Τρίτη, 21 Δεκεμβρίου 2010

ΠΟΛ.1186/21.12.2010

Προσκόμιση ειδικού πληρεξούσιου για την παραλαβή του κλειδαρίθμου από τις Δ.Ο.Υ. σε περιπτώσεις αδυναμίας αυτοπρόσωπης παρουσίας

Αθήνα, 20 Δεκεμβρίου 2010                                
Αριθ. Πρωτ : Δ12 Α/2276/2010  21/12/2010

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                    
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                             
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ                                                               
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                          
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ                       
ΤΜΗΜΑ A’                                                                              

Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10                                       
Ταχ. Κώδικας: 10184 ΑΘΗΝΑ                               
Πληροφορίες: Γ. Βαρνάκου                                            
Τηλέφωνο: 210-3375314                                       
FAX: 210-3375001                                
                         
ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ  

ΠΟΛ 1186      

ΘΕΜΑ: Προσκόμιση ειδικού πληρεξούσιου για την παραλαβή του κλειδαρίθμου από τις Δ.Ο.Υ. σε περιπτώσεις αδυναμίας αυτοπρόσωπης παρουσίας.

Σε συνέχεια της με αρ. ΠΟΛ.1178/7.12.2010 Α.Υ.Ο., αναφορικά με το παραπάνω θέμα και με αφορμή προφορικά ερωτήματα που υποβλήθηκαν στην υπηρεσία μας, διευκρινίζεται ότι σε περιπτώσεις αδυναμίας αυτοπρόσωπης παρουσίας του φυσικού προσώπου ή του νομίμως εκπροσωπούντος το μη φυσικό πρόσωπο  στην Δ.Ο.Υ., για την παραλαβή του κλειδαρίθμου απαιτείται η προσκόμιση ειδικού πληρεξουσίου –εγγράφου διάρκειας τεσσάρων μηνών, το οποίο θα φέρει το γνήσιο της υπογραφής του εξουσιοδοτούντος από Αστυνομικό τμήμα ή Κ.ΕΠ. και δεν απαιτείται να είναι συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο. 

      Ακριβές Αντίγραφο                                
Η Προϊσταμένη της Γραμματείας                           

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΣΕΛΑΣ
Εκτύπωση

Διαβάστε το αργότερα
Προσθήκη στην βιβλιοθήκη
Ανοιγμα θέματος σε forum
Εκτύπωση σε word
Εκτύπωση σε pdf
Προσθήκη alert

Άρθρα

Πως θα κάνουν απογραφή τα πρατήρια υγρών καυσίμων στις 31/12/2010

Του Γιώργου Δ. Χριστόπουλου
Φοροτεχνικός Σύμβουλος της Ε.Β.Ν.Α. και Ο.Β.Ε.


Αθήνα, 20 Δεκεμβρίου 2010


Φίλοι Πρατηριούχοι,

Συνάδελφοι λογιστές και φοροτεχνικοί,

Σας εύχομαι και εγώ Χρόνια Πολλά και επικοινωνώ μαζί σας για να σας πληροφορήσω για τα πιο κάτω θέματα που αφορούν τις τρέχουσες υποχρεώσεις μας πάνω στο νέο φορολογικό τοπίο όπως διαμορφώθηκε από 01/05/2010, με τις ρυθμίσεις των σχετικών νόμων και αποφάσεων και ιδιαίτερα για την απογραφή που πρέπει να κάνετε στις 31-12-2010.

1. Τα νέα δεδομένα από 1-5-2010

Όπως γνωρίζουμε από την 1η Μαΐου 2010 , στα Πρατήρια Υγρών καυσίμων επήλθαν οι ακόλουθες αλλαγές:
Βενζίνες - Πετρέλαια: (ατομικές επιχειρήσεις, προσωπικές εταιρείες Ο.Ε. ή Ε.Ε, Κοινωνίες - όχι Ε.Π.Ε. ή Α.Ε- εντάσσονται από 1-5-2010 στη Β’ κατηγορία βιβλίων, ανεξάρτητα από το ύψος των εσόδων. Προσοχή: δεν «πάνε» στη Γ΄ κατηγορία ακόμα και αν περάσουν το όριο του τζίρου της Β΄ κατηγορίας που είναι 1.500.000 ευρώ. 
Σχετικές διατάξεις: ΠΟΛ.1023/11.3.2010, ΠΟΛ.1032/30.3.2010, ΠΟΛ.1036/31.3.2010, ΠΟΛ.1091/14.6.2010, Ν. 3842/2010, άρθρο 19 παρ. 2,3 και 4, Κ.Β.Σ. (Π.Δ. 186/1992) άρθρο 4 παρ.3 περίπτ. γ΄

Για τα λοιπά είδη: (Λιπαντικά,  Αξεσουάρ, Τσιγάρα,  άλλα είδη): Εξακολουθεί η Β΄ κατηγορία (εφ΄όσον ο τζίρος όλων μαζί παραμένει κάτω από το όριο της κατηγορίας αυτής δηλαδή κάτω από 1.500.000 ευρώ. Άνω των 1.500.000 ευρώ στην Γ’ κατηγορία).
Σχετικές διατάξεις: Κ.Β.Σ. (Π.Δ. 186/1992) άρθρο 4 παρ.3 περίπτ. γ΄

Για τον κλάδο παροχής υπηρεσιών ( πλυντήριο, στάθμευση): Β΄ κατηγορία. Αν ο τζίρος ξεπεράσει το όριο (1.500.000 ευρώ) τηρείται Γ’ κατηγορία.
Σχετικές διατάξεις: Κ.Β.Σ. (Π.Δ. 186/1992) άρθρο 4 παρ.3 περίπτ. γ΄
Αναλυτικούς πίνακες και πρακτικό οδηγό έχουμε αναρτήσει από τον Μάρτιο 2010 στην ιστοσελίδα  www.ebna.gr/


2. ΑΠΟΓΡΑΦΗ 31/12/2010

Στις 31 Δεκεμβρίου 2010 πρέπει υποχρεωτικά να κάνετε απογραφή αναλυτικά κατά είδος (ποσοτικά) για όλα τα παραπάνω εμπορεύσιμα είδη που όπως είπαμε εντάσσονται πλέον στην  β΄κατηγορία βιβλίων. Προσοχή: μέχρι 20/2/2011 η απογραφή πρέπει να καταχωρηθεί στο θεωρημένο βιβλίο απογραφών αναλυτικά κατά είδος (ποσοτικά και με αξία).

Για το σκοπό αυτό και προκειμένου να εξασφαλίσουμε και για φέτος, με τους ίδιους όρους των προηγουμένων ετών, την απαλλαγή από απογραφή όλων των λοιπών ειδών (αξεσουάρ, μικρο-ανταλλακτικά, αναψυκτικά, τυποποιημένα τρόφιμα, λοιπά συναφή είδη) που διαθέτουν τα πρατήρια κάναμε συναντήσεις με τα αρμόδια στελέχη της Διεύθυνσης του Κ.Β.Σ. του Υπ. Οικονομικών, όπου συζητήσαμε για την παραπάνω δυνατότητα που μας είχαν δώσει στο παρελθόν σχετικές διατάξεις. Συγκεκριμένα, όπως θα δούμε και στην σχετική εγκύκλιο που θα εκδώσει η παραπάνω Διεύθυνση του Υπ. Οικονομικών, με τις ΠΟΛ.1137/22.12.2003 και ΠΟΛ.1134/14.12.2004, μεταξύ των άλλων απαλλαγών για απογραφή, σε ορισμένες κατηγορίες επιτηδευματιών, περιλαμβάνεται ειδική παράγραφος για τον κλάδο μας, η οποία ρυθμίζει τι θα απογράφουμε και τι δεν θα απογράφουμε.  Συνεπώς οι παραπάνω διατάξεις προσαρμόζονται ανάλογα και για την καλύτερη κατανόηση και αποφυγή παρερμηνειών σχετικά με την απογραφή που θα κάνουμε στις 31-12-2010 σημειώστε με προσοχή :

α. Δεν απογράφουμε:
- Τα αξεσουάρ
- Τα μικροανταλλακτικά
- Τα αναψυκτικά
- Τα τυποποιημένα τρόφιμα
- Λοιπά συναφή είδη
Εφόσον στα είδη αυτά αθροιστικά ο τζίρος τους στο 2010 δεν ξεπέρασε τα εκατό πενήντα χιλιάδες  (150.000) ευρώ.

β. Απογράφουμε αναλυτικά:
- Τα καύσιμα ( βενζίνες, πετρέλαιο κίνησης, πετρέλαιο θέρμανσης)
- Τα Λιπαντικά
- Τα Τσιγάρα

Δεδομένου ότι στα συγκεκριμένα αυτά είδη, αθροιστικά μαζί με την πιο πάνω κατηγορία (α΄) θα έχουμε (σίγουρα) συνολικό τζίρο στο 2010 πάνω από εκατό πενήντα χιλιάδες (150.000) ευρώ.

Δηλαδή:
- η α΄ ομάδα κρίνεται αυτοτελώς (μόνο στα είδη της ομάδας αυτής βλέπουμε αν ο τζίρος ήταν πάνω ή κάτω από 150.000 ευρώ).
- για την β΄ομάδα (καύσιμα λιπαντικά + τσιγάρα ) έχουμε υποχρέωση απογραφής μόνο αν ο τζίρος συνολικά αυτών μαζί και της α’ ομάδας ξεπερνά σε πωλήσεις τα 150.000 ευρώ.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ:
1ο Παράδειγμα:
Ένα πρατήριο στο 2010 είχε τζίρο:
α) - από καύσιμα             1.580.000 €
    - από λιπαντικά                52.000 €
    - από τσιγάρα                  36.000 €
             Σύνολο                  1.668.000 €

Β) - από αξεσουάρ                60.000 €   
    - από μικρο/κτικά             25.000 €
    - από τυποπ. τρόφιμα        13.000 €
    - από άλλα είδη                  8.000 €
             Σύνολο                      106.000 €

Το πρατήριο αυτό:
Θα κάνει κανονικά απογραφή για την πρώτη ομάδα (καύσιμα +λιπαντικά + τσιγάρα).
Δεν θα κάνει για την δεύτερη ομάδα (αξεσουάρ + μικροανταλλακτικά + τυποποιημένα τρόφιμα + άλλα διάφορα) Θα ληφθεί όμως ως απογραφή το 10% των αγορών του 2010 κάθε επιμέρους κλάδου

2ο Παράδειγμα:
Ένα πρατήριο στο 2010 είχε τζίρο:
α) - από καύσιμα                   1.280.000 €
    - από λιπαντικά                      52.000 €
    - από τσιγάρα            (δεν έχει τσιγάρα)
        Σύνολο                                1.332.000 €

β) - από αξεσουάρ                    105.000 €
    - από μικρο/κτικά                  38.000 €
    - από άλλα είδη                     15.000 €
        Σύνολο                                   158.000 €

Εδώ το πρατήριο αυτό:
Θα κάνει απογραφή, και για τα είδη της α’ ομάδας, και για τα είδη της β’ ομάδας διότι ο τζίρος και των δύο αθροιστικά ομάδων είναι πάνω από 150.000 ευρώ και διότι ο τζίρος (μόνος του) στην β’ ομάδα ειδών είναι 158.000 ευρώ, δηλαδή πάνω από το όριο των 150.000 ευρώ.

3. Που καταχωρείται η απογραφή

Σύμφωνα με τη ρητή διατύπωση της πιο πάνω Υπουργικής Απόφασης η απογραφή (εφόσον συντρέχει με βάση τα προαναφερθέντα κριτήρια υποχρέωση), μπορεί να καταχωρείται χειρόγραφα ή μηχανογραφικά σε χωριστές σελίδες της τηρούμενης σήμερα θεωρημένης μηνιαίας κατάστασης του βιβλίου εσόδων-εξόδων ή των θεωρημένων και μη χρησιμοποιημένων εντύπων του βιβλίου εσόδων – εξόδων ή σε ιδιαίτερες σελίδες του χειρόγραφα θεωρημένου και τηρούμενου βιβλίου εσόδων – εξόδων.

Αν όμως, έχετε ήδη θεωρημένο βιβλίο απογραφής ή θέλετε να έχετε ξεχωριστό βιβλίο απογραφής, μπορείτε να θεωρήσετε μέχρι και τις 20 Φεβρουαρίου 2011.


4. Πως και μέχρι πότε θα καταχωρηθεί η απογραφή

Η καταχώρηση της απογραφής πρέπει να περιλαμβάνει το είδος, τη μονάδα μέτρησης και την ποσότητα για κάθε αποθηκευτικό χώρο.

Μέχρι την 20η Φεβρουαρίου 2011 πρέπει να έχει καταχωρηθεί η απογραφή και κατά ποσότητα και κατ’ αξία. Η αξία καταχωρείται κατά μονάδα και συνολικά για κάθε είδος.

Παράδειγμα:
- πετρέλαιο θέρμανσης……   λίτρα 5.000   x   τιμή λίτρου……= ............€
- Βενζίνη (είδος)………………   λίτρα 4.000   x τιμή λίτρου……   = ............€
- Βενζίνη (είδος)………………   λίτρα 3.500   x τιμή λίτρου………= ............€
- Ορυκτέλαια super τύπος …  λίτρα   600  x τιμή λίτρου……   =  ............€
- τσιγάρα είδος ................τεμάχια 80  x τιμή μονάδος………… = .............€

Η αποτίμηση πρέπει να γίνει στην χαμηλότερη τιμή του κάθε είδους, μεταξύ τιμής κτήσης και της τρέχουσας τιμής που μπορεί να αγορασθούν.

Πρακτικά χρησιμοποιείτε την τιμή αγοράς στις πιο πρόσφατες αγορές, εφόσον καλύπτουν όλη την απογραφή σε ποσότητα.


5. Πως θα γίνεται η διακίνηση του πετρελαίου θέρμανσης από 1η Ιανουαρίου 2011.

Με τη ψήφιση του πολυνομοσχεδίου «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής του προγράμματος στήριξης της ελληνικής οικονομίας» καταργείται από 1.1.2011 η  επιστροφή και συνεπώς η προκαταβολή του ΕΦΚ από τους διακινητές πετρελαίου θέρμανσης στο σύστημα «ΗΦΑΙΣΤΟΣ».

Συνεπώς από 1.1.2011 απαλλάσσονται οι διακινητές πετρελαίου που διαθέτουν πετρέλαιο θέρμανσης στους καταναλωτές (πρατηριούχοι υγρών καυσίμων κλπ) από την υποχρέωση αγοράς του εν λόγω καυσίμου με υψηλό συντελεστή Ε.Φ.Κ. και διάθεσή του με χαμηλό. Παραμένουν όμως και συνεχίζονται οι υποχρεώσεις  από το σύστημα «ΗΦΑΙΣΤΟΣ».
Με τις νέες διατάξεις «τα μέλη του Μητρώου ΔΙΠΕΘΕ υποχρεούνται να καταχωρούν με ακρίβεια εντός 14 ημερών στο Πληροφοριακό Σύστημα Παρακολούθησης Πετρελαίου Θέρμανσης που τηρείται στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών, όλες τις συναλλαγές του πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) θέρμανσης που πραγματοποιούν σε όλα τα στάδια, αρχής γενομένης από την κατάθεση στην Τελωνειακή Αρχή της Δήλωσης Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης(Δ.Ε.Φ.Κ.), μέχρι και την τελική κατανάλωση».

Προσοχή: «Σε περίπτωση μη καταχώρισης ή εκπρόθεσμης καταχώρισης ή ανακριβούς καταχώρισης των συναλλαγών πετρελαίου θέρμανσης στο Πληροφοριακό Σύστημα Παρακολούθησης Πετρελαίου Θέρμανσης, εντός της, κατά το άρθρο 73 παράγραφος 2 περίπτωση α΄ του παρόντος νόμου, περιόδου, (δηλαδή εντός 14 ημερών) επιφυλασσόμενων των περί λαθρεμπορίας διατάξεων, επιβάλλεται πρόστιμο ισόποσο με το πενταπλάσιο της διαφοράς των συντελεστών του Ε.Φ.Κ. μεταξύ πετρελαίου κίνησης και θέρμανσης, υπολογιζόμενης επί της ποσότητας που αφορούν οι ανωτέρω πράξεις ή παραλείψεις.

Σε περίπτωση που οι ως άνω πράξεις ή παραλείψεις διαπραχθούν από το ίδιο μέλος ΔΙΠΕΘΕ δεύτερη φορά, το μέλος αυτό διαγράφεται από το μητρώο ΔΙΠΕΘΕ.»

Θα συνεχίσετε τις θεωρημένες αποδείξεις και Τιμολόγια για τη διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης, μέχρι να εξαντληθούν τα μπλοκ που έχετε. Στην ένδειξη (δεύτερη σειρά) ΠΟΣΟ  ΠΟΥ  ΔΕΝ  ΕΠΙΒΑΡΥΝΕΙ  ΤΟΝ  ΠΕΛΑΤΗ - ΑΓΟΡΑΣΤΗ , δεν θα γράφεται κανένα ποσό. Θα συμπληρώνονται  η πρώτη σειρά και η Τρίτη, όπως το παρακάτω παράδειγμα- υπόδειγμα:  


ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΑΞΙΑ
Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (diesel) θέρμανσης 950,00 0,72 684,00
 
ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΠΙΒΑΡΥΝΕΙ ΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ-ΑΓΟΡΑΣΤΗ: Διαφορά Ε.Φ.Κ.+ Φ.Π.Α.= ...........
 
ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ-ΑΓΟΡΑΣΤΗ 684,00

Οι υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στις Συνδρομητικές Υπηρεσίες
Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο

Πατήστε εδώ για περισσότερα.

Εάν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές Υπηρεσίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-8223705

Για να δείτε περισσότερα για τις συνδορμητικές υπηρεσίες Πατηστε ΕΔΩ.

Οι υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στις Συνδρομητικές Υπηρεσίες
Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο

Πατήστε εδώ για περισσότερα.

Εάν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές Υπηρεσίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-8223705

Για να δείτε περισσότερα για τις συνδορμητικές υπηρεσίες Πατηστε ΕΔΩ.

Αλλες πρόσφατες αποφάσεις

ΠΟΛ.1188/21.12.2010  Παρακράτηση φόρου εισοδήματος από μισθούς, ημερομίσθια, συντάξεις και λοιπές παροχές που θα καταβληθούν στους δικαιούχους κατά το ημερολογιακό έτος 2011
ΙΚΑ Αριθ. Πρωτ.: Σ67/37/21.12.2010  Συμπληρωματικές οδηγίες για τη χορήγηση της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης στους χαμηλοσυνταξιούχους του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
ΠΟΛ.1184/17.12.2010  Έκπτωση δαπάνης για θεραπεία αποκατάστασης στην Ελληνική Εταιρία Προστασίας και Αποκατάστασης Αναπήρων παίδων (ΕΛΕΠΑΠ)
ΠΟΛ.1186/21.12.2010  Προσκόμιση ειδικού πληρεξούσιου για την παραλαβή του κλειδαρίθμου από τις Δ.Ο.Υ. σε περιπτώσεις αδυναμίας αυτοπρόσωπης παρουσίας
Αρ. Πρωτ.: Δ30Α 4038661 ΕΞ 13.12.2010  Αντιμετώπιση περιπτώσεων που προκύπτουν κατά την υλοποίηση των διατάξεων του Ν.3888/2010, βελτιώσεις κεντρικής περαίωσης
ΠΟΛ.1187/21.12.2010  Χορήγηση ΑΦΜ στους Δήμους, στις Περιφέρειες και στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις
Άρθρα  Πως θα κάνουν απογραφή τα πρατήρια υγρών καυσίμων στις 31/12/2010
Αρ. Πρωτ.: ΔΕΦΚ Α 5053175 ΕΞ 20.12.2010  Κοινοποίηση διατάξεων του νόμου 3899/2010 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής του προγράμματος στήριξης της ελληνικής οικονομίας»
Aριθ. Πρωτ.: οικ. 2266/17.12.2010  Άσκηση διαδικασίας αυτοφώρου, σε περίπτωση μη καταβολής επιδόματος εορτών Χριστουγέννων (Δώρο Χριστουγέννων)
Aρ. Πρωτ.: 25231/Δ18448/17.12.2010  Κατηγοριοποίηση παραβάσεων και καθορισμός ύψους προστίμων που επιβάλλονται από τους Επιθεωρητές Εργασίας του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ)
Αρ. Πρωτ.: Οικ. 14348/1399/16.12.2010  Παράταση της προθεσμίας υποβολής των σχετικών προτάσεων έργων προς ένταξη του Προγράμματος "Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες" του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007-2013
Απόφαση αριθμ. πρωτ.: 54289/30.11.2010  Καθορισμός κατηγορίας επενδυτικών σχεδίων που εισάγονται στη Γνωμοδοτική Επιτροπή κατά παρέκκλιση της παραγράφου 7 περ. α του άρθρου 7 του Ν. 3299/2004, όπως ισχύει
ΠΟΛ.1183/16.12.2010  Εφαρμογή διατάξεων ΦΠΑ στις υπηρεσίες των λογοθεραπευτών
Εγκύκλιος Ι.Κ.Α. Αρ. 82/16.12.2010  Ένταξη στο ΕΤΕΑΜ του Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης Μισθωτών Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (TEAM - Ν.Π.Δ.Δ.) του ΤΕΑΔΥ
Άρθρα  Η πιστοποίηση των λογιστών – φοροτεχνικών: Από τον μύθο στην πραγματικότητα. Μια ανάλυση εφ’ όλης της ύλης πίσω από τα «ψιλά» γράμματα των διατάξεων

Ανακοίνωση σχετικά με τα τέλη κυκλοφορίας

Monday December 20, 2010 01:00 PM

Ανακοίνωση σχετικά με τα τέλη κυκλοφορίας

20 | 12 | 2010

Ολοκληρώθηκε, την Πέμπτη 16 Δεκεμβρίου, η εκτύπωση και η αποστολή όλων των ειδοποιητηρίων τελών κυκλοφορίας του 2011 από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών. Συνολικά, από τις 2 Νοεμβρίου μέχρι τις 16 Δεκεμβρίου, εκτυπώθηκαν και έχουν αποσταλεί 6.877.296 ειδοποιητήρια.  Η τελευταία παρτίδα περιλάμβανε τα ειδοποιητήρια αριθμών κυκλοφορίας που λήγουν σε 9 ή 0.

Υπενθυμίζεται ότι η προθεσμία για την προμήθεια του σήματος λήγει την Παρασκευή 31 Δεκεμβρίου.

Οι υπόχρεοι θα πρέπει να προμηθευτούν εγκαίρως τα σήματα μια και φέτος δεν θα δοθεί καμία παράταση.

Επανέρχονται τα «φρουτάκια» και νομιμοποιείται το διαδικτυακό στοίχημα

Tuesday December 21, 2010 07:00 AM
Στη ρύθμιση της λειτουργίας του χώρου των τυχερών και τεχνικών ψυχαγωγικών παιχνιδιών προχωρεί η Κυβέρνηση, λαμβάνοντας υπόψη και τις κοινωνικές επιπτώσεις.
Το νέο πλαίσιο που ρυθμίζει την αγορά των τεχνικών και τυχερών παιχνιδιών θα παρουσιασθεί σήμερα το απόγευμα στη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου από τους συναρμόδιους υπουργούς Οικονομικών και Πολιτισμού κ.κ. Γ. Παπακωνσταντίνου και Π. Γερουλάνο.

Σύμφωνα με το νέο νομοθετικό πλαίσιο τα τυχερά παιχνίδια κατατάσσονται σε δύο κατηγορίες, τα ψυχαγωγικά τεχνικά παιγνίδια και τα αμιγώς τυχερά παιχνίδια. Ανάλογα με τον τρόπο διεξαγωγής τους τα τεχνικά και τυχερά παιχνίδια θα διακρίνονται σε μηχανικά παιχνίδια, ηλεκτρικά παιχνίδια, ηλεκτρομηχανικά παιχνίδια, ηλεκτρονικά  παιχνίδια και στον εξ αποστάσεως στοιχηματισμό (internet, mobile, itv).

Για τα τυχερά παιχνίδια το προσδοκώμενο κέρδος είναι περιορισμένο και θα ανέρχεται στο 60% του ύψους στοιχηματισμού του κάθε μηχανήματος. Οι παίκτες θα μπορούν να παίζουν μόνο μέχρι ένα ορισμένο ποσό για μια χρονική περίοδο (πχ. 300 ευρώ ανά μήνα) και σε καμιά περίπτωση δεν θα μπορούν να χάσουν περισσότερα χρήματα από αυτά που στοιχηματίζουν.

Για τον αριθμό και την κατανομή των αδειών θα υπάρξει είτε άνοιγμα της αγοράς με διεθνή διαγωνισμό, είτε διεθνής διαγωνισμός με μεταβατικό στάδιο για 2-3 χρόνια, είτε  προκήρυξη συγκεκριμένου αριθμού αδειών με καθορισμένο κόστος, είτε θα παραχωρηθούν νέες άδειες και δικαιώματα εκμετάλλευσης στον ΟΠΑΠ για ορισμένο χρόνο με προκαθορισμένη τιμή ανά άδεια.

Αυτό θεωρείται το επικρατέστερο σενάριο και προβλέπει πως στη συνέχεια ο ΟΠΑΠ θα πρέπει να επιλέξει κατ΄ ελάχιστον τρεις παρόχους στους οποίους θα αναθέσει την αγορά, εγκατάσταση, λειτουργία και διαχείριση των τερματικών.

Σημειώνεται πως σύμφωνα με το Μνημόνιο, η Ελλάδα θα πρέπει να έχει έσοδα από την αδειοδότηση τυχερών παιχνιδιών 500 εκατ.ευρώ από πώληση αδειών και 200 εκατ. ευρώ από ετήσια δικαιώματα.

Παράλληλα, με το νομοσχέδιο επιτρέπεται το διαδικτυακό στοίχημα, ωστόσο οι ιστοσελίδες θα πρέπει να έχουν υποχρεωτικά την κατάληξη gr. Ακόμη, δημιουργούνται ανταλλακτήρια στοιχημάτων που επιτρέπουν την ανταλλαγή στοιχημάτων μεταξύ παικτών αλλά και παρόχων, ενώ τροποποιούνται οι διατάξεις που ρυθμίζουν τη λειτουργία του Οργανισμού Διεξαγωγής Ιπποδρομιών Ελλάδος.

Οι ανήλικοι απαγορεύεται να έχουν πρόσβαση σε τυχερά παιχνίδια, ενώ δημιουργείται ανεξάρτητη ρυθμιστική αρχή, η Επιτροπή  Εποπτείας Παιχνιδιών η οποία θα εξετάζει, θα χαρακτηρίζει και θα πιστοποιεί κάθε τύπο παιχνιδιού ή λογισμικού παιχνιδιού.

Οι χώροι διεξαγωγής των παιχνιδιών (τυχερών και τεχνικών) θα απέχουν από σημεία που συχνάζουν ανήλικοι (σχολεία, αθλητικές εγκαταστάσεις, κατασκηνώσεις).Οι καταστηματάρχες που δεν τηρούν τις διατάξεις προστασίας των ανηλίκων θα έχουν αυστηρές ποινικές και διοικητικές κυρώσεις. Θεσπίζονται δε ποινές που ξεκινούν από διοικητικά πρόστιμα και προσωρινή αναστολή λειτουργίας και μπορούν να οδηγήσουν σε ποινικές κυρώσεις , φυλάκιση, και σε αφαίρεση της άδειας λειτουργίας.

Σημειώνεται ότι, από το 2002 στη χώρα μας ισχύει καθολική απαγόρευση της λειτουργίας τυχερών και τεχνικών ψυχαγωγικών παιχνιδιών εκτός από αυστηρά περιορισμένους χώρους όπως τα πρακτορεία του ΟΠΑΠ και τα καζίνο. Μία συνέπεια αυτής της καθολικής απαγόρευσης ήταν η καταδίκη της Ελλάδας με απόφαση του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και η επιβολή προστίμου ύψους 32.000 ευρώ ανά ημέρα ή 11,5 εκ. ευρώ ανά έτος.

Πέρα από αυτό το οικονομικό κόστος για τον Έλληνα φορολογούμενο, η παντελής απουσία ρυθμιστικού πλαισίου έχει οδηγήσει στο προοδευτικά de facto παράνομο άνοιγμα της αγοράς τεχνικών και τυχερών παιχνιδιών με ανεξέλεγκτες διαστάσεις. Ταυτόχρονα η εξάπλωση του διαδικτύου έχει διαμορφώσει μια νέα αγορά ηλεκτρονικού στοιχήματος, η οποία όμως λειτουργεί χωρίς κανενός είδους ρύθμιση και εποπτεία.

Αποτέλεσμα της απουσίας του θεσμικού πλαισίου στο χώρο των τυχερών και τεχνικών ψυχαγωγικών παιχνιδιών παντός είδους είναι η δημιουργία μιας παράνομης αγοράς. Χαρακτηριστικά, σήμερα, εκτιμάται ότι στη χώρα μας λειτουργούν περισσότεροι από 250 διαδικτυακοί τόποι στοιχηματισμού, έως και 20 χιλιάδες ηλεκτρονικές μηχανές ψυχαγωγικών παιχνιδιών περιορισμένου κέρδους (AWPs) και έως και 150 χιλιάδες ηλεκτρονικοί υπολογιστές που παρέχουν παράνομα τυχερά παιχνίδια (τύπου φρουτάκια). Συνολικά ο παράνομος τζίρος όλων αυτών των τυχερών παιχνιδιών εκτιμάται σε πάνω από 4 δισ. ευρώ ετησίως.

Πηγή Το Βήμα
Παράταση ως 31 Ιανουαρίου για το Κοινωνικό Τιμολόγιο ρεύματος
Ο τεράστιος όγκος αιτήσεων νοικοκυριών για ένταξη στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο, που φτάνει τις 10.000 ημερησίως, οδήγησε την ηγεσία του υπουργείου να παρατείνει για έξι εβδομάδες την σχετική προθεσμία υποβολής.
Οι ενδιαφερόμενοι που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες θα μπορούν να καταθέσουν την αίτηση και τα στοιχεία της παροχής τους  (Κωδικό Ηλεκτρονικής Πληρωμής και Αύξοντα Αριθμό Λογαριασμού), καθώς και τα στοιχεία του δελτίου ταυτότητας και το ΑΦΜ τους (και του/της συζύγου, εφόσον είναι έγγαμοι), μέχρι τις 31 Ιανουαρίου του νέου έτους, αντί για τις 15 Ιανουαρίου φέτος.
Με αυτό τον τρόπο θα επιτύχουν έκπτωση από 20% ως 30% στα οικιακά τιμολόγια της ΔΕΗ που θα ισχύουν από το νέο έτος.
Αιτήσεις θα μπορούν να υποβληθούν και στη συνέχεια, οπότε οι μελλοντικοί δικαιούχοι θα εντάσσονται στο ΚΟΤ από τον πρώτο λογαριασμό κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος που θα εκδίδεται μετά από τον έλεγχο των στοιχείων τους και την ένταξη τους στο ΚΟΤ.
Η σχετική διαδικασία μπορεί να γίνει στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών, ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα της ΔΕΗ, καθώς και τηλεφωνικά στα 210 9797400 & 210 9298000.
Η σχετική ανακοίνωση του ΥΠΕΚΑ υπενθυμίζει ότι εάν η υφιστάμενη παροχή ρεύματος δεν είναι στο όνομα του ενδιαφερόμενου, χρειάζεται αλλαγή ονόματος, για την οποία:
Δεν απαιτείται υποβολή υπεύθυνης δήλωσης εγκαταστάτη (ΥΔΕ), ακόμη κι αν αυτή έχει λήξει.
Δεν χρειάζεται καταβολή προκαταβολής κατά την υπογραφή του συμβολαίου. Εάν έγινε καταβολή προκαταβολής, θα πραγματοποιηθεί συμψηφισμός μέσω ισόποσης πίστωσης του πρώτου λογαριασμού.
ΠΗΓΗ: Έθνος
Δεν θα δοθεί παράταση για τα τέλη κυκλοφορίας
Δεν θα δοθεί παράταση για τα τέλη κυκλοφορίας ανακοίνωσε το υπουργείο Οικονομικών και καλεί τους φορολογούμενους ιδιοκτήτες ΙΧ να προμηθευτούν έγκαιρα τα σήματα για το νέο έτος.
Η προθεσμία για την προμήθεια του σήματος λήγει την Παρασκευή 31 Δεκεμβρίου.
Οπως αναφέρεται στην ανακοίνωση την Πέμπτη 16 Δεκεμβρίου ολοκληρώθηκε η εκτύπωση και η αποστολή όλων των ειδοποιητηρίων τελών κυκλοφορίας του 2011 από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών.
Συνολικά έχουν αποσταλεί 6.877.296 ειδοποιητήρια.
Η τελευταία παρτίδα περιελάμβανε τα ειδοποιητήρια αριθμών κυκλοφορίας που λήγουν σε 9 ή 0.
ΠΗΓΗ: Έθνος
Κάρτα εργασίας με μπόνους μείωση εισφορών 10%
«Παράθυρο» για τη μείωση κατά 10% των ασφαλιστικών εισφορών «ανοίγει» το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης στους εργοδότες που θα δεχτούν να διασυνδεθούν ηλεκτρονικά από την 1/7/2011 με το ΙΚΑ, τον ΟΑΕΔ και το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας και επιβάλλουν στους εργαζομένους τους να «χτυπούν» κάρτα όταν προσέρχονται και όταν αποχωρούν από την εργασία τους.
Το μέτρο περιλαμβάνεται στο σχέδιο νόμου για «την αναβάθμιση του Σώματος Επιθεωρήσεων Εργασίας και τον περιορισμό της αδήλωτης εργασίας» που θα παρουσιάσουν, ίσως και αυτή την εβδομάδα, η υπουργός Λ. Κατσέλη και ο αναπληρωτής υπουργός Γ. Κουτρουμάνης. Το σχέδιο νόμου προγραμματίζεται να ψηφιστεί στη Βουλή στα μέσα Ιανουαρίου, δήλωναν χθες κορυφαία κυβερνητικά στελέχη επιβεβαιώνοντας ότι «όσοι εργοδότες δεχτούν τις λειτουργικές αλλαγές που θα γίνουν θα έχουν όφελος»...
Η κάρτα εργασίας
Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες της «Η», η κάρτα εργασίας θα ισχύσει προαιρετικά και θα επιβραβεύει τους «συνεπείς» (όσους δηλ. εμφανίζουν τον αριθμό των απασχολούμενων, τα πραγματικά ωράρια εργασίας τους και τις αμοιβές) με την έκπτωση του 10% επί των ασφαλιστικών εισφορών που θα αναλογούν.
Η καθιέρωση της «ηλεκτρονικής» κάρτας εργασίας θα εγκαινιαστεί την 1η Ιουλίου του 2011, καθώς από αυτή την ημερομηνία και μετά η απόδοση - πληρωμή των εισφορών θα γίνεται υποχρεωτικά μέσω των τραπεζών και ταυτόχρονα με τις πληρωμές των μισθών και των φόρων.
Η κάρτα εργασίας εντάσσεται σε ένα πακέτο μέτρων για το «χτύπημα» της αδήλωτης εργασίας που θα τεθεί σε εφαρμογή το 2011 με στόχο να περιοριστεί η απώλεια εσόδων (10 δισεκατομμύρια ευρώ σε ετήσια βάση) που έχουν τα ασφαλιστικά ταμεία. Στο πλαίσιο αυτό:
Το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας θα αποκεντρωθεί, με βάση τον «Καλλικράτη», στις 13 περιφέρειες της χώρας και η Γραμματεία η οποία θα έχει συντονιστικό και επιτελικό ρόλο, θα ελέγχει με ποσοτικά κριτήρια το έργο, το οποίο θα γίνεται σε κάθε περιφέρεια.
Θα ενισχυθεί ο ελεγκτικός ρόλος των επιθεωρητών εργασίας και θα προβλεφθεί πριμ με βάση τα πρόστιμα, τις διακοπές εργασιών και τους ελέγχους τους οποίους θα πραγματοποιούν στις επιχειρήσεις. Οι επιθεωρητές εργασίας θα μπορούν να επιβάλουν «αυτόματα» πρόστιμα για κάθε ανασφάλιστο εργαζόμενο, όπως και «αντικειμενικοποιημένα» πρόστιμα με βάση το νέο σύστημα που προβλέπει πρόσφατη απόφαση του Γραμματεά του ΣΕΠΕ Μ. Χάλαρη και της υπουργού Λ. Κατσέλη (ανάλογα με τη βαρύτητα, την υποτροπή κ.ά.). Οι επιθεωρητές θα είναι εφοδιασμένοι με lap top, το οποίο θα είναι διασυνδεδεμένο με την ηλεκτρονική βάση δεδομένων του ΙΚΑ και του ΟΑΕΔ και, έτσι, θα έχουν άμεση πρόσβαση στα στοιχεία τα οποία θα έχουν ή δεν θα έχουν δηλώσει οι εργοδότες.
Για την αποτελεσματικότητα των ελέγχων - που πολλές φορές παρεμποδίζονται - προβλέπεται η συνεργασία με την ομάδα ΔΙΑΣ και η λειτουργία του τηλεφωνικού κέντρου του ΣΕΠΕ (στο 15512) ως αριθμός «άμεσης δράσης» για καταγγελίες κ.ά.
Πράσινο φως
Τον περιορισμό της αδήλωτης εργασίας και την ενίσχυση του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας έχει ζητήσει από την ηγεσία του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και η τρόικα έχοντας, μάλιστα, θέσει και προθεσμία - έως τα τέλη του πρώτου 6μήνου του 2011- για να ληφθούν όλα τα αναγκαία μέτρα.
ΠΗΓΗ: Ημερησία
Τα 8 «ραντεβού» με την Εφορία σε 10 ημέρες
Τις τράπεζες και τις Εφορίες άρχισαν να γεμίζουν εκατομμύρια φορολογούμενοι, οι οποίοι σπεύδουν να τακτοποιήσουν τις τελευταίες εκκρεμότητες της χρονιάς που φεύγει, προκειμένου να αποφύγουν πρόστιμα και κυρώσεις μελλοντικά.
Μέχρι και τις 31 Δεκεμβρίου θα πρέπει να πληρωθούν τέλη κυκλοφορίας, φόρος εισοδήματος, έκτακτη εισφορά, ΕΤΑΚ, προκαταβολή και πρώτη δόση της περαίωσης. Στην Εφορία για να ρυθμίσουν τις ληξιπρόθεσμες οφειλές τους θα πρέπει να σπεύσουν οι οφειλέτες που θέλουν να γλιτώσουν τα ακίνητά τους από το «σφυρί». Οι τελευταίες 8 σημαντικές υποχρεώσεις της χρονιάς είναι:
1. Τέλη Κυκλοφορίας. Τράπεζες, ΕΛ.ΤΑ., Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο καθώς και Εφορίες προμηθεύουν με το αυτοκόλλητο σήμα των τελών κυκλοφορίας έναντι του ανάλογου αντιτίμου. Αν δεν λάβατε ειδοποιητήριο ή το έχετε χάσει, περάστε από την Εφορία με την άδεια κυκλοφορίας του οχήματος. Από τις 2 Ιανουαρίου πληρώνετε πρόστιμο ίσο με το τέλος που αντιστοιχεί στο όχημα.
2. Φόρος εισοδήματος. Εξοφλήστε τη δόση ή το σύνολο της οφειλής του φόρου εισοδήματος, αφού μετά τη λήξη της προθεσμίας επιβαρύνεστε με προσαυξήσεις.
3. Εκτακτη εισφορά: Μέχρι 31 Δεκεμβρίου θα πρέπει να πληρώσουν την έκτακτη εισφορά οι φορολογούμενοι με εισοδήματα άνω των 100.000 ευρώ.
4. Ενιαίο Τέλος Ακινήτων: Οσοι έλαβαν το εκκαθαριστικό του ΕΤΑΚ για το έτος 2009 θα πρέπει να καταβάλουν μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου και τον αναλογούντα φόρο. Οσοι έχουν ακίνητη περιουσία αξίας άνω των 400.000 ευρώ πληρώνουν και έκτακτη εισφορά.
5. Περαίωση. Επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες που επιθυμούν να υπαχθούν στην περαίωση και έχουν λάβει το εκκαθαριστικό σημείωμα από την Εφορία τους. Οσοι έλαβαν σωστό εκκαθαριστικό από τη ΓΓΠΣ πρέπει να απευθύνονται στην τράπεζα. Στις 28 Δεκεμβρίου εκπνέει η προθεσμία για την αποδοχή των εκκαθαριστικών σημειωμάτων που εκδόθηκαν από τη ΓΠΠΣ, καθώς και αυτών που εκδίδονται και διορθώνονται από τις ΔΟΥ. Εως τις 31 Δεκεμβρίου θα πρέπει να εξοφλήσουν την πρώτη δόση της περαίωσης οι φορολογούμενοι που αποδέχτηκαν εντός του Νοεμβρίου το εκκαθαριστικό σημείωμα.
Στην εφορία και ιδιοκτήτες ακινήτων
Μεταβιβάσεις ακινήτων - δωρεές χρημάτων
Τον δρόμο για την Εφορία παίρνουν και οι ιδιοκτήτες ακινήτων, προκειμένου να αποφύγουν δυσάρεστες εκπλήξεις (αντικειμενικές, τεκμήρια) εντός του 2011.
6. Μεταβιβάσεις ακινήτων offshore εταιρειών σε φυσικά πρόσωπα: Οσες μεταβιβάσεις γίνουν μέχρι τις 29 Δεκεμβρίου θα απαλλαγούν από τον φόρο υπεραξίας, ενώ ο φόρος μεταβίβασης που θα καταβληθεί θα είναι μειωμένος κατά 50%. Επιπλέον, αν το φυσικό πρόσωπο ?στο οποίο θα μεταβιβαστεί το ακίνητο? είναι ο πραγματικός κύριός του, τότε υπάρχει απαλλαγή και από το τεκμήριο αγοράς. Ιδιοκτήτες offshore που δεν θα μεταβιβάσουν τα ακίνητά τους σε φυσικά πρόσωπα θα πρέπει να υποβάλουν τη δήλωση ειδικού φόρου ακινήτων μέχρι τις 30 Δεκεμβρίου και να πληρώσουν τον φόρο 15%.
7. Γονικές παροχές - δωρεές χρημάτων: Δωρεές ή γονικές παροχές χρηματικών ποσών που θα χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη των νέων τεκμηρίων θα πρέπει να γίνουν μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου.
8. Μεταβιβάσεις ακινήτων: Μέχρι το τέλος του έτους ευνοούνται και οι μεταβιβάσεις ακίνητων στους περίπου 5.000 οικισμούς σε όλη τη χώρα, στους οποίους θα επεκταθεί το σύστημα των αντικειμενικών αξιών από τις αρχές του 2011.
ΠΗΓΗ: Έθνος

Στο αυτόφωρο όσοι δεν καταβάλλουν το δώρο Χριστουγέννων

Monday December 20, 2010 07:00 AM

Τη διαδικασία του αυτόφωρου θα κινήσουν οι Επιθεωρητές Εργασίας, κατόπιν εγκυκλίου του Ειδικού Γραμματέα του ΣΕΠΕ Χάλαρη Μιχάλη, για όσους εργοδότες δεν καταβάλλουν το κατά το νόμο προβλεπόμενο δώρο Χριστουγέννων.
Μέτωπο του νότου στην Ε.Ε.
Η αναβίωση του γαλλογερμανικού άξονα, με σκοπό να βγουν από την ατζέντα της επικείμενης Συνόδου Κορυφής τα ευρω-ομόλογα, υποχρεώνει τις χώρες του νότου ως ενιαίο μέτωπο να ζητήσουν επαναδιαπραγμάτευση της Συνθήκης της Λισαβόνας. Γ. Παπανδρέου, Ζ. Σόκρατες και Χ. Λ. Θαπατέρο πιστεύουν, πλέον, πως μόνη λύση είναι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να κόψει χρήμα.
Ακριβώς όπως στην Αμερική, όπου η Fed έχει βάλει τις μηχανές παραγωγής δολαρίων να δουλεύουν στο φουλ. Aλλωστε, ο πληθωρισμός στην Ευρώπη είναι χαμηλός και όσο κι αν ανέβει δεν απειλεί τη σταθερότητά της. Τουλάχιστον όχι περισσότερο από τα δημοσιονομικά ελλείμματα των κρατών-μελών της.
Το σίγουρο είναι ότι δεν γίνεται άλλο να συνεχιστεί η πολιτική των περικοπών. Αυτή θα είναι η βασική θέση του Eλληνα πρωθυπουργού στη Σύνοδο Κορυφής. Θα πει στους ομολόγους του πως οι Eλληνες έκαναν ό,τι τους ζητήθηκε. Έκοψαν μισθούς, δαπάνες, τα πάντα. Αλλά η οικονομία δεν παίρνει μπροστά, γιατί πολύ απλά της λείπουν τα «καύσιμα». Που δεν είναι άλλα από μερικά δισεκατομμύρια που μπορούν να αντληθούν και μέσω ευρω-ομολόγων και φόρου επί των συναλλαγών. Μόνο που οι ηγέτες των μεγάλων κρατών επιμένουν στο «όχι», παρά το γεγονός ότι τα μηνύματα δυσαρέσκειας εναντίον τους πληθαίνουν και από το εσωτερικό των χωρών τους.
Βερολίνο
Το παζάρι με το Βερολίνο θα είναι σκληρό. Η Αγκελα Μέρκελ απαιτεί σιδηρά δημοσιονομική πειθαρχία, βαριές κυρώσεις και συμμετοχή των ιδιωτών σε μελλοντικό «κούρεμα» κρατικών ομολόγων. Τρεις απαιτήσεις που στριμώχνουν τη χώρα μας -και όσες βρίσκονται σε αντίστοιχη κατάσταση- στο καναβάτσο.
Ο πρωθυπουργός θα ζητήσει από τους ομολόγους του:
Να δώσουν ξανά λόγο στους πολίτες να στηρίζουν την Ένωση.
Να μη χαθεί το κεκτημένο της Ευρώπης που την έκανε να ξεχωρίζει στο μεταπολεμικό και μεταψυχροπολεμικό κόσμο.
Να βρει ξανά το βηματισμό που φαίνεται να έχασε μετά τη διεύρυνση του 2003.
Ξέρει πως θα έχει δίπλα του τον Ζ. Κλ. Γιούνκερ, αλλά και τον Μ. Μπαρόζο, ο οποίος αντιλήφθηκε πως θα πρέπει να υπερασπιστεί το ευρωπαϊκό οικοδόμημα. Το πρόβλημα είναι ότι φαίνεται πως η Α. Μέρκελ κατάφερε να τραβήξει στις θέσεις της τον Ν. Σαρκοζί. Όπως, όμως, συμβαίνει στις Συνόδους Κορυφής, κανείς δεν μπορεί να προβλέψει τους ελιγμούς που θα γίνουν, καθώς οι παρασκηνιακές διαβουλεύσεις συνεχίζονται.
Ιταλία
Παρά τα προβλήματα που αντιμετωπίζει στην Ιταλία, η στάση που θα κρατήσει ο Σ. Μπερλουσκόνι μπορεί να αποδειχθεί πολύ χρήσιμη στο μπλοκ των χωρών του νότου. Ο Ιταλός πρωθυπουργός ηγείται μιας οικονομίας με μεγάλα ελλείμματα και πολλοί θεωρούν ότι η χώρα του είναι ο επόμενος μεγάλος ασθενής της Ένωσης, ύστερα ίσως από την Ισπανία. Πριν από τη Σύνοδο Κορυφής ο Γ. Παπανδρέου θα επιδιώξει συνάντηση με τον Ζ. Κλ. Τρισέ, ώστε να γνωρίζει και τα τελευταία νέα από την ΕΚΤ.
ΠΗΓΗ: Ημερησία
Ψηφίστηκε το πολυνομοσχέδιο
Μέσα σε ηλεκτρισμένη πολιτική ατμόσφαιρα, με προσωπικές αντεγκλήσεις, δυσοίωνες προβλέψεις, καμία διάθεση συναίνεσης από τα κόμματα και μια διαγραφή -του Β. Παπαχρήστου από το ΠΑΣΟΚ, που καταψήφισε- ψηφίστηκε χθες το επίμαχο πολυνομοσχέδιο που, μεταξύ άλλων, αλλάζει οριστικά τις εργασιακές σχέσεις.
Για πρώτη φορά, δύο από τα κόμματα της ελάσσονος αντιπολίτευσης (ΛΑΟΣ και ΣΥΡΙΖΑ) έθεσαν θέμα απομάκρυνσης της κυβέρνησης, την ίδια ώρα που το ΚΚΕ προεξοφλούσε τη πτώχευση της χώρας.
Μέσα σ' αυτό το κλίμα, ο Γ. Παπακωνσταντίνου και η Λούκα Κατσέλη προσπάθησαν να πείσουν τους βουλευτές για την αναγκαιότητα των μέτρων που θεσμοθετεί η κυβέρνηση, δηλώνοντας αποφασισμένοι να προχωρήσουν αδιαφορώντας για το πολιτικό κόστος.
Η ΝΔ, συνεχίζοντας να πατάει σε δύο βάρκες, αντιτάχτηκε μεν επί της αρχής του νομοσχεδίου, ωστόσο ούτε έθεσε θέμα ονομαστικής ψηφοφορίας (αφήνοντας την πρωτοβουλία στο ΚΚΕ και το ΛΑΟΣ) κι επιπλέον υπερψήφισε δέκα από τα 18 άρθρα, ανάμεσα στα οποία και εκείνο που αφορά στην περικοπή των μισθών στις ΔΕΚΟ.
Το νομοσχέδιο ψηφίστηκε επί της αρχής με 156 «ναι» έναντι 130 «όχι», ενώ τις πρώτες πρωινές ώρες διεξήχθησαν ονομαστικές ψηφοφορίες επί των άρθρων.
Ο υπουργός Οικονομικών, ο οποίος βρέθηκε στο μάτι του κυκλώνα, υπεραμύνθηκε της αναγκαιότητας των μέτρων, θυμίζοντας την κατάσταση στην οποία βρέθηκε η χώρα: «Κληθήκαμε να διαχειριστούμε τη χρεοκοπία της χώρας. Μήπως χρειάζεται να θυμηθούμε τι θα γινόταν αν δεν υπογράφαμε τη δανειακή σύμβαση;» διερωτήθηκε. Ο Γ. Παπακωνσταντίνου εξαπέλυσε επίθεση κατά των συνδικαλιστών, λέγοντας πως «οι εργαζόμενοι δεν χρειάζονται εύκολους εργατοπατέρες».
Στη... γραμμή Παπακωνσταντίνου κινήθηκε και η υπουργός Εργασίας, η οποία καταλόγισε στα κόμματα της αντιπολίτευσης «ανακρίβειες, αντιφάσεις και κινδυνολογία», λέγοντας πως πρωταρχικός στόχος της κυβέρνησης είναι η διασφάλιση της διαπραγματευτικής δύναμης των εργαζομένων. Αίσθηση προκάλεσε η αναφορά της Αλ. Παπαρήγα στο ενδεχόμενο πτώχευσης: «Βρισκόμαστε στις παραμονές αναγνωρισμένης χρεοκοπίας της Ελλάδας, αύριο μπορεί να δεσμευτούν οι καταθέσεις. Η Ελλάδα θα πτωχεύσει και θα χρεοκοπήσει με πολιτικούς και οικονομικούς όρους».
Ο Γ. Καρατζαφέρης κάλεσε την κυβέρνηση ν’ αλλάξει πολιτική ή να εγκαταλείψει την εξουσία, εκτιμώντας ότι το μνημόνιο εξελίσσεται σε «μνημόσυνο της πατρίδας». «Επικίνδυνη» θεωρεί ο Αλ. Τσίπρας την παραμονή της κυβέρνησης στην εξουσία, την οποία κατηγόρησε ότι θεσμοθετεί τη ζούγκλα στις εργασιακές σχέσεις.
Την αντίθεσή της εξέφρασε η Ντόρα Μπακογιάννη, που επέκρινε την κυβέρνηση ότι «στα λόγια επιθυμεί τη συναίνεση, αλλά αρνείται την εθνική συνεννόηση», ενώ ο Φ. Κουβέλης έκανε λόγο για «βαρύτατο χτύπημα στην καρδιά του κοινωνικού κράτους».
Από τους τρεις ανεξάρτητους πρώην βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, η Σ. Σακοράφα γνωστοποίησε πως αρνείται να δεχθεί πρακτικές «κατοχικού Κοινοβουλίου» και αποχώρησε από τη συζήτηση. Οι Γ. Δημαράς και Β. Οικονόμου καταψήφισαν. Διαφορετική στάση επέλεξε να τηρήσει ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Οδ. Βουδούρης. Απείχε της συζήτησης, διαμαρτυρόμενος για τη διαδικασία του κατεπείγοντος, αλλά προσήλθε και υπερψήφισε.
ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ
Αποσύρθηκε η ρύθμιση για διαγραφή οφειλών στο Δημόσιο
Σε υπαναχώρηση μετά τις αντιδράσεις βουλευτών του ΠΑΣΟΚ και την καθοριστική παρέμβαση του προέδρου της Βουλής, οδηγήθηκε ο υπουργός Οικονομικών Γ. Παπακωνσταντίνου, ο οποίος απέσυρε τη ρύθμιση (άρθρο 7) του πολυνομοσχεδίου για τη διαγραφή οφειλών προς το δημόσιο που έχουν χαρακτηριστεί ως ανεπίδεκτες είσπραξης και υπολογίζονται σε περίπου 24 δισ. ευρώ.
Σύμφωνα με πληροφορίες, πριν από την απόσυρση της επίμαχης ρύθμισης, υπήρξε έντονο παρασκήνιο. Καταλυτικός για την παραπάνω εξέλιξη ήταν ο ρόλος του προέδρου της Βουλής Φ. Πετσάλνικου, που αντελήφθη το κλίμα των αντιδράσεων που υπήρχε στην Κ.Ο. του ΠΑΣΟΚ τα τελευταία δύο 24ωρα. Μάλιστα, πήρε την πρωτοβουλία να επικοινωνήσει με κορυφαίο στέλεχος της κυβέρνησης και τον συμβούλευσε να αποσυρθεί η διάταξη, ώστε να εκτονωθεί η κατάσταση, πράγμα που τελικά έγινε.
Σημειώνεται ότι επιφυλάξεις για το περιεχόμενο της ρύθμισης είχε διατυπώσει η πρόεδρος της Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων Βάσω Παπανδρέου, ενώ πολλοί κυβερνητικοί βουλευτές είχαν διαμηνύσει τις αντιρρήσεις τους στην προωθούμενη νομοθετική παρέμβαση. Οι πληροφορίες αναφέρουν πως 20 βουλευτές του ΠΑΣΟΚ επισκέφθηκαν τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο Χρ. Πρωτόπαπα, απειλώντας ακόμη και με καταψήφιση, ενώ το θέμα έφτασε μέχρι τον πρωθυπουργό.
Τα νέα δεδομένα αντέστρεψαν το αρνητικό κλίμα στην Κ.Ο. του ΠΑΣΟΚ, κάτι που αποτυπώθηκε με τον πιο εμφατικό τρόπο στο θερμό χειροκρότημα των κυβερνητικών βουλευτών, όταν ο Γ. Παπακωνσταντίνου ανακοίνωσε την απόσυρση της επίμαχης διάταξης για λόγους διαφάνειας -όπως είπε- και ανακοίνωσε ότι θα την επαναφέρει σε επόμενο νομοσχέδιο, αφού προηγουμένως δημοσιοποιήσει τη λίστα με τους οφειλέτες. Πλέον, το υπουργείο Οικονομικών εξετάζει τη δημιουργία μηχανισμού διαγραφής οφειλών, τον οποίο δεν διαθέτει σήμερα η χώρα μας και υπάρχει σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Ο Γ. Παπακωνσταντίνου έκανε γνωστό ότι συζήτησε το θέμα με τον πρόεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, το οποίο θα έχει πλέον την ευθύνη για τη διαγραφή των οφειλών και όχι ο υπουργός Οικονομικών, όπως ισχύει μέχρι σήμερα.
ΠΗΓΗ: Έθνος
Οδηγός επιβίωσης με το νέο εργασιακό
Δώδεκα ανατροπές στις εργασιακές σχέσεις, που οδηγούν σε μείωση μισθών, περικοπή αποζημιώσεων και επέκταση των ευέλικτων μορφών απασχόλησης, πρόκειται να τεθούν σε ισχύ.
Με τις νέες ρυθμίσεις επιτρέπεται η υπογραφή επιχειρησιακών συμβάσεων εργασίας που θα «σπάνε» τις κλαδικές συμβάσεις και θα οδηγούν σε μείωση των καταβαλλόμενων αποδοχών. Ουσιαστικά ανοίγει ο δρόμος για μείωση μισθών έως και 26% και είναι ορατός ο κίνδυνος οι αποδοχές χιλιάδων εργαζομένων να υποχωρήσουν στα επίπεδα της εθνικής συλλογικής σύμβασης.
Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, θέμα υπογραφής επιχειρησιακών συμβάσεων θα τεθεί στους κλάδους του εμπορίου, του τουρισμού και των τραπεζών, ωστόσο οι συνδικαλιστές δηλώνουν πως δεν πρόκειται να συναινέσουν σε μια τέτοια εξέλιξη.
Πιέσεις
Στο μεταξύ, το «παράθυρο» που ανοίγει για το σπάσιμο των κλαδικών συμβάσεων εργασίας εκτιμάται πως θα δώσει την ευκαιρία σε ορισμένους εργοδότες να πιέσουν ακόμα και για ατομικές συμφωνίες.
Το φαινόμενο είναι εντονότερο στο εμπόριο και στον τουρισμό, όπου το ποσοστό των εργαζομένων που δέχεται πιέσεις για ατομικές συμβάσεις κυμαίνεται από 20% έως 40%.
Αναλυτικά οι αλλαγές στο καθεστώς των συλλογικών συμβάσεων έχουν ως εξής:
1 Επιτρέπεται η υπογραφή «ειδικών επιχειρησιακών συλλογικών συμβάσεων», οι οποίες θα υπερισχύουν των κλαδικών συμβάσεων χωρίς περιορισμούς.
2 Το ποσοστό της μείωσης των μισθών θα αποφασίζεται στη διαπραγμάτευση και θα διαφοροποιείται ανά επιχείρηση. Αυτό στην πράξη σημαίνει πως θα υπάρχουν μισθοί? πολλών ταχυτήτων σε κάθε κλάδο, αφού η κάθε επιχειρησιακή σύμβαση θα έχει τους δικούς της όρους. Εκτιμάται πως οι μειώσεις των μισθών -μέσα από την υπογραφή των νέων συμβάσεων- θα φτάσουν έως και το 26%.
3 Ο κατώτερος μισθός που προβλέπεται στην εθνική συλλογική σύμβαση ασφαλείας και σήμερα διαμορφώνεται στα 740 ευρώ δεν μπορεί να σπάσει.
4 Εκτός από τους μισθούς, οι νέες επιχειρησιακές συμβάσεις θα ρυθμίζουν και τις εργασιακές σχέσεις.  Συγκεκριμένα, θα καθορίζουν τον αριθμό των θέσεων εργασίας, τους όρους και τις προϋποθέσεις μερικής απασχόλησης, εκ περιτροπής εργασίας και διαθεσιμότητας, καθώς και κάθε άλλο όρο εφαρμογής.
ΔΕΝ ΑΠΟΣΑΦΗΝΙΖΟΝΤΑΙ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ
«Γκρίζες ζώνες» για τις νέες συμβάσεις
Δεν προσδιορίζονται συγκεκριμένα κριτήρια για την υπαγωγή μίας επιχείρησης στη ρύθμιση για τις νέες συλλογικές συμβάσεις εργασίας. «Γκρι» σημεία υπάρχουν και στο ποσόν της αποζημίωσης σε περίπτωση απόλυσης ενός εργαζομένου μετά την υπογραφή της επιχειρησιακής σύμβασης.
Συγκεκριμένα προβλέπονται οι εξής αλλαγές στο καθεστώς των συλλογικών συμβάσεων εργασίας:
5 Δεν αποσαφηνίζονται τα κριτήρια για την υπαγωγή μιας επιχείρησης στη συγκεκριμένη ρύθμιση. Το μόνο που προβλέπεται είναι πως τα εμπλεκόμενα μέρη υποβάλλουν από κοινού αιτιολογική έκθεση προς το Συμβούλιο Κοινωνικού Ελέγχου Επιθεώρησης Εργασίας.
6 Ο τρόπος υπολογισμού της αποζημίωσης λόγω απόλυσης δεν έχει αποσαφηνιστεί πλήρως. Συγκεκριμένα, σε περίπτωση παραβίασης των όρων η επιχειρησιακή σύμβαση είναι άκυρη και η αποζημίωση υπολογίζεται με βάση τις αποδοχές της κλαδικής σύμβασης εργασίας. Ωστόσο φαίνεται πως σε όσες περιπτώσεις δεν υπάρχει ρήτρα στην επιχειρησιακή σύμβαση που να απαγορεύει τις απολύσεις, η αποζημίωση θα υπολογίζεται με βάση τον νέο μισθό. Αυτό στην πράξη σημαίνει πως η αποζημίωση θα είναι «πετσοκομμένη».
7 Τη διαπραγμάτευση στις μεγάλες επιχειρήσεις θα την αναλάβουν τα σωματεία (όπου αυτά υπάρχουν). Στις επιχειρήσεις με λιγότερους από 50 εργαζομένους τον ρόλο αυτόν μπορεί να αναλάβει το αντίστοιχο κλαδικό σωματείο. Πάντως, σε όσες περιπτώσεις δεν υπάρχει συμφωνία του εργοδότη και του σωματείου δεν θα μπορεί να εφαρμόζεται επιχειρησιακή σύμβαση εργασίας. Τη διάταξη αυτή θέλουν να «αξιοποιήσουν» τα συνδικάτα, ώστε να? μπλοκάρουν το σπάσιμο των κλαδικών συλλογικών συμβάσεων και να εμποδίσουν τη μείωση των μισθών.
«Αγγίζουν» κυρίως τους νέους
Οι ρυθμίσεις στις ευέλικτες μορφές απασχόλησης
Απολύσεις χωρίς αποζημίωση για τη δοκιμαστική περίοδο 12 μηνών. Στους 36 μήνες επεκτείνεται η «ενοικίαση» προσωπικού. Επανακαθορίζεται ο τρόπος υπολογισμού των αμοιβών στη μερική απασχόληση
Μεγαλύτερη θα είναι η ευελιξία στην αγορά εργασίας, με τις ανατροπές να αγγίζουν κατά κύριο λόγο τους νεοπροσληφθέντες, τους μερικώς απασχολούμενους, αλλά και τους «ενοικιαζόμενους» εργαζομένους.
Αναλυτικά οι κυριότερες αλλαγές στις εργασιακές σχέσεις είναι οι εξής:
8 Χωρίς αποζημίωση θα απολύονται όσοι προσλαμβάνονται για «δοκιμαστική περίοδο εργασίας» 12 μηνών. Στην περίπτωση αυτή η σύμβαση εργασίας μπορεί να καταγγελθεί χωρίς προειδοποίηση και χωρίς αποζημίωση απόλυσης, εκτός κι αν έχει συμφωνηθεί από τα συμβαλλόμενα μέρη κάτι άλλο.
9 Η αποζημίωση απόλυσης για όσους απασχολούνται από 12 έως 24 μήνες πέφτει στον έναν μήνα (από δύο που ήταν μέχρι σήμερα). Είναι η δεύτερη παρέμβαση μέσα σε λίγους μήνες στο καθεστώς των αποζημιώσεων, καθώς το καλοκαίρι με νόμο μειώθηκε το καταβαλλόμενο ποσό σε περίπτωση προειδοποίησης.
Μερική απασχόληση
10 Ο τρόπος υπολογισμού της αμοιβής όσων εργάζονται με μερική απασχόληση επανακαθορίζεται. Συγκεκριμένα η αμοιβή τους, συμπεριλαμβανομένης της αμοιβής από τυχόν πρόσθετη εργασία, πέρα από αυτήν που έχει συμφωνηθεί, θα είναι ανάλογη με την αμοιβή του συγκρίσιμου εργαζομένου (δηλαδή του εργαζομένου πλήρους απασχόλησης σε ανάλογη θέση εργασίας), χωρίς προσαυξήσεις.
11 Ο χρόνος της διαθεσιμότητας των εργαζομένων στις επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν σοβαρά οικονομικά προβλήματα επεκτείνεται από τους 6 στους 9 μήνες.
12 Η διάρκεια της απασχόλησης εργαζομένων σε έμμεσο εργοδότη (με τυχόν παρατάσεις) καθορίζεται στους 36 μήνες από τους 18 μήνες που είναι σήμερα (πρόκειται για τις περιπτώσεις της «ενοικίασης» προσωπικού). Ωστόσο, μετά την πάροδο των 36 μηνών ο εργαζόμενος θεωρείται ότι έχει σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου με τον έμμεσο εργοδότη.
Προστασία
Τις τελευταίες εξελίξεις στις εργασιακές σχέσεις σχολιάζει με δηλώσεις του στο «Εθνος» ο γραμματέας Τύπου και δημοσίων σχέσεων της ΓΣΕΕ Στάθης Ανέστης.
Οπως χαρακτηριστικά σημειώνει «η ελληνική αγορά εργασίας είναι πλήρως απελευθερωμένη και άναρχη. Αυτό που επιβάλλεται στις σημερινές συνθήκες είναι η ενίσχυση και η προστασία των εργασιακών δικαιωμάτων και όχι η πλήρης και απροκάλυπτη ισοπέδωσή τους. Οι εργαζόμενοι θα ακυρώσουν στην πράξη αυτές τις σκληρές και νεοφιλελεύθερες συνταγές».
ΟΜΕΔ
Πότε προβλέπεται η προσφυγή για εργοδότες και συνδικάτα
Αλλαγές υπάρχουν και στον Οργανισμό Μεσολάβησης και Διαιτησίας (ΟΜΕΔ), στον οποίο μπορούν να προσφεύγουν εργοδότες και συνδικάτα σε περίπτωση που δεν υπάρχει συμφωνία για την υπογραφή συλλογικής σύμβασης εργασίας. Συγκεκριμένα:
Η μεσολάβηση και η διαιτησία θα λαμβάνει υπόψη την οικονομική κατάσταση και την εξέλιξη της ανταγωνιστικότητας της παραγωγικής δραστηριότητας, στην οποία αναφέρεται η συλλογική διαφορά.
Η προσφυγή στη διαιτησία μπορεί να γίνεται σε οποιοδήποτε στάδιο των διαπραγματεύσεων με κοινή συμφωνία των μερών ή μονομερώς σε συγκεκριμένες περιπτώσεις.
Η προσφυγή στη διαιτησία περιορίζεται στον καθορισμό βασικού ημερομισθίου ή μισθού. Για τα λοιπά θέματα μπορεί να συνεχιστεί οποτεδήποτε η συλλογική διαπραγμάτευση προκειμένου να συναφθεί συλλογική σύμβαση εργασίας.
Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΜΕΔ από 11μελές γίνεται 7μελές. Θα μετέχουν έξι εκπρόσωποι των κοινωνικών εταίρων και ένας πρόεδρος κοινής αποδοχής. Ολες οι αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου λαμβάνονται με την ομόφωνη απόφαση και των 7 μελών του.
ΠΗΓΗ: Έθνος
Οι φόροι για πρώτη κατοικίαforos_a_katoikias
Τα πάνω κάτω στις φοροαπαλλαγές πρώτης κατοικίας και τους φόρους µεταβιβάσεων γονικών παροχών, κληρονοµιών και δωρεών έχει φέρει ο τελευταίος φορολογικός νόµος του περασµένου Απριλίου. Ο νόµος καταργεί το κριτήριο των τετραγωνικών και συναρτά τις απαλλαγές φόρου από την αντικειµενική αξία του ακινήτου και την οικογενειακή κατάσταση του φορολογουµένου. Το υπουργείο Οικονοµικών προχώρησε στην έκδοση ενός πρακτικού οδηγού µε όλες τις αλλαγές στη φορολογία κεφαλαίου, τις οποίες κωδικοποιούν σήµερα τα «ΝΕΑ».
Οσον αφορά την πρώτη κατοικία, η βασικότερη αλλαγή αφορά την κατάργηση της χορήγησης τηςαπαλλαγής για αγορά κατοικίας µεεµβαδόν έως 200 τ.µ. ήοικοπέδου στοοποίο αντιστοιχεί κατοικία µε εµβαδόν έως 200 τ.µ. ανεξάρτητα από την αξία τους και παρέχεται απαλλαγή που συνδέεται µε την οικογενειακή κατάσταση του δικαιούχου και το είδος του αγοραζόµενου ακινήτου.
Αγορά πρώτης κατοικίας
Ετσι, η απαλλαγή παρέχεται για αγορά κατοικίας:
1. Από άγαµο µέχρι ποσού αξίας 200.000 ευρώ.
2. Από άγαµο που παρουσιάζει αναπηρία τουλάχιστον67% από διανοητική καθυστέρηση ή φυσική αναπηρίαµέχρι ποσού αξίας 250.000 ευρώ.
3. Από έγγαµοµέχριποσούαξίας 250.000 ευρώ.
4. Από έγγαµο που παρουσιάζει αναπηρία τουλάχιστον67% από διανοητική καθυστέρηση ήφυσική αναπηρίαµέχρι ποσού αξίας 275.000 ευρώ. Το ποσό αυτό προσαυξάνεται κατά 25.000 ευρώ για καθένα από τα δύο πρώτα τέκνα αυτού και κατά 30.000 ευρώ για το τρίτο και καθένα από τα επόµενα τέκνα του. Για αγορά οικοπέδου
Προκειµένου για αγορά οικοπέδου, η απαλλαγή είναι 50.000 ευρώ για τον άγαµο και 100.000 ευρώ για τον έγγαµο. Το ποσόαυτό προσαυξάνεταικατά 10.000 ευρώ για καθένα από τα δύο πρώτα τέκνα αυτού και κατά 15.000 ευρώ για το τρίτο και καθένα από τα επόµενα τέκνα του.
Αν η αξία του ακινήτου υπερβαίνει τα παραπάνω αφορολόγηταόρια, η απαλλαγή χορηγείται µέχρι του αντίστοιχου αφορολόγητου ποσού και για την επιπλέον αξία οφείλεται φόρος µεταβίβασης ακινήτων µε συντελεστή 10%.
Σε περίπτωση αγοράςκατοικίας, στο ποσό της απαλλαγής περιλαµβάνεται και ηαξία µιας θέσης στάθµευσης και ενός αποθηκευτικού χώρου για επιφάνεια εκάστου έως 20 τ.µ., εφόσον βρίσκονται στοίδιο ακίνητο και αποκτώνται ταυτόχρονα µε το ίδιο συµβόλαιο αγοράς.
Οι αλλαγές αυτές εφαρµόζονται σε αγορές πρώτηςκατοικίας, ηφορολογική υποχρέωση των οποίων γεννιέται από τις 23-4-2010 καιµετά.
Η απαλλαγή απότον φόρο µεταβίβασης για αγορά κατοικίαςή οικοπέδου παρέχεται µια φορά.
Απαλλαγή παρέχεται και για κάθε νέα αγορά ακινήτου, εφόσον:
n τα ακίνητα που έχει στην κυριότητά του κατά τον χρόνο της νέας αγοράς ο αγοραστής, ο σύζυγος ή τα ανήλικα τέκνα τους δεν πληρούν τις στεγαστικές ανάγκες της οικογένειάς τους και n ο αγοραστής υποβάλλει την οικεία δήλωση και καταβάλλει εφάπαξ τον φόρο που αναλογεί στηναξία του ακινήτου που έτυχε της απαλλαγής.
Ως αξία του ακινήτου λαµβάνεται η αξία που έχει αυτό κατά τον χρόνο της νέας απαλλαγής.
Για κληρονaforolofhta_oria_gonikwn_paroxvnοµιές, δωρεές
Οσον αφορά τηφορολογία κληρονοµιών -δωρεών καιγονικών παροχών, οι προϋποθέσεις απαλλαγής από τον φόρο γιατην απόκτηση της πρώτης κατοικίας είναι:
n Ο κληρονόµος (σύζυγος ή τέκνο του κληρονοµουµένου) ή το ενήλικο τέκνο που αποκτά τη γονική παροχή ή ο σύζυγος αυτού ήτα ανήλικα τέκνα τους να µην έχουν δικαίωµα πλήρους κυριότητας ή επικαρπίας ή οίκησηςσε άλλη κατοικία ή ιδανικό µερίδιο κατοικίας που πληροί τις στεγαστικές ανάγκες της οικογένειας ή δικαίωµα πλήρους κυριότητας επί οικοπέδου οικοδοµήσιµου ή επί ιδανικού µεριδίου οικοπέδου, στα οποία αντιστοιχείεµβαδόν κτίσµατος που πληροί τις στεγαστικές τους ανάγκες και βρίσκονται σε δήµοή κοινότητα µε πληθυσµό άνω των3.000 κατοίκων. Οι στεγαστικές ανάγκεςθεωρείται ότι καλύπτονται αν το συνολικό εµβαδόν τωνανωτέρω ακινήτων (και των λοιπών αντίστοιχων κληρονοµιαίων ακινήτων) είναι 70 τ.µ., προσαυξανόµενα κατά 20 τ.µ. για καθένα από τα δύο πρώτα τέκνα και κατά25 τ.µ. για το τρίτο και καθένα από τα επόµενα τέκνα του δικαιούχου.
n Τα αφορολόγητα ποσά για την απόκτηση πρώτηςκατοικίας λόγω θανάτου ή γονικής παροχής είναι τα ίδια µε αυτά της αγοράς πρώτης κατοικίας. Κατάταλοιπά στηφορολογία κληρονοµιών, δωρεών και γονικών παροχών επιβάλλονται συντελεστές που κυµαίνονται από1% έως και10% για συγγενείς πρώτου βαθµού και φτάνουν έως και το 40% για συγγενείς εξ αγχιστείας (βλέπε κλίµακες). Μετά τις26-1-2010, ότανο κληρονόµοςείναι σύζυγος ή ανήλικο τέκνοτου κληρονοµουµένου απαλλάσσεται από τονφόρο κληρονοµιάς, µε αξία κληρονοµιαίας περιουσίας µέχρι 400.000
ευρώ για κάθε κληρονόµο (µε αντίστοιχο περιορισµό των κλιµακίων υπολογισµού του φόρου της κλίµακας της πρώτης κατηγορίας για συγγενείς πρώτου βαθµού). Πώς φορολογούνται οι µεταβιβάσεις
ΜΕ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ 8% έως 10% υπολογίζεται ο φόρος µεταβίβασης ακινήτου σε συνάρτηση µε την αξία του. Συγκεκριµένα για µεταβιβάσεις ακινήτων, η φορολογική υποχρέωση των οποίων γεννιέται µετά τις 23 Απριλίου 2010, επιβάλλεται φόρος 8% για τα πρώτα 20.000 ευρώ αξίας του ακινήτου και 10% για το άνω του ποσού αυτού τµήµα της, ανεξάρτητα από την ύπαρξη ή µη Πυροσβεστικής Υπηρεσίας στην περιοχή.
Στο ποσό του κύριου φόρου επιβάλλεται και φόρος υπέρ δήµων και κοινοτήτων 3%.
Για παράδειγµα, έστω ότι ο Α αγοράζει οικόπεδο αξίας 8.800 ευρώ. Ο αναλογών φόρος µεταβίβασης θα υπολογιστεί µε συντελεστή 8%. Εστω ότι ο Β αγοράζει οικόπεδο αξίας 22.000 ευρώ. Ο αναλογών φόρος θα υπολογιστεί για το µέχρι των 20.000 ευρώ τµήµα της αγοραίας αξίας µε συντελεστή 8%, για το άνω δε των 2.000 ευρώ τµήµα µε συντελεστή 10%.
Ποιους χτυπά ο νέος Φόρος Ακίνητης Περιουσίας Με συντελεστές από 0,1% για ακίνητη περιουσία άνω των 400.000
ευρώ που φτάνουν έως και το 1% προκειµένου για ακίνητη περιουσία φορολογητέας αξίας άνω των800.000 ευρώ, επιβάλλεται από την 1η Ιανουαρίου 2010 ο Φόρος Ακίνητης Περιουσίας σε αντικατάσταση του Ενιαίου Τέλους Ακινήτων.
Υποκείµενα στον φόρο είναι όλα τα φυσικά και νοµικά πρόσωπα ανεξάρτητα από την ιθαγένεια, κατοικία ή την έδρα τους πουέχουν την 1η Ιανουαρίου το δικαίωµα τηςπλήρους ή ψιλής κυριότητας ή επικαρπίας επίακινήτων καθώς και το δικαίωµα αποκλειστικής χρήσης θέσεων στάθµευσης, βοηθητικών χώρων και κολυµβητικών δεξαµενών που βρίσκονται σε κοινόκτητο τµήµα υπογείου, πιλοτής, δώµατος ή ακάλυπτου χώρου οικοδοµής.
fap1. Πότε υποβάλλεται η δήλωση;
Η δήλωση φόρου ακίνητης περιουσίας νοµικών προσώπων υποβάλλεται µέχρι και την 15η Μαΐου του οικείου έτους, ανάλογα µε το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ, µε αρχή το 1 και ολοκληρώνεται σε 10 εργάσιµες ηµέρες. Τα φυσικά πρόσωπα δεν υποβάλλουν δήλωση φόρου ακίνητης περιουσίας. Για την επιβολή φόρου ακίνητης περιουσίας των φυσικών προσώπων έτους 2010 λαµβάνονται υπόψη οι δηλώσεις στοιχείων ακινήτων (Ε9) ετών 2005 έως και 2009 οι οποίες περιλαµβάνουν το σύνολο της ακίνητης περιουσίας καθώς και τις µεταβολές της οικογενειακής και περιουσιακής κατάστασης, όπως ισχύουν την 1η Ιανουαρίου 2010.
2. Πώς καταβάλλεται ο φόρος;
Για τα φυσικά πρόσωπα ο φόρος που αναλογεί καταβάλλεται σε τρεις ίσες δόσεις, από τις οποίες η πρώτη καταβάλλεται µέχρι την τελευταία εργάσιµη για τις δηµόσιες υπηρεσίες ηµέρα του επόµενου µήνα από τη βεβαίωση του φόρουκαι η καθεµία από τις επόµενες την τελευταία εργάσιµη για τις δηµόσιες υπηρεσίες ηµέρα του τρίτου και πέµπτου µήνα αντίστοιχα από τη βεβαίωση του τέλους. Αν ο φόρος βεβαιώνεται τους µήνες Αύγουστο και Σεπτέµβριο του οικείου έτους, τότε καταβάλλεται σε δύο ίσες δόσεις και αν βεβαιώνεται τον µήνα Οκτώβριο και έπειτα καταβάλλεται εφάπαξ. Αν το συνολικό ποσό της οφειλής είναι µέχρι διακόσια πενήντα (250) ευρώ αθροιστικά λαµβανόµενο, για όλους τους υπόχρεους τούτο θα καταβληθεί µέχρι την τελευταία εργάσιµη για τις δηµόσιες υπηρεσίες ηµέρα του επόµενου µήνα από τη βεβαίωση του φόρου.
Για τα νοµικά πρόσωπα ο φόρος που αναλογεί καταβάλλεται σε τρεις ίσες διµηνιαίες δόσεις από τις οποίες η πρώτη µε την υποβολή της εµπρόθεσµης δήλωσης οι δε υπόλοιπες την τελευταία εργάσιµη για τις δηµόσιεςυπηρεσίες ηµέρα των διµήνων που ακολουθούν.
3. Υπάρχει αφορολόγητοόριο για τα νοµικά πρόσωπα;
Οχι, σε φόρο υποβάλλεται η συνολική αξία της περιουσίας. 4. Με τι συντελεστή φορολογείται η αξία των ακινήτων των νοµικών πρόσωπων;
Η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας των νοµικώνπροσώπων φορολογείται µε συντελεστή 6‰. Τα ιδιοχρησιµοποιούµενα για την παραγωγή ή την άσκηση εµπορικής δραστηριότητας, κτίσµατα των νοµικών προσώπων φορολογούνται µε συντελεστή 1‰.
5. Με τι συντελεστή φορολογείται η αξία των ακινήτων των νοµικών πρόσωπων µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα;
Τα νοµικά πρόσωπα µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που επιδιώκουν σκοπούς κοινωφελείς, θρησκευτικούς, φιλανθρωπικούς και εκπαιδευτικούς, φορολογούνται µε συντελεστή 3‰. Τα ιδιοχρησιµοποιούµενα των νοµικώνπροσώπων µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορολογούνται µε συντελεστή 1‰.
6. Είναι απαραίτητη η καταβολή του 1/3 του φόρου που προέκυψε κατά την υποβολή της δήλωσης ακίνητης περιουσίας των νοµικών προσώπων;
Ναι. Η δήλωση φόρου ακίνητης περιουσίας θεωρείται απαράδεκτη και συνεπώς µη υποβληθείσα και δεν παράγει έννοµα αποτελέσµατα, εφόσον µε την υποβολή της δεν καταβλήθηκε η πρώτη δόση, δηλαδή το 1/3 του αναλογούντος φόρου.
7. Παρέχεται έκπτωση σε περίπτωση
ολοσχερούς εξόφλησης του αναλογούντος φόρου;
Οχι, στον νόµο δενπροβλέπεται έκπτωση σε περίπτωση εφάπαξ καταβολής.
8. Ποιοι πρόσθετοιφόροι επιβάλλονται για τα φυσικά και νοµικά πρόσωπα που παραβαίνουντις υποχρεώσεις τους;
Οταν η δήλωση υποβληθεί εκπρόθεσµα επιβάλλεται πρόσθετος φόρος πουορίζεται σε ποσοστό 1% επί του φόρου που οφείλεται για κάθε µήνα καθυστέρησης και µέχρι 100%. Οταν υποβληθεί ανακριβής δήλωση, επιβάλλεται στον υπόχρεο πρόσθετος φόρος που ορίζεται σε ποσοστό 2% επί του φόρου την πληρωµή του οποίου θα απέφευγε ο υπόχρεος, για κάθε µήνα καθυστέρησης και µέχρι 200%. Οταν δεν υποβληθεί καθόλου δήλωση, επιβάλλεται πρόσθετος φόρος που ορίζεται σε ποσοστό 2,5% επί του φόρου την πληρωµή του οποίου θα απέφευγε ο υπόχρεος λόγω µη υποβολής της δήλωσης για κάθε µήνα καθυστέρησης και µέχρι 200%.
Τέλος, επιβάλλεται πρόστιµο από 117 ευρώ έως 1.170 ευρώ στους υπόχρεους σε υποβολή δήλωσης, σε περιπτώσεις που δεν προκύπτει ποσό φόρου για καταβολή. Ειδικά για τα φυσικά πρόσωπαδεν επιβάλλεται το αυτοτελές πρόστιµο της προηγούµενης παραγράφου όταν δεν προκύπτει διαφορά φόρου για καταβολήεφόσον έχει ήδη επιβληθείαυτοτελές πρόστιµο για τη δήλωση στοιχείων ακινήτων.
ΠΗΓΗ: Τα Νέα
Φοροκαπέλο λόγω ρύπων για Ι.Χ.
afxiseis_ix_euro_4Τσουχτερές αυξήσεις από 1ης Ιανουαρίου στις τιµές των αυτοκινήτων προδιαγραφών Euro 4 εξαιτίας της υψηλότερης κλιµάκωσης του Ειδικού Τέλους Ταξινόµησης. Πάντως οι εισαγωγείς ευελπιστούν σε παράταση ενός έτους για τα συγκεκριµένα µοντέλα.
Τα πάνω κάτω για αρκετά αυτοκίνητα που κυκλοφορούν στην ελληνική αγορά ενδέχεται να φέρει η αλλαγή στους συντελεστές του Ειδικού Τέλους Ταξινόµησης (ΕΤΤ) από την 1η Ιανουαρίου του 2011, όπως προβλέπεται από οδηγία της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Πρόκειται για µοντέλα µε προδιαγραφές εκποµπής ρύπων Euro 4, των οποίων οι συντελεστές του Τέλους Ταξινόµησης ήταν µέχρι σήµερα ίδια, όπως για τα µοντέλα Euro 5. Από τις αρχές του επόµενου έτους θα µεταταχθούν τα αυτοκίνητα µε κινητήρες Euro 4 στην κλίµακα που ισχύει για τα µοντέλα παλαιότερης τεχνολογίας Euro 3 και η οποία προβλέπει σηµαντικά υψηλότερους συντελεστές για το ειδικό τέλος ταξινόµησης.
Χαρακτηριστικά αναφέρουµε ότι στα µοντέλα Euro 4 µε κινητήρες έως 900 κ.εκ. θα υπολογίζεται πλέον το Ειδικό Τέλος Ταξινόµησης µε 14% επί της εργοστασιακής αξίας τους αντί 5%, όπως είναι σήµερα. Αντίστοιχα αυξάνονται οι συντελεστές για τα µοντέλα Euro 4 µε κινητήρες 901 έως 1.400 κ.εκ. από 12% σε 27%, για κινητήρες 1.401 έως 1.600 κ.εκ. από 20% σε 45% και στα µοντέλα κυβισµού 1.601 έως 1.800 κ.εκ. από 30% σε 56%. Εξοντωτική είναι η επιβάρυνση για τα µοντέλα Euro 4 µε κινητήρες 1.801 έως 2.000 κ.εκ., καθώς ο συντελεστής για το ΕΤΤ απογειώνεται από 40% σε 83% και στα αυτοκίνητα από 2.001 κ.εκ. και άνω εκτοξεύεται από 50% σε 142%!
Στην πράξηαυτό σηµαίνει ότιένα µέσο 1.400άρι προδιαγραφών Εuro 4 µε λιανική τιµή γύρω στα 16.000 ευρώ θα επιβαρυνθεί µε περίπου 2.000 ευρώ, ενώ ένα 1.600άρι ίδιων προδιαγραφών µε τιµή 20.000 ευρώ θα ακριβύνει κατά 3.500 ευρώ! Εννοείται ότι τα µοντέλα Euro 4 µεγαλύτερου κυβισµού θα περάσουν στα αζήτητα, καθώς η αύξηση της τελικής τιµής τους µπορεί να ξεπεράσει τις 10.000 ευρώ.
Να σηµειώσουµε ότι εδώ και αρκετούς µήνες δεν κατασκευάζονται για τηναγορά της Ε.Ε. µοντέλα προδιαγραφών Euro4, αλλά µόνον Euro 5 και ορισµέναEuro 6, ενώ από την 1η Ιανουαρίου απαγορεύεταιη πώλησή τους σε όλητην ευρωζώνη.Ουσιαστικάλοιπόν πρόκειται για έναν αριθµό αδιάθετων αυτοκινήτων (στοκ) που αναµένεται να εξαντληθεί τους επόµενους µήνες. Σχεδόν όλεςοι εταιρείες διαθέτουν στην γκάµατους αυτοκίνητα προδιαγραφών Euro 4, ενδεικτικάαναφέρουµε τα µοντέλα Chevrolet Aveo 1.2, Dacia Logan, Fiat Panda 1.4, Ford Mondeo1.6, Hyundai i20 1.2, Kia Soul 1.6, Mazda3 1.6, Mitsubishi Colt 1.3, Nissan Tiida 1.6, Subaru Impreza 1.5, Suzuki Splash 1.2, Toyota Avensis 1.8 και VW Fox 1.2.
Πιθανή παράταση
Ακριβώς γι’ αυτόντον λόγο θεωρείταιπιθανό να παραταθεί για έναν χρόνο η σηµερινή κλιµάκωση των συντελεστώντου ΕΤΤ και να µην ισχύσουν οι συγκεκριµένες επιβαρύνσεις για τα µοντέλα Euro 4 – είχε συµβεί και στο παρελθόν, όταν άλλαζαν οι νόρµες εκποµπής ρύπων – ώστε να εξαντληθεί το στοκ µε τα µοντέλα παλαιότερων προδιαγραφών.
ΠΗΓΗ: Τα Νέα
Πού θα μειώνονται οι μισθοί και πού θα ισχύουν οι κλαδικές συμβάσεις
Μόνο στις «υγιείς» επιχειρήσεις -σε όσες δεν υπάρχουν συμφωνίες για μειώσεις αποδοχών- θα ισχύουν υποχρεωτικά οι κλαδικές και ομοιο-επαγγελματικές συμβάσεις, που θα υπογράφουν οι οργανώσεις των εργοδοτών και των εργαζομένων. Στην ενδιάμεση αυτή «λύση» καταλήγουν, σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες, οι (συνεχιζόμενες) διαπραγματεύσεις της κυβέρνησης με την τρόικα για την «τύχη» των συλλογικών συμβάσεων εργασίας από το νέο έτος.
Τι προβλέπεται
Με βάση αυτό το δεδομένο, το σχέδιο νόμου που θα παρουσιάσει την Πέμπτη στο Υπουργικό Συμβούλιο η υπουργός Εργασίας Λ. Κατσέλη:
Θα προβλέπει το δικαίωμα του υπουργού Εργασίας να επεκτείνει και στα μη μέλη των οργανώσεων τις συμβάσεις τις οποίες θα υπογράφουν οι οργανώσεις των εργοδοτών και των εργαζομένων που εκπροσωπούν το 51% του κλάδου ή ενός επαγγέλματος. Θα εξαιρούνται, ωστόσο, οι επιχειρήσεις στις οποίες έχουν υπογραφεί επιχειρησιακές συμβάσεις «ειδικών συνθηκών». Αυτό θα αποτρέψει την υπογραφή ατομικών συμβάσεων.
Θα δίνει το σήμα στους εργοδότες και τους εκπροσώπους των εργαζομένων σε επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν οικονομική δυσπραγία να διαπραγματευτούν και να συμφωνήσουν μειώσεις αποδοχών για διάστημα έως και 2 ετών με «αντάλλαγμα» την αποτροπή των ομαδικών απολύσεων.
«Πάτωμα» για τους νέους μισθούς θα είναι, όπως φαίνεται ότι συμφωνείται με την τρόικα, τα όρια των αποδοχών (κατώτατοι μισθοί και ημερομίσθια) της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας. Με την επαναδιατύπωση αυτή θα επιχειρηθεί να «διορθωθεί» ο νόμος για το Μνημόνιο που από τον περασμένο Μάιο ισχύει και δίνει τη δυνατότητα να «σπάει» ακόμη και ο κατώτατος μισθός της ΕΓΣΣΕ (740 ευρώ).
Ανεργία
Το 2011 θα είναι, έτσι, χρονιά μειώσεων μισθών (μέσω επιχειρησιακών συμβάσεων και συμφωνιών) και υψηλής ανεργίας. Οι αποδοχές στις ζημιογόνες επιχειρήσεις υπολογίζεται ότι θα μειωθούν κατά μέσο όρο 20% (η απόκλιση ορισμένων κλαδικών συμβάσεων από τα όρια της ΕΓΣΕΕ ξεπερνούν το 26% και θα μπορούσαν να συμφωνηθούν μειώσεις ακόμη και αυτής της έκτασης). Το 2011 θα είναι χρονιά αύξησης και της ανεργίας όπως προβλέπουν οι διεθνείς οργανισμοί, ο νέος κρατικός προϋπολογισμός και το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ.
Προμήνυμα αποτελεί και έρευνα της Manpower μεταξύ των εργοδοτών και έδειξε ότι ο δείκτης των προοπτικών απασχόλησης για το πρώτο τρίμηνο του 2011 θα είναι στο -15% (το χαμηλότερο ποσοστό από το δεύτερο τρίμηνο του 2008 που ξεκίνησαν οι έρευνες στη χώρα). Από τις απαντήσεις των εργοδοτών προκύπτει ότι μόνο το 8% αναμένει αύξηση της απασχόλησης έναντι 23% που είναι το ποσοστό αυτών που προβλέπουν μείωση.
Επιδείνωση
Οι προοπτικές απασχόλησης παρουσιάζουν επιδείνωση στους οκτώ από τους εννέα τομείς της αγοράς εργασίας. Δυσμενέστερες καταγράφονται οι προοπτικές στον τομέα του τουρισμού (-34%), λόγω και της εποχικότητας, στον τομέα της μεταποίησης (-27%), του εμπορίου (-20%), του τομέα «χρηματοοικονομικών, ασφαλειών, ακίνητης περιουσίας και παροχής υπηρεσιών προς επιχειρήσεις» (-13%) και στον τομέα των κατασκευών (-12%).
Οι προοπτικές απασχόλησης στην ευρύτερη περιφέρεια Αττικής διαμορφώνονται στο -16%, ενώ στη Βόρεια Ελλάδα υπολογίζονται στο -12%.
ΠΗΓΗ: Ημερησία
Τα µυστικά της φοροκάρτας
bonus_forokartasΣτο πορτοφόλι κάθε καταναλωτή φιλοδοξεί να βάλει το υπουργείο Οικονοµικών τη φοροκάρτα από τις αρχές Ιανουαρίου, ενεργοποιώντας µε αυτόν τον τρόπο ένα ηλεκτρονικό «µάτι» καταγραφής των αποδείξεων.
Το µέγιστο κόστος απόκτησης της φοροκάρτας από τον κάθε καταναλωτή θα είναι 11 λεπτά του ευρώ, όσο δηλαδή το κόστος ενεργοποίησής της µε SMS, ενώ στον αντίποδα η χρήση της θα οδηγεί σε µπόνους έκπτωσης φόρου.
Το υπουργείο Οικονοµικών και η Γενική Γραµµατεία Πληροφοριακών Συστηµάτων οριστικοποιούν αυτές τις ηµέρες τις τελευταίες λεπτοµέρειες για την έκδοση και τα κίνητρα χρήσης της φοροκάρτας, ώστε να κάνει πρεµιέρα από τις αρχές του έτους απαλλάσσοντας τους καταναλωτές από το χαρτοβασίλειο της συλλογής αποδείξεων και δίνοντας τη δυνατότητα στους ελεγκτικούς µηχανισµούς να έχουν άµεση εικόνα του τζίρου των επιχειρήσεων και του ΦΠΑ που θα πρέπει να αποδώσουν. Από απόφαση του υπουργείου Οικονοµικών που εκδόθηκε χθες, πάντως, προκύπτουν µε σαφήνεια τόσο τα χαρακτηριστικά ανωνυµίας της φοροκάρτας (ώστε να µην υπάρχουν µπερδέµατα µε την Αρχή Προστασίας Προσωπικών ∆εδοµένων) όσο και οι εναλλακτικές επιλογές ενεργοποίησής της.
Χωρίς προσωπικά δεδοµένα
Μετά τις ενστάσειςπου προκάλεσαν οι αρχικές σκέψεις τουυπουργείου Οικονοµικών για αναγραφή τουονοµατεπώνυµου του φορολογουµένου και του Αριθµού Φορολογικού Μητρώου στην επιφάνεια της φοροκάρτας, τελικά δεν θα αναγράφεται κανένα προσωπικό δεδοµένο.
Στην µπροστινή όψη της θα φέρει το λογότυπο του υπουργείου Οικονοµικών και της τράπεζας που την εκδίδει αλλά και έναν κωδικό µε 19 ψηφία. Στην πίσω όψη της, µια µαγνητική ταινία.
Προµήθεια και ενεργοποίηση
Για την προµήθεια και την ενεργοποίησή της οι καταναλωτές δεν έχουν παρά να κάνουν τρία απλά βήµατα: 1. Προµήθεια. Μέσω της τράπεζας επιλογής του καθενός, η προµήθεια της φοροκάρτας θα είναι χωρίς κόστος. Μάλιστα οι τράπεζες επεξεργάζονται κίνητρα ανάλογα µε αυτά των πιστωτικών καρτών (π.χ. συλλογή πόντων για εκπτώσεις και δώρα) προκειµένου να δελεάσουν τους καταναλωτές να επιλέξουν την έκδοσητης φοροκάρτας τους από το δικό τους δίκτυο.  
2. Ενεργοποίηση. Προκειµένου να χρησιµοποιηθεί η κάρτα θα πρέπει να γίνει αντιστοίχισή της µε τον Αριθµό Φορολογικού Μητρώου του φορολογουµένου, ώστε το υπουργείο Οικονοµικών να ξέρει σε ποιον κάτοχο αντιστοιχεί για να µπορεί στη συνέχεια να συνδέσει την αξία των αποδείξεων που έχουν καταγραφεί µε το αφορολόγητο. Η ενεργοποίηση θα µπορεί να γίνει µε δύο εναλλακτικές αλλά και µε τη βοήθεια των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών. Ο φορολογούµενους, αν είναι χρήστης των υπηρεσιών taxisnet, µπαίνει στην ιστοσελίδα της ΓΓΠΣ και µε τους προσωπικούς του αριθµούς, σε ειδική εφαρµογή που θα δηµιουργηθεί, ταυτίζει την κάρτα µε τον ΑΦΜ του. Εναλλακτικά θα πρέπει να αποστείλει µέσω SMS από το κινητό του τηλέφωνο τόσο τον 19ψήφιο κωδικό της κάρτας όσο και τον ΑΦΜ του σε ειδικό πενταψήφιο αριθµό που θα ανακοινωθεί.
Χθες το υπουργείο Οικονοµικών ανέθεσε σε ιδιωτική εταιρεία – µε ρητές απαγορεύσεις και απειλή ποινικών κυρώσεων στην περίπτωση που παραβιαστεί ο όρος για απαγόρευση χρήσης των προσωπικών δεδοµένων – το έργο της αντιστοίχισης κάρτας και ΑΦΜ. Το κόστος ανά SMS για τον φορολογούµενο θα είναι 9 λεπτά συν ΦΠΑ. Στέλνοντας αυτά τα στοιχεία, ο φορολογούµενος µέσα στα επόµενα 15 δευτερόλεπτα – όπως απορρέει από τη σύµβαση – θα έχει λάβει ενηµερωτικό µήνυµα για την επιτυχία ή µη της αντιστοίχισης και την ενεργοποίηση της κάρτας. Η εταιρεία, από την πλευρά της, θα στείλει τα δεδοµένα στη Γενική Γραµµατεία Πληροφοριακών Συστηµάτων. 3. Χρήση. Η φοροκάρτα είναι έτοιµη για χρήση. Με κάθε συναλλαγή, είτε µε µετρητά είτε µε τη χρήση πιστωτικών και χρεωστικών καρτών, οι φορολογούµενοι απλώς θα δίνουν στους καταστηµατάρχες την κάρτα τους για να την περάσουν από τα µηχανήµατα POS που χρησιµοποιούνται και σήµερα για τις πιστωτικές κάρτες. Με το πέρασµα αυτό, η συναλλαγή θα καταγράφεται από τις τράπεζες οι οποίες επί της ουσίας θα έχουν µε τον τρόποαυτό καλύτερη ενηµέρωση για τον τζίρο των επιχειρήσεων µε τιςοποίες συνεργάζονται αλλά δεν θα έχουν καµία πληροφορία για τον φορολογούµενο που έκανε τη συναλλαγή. Θα βλέπουν ότι σε µια συγκεκριµένη ηµεροµηνία οχρήστης µε αριθµό κάρτας Χ αγόρασε για παράδειγµα ένα προϊόν αξίας 50 ευρώ από τη συγκεκριµένη επιχείρηση.
Στο τέλος κάθε µήνα οι τράπεζες θα δίνουν µια αναλυτική κατάσταση συναλλαγών στη ΓΓΠΣ, η οποία αφενός θα περνά τις αποδείξεις στον «λογαριασµό» αφορολογήτου του κάθε φορολογουµένου και, αφετέρου, θα µπορεί να έχει άµεση εικόνα για τον τζίρο των επιτηδευµατιών και τον ΦΠΑ που οφείλουν.
ΠΗΓΗ: Τα Νέα
Περαίωση - Αποστέλλεται ειδοποιητήριο πληρωμής της δόσης Δεκεμβρίου
Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων προχώρησε στην έκδοση και ταχυδρομική αποστολή των ειδοποιήσεων για την πληρωμή της δόσης μηνός Δεκεμβρίου ή την ολική εξόφληση με έκπτωση 10% (επί του υπολοίπου που απομένει στην οφειλή μετά την αφαίρεση της προκαταβολής), σε όσες επιχειρήσεις αποδέχτηκαν το Νοέμβριο, το εκκαθαριστικό σημείωμα περαίωσης, καταβάλλοντας το 20% του συνολικά οφειλόμενου ποσού στις τράπεζες.
Για τους πιστοποιημένους χρήστες του Taxisnet, παρέχεται επιπλέον η δυνατότητα εμφάνισης και εκτύπωσης του ειδοποιητηρίου πληρωμής της δόσης του Δεκεμβρίου, που τους απεστάλη ταχυδρομικά.
Όπως διευκρινίζεται, η ΓΓΠΣ δεν προχώρησε στην έκδοση και αποστολή ταχυδρομικά ειδοποιητηρίου πληρωμής της επόμενης δόσης για τις επιχειρήσεις που:
α) το μήνα Νοέμβριο αποδέχτηκαν το εκκαθαριστικό σημείωμα περαίωσης του Ν.3888/2010, καταβάλλοντας ποσά στις τράπεζες παραπάνω από μία φορά.
β) το υπόλοιπο της οφειλής περαίωσης του Ν.3888/2010 είναι κάτω των 15 ευρώ.
Οι εν λόγω επιχειρήσεις μπορούν να απευθύνονται μετά τις 20/12/2010 στις αρμόδιες για τη φορολογία εισοδήματος ΔΟΥ, ώστε να πληροφορηθούν την ακριβή εικόνα του υπολοίπου της οφειλής περαίωσης Ν.3888/2010 που έχουν ή τυχόν ποσά που πρέπει να τους επιστραφούν λόγω των πολλαπλών καταβολών στις τράπεζες το μήνα Νοέμβριο.
Yπενθυμίζεται ότι η προθεσμία καταβολής στις τράπεζες της δόσης μηνός Δεκεμβρίου ή της εξόφλησης με έκπτωση 10% των οφειλών περαίωσης του Ν.3888/2010 είναι μέχρι και τις 31 Δεκεμβρίου 2010.
Η καταβολή γίνεται με την προσκόμιση της ειδοποίησης πληρωμής (δόσης ή ολικής εξόφλησης) και όχι του αρχικού εκκαθαριστικού που εκδόθηκε από τη ΓΓΠΣ.
ΠΗΓΗ: Το Βήμα
Θέτουν θέμα προσωπικών δεδομένων με τη φοροκάρτα
Νομικά προβλήματα φαίνεται να υπάρχουν από τη χρήση της φοροκάρτας του υπουργείου Οικονομικών ενώ η αρμόδια Αρχή βλέπει και ζητήματα παραβίασης των προσωπικών δεδομένων των πολιτών.
Η Αρχή κρίνει ότι η πρόβλεψη και εφαρμογή της ηλεκτρονικής κάρτας συναλλαγών έπρεπε να γίνει με νόμο και όχι με υπουργική απόφαση.
Ειδικότερα, έπρεπε τα βασικά χαρακτηριστικά της επεξεργασίας των στοιχείων να γίνουν με νόμο και στη συνέχεια η υπουργική απόφαση να καθόριζε τις τεχνικές λεπτομέρειες.
Ακόμη, παραβιάζει τα προσωπικά δεδομένα των φορολογουμένων, καθώς θα γίνεται ταυτοποίηση των αγορών με τους φορολογούμενους και θα δημιουργείται το «φορολογικό προφίλ τους.
Επίσης, οι αγορές από τους φορολογούμενους, κατά συνέπεια και τα προσωπικά τους δεδομένα, θα παραμένουν για μεγάλο χρονικό διάστημα σε βάση δεδομένων και υπάρχει κίνδυνος να γίνεται από τρίτους επεξεργασία για άλλους σκοπούς.
Τέλος, από την Αρχή θα προταθεί να γίνει διαχωρισμός του ΦΠΑ από τη ηλεκτρονική κάρτα συναλλαγών και τα στοιχεία από την κάρτα αγορών ετησίως να γνωστοποιούνται μαζί με τη φορολογική δήλωση.
ΠΗΓΗ: Τα Νέα
Ασφάλιστρα-φωτιά α λα καρτ – Το χρώμα θα αυξάνει ή θα μειώνει το ασφάλιστρο
asfalistra_fwtiaΑσφάλιστρα-φωτιά, ακόµη και 80% υψηλότερα, ανάλογα µε το µοντέλο, την ταχύτητα, το χρώµα, την ενεργητική και παθητική ασφάλεια του αυτοκινήτου, καθώς επίσης την ηλικία και το επάγγελµα του οδηγού αλλά και την περιοχή που κυρίως κινείται, χρεώνουν όλο και περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες.
Μοντέλα υπολογισµού τουασφαλιστικού κινδύνου πουισχύουν εδώ και χρόνια στις ΗΠΑ και την Ευρώπη, τα λεγόµενα παραµετρικά συστήµατα τιµολόγησης – επειδή λαµβάνουν υπόψη τους πολλές παραµέτρους –καθιερώνουν πλέον οι εταιρείες και στην Ελλάδα.
Και όσο θα αυξάνονται οι επισφάλειες του κλάδου αυτοκινήτου αλλά και τα κατώτατα όρια αποζηµιώσεων πουκαλούνται πλέον να καταβάλουν στα θύµατα τροχαίων οι ασφαλιστικές (750.000 ευρώ ανά θύµα από 1/1/2011 έναντι 500.000 ευρώ σήµερα) τόσο εκείνες θα ζητούν υψηλότερα ποσά απ’ όσους θεωρούν ότι ανήκουν στις οµάδες υψηλού κινδύνου.
Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγµα οδηγού 30 ετών, ενός πολύ γρήγορου αυτοκινήτου, κόκκινου χρώµατος, µε το οποίο µετακινείται συχνά εντός της Αθήνας, η οποία πανελλαδικά έχει τη µεγαλύτερη συχνότητα ατυχηµάτων. Φτάνει να πληρώνει 709 ευρώ τον χρόνο για ένα απλό πακέτο ασφάλισης, έναντι περίπου 400 ευρώ ενός ίδιας ηλικίας οδηγού µε ένα θεωρητικά πιο ασφαλές αυτοκίνητο 1.400 κυβικών, αυξηµένα δηλαδή κατά 80%...
Τα κόκκινα προκαλούν συχνότερα ατυχήµατα
Ενώ παλαιότερα έπαιζε ρόλο µόνο το πόσο καιρό ο οδηγός έχει δίπλωµα, αν είναι άνδρας ή γυναίκα, και ηγεωγραφική περιοχή διαµονής του, χωρίς ωστόσο εξειδίκευση ανά νοµό, το πιο βασικό πλέον κριτήριο είναι το είδος του οχήµατος(πολυµορφικό, σπορ, κάµπριο, τζιπκ.ά.), η έκδοση του µοντέλου και η ιπποδύναµή του. Τα πολυµορφικά, για παράδειγµα, επειδή οι στατιστικές δείχνουν ότι οδηγούνται συνήθως από οικογένειες, έχουν πιο χαµηλό ασφάλιστρο απ’ ό,τι τα GTI, τα οποία αγοράζονται από νέους σε ηλικία οδηγούς, άρα για τις ασφαλιστικές αποτελούν κόκκινο πανί αφού θεωρούν δεδοµένο ότι θα προκαλέσουν ζηµιά.
Τα παραπάνω στοιχεία συνδυάζονται πλέον από πολλές εταιρείες και µε το χρώµα του αυτοκινήτου, όπως ισχύει εδώ και χρόνια στις ΗΠΑ καιτις δυτικοευρωπαϊκές αγορές. Τα κόκκινα αυτοκίνητα έχει αποδειχθεί, σύµφωνα µετις στατιστικές που έχουν στα χέρια τους οι ασφαλιστικές, ότι τρακάρουν πολύ περισσότερο απ’ότι τα µπλε, µαύρα, γκρικαι λευκά γιατί δεν δηµιουργούν έντονες αντιθέσεις στο µάτι, και γιατί επιλέγονται από ανθρώπους από τη φύση τους πιο επιθετικούς.
Eνεργητική και παθητική ασφάλεια
Ενα άλλοκριτήριο που έχειαρχίσει να εφαρµόζεται στην αγορά είναι η ενεργητική και παθητική ασφάλεια του οχήµατος µε βάσητο σύστηµα αξιολόγησης της Ε.Ε. (Euro NCAP- European New Car Assessment Programme). Ενα µοντέλο που, σύµφωνα µε τα crash test, συγκεντρώνει πολλά αστέριαασφάλειαςµε βάση το Euro NCAP (µε άριστατα 5 αστέρια), µπορεί ναέχει έκπτωση µέχρικαι 10% στο ασφάλιστρό του έναντι ενόςάλλου οχήµατος.
Αλλαγές στην τιµολόγηση έχουµε και γύρω από τα προσωπικά χαρακτηριστικά του οδηγού, δηλαδήηλικία και επάγγελµα. Ενώ παλαιότερα υπήρχανεπιβαρύνσεις µόνο γιαόσους ήταν µέχρι 23 ετών (καθώς είχαν λίγα χρόνια δίπλωµα), τώρα η τιµολόγηση βάσει της ηλικίας έχει διάφορες κλίµακες. Γιαπαράδειγµα, µεταξύ 23 και 35 ετών στις περισσότερες εταιρείες ισχύει το βασικό τους ασφάλιστρο, αλλά µεταξύ 35 και 55 ετών παρέχεται έκπτωση διότι θεωρείται ότι σε αυτή την κατηγορία υπάρχουν περισσότεροι οικογενειάρχες, και άρα οι οδηγοίείναι πιο προσεκτικοί. Από τα 55και µετά, το ασφάλιστροεπιβαρύνεται ξανά, καθώς τα αντανακλαστικά του οδηγού αρχίζουν και µειώνονται...
Πολλές εταιρείες ζητούν από τον ενδιαφερόµενο στην πρόταση ασφάλισης που συµπληρώνει να αναφέρει καιποια είναι η συνηθέστερη περιοχή όπου κινείται. Αν δηλώσει ότι κινείται περισσότερο στο κέντρο της Αθήνας, παρά π.χ. στα βόρεια προάστια ή στα Μέγαρα, σε κάποιες εταιρείες το ασφάλιστρο επιβαρύνεται κατά 5%. Κατά παράδοση έκπτωση έναντι των µεγαλουπόλεων έχουν οι παραµεθόριες περιοχές και τα νησιά.
Το χρώµα αυξάνει ή µειώνει τις πιθανότητες ατυχήµατος!
ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ έχουν γίνει αρκετές έρευνες, οι οποίες προσπαθούν να απαντήσουν στο ερώτηµα αν και κατά πόσο εξαρτάται η εµπλοκή ενός αυτοκινήτου σε τροχαίο ατύχηµα από το χρώµα του αµαξώµατός του. Τα αποτελέσµατα διαφέρουν από χώρα σε χώρα. Για παράδειγµα, στη Φινλανδία τα λευκά αυτοκίνητα είχαν αποδειχθεί πιο επικίνδυνα, κάτι αυτονόητο, αφού δεν ξεχώριζαν εύκολα τον χειµώνα µέσα στο χιονισµένο περιβάλλον. Σε αυστριακή έρευνα ξεχώρισαν θετικά µε τις λιγότερες εµπλοκές σε ατυχήµατα τα κίτρινα και ασηµί χρώµατος αυτοκίνητα, ενώ οι Αυστραλοί διατείνονται ότι τα πιο επικίνδυνα οχήµατα είναι τα λευκά.
Τα αντικρουόµενα αποτελέσµατα οφείλονται στις διαφορετικές συνθήκες που επικρατούν σε κάθε χώρα, ενώ για να είναι αξιόπιστα οφείλουν να λαµβάνουν υπόψη τους και τον αριθµό των διανυθέντων χιλιοµέτρων κάθε αυτοκινήτου. Για τον καθορισµό λοιπόν των ασφαλίστρων των Ι.Χ. στην Ελλάδα ανάλογα και µε το χρώµα του αµαξώµατος θα πρέπει να γίνει µία ανάλογη έρευνα µε βάση τις ιδιαιτερότητες της χώρας.
Παθητική και ενεργητική ασφάλεια
Οσον αφορά την παθητική και την ενεργητική ασφάλεια, να διευκρινίσουµε ότι η πρώτη αναφέρεται σε εκείνα τα συστήµατα τα οποία µειώνουν τις συνέπειες ενός τροχαίου ατυχήµατος. Σε αυτήν υπάγονται, για παράδειγµα, οι ζώνες ασφαλείας, οι αερόσακοι, η ενισχυµένη δοµή του αµαξώµατος, το κράνος του µοτοσυκλετιστή κ.λπ. Αντίθετα ο ρόλος της ενεργητικής ασφάλειας είναι να προλάβει το ατύχηµα, κάτι που µπορεί να πετύχει µε την έγκαιρη παρέµβασή του το σύστηµα ευστάθειας, το σύστηµα αντιµπλοκαρίσµατος των φρένων (ABS) κ.λπ.
Εννοείται ότι το επίπεδο εκπαίδευσης ενός οδηγού αποτελεί µία από τις σηµαντικότερες παραµέτρους ενεργητικής ασφάλειας στην κυκλοφορία.
ΠΗΓΗ: Τα Νέα