Τρίτη, 29 Μαΐου 2012

Ο αόρατος κωδικός μοιράζει φόρους - Παραδείγματα
To τεκμήριο του ελάχιστου ποσού διαβίωσης ισχύει μεν εδώ και πολλά χρόνια, αλλά δεν εμφανίζεται πουθενά στους κωδικούς της φορολογικής δήλωσης, με αποτέλεσμα να διαφεύγει την προσοχή και να μην υπολογίζεται από τον φορολογούμενο.
Τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης των πρώτων δηλώσεων που υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά δείχνουν ότι μόνο ένα στα δέκα εκκαθαριστικά σημειώματα προβλέπει επιστροφή φόρου, ενώ πέρυσι η αναλογία ήταν τέσσερα στα δέκα.
Κρυφά τεκμήρια διαβίωσης και εκ των υστέρων διευκρινίσεις του υπουργείου Οικονομικών για τις αποδείξεις δαπανών χρεώνουν έξτρα φόρο, τουλάχιστον 375 ευρώ, χαμηλόμισθους και συνταξιούχους.
Την ψυχρολουσία δέχθηκαν ήδη χιλιάδες φορολογούμενοι που έλαβαν εκκαθαριστικό σημείωμα για τα περσινά εισοδήματα με αναπάντεχα «φουσκωμένο φόρο» και έτρεξαν στους λογιστές και την εφορία για να ζητήσουν εξηγήσεις. Εκεί ανακάλυψαν ότι τα πράγματα δεν είναι όπως φαίνονται ή όπως τα είχαν υπολογίσει οι ίδιοι.
Πέραν των γνωστών τεκμηρίων που αφορούν τα αυτοκίνητα, κατοικίες, δίδακτρα και άλλες δαπάνες, υπάρχει και ένα ελάχιστο ποσό διαβίωσης 3.000 ευρώ για τους άγαμους και 5.000 ευρώ για τους έγγαμους που η Εφορία υπολογίζει κατά την εκκαθάριση της δήλωσης και το οποίο ισχύει μεν εδώ και πολλά χρόνια αλλά δεν εμφανίζεται πουθενά στους κωδικούς της φορολογικής δήλωσης, με αποτέλεσμα να διαφεύγει της προσοχής ή του υπολογισμού του φορολογούμενου. Το ποσό αυτό προστίθεται στα υπόλοιπα τεκμήρια διαβίωσης και έτσι αυξάνει το φορολογητέο εισόδημα ανεβάζοντας το ποσό των απαιτούμενων για την κάλυψη του αφορολόγητου ορίου ποσού αποδείξεων και το ύψος του φόρου με βάση τη φορολογική κλίμακα.
Αποτέλεσμα άλλο ποσό φόρου να έχουν υπολογίσει οι φορολογούμενοι και άλλο να τους χρεώνει στο εκκαθαριστικό η Εφορία. Ο επιπλέον φόρος προκύπτει από την ελάχιστη δαπάνη διαβίωσης που δεν λαμβάνεται υπόψη από τον φορολογούμενο και η οποία αυτόματα «βγάζει» φοροποινή 75 ευρώ για τις αποδείξεις που λείπουν και άλλα 300 ευρώ φόρο κλίμακας λόγω αύξησης του τεκμαρτού εισοδήματος.
375 ευρώ τουλάχιστον είναι η επιβάρυνση όταν το τεκμαρτό εισόδημα είναι μεγαλύτερο από το δηλωθέν και για τον υπολογισμό του τεκμαρτού ο φορολογούμενος δεν έχει συνυπολογίσει την ελάχιστη δαπάνη διαβίωσης, (3.000 ευρώ για άγαμο και 5.000 ευρώ για έγγαμο). 75 ευρώ είναι ή φοροποινή για τις αποδείξεις που λείπουν και άλλα 300 ευρώ ο φόρος κλίμακας λόγω αύξησης του τεκμαρτού εισοδήματος.
ΚΩΔ.711
Για να μην εφαρμοστεί η αντικειμενική δαπάνη για σκάφη αναψυχής, απαιτείται δήλωση ακινησίας που πιστοποιείται από βεβαίωση της αρμόδιας Λιμενικής Αρχής».
ΚΩΔ. 769, 770
Για τα τεκμήρια που αφορούν οικιακούς βοηθούς, δασκάλους, δίδακτρα και σκάφη αναψυχής το υπουργείο Οικονομικών διευκρινίζει ότι «για τον προσδιορισμό της ετήσιας αντικειμενικής δαπάνης που καταβάλλεται σε οικιακούς βοηθούς, δασκάλους κ.ά., οι κατώτατες αμοιβές είναι για το διάστημα 1η Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου του περασμένου έτους, 33,04 ευρώ το ημερομίσθιο του άγαμου χωρίς προϋπηρεσία και 739,56 ευρώ για μισθό. Για το δεύτερο εξάμηνο του περασμένου έτους το ημερομίσθιο διαμορφώνεται σε 33,57 ευρώ και ο μισθός στα 751,39 ευρώ. Για την τεκμαρτή δαπάνη των ιδιωτικών σχολείων απαιτούνται αποδείξεις παροχής υπηρεσιών.
Ο γενικός κανόνας
Ο επιπλέον φόρος από το αφανές τεκμήριο ισχύει στις περιπτώσεις που το δηλωθέν εισόδημα είναι χαμηλότερο από εκείνο που προκύπτει από το σύνολο των τεκμηρίων διαβίωσης συμπεριλαμβανομένης και της ελάχιστης δαπάνης των 3.000 ή των 5.000 ευρώ. Κι αυτό γιατί για να καλυφθεί το ελάχιστο τεκμήριο διαβίωσης απαιτούνται επιπλέον αποδείξεις 750 ευρώ για άγαμο και (3.000Χ25%) και 1.250 ευρώ για έγγαμο (5.000Χ25%).
Έτσι ο φορολογούμενος που δεν συνυπολόγισε στο ποσό των αποδείξεων το παραπάνω τεκμήριο θα κληθεί επί της διαφοράς των 750 ή 1.250 ευρώ να πληρώσει φόρο με συντελεστή 10%, δηλαδή αν είναι άγαμος 75 ευρώ και αν είναι έγγαμος 125 ευρώ. Επιπρόσθετα, επειδή το τεκμαρτό εισόδημα αυξάνεται κατά 3.000 ή 5.000 ευρώ προκύπτει επιπλέον φόρος κλίμακας τουλάχιστον 300 ή 500 ευρώ για εισοδήματα μέχρι 12.000 ευρώ, ενώ τα ποσά είναι μεγαλύτερα για τα υψηλότερα εισοδήματα καθώς φορολογούνται με αυξημένους συντελεστές (18%, 28% κ.ο.κ.).
Παράδειγμα 1
Φορολογούμενος άγαμος με ιδιόκτητο διαμέρισμα 100 τ.μ. σε περιοχή με αντικειμενική τιμή κάτω από 2.799 ευρώ έχει ένα ΙΧ αυτοκίνητο πένταετιας 1.400 κ.εκ.
Το τεκμαρτό του εισόδημα ανέρχεται σε 9.700 ευρώ (4.500 ευρώ το τεκμήριο για το διαμέρισμα και 5.200 ευρώ για το αυτοκίνητο). Δήλωσε εισόδημα 9.700 ευρώ, ποσό που καλύπτει τα τεκμήρια διαβίωσης και υπολόγισε ότι με βάση τα τεκμήρια για την κατοχύρωση του αφορολόγητου ορίου των 5.000 ευρώ απαιτούνται αποδείξεις ύψους 2.425 ευρώ (9.700Χ25%) ποσό που ανέγραψε στον σχετικό κωδικό της φορολογικής δήλωσης (049). Ομως η Εφορία στην εκκαθάριση της δήλωσης θα υπολογίσει πέραν των τεκμηρίων του διαμερίσματος και του αυτοκινήτου πρόσθετο τεκμήριο 3.000 ευρώ, το οποίο θα προσθέσει στα υπόλοιπα για να προσδιορίσει το συνολικό τεκμαρτό εισόδημα. Ετσι θα τον φορολογήσει για εισόδημα 12.700 ευρώ και όχι 9.700 ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι ο φορολογούμενος θα χρεωθεί με επιπλέον φόρο 75 ευρώ λόγω έλλειψης αποδείξεων (θα έπρεπε να δηλώσει ποσό 25% επί των 12.700 ευρώ και όχι επί των 9.700 ευρώ άρα λείπουν αποδείξεις 750 ευρώ και επί της διαφοράς επιβάλλεται φοροποινή με συντελεστή 10%). Ταυτόχρονα ενώ στο εισόδημα των 9.700 ευρώ ο αναλογούν φόρος με βάση την κλίμακα είναι 460 ευρώ στο εισόδημα των 12.700 ευρώ, τώρα διαμορφώνεται στα 826 ευρώ και συνεπώς η επιπλέον επιβάρυνση ανέρχεται σε 366 ευρώ, ενώ αυξημένο θα είναι και το ποσό της εισφοράς αλληλεγγύης (1%) λόγω αύξησης του εισοδήματος. Συνολικά ο συγκεκριμένος φορολογούμενος θα χρεωθεί με πρόσθετο φόρο 441 ευρώ (75+366).
Παράδειγμα 2
Φορολογούμενος έγγαμος έχει ιδιόκτητη κατοικία 120 τ.μ., ένα εξοχικό 80 τ.μ. και αυτοκίνητο τετραετίας 1.800 κυβικών εκατοστών.
Δηλώνει εισόδημα 15.100 ευρώ, καλύπτοντας τα τρία τεκμήρια με βάση τα οποία το τεκμαρτό του εισόδημα ανέρχεται σε 15.000 ευρώ. Επίσης δηλώνει αποδείξεις 3.775 ευρώ (15.100χ25%) και προσδοκά αναλογούν φόρο 1.258 ευρώ. Ομως η Εφορία κατά την εκκαθάριση θα υπολογίσει μεγαλύτερο φόρο λαμβάνοντας υπόψη το τεκμήριο των 2.500 ευρώ (5.000/2).
Ετσι το ποσό των αποδείξεων ανεβαίνει στα 4.400 ευρώ (εισόδημα 17.600Χ25%) και επιβάλεται φόρος 102,5 ευρώ (4.400-3.775 =1.025Χ10%). Επιπλέον θα υπολογίσει και αυξημένο φόρο με βάση την κλίμακα αφού το τεκμαρτό εισόδημα διαμορφώνεται στα 17.600 έναντι δηλωθέντος 15.100 ευρώ και το ποσό του αναλογούντος φόρου διαμορφώνεται στα 1.595 ευρώ. Συνεπώς η πρόσθετη επιβάρυνση θα ανέλθει στα 337 ευρώ. Ετσι συνολικά ο επιπλέον φόρος είναι 439,5 ευρώ.
Οδηγία-τορπίλη από το Υπουργείο Οικονομικών
Χρειάζονται αποδείξεις και για εισόδημα κάτω από 5.000

Πέρα από τα κρυφα τεκμηρια η άλλη φοροπαγίδα αφορά εκείνους που το δηλωθέν ή τεκμαρτό εισόδημά τους είναι κάτω από το αφορολόγητο όριο των 5.000 ευρώ. Με μια νέα οδηγία το υπουργείο Οικονομικών θέτει για πρώτη φορά θέμα αποδείξεων ακόμα και για τους αφορολόγητους.
Με εγκύκλιό του διευκρινίζει ότι όλοι οι φορολογούμενοι, ακόμη και αυτοί που έχουν εισόδημα κάτω από το αφορολόγητο όριο, θα πρέπει να δηλώνουν δαπάνη αποδείξεων διότι κινδυνεύουν να φορολογηθούν για αυτές. «Εφιστάται η προσοχή των φορολογουμένων στη συμπλήρωση του Κωδικού 049 (Δαπάνη αγοράς αγαθών και παροχής υπηρεσιών) του Πίνακα 7 του εντύπου Ε1. Ο συγκεκριμένος κωδικός συμπληρώνεται με την εμπρόθεσμη δήλωση, ακόμα και όταν το πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα του φορολογούμενου δεν υπερβαίνει το αφορολόγητο ποσό της κλίμακας φόρου εισοδήματος.
Οι αποδείξεις αυτές δεν συνυποβάλλονται με τη δήλωση και φυλάσσονται από τον φορολογούμενο και παραδίδονται μόνο εφόσον ζητηθούν για έλεγχο», αναφέρει η εγκύκλιος. Αυτό σημαίνει ότι φορολογούμενος με εισόδημα 4.000 ευρώ θα πρέπει να δηλώσει αποδείξεις δαπανών ίσες με το 25% του εισοδήματός του, δηλαδή 1.000 ευρώ.
Αν δεν το κάνει, θα πληρώσει φόρο 10% επί του ποσού των 1.000 ευρώ που είναι οι απαιτούμενες αποδείξεων, δηλαδή θα επιβαρυνθεί με φόρο 100 ευρώ παρότι με βάση τη κλίμακα είναι αφορολόγητος.
Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση που το εισόδημα με βάση τα τεκμήρια διαβίωσης (αυτοκίνητα, κατοικίες, αυτοκίνητα, δίδακτρα, οικιακοί βοηθοί, σκάφη αναψυχής κ.ά.) είναι υψηλότερο από το πραγματικό, τότε οι απαιτούμενες αποδείξεις υπολογίζονται επί του τεκμαρτού και όχι επί του δηλωθέντος.
Για παράδειγμα, φορολογούμενος που δηλώνει εισόδημα 10.000 ευρώ αλλά το τεκμαρτό είναι 12.000 ευρώ θα πρέπει να αναγράψει στη δήλωση ποσό αποδείξεων ίσο με το 25% του τεκμαρτού εισοδήματος των 12.000 ευρώ -δηλαδή 3.000 ευρώ- και όχι των 10.000 που είναι το δηλωθέν.
Η εκ των υστέρων διευκρίνιση του υπουργείου Οικονομικών για τις αποδείξεις, ο λάθος υπολογισμός των ήδη αυξημένων τεκμηρίων σε σχέση με πέρυσι, αλλά και η μείωση του αφορολόγητου ορίου στις 5.000 ευρώ από 12.000 ευρώ, η αλλαγή στα κλιμάκια και τους συντελεστές, η περικοπή των φοροαπαλλαγών (νοσήλια, γιατροί, τόκοι στεγαστικών δανείων, ενοίκια, ασφάλιστρα κ.ά.) στο 10% από 20%, η κατάργηση του φορομπόνους για τις αποδείξεις και η ενσωμάτωση στο εκκαθαριστικό του φόρου από την εισφορά αλληλεγγύης για τα περυσινά εισοδήματα καθώς και του τέλους επιτηδεύματος για όσους ασκούσαν ελεύθερο επάγγελμα είχαν σαν αποτέλεσμα στην πλειοψηφία τους τα πρώτα εκκαθαριστικά να είναι χρεωστικά και ο λογαριασμός ιδιαίτερα φουσκωμένος.
Εκκαθαριστικά
Αναλυτικά τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης των πρώτων δηλώσεων που υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά δείχνουν ότι μόνο ένα στα δέκα εκκαθαριστικά σημειώματα προβλέπει επιστροφή φόρου, ενώ πέρυσι η αναλογία ήταν τέσσερα στα δέκα.
Αναλυτικότερα, από τα 39.939 εκκαθαριστικά που εκδόθηκαν αυτόματα από το taxisnet τα 24.100 (60,34% του συνόλου) ήταν χρεωστικά με το κατά μέσο όρο φόρο προς πληρωμή να ανέρχεται στα 1.328 ευρώ, τα 4.400 (11% του συνόλου) ήταν πιστωτικά και τα υπόλοιπα 10.439 μηδενικά.
ΚΩΔ. 657, 658
Προσοχή χρειάζεται και στην αναγραφή του ποσού της αποζημίωσης λόγω απόλυσης. Το ποσό φορολογείται αυτοτελώς και θα πρέπει από φέτος να αναγράφεται μόνο στους κωδικούς 657 - 658 του πίνακα 6 του εντύπου Ε1 και όχι στους κωδικούς 659 - 660 του πίνακα 6 όπως τα παλαιότερα έτη, έτσι ώστε να μη συνυπολογισθούν για την επιβολή της εισφοράς αλληλεγγύης 1%-4% ανάλογα με το ύψος του εισοδήματος.
  • Εάν το εισόδημα με βάση τα τεκμήρια δια­βίωσης είναι υψηλότερο από το πραγματικό, τότε οι απαιτούμενες αποδείξεις υπολογίζονται επί του τεκμαρτού και όχι επί του δηλωθέντος.
  • Τα νέα τεκμήρια φέρνουν αλυσίδα επιβαρύνσεων καθώς αυξάνουν τον φόρο εισοδήματος με βάση την κλίμακα, τη φοροποινή για τις αποδείξεις, την προκαταβολή φόρου για το επόμενο έτος για ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες και εισοδηματίες και την εισφορά αλληλεγγύης για τα εισοδήματα του προηγούμενου έτους.
  • ΠΗΓΗ: Έθνος
Εφορία: "Φωτιά" τα εκκαθαριστικά από τα τεκμήρια και τις αποδείξεις
«Φωτιά» στα εκκαθαριστικά σημειώματα που θα αρχίσουν να έρχονται στους φορολογούμενους από τις αρχές Ιουνίου βάζουν η μείωση του αφορολογήτου ορίου στα 5.000 ευρώ, ο νέος τρόπος υπολογισμού των αποδείξεων που πρέπει να συγκεντρώνει κάθε φορολογούμενος για να κατοχυρώσει το αφορολόγητο όριο και η σημαντική αύξηση κατά 33% έως και 70% των τεκμηρίων διαβίωσης για κατοικίες και Ι.Χ. αυτοκίνητα. Οι νέες φορολογικές ρυθμίσεις που αποτυπώνονται στις φορολογικές δηλώσεις που συμπληρώνουν τις ημέρες αυτές οι φορολογούμενοι κρύβουν παγίδες πρόσθετων φόρων για μεγάλο αριθμό πολιτών.
Όλοι οι φορολογούμενοι αλλά κυρίως όσοι έχουν χαμηλά εισοδήματα ακόμη και κάτω από 5.000 ευρώ θα πρέπει να βρουν οπωσδήποτε αποδείξεις για αγορές αγαθών και παροχής υπηρεσιών, η συνολική αξία των οποίων πρέπει να είναι ίση με το 25% του μεγαλύτερου ποσού μεταξύ του συνολικού ατομικού εισοδήματος του προηγούμενου έτους (το οποίο πρόκειται να δηλώσουν) και του τεκμαρτού εισοδήματος που θα προσδιοριστεί γι' αυτούς με βάση τα τεκμήρια διαβίωσης.
Αποδείξεις
Αν η συνολική αξία των αποδείξεων που θα συγκεντρώσουν είναι χαμηλότερη του ποσοστού αυτού, τότε θα πληρώσουν φόρο 10% επί της διαφοράς μεταξύ της αξίας των αποδείξεων έτους 2011 που θα έχουν μαζέψει και της αξίας των αποδείξεων που ισοδυναμεί με το 25% του μεγαλύτερου ποσού μεταξύ ετησίου δηλωθέντος ή ετησίου τεκμαρτού εισοδήματος. Ειδικά όσοι απέκτησαν το 2011 πραγματικά εισοδήματα χαμηλότερα του αφορολογήτου των 5.000 ευρώ θα πρέπει να γνωρίζουν ότι με την εφαρμογή των νέων αυξημένων τεκμηρίων διαβίωσης, τα τεκμαρτά εισοδήματα που θα προκύψουν γι' αυτούς θα είναι, στις περισσότερες περιπτώσεις, μεγαλύτερα από το αφορολόγητο όριο των 5.000 ευρώ και, ως εκ τούτου, υψηλότερα του εισοδήματος που απέκτησαν και πρόκειται να δηλώσουν. Συνεπώς, θα υποχρεωθούν να πληρώσουν φόρο, παρά το γεγονός ότι τα πραγματικά εισοδήματά τους είναι χαμηλότερα του αφορολογήτου ορίου των 5.000 ευρώ, εκτός εάν καταφέρουν τη διαφορά μεταξύ δηλωθέντος και τεκμαρτού εισοδήματος επικαλούμενοι αποταμιεύσεις παρελθόντων ετών, έσοδα που απέκτησαν από πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων ή άλλα εισοδήματα που εισέπραξαν το 2011 τα οποία απαλλάχθηκαν από το φόρο εισοδήματος ή φορολογήθηκαν αυτοτελώς.
Επιπλέον, εάν οι αποδείξεις που έχουν μαζέψει έχουν αξία ίση με το 25% του δηλωθέντος κι όχι του (υψηλότερου) τεκμαρτού εισοδήματος, τότε θα πληρώσουν επιπλέον φόρο ίσο με το 10% της διαφοράς μεταξύ της αξίας των αποδείξεων που θα έχουν συγκεντρώσει και της αξίας που ισοδυναμεί το με το 25% του (υψηλότερου του δηλωθέντος) τεκμαρτού εισοδήματος. Κατά τη συμπλήρωση των φορολογικών δηλώσεων οι φορολογούμενοι θα πρέπει να προσέξουν τα εξής:
1. Κάθε φορολογούμενος, ακόμη κι αν το συνολικό ατομικό εισόδημά του για το 2011 ήταν χαμηλότερο του αφορολογήτου των 5.000 ευρώ πρέπει να έχει μαζέψει αποδείξεις για δαπάνες αγοράς αγαθών ή παροχής υπηρεσιών που πραγματοποίησε το 2011 για να μη χάσει το αφορολόγητο. Συγκεκριμένα, για να κατοχυρώσει ως αφορολόγητα τα πρώτα 5.000 ευρώ του εισοδήματός του, πρέπει να έχει συγκεντρώσει φέτος αποδείξεις δαπανών έτους 2011 αξίας ίσης με το 25% του ετησίου ατομικού εισοδήματός του. Σε κάθε περίπτωση το 25% υπολογίζεται επί του μεγαλύτερου ποσού μεταξύ του εισοδήματος που δηλώνει ο φορολογούμενος και του εισοδήματος που προσδιορίζεται με βάση τα τεκμήρια διαβίωσης για κατοικίες, αυτοκίνητα, δίδακτρα σε ιδιωτικά σχολεία, σκάφος αναψυχής. Π.χ. αν το δηλωθέν εισόδημα είναι 4.000 ευρώ και το τεκμαρτό εισόδημα, δηλαδή αυτό που προσδιορίζεται με βάση τα τεκμήρια διαβίωσης, είναι 5.000 ευρώ, τότε χρειάζονται αποδείξεις αξίας ίσης με το 25% του ποσού των 5.000 ευρώ (που είναι το μεγαλύτερο) κι όχι με το 25% του ποσού των 1.000 ευρώ (που είναι μικρότερο). Χρειάζονται δηλαδή αποδείξεις αξίας 1.250 ευρώ κι όχι 1.000 ευρώ.
2. Αν ο φορολογούμενος δεν έχει μαζέψει τις αποδείξεις που απαιτούνται, τότε επί της διαφοράς θα κληθεί να πληρώσει φόρο 10%. Στο παραπάνω παράδειγμα ο φορολογούμενος θα πληρώσει έξτρα φόρο 25 ευρώ (1.250-1.000=250 Χ 10%=25) γιατί δεν συγκέντρωσε τις απαιτούμενες αποδείξεις.
3. Κάθε φορολογούμενος πρέπει να δηλώσει την αξία των αποδείξεων που συγκέντρωσε στον κωδικό 049 του πίνακα 7, στην τρίτη σελίδα του βασικού εντύπου της φορολογικής δήλωσης (του εντύπου Ε1). Ο συγκεκριμένος κωδικός επιτρέπεται να συμπληρωθεί μόνο εφόσον η δήλωση υποβάλλεται εμπρόθεσμα. Πρέπει να συμπληρωθεί ακόμα και όταν το πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα του φορολογούμενου δεν υπερβαίνει το αφορολόγητο ποσό των 5.000 ευρώ, δεδομένου ότι αν η δήλωση δεν αναγράφει καθόλου ποσό αποδείξεων τότε ο φορολογούμενος θα πληρώσει φόρο 10% για το 25% του πραγματικού ή τεκμαρτού εισοδήματός του, όποιο κι αν είναι αυτό.
ΔΗΛΩΣΕΙΣ
Προσοχή στα τεκμήρια διαβίωσης

Στον προσδιορισμό του τεκμαρτού εισοδήματος με βάση τα τεκμήρια οι φορολογούμενοι θα πρέπει να γνωρίζουν ότι εκτός από τα περιουσιακά στοιχεία (κατοικίες, αυτοκίνητα, σκάφη αναψυχής, δίδακτρα σε ιδιωτικά σχολεία) κατά την εκκαθάριση της δήλωσης λαμβάνεται και ένα ποσό ελάχιστης ετήσιας «αντικειμενικής δαπάνης διαβίωσης», το οποίο ανέρχεται σε 3.000 ευρώ προκειμένου για άγαμο και σε 5.000 ευρώ για συζύγους που υποβάλλουν κοινή δήλωση. Στην περίπτωση των συζύγων ο καθένας βαρύνεται με ελάχιστη ετήσια «αντικειμενική δαπάνη διαβίωσης» ύψους 2.500 ευρώ. Συνεπώς, σε κάθε φορολογούμενο, όποιο κι αν είναι το ύψος του δηλωθέντος εισοδήματός του, ακόμη δηλαδή κι αν είναι μηδενικό, η εφορία καταλογίζει ελάχιστο τεκμαρτό εισόδημα 3.000 ευρώ αν είναι άγαμος ή 2.500 ευρώ αν είναι έγγαμος. Επιπλέον, σε κάθε περίπτωση στο ελάχιστο αυτό ποσό τεκμηρίου διαβίωσης προστίθεται και το τεκμήριο που προκύπτει με βάση την έκταση και την τιμή ζώνης της κύριας και κάθε δευτερεύουσας κατοικίας (ιδιόκτητης, εκμισθούμενης ή δωρεάν παραχωρούμενης) που χρησιμοποιεί ο φορολογούμενος για τη διαμονή του.
Από κει και πέρα εάν ο φορολογούμενος χρησιμοποιεί και Ι.Χ. αυτοκίνητο, τότε προστίθεται στα προαναφερθέντα τεκμήρια και το τεκμήριο που προκύπτει με βάση τα κυβικά εκατοστά του αυτοκινήτου αυτού, οπότε το τεκμαρτό εισόδημα ανεβαίνει σε ακόμη πιο υψηλό επίπεδο. Συνεπώς, κάθε φορολογούμενος που έχει στην κατοχή του τουλάχιστον ένα Ι.Χ. αυτοκίνητο βαρύνεται φέτος με τουλάχιστον 3 ποσά τεκμηρίων: το ελάχιστο των 3.000 ή 2.500 ευρώ, το τεκμήριο της κατοικίας που χρησιμοποιεί και το τεκμήριο του αυτοκινήτου. Τα ποσά αυτά αθροιζόμενα προσδιορίζουν ένα ελάχιστο όριο τεκμαρτού εισοδήματος το οποίο στις περισσότερες περιπτώσεις είναι υψηλότερο του αφορολογήτου ορίου των 5.000 ευρώ με αποτέλεσμα η συντριπτική πλειονότητα όσων φορολογουμένων δηλώσουν φέτος εισοδήματα χαμηλότερα του αφορολογήτου ορίου των 5.000 ευρώ να κληθούν να πληρώσουν φόρο εισοδήματος βάσει τεκμηρίων
ΠΗΓΗ: Ημερησία
Στεγαστικά για 50 χρόνια και φρένο στις πιστωτικές κάρτες
Αντιμέτωποι με ένα νέο, τελείως διαφορετικό τοπίο θα βρεθούν οι πελάτες των τραπεζών, καθώς είναι ζήτημα χρόνου να αλλάξουν πλήρως τα δεδομένα σε δάνεια, κάρτες και καταθέσεις.
Ήδη οι τραπεζίτες έχουν στο συρτάρι τους σειρά από νέα προϊόντα, κυρίως δάνεια, τα οποία σχεδιάζουν να διαθέσουν αμέσως μόλις ξεκαθαρίσει το πολιτικό τοπίο προκειμένου να αντιμετωπίσουν την καλπάζουσα υπερχρέωση.
Μεγαλύτερη διάρκεια, έως και 50 χρόνια, δυνατότητα αποπληρωμής μόνο τόκων, δυνατότητα παράλειψης δόσεων και σειρά από άλλες διευκολύνσεις περιλαμβάνονται στα δάνεια νέας γενιάς. Ζητούμενο σε όλα αυτά τα προϊόντα είναι να διευκολυνθούν οι δανειολήπτες που βλέπουν να τους πνίγει η δόση των δανείων τους ενώ ταυτόχρονα τα εισοδήματά τους μειώνονται.
Ουσιαστικά, στόχος των τραπεζών είναι, με τον έναν ή τον άλλον τρόπο, η μηνιαία δόση για ένα μέσο στεγαστικό δάνειο να έρθει στα επίπεδα του ενοικίου. Ετσι επιδιώκουν να ανασχέσουν το κύμα των επισφαλειών που γιγαντώνεται μέρα με την ημέρα στη στεγαστική αλλά και την καταναλωτική πίστη. Ενδεικτικό είναι ότι σήμερα, ανάλογα με την τράπεζα, τα κόκκινα στεγαστικά δάνεια ξεπερνούν το 10% του συνόλου, ενώ στα καταναλωτικά και στις πιστωτικές κάρτες οι επισφάλειες υπερβαίνουν το 25%.
Την ίδια στιγμή, ήδη το ψαλίδι στις αιτήσεις για κάρτες αλλά και καταναλωτικά δάνεια έχει φτάσει σε επίπεδα άνευ προηγουμένου. Πλέον οι τράπεζες αρνούνται να εκδώσουν πιστωτικές κάρτες, ακόμα και σε πελάτες τους με μόνιμη δουλειά και σταθερό εισόδημα. Ακόμα και όταν το κάνουν, το όριο σπανίως ξεπερνά τα 1.000 ευρώ, όταν στο παρελθόν με άνεση ενέκριναν όρια των 3.000, 5.000 ή και 10.000 ευρώ. Επιπλέον, πολύ συχνά προχωρούν σε μείωση του πιστωτικού ορίου, ακόμα και στο μισό, στις υπάρχουσες κάρτες, ουσιαστικά δηλαδή μειώνοντας τη δυνατότητα δανεισμού των νοικοκυριών.
Παράλληλα, και ο τζίρος με πλαστικό χρήμα σημειώνει μείωση της τάξης του 30% και πλέον σε ετήσια βάση, καθώς από τη μία οι κάτοχοι πιστωτικών καρτών δεν ξοδεύουν τόσα πολλά χρήματα και, από την άλλοι, πολλές κάρτες έχουν φτάσει στο όριο και οι κάτοχοί τους δεν μπορούν να τις χρησιμοποιήσουν πλέον.
Αντίστοιχα, στα καταναλωτικά δάνεια, ακόμα και για αναχρηματοδοτήσεις οφειλών της τάξης των 10.000 - 15.000 ευρώ σχεδόν απαραίτητη είναι η ύπαρξη κάποιου περιουσιακού στοιχείου για προσημείωση, καθώς υπό άλλες συνθήκες τα δάνεια απλώς δεν εγκρίνονται.
Ενδεικτικό είναι ότι ήδη 8 στις 10 αιτήσεις καταναλωτικών και στεγαστικών δανείων δεν φτάνουν ποτέ στο γκισέ είτε γιατί οι τράπεζες τις κόβουν είτε γιατί οι δανειολήπτες κάνουν πίσω βλέποντας τις προϋποθέσεις που πλέον επιβάλλουν οι τράπεζες.
Οπως αναφέρουν στελέχη των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, το πάρτι δανεισμού που κράτησε μέχρι το 2007 ανήκει ολοκληρωτικά στο παρελθόν και, πλέον, οι χορηγήσεις θα γίνονται με πολύ αυστηρότερα κριτήρια.
Στο μέτωπο των καταθέσεων, τα υψηλά επιτόκια κυριαρχούν στο τοπίο προσφέροντας σημαντικές αποδόσεις, ακόμα και πάνω από το 5% σε εκείνους που εμπιστεύονται τα χρήματα τους στα εγχώρια χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.
Προϋπόθεση. Απαραίτητη προϋπόθεση, όπως αναφέρουν τραπεζικά στελέχη, για να προχωρήσουν τα σχέδιά τους και να πέσουν στην αγορά τα νέα προϊόντα, είναι να προχωρήσει η διαδικασία της ανακεφαλαιοποίησης. Οπως εξηγούν, για να πάρει μπροστά ξανά η αγορά, αλλά και για να έχουν τη δυνατότητα νέων, μαζικών αναχρηματοδοτήσεων, οι τράπεζες θα πρέπει να μπορούν να λειτουργήσουν σε ένα πιο σταθερό περιβάλλον. Και, βέβαια, να διαθέτουν τα απαραίτητα κεφάλαια, ώστε να μπορέσουν να διαθέσουν κάποια από αυτά στην αγορά, είτε πρόκειται για επιχειρηματικά δάνεια, είτε για αναχρηματοδοτήσεις στεγαστικών και καταναλωτικών.
ΠΗΓΗ: Τα Νέα
ΕΠΕΝΔΥΣΗ”
Προσοχή στις φορολογικές δηλώσεις. Κρύβουν φοροκαμπάνες
Προσοχή στις φορολογικές δηλώσεις και στα «ψιλά» γράμματα των νόμων γιατί πέφτουν φοροκαμπάνες. Το σήμα κινδύνου προς τους φορολογουμένους εκπέμπει το υπουργείο Οικονομικών, «προειδοποιώντας» όσους υποβάλλουν τώρα δηλώσεις εισοδήματος, να δηλώσουν παραπάνω αποδείξεις εάν τους πιάνουν τα τεκμήρια, αλλά και να μην τις παραλείψουν ούτε όσοι είχαν εισόδημα κάτω και από 5.000 ευρώ και οι οποίοι νόμιζαν πως μένουν «εξ ορισμού» αφορολόγητοι.
Μπροστά στις έντονες αντιδράσεις που προκαλούνται από φορολογουμένους που πιάνονται εξ απήνης να πρέπει να συμπληρώσουν αποδείξεις, περισσότερες και από όσες απαιτεί το εισόδημα που είχαν, το υπουργείο Οικονομικών εξέδωσε εγκύκλιο με την οποία, όπως αναφέρει, «εφιστάται η προσοχή των φορολογουμένων στη συμπλήρωση του Κωδικού 049 (Δαπάνη αγοράς αγαθών και παροχής υπηρεσιών) του Πίνακα 7 του εντύπου Ε1».
Για να «πιάσουν τόπο» οι δαπάνες που δηλώνει κάποιος, πρέπει να συμπληρωθεί ο συγκεκριμένος κωδικός 049 κατά την εμπρόθεσμη δήλωση, «ακόμα και όταν το πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα του φορολογούμενου δεν υπερβαίνει το αφορολόγητο ποσό της κλίμακας φόρου εισοδήματος» –δηλαδή τις 5.000 ευρώ για τα φυσικά πρόσωπα.
«Οι αποδείξεις δεν συνυποβάλλονται με τη δήλωση και φυλάσσονται από το φορολογούμενο και παραδίδονται μόνο εφόσον ζητηθούν για έλεγχο» τονίζεται στην εγκύκλιο.
Το μεγάλο «κάζο» έπαθαν όμως όσοι τους έπιασαν τα τεκμήρια. Για αυτό η εγκύκλιος αναφέρει πως «ο φορολογούμενος πρέπει να λάβει υπόψη του, όσον αφορά το ύψος εισοδήματος για τον υπολογισμό των απαιτούμενων αποδείξεων καθώς και για την κάλυψη των τεκμηρίων του, ότι για τον προσδιορισμό του αντικειμενικού εισοδήματος με βάση την συνολική ετήσια δαπάνη, πέραν των δηλωθέντων από τον ίδιο στοιχείων (κατοικία, αυτοκίνητα κλπ.), κατά την εκκαθάριση της δήλωσης υπολογίζεται και ως ελάχιστη ετήσια αντικειμενική δαπάνη 3.000 ευρώ προκειμένου για άγαμο και 5.000 ευρώ για συζύγους που υποβάλλουν κοινή δήλωση».
Με άλλα λόγια, το υπουργείο Οικονομικών τρέχει τώρα να συμμαζέψει τα ασυμμάζευτα, αναδεικνύοντας από μόνο του τα «ψιλά γράμματα» που έκρυβαν οι –σχεδόν μισή ντουζίνα- φορολογικοί νόμοι Παπακωνσταντίνου και τους οποίους ούτε οι ίδιες οι υπηρεσίες δεν διάβασαν αν και καλούνται να τους εφαρμόσουν.
Τέλος, η εγκύκλιος διευκρινίζει πως η αποζημίωση απολύσεως που φορολογείται αυτοτελώς., αναγράφεται μόνο στους κωδικούς 657 - 658 του πίνακα 6, «έτσι ώστε για τα ποσά αυτά να μην υπολογισθεί έκτακτη εισφορά. Τα ποσά αυτά δεν αναγράφονται πλέον στους κωδικούς 659 - 660 του πίνακα 6 όπως τα παλαιότερα οικονομικά έτη».
ΠΗΓΗ: Ημερησία