώσεις υποβάλλονται αποκλειστικά και μόνο στην αρμόδια ΔΟΥ σε έντυπη μορφή.
Με την υποβολή της δήλωσης καταβάλλεται στο δημόσιο το σύνολο του χρεωστικού υπολοίπου και των ενδεχόμενων φορολογικών προσαυξήσεων, ή τουλάχιστον το 40% του χρεωστικού υπολοίπου στην περίπτωση εμπρόθεσμης περιοδικής δήλωσης. Σε αντίθετη περίπτωση η περιοδική δήλωση θεωρείται ως μη υποβληθείσα και δεν παράγει έννομα αποτελέσματα.
Διαδικασία υποβολής της περιοδικής δήλωσης με ηλεκτρονική μέθοδο μέσω του ειδικού δικτύου TAXISnet.
Οι υποκείμενοι στο φόρο για να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την περιοδική δήλωση ΦΠΑ θα πρέπει να εγγραφούν ως χρήστες των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων του υπουργείου Οικονομικών.
Για την καταβολή του χρεωστικού υπολοίπου των περιοδικών δηλώσεων που υποβάλλονται μέσω του ειδικού δικτύου TAXISnet, οι υποκείμενοι υποχρεούνται να δώσουν εντολή πληρωμής μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των εν λόγω δηλώσεων, σε Τράπεζες που έχουν συμβληθεί με το Υπουργείο Οικονομικών για να παρέχουν την υπηρεσία αυτή.
Η εντολή πληρωμής αφορά σε ανάληψη των εν λόγω ποσών από τους οικείους λογαριασμούς ή χρέωση των πιστωτικών καρτών και μεταφορά των ποσών αυτών μέσω του Διατραπεζικού συστήματος στον λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου.
Μη ύπαρξη επαρκούς υπολοίπου στον τραπεζικό λογαριασμό από τον οποίο πραγματοποιείται η καταβολή του φόρου ή επαρκούς πιστωτικού ορίου στην πιστωτική κάρτα ή εκ παραδρομής λανθασμένη εντολή ανάληψης ή χρέωσης μικρότερου του οφειλομένου ποσού, έχει ως αποτέλεσμα την απόρριψη της δήλωσης που απεστάλη μέσω του ειδικού δικτύου TAXISnet.
Ως ημερομηνία υποβολής θεωρείται η ημερομηνία αποδοχής και επιτυχούς καταχώρησης αυτής στο σύστημα TAXISnet, με αυτόματη απόδοση στον αποστολέα - υποκείμενο μοναδικού αριθμού καταχώρησης της περιοδικής δήλωσης.
Ειδικά στην περίπτωση υποβολής χρεωστικής περιοδικής δήλωσης προκειμένου να θεωρείται η δήλωση αυτή ως υποβληθείσα απαιτείται η επιτυχής ολοκλήρωση της διαδικασίας πληρωμής μέσω Τραπέζης μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής. Ως ημερομηνία υποβολής θεωρείται η ημερομηνία πληρωμής.
ΠΗΓΗ: Το Βήμα
Οι αποδοχές όσων βγαίνουν σε εφεδρεία
Διευκρινίσεις για τους υπαλλήλους του δημόσιου τομέα που εντάσσονται σε καθεστώς προσυνταξιοδοτικής διαθεσιμότητας και εργασιακής εφεδρείας έδωσε με εγκύκλιό του το υπουργείο Οικονομικών. Παράλληλα, ζητείται να επιταχυνθούν οι διαδικασίες για την ένταξη υπαλλήλων σε προσυνταξιοδοτική διαθεσιμότητα και εργασιακή εφεδρεία, προκειμένου η μισθοδοσία του Μαρτίου να γίνει με το νέο χαμηλότερο μισθολογικό καθεστώς.
Επίσης το καθεστώς της προσυνταξιοδοτικής διαθεσιμότητας, εκτός από τους φορείς του Δημοσίου, εκτείνεται και σε Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και στους ΟΤΑ.
Σύμφωνα με την εγκύκλιο του υπουργείου Οικονομικών, στον υπάλληλο που τίθεται σε κατάσταση προσυνταξιοδοτικής διαθεσιμότητας καταβάλλεται αποκλειστικά το 60% του βασικού μισθού που λάμβανε κατά το χρόνο εισόδου σε προσυνταξιοδοτική διαθεσιμότητα, χωρίς την καταβολή οποιωνδήποτε άλλων πρόσθετων αμοιβών, αποδοχών και επιδομάτων.
Επίσης, προβλέπεται ότι το προσωπικό που εντάσσεται στο καθεστώς εργασιακής εφεδρείας συνεχίζει να λαμβάνει για χρονικό διάστημα 12 μηνών, και εφόσον προβλέπεται από ειδικότερες διατάξεις έως 24 μήνες, από την ένταξή του στο καθεστώς αυτό, αποδοχές ίσες με το 60% του βασικού μισθού που λάμβανε κατά τον χρόνο εισόδου του στο καθεστώς εργασιακής εφεδρείας.
Συνεπώς, οι υπάλληλοι που τίθενται σε κατάσταση προσυνταξιοδοτικής διαθεσιμότητας, καθώς και σε καθεστώς εργασιακής εφεδρείας μετά την 1η Νοεμβρίου 2011, που έχει εφαρμογή ο νόμος, θα λαμβάνουν το 60% του βασικού μισθού που προκύπτει μετά την κατάταξή τους στους νέους βαθμούς και στα μισθολογικά κλιμάκια των βαθμών της κατηγορίας τους, χωρίς την καταβολή οποιωνδήποτε άλλων πρόσθετων αμοιβών, αποδοχών και επιδομάτων.
Δώρα και επιδόματα αδείας υπό προϋποθέσεις
Όσον αφορά τα επιδόματα γιορτών και αδείας που δικαιούνται οι υπάλληλοι, αυτά θα καταβληθούν μόνον εάν οι αποδοχές που λάμβαναν κατά την προηγουμένη ημέρα από αυτήν που τέθηκαν σε προσυνταξιοδοτική διαθεσιμότητα και εργασιακή εφεδρεία ήταν χαμηλότερες από το όριο που θέτουν οι διατάξεις του νόμου 4024/2011 και ανάλογα με το χρονικό διάστημα που μισθοδοτήθηκαν έως την ημερομηνία ένταξής τους σε προσυνταξιοδοτική διαθεσιμότητα και εργασιακή εφεδρεία.
Κατά τον χρόνο της προσυνταξιοδοτικής διαθεσιμότητας και εργασιακής εφεδρείας οι υπάλληλοι δεν δικαιούνται επιδομάτων εορτών και άδειας.
Επίσης, οι τρίμηνες αποδοχές που θα λάβουν οι υπάλληλοι όταν θα λήξει η προσυνταξιοδοτική τους διαθεσιμότητα (αφορά όσους δικαιούνται και επιλέγουν τις τρίμηνες αποδοχές) θα υπολογιστούν επί του βασικού μισθού και της τυχόν δικαιούμενης οικογενειακής παροχής που ελάμβαναν, πριν τεθούν σε προσυνταξιοδοτική διαθεσιμότητα. Το επίδομα θέσης ευθύνης εξακολουθεί να συνυπολογίζεται στη σύγκριση των αποδοχών στην περίπτωση που υπάρχει αύξηση των αποδοχών του υπαλλήλου.
Για παράδειγμα:
Υπάλληλος, ο οποίος εκτελεί καθήκοντα προϊσταμένου τμήματος, λάμβανε πριν από την έναρξη του νέου μισθολογίου συνολικές αποδοχές 2.550 ευρώ, στις οποίες περιλαμβανόταν επίδομα θέσης ευθύνης 52,62 ευρώ. Άρα, οι αποδοχές που λάμβανε χωρίς το εν λόγω επίδομα ανέρχονταν στο ποσό των 2.497,38 ευρώ.
Έστω ότι ο νέος βασικός μισθός ανέρχεται πλέον στο ποσό των 1.588 ευρώ (βασικός μισθός του Γ' βαθμού ΠΕ κατηγορίας) και επιπλέον 250 ευρώ ως επίδομα θέσης ευθύνης, δηλαδή συνολικές μηνιαίες αποδοχές 1.838 ευρώ. Συνεπώς, για τον υπολογισμό της υπερβάλλουσας μείωσης, θα συγκριθούν οι αποδοχές που λάμβανε ο υπάλληλος χωρίς το επίδομα θέσης ευθύνης (2.497,38 ευρώ) με αυτές που δικαιούται, από 1-11- 2011, με το νέο μισθολόγιο, επίσης χωρίς το επίδομα θέσης ευθύνης (1.588 ευρώ).
Δεδομένου ότι η προκαλούμενη μείωση των αποδοχών του, σύμφωνα με το ανωτέρω παράδειγμα, είναι μεγαλύτερη από το 25%, γίνεται περικοπή του 25% των παλαιών αποδοχών του, με αποτέλεσμα οι νέες αποδοχές του να διαμορφωθούν στο ποσό των 1.873,04 ευρώ, ενώ παράλληλα θα χορηγείται και το επίδομα θέσης ευθύνης (250 ευρώ).
Σύμφωνα, επίσης, με την εγκύκλιο, ο χρόνος της προσυνταξιοδοτικής διαθεσιμότητας λογίζεται συντάξιμος και προσμετράται στη λοιπή συντάξιμη υπηρεσία του υπαλλήλου. Κατά τη διάρκεια της διαθεσιμότητας ο υπάλληλος εξακολουθεί να ασφαλίζεται για κύρια σύνταξη, επικουρική ασφάλιση, πρόνοια και υγειονομική περίθαλψη στους οικείους φορείς που ήταν ασφαλισμένος κατά το χρόνο που τέθηκε σε διαθεσιμότητα.
Οι αναλογούσες εισφορές ασφαλισμένου και εργοδότη, όπου αυτές προβλέπονται, υπολογίζονται επί των συντάξιμων αποδοχών, όπως αυτές είχαν διαμορφωθεί κατά την 31/10/2011. Επίσης, επί των ανωτέρω συντάξιμων αποδοχών θα εξακολουθήσει να διενεργείται η κράτηση 2% που αφορά την ειδική εισφορά αλληλεγγύης για την καταπολέμηση της ανεργίας, καθώς και η κράτηση 1% υπέρ του Ταμείου Προνοίας Δημοσίων Υπαλλήλων.
Οι ανωτέρω ασφαλιστικές εισφορές και κρατήσεις βαρύνουν το Δημόσιο και αποδίδονται από αυτό στους οικείους φορείς.
ΠΗΓΗ: Έθνος
Μίσθωση μόνο με έκδοση ενεργειακού πιστοποιητικού

Καμία μίσθωση ακινήτου δεν θα μπορεί να πραγματοποιηθεί από σήμερα, Δευτέρα 9 Ιανουαρίου, αν το ακίνητο δεν συνοδεύεται από ενεργειακό πιστοποιητικό. Το μέτρο θα ισχύει από σήμερα τόσο για σπίτια όσο και για καταστήματα.
Αυτό προβλέπει εγκύκλιος του υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, σύμφωνα με την οποία στο εξής σε κάθε νέο μισθωτήριο συμβόλαιο ακινήτου που υποβάλλεται στις εφορίες θα πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός πρωτοκόλλου του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ), ενώ οι ΔΟΥ δεν θα θεωρούν μισθωτήρια συμβόλαια αν δεν προσκομίζεται και το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης από τους ιδιοκτήτες των ακινήτων. Ηδη το ενεργειακό πιστοποιητικό απαιτείται από πέρυσι για τις αγοραπωλησίες ακίνητων.
Τα πιστοποιητικά εκδίδονται από τους ενεργειακούς επιθεωρητές που είναι πιστοποιημένοι από το υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, οι οποίοι έπειτα από έλεγχο κατατάσσουν τα κτίρια σε βαθμίδες ενεργειακής απόδοσης, και αποσκοπούν στην ενημέρωση του ιδιοκτήτη ή του ενοικιαστή για την κατανάλωση ενέργειας του κτιρίου, ενώ περιλαμβάνουν και συστάσεις για τη λήψη μέτρων.
Το μέτρο αυτό αναμένεται να φέρει νέα δεδομένα στις διαπραγματεύσεις ιδιοκτητών - ενοικιαστών για τον καθορισμό του ύψους των ενοικίων. Δηλαδή για σπίτια με χαμηλή ενεργειακή απόδοση, το ενεργειακό πιστοποιητικό θα αποτελεί ισχυρό χαρτί για τον ενοικιαστή να ζητήσει χαμηλότερο ενοίκιο.
Η υποχρεωτική ενεργειακή πιστοποίηση των ακίνητων είχε προκαλέσει τις αντιδράσεις των ιδιοκτητών και της ΠΟΜΙΔΑ, οι οποίοι είχαν ζητήσει αναβολή της εφαρμογής του μέτρου. Μάλιστα, όπως σημειώνουν οι εκπρόσωποι της ΠΟΜΙΔΑ, η υποχρεωτική εφαρμογή του μέτρου θα έχει ως αποτέλεσμα σημαντική επιβάρυνση στην ακίνητη περιουσία καθώς η αμοιβή των ενεργειακών επιθεωρητών που χορηγούν τα πιστοποιητικά φτάνει τα 2 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο για τα σπίτια και τα 2,5 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο για γραφεία και καταστήματα.
Συγκεκριμένα, για μονοκατοικίες άνω των 50 τ.μ. το κόστος είναι 1,5 ευρώ/τ.μ. με ελάχιστη αμοιβή τα 200 ευρώ. Για διαμερίσματα πολυκατοικιών το κόστος είναι 2 ευρώ/τ.μ. με ελάχιστη αμοιβή τα 150 ευρώ, για γραφεία και καταστήματα έως 1.000 τ.μ. το κόστος είναι 2,5 ευρώ/τ.μ. με ελάχιστη αμοιβή τα 300 ευρώ, ενώ για γραφεία και καταστήματα άνω των 1.000 τ.μ. το κόστος είναι 1,5 ευρώ/τ.μ.
Εξαιρέσεις. Από την υποχρεωτική έκδοση πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης εξαιρούνται:
n Oι αποθήκες και οι χώροι στάθμευσης.
n Νέες μισθώσεις κτισμάτων συνολικής επιφανείας κάτω των 50 τ.μ.
n Παρατάσεις παλαιών μισθώσεων με τον υφιστάμενο μισθωτή.
n Τροποποιήσεις όρων υφιστάμενων μισθώσεων (π.χ. μειώσεις καταβαλλόμενων ενοικίων κ.λπ.).
n Μισθώσεις κτιρίων ή τμημάτων κτιρίων που στεγάζουν βιομηχανίες, βιοτεχνίες, εργαστήρια, παρασκευαστήρια, υπηρεσίες με σημαντικό ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό.
n Μισθώσεις κτιρίων ή τμημάτων κτιρίων που χρησιμοποιούνται για αποθήκευση αγαθών, φύλαξη αντικειμένων ή στέγαση ζώων.
n Μισθώσεις κτιρίων ή τμημάτων κτιρίων για στάθμευση αυτοκινήτων, δικύκλων ή τρικύκλων, πρατήρια υγρών καυσίμων και πλυντήρια αυτοκινήτων.
ΠΗΓΗ: Τα Νέα
Ορυκτός πλούτος 100 δισ. ευρώ στα έγκατα της Ελλάδας
Σύμφωνα με στοιχεία του Ινστιτούτου Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (ΙΓΜΕ), η συνολική αξία των μετρημένων μεταλλευτικών αποθεμάτων στη χώρα είναι 79 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ τα 250-300 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου στα τρία Οικόπεδα (Πατραϊκός Κόλπος, Ιωάννινα και Κατάκολο) αξίζουν γύρω στα 20 δισ. ευρώ σε βάθος 15ετίας ή και 20ετίας.
Αν, μάλιστα, ληφθούν υπόψη οι εκτιμήσεις επιστημόνων πως κάτω από την Κρήτη υπάρχει κοίτασμα φυσικού αερίου αξίας 300 δισεκατομμυρίων ευρώ -για το οποίο ακόμη δεν υπάρχουν επίσημα αποτελέσματα σεισμικών ερευνών- τότε η αξία των... εγκάτων της ελληνικής γης φθάνει σε «αστρονομικά» επίπεδα.
Το στοίχημα που καλείται να κερδίσει αυτήν τη στιγμή η ελληνική κυβέρνηση είναι η αξιοποίηση του ορυκτού αυτού πλούτου (κάτι που έχει ήδη ξεκινήσει), για να δώσει ώθηση στην ανάπτυξη και θα δείξει τον δρόμο για έξοδο από την ύφεση.
100 δισ. € στα έγκατα της Ελλάδας
Μέχρι και 300 εκατ. βαρέλια κρύβουν τα κοιτάσματα πετρελαίου στα τρία Oικόπεδα της Δυτικής Ελλάδας
Ο θαμμένος θησαυρός ύψους άνω των 100 δισεκατομμυρίων ευρώ στο υπέδαφος της χώρας από μέταλλα και υδρογονάνθρακες μπορεί να δώσει την πολυπόθητη αναπτυξιακή ώθηση της ελληνικής οικονομίας αλλά και να δείξει το δρόμο της εξόδου από την ύφεση.
Σύμφωνα με στοιχεία του Ινστιτούτου Γεωλογικών Μεταλλευτικών Ερευνών (ΙΓΜΕ), η συνολική αξία των μετρημένων μεταλλευτικών αποθεμάτων στη χώρα είναι σχεδόν 80 δισεκατομμύρια ευρώ.
Πρόκειται για 23,5 εκατομμύρια τόνους νικελίου, βωξίτη, χρωμίου, χρυσού, αργύρου, χαλκού, χρωμίου, μολύβδου και ψευδάργυρου.
Σε ό,τι αφορά το πετρέλαιο, όπως ανακοίνωσαν ο υπουργός ΠΕΚΑ, Γιώργος Παπακωνσταντίνου, και ο υφυπουργός, Γιάννης Μανιάτης, κατά την προκήρυξη του διεθνούς διαγωνισμού έρευνας κι εκμετάλλευσης των υδρογονανθράκων των περιοχών «Πατραϊκός Κόλπος», «Ιωάννινα» και «Κατάκολο», υπάρχουν εκτιμώμενα απολήψιμα κοιτάσματα 250 με 300 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου.
Σύμφωνα με υπολογισμούς, η αξία τους υπολογίζεται γύρω στα 25 δισεκατομμύρια δολάρια (20 δισ. ευρώ) σε βάθος 15ετίας ή και 20ετίας.
Το φυσικό αέριο
Αν μάλιστα ληφθούν υπόψη οι εκτιμήσεις επιστημόνων πως κάτω από την Κρήτη υπάρχει κοίτασμα φυσικού αερίου αξίας 300 δισ. ευρώ -για το οποίο όμως δεν υπάρχουν ακόμα επίσημα αποτελέσματα σεισμικών ερευνών-, τότε η αξία των... εγκάτων της ελληνικής γης είναι σε «αστρονομικά» επίπεδα.
Η «Οικονομία» παρουσιάζει χάρτη με τον βεβαιωμένο ορυκτό πλούτο της Ελλάδας, σύμφωνα με έρευνες του ΙΓΜΕ.
Η κυβέρνηση έχει ήδη ξεκινήσει σιγά σιγά την αξιοποίησή του. Εδωσε σε διεθνή διαγωνισμό το μεταλλείο στο Κιλκίς με εκτιμώμενα αποθέματα χρυσού και χαλκού 7 δισ. ευρώ. Κι έπονται κι άλλα μεταλλεία. Ταυτόχρονα, όπως προαναφέρθηκε, ξεκινούν και οι διεθνείς διαγωνισμοί εξόρυξης πετρελαίου στα τρία πρώτα «οικόπεδα» με στόχο να μπουν γεωτρύπανα μέχρι το τέλος του έτους.
80 δισ. € είναι σύμφωνα με το ΙΓΜΕ η αξία των μετρημένων μεταλλευτικών αποθεμάτων της χώρας.
20 δισ. € υπολογίζεται ότι είναι η αξία των 300 εκατ. βαρελιών πετρελαίου σε Πατραϊκό Κόλπο, Ιωάννινα και Κατάκολο.
Πετρέλαιο
Το ιστορικό των τριών Oικοπέδων
Τη... σκυτάλη των ερευνών υδρογονανθράκων στη Δυτική Ελλάδα παίρνει η χώρα μας. Ξεκίνησε τον γύρο παραχωρήσεων δικαιωμάτων ερευνών και εκμετάλλευσης πετρελαίου στα τρία «οικόπεδα», ενώ «τρέχει» και ο διαγωνισμός για τις σεισμικές έρευνες στο Ιόνιο Πέλαγος και νότια της Κρήτης.
Οι τρεις περιοχές είναι ο Πατραϊκός Κόλπος, τα Ιωάννινα και το Κατάκολο με εκτιμήσεις για 250 με 300 εκατ. βαρέλια πετρελαίου. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι στις 2 Ιουλίου του 2012. Το ιστορικό των τριών «οικοπέδων» είναι:
Στον Πατραϊκό Κόλπο οι σχετικά πρόσφατες σεισμικές έρευνες στην περιοχή έχουν εντοπίσει ενδιαφέρουσες πετρελαιοπιθανές γεωλογικές δομές. Τα εκτιμώμενα απολήψιμα αποθέματα είναι της τάξης των 200 εκατομμυρίων βαρελιών.
Η πλέον υποσχόμενη δομή δεν διατρήθηκε από την κοινοπραξία που είχε τα δικαιώματα (1ος Γύρος Παραχωρήσεων), διότι ο ανάδοχος (Triton) επέστρεψε την περιοχή το 2001 για λόγους εσωτερικών επιχειρηματικών επιλογών. Η περιοχή θεωρείται δύσκολη δεδομένου ότι παρόμοιοι γεωλογικοί στόχοι δεν έχουν διατρηθεί μέχρι σήμερα στον Ελλαδικό χώρο.
Η Ηπειρος βόρεια των Ιωαννίνων είναι ενδιαφέρουσα περιοχή για βαθείς στόχους σε έντονα ορεινό ανάγλυφο. Εκτιμάται ότι θα απαιτηθεί υψηλού κόστους σεισμική και γεωτρητική έρευνα για τον εντοπισμό πετρελαιοπιθανών γεωλογικών στόχων σε μεγάλα βάθη (> 4.000 μ.).
Η γεώτρηση σε μία μεγάλη πετρελαιοπιθανή γεωλογική δομή δεν ολοκληρώθηκε για τεχνικούς λόγους (υψηλές πιέσεις) και η περιοχή επιστράφηκε από την κοινοπραξία που είχε τα δικαιώματα (2002, 1ος Γύρος Παραχωρήσεων). Πρώτες εκτιμήσεις για απολήψιμα αποθέματα ανέρχονται σε 50 με 80 εκατ. βαρέλια. Η περιοχή αξιολογείται θετικά και εκτιμάται ότι θα προσελκύσει επενδυτικό ενδιαφέρον λόγω και της γειτονίας της με την Αλβανία, η οποία διαθέτει ανάλογα πετρελαϊκά συστήματα.
Στο Δυτικό Κατάκολο κοίτασμα πετρελαίου ανακαλύφθηκε το 1982 από τη ΔΕΠ-Α.Ε με εκτιμώμενα απολήψιμα αποθέματα 3 εκατ. βαρέλια σε βάθος 2.400-2.600 μ. Απέχει περίπου 3,5 χιλ. από το ακρωτήρι Κατάκολο.
Την εποχή της ανακάλυψής του θεωρήθηκε οικονομικά οριακό λόγω του μεγάλου βάθους θαλάσσης 250 μ, των τότε τιμών του πετρελαίου αλλά και της παρουσίας H2S και CO2.
Διεθνές ενδιαφέρον
Ολα τα λεφτά... σε Ιόνιο και Κρήτη
Το μεγάλο, όμως, ενδιαφέρον εντοπίζεται στα αποτελέσματα των σεισμικών ερευνών στο Ιόνιο Πέλαγος και νότια της Κρήτης. Πρόσφατα ο υφυπουργός ΠΕΚΑ Γιάννης Μανιάτης έκανε γνωστό ότι στόχος είναι να δοθούν σε διεθνή διαγωνισμό 10 με 15 «οικόπεδα», σύμφωνα βέβαια και με τα αποτελέσματα που θα δείξουν οι σεισμικές έρευνες.
Εκτιμήσεις επιστημόνων μιλούν για μεγάλα κοιτάσματα φυσικού αερίου νότια της Κρήτης. Κάποιοι μιλούν πως η αξία τους ανέρχεται στα 300 δισ. ευρώ. Ωστόσο, αν δεν γίνουν οι σχετικές έρευνες κι αν δεν πέσει γεωτρύπανο, τότε κανείς δεν μπορεί να μιλήσει με βεβαιότητα.
Πάντως, οι όλες κινήσεις που γίνονται από το υπουργείο ΠΕΚΑ σε συνδυασμό και με την πρόσφατη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε με το υπουργείο Εξωτερικών δείχνουν πως κάτι... ενδιαφέρον κρύβεται κάτω από τις ελληνικές θάλασσες. Εξάλλου, ο υφυπουργός ΠΕΚΑ έχει επιβεβαιώσει και τις πληροφορίες για τις συζητήσεις που γίνονται με ξένες μεγάλες πετρελαϊκές εταιρείες, όπως η αμερικανική Noble και η ισραηλινή Delek. Πληροφορίες αναφέρουν πως δεν είναι οι μόνες εταιρείες που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για τις έρευνας στην Ελλάδα. Από περίπου 10 χώρες έχουν γίνει βολιδοσκοπήσεις στην κυβέρνηση.
Μακεδονία και Θράκη
Από τις πιο πλούσιες σε μεταλλεύματα
Eνας απίστευτος ορυκτός πλούτος και κυρίως μεταλλικών ορυκτών αξίας 80 δισ. ευρώ περιμένει... καρτερικά κάτω από την επιφάνεια της ηπειρωτικής Ελλάδα να βγει στην επιφάνεια και να αξιοποιηθεί.
Σύμφωνα με στοιχεία του ΙΓΜΕ το αποθεματικό δυναμικό των κυριότερων μετάλλων της χώρας νικέλιο, χρώμιο, μόλυβδος-ψευδάργυρος, χαλκός, ασήμι, αντιμόνιο, μαγγάνιο, μόλυβδος και βολφράμιο έχει υπολογιστεί στα 40,2 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ γύρω στα 37 δισ. ευρώ εκτιμάται η αξία των κοιτασμάτων της αλουμίνας.
Η μεταλλευτική αξία των βεβαιωμένων αποθεμάτων νικελίου, ψευδαργύρου, μολύβδου, χαλκού, χρυσού και αργύρου στην Μακεδονία και Θράκη, με βάση την ενεργό μεταλλευτική παραγωγή, τις επενδύσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη και τις τρέχουσες τιμές των μετάλλων, ανέρχεται περίπου σε 27,6 δισ. ευρώ. Οι περιοχές αυτές συγκαταλέγονται στις πιο πλούσιες της Ευρώπης.
Το ενδιαφέρον της αξιοποίησης του ορυκτού πλούτου εντοπίζεται σε περιοχές όπου υπάρχουν μεταλλικά ορυκτά και μάλιστα σε συνδυασμό με τις διεθνείς οικονομικές και βιομηχανικές εξελίξεις:
Τα σημαντικά αποθέματα χρυσού (Au) στη Β. Ελλάδα, λαμβάνοντας υπόψη τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εξελισσόμενες επενδύσεις αλλά και το παρατεταμένα ευνοϊκό παγκόσμια οικονομικό τους περιβάλλον.
Τα κοιτάσματα χαλκού (Cu) στην κεντρική Μακεδονία, σε σχέση με τη δυναμική καταναλωτική παρουσία του μετάλλου.
Τα κοιτάσματα μολύβδου (Pb), ψευδαργύρου (Zn) και αργύρου (Ag) στη Β. Ελλάδα, κυρίως σε ό,τι αφορά στη διαρκώς αυξανόμενη ζήτηση και σταθερή τιμαριθμική τους παρουσία.
?Το νικέλιο (Ni), σε σχέση με τη στρατηγική θέση που κατέχει στη μεταλλευτική παραγωγή της Ευρώπης (~86% της ευρωπαϊκής παραγωγής).
Ο βωξίτης, κυρίως λόγω της γνωστής παραδοσιακής και παγκόσμιας δυναμικής και σταθερότητας που αντιπροσωπεύει (~65% της ευρωπαϊκής παραγωγής).
ΠΗΓΗ: Ημερησία
Ποιες επιχειρήσεις θα επιβιώσουν το 2012
Τον καθοδικό κύκλο που δηµιουργούν η ύφεση και η αρνητική ψυχολογία στην αγορά θα προσπαθήσει να σπάσει το 2012 η ελληνική επιχειρηµατικότητα. Με την ελληνική οικονοµία να εισέρχεται στο πέµπτο κατά σειρά έτος της ύφεσης και τον ιδιωτικό τοµέα της χώρας να µετρά ήδη270.000 νέους ανέργους και δεκάδες χιλιάδες λουκέτα, το εγχείρηµα κρίνεται εξαιρετικά δύσκολο. Ως τώρα η ελληνική επιχειρηµατικότητα όχι µόνο δεν µπόρεσενα λειτουργήσει ωςανάχωµα στην κρίση αλλά παρασύρθηκε µε ορµή στον βυθό υπό το βάρος της στάσης πληρωµών του κράτους, τουψαλιδίσµατοςτων δηµοσίων επενδύσεων και κυρίως της µειωµένης ζήτησης. Οι προοπτικές για το 2012 παραµένουν δυσοίωνες αφού τα εξωγενή κόστη όπως φόροι, τόκοι δανείων και καύσιµααυξάνονται προκαλώντας ασφυξία στις εταιρείες που δεν έχουν να «κάψουν» άλλο λίπος. Παράλληλα οι παρεµβάσεις στις επικουρικές συντάξεις και οι επικείµενες αλλαγές στα εργασιακά θα συρρικνώσουν ακόµη περισσότερο το εισόδηµα των εργαζοµένων και την καταναλωτική συµπεριφορά τους. Ετσι δηµιουργείται ένας φαύλος κύκλος αφού ο ιδιωτικός τοµέας, πουείναι ο µόνος που µπορεί να γεµίσει µε έσοδα τα ταµεία του κράτους, απειλείται µε κατάρρευση.
«Ακόµη πέφτουµε. ∆εν έχουµε πιάσει πάτο. Το 2012 η πτώση θα επιταχυνθεί χωρίς να µπορεί κανείς να πει µε σιγουριά ότι θα δούµε έστω και στο τέλος του έτους µια σταθεροποίηση τόσο στα δηµόσια οικονοµικά όσο και στις επιδόσεις των επιχειρήσεων». Αυτό υποστηρίζουν αρκετοί µάνατζερ για την τρέχουσα χρονιά και παραδέχονται πως ο ιδιωτικός τοµέας στην Ελλάδα όχι µόνο δεν µπόρεσε να λειτουργήσει ως ανάχωµα στην κρίση αλλά παρασύρθηκε µε ορµή στον βυθό υπό το βάρος της στάσης πληρωµών του κράτους, του ψαλιδίσµατος των δηµοσίων επενδύσεων και κυρίως της ύφεσης που προκλήθηκε από την αύξηση της φορολογίας. Το µαρτυρούν οι περίπου 270.000 εργαζόµενοι που έχασαν τη δουλειά τους µέσα στο 2011 αφού τα λουκέτα των επιχειρήσεων – ιδίως στον χώρο του εµπορίου – ήταν στην ηµερησία διάταξη. Οι ιδιοκτήτες των επιχειρήσεων δεν είναι άµοιροι ευθυνών. Εκτός του ότι πιάστηκαν στον ύπνο και η κρίση τούς βρήκε υπερδανεισµένους, όχι µόνο δεν στήριξαν τις εταιρείες µε αυξήσεις κεφαλαίων αλλά, όπως δείχνει και η εκροή καταθέσεων ύψους 69 δισ. ευρώ το 2011, προτίµησαν για την περιουσία τους την ασφάλεια των ελβετικών τραπεζών.
Μεγάλη μείωση της κατανάλωσης
Υπάρχει και ο αντίλογος που λέει πως το µέγεθος της κρίσης ήταν τόσο µεγάλο που ακόµη και µεγάλοι όµιλοι, ενώ είχαν ακολουθήσει από το 2008 σκληρή «δίαιτα» µειώνοντας τα κόστη τους, δεν κατάφεραν να ανακάµψουν καθώς η πτώση της κατανάλωσης και η ύφεση της οικονοµίας δεν είχαν προηγούµενο. Τα τέσσερα τελευταία χρόνια η σωρευτική πτώση του ΑΕΠ φτάνει το 13% και οι αισιόδοξες εκτιµήσεις για το 2012 κάνουν λόγο για ένα επιπλέον 2,8%. Οι προβλέψεις για την ανεργία τροµάζουν ακόµη περισσότερο. Από έναν µέσο όρο 17% το 2011 η ΓΣΕΕ εκτιµά ότι το 2012 το ποσοστό αυτό θα σκαρφαλώσει στο 21% ανακηρύσσοντας τη χώρα «πρωταθλήτρια» στον τοµέα αυτόν στην Ευρωπαϊκή Ενωση.
Το εννεάµηνο του 2011 τα 2/3 των εισηγµένων επιχειρήσεων εµφάνισαν ζηµιές. Πολλοί επιχειρηµατίες υποστηρίζουν ότι ακόµη και να προχωρήσουν σε µείωση µισθών θετικό αποτέλεσµα δεν θα βγει αφού δουλεύουν για τις τράπεζες (εξυπηρέτηση δανείων) και για το κράτος (έκτακτες εισφορές, χαράτσι ∆ΕΗ και αύξηση ΦΠΑ).
Σε ποιο περιβάλλον όµως καλούνται να δουλέψουν και να αναπτυχθούν οι επιχειρήσεις το 2012;
Η χώρα από την καθυστέρηση στην καταβολή της προηγούµενης δόσης αντιµετωπίζει έντονο ταµειακό πρόβληµα. Τον Μάρτιο λήγουν οµόλογα 22 δισ. ευρώ. Το γεγονός αυτό καταδεικνύει την αναγκαιότητα της λήψης της δόσης των 89 δισ. ευρώ. Για να επιτευχθεί όµως αυτό θα πρέπει να ληφθούν νέα µέτρα ως και 7 δισ. ευρώ που θα καλύψουν και την τρύπα των περίπου 3 δισ. ευρώ του ελλείµµατος του 2011. Και όσο και αν το οικονοµικό επιτελείο υποστηρίζει ότι ακόµη και αν ληφθούν νέα µέτρα αυτά δεν θα είναι εισπρακτικά, κανείς δεν µπορεί να αποκλείσει ένα τέτοιο ενδεχόµενο. Παράλληλα οι παρεµβάσεις στις επικουρικές συντάξεις και οι επικείµενες αλλαγές στα εργασιακά θα συρρικνώσουν ακόµη περισσότερο το εισόδηµα των εργαζοµένων και την καταναλωτική συµπεριφορά τους. Ετσι δηµιουργείται ένας φαύλος κύκλος αφού ο ιδιωτικός τοµέας, που είναι ο µόνος που µπορεί να γεµίσει µε έ σοδα τα ταµεία του κράτους, θα έχει καταρρεύσει.
Τροχοπέδη για τη βιωσιμότητα
Οι επιχειρηµατίες καταγράφουν άλλες τρεις σηµαντικές παραµέτρους που το 2012 θα αποτελέσουν τροχοπέδη όχι στην ανάπτυξη αλλά στη βιωσιµότητα των επιχειρήσεων. Κατ’ αρχάς θεωρούν απαράδεκτη την αύξηση των τιµολογίων της ∆ΕΗ κατά 12,2% εντός του 2012. Μέσα στην τελευταία διετία οι αυξήσεις στο ρεύµα έφτασαν το 25% και οι επιβαρύνσεις µε ειδικούς φόρους στα καύσιµα και στις εισφορές για εναλλακτικές µορφές ενέργειας χαντάκωσαν την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονοµίας. «Είναι αντιφατικό σε όσα επικαλούνται οι οικονοµικοί υπουργοί για στήριξη των επιχειρήσεων στην εξαγωγική τους δράση και αναβάθµιση της ανταγωνιστικότητας της εθνικής παραγωγής να αυξάνεται το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας» δήλωσε ο πρόεδρος του Συνδέσµου Βιοµηχανιών Αττικής και Πειραιώς κ. Δηµήτρης Μαθιός. Αν µάλιστα, όπως ακούγεται, στο δεύτερο εξάµηνο του 2012 θα υπάρξει και νέα αναπροσαρµογή καθώς οι ανάγκες αναχρηµατοδότησης των δανείων της ∆ΕΗ είναι µεγάλες, τότε επιχειρηµατίες... θα βγουν στα κάγκελα.
Σκληραίνει ο ανταγωνισμός
∆εύτερος παράγοντας είναι η αναµενόµενη κόπωση των εξαγωγών. Μπορεί το 2011 να έφτασαν σε νούµερα-ρεκόρ όπως είναι τα 20 δισ. ευρώ και να αποτέλεσαν διέξοδο για πολλές επιχειρήσεις, αλλά για εφέτος που αναµένεται επιβράδυνση των οικονοµιών σε αρκετές χώρες της Ευρώπης όχι µόνο του Νότου αλλά και του Βορρά θεωρείται δύσκολο να διατηρηθούν οι ίδιοι ρυθµοί. Αλλωστε πολλές εταιρείες πωλούσαν στο εξωτερικό ακόµη και µε ζηµιά προκειµένου να κερδίσουν µερίδια αγοράς, αφού ο ανταγωνισµός είναι σκληρός και τα περιθώρια κέρδους δεν έχουν καµία σχέση µε τα ελληνικά. Τρίτος παράγοντας – και πιο σηµαντικός – που θα επηρεάσει τις επιδόσεις των εταιρειών είναι το κόστος του χρήµατος. Το 2012 εκτιµάται ότι δύσκολα εταιρεία θα δανείζεται µε επιτόκιο κάτω του 10%. Ακόµη πολλές επιχειρήσεις «απολαµβάνουν» δάνεια που είχαν συνάψει προ τριετίας και πενταετίας µε χαµηλότερα επιτόκια. Αν υπάρξει συµφωνία αναχρηµατοδότησης µε τις τράπεζες, τα επιτόκια θα είναι σηµαντικά υψηλότερα. Ακόµη και ο ΟΠΑΠ, µε άριστη χρηµατοοικονοµική διάρθρωση, δανείστηκε για να χρηµατοδοτήσει την επέκτασή του σε νέες δραστηριότητες στο τέλος του 2011 µε επιτόκιο 8%.
Οχυρώνονται οι μάνατζερ
Καινούργια και φθηνότερα προϊόντα και υπηρεσίες
Προσαρµοζόµενοι στα νέα δεδοµένα οι µάνατζερ των επιχειρήσεων αναζητούν λύσεις για να προσελκύσουν όσο το δυνατόν περισσότερους πελάτες.
Ειδικότερα αυτή την περίοδο υπάρχει τάση από όλες τις επιχειρήσεις για έναν ήπιο επανασχεδιασµό προϊόντων µε γνώµονα το κόστος, ώστε να προσελκύσουν πελάτες µέσω του φθηνού προϊόντος. Πολλές φορές ο σχεδιασµός αφορά και εντελώς καινούργια προϊόντα και υπηρεσίες. Χαρακτηριστικά παραδείγµατα είναι οι καπνοβιοµηχανίες που λανσάρουν φθηνά τσιγάρα και καπνό για στριφτά, ενώ πλέον και οι ασφαλιστικές εταιρείες παρέχουν φθηνά συµβόλαια που ο πελάτης είναι πρόθυµος να αναλάβει γνωρίζοντας ότι θα έχει µια έκπτωση στην ποιότητα (π.χ. συµβάσεις µε δηµόσια νοσοκοµεία).
Επίσης πολλές εταιρείες αναζητούν νέες αγορές κυρίως εκτός Ελλάδος, αφού η εγχώρια κατανάλωση περιορίζεται. Στο επίκεντρο βρίσκονται οι χώρες της ΝΑ Ευρώπης στις οποίες αυτή την περίοδο γίνονται πολλές έρευνες αγοράς από ελληνικές επιχειρήσεις, ενώ ορισµένες εταιρείες ήδη προχωρούν και σε «χτίσιµο» δικτύου. Πρόκειται για µια επιλογή που µπορεί να µην έχει άµεσα αποτελέσµατα, αφού στην αρχή τα κόστη θα τρέχουν αλλά στην πορεία θα αποτελέσει διέξοδο για όποιες επιχειρήσεις καταφέρουν να αποσπάσουν µερίδια αγοράς. Ηδη από τον ΣΕΒ καταγράφουν µεγάλη αύξηση στη συµµετοχή επιχειρηµατικών αποστολών στο εξωτερικό σε σχέση µε το παρελθόν.
Παράλληλα αρκετές εταιρείες προχωρούν σε καλύτερη οργάνωση του τµήµατος απαιτήσεων ή δηµιουργούν από την αρχή τµήµα credit control, καθώς είναι µια «αδρανής» πηγή ρευστότητας που µπορεί να δώσει ανάσες. Βεβαίως, και εκεί δεν είναι απλά τα πράγµατα, αφού οι ακάλυπτες επιταγές σύµφωνα µε τα επίσηµα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος το διάστηµα Ιανουάριος - Νοέµβριος 2011 ξεπέρασαν το 1,9 δισ. ευρώ.
ΠΗΓΗ: Το Βήμα
Αυξάνονται όρια ηλικίας, έτη ασφάλισης
Αυξήσεις ορίων ηλικίας αλλά και ετών ασφάλισης για τη συνταξιοδότηση επέρχονται το 2012 ως αποτέλεσµα της εφαρµογής του νόµου Λοβέρδου - Κουτρουµάνη. Με τον νέο ασφαλιστικό νόµο αυξάνονται κατά 6 µήνες έως 3 έτη τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης. H αύξηση των ορίων στο δηµόσιο τοµέα ολοκληρώνεται το 2013, στον δε ιδιωτικό και στα ειδικά ταµεία έως το 2015 και για ορισµένες περιπτώσεις έως το 2017. Με την ολοκλήρωση των διατάξεων θα ισχύουν ως γενικά όρια το 65ο έτος της ηλικίας του ασφαλισµένου και το 60ό έτος όταν ταυτοχρόνως θα συντρέχουν 40 έτη ασφάλισης. Παραλλήλως αυξάνονται από 4 σε 5 τα πλασµατικά έτη που µπορεί να αναγνωρίσει - µε εξαγορά - ο κάθε ασφαλισµένος ώστε να θεµελιώσει εντός του 2012 συνταξιοδοτικό δικαίωµα. Οι αλλαγές είναι οι εξής:
Δηµόσιος τοµέας: Οι αλλαγές στα όρια ηλικίας αφορούν τη σταδιακή προσαρµογή των προϋποθέσεων συνταξιοδότησης στα 40 έτη ασφάλισης και το 60ό έτος της ηλικίας ή στο 65ο έτος της ηλικίας για όσους δεν συµπληρώνουν τα 40 έτη ασφάλισης. Οι γενικές αυτές αρχές συνταξιοδότησης θα ισχύουν πλήρως από το τέλος του 2013. Ετσι από την 1η Ιανουαρίου 2012 ισχύουν νέα όρια συνταξιοδότησης, ενώ ταυτοχρόνως αυξάνονται τα πλασµατικά έτη που δικαιούνται να εξαγοράσουν όσοι θεµελιώνουν δικαίωµα εντός του 2012. Η αύξηση στα όρια ηλικίας αφορά ασφαλισµένους από 1ης Ιανουαρίου 1983 έως 31 ∆εκεµβρίου 1992, οι οποίοι δεν θεµελίωσαν δικαίωµα συνταξιοδότησης µέχρι το τέλος του 2010. Τα νέα όρια έχουν ως εξής: 1. Ασφαλισµένοι µε περισσότερα από 35 έτη ασφάλισης. Η αποχώρηση αυτών θα γίνεται το 2012, όταν θα συµπληρώνουν 37 έτη ασφάλισης, αλλά και τα 59 έτη. Το 2011 ίσχυαν τα 36 έτη και ηλικία 58 ετών. Το συγκεκριµένο δικαίωµα θεµελιώνεται µε τη συµπλήρωση 25 ετών ασφάλισης για το όριο ηλικίας που ισχύει κατά το έτος συµπλήρωσης. ∆ηλαδή εφόσον το 2012 συµπληρώσει 25 έτη ασφάλισης θα συνταξιοδοτηθεί όταν θα γίνει 59 ετών και έχει συµπληρώσει 37 έτη υπηρεσίας.
2. Ασφαλισµένοι µε 25 έτη. Το όριο ηλικίας για την πλήρη σύνταξη πάει στα 63 έτη για όσους συµπληρώσουν εντός του 2012 τουλάχιστον 25 έτη ασφάλισης. Σε ηλικία 58 ετών καταβάλλεται η µειωµένη σύνταξη.
3. Γονείς ανήλικων. Το όριο ηλικίας µε 25ετία και ανήλικο διαµορφώνεται στο 55ο έτος της ηλικίας. Το δικαίωµα έχει επεκταθεί και στους πατέρες, εφόσον θεµελιώσουν το 2012 δικαίωµα µε 25ετία. 4. Τρίτεκνοι. Ανάλογη ρύθµιση ισχύει και για τους τρίτεκνους γονείς οι οποίοι µπορούν να θεµελιώσουν δικαίωµα εφόσον συµπληρώσουν τα απαραίτητα 20 έτη ασφάλισης µέχρι 31-12-2012. Από τη νέα χρονιά αυξάνεται όµως ο χρόνος για τη συνταξιοδότηση σε 23 έτη, ενώ το όριο ηλικίας ανεβαίνει στα 55.
ΠΗΓΗ: Το Βήμα
Τι θα πληρώσουμε στην εφορία ανάλογα με το ύψος του εισοδήματος
Το φορτίο θα προέλθει από τη μείωση του αφορολόγητου ορίου στα 5.000 ευρώ, τη διπλή εισφορά αλληλεγγύης, το ψαλίδισμα των φοροαπαλλαγών κατά 50%, το ειδικό τέλος των ακινήτων μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ και το αυξημένο τέλος επιτηδεύματος.
Ειδικά με τις αλλαγές στη φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων ακόμα και οι φορολογούμενοι που το 2011 είχαν μηνιαίες αποδοχές πάνω από 420 ευρώ θα κληθούν να πληρώσουν επιπλέον φόρο με την εκκαθάριση της φορολογικής δήλωσης που θα υποβάλλουν την Άνοιξη.
Σύμφωνα με τον σχεδιασμό του υπουργείου Οικονομικών, περίπου 4.000.000 νοικοκυριά θα πληρώσουν για το εισόδημα και τις κατοικίες επιπλέον 6,028 δισ. ευρώ, πράγμα που σημαίνει ότι η κατά κεφαλήν επιβάρυνση θα ανέλθει στα 1.507 ευρώ.
Η φορολογική αφαίμαξη θα πραγματοποιείται κατά κύματα και θα κορυφωθεί μετά τον Απρίλιο, οπότε θα καταφθάνουν οι λυπητερές για το τέλος των ακινήτων του 2012 και τα εκκαθαριστικά από τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, τα οποία θα είναι φουσκωμένα λόγω του αυξημένου φόρου από τη μείωση του αφορολόγητου ορίου κατά 7.000 ευρώ και της καταβολής της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης για τα περσινά εισοδήματα.
Επισημαίνεται ότι η εισφορά του 2012 για τους μισθωτούς και συνταξιούχους παρακρατείται από την 1-1-2012 από τις μηνιαίες αποδοχές μαζί με τον πρόσθετο φόρο που προκύπτει από τη μείωση του αφορολόγητου.
Την άνοιξη αρχίζει ο μεγάλος Γολγοθάς για τους φορολογούμενους.
Κι αυτό γιατί από τον Απρίλιο και μετά θα αρχίσουν να καταφθάνουν οι φουσκωμένοι λογαριασμοί της ΔΕΗ με το ειδικό τέλος των ακινήτων για το 2012, καθώς και τα πρώτα καυτά σημειώματα από την εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων.
Το ειδικό τέλος των ακινήτων εκτός απρόοπτων φορολογικών ανατροπών στη φορολογία της ακίνητης περιουσίας (αύξηση αντικειμενικών τιμών, συγχώνευση των φόρων στα ακίνητα σε έναν ενιαίο φόρο, κατάργηση των απαλλαγών για οικόπεδα και αγροτεμάχια) δεν θα διαφέρει ως προς το ποσό από εκείνο του 2011 και θα μπορεί να πληρωθεί σε πέντε διμηνιαίες δόσεις έναντι δύο που ίσχυσαν για το 2011.
Την πλέον, όμως, δυσάρεστη έκπληξη για τους φορολογούμενους επιφυλάσσουν τα εκκαθαριστικά σημειώματα για τον φόρο εισοδήματος. Πολλοί δεν θα πιστεύουν στα μάτια τους όταν αντικρίσουν το τελικό ποσό του φόρου που θα τους καλεί η Εφορία να πληρώσουν για τα περσινά εισοδήματα.
Κι αυτό γιατί στο εκκαθαριστικό θα ενσωματώνεται ο πρόσθετος φόρος από τη μείωση του αφορολόγητου ορίου στα 5.000 ευρώ, η εισφορά αλληλεγγύης για το 2011, το τέλος επιτηδεύματος για όσους έχουν δελτίο παροχής υπηρεσιών, καθώς και η αύξηση του φόρου από τη μείωση στο 10% από 20% των εκπτώσεων για τις αφορολόγητες δαπάνες (τόκοι στεγαστικών δανείων, γιατροί, νοσήλια, ενοίκια, ασφάλιστρα, ασφαλιστικές εισφορές κ.ά.).
Επισημαίνεται ότι οι φορολογούμενοι για να δικαιούνται το αφορολόγητο όριο θα πρέπει να συνυποβάλουν με τη φετινή φορολογική δήλωσή τους αποδείξεις αξίας ίσης με το 25% του εισοδήματός τους. Το φορο-μπόνους για τις περισσότερες αποδείξεις έχει καταργηθεί, αλλά παραμένει η επιβολή φόρου 10% στην περίπτωση που οι αποδείξεις είναι χαμηλότερες σε αξία από τις απαιτούμενες (ο φόρος επιβάλλεται στη διαφορά).
Από τα τέλη κυκλοφορίας μέχρι το ΕΤΑΚ Η φοροεπιδρομή που έχει ήδη ξεκινήσει με τις ουρές των επιβαρύνσεων του 2011 συνεχίζεται με αμείωτη ένταση τους αμέσως επόμενους μήνες, για να κορυφωθεί μετά τον Απρίλιο με το τέλος ακινήτων και τα εκκαθαριστικά από τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, Ειδικότερα κατά χρονολογική σειρά:
Μέχρι τις 13 Ιανουαρίου θα πρέπει οι ιδιοκτήτες οχημάτων να έχουν προμηθευτεί το σήμα για τα τέλη κυκλοφορίας και μέχρι τις 20 Ιανουαρίου να έχουν υποβληθεί στην εφορία οι εκπρόθεσμες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και άλλων φόρων και τελών.
Μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου θα πρέπει να πληρωθεί η ειδική εισφορά έτους 2011 και το τέλος επιτηδεύματος σε περίπτωση που δεν έχουν εξοφληθεί εφάπαξ καθώς και η έκτακτη εισφορά στις αντικειμενικές δαπάνες διαβίωσης του έτους 2011 για τα μεγάλα ΙΧ, τα σκάφη αναψυχής και τις πισίνες. Επίσης θα πρέπει να καταβληθεί η τελευταία δόση του ειδικού τέλους των ακινήτων του έτους 2011.
Απο τον Φεβρουάριο και μέχρι τον Ιούνιο θα αποστέλλονται στους υπόχρεους τα εκκαθαριστικά που αφορούν το ΕΤΑΚ και την έκτακτη εισφορά στη μεγάλη ακίνητη περιουσία του 2009 και τον Φόρο Ακίνητης Περιουσίας του 2010 και του 2011.
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ
Τι θα δώσουμε ανάλογα με το ύψος του εισοδήματος
Αποκαλυπτικά για το τι περιμένει τους φορολογούμενους είναι τα παρακάτω παραδείγματα:
Α) Ζευγάρι μισθωτών που ο σύζυγος θα δηλώσει ετήσιο εισόδημα 21.000 ευρώ και η σύζυγος 14.000 ευρώ (συνολικά 35.000) και θα προσκομίσουν παραστατικά για αφορολόγητες δαπάνες ύψους 8.000 ευρώ. Πέραν της αυξημένης παρακράτησης φόρου στις μηνιαίες αποδοχές από την 1-1-2012, το τρέχον έτος θα κληθούν να πληρώσει επιπλέον φόρο:
560 ευρώ για την εισφορά αλληλεγγύης του 2011 (420 ευρώ ο άνδρας με συντελεστή 2% επί του εισοδήματος των 21.000 ευρώ και 140 ευρώ η σύζυγος με συντελεστή 1% επί του 14.000 ευρώ)
920 ευρώ (460 ευρώ ο σύζυγος και άλλα 460 ευρώ η σύζυγος) λόγω της αναδρομικής από την 1-12011 μείωσης του αφορολόγητου ορίου στα 5.000 από τα 12.000 ευρώ. Επισημαίνεται ότι για το 2011 έχει παρακρατηθεί αυξημένος φόρος για ένα εξάμηνο (μετά την 1η Ιουλίου) με βάση το αφορολόγητο των 8.000 ευρώ και σύμφωνα με τον νόμο ο επιπλέον φόρος για το αφορολόγητο των 5.000 ευρώ που ισχύει από την 1-1-2011 θα συνυπολογισθεί στην εκκαθάριση της φετινής φορολογικής δήλωσης.
800 ευρώ επιπλέον φόρο λόγω του περιορισμού της έκπτωσης στο 10% από 20% για τις αφορολόγητες δαπάνες των 8.000 ευρώ. Με το 20% η μείωση φόρου ήταν 1.600 ευρώ, ενώ με το 10% πέφτει στα 800 ευρώ.
Συνολικά, το συγκεκριμένο ζευγάρι θα κληθεί να πληρώσει επιπλέον φόρο 2.280 ευρώ.
Β) Ζευγάρι με δηλωθέν ετήσιο εισόδημα 50.000 ευρώ (ο σύζυγος ελεύθερος επαγγελματίας με εισόδημα 36.000 ευρώ και η σύζυγος μισθωτός με εισόδημα 14.000 ευρώ) που προσκομίζει στην εφορία παραστατικά για αφορολόγητες δαπάνες 12.000 ευρώ.
Το ζευγάρι θα κληθεί να καταβάλλει επιπλέον:
500 ευρώ για το τέλος επιτηδεύματος
860 ευρώ για την εισφορά αλληλεγγύης του 2011
920 φόρο εισοδήματος λόγω αναδρομικής μείωσης του αφορολόγητου ορίου
1.200 ευρώ λόγω της περικοπής της έκπτωσης από τον φόρο στο 10% από 20% για τις αφορολόγητες δαπάνες των 12.000 ευρώ
Συνολικά το παραπάνω ζευγάρι θα επιβαρυνθεί με επιπλέον φόρο 3.480 ευρώ.
ΠΗΓΗ: Ημερησία