Παρασκευή, 21 Ιανουαρίου 2011

ΕΝΑΡΞΗ ΕΛΕΓΧΩΝ ΣΕ ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ELENXIS

Friday January 21, 2011 12:00 PM


ΕΝΑΡΞΗ ΕΛΕΓΧΩΝ ΣΕ ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ELENXIS

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΝΙΚΗΣ 5-7
10180 ΑΘΗΝΑ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ TΗΛ.: 210-3332551/2
FAX: 210-3332559
e-mail : press@minfin.gr
Αθήνα, 21 Ιανουαρίου 2011

Ανακοίνωση σχετικά με την έναρξη ελέγχων σε μεγάλες επιχειρήσεις με το σύστημα ELENXIS:

Ξεκινάει, Δευτέρα 24 Ιανουαρίου, πιλοτικά σε μια σειρά από μεγάλες επιχειρήσεις η διενέργεια προσωρινών ελέγχων Φ.Π.Α. και λοιπών παρακρατούμενων φόρων με τη χρήση του νέου πληροφοριακού συστήματος ELENXIS. Η επιλογή των δέκα πρώτων υποθέσεων ελέγχου έγινε μέσω της ηλεκτρονικής στόχευσης του συστήματος ELENXIS, αξιοποιώντας τεχνικές ανάλυσης κινδύνου. Το αρχικό βήμα της διαδικασίας έγινε στις 14 Ιανουαρίου, όταν ελεγκτές του Διαπεριφερειακού Ελεγκτικού Κέντρου (ΔΕΚ) Αθηνών, καθώς και ελεγκτές της Ε΄ Δ.Ο.Υ., Αθηνών έδωσαν στις μεγάλες επιχειρήσεις που επιλέχτηκαν δεκαήμερη προθεσμία αναμονής για εθελοντική συμμόρφωση. Σε μια χαρακτηριστική περίπτωση υποβλήθηκε στο μεσοδιάστημα περιοδική δήλωση Φ.Π.Α. και φόρος πάνω από 600 χιλιάδες ευρώ.

Η διενέργεια των προσωρινών ελέγχων υποστηρίζεται από το λογισμικό του ELENXIS με την χρήση υπηρεσιακών φορητών υπολογιστών. Μέσω φορητού υπολογιστή, οι ελεγκτές έχουν ασύρματη πρόσβαση στις βάσεις φορολογικών δεδομένων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών. Συγκεκριμένα, οι ελεγκτές έχουν στη διάθεσή τους πλήρη εικόνα για την ελεγχόμενη επιχείρηση, όπως τα πλήρη στοιχεία του φορολογικού μητρώου της, το ιστορικό παραβάσεων, τις ληξιπρόθεσμες οφειλές, τα αποτελέσματα διασταυρώσεων, την εικόνα των συμμετεχόντων σ’ αυτή φυσικών ή νομικών προσώπων, τα αριθμητικά και λοιπά δεδομένα των δηλώσεων που έχουν υποβληθεί, τα βιβλία και τα στοιχεία που έχουν νόμιμα θεωρηθεί, τα οχήματα που έχει στην κυριότητά της η ελεγχόμενη επιχείρηση και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο είναι διαθέσιμο σε ηλεκτρονική μορφή.

Μέσω του συστήματος ELENXIS, αφού εντοπιστούν οι όποιες διαφορές φόρων, εκκαθαρίζονται οι κύριοι και πρόσθετοι φόροι, συντάσσονται εκθέσεις ελέγχου και καταλογιστικές πράξεις, απολογίζεται το ελεγκτικό έργο με το είδος και το ύψος των διαφορών και ανατροφοδοτείται η αποθήκη δεδομένων (data warehouse) του ELENXIS, ενημερώνοντας συνεχώς την εικόνα του φορολογούμενου με το ιστορικό ελέγχων του.

Τέλος, το σύστημα παρέχει στη διοίκηση του Υπουργείου Οικονομικών τη δυνατότητα συνεχούς παρακολούθησης της κατάστασης και της πορείας των διενεργούμενων ελέγχων.
Οι κωδικοί SΟS της νέας δήλωσης
Δεκάδες αλλαγές περιλαμβάνει το νέο έντυπο Ε1 της φετινής φορολογικής δήλωσης, καθώς τίθενται σε ισχύ τα νέα τεκμήρια διαβίωσης, η σύνδεση του αφορολογήτου με τις αποδείξεις και μια σειρά από αυστηρές υποχρεώσεις για μισθωτούς και ελεύθερους επαγγελματίες. Oδηγίες για τη «λύση» στο σταυρόλεξο της νέας δήλωσης θα δίνει το βιβλιαράκι της Εφορίας που θα συνοδεύει το έντυπο, το οποίο δόθηκε χθες στη δημοσιότητα και αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του υπουργείου Οικονομικών. Ηδη ο χρόνος για το ραντεβού των 5,5 εκατομμυρίων φορολογουμένων με την εφορία, τη νέα ενιαία κλίμακα και τα νέα αυστηρότερα τεκμήρια βάσει των οποίων θα κληθούν να πληρώσουν φόρους για τα εισοδήματα που απέκτησαν το 2010, μετρά αντίστροφα.
Προς το τέλος της εβδομάδας η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων θα αρχίσει να αποστέλλει τους πρώτους φακέλους μαζί με το νέο έντυπο της εφορίας για τη συμπλήρωση των δηλώσεων. Στο νέο έντυπο Ε1, οι φορολογούμενοι καλούνται να αποτυπώσουν τα εισοδήματά τους με τρόπο ώστε να φορολογηθούν με βάση τα νέα αυστηρότερα τεκμήρια, να καταγράψουν για πρώτη φορά αν έχουν ακίνητα και καταθέσεις στο εξωτερικό, τυχόν επαναπατριζόμενα κεφάλαια, ποσά που δαπάνησαν για δίδακτρα ιδιωτικών σχολείων και οικιακούς βοηθούς, ενώ επιχειρείται επίσης για πρώτη φορά η καταγραφή όσων ελεύθερων επαγγελματιών υπέπεσαν πέρυσι σε φορο-παραβάσεις.
Οι προθεσμίες
Σύμφωνα με το βιβλιαράκι της Εφορίας, πρώτοι στο ραντεβού με την εφορία θα προσέλθουν οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι έχοντες ατομικές και εμπορικές επιχειρήσεις με βιβλία α΄ και β΄ κατηγορίας, που καλούνται να υποβάλουν τις δηλώσεις τους μεταξύ 1-16 Μαρτίου (οι ίδιες ημερομηνίες αφορούν και τους έχοντες εισοδήματα μόνο από ενοίκια). Ακολουθούν στο διάστημα 1-15 Απριλίου όσοι δηλώνουν μεταξύ άλλων και γεωργικό εισόδημα, μετά σειρά έχουν οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι ατομικές επιχειρήσεις με βιβλία γ΄ κατηγορίας (18 Απριλίου- 4 Μαΐου), και όσοι έχουν εισοδήματα από συμμετοχή σε εταιρείες με βιβλία β΄ και γ΄ κατηγορίας (2-16 Μαΐου). Οσον αφορά τους μισθωτούς και συνταξιούχους, θα πρέπει να υποβάλουν τη φορολογική τους δήλωση μεταξύ 3-31 Μαΐου, ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ τους.
Ηλεκτρονική υποβολή
Σημειωτέον ότι από φέτος έρχεται το τέλος των παραδοσιακών δηλώσεων. Μόνο οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι που δεν υποβάλλουν τις δηλώσεις τους μέσω λογιστών μπορούν ακόμη να υποβάλλουν δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος σε άλλη μορφή πλην της ηλεκτρονικής. Ολοι οι επιτηδευματίες που έχουν επιχείρηση ή ασκούν ελεύθερο επάγγελμα, και κάθε άλλος που υποβάλλει τη δήλωσή του μέσω λογιστή, θα πρέπει να την αποστέλλει πλέον ηλεκτρονικά. Κατά την ηλεκτρονική υποβολή της δήλωσης, οι αποδείξεις και τα δικαιολογητικά δεν συνυποβάλλονται αλλά φυλάσσονται από τον φορολογούμενο. Εξαιρούνται από την υποβολή δήλωσης μόνον όσοι έχουν εισόδημα μέχρι 6.000 ευρώ, εφόσον αυτό προκύπτει αποκλειστικά με βάση τα τεκμήρια διαβίωσης (π.χ. της κατοικίας του, του αυτοκίνητου κ.λπ.). Αν ένας φορολογούμενος έχει εισόδημα που προκύπτει για παράδειγμα από σύνταξη, υποχρεούται να υποβάλει δήλωση ακόμη και αν το εισόδημά του με βάση τις δαπάνες διαβίωσης είναι μέχρι 6.000 ευρώ.
Οι κωδικοί SΟS
●Καθιερώνεται νέος κωδικός στην πρώτη σελίδα του εντύπου (πίνακας 2), στον οποίο ο φορολογούμενος καλείται να απαντήσει αν έχει κεφάλαια στο εξωτερικό, με ένα «ναι» ή ένα «όχι» (κωδικός 029). ●Επίσης, στην πρώτη σελίδα του νέου εντύπου (πίνακας 2), προστέθηκε κωδικός που πρέπει να συμπληρωθεί από όσους ελεύθερους επαγγελματίες έχουν υποπέσει σε φορολογικές παραβάσεις. Κι αυτό διότι αν η παράβαση (μη έκδοση φορολογικών στοιχείων ή ανακριβής καταχώρισή τους στα βιβλία) ξεπερνά σε καθεμία περίπτωση ξεχωριστά το ποσό των 1.200 ευρώ, τότε ο επαγγελματίας χάνει το αφορολόγητο όριο των 12.000 ευρώ (κωδικός 021).
●Απαλλάσσονται του φόρου για τρία χρόνια και για καθαρά κέρδη ώς 30.000 ευρώ όσοι επιτηδευματίες ξεκίνησαν νέα επιχείρηση μέσα στο 2010 και είναι κάτω των 35 ετών (κωδικός 019).
●Μειώνεται ο φορολογικός συντελεστής για όσες μικρομεσαίες επιχειρήσεις είχαν μείωση στα ακαθάριστα έσοδά τους για 2 συνεχή οικονομικά έτη, αλλά δεν έκαναν στο διάστημα αυτό απολύσεις (κωδικός 025).
●Νέος είναι και ο κωδικός, όπου ο φορολογούμενος καλείται να απαντήσει αν είναι δημόσιος υπάλληλος μόνιμος ή ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (κωδικός 027), όπως επίσης και εκείνος στον οποίο καλείται να απαντήσει αν είναι συνταξιούχος κι έχει γεννηθεί πριν από το 1945 (κωδικός 013). Κι αυτό γιατί σε μια τέτοια περίπτωση έχει μείωση τεκμηρίου. ●Εχουν προστεθεί κωδικοί (317-318) όπου πρέπει να αναγράψουν τα εισοδήματά τους οι αθλητές καθώς και άλλες κατηγορίες που μέχρι πρότινος φορολογούνταν αυτοτελώς όπως π.χ. τα επιδόματα των ανέργων. Η αλλαγή αυτή οφείλεται στο γεγονός ότι από φέτος, όλοι όσοι φορολογούνταν αυτοτελώς θα φορολογηθούν με την ενιαία κλίμακα.
Ποσά που μειώνουν τη δαπάνη
●Νέοι είναι και οι κωδικοί 783-784 όπου θα αναγραφούν τα ποσά που επαναπατρίστηκαν στην Ελλάδα και φορολογήθηκαν με 5% (στον πίνακα με τα ποσά που μειώνουν την ετήσια δαπάνη).
Τα ποσά αυτά μπορούν να χρησιμεύσουν στον φορολογούμενο για την κάλυψη τυχόν πρόσθετης διαφοράς μεταξύ δηλωθέντος εισοδήματος και αθροίσματος αντικειμενικών δαπανών διαβίωσης και δαπανών απόκτησης περιουσιακών στοιχείων.
●Επίσης, οι νέοι κωδικοί 661- 662 συμπληρώνονται από όσους λαμβάνουν επίδομα ανεργίας του ΟΑΕΔ. Το επίδομα αυτό εφόσον δηλωθεί λαμβάνεται υπόψη για την κάλυψη τυχόν πρόσθετης διαφοράς μεταξύ δηλωθέντος εισοδήματος και αθροίσματος αντικειμενικών δαπανών διαβίωσης και δαπανών απόκτησης περιουσιακών στοιχείων.
●Καθιερώνονται επίσης νέοι κωδικοί όπου οι φορολογούμενοι θα αναγράψουν τα καθαρά κέρδη από ατομική επιχείρηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, από ατομική αγροτουριστική επιχείρηση μέχρι 10 δωματίων και το καθαρό εισόδημα από αλιευτική δραστηριότητα.
●Νέοι είναι και οι κωδικοί για το ακαθάριστο εισόδημα από ακίνητα που εκμισθώνονται, παραχωρούνται δωρεάν και ιδιοχρησιμοποιούνται (ως κατοικίες, σχολεία, φροντιστήρια, αίθουσες κινηματογράφων, ξενοδοχεία, νοσοκομεία, καταστήματα, γραφεία, αποθήκες κ.λπ.), εφόσον έχουν χαρακτηριστεί διατηρητέα και ξεκίνησαν να ανασκευάζονται από τις 23 Απριλίου 2010. Κερδισμένοι και χαμένοι της νέας κλίμακας
ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ενιαίας κλίμακας με συντελεστές 18% ώς 45%, με την οποία φορολογούνται φέτος τα εισοδήματα που αποκτήθηκαν πέρυσι, θα προκύψουν επιβαρύνσεις για όσους εμφανίσουν εισοδήματα άνω των 40.000 ευρώ, ενώ ελαφρύνσεις θα προκύψουν για τους έχοντες μικρότερα εισοδήματα. Περισσότερο ευνοημένοι είναι οι φορολογούμενοι με παιδιά.
Για τους φορολογουμένους με παιδιά αυξήθηκε το πρόσθετο αφορολόγητο από τα 1.000 ευρώ σε 1.500 ευρώ για κάθε προστατευόμενο παιδί μέχρι τα δύο και από 10.000 ευρώ σε 11.500 ευρώ για τρία παιδιά και άνω. Για κάθε παιδί από το τέταρτο και άνω, το πρόσθετο αφορολόγητο αυξήθηκε από τα 1.000 ευρώ στα 2.000 ευρώ.
Ετσι, φορολογούμενος με ένα παιδί έχει πλέον αφορολόγητο όριο στα 13.500 ευρώ, αν έχει δύο παιδιά έχει αφορολόγητο 15.000 ευρώ και αν έχει τρία παιδιά δικαιούται αφορολόγητο 23.500 ευρώ.
Αυστηρότερα τεκμήρια για σπίτια, αυτοκίνητα, σκάφη, πισίνες
ΑΥΣΤΗΡΟΤΕΡΑ ΕΙΝΑΙ τα τεκμήρια για σπίτια, αυτοκίνητα, σκάφη, αεροσκάφη, πισίνες, βάσει των οποίων θα φορολογηθούν οι φορολογούμενοι για τα εισοδήματα του 2010, ενώ αντικειμενικό κριτήριο διαβίωσης αποτελούν πλέον και τα έξοδα για δίδακτρα και οικιακούς βοηθούς. Επίσης, για πρώτη φορά ο φορολογούμενος καλείται να συμπληρώσει τεκμήρια για το αν το σπίτι όπου διαμένει είναι ιδιόκτητο, μισθωμένο ή με δωρεάν παραχώρηση. Τα τεκμήρια, τόσο για την ιδιόκτητη όσο και για τη νοικιασμένη κύρια κατοικία, ορίζονται κλιμακωτά ως εξής: για τα πρώτα 80 τ.μ. κύριων χώρων στα 30 ευρώ/ τετραγωνικό, από 81 τ.μ. μέχρι και 120 τ.μ. στα 50 ευρώ το τετραγωνικό, από 121 τ.μ. έως 200 τ.μ. στα 80 ευρώ το τετραγωνικό, από 201 τ.μ. έως 300 τ.μ. στα 150 ευρώ το τετραγωνικό και από εκεί και πάνω στα 300 ευρώ το τετραγωνικό. Οσο για τους βοηθητικούς χώρους της κύριας κατοικίας, η ετήσια αντικειμενική δαπάνη έχει οριστεί στα 30 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο. Τα παραπάνω ποσά προσαυξάνονται για κατοικίες που βρίσκονται σε περιοχές με τιμή ζώνης από 2.800 ευρώ έως 4.999 ευρώ/ τ.μ. κατά 40% και για περιοχές με τιμή ζώνης από 5.000 ευρώ και άνω το τετραγωνικό μέτρο κατά 70%. Αν πρόκειται για μονοκατοικίες η προσαύξηση των παραπάνω ποσών είναι 20%, ενώ για εξοχικά υπάρχει μείωση 50%.
Επίσης, για πρώτη φορά θεωρείται τεκμήριο η δαπάνη που καταβλήθηκε για δίδακτρα στα ιδιωτικά σχολεία και η δαπάνη για οικιακούς βοηθούς, οδηγούς αυτοκινήτων και δασκάλους, όπως αυτές προκύπτουν από τις αποδείξεις παροχής υπηρεσιών. Επιπλέον, χαμηλώνει το τεκμήριο για την αγορά ή leasing κινητών πραγμάτων από τα 5.000 ευρώ που είναι σήμερα στα 10.000 ευρώ και άνω. Ταυτόχρονα προστίθενται νέοι κωδικοί όπου ο φορολογούμενος καλείται να δηλώσει αν διαμένει σε μονοκατοικία. Επίσης, στον κωδικό για τα αυτοκίνητα, ο φορολογούμενος καλείται να αναγράψει τα κυβικά εκατοστά του οχήματός του αντί για τους ίππους, αφού έτσι υπολογίζονται πλέον τα νέα τεκμήρια. Για τις πισίνες τα τεκμήρια προσδιορίζονται με βάση την επιφάνεια και ορίζονται σε 100 ευρώ το τ.μ. για πισίνες μέχρι 60 τ.μ. και σε 200 ευρώ το τ.μ. για επιφάνεια πάνω από 60 τ.μ.
Πώς οι αποδείξεις θα μειώσουν τον φόρο
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ για να κατοχυρώσει ο φορολογούμενος το αφορολόγητο όριο των 12.000
ευρώ είναι οι αποδείξεις. Το ελάχιστο ποσό αποδείξεων για δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν πέρυσι ορίζεται σε ποσοστό 10% για ατομικό εισόδημα μέχρι 12.000 ευρώ και κλιμακώνεται με βάση το εισόδημα. Το ποσό των αποδείξεων για την κάλυψη του αφορολογήτου δεν μπορεί σε κάθε περίπτωση να υπερβαίνει τα 15.000 ευρώ ατομικά και τα 30.000 ευρώ για την οικογένεια. Οταν το ποσό των αποδείξεων αφορά περισσότερες δαπάνες από όσες χρειάζονται για την κάλυψη του αφορολογήτου, τότε ο φορολογούμενος δικαιούται μείωση του φόρου ίση με το 10% της διαφοράς μεταξύ του ποσού των απαιτούμενων για το αφορολόγητο δαπανών και των αποδείξεων που δήλωσε. Αν, πάλι, το ποσό των αποδείξεων που θα προσκομίσει υπολείπεται του απαιτούμενου για την κάλυψη του αφορολόγητου ύψους, τότε θα επιβαρύνεται με φόρο 10% επί του ακάλυπτου ποσού.
Αναγνωρίζονται όλες οι κατηγορίες αγορών, εκτός από όσες αφορούν προϊόντα μεγάλης αξίας τα οποία αποτελούν τεκμήριο εισοδήματος, καθώς επίσης οι λογαριασμοί για παροχή υπηρεσιών ενέργειας, ύδρευσης, τηλεπικοινωνιών. Τις αποδείξεις οι φορολογούμενοι θα πρέπει να τις υποβάλουν στην αρμόδια ΔΟΥ μέσα σε έναν κλειστό φάκελο.
Ποιες δαπάνες δεν αναγνωρίζονται
Δεν αναγνωρίζονται για τον σχηματισμό του αφορολογήτου οι δαπάνες που εκπίπτουν από τον φόρο. Τέτοιες είναι οι ιατρικές δαπάνες, τα ενοίκια, τα δίδακτρα φροντιστηρίων, οι δαπάνες για δικηγορικές υπηρεσίες, οι τόκοι στεγαστικών που ελήφθησαν από 1/1/2009 για αγορά πρώτης κατοικίας, τα ασφάλιστρα, τα έξοδα εγκατάστασης φυσικού αερίου στην κατοικία, το ποσό διατροφής που κατέβαλε ο ένας σύζυγος στον άλλον, οι ασφαλιστικές εισφορές. Ολες αυτές οι εκπτώσεις δαπανών έχουν ψαλιδιστεί σε σχέση με το παρελθόν. Στο εξής καθεμία από αυτές εκπίπτει πλέον σε ποσοστό 20% από τον φόρο.
ΠΗΓΗ: Τα Νέα
Οι παγίδες της φορο-δήλωσης, οι αποδείξεις, τα τεκμήρια και οι νέοι «κωδικοί» του Ε1
nea_forologikh_dhlwsh1Πλήρη ακτινογραφία των εισοδημάτων και των περιουσιακών στοιχείων που έχουν 5,6 εκατ. φορολογούμενοι αποτελεί το νέο έντυπο E1 της φορολογικής δήλωσης. Aπαιτεί πλήρη καταγραφή των κινητών και ακίνητων περιουσιακών τους στοιχείων όπως κατοικίες, αυτοκίνητα, σκάφη αναψυχής, καταθέσεις και ακίνητα στο εξωτερικό, επαναπατριζόμενα κεφάλαια, ενώ για πρώτη φορά επιχειρείται η καταγραφή όσων εντοπίστηκαν πέρυσι από το ΣΔOE να μην κόβουν αποδείξεις. Oι μισθωτοί και συνταξιούχοι θα τις υποβάλουν από 3 έως 31 Mαΐου.
Iδιαίτερη προσοχή απαιτείται στους νέους κωδικούς της φορολογικής δήλωσης:
Kωδ. 023-024: Συμπληρώνονται από τους φορολογούμενους που εξαιρούνται από την προσκόμιση αποδείξεων που εξασφαλίζουν το αφορολόγητο όριο και συγκεκριμένα:
δημόσιους υπάλληλους που υπηρετούν στην αλλοδαπή,
διαμένοντες σε οίκους ευγηρίας,
φυλακισμένους
κάτοικους κρατών - μελών της E.Ε.που αποκτούν εισόδημα στην Eλλάδα πλέον του 90% του συνολικού εισοδήματός τους.
Kωδ. 027-028: Συμπληρώνονται από δημοσίους υπαλλήλους (μόνιμους ή ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.
Kωδ. 013 -014: Συμπληρώνονται από συνταξιούχους που γεννήθηκαν μέχρι 31-12-1945 για τους οποίους προβλέπεται μείωση των νέων τεκμηρίων κατά 30%.
Kωδ. 019-020: Aφορά μόνο όσους το 2010: α) έκαναν έναρξη εργασιών για ατομική εμπορική επιχείρηση ή ελευθέριο επάγγελμα, β) απεκόμισαν κέρδη μέχρι 30.000 ευρώ από την άσκηση της συγκεκριμένης επιχείρησης ή του συγκεκριμένου επαγγέλματος και γ) δεν είχαν συμπληρώσει το 35ο έτος της ηλικίας τους. Oι φορολογούμενοι αυτοί απαλλάσσονται από το φόρο εισοδήματος.
Kωδ. 021-022: Συμπληρώνουν όσοι κατά τη διάρκεια του 2010 εντοπίστηκαν να μην έχουν εκδώσει αποδείξεις. Oι φορολογούμενοι αυτοί χάνουν το αφορολόγητο των 12.000 ευρώ και θα φορολογηθούν από το πρώτο ευρώ του εισοδήματος με 10%.
Kωδ. 025-026: Συμπληρώνουν οι ατομικές επιχειρήσεις και τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν ελευθέριο επάγγελμα, απασχολώντας παράλληλα προσωπικό, καθώς παρέχεται μείωση των καθαρών κερδών κατά 20%, εφόσον τα ακαθάριστα έσοδα έχουν μειωθεί για δύο συνεχόμενες διαχειριστικές περιόδους, αλλά δεν έχει μειωθεί ταυτόχρονα και ο αριθμός των απασχολουμένων.
Kωδ. 029 - 040: Συμπληρώνονται από όσους έχουν περιουσία (ακίνητα, καταθέσεις κτλ) στο εξωτερικό.
Kωδικοί 661- 662: Aφορά όσους λαμβάνουν επίδομα ανεργίας του OAEΔ.
Kωδικοί 783 - 784: Aναγράφονται τα ποσά που επαναπατρίστηκαν στην Eλλάδα . Tα ποσά αυτά μπορούν να χρησιμεύσουν στο φορολογούμενο για την κάλυψη τεκμηρίων.
Aποδείξεις
Oι φορολογούμενοι με ετήσιο εισόδημα άνω των 6.000 για να κατοχυρώσουν το αφορολόγητο των 12.000 ευρώ θα πρέπει να προσκομίσουν αποδείξεις.
Eκπτώσεις δαπανών
«Ψαλιδίστηκαν» οι εκπτώσεις δαπανών που αφορούν στα ασφάλιστρα ζωής, τις δωρεές στο Δημόσιο, τις δικηγορικές αμοιβές και τους τόκους στεγαστικών δανείων που ελήφθησαν από την 1η/1/2009. Kάθε μία από τις δαπάνες αυτές εκπίπτει πλέον σε ποσοστό 20% από το φόρο. Eπίσης καταργήθηκε η μείωση φόρου 40% για τόκους στεγαστικών δανείων που είχαν συναφθεί το 2009 και 2010. Oι τόκοι αυτών των στεγαστικών δανείων που καταβάλλονται από το 2010 αναγνωρίζονται πλέον μόνο εφόσον τα δάνεια αφορούν α' κατοικία μέχρι 120 τ.μ. και εκπίπτουν κατά 20% από το φόρο.
Οι «παγίδες» με τα τεκμήρια
Παγίδες με αυστηρότερα τεκμήρια για σπίτια, αυτοκίνητα, σκάφη αναψυχής, αεροσκάφη, πισίνες, δίδακτρα και οικιακούς βοηθούς έχει στήσει το υπουργείο Oικονομικών. Tεκμήριο αποτελούν πλέον:
Kατοικίες με το τεκμήριο να ενεργοποιείται για ιδιοκατοικούμενες ή μισθωμένες ή δωρεάν παραχωρηθείσες κύριες και δευτερεύουσες κατοικίες κλιμακωτά.
Aυτοκίνητα.
Σκάφη αναψυχής.
Δίδακτρα ιδιωτικών σχολείων.
Πισίνες.
Οικιακοί βοηθοί.
Aεροσκάφη, ελικόπτερα, ανεμόπτερα.
Eλάχιστη αντικειμενική δαπάνη διαβίωσης 3.000 ευρώ για άγαμο, διαζευγμένο ή χήρο και 5.000 ευρώ για συζύγους.
Πόθεν έσχες για πρώτη κατοικία
Πόθεν έσχες «τριών ταχυτήτων» εφαρμόζει η εφορία για όσους απέκτησαν πρώτη κατοικία εντός του 2010. Συγκεκριμένα:
Aπαλλάσσεται από το «πόθεν έσχες» η αγορά ή ανέγερση πρώτης κατοικία έως 120 τ.μ. που πραγματοποιήθηκε από 1.1.2010 μέχρι και 22.4.2010.
Eφαρμόζεται «πόθεν έσχες» από το πρώτο τετραγωνικό μέτρο για πρώτη κατοικία που αποκτήθηκε από 23.4.2010 μέχρι και 16.12.2010 λόγω της εφαρμογής του φορολογικού νόμου του Aπριλίου.
Xωρίς έλεγχο του «πόθεν έσχες» είναι η αγορά ή ανέγερση πρώτης κατοικίας που πραγματοποιήθηκε από 17.12.2010 μέχρι και 31.12.2010.
Hλεκτρονική δήλωση
Yποχρεωτική είναι φέτος η ηλεκτρονική υποβολή δηλώσεων από όλους τους ελεύθερους επαγγελματίες και εμποροβιοτέχνες, καθώς και από μισθωτούς ή συνταξιούχους των οποίων όμως η δήλωση υποβάλλεται από λογιστή. Eξαιρούνται από την υποβολή δήλωσης όσοι έχουν εισόδημα μέχρι 6.000 ευρώ, που προκύπτει αποκλειστικά με βάση τα τεκμήρια διαβίωσης (κατοικίες, αυτοκίνητα, σκάφη αναψυχής, πισίνες κ.λπ.) Έτσι όσοι έχουν εισόδημα από άλλες πηγές (σύνταξη, ενοίκια κ.λπ.) υποχρεούνται να υποβάλουν δήλωση ακόμη και αν το εισόδημά τους με βάση τα τεκμήρια είναι μέχρι 6.000 ευρώ. Για τον υπολογισμό του ποσού των 6.000 ευρώ λαμβάνεται υπόψη και η ελάχιστη δαπάνη 3.000 ευρώ για τον άγαμο και 5.000 ευρώ για τους συζύγους.
Nέα φορολογική κλίμακα
Mε τη νέα ενιαία φορολογική κλίμακα που προβλέπει αφορολόγητο όριο 12.000 ευρώ και συντελεστές 18% - 45% θα υπολογιστούν οι φόροι για τα εισοδήματα του 2010. Eπιβαρύνσεις θα προκύψουν για τους φορολογούμενους με εισοδήματα άνω των 40.000 ευρώ. Eυνοημένοι οι φορολογούμενοι με παιδιά, καθώς αυξήθηκαν τα αφορολόγητα όρια. Φορολογούμενος με ένα παιδί έχει πλέον αφορολόγητο όριο 13.500 ευρώ, φορολογούμενος με δύο τέκνα έχει αφορολόγητο 15.000 ευρώ και ο τρίτεκνος δικαιούται αφορολόγητο 23.500 ευρώ.
ΠΗΓΗ: Ημερησία
Έκτακτη εισφορά για επιχειρήσεις που το 2009 είχαν κέρδη άνω των 100.000 ευρώ
Έκτακτη εισφορά ύψους 1,219 δισ. ευρώ καλούνται να πληρώσουν 16.922 επιχειρήσεις που το 2009 είχαν κέρδη πάνω από 100.000 ευρώ. Η πρώτη δόση θα πρέπει να καταβληθεί μέχρι το τέλος του μήνα. Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων ανακοινώνει τα αποτελέσματα εκκαθάρισης της έκτακτης εισφοράς κοινωνικής ευθύνης (άρθρο 5 ν. 3845/2010).
Με συνολικό καθαρό εισόδημα ή καθαρά κέρδη (κατά την παράγραφο 1 του προαναφερόμενου άρθρου) άνω των 100.000 ευρώ για το οικονομικό έτος 2010 βρέθηκαν 20.010 εταιρίες. Εισφορά προέκυψε για τις 16.922 εταιρίες συνολικού ύψους 1.219.145.731 ευρώ, ενώ δεν προέκυψε εισφορά για 3.088 εταιρίες επειδή το διπλάσιο του μέσου όρου των συνολικών καθαρών εισοδημάτων ή των καθαρών κερδών των δύο προηγούμενων οικονομικών ετών (2008 και 2009) υπολείπονταν των 100.000 ευρώ.
Η έκτακτη εισφορά καταβάλλεται σε 12 ίσες μηνιαίες δόσεις, από τις οποίες η πρώτη μέχρι την 31η Ιανουαρίου 2011 και καθεμία από τις επόμενες μέχρι την τελευταία εργάσιμη, για τις δημόσιες υπηρεσίες, ημέρα του κάθε μήνα, αντίστοιχα. Το ποσό της κάθε δόσης δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 1.000 ευρώ. Αν η καταβολή του συνόλου της έκτακτης εισφοράς γίνει μέσα στην προθεσμία της πρώτης δόσης, χορηγείται έκπτωση 2%, με εξαίρεση την περίπτωση που το σύνολο της έκτακτης εισφοράς πρέπει να καταβληθεί σε μία μόνο δόση. Η καταβολή γίνεται μόνο στις Δ.Ο.Υ..
Mε το μέτρο αυτό, η κυβέρνηση προσβλέπει στη συμβολή των ελληνικών επιχειρήσεων με κέρδη πάνω από 100.000 ευρώ, ώστε να συνεισφέρουν στην προσπάθεια για την ανάταξη της ελληνικής οικονομίας, όπως συνεισέφεραν χιλιάδες μισθωτοί και συνταξιούχοι τη χρονιά που πέρασε.
Ακολουθεί κατανομή πλήθους νομικών προσώπων και εισφοράς σύμφωνα με τη βάση υπολογισμού κάθε επιχείρησης:


Πλήθος

Εισφορά

( 100.000 – 300.000]

11.904 εταιρίες

76.449.607,16 €

(300.000 – 1.000.000]

3.571 εταιρίες

88.148.370,57 €

(1.000.000 – 5.000.000]

1.146 εταιρίες

156.233.856,37 €

(5.000.000 – ... ]

301 εταιρίες

898.313.896,90 €

Σύνολο

16.922 εταιρίες

1.219.145.731 €

ΠΗΓΗ: Ημερησία
Ταμείο Δημοσίων Υπαλλήλων: Στον αέρα εφάπαξ, επικουρικές, μέρισμα
Ταμειακό «άνοιγμα» που θα «αγγίξει» τα 2 δισ. ευρώ το 2011 «αν δεν ληφθούν μέτρα» αντιμετωπίζουν τα ταμεία των δημοσίων υπαλλήλων. Το σήμα κινδύνου για τις παροχές εφάπαξ και τις συμπληρωματικές συντάξεις (επικουρική + μέρισμα) των δημοσίων υπαλλήλων έστειλε η ΑΔΕΔΥ, με επιστολή της προς τους υπουργούς Οικονομικών και Εργασίας.
«Το πρόβλημα θα γίνει εκρηκτικό, αν δεν ληφθούν άμεσα μέτρα αλλά και μεσοπρόθεσμα, αφού η κρίσιμη περίοδος πίεσης, εξαιτίας της ωρίμανσης και των προϋποθέσεων συνταξιοδότησης, για ένα μεγάλο μέρος εργαζομένων, έχει ορίζοντα έως το 2017», προειδοποιεί η ΑΔΕΔΥ.
Δάνειο
Η ΑΔΕΔΥ ζητά από τα συναρμόδια υπουργεία την άμεση δανειοδότηση των Ταμείων, την ένταξη νέων εργαζομένων με συμβάσεις που καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες, καθώς και την άντληση πόρων από λογαριασμούς του Δημοσίου που συγκροτούνται ως αποτέλεσμα της εργασίας και χρησιμοποιούνται για τη χρηματοδότηση θέσεων στο Δημόσιο. «Τα μέτρα που αποφασίστηκαν από την κυβέρνησή σας, στο πλαίσιο του Μνημονίου, έχουν δραματικές επιπτώσεις και στα Ταμεία για τη βιωσιμότητά τους.
Η μείωση των αποδοχών των εργαζομένων στο Δημόσιο, μέσα από την κατάργηση του 13ου και του 14ου μισθού, την περικοπή των επιδομάτων κατά 20%, έχουν ως αποτέλεσμα, εκτός των άλλων, να περιορίσουν σημαντικά τους πόρους των Ταμείων. Ταυτόχρονα, ο περιορισμός των προσλήψεων σε συνδυασμό με τις αυξημένες αιτήσεις για συνταξιοδότηση οδηγούν τα Ταμεία σε αδιέξοδο», καταλήγει η επιστολή.
ΠΗΓΗ: Ημερησία

Τετάρτη, 19 Ιανουαρίου 2011

Τα μυστικά της νέας φορολογικής δήλωσης - Ολες οι οδηγίες του υπουργείου Οικονομικών
Από φορο-ανάκριση θα περάσουν την άνοιξη περίπου 5,6 εκατομμύρια φορολογούμενοι. Η νέα φορολογική δήλωση, που θα κληθούν να συμπληρώσουν και να υποβάλουν στην εφορία απαιτεί πλήρη καταγραφή των κινητών και ακίνητων περιουσιακών τους στοιχείων όπως κατοικίες, αυτοκίνητα, σκάφη αναψυχής, καταθέσεις στο εξωτερικό, επαναπατριζόμενα κεφάλαια αλλά και τα ποσά που ξοδεύουν οι φορολογούμενοι για δίδακτρα σε ιδιωτικά σχολεία και οικιακούς βοηθούς. Με τη νέα φορολογική δήλωση το υπουργείο Οικονομικών στήνει μπλόκο στους φορολογούμενους που έχουν καταθέσεις στο εξωτερικό. Οι εν λόγω φορολογούμενοι καλούνται να τις δηλώσουν υποχρεωτικά στη νέα φορολογική δήλωση προκειμένου να ακολουθήσουν έλεγχοι για να διαπιστωθεί εάν δηλώθηκαν τα ποσά των τόκων, εάν πληρώθηκε ο φόρος 8% για την παραμονή των κεφαλαίων στην αλλοδαπή και εάν η απόκτηση των χρημάτων ήταν νόμιμη (έλεγχοι «πόθεν έσχες»). Όσοι αρνηθούν να δηλώσουν τα κεφάλαια που έχουν στο εξωτερικό, τότε εάν εντοπιστούν εκ των υστέρων από διασταυρώσεις του υπουργείου Οικονομικών θα πληρώσουν την παράλειψή τους αυτή πολύ πιο ακριβά, με πρόστιμα, προσαυξήσεις και εξονυχιστικό έλεγχο του «πόθεν έσχες».
Το νέο έντυπο Ε1 της φορολογικής δήλωσης είναι πιο απαιτητικό λόγω των πολλών και σημαντικών αλλαγών  που επήλθαν στη φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων με το φορολογικό νόμο του περασμένου Απριλίου.
Νέα ενιαία φορολογική κλίμακα με αφορολόγητο 12.000 ευρώ και συντελεστές φόρου 18% - 45%, κατάργηση αυτοτελούς φορολόγησης εισοδημάτων, νέα τεκμήρια διαβίωσης και απόκτησης περιουσιακών στοιχείων, σύνδεση αφορολογήτου με τις αποδείξεις είναι ορισμένες από τις αλλαγές που θα αντιμετωπίσουν οι φορολογούμενοι.
Οι βασικότερες αλλαγές που επήλθαν στη φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και αποτυπώνονται στους νέους κωδικούς του εντύπου  Ε1 είναι οι εξής:
Κωδικοί 023-024: Συμπληρώνονται από τους φορολογούμενους που εξαιρούνται από την προσκόμιση αποδείξεων που εξασφαλίζουν το αφορολόγητο όριο και συγκεκριμένα από:
δημόσιους υπάλληλους που υπηρετούν στην αλλοδαπή
διαμένοντες σε οίκους ευγηρίας
φυλακισμένους
κάτοικους κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αποκτούν εισόδημα στην Ελλάδα πλέον του 90% του συνολικού εισοδήματός τους.
Κωδικοί 027-028: Συμπληρώνονται από δημοσίους υπαλλήλους (μόνιμους ή ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.
Κωδικοί 013-014. Πρέπει να συμπληρωθούν από συνταξιούχους που γεννήθηκαν μέχρι 31-12-1945 για τους οποίους προβλέπεται μείωση των νέων τεκμηρίων για κατοικίες, ΙΧ, σκάφη κ.λπ., κατά 30%.
Κωδικοί 019-020: Πρέπει να συμπληρωθούν μόνο από τους φορολογούμενους οι οποίοι το 2010: α) έκαναν έναρξη εργασιών για ατομική εμπορική επιχείρηση ή ελευθέριο επάγγελμα, β) απεκόμισαν κέρδη μέχρι 30.000 ευρώ από την άσκηση της συγκεκριμένης επιχείρησης ή του συγκεκριμένου επαγγέλματος και γ) δεν είχαν συμπληρώσει το 35ο έτος της ηλικίας τους. Οι φορολογούμενοι οι οποίοι πληρούν για το 2010 και τρεις αυτές προϋποθέσεις απαλλάσσονται του φόρου εισοδήματος για τα κέρδη που απεκόμισαν.
Κωδικοί 021-022: Τους κωδικούς αυτούς υποχρεούνται να συμπληρώσουν όσοι φορολογούμενοι κατά τη διάρκεια του 2010 εντοπίστηκαν από τις Δ.Ο.Υ. ή το ΣΔΟΕ να  μην έχουν εκδώσει φορολογικά στοιχεία (αποδείξεις, τιμολόγια κ.λπ.), να έχουν εκδώσει ανακριβή φορολογικά στοιχεία, με αποτέλεσμα την απόκρυψη φορολογητέας ύλης άνω των 1.200 ευρώ, να έχουν εκδώσει πλαστά ή εικονικά φορολογικά στοιχεία ή να έχουν λάβει εικονικά φορολογικά στοιχεία. Οι φορολογούμενοι αυτοί δεν δικαιούνται το αφορολόγητο των 12.000 ευρώ και θα φορολογηθούν από το πρώτο ευρώ του εισοδήματος με 10%.
Κωδικοί 025-026: Τους κωδικούς αυτούς συμπληρώνουν ατομικές επιχειρήσεις και  φυσικά πρόσωπα που ασκούν ελευθέριο επάγγελμα, απασχολώντας παράλληλα προσωπικό καθώς παρέχεται μείωση των καθαρών κερδών κατά 20% εφόσον τα ακαθάριστα έσοδα έχουν μειωθεί για δύο συνεχόμενες διαχειριστικές περιόδους αλλά δεν έχει μειωθεί ταυτόχρονα και ο αριθμός των απασχολουμένων.
Κωδικοί 029 - 040: Συμπληρώνονται από όσους έχουν κεφάλαια στο εξωτερικό.
Κωδικός 769 «Γράψτε την αντικειμενική δαπάνη για δίδακτρα σε σχολεία». Πρέπει να αναγραφεί η δαπάνη που καταβλήθηκε το 2010 για ιδιωτικά σχολεία στοιχειώδους και μέσης εκπαίδευσης, όπως αυτή προκύπτει από τις σχετικές αποδείξεις παροχής υπηρεσιών.
Κωδικός 770: «Γράψτε την αντικειμενική δαπάνη για οικιακούς βοηθούς, οδηγούς αυτ/των και δασκάλους». Αναγράφεται η αντικειμενική δαπάνη για οικιακούς βοηθούς, οδηγούς αυτοκινήτων, δασκάλους και λοιπό προσωπικό. Η δαπάνη αυτή αντιστοιχεί στο κατώτατο όριο αμοιβών όπως αυτό προσδιορίζεται από τις ισχύουσες διατάξεις για την αντίστοιχη κατηγορία εργαζομένων. Εξαιρούνται οι δαπάνες που καταβάλλονται στην περίπτωση που ο φορολογούμενος απασχολεί έναν μόνο οικιακό βοηθό καθώς και οι δαπάνες που καταβάλλονται στην περίπτωση που ο φορολογούμενος ή πρόσωπο που συνοικεί με αυτόν και τον βαρύνει έχει αναπηρία 67% και πάνω από διανοητική καθυστέρηση, ή φυσική αναπηρία, ή είναι ηλικίας άνω των 65 ετών και απασχολεί ένα νοσοκόμο.
Κωδικοί 723-724: Αφορούν προχώρησαν το 2010 στην αγορά ή χρηματοδοτική μίσθωση κινητών πραγμάτων αξίας πάνω από 10.000 ευρώ.
Κωδικοί 783-784: Στους κωδικούς αυτούς θα πρέπει να δηλωθούν τα επαναπατριζόμενα κεφάλαια.
Κωδικός 049: Δηλώνεται το συνολικό ποσό των αποδείξεων για αγορά αγαθών ή λήψη υπηρεσιών που πραγματοποιήθηκαν το 2010.
Δείτε όλες τις οδηγίες για τη συμπλήρωση της δήλωσης εισοδήματος του 2011 στο συνημμένο PDF
ΠΗΓΗ: Ημερησία
ΙΧ: Τον Φεβρουάριο θα ξεκινήσει η απόσυρση
Πλήρης ακινησία στην αγορά εν αναμονή της Κοινής Υπουργικής Απόφασης για την απόσυρση. Εισαγωγείς, έμποροι και καταναλωτές προς το παρόν δεν μπορούν να κάνουν τίποτα αν δεν εκδοθεί η ΚΥΑ η οποία θα ορίζει τις διαδικασίες του μέτρου.
Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, χθες, συναντήθηκαν στελέχη από τα τρία υπουργεία τα οποία εμπλέκονται στο μέτρο της απόσυρσης ώστε να οριστικοποιήσουν επιτέλους τις διαδικασίες.
Σύμφωνα, πάντως, με εκτιμήσεις στελεχών της αγοράς, το μέτρο της απόσυρσης θα ξεκινήσει τον Φεβρουάριο, καθώς σύμφωνα με το νόμο, ο οποίος ψηφίστηκε στα μέσα Δεκεμβρίου του 2010, αναφέρεται χαρακτηριστικά πως το μέτρο θα ισχύσει 10 ημέρες μετά την έκδοση της ΚΥΑ που θα ορίζει τις διαδικασίες.
Πρακτικά, λοιπόν, το μέτρο της απόσυρσης θα αρχίσει από τον Φεβρουάριο και όχι από τον Ιανουάριο του 2011.
Στην ανακύκλωση
Εν το μεταξύ, περίπου 1.000 ιδιοκτήτες παλαιών αυτοκινήτων έχουν ήδη οδηγήσει στα επίσημα μέλη της Εναλλακτικής Διαχείρισης Οχημάτων Ελλάδος τα «σαραβαλάκια» τους από τις αρχές του 2011 χωρίς να τους ενδιαφέρει το μέτρο της απόσυρσης, πράγμα που σημαίνει πως οι εν λόγο ιδιοκτήτες Ι.Χ. τα απέσυραν και δεν πρόκειται να τα αντικαταστήσουν...
ΠΗΓΗ: Ημερησία
∆ιπλό χτύπηµα για νοικοκυριά
Νέο διπλό χτύπηµα εν µέσω κρίσης δέχεται ο οικογενειακός προϋπολογισµός, καθώς αυξάνεται το κόστος δύο βασικών δαπανών του που δεν µπορούν να περικοπούν: των καυσίµων και των τόκων των δανείων.
Η επιβάρυνση για ένα νοικοκυριό υπολογίζεται, µε µετριοπαθείς υπολογισµούς, σε περίπου 150 ευρώ τον µήνα από την άνοδο τηςτιµής της βενζίνης και του πετρελαίου θέρµανσης,αλλά και των δόσεων για έναν καταναλωτή που έχει να αποπληρώσει πιστωτικές κάρτες, ένα καταναλωτικό καθώς καιένα στεγαστικό δάνειο.
Πρόκειται για δυσβάστακτο κόστος για την πλειονότητα των ελλήνων µισθωτών, που έχουν δει τους µισθούς τους να περικόπτονται περίπου15% κατά µέσο όρο (στην περίπτωση δηµοσίων υπαλλήλων αλλά και πολλών ιδιωτικών),ενώ πολλοί αντιµετωπίζουν το φάσµα της ανεργίας.
Το µεγαλύτερο χτύπηµα για τον οικογενειακό προϋπολογισµό προέρχεται από τα καύσιµα. Σαν να µην έφταναν οι απανωτές αυξήσεις των φόρων µέσα στο 2010, το νέο έτος έκανε ποδαρικό µε ένα ράλι στις τιµές του µαύρου χρυσού, που κινείται σταθερά τις δύο τελευταίες εβδοµάδεςστα επίπεδα των 98 δολαρίων το βαρέλι. Μάλιστα, οι προβλέψεις να κάνουν λόγο για 100 δολάρια µέσα στο έτος.
Ηδη και χάρη στο µπαράζ των αυξήσεων της φορολογίας στα καύσιµα πέρυσι η βενζίνη στην Ελλάδαείναι πλέον καιµε τη... σφραγίδα της Κοµισιόν η ακριβότερη στην Ευρώπη των 27. Και κάθε λίτρο βενζίνης στην Ελλάδα κοστίζει πλέον σχεδόν 50 λεπτά ακριβότερα από ό,τι στη Βουλγαρία και την Κύπρο.
Επίσης ο Ελληνας για τηναγορά ενός λίτρου αµόλυβδης πληρώνει πλέον περισσότερα κατά 34 λεπτά από τον Ισπανό, 31 λεπτά από τον Αυστριακό, 16 λεπτά από τον Γάλλο και τον Ιταλό, 14 λεπτά από τον Βρετανό, 12 λεπτάαπό τον Γερµανόκαι 11 λεπτά από τονΒέλγο, τον Πορτογάλο και τον Σουηδό.
Σε χώρες δηλαδή µε πολύ µεγαλύτερο κατά κεφαλήν Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν, όπως η Γαλλία και η Γερµανία, η τιµήτης αµόλυβδης βενζίνης είναι 1,433 και 1,469 ευρώ, έναντι 1,605 ευρώ στην Ελλάδα, σύµφωνα µε τα στοιχεία από το τελευταίο δελτίο της Ε. Επιτροπής (3/1/2011).
160 ευρώ τον µήνα για βενζίνη
Χάρη ακριβώς στα παραπάνω, ο οδηγός ενός µεσαίου κυβισµού αυτοκινήτου, που διανύει 1.000 χιλιόµετρα τον µήνα και «καίει» 10 λίτρα στα 100 χλµ., πλήρωνε πέρυσι, µε µέση τιµή βενζίνης στα 1,1 ευρώ/ λίτρο, 110 ευρώ τον µήνα, αλλά σήµεραπληρώνει 160 ευρώ.
Την τσέπη του νοικοκυριού αυτού «καίνε» αντίστοιχα και οι δαπάνες για θέρµανση, εφόσον χρησιµοποιεί πετρέλαιο. Με τη µέση τιµή του να έχει αυξηθεί κατά 14% από πέρυσι, από τα 72 στα 82 λεπτά / λίτρο, µια οικογένεια που διαµένει σε διαµέρισµα 100 τ.µ. και χρειάζεται 200 λίτρα πληρώνει φέτος 164 ευρώ έναντι 144 ευρώ πέρυσι. Αν διαµένει σε µονοκατοικία και «καίει»400 λίτρα, το κόστος του διαµορφώνεται σε 330 ευρώ από 290 ευρώ. Επιβάρυνση δηλαδή όχι 20 αλλά 40 ευρώ τον µήνα.
Κι άλλες αυξήσεις
Πάντως τα100 δολάρια µε ταοποία «φλερτάρει» οµαύρος χρυσόςθα επιφέρουν κι άλλες αυξήσεις και ήδη σε αρκετά σηµείατης Ελλάδας η βενζίνη προσεγγίζει τα 1,70 ευρώ το λίτρο. Καιείναι εντυπωσιακό ότι η χαµηλότερη τιµή στην Ε.Ε συναντάται µόλις λίγαχιλιόµετρα µακριά απότα βόρειασύνορά µας,στη Βουλγαρία, καιείναι 1,12 ευρώ το λίτρο ή αλλιώς 48 λεπτά (43%)φθηνότερη από τη µέση τιµή στην Ελλάδα. Αν µάλιστα γίνει η σύγκριση µε τις τιµές που υπάρχουν στους νοµούς της Β. Ελλάδας, η διαφορά ξεπερνά τα 50 λεπτά το λίτρο ή αλλιώς τα 25 ευρώστο γέµισµα ενός ρεζερβουάρ των 50 λίτρων.
«Καίνε» οι δόσεις για στεγαστικά, καταναλωτικά δάνεια
ΟΛΟ ΚΑΙ ΥΨΗΛΟΤΕΡΕΣ δόσεις πληρώνουν για τα καταναλωτικά δάνεια και τις κάρτες οι δανειολήπτες, ενώ παράλληλα περιµένουν νέο χαράτσι – αυτή τη φορά και στα στεγαστικά – το 2011, αν τελικά η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα προχωρήσει σε αυξήσεις του βασικού επιτοκίου του ευρώ.
Στα καταναλωτικά δάνεια και τις πιστωτικές κάρτες το τελευταίο διάστηµα έχουν γίνει σιωπηρές αυξήσεις επιτοκίων, οι οποίεςµπορεί να φτάνουν ακόµη και µία ολόκληρη µονάδα, επιβαρύνοντας σηµαντικά τον οικογενειακό προϋπολογισµό. Την ίδια στιγµή, ο πρόεδρος της ΕΚΤ Ζαν-Κλοντ Τρισέ άνοιξε ουσιαστικά τον δρόµο για νέο γύρο ανόδου των επιτοκίων του ευρώ, τα οποία σήµερα βρίσκονται στο ιστορικό χαµηλό του 1%.
Μια αύξηση των επιτοκίων θα συµπαρασύρει τις δόσεις όλων εκείνων που έχουν στεγαστικό δάνειο µε κυµαινόµενο επιτόκιο.
Σε απόλυτους αριθµούς, αν κάποιος δανειολήπτης είχε χρέη 30.000 ευρώ σε καταναλωτικά δάνεια και κάρτες, µε µέσο επιτόκιο 14% – τα οποία αποπλήρωνε σε 10 χρόνια – πλήρωνε 465 ευρώ τον µήνα. Μετά τις αυξήσεις των επιτοκίων όµως η δόση έχει αυξηθεί στα 485 ευρώ, δηλαδή προκύπτει επιβάρυνση 20 ευρώ τον µήνα ή 240 ευρώ τον χρόνο. Ακόµα υψηλότερο είναι το κόστος στην περίπτωση που η ΕΚΤ ανεβάσει το βασικό επιτόκιο του ευρώ, ακόµα και µόνο κατά µισή µονάδα. Σήµερα, ένα 20ετές στεγαστικό δάνειο 150.000 ευρώ µε κυµαινόµενο επιτόκιο 4% (επιτόκιο ΕΚΤ 1% πλέον τραπεζικού περιθωρίου 3%) επιβαρύνεται µε µηνιαία δόση 909 ευρώ. Αν όµως το επιτόκιο της ΕΚΤ ανέβει στο 1,5% και κατ’ επέκταση το συνολικό επιτόκιο στο 4,5% η µηνιαία δόση σκαρφαλώνει στα 949 ευρώ. Προκύπτει δηλαδή επιβάρυνση 40 ευρώ τον µήνα ή 480 ευρώ τον χρόνο.
ΠΗΓΗ: Τα Νέα
Κίνητρα για αγορά πρώτης κατοικίας
Πιο εύκολα μπορούν να αποκτήσουν πλέον πρώτη κατοικία οι φορολογούμενοι που διαθέτουν... ρευστό, αλλά μέχρι τις 16 Δεκεμβρίου 2010 δεν μπορούσαν να δικαιολογήσουν την προέλευσή του στην εφορία και να καλύψουν το πόθεν έσχες.
Το υπουργείο Οικονομικών τούς απαλλάσσει από τον έλεγχο του πόθεν έσχες αλλά και από τον φόρο δωρεάς ή γονικής παροχής. Βέβαια, βασική προϋπόθεση είναι η επιφάνεια της πρώτης κατοικίας που αποκτάται να μην ξεπερνά τα 120 τ.μ. και η αξία της τις 200.000 ευρώ, ενώ η δωρεά ή γονική παροχή χρηματικών ποσών να αφορά αποκλειστικά την αγορά της πρώτης κατοικίας και όχι την κάλυψη ή την εξόφληση στεγαστικού δανείου.
Και αυτό γιατί το σύνολο των τοκοχρεολυτικών δόσεων στεγαστικού δανείου πρώτης κατοικίας αποτελεί πλέον τεκμήριο διαβίωσης και προστίθεται στα υπόλοιπα τεκμήρια (κατοικίες, αυτοκίνητα, σκάφη αναψυχής, δίδακτρα σε ιδιωτικά σχολεία κ.λπ.).
Η απαλλαγή από τον φόρο για δωρεές ή γονικές παροχές μετρητών σημαίνει ότι οι νέοι φορολογούμενοι έχουν τη δυνατότητα να κάνουν χρήση για την αγορά πρώτης κατοικίας χρηματικών ποσών από τους γονείς τους, χωρίς εκείνοι να επιβαρυνθούν με τον ισχύοντα φόρο.
Με το απόθεμα αδιάθετων κατοικιών να παραμένει μεταξύ 120.000 έως 150.000, η αναστολή του πόθεν έσχες ευνοεί κυρίως τους φορολογούμενους που διαθέτουν ρευστό και αγοράζουν ακριβές κατοικίες καθώς και τους γονείς που βοηθούν τα παιδιά τους να αγοράσουν πρώτη κατοικία. Παράγοντες της αγοράς εκτιμούν ότι το μέτρο μπορεί να μην αλλάξει δραματικά το σημερινό τοπίο, ωστόσο, και σε συνδυασμό με τη συνεχιζόμενη πτώση των τιμών στα ακίνητα, μπορεί να τονώσει κάπως τη ζήτηση μέσα στο 2011.
Με χθεσινή εγκύκλιο του υφυπουργού Οικονομικών Δημ. Κουσελά ορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για την απαλλαγή της αγοράς ή ανέγερσης πρώτης κατοικίας από το πόθεν έσχες, παρέχονται παραδείγματα για το τι πρέπει να προσέξουν οι φορολογούμενοι για να δικαιούνται την απαλλαγή του πόθεν έσχες, μέχρι πότε αυτή ισχύει αλλά και οι όροι απαλλαγής από τον φόρο για γονικές παροχές ή δωρεές χρηματικών ποσών που προορίζονται για την απόκτηση ή ανέγερση πρώτης κατοικίας.
Το μέτρο ισχύει από τις 17 Δεκεμβρίου 2010 μέχρι και 31 Δεκεμβρίου 2012.
Πιο συγκεκριμένα στην εγκύκλιο διευκρινίζονται τα εξής:
1. Εξαιρείται από το «πόθεν έσχες» μέχρι 31-12-2012 η δαπάνη για την αγορά από ενήλικο, με δικαίωμα πλήρους κυριότητας καθώς και η ανέγερση από αυτόν οικοδομής, ως πρώτης κατοικίας, συνολικής αξίας 200.000 ευρώ και επιφάνειας τα 120 τ.μ.
2. Αν η επιφάνεια της οικοδομής είναι εμβαδού πάνω από 120 τ.μ. ή η αξία της υπερβαίνει τις 200.000 ευρώ, τότε λαμβάνεται υπόψη ως δαπάνη απόκτησης περιουσιακών στοιχείων η επιπλέον του ποσού αυτού δαπάνη ή το ποσό αγοράς ή το κόστος ανέγερσης που αναλογεί στην επιφάνεια πάνω από τα 120 τ.μ.
Σε περίπτωση που συντρέχουν και οι δύο περιπτώσεις τότε λαμβάνεται υπόψη το μεγαλύτερο ποσό μεταξύ της δαπάνης των άνω των 200.000 ευρώ και της δαπάνης που αντιστοιχεί στην επιφάνεια πάνω από τα 120 τ.μ.
3. Στην επιφάνεια των 120 τ.μ. της πρώτης κατοικίας λαμβάνεται υπόψη ακέραιη και η επιφάνεια των βοηθητικών χώρων (αποθήκη, χώρος στάθμευσης, λεβητοστάσιο, αποθήκη καυσίμων, κλιμακοστάσιο κ.λπ.).
4. Στην επιφάνεια των 120 τ.μ. δεν περιλαμβάνεται ο χώρος στάθμευσης στην πιλοτή ή στον ακάλυπτο χώρο του οικοπέδου που είναι παρακολούθημα της κατοικίας αυτής και δεν έχει ξεχωριστό ποσοστό ιδιοκτησίας στο οικόπεδο.
5. Για την απαλλαγή από το τεκμήριο αγοράς ή ανέγερσης πρώτης κατοικίας εξετάζεται αν ο φορολογούμενος, η σύζυγός του και τα τέκνα που τους βαρύνουν έχουν δικαίωμα πλήρους κυριότητας ή ισόβιας επικαρπίας ή οίκησης, εξ ολοκλήρου ή επί ιδανικού μεριδίου, σε άλλη οικία ή οικίες, εφόσον το άθροισμα της συνολικής επιφάνειας που τους αντιστοιχεί υπερβαίνει τα 70 τ.μ. Η επιφάνεια αυτή προσαυξάνεται κατά 20 τ.μ. για καθένα από τα δύο πρώτα τέκνα και κατά 25 τ.μ. για το τρίτο και καθένα από τα επόμενα τέκνα που βαρύνουν τον υπόχρεο ή τον άλλο σύζυγο.
ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΕΩΣ ΤΑ 120 Τ.Μ.
Οι δωρεές και οι γονικές παροχές
Πλήρη φορολογική απαλλαγή θα έχουν όλες οι δωρεές και γονικές παροχές χρηματικών ποσών που πραγματοποιούνται προκειμένου ο αποδέκτης της δωρεάς ή της γονικής παροχής να αγοράσει πρώτη κατοικία έως 120 τετραγωνικών μέτρων και αξίας έως 200.000 ευρώ κάνοντας χρήση της αναστολής του «πόθεν έσχες». Πιο αναλυτικά, στην εγκύκλιο για τη γονική παροχή και τη δωρεά χρημάτων προβλέπονται τα ακόλουθα:
Γονική παροχή ή δωρεά χρημάτων: Απαλλάσσονται από φόρο (10%, 20% ή 40% ανάλογα με τον βαθμό συγγένειας δωρητή και δωρεοδόχου) δωρεές ή γονικές παροχές χρηματικών ποσών, που συνιστώνται αποκλειστικά για την αγορά η ανέγερση πρώτης κατοικίας από ενήλικο, για τις οποίες η δαπάνη που πραγματοποιείται (από 17/12/2010 μέχρι και 31/12/2012) απαλλάσσεται από το «πόθεν έσχες».
Για την απαλλαγή από τον φόρο γονικής παροχής ή δωρεάς ισχύουν τα εξής:
Οι δωρεές/γονικές παροχές πρέπει να έχουν ως αντικείμενο χρηματικά ποσά.
Δεν προβλέπεται απαλλαγή από την υποχρέωση υποβολής της οικείας φορολογικής δήλωσης παρά μόνο απαλλαγή από τον φόρο. Συνεπώς, θα υποβάλλονται οι οικείες δηλώσεις και θα ζητείται απαλλαγή από τον φόρο. Εφόσον δεν παρέχεται πλήρης απαλλαγή από τον φόρο δωρεάς/γονικής παροχής (λόγω ποσού ή επιφάνειας), το μη απαλλασσόμενο ποσό της δωρεάς/γονικής παροχής υπόκειται αυτοτελώς στον οικείο φόρο (με συντελεστές 10, 20 ή 40%).
Κατά την υποβολή της δήλωσης φόρου δωρεάς/γονικής παροχής που ζητείται απαλλαγή προσκομίζονται στοιχεία από τα οποία προκύπτει ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις.
Οι δωρεές/γονικές παροχές πρέπει να συνιστώνται προκειμένου να καλυφθεί η δαπάνη αγοράς ή ανέγερσης πρώτης κατοικίας. Δεν υπάγονται συνεπώς στην απαλλακτική διάταξη οι δωρεές/γονικές παροχές που συνιστώνται για την εξόφληση δανείου (ή δόσεων αυτού) που είχε λάβει ο φορολογούμενος, προκειμένου να προβεί στην αγορά/ανέγερση, δεδομένου ότι δεν προβλέπεται αντίστοιχη απαλλαγή αυτού από το «πόθεν έσχες» μετά την ισχύ του ν. 3842/2010.
Η δαπάνη για την αγορά/ανέγερση πρώτης κατοικίας, καθώς και η δωρεά/γονική παροχή για την κάλυψη αυτής πρέπει να πραγματοποιείται από 17/12/2010 (ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως) μέχρι και 31/12/2012. Εφόσον η δαπάνη ή η δωρεά/γονική παροχή (π.χ. συμβόλαιο αγοράς/ανέγερση) έγινε πριν από τις 17/12/2010, για τα ποσά της δωρεάς/γονικής παροχής επιβάλλεται φόρος ανεξάρτητα από τον χρόνο υποβολής της οικείας δήλωσης (πριν ή μετά τις 17/12/2010).
Αν η δαπάνη καταβάλλεται τμηματικά (π.χ. εξόφληση τιμήματος σε δόσεις ή τιμολόγια ανέγερσης οικοδομής σε διάφορα χρονικά σημεία), απαλλάσσονται από τον φόρο μόνο οι δωρεές/γονικές παροχές που συνιστώνται για την κάλυψη δαπανών που γίνονται στο χρονικό διάστημα από 17/12/2010 μέχρι και 31/12/2012.
Η απαλλαγή παρέχεται για τη δαπάνη που πραγματοποιείται για την αγορά ή ανέγερση πρώτης κατοικίας, εφόσον η επιφάνεια αυτής δεν υπερβαίνει τα 120 τ.μ. και η συνολική αξία της δαπάνης το ποσό των 200.000 ευρώ. Αν η αξία της οικοδομής υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ, παρέχεται απαλλαγή για τη μέχρι του ποσού των 200.000 ευρώ δαπάνη. Αν η επιφάνεια της οικοδομής υπερβαίνει τα 120 τ.μ., παρέχεται απαλλαγή για τη δαπάνη που αντιστοιχεί στην επιφάνεια των 120 τ.μ. Αν συντρέχουν και οι δύο ανωτέρω προϋποθέσεις (δαπάνη άνω των 200.000 ευρώ και οικοδομή άνω των 120 τ.μ.), παρέχεται απαλλαγή για το μικρότερο από τα δύο αυτά ποσά δαπάνης, δηλαδή απαλλάσσεται το μικρότερο, κατά περίπτωση, ποσό μεταξύ της δαπάνης μέχρι τα 200.000 ευρώ και της δαπάνης που αντιστοιχεί στην επιφάνεια μέχρι τα 120 τ.μ. Τονίζεται ιδιαίτερα ότι το συνολικό ποσό της δαπάνης δεν πρέπει να υπερβαίνει τα πιο πάνω όρια, ανεξάρτητα αν η δαπάνη πραγματοποιείται μέσα στο ίδιο ή σε διαφορετικό έτος.
Δικαιούχοι της απαλλαγής από τον φόρο δωρεάς/γονικής παροχής είναι όσοι υποβάλλουν φορολογική δήλωση στην Ελλάδα. Δηλαδή μπορεί να είναι και αλλοδαποί ή κάτοικοι εξωτερικού που αποκτούν/ανεγείρουν πρώτη κατοικία στην Ελλάδα.
Το αγοραζόμενο/ανεγειρόμενο ακίνητο πρέπει να αποκτάται κατά πλήρη κυριότητα και όχι κατά ψιλή κυριότητα ή επικαρπία.
Στην εγκύκλιο τονίζεται επίσης ότι παρατείνεται μέχρι 31-12-2011 η προθεσμία παραγραφής του δικαιώματος του Δημοσίου για κοινοποίηση φύλλων ελέγχου ή πράξεων επιβολής φόρων για υποθέσεις φορολογίας κληρονομιών, δωρεών γονικών παροχών, προικών, κερδών από λαχεία, μεταβίβασης ακινήτων και φόρου μεγάλης ακίνητης περιουσίας.
ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ
Απαλλαγή από τον φόρο μεταβίβασης
Η απαλλαγή από τον φόρο μεταβίβασης συνδέεται με την οικογενειακή κατάσταση του φορολογουμένου. Συγκεκριμένα το αφορολόγητο όριο για αγορά πρώτης κατοικίας ανέρχεται σε:
200.0000 για τον άγαμο. Για τον άγαμο που παρουσιάζει αναπηρία τουλάχιστον 67% από διανοητική καθυστέρηση ή φυσική αναπηρία το ποσό αυξάνεται σε 250.000 ευρώ.
250.000 για έγγαμο μέχρι ποσού αξίας, ενώ από έγγαμο που παρουσιάζει αναπηρία τουλάχιστον 67% από διανοητική καθυστέρηση ή φυσική αναπηρία φτάνει μέχρι και 275.000 ευρώ. Αυτό το ποσό προσαυξάνεται κατά 25.000 ευρώ για καθένα από τα δύο πρώτα τέκνα αυτού και κατά 30.000 ευρώ για το τρίτο και καθένα από τα επόμενα τέκνα του. Αν η αξία του ακινήτου υπερβαίνει τα παραπάνω αφορολόγητα όρια, η απαλλαγή χορηγείται μέχρι του αντίστοιχου αφορολόγητου ποσού και για την επιπλέον αξία οφείλεται φόρος μεταβίβασης με συντελεστή 10%.
Σε περίπτωση αγοράς κατοικίας, στο ποσό της απαλλαγής περιλαμβάνεται και η αξία μιας θέσης στάθμευσης και ενός αποθηκευτικού χώρου, για επιφάνεια εκάστου έως 20 τ.μ., εφόσον βρίσκονται στο ίδιο ακίνητο και αποκτώνται ταυτόχρονα με το ίδιο συμβόλαιο αγοράς.
Οι συντελεστές του φόρου μεταβίβασης είναι οι εξής:
8% για το μέχρι 20.000 ευρώ τμήμα της φορολογητέας αξίας και
10% για το άνω του ποσού αυτού τμήμα της, ανεξάρτητα από την ύπαρξη ή μη πυροσβεστικής υπηρεσίας στην περιοχή. Στο ποσό του κύριου φόρου επιβάλλεται και φόρος υπέρ δήμων και κοινοτήτων 3%.
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

Αγορά διαμερίσματος
Παράδειγμα 1: Αγορά διαμερίσματος 120 τ.μ. αξίας 250.000 ευρώ. Ο αγοραστής απαλλάσσεται από τον φόρο δωρεάς για αξία 200.000 ευρώ. Η δήλωση φόρου δωρεάς θα υποβληθεί για το συνολικό ποσό των 250.000 ευρώ (εφόσον για ολόκληρο το τίμημα έγινε δωρεά προς τον αγοραστή) και θα υπαχθεί σε φόρο για τις 50.000 ευρώ.
Παράδειγμα 2: Αγορά διαμερίσματος 150 τ.μ. αξίας 200.000 ευρώ. Ο αγοραστής απαλλάσσεται από τον φόρο δωρεάς για το ποσό που αναλογεί στα 120 τ.μ.
Στα 150 τ.μ. αναλογεί αξία 200.000 ευρώ.
Στα 120 τ.μ. αναλογεί αξία 160.000 ευρώ (200.000Χ120/150=160.000€).
Αρα ο αγοραστής απαλλάσσεται για αξία 160.000 ευρώ.
Παράδειγμα 3: Αγορά διαμερίσματος 150 τ.μ. αξίας 350.000 ευρώ.
Στα 150 τ.μ. αναλογεί αξία 350.000 ευρώ.
Στα 120 τ.μ. αναλογεί αξία 280.000 ευρώ (350.000χ120/150=280.000€).
Αρα ο αγοραστής απαλλάσσεται από τον φόρο δωρεάς για αξία 200.000 ευρώ, δεδομένου ότι η αξία που αναλογεί στα 120 τ.μ. (280.000) υπερβαίνει το ανώτατο απαλλασσόμενο των 200.000 ευρώ.
ΠΗΓΗ: Έθνος
Πλήθος αλλαγών περιλαμβάνει το νέο έντυπο Ε1 της φετινής φορολογικής δήλωσης
Πλήθος αλλαγών περιλαμβάνει το νέο έντυπο Ε1 της φετινής φορολογικής δήλωσης, καθώς τίθενται σε ισχύ οι διατάξεις του νέου φορολογικού νόμου που προβλέπει μεταξύ άλλων ενιαία φορολογική κλίμακα και νέα αυστηρότερα τεκμήρια. Πρόκειται για ένα έντυπο σαφώς πιο πολύπλοκο από τα παραδοσιακά έντυπα των τελευταίων ετών, που επιχειρεί να εφαρμόσει τις αλλαγές που επήλθαν στη φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων με τον νόμο 3842/2010.

Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων θα αρχίσει στο τέλος της εβδομάδας να αποστέλλει τους πρώτους φακέλους μαζί με το νέο έντυπο της εφορίας για τη συμπλήρωση των δηλώσεων. Ωστόσο, μόνο οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι που δεν υποβάλλουν τις δηλώσεις τους μέσω λογιστών μπορούν ακόμη να υποβάλλουν δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος σε άλλη μορφή πλην της ηλεκτρονικής.

Όλοι οι επιτηδευματίες που έχουν επιχείρηση ή ασκούν ελεύθερο επάγγελμα, και κάθε άλλος που υποβάλλει τη δήλωσή του μέσω λογιστή, θα πρέπει να την αποστέλλει πλέον ηλεκτρονικά. Κατά την ηλεκτρονική υποβολή της δήλωσης, οι αποδείξεις και τα δικαιολογητικά δεν συνυποβάλλονται αλλά φυλάσσονται από τον φορολογούμενο. Εξαιρούνται από την υποβολή δήλωσης μόνον όσοι έχουν εισόδημα μέχρι 6.000 ευρώ, εφόσον αυτό προκύπτει αποκλειστικά με βάση τα τεκμήρια διαβίωσης (π.χ. της κατοικίας του, του αυτοκίνητου κ.λπ.).

Πρώτοι στο ραντεβού με την εφορία θα προσέλθουν οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι έχοντες ατομικές και εμπορικές επιχειρήσεις με βιβλία α΄ και β΄ κατηγορίας, που καλούνται να υποβάλουν τις δηλώσεις τους μεταξύ 1-16 Μαρτίου (οι ίδιες ημερομηνίες αφορούν και τους έχοντες εισοδήματα μόνο από ενοίκια). Ακολουθούν στο διάστημα 1-15 Απριλίου όσοι δηλώνουν μεταξύ άλλων και γεωργικό εισόδημα, μετά σειρά έχουν οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι ατομικές επιχειρήσεις με βιβλία γ΄ κατηγορίας (18 Απριλίου- 4 Μαΐου), και όσοι έχουν εισοδήματα από συμμετοχή σε εταιρείες με βιβλία β΄ και γ΄ κατηγορίας (2-16 Μαΐου). Όσον αφορά τους μισθωτούς και συνταξιούχους, θα πρέπει να υποβάλουν τη φορολογική τους δήλωση μεταξύ 3-31 Μαΐου, ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ τους.

Στο νέο έντυπο Ε1, οι φορολογούμενοι καλούνται να αποτυπώσουν τα εισοδήματά τους με τρόπο ώστε να φορολογηθούν με βάση τα νέα αυστηρότερα τεκμήρια, να καταγράψουν για πρώτη φορά αν έχουν ακίνητα και καταθέσεις στο εξωτερικό, τυχόν επαναπατριζόμενα κεφάλαια, ποσά που δαπάνησαν για δίδακτρα ιδιωτικών σχολείων και οικιακούς βοηθούς, ενώ επιχειρείται επίσης για πρώτη φορά η καταγραφή όσων ελεύθερων επαγγελματιών υπέπεσαν πέρυσι σε φορο-παραβάσεις.

Τα εισοδήματα που αποκτήθηκαν από διάφορες πηγές, όπως μισθούς, συντάξεις, γεωργικές επιχειρήσεις, εμπορικές επιχειρήσεις, ελευθέρια επαγγέλματα, μισθώματα από ακίνητα και κινητές αξίες θα δηλωθούν στον πίνακα 4. Σημειώνεται ότι από 1-1-2010 έχουν καταργηθεί οι διατάξεις που προβλέπουν αυτοτελή φορολόγηση εισοδημάτων. Αποζημιώσεις, επιδόματα και αμοιβές που μέχρι το 2009 φορολογούνταν αυτοτελώς με χαμηλούς συντελεστές φόρου από 15% έως 20% εντάχθηκαν στην ενιαία κλίμακα φορολογίας εισοδήματος και φορολογούνται πλέον με υψηλότερους συντελεστές, κλιμακούμενους από 18% έως 45%.

Ειδικά σε ό,τι αφορά στις αποδείξεις, οι φορολογούμενοι θα πρέπει να τις υποβάλουν σε κλειστό φάκελο στην αρμόδια για τη φορολογία του εισοδήματος ΔΟΥ στον οποίο θα αναγράφονται: Το ονοματεπώνυμο και ο ΑΦΜ του υπόχρεου, ο αριθμός των αποδείξεων και το συνολικό ποσό αυτών. Όσοι υποβάλλουν ηλεκτρονικά τις δηλώσεις αυτές, φυλάσσονται από τον φορολογούμενο και παραδίδονται εφόσον ζητηθούν.

Ποιες αλλαγές επέρχονται
Πλέον καθιερώνεται νέος κωδικός στην πρώτη σελίδα του εντύπου (πίνακας 2), στον οποίο ο φορολογούμενος καλείται να απαντήσει αν έχει κεφάλαια στο εξωτερικό, με ένα «ναι» ή ένα «όχι» (κωδικός 029).

Επίσης, στην πρώτη σελίδα του νέου εντύπου (πίνακας 2), προστέθηκε κωδικός που πρέπει να συμπληρωθεί από όσους ελεύθερους επαγγελματίες έχουν υποπέσει σε φορολογικές παραβάσεις. Κι αυτό διότι αν η παράβαση (μη έκδοση φορολογικών στοιχείων ή ανακριβής καταχώρισή τους στα βιβλία) ξεπερνά σε καθεμία περίπτωση ξεχωριστά το ποσό των 1.200 ευρώ, τότε ο επαγγελματίας χάνει το αφορολόγητο όριο των 12.000 ευρώ (κωδικός 021).

Εφεξής απαλλάσσονται του φόρου για τρία χρόνια και για καθαρά κέρδη ώς 30.000 ευρώ όσοι επιτηδευματίες ξεκίνησαν νέα επιχείρηση μέσα στο 2010 και είναι κάτω των 35 ετών (κωδικός 019).

Μειώνεται ο φορολογικός συντελεστής για όσες μικρομεσαίες επιχειρήσεις είχαν μείωση στα ακαθάριστα έσοδά τους για 2 συνεχή οικονομικά έτη, αλλά δεν έκαναν στο διάστημα αυτό απολύσεις (κωδικός 025).

Σε νέο κωδικό οι φορολογούμενοι καλούνται να απαντήσουν αν είναι δημόσιοι υπάλληλοι μόνιμου ή ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (κωδικός 027), όπως επίσης και αν είναι συνταξιούχοι και έχουν γεννηθεί πριν από το 1945 (κωδικός 013). Σε μια τέτοια περίπτωση έχει μείωση τεκμηρίου.

Έχουν προστεθεί κωδικοί (317-318) όπου πρέπει να αναγράψουν τα εισοδήματά τους οι αθλητές καθώς και άλλες κατηγορίες που μέχρι πρότινος φορολογούνταν αυτοτελώς όπως π.χ. τα επιδόματα των ανέργων. Η αλλαγή αυτή οφείλεται στο γεγονός ότι από φέτος, όλοι όσοι φορολογούνταν αυτοτελώς θα φορολογηθούν με την ενιαία κλίμακα.

Ποσά που μειώνουν τη δαπάνη
-Νέοι είναι και οι κωδικοί 783-784 όπου θα αναγραφούν τα ποσά που επαναπατρίστηκαν στην Ελλάδα και φορολογήθηκαν με 5% (στον πίνακα με τα ποσά που μειώνουν την ετήσια δαπάνη).

Τα ποσά αυτά μπορούν να χρησιμεύσουν στον φορολογούμενο για την κάλυψη τυχόν πρόσθετης διαφοράς μεταξύ δηλωθέντος εισοδήματος και αθροίσματος αντικειμενικών δαπανών διαβίωσης και δαπανών απόκτησης περιουσιακών στοιχείων.

-Επίσης, οι νέοι κωδικοί 661- 662 συμπληρώνονται από όσους λαμβάνουν επίδομα ανεργίας του ΟΑΕΔ. Το επίδομα αυτό εφόσον δηλωθεί λαμβάνεται υπόψη για την κάλυψη τυχόν πρόσθετης διαφοράς μεταξύ δηλωθέντος εισοδήματος και αθροίσματος αντικειμενικών δαπανών διαβίωσης και δαπανών απόκτησης περιουσιακών στοιχείων.

-Καθιερώνονται επίσης νέοι κωδικοί όπου οι φορολογούμενοι θα αναγράψουν τα καθαρά κέρδη από ατομική επιχείρηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, από ατομική αγροτουριστική επιχείρηση μέχρι 10 δωματίων και το καθαρό εισόδημα από αλιευτική δραστηριότητα.

-Νέοι είναι και οι κωδικοί για το ακαθάριστο εισόδημα από ακίνητα που εκμισθώνονται, παραχωρούνται δωρεάν και ιδιοχρησιμοποιούνται (ως κατοικίες, σχολεία, φροντιστήρια, αίθουσες κινηματογράφων, ξενοδοχεία, νοσοκομεία, καταστήματα, γραφεία, αποθήκες κ.λπ.), εφόσον έχουν χαρακτηριστεί διατηρητέα και ξεκίνησαν να ανασκευάζονται από τις 23 Απριλίου 2010.19/1/2011
Πηγή: www.in.gr

Οδηγίες για τη συμπλήρωση της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων οικ. έτους 2011

Οδηγίες για τη συμπλήρωση της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων οικ. έτους 2011

 

http://www.taxheaven.gr/laws/circular/index/circular/11799 

Τρίτη, 18 Ιανουαρίου 2011

Φόροι 2011: Τι αλλάζει στις αποδείξεις, τα τεκμήρια, την κλίμακα και στο εισόδημα
Νέο φορολογικό τοπίο έχει διαμορφωθεί από τις αρχές του έτους  για μισθωτούς, συνταξιούχους, ελεύθερους επαγγελματίες και επιχειρήσεις.
Οι βασικότερες αλλαγές που επήλθαν στη φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων θα εφαρμοστούν πλήρως εντός του 2011, κατά την εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων οι οποίες θα υποβληθούν την άνοιξη από 5,6 εκατομμύρια νοικοκυριά.
Νέα ενιαία φορολογική κλίμακα με αφορολόγητο όριο  με συντελεστές από 18% έως και 45%  στην οποία υπάγονται πλέον όλα τα εισοδήματα ακόμα και τα μερίσματα, εφαρμογή πολλών και αυστηρότερων τεκμηρίων διαβίωσης, κατάργησης της αυτοτελούς φορολόγησης εισοδημάτων αλλά και κατοχύρωση του αφορολογήτου ορίου των 12.000 ευρώ με αποδείξεις είναι ορισμένες από τις αλλαγές που θα αντιμετωπίσουν φέτος οι φορολογούμενοι.
Οι αλλαγές αυτές, μεταξύ άλλων, είναι οι ακόλουθες:
1.      Με τη νέα ενιαία φορολογική κλίμακα θα υπολογιστούν οι φόροι για τα εισοδήματα που απέκτησαν το 2010 οι φορολογούμενοι και θα τα δηλώσουν την άνοιξη  στην εφορία. Επιβαρύνσεις θα προκύψουν για τους φορολογούμενους με εισοδήματα άνω των 40.000 ευρώ ενώ φοροελαφρύνσεις θα διαπιστώσουν οι έχοντες μικρότερα εισοδήματα. Περισσότερο ευνοημένοι οι φορολογούμενοι με παιδιά. Η νέα ενιαία φορολογική κλίμακα  προβλέπει αφορολόγητο όριο 12.000 ευρώ για όλους το οποίο κατοχυρώνεται με την προσκόμιση αποδείξεων και συντελεστές φόρου κλιμακούμενους από 18% έως 45%.
2.      Για τους φορολογούμενους με παιδιά, αυξήθηκε το πρόσθετο αφορολόγητο από 1.000 σε 1.500 ευρώ για κάθε προστατευόμενο παιδί μέχρι τα δύο και από 10.000 σε 11.500 ευρώ για τρία προστατευόμενα τέκνα. Για κάθε παιδί από το τέταρτο και πάνω το πρόσθετο αφορολόγητο αυξήθηκε από 1.000 σε 2.000 ευρώ. Έτσι, με τις νέες διατάξεις, φορολογούμενος με ένα παιδί έχει πλέον αφορολόγητο όριο 13.500 ευρώ, φορολογούμενος με δύο τέκνα έχει αφορολόγητο 15.000 ευρώ και  ο τρίτεκνος δικαιούται αφορολόγητο  23.500 ευρώ.
3.      Οι φορολογούμενοι με ατομικό ετήσιο εισόδημα άνω των 6.000 ευρώ για να κατοχυρώσουν το αφορολόγητο ποσό των 12.000 ευρώ θα πρέπει να προσκομίσουν αποδείξεις.   Συγκεκριμένα:
-         Φορολογούμενοι με ατομικό εισόδημα από 6.000 έως 12.000 ευρώ πρέπει να συγκεντρώσουν και να προσκομίσουν αποδείξεις αξίας ίσης με το 10% του εισοδήματος. Δηλαδή, φορολογούμενος με ετήσιο εισόδημα 7.000 ευρώ θα πρέπει να μαζέψει αποδείξεις αξίας 700 ευρώ για να μη φορολογηθεί. Φορολογούμενος με εισόδημα 9.000 ευρώ θα πρέπει να μαζέψει αποδείξεις αξίας 900 ευρώ κ.ο.κ.
-         Για φορολογούμενους με εισόδημα από 12.000 και άνω απαιτείται η προσκόμιση αποδείξεων αξίας ίσης με το 10% του τμήματος του εισοδήματος μέχρι τις 12.000 και αποδείξεις αξίας ίσης με το 30% του τμήματος του εισοδήματος πάνω από τις 12.000 ευρώ.
-         Όταν οι δαπάνες είναι περισσότερες από τις απαιτούμενες για την κάλυψη του αφορολογήτου και μέχρι του ποσού των 15.000 ευρώ ατομικά ή 30.000 ευρώ για οικογένεια, ο φορολογούμενος δικαιούται μείωση φόρου ίση με το 10% της διαφοράς μεταξύ του ποσού των απαιτούμενων για το αφορολόγητο δαπανών και του ποσού των δηλούμενων δαπανών.
-         Όταν η αξία των αποδείξεων που προσκομίζονται είναι μικρότερη από την απαιτούμενη για την κάλυψη του αφορολογήτου, τότε ο φορολογούμενος θα επιβαρύνεται με φόρο 10% επί του ακάλυπτου ποσού.
-          Αναγνωρίζονται όλες οι κατηγορίες αγαθών και υπηρεσιών εκτός εκείνων που αφορούν αγαθά μεγάλης αξίας που αποτελούν τεκμήριο ελάχιστου εισοδήματος, των τακτικών λογαριασμών στον τομέα των τηλεπικοινωνιών, της ενέργειας, της ύδρευσης κτλ., και όσων αναγνωρίζονται ιδιαιτέρως για μείωση του εισοδήματος ή έκπτωση από το φόρο (ιατρικές δαπάνες, δαπάνες ενοικίων, ασφάλιστρα κτλ.).
4.      Χάνουν το αφορολόγητο όριο των 12.000 ευρώ οι καταστηματάρχες και οι ελεύθεροι επαγγελματίες που εντοπίστηκαν  από την Εφορία να μην έχουν κόψει έστω και μία απόδειξη. Για τους παραβάτες αυτούς τα πρώτα 12.000 ευρώ του ετησίου εισοδήματος θα φορολογούνται με συντελεστή 10%. Δηλαδή οι φορολογούμενοι θα επιβαρύνονται με πρόσθετο φόρο εισοδήματος έως και 1.200 ευρώ.
5.       Αφορολόγητοι για 3 χρόνια θα είναι οι νέοι επιχειρηματίες και ελεύθεροι επαγγελματίες ηλικίας έως 35 ετών με καθαρά κέρδη έως 30.000 ευρώ.
6.      Καταργήθηκαν, αναδρομικά από τη 1-1-2010 όλες οι διατάξεις που προβλέπουν αυτοτελή φορολόγηση εισοδημάτων.
7.      «Ψαλιδίστηκαν» οι εκπτώσεις δαπανών που αφορούν στα ασφάλιστρα ζωής, τις δωρεές στο Δημόσιο,  τις δικηγορικές αμοιβές και τους τόκους στεγαστικών δανείων που ελήφθησαν από την 1η Ιανουαρίου 2009 και μετά. Κάθε μία από τις δαπάνες αυτές εκπίπτει πλέον σε ποσοστό 20% από το φόρο.
8.       Οι  τόκοι αυτών των δανείων που καταβάλλονται από το 2010 αναγνωρίζονται πλέον μόνο εφόσον τα δάνεια αφορούν πρώτη κατοικία μέχρι 120 τ.μ. και εκπίπτουν κατά το 20% από τον φόρο.
9.      Καταργήθηκαν οι απαλλαγές από τη φορολογία εισοδήματος για:
-         Ανέργους με συνολικά ετήσια εισοδήματα που ξεπερνούν τις 30.000 ευρώ.
-         Βουλευτές και δικαστές.
-         Ερασιτέχνες αθλητές και διαιτητές.
-         Δημοσίους υπαλλήλους αποσπασμένους σε πολιτικά γραφεία.  Μουσικούς.
-         Διπλωματικούς υπαλλήλους.
10.  Καθιερώθηκε ο λογιστικός προσδιορισμός του καθαρού εισοδήματος για όλους τους ελεύθερους επαγγελματίες  (εκμεταλλευτές ταξί, φορτηγά δημόσιας χρήσης, ενοικιαζόμενα δωμάτια , πρακτορεία ΠΡΟΠΟ, βενζινάδικα, περίπτερα, κάμπινγκ,  καθώς επίσης και στους μηχανικούς, τους αρχιτέκτονες και τους λιανοπωλητές.
Τεκμήρια
Παγίδες με αυστηρότερα τεκμήρια για σπίτια, αυτοκίνητα, σκάφη αναψυχής, αεροσκάφη, πισίνες, δίδακτρα και οικιακούς βοηθούς στήνει το υπουργείο Οικονομικών προσδοκώντας από την εφαρμογή τους να εισπράξει έσοδα 700 εκατ. ευρώ το 2011.
Με βάση τις νέες αυτές διατάξεις το εισόδημα προσδιορίζεται αντικειμενικά με βάση τη συνολική ετήσια δαπάνη του φορολογούμενου, της συζύγου του και των προσώπων που συνοικούν και τον βαρύνουν. Τεκμήριο αποτελούν πλέον:
1. Κατοικίες:  Το τεκμήριο για κατοικίες ενεργοποιείται για ιδιοκατοικούμενες ή μισθωμένες ή δωρεάν παραχωρηθείσες κύριες και δευτερεύουσες κατοικίες κλιμακωτά ως εξής:
-         για τα πρώτα 80 τ.μ. κύριων χώρων με 30 ευρώ το τετραγωνικό, για τα επόμενα από 81 μέχρι και 120 τετραγωνικά μέτρα με 50 ευρώ το τ.μ., για τα επόμενα από 121 έως και 200 τ.μ, με 80 ευρώ, για τα 201 έως 300 τ.μ. με 150 ευρώ το τετραγωνικό και για τα πλέον των 300 τ.μ. με 300 ευρώ το τμ.
-         Για ακίνητα σε περιοχές με αντικειμενική αξία από 2.800 έως 4.999 ευρώ το μέτρο τα ποσά προσαυξάνονται κατά 40% και για αντικειμενική αξία πάνω από 5.000 το τ.μ. κατά 70%.
-         Για εξοχικά το τεκμήριο μειώνεται κατά 50%, για μονοκατοικίες αυξάνεται κατά 20%, για βοηθητικούς χώρους προβλέπεται τεκμήριο 30 ευρώ το μέτρο.
-          Όταν υπάρχει δευτερεύουσα κατοικία που ιδιοκατοικείται ή μισθώνεται ή έχει παραχωρηθεί δωρεάν λαμβάνεται το ήμισυ του τεκμηρίου που προκύπτει όταν έχουμε κύρια κατοικία μαζί με το βοηθητικό χώρο της.
-         Αν η κατοικία μισθώνεται ορισμένους μήνες μέσα στο έτος, τα ετήσια ποσά της αντικειμενικής δαπάνης διαβίωσης θα επιμερίζονται με βάση τους μήνες που διαρκεί η μίσθωση.
-         Για δευτερεύουσες εξοχικές κατοικίες δεν ισχύει πλέον ο περιορισμός του τεκμηρίου, σε τρεις μήνες το έτος.
-         Δεν υπολογίζεται τεκμήριο στις περιπτώσεις των κενών κατοικιών. Για  κατοικίες που παραμένουν κενές για διάστημα μεγαλύτερο των έξι μηνών, απαιτείται η προσκόμιση φωτοαντίγραφων λογαριασμών της ΔΕΗ ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο (π.χ. λογαριασμοί ύδρευσης, κοινοχρήστων) από το οποίο να αποδεικνύεται ότι το ακίνητο ήταν κενό για όλο το υπόψη διάστημα.
-         Δεν υπολογίζεται τεκμήριο για δευτερεύουσες κατοικίες που μισθώνουν μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού για τουριστικούς λόγους.
-         Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας του ακινήτου, η ετήσια αντικειμενική δαπάνη διαβίωσης θα υπολογίζεται με βάση τη συνολική επιφάνεια της κατοικίας και στη συνέχεια θα γίνεται ο επιμερισμός της, μεταξύ των συνιδιοκτητών, με βάση τα ποσοστά  συνιδιοκτησίας τους.

2. Αυτοκίνητα: Στα αυτοκίνητα μέχρι 1.200 κυβικά το τεκμήριο είναι 3.000 ευρώ. Από εκεί και πάνω προστίθενται 300 ευρώ ανά 100 κυβικά μέχρι τα 2.000 κυβικά, 500 ευρώ ανά 100 κυβικά για αυτοκίνητα πάνω από 2.000 και έως 3.000 κυβικά και για μεγαλύτερου κυβισμού Ι.Χ. προστίθενται 700 ευρώ ανά 100 κυβικά. Ανάλογα με την παλαιότητα, το τεκμήριο μειώνεται κατά 30% έως 50%.
-         Δεν προβλέπονται μειώσεις της αντικειμενικής δαπάνης διαβίωσης για αυτοκίνητα που αγοράζονται από τον Ο.Δ.Δ.Υ., για αυτοκίνητα που ανήκουν στην κυριότητα φορολογουμένου για χρονικό διάστημα πάνω από δέκα έτη και αυτός έχει ηλικία πάνω από εξήντα έτη και αποκτά αποκλειστικά εισόδημα από συντάξεις ή από ιδιοκατοίκηση, καθώς και για αυτοκίνητα που εισάγονται από την αλλοδαπή με μειωμένους δασμούς, φόρους ή τέλη λόγω μετοικεσίας.
-         Το τεκμήριο δεν εφαρμόζεται για επιβατικά ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητα που διαθέτουν πιστοποιητικό αυθεντικότητας, καθώς και για επιβατικά αυτοκίνητα ειδικά διασκευασμένα για κινητικά ανάπηρους, με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%.
3. Σκάφη αναψυχής: «Αντικειμενική δαπάνη διαβίωσης» 3.000 ευρώ για μηχανοκίνητα σκάφη ανοικτού τύπου ταχύπλοα και μη, ολικού μήκους μέχρι 5 μέτρα. Για τα άνω των 5 μέτρων η ?αντικειμενική δαπάνη? ορίζεται σε 4.000 ευρώ. Για ιστιοφόρα ή μηχανοκίνητα ή μεικτά σκάφη με χώρο ενδιαίτησης, η ?αντικειμενική δαπάνη? ξεκινά από 8.000 ευρώ για μήκος έως 7 μέτρα και προσαυξάνεται κατά 2.000 ευρώ για κάθε μέτρο από τα 7 έως τα 10, κατά 5.000 για κάθε μέτρο από τα 10 έως τα 12, κατά 10.000 ευρώ για κάθε μέτρο από τα 12 έως τα 15, κατά 15.000 ευρώ για κάθε μέτρο από τα 15 έως τα 18, κατά 20.000 ευρώ για κάθε μέτρο από τα 18 έως τα 22 και κατά 35.000 ευρώ για κάθε μέτρο πάνω από τα 22.
4. Δίδακτρα ιδιωτικών σχολείων: Τεκμήριο αποτελεί η ετήσια δαπάνη που καταβάλλεται για ιδιωτικά σχολεία στοιχειώδους και μέσης εκπαίδευσης, όπως αυτή προκύπτει από τις αποδείξεις παροχής υπηρεσιών. Εξαιρούνται οι δαπάνες που καταβάλλονται σε εσπερινά γυμνάσια και λύκεια, καθώς και στα ειδικά σχολεία ατόμων με ειδικές ανάγκες.
5. Οικιακοί βοηθοί, οδηγοί αυτοκινήτων: Τεκμήριο αποτελεί το κατώτατο όριο αμοιβών όπως αυτό προσδιορίζεται από τις ισχύουσες διατάξεις για την αντίστοιχη κατηγορία εργαζομένων. Εξαιρούνται οι δαπάνες που καταβάλλονται στην περίπτωση που ο φορολογούμενος απασχολεί έναν μόνο οικιακό βοηθό καθώς και οι δαπάνες που καταβάλλονται στην περίπτωση που ο φορολογούμενος ή πρόσωπο που συνοικεί με αυτόν και τον βαρύνει έχει αναπηρία 67%  και πάνω από διανοητική καθυστέρηση, ή φυσική αναπηρία, ή είναι ηλικίας άνω των 65 ετών και απασχολεί ένα νοσοκόμο.
6. Πισίνες: Τα  τεκμήρια προσδιορίζονται με βάση την επιφάνεια και ορίζονται σε 100 ευρώ το τετραγωνικό για πισίνες μέχρι 60 τ. μ και σε 200  ευρώ το τετραγωνικό, για επιφάνεια πάνω από 60 τ.μ. Για εσωτερικές πισίνες τα παραπάνω ποσά διπλασιάζονται.
7. Αεροσκάφη, ελικόπτερα, ανεμόπτερα  Το τεκμήριο είναι:
-         8.000 ευρώ για  ανεμόπτερα
-         65.000 ευρώ για αεροσκάφη με κινητήρα κοινό, εσωτερικής καύσης και στροβιλοελικοφόρα, καθώς και ελικόπτερα για τους 150 πρώτους ίππους ισχύος του κινητήρα τους που προσαυξάνεται με 500 ευρώ για κάθε ίππο πάνω από τους 150 ίππους.
-         200 ευρώ για κάθε λίμπρα ώθησης για αεροσκάφη αεροπροωθούμενα (JET).
8. Ελάχιστη αντικειμενική δαπάνη διαβίωσης: 3.000 ευρώ για άγαμο, διαζευγμένο ή χήρο και 5.000 ευρώ για συζύγους.
Νέες φορολογικές υποχρεώσεις για επιχειρήσεις, επιτηδευματίες αλλά και φορολογούμενους καθιερώνονται από φέτος ενώ αλλαγές επέρχονται στις καθημερινές μας συναλλαγές με τις επιχειρήσεις και την Εφορία. Πιο συγκεκριμένα:
Τον Απρίλιο θα μπει στη ζωή μας η φοροκάρτα η χρήση της οποίας θα είναι προαιρετική.   Η κάρτα αποδείξεων θα καταγράφει απευθείας όλες τις αγορές των φορολογούμενων και θα τους απαλλάξει από τη «χαρτούρα» των αποδείξεων που απαιτούνται για να κατοχυρώσουν το αφορολόγητο των 12.000 ευρώ. Παράλληλα θα δίνει τη δυνατότητα στην Εφορία  να ελέγχει on line τον τζίρο και τον ΦΠΑ των επιχειρήσεων.
Χωρίς έλεγχο του πόθεν έσχες θα είναι μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2012 η απόκτηση πρώτης κατοικίας επιφάνειας μέχρι 120 τετραγωνικών μέτρων και αξίας ως 200.000 ευρώ.
Μέχρι τις 20 Δεκεμβρίου 2011 θα ισχύουν τα κίνητρα απόσυρσης αυτοκινήτων άνω των 12 ετών, με μείωση των τελών ταξινόμησης έως και 100% για καινούργια Ι.Χ. έως 2.000 κυβικών εκατοστών. Όσοι αποσύρουν το παλαιό τους αυτοκίνητο και προχωρήσουν στην αγορά καινούργιου Ι.Χ. θα έχουν έκπτωση στα τέλη ταξινόμησης κατά:
-         100% για αυτοκίνητα μέχρι 900 κυβικά εκατοστά εφόσον η φορολογητέα αξία τους δεν ξεπερνά τα 6.000 ευρώ.
-         100% για αυτοκίνητα από 901 μέχρι και 1.400 κυβικά εκατοστά εφόσον η φορολογητέα αξία είναι μέχρι και 8.000 ευρώ.
-         65% για αυτοκίνητα από 1.401 μέχρι και 1.600 κυβικά εκατοστά και για φορολογητέα αξία μέχρι και 11.000 ευρώ.
-         50% για αυτοκίνητα από 1.601 μέχρι και 2.000 κυβικά εκατοστά και για φορολογητέα αξία μέχρι και 14.000 ευρώ.
Από τη 1-1-2011, οι ελεύθεροι επαγγελματίες υποχρεούνται να εκδίδουν τις αποδείξεις παροχής υπηρεσιών με την ολοκλήρωση της παροχής των υπηρεσιών τους και όχι με την πληρωμή των αμοιβών τους. Κάθε ελεύθερος επαγγελματίας θα οφείλει να εκδώσει την απόδειξη, ανεξαρτήτως εάν εισπράξει ή όχι τη συμφωνηθείσα αμοιβή.
5.      Από τη 1-1-2011 καθιερώνεται η υποχρεωτική διαβίβαση των φορολογικών στοιχείων που αφορούν συναλλαγές άνω των 3.000 ευρώ μεταξύ επιτηδευματιών, μέσω ηλεκτρονικού συστήματος, σε υπηρεσίες του υπουργείου Οικονομικών.
6.      Από τη 1-1-2011 όλα τα φορολογικά στοιχεία που αφορούν συναλλαγές αξίας άνω των 3.000 ευρώ μεταξύ επιχειρήσεων και επιτηδευματιών θα εξοφλούνται μέσω επαγγελματικών τραπεζικών λογαριασμών ή επιταγών, που θα πληρώνονται μέσω των ιδίων λογαριασμών.
7.      Από τη 1-1-2011 όλα τα φορολογικά στοιχεία αξίας άνω των 1.500 ευρώ, που θα εκδίδονται για την πώληση αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες θα εξοφλούνται αποκλειστικά μέσω τραπεζών, με χρεωστικές ή πιστωτικές κάρτες και με επιταγές. Μέχρι σήμερα το μέτρο δεν εφαρμόζεται στην πράξη αφού δεν έχει εκδοθεί η σχετική εγκύκλιος ενώ πληροφορίες αναφέρουν ότι εξετάζεται η αύξηση του ποσού των 1.500 ευρώ.
8.      Υποχρεωτική ηλεκτρονική υποβολή δηλώσεων από όλα τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα καθώς και από κάθε άλλο φυσικό πρόσωπο μη επιτηδευματία, του οποίου όμως η δήλωση υποβάλλεται από εξουσιοδοτημένο λογιστή.
9.      Η οφειλή για φόρο, τέλη και εισφορές που αναλογούν στα εισοδήματά των συζύγων που υποχρεούνται στην υποβολή κοινής δήλωσης, βεβαιώνεται  στον κάθε σύζυγο χωριστά και η ευθύνη για την καταβολή τους βαρύνει επίσης τον καθέναν από αυτούς χωριστά.
10.  Από το 2011  είναι υποχρεωτική η υποβολή δήλωσης  από όσους έχουν εισοδήματα μέχρι 6.000 ευρώ από οικοδομές ή σύνταξη κ.λπ.. Δεν υποχρεούται να υποβάλει  δήλωση  φορολογίας εισοδήματος το φυσικό πρόσωπο που έχει εισόδημα  μέχρι 6.000 ευρώ και το οποίο προκύπτει αποκλειστικά  με βάση τις δαπάνες διαβίωσης, όπως της κατοικίας, του  αυτοκινήτου ΙΧ, του σκάφους, των ιδιωτικών σχολείων, των οικιακών βοηθών κλπ
11.  Μειώνεται ο συντελεστής φορολόγησης των αδιανέμητων κερδών των ανωνύμων εταιρειών από το 24% στο 20%.
12.  Ακριβότερα θα προμηθεύονται τα νοικοκυριά το πετρέλαιο θέρμανσης από τον Οκτώβριο με την εξίσωση του πετρελαίου θέρμανσης με το πετρέλαιο κίνησης.
ΠΗΓΗ: Ημερησία

Ηλεκτρονική απάτη δεκάδων εκατομμυρίων σε βάρος του ΙΚΑ

Tuesday January 18, 2011 05:00 AM

Απάτη-μαμούθ σε βάρος του ΙΚΑ αποκαλύφτηκε από την έρευνα της Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος της Ασφάλειας Αττικής μετά από δώδεκα μηνύσεις που υπέβαλε ο διοικητής του Ιδρύματος.
Σύμφωνα με τις μηνύσεις, ομάδα αγνώστων ατόμων υπέβαλε μέσω Ίντερνετ ψεύτικες αναλυτικές περιοδικές δηλώσεις στο ΙΚΑ δηλώνοντας εργαζόμενους και μέρες απασχόλησης που δεν αντιστοιχούσαν στην πραγματικότητα. Οι δηλώσεις αυτές αφορούσαν είτε φανταστικά είτε πραγματικά έργα (οικοδομές κλπ), με ένσημα πιστωμένα χωρίς οι ιδιοκτήτες αυτών των έργων να γνωρίζουν το παραμικρό.

Οι δηλωμένοι εργαζόμενοι που είχαν κάνει την συμφωνία με τα κυκλώματα έπαιρναν τα ένσημα ασφάλισης και όλες τις παροχές που προκύπτουν από την ασφάλιση (δώρα, επιδόματα, παροχές υγείας κλπ) καταβάλλοντας την εισφορά που τους αναλογούσε στο ΙΚΑ, και στον δήθεν εργοδότη το ποσό που είχαν συμφωνήσει μεταξύ τους, ο οποίος όμως δεν το κατέβαλε στο ΙΚΑ, όπως υποχρεούται από το νόμο.

Με τον τρόπο αυτό σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας, προκλήθηκε ζημιά για το ΙΚΑ που ανέρχεται σε δεκάδες εκατομμύρια ευρώ, ενώ οι δήθεν εργοδότες οικειοποιούνταν αρκετά εκατομμύρια ευρώ από αυτά που δεν κατέβαλαν. Αυτό σύμφωνα, με αρμόδιο αξιωματικό, γινόταν κατά κόρον σε όλη την Ελλάδα εδώ και τουλάχιστον πέντε χρόνια.

Οι μηνύσεις του διοικητή του ΙΚΑ διαβιβάστηκαν στην προϊσταμένη της Εισαγγελίας Αθηνών προκειμένου να εκδοθούν διατάξεις και δικαστικά βουλεύματα με τα οποία διενεργήθηκε έρευνα στο διαδίκτυο από την οποία εντοπίστηκαν τα ηλεκτρονικά ίχνη των ατόμων που εξαπατούσαν το ΙΚΑ καταθέτοντας ηλεκτρονικά τις αναλυτικές περιοδικές δηλώσεις.

Με τον τρόπο αυτό εντοπίστηκαν 62 άτομα που είναι πίσω από κατασκευαστικές εταιρίες, επιχειρηματίες, κατασκευαστές, λογιστές καθώς και ένα δικηγορικό γραφείο, στην Αττική, στη Θεσσαλονίκη, την Καβάλα, την Ξάνθη, την Αχαΐα, τα Γιάννενα, την Κέρκυρα, την Πιερία, την Πρέβεζα και τις Σέρρες.

Κλιμάκια αστυνομικών έκαναν έρευνες και στα 62 αυτά άτομα που διαπιστώθηκε ότι είχαν άμεση εμπλοκή στην απάτη. Στο σπίτι ενός από τους εμπλεκόμενους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 170.080 ευρώ τα οποία δεν μπορούσε να δικαιολογηθεί από τις επαγγελματίες δραστηριότητές του. Γι' αυτό σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του που διαβιβάστηκε στην Αρχή για το ξέπλυμα χρήματος από εγκληματικές δραστηριότητες και το πόθεν έσχες, για περαιτέρω ερευνά ενώ παράλληλα και οι 62 δικογραφίες θα υποβληθούν στην προϊσταμένης της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών.

Σύμφωνα με αρμόδιο αξιωματικό της ΕΛΑΣ η ζημιά για το ΙΚΑ μπορεί να ξεπερνάει και τα 300 εκατομμύρια ευρώ συνολικά, ενώ πληροφορίες από το ΙΚΑ ανέφεραν ότι οι ψευδώς δηλωμένοι ασφαλισμένοι μπορεί να φτάνουν και τις 50.000 άτομα. Τα κέρδη για τους εμπνευστές της απάτης είναι δεκάδες εκατομμύρια, αναφέρει η Αστυνομία.

Ικανοποιημένο το ΙΚΑ

Την ικανοποίησή της για το καίριο χτύπημα σε οργανωμένα κυκλώματα, που έβλαπταν το Ίδρυμα κατά εκατομμύρια ευρώ ετησίως, εκφράζει η διοίκηση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Ανακοινώνει επιπλέον ότι προχωρά σε ενέργειες για την αποτροπή παρόμοιων φαινομένων στο μέλλον.

Επισημαίνει, συγκεκριμένα, ότι θα «κλειδώσει» το σύστημα πιστοποίησης εργοδοτών και υποβολής περιοδικών δηλώσεων, μέσω Ίντερνετ. Μελετά ακόμη θεσμικές παρεμβάσεις που θα αποτρέπουν την επανάληψη τέτοιων φαινομένων ενώ συστήνει και ομάδα τεκμηρίωσης, η οποία θα παρακολουθεί το σύστημα και θα προτείνει συνεχείς βελτιώσεις.

Το ΙΚΑ θα προχωρήσει ακόμη σε ενημέρωση και άλλων φορέων όπως ο ΟΑΕΔ, που καταβάλει επιδόματα, και οι νομαρχίες, από τις οποίες ανανεώνεται η άδεια παραμονής των αλλοδαπών ενώ θα αναζητήσει τις αχρεωστήτως καταβληθείσες παροχές, που χορηγήθηκαν από το ΙΚΑ- ΕΤΑΜ, στους φερόμενους ως απασχοληθέντες.

* Από την πλευρά της η ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης έχει δώσει εντολή να διερευνηθεί σε βάθος η υπόθεση και να αποδοθούν ευθύνες ενώ δηλώνει ότι θα συνεχίσει απαρέγκλιτα τη συστηματική προσπάθεια για την καταπολέμηση της εισφοροδιαφυγής και της απάτης σε βάρος των ασφαλιστικών ταμείων.

Πηγή Τα Νέα
Παροχή έκπτωσης σε επιχειρήσεις που προεξοφλούν τις εισφορές
Ευνοϊκές ρυθμίσεις για τις συνεπείς σε ό,τι αφορά την καταβολή εισφορών επιχειρήσεις και σχέδιο για την αναδιάρθρωση του Οργανισμού Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών (ΟΑΕΕ) προανήγγειλε ο αναπληρωτής υπουργός Εργασίας Γ.Κουτρουμάνης σε συνάντησή του με το προεδρείο της ΓΣΕΒΕΕ και τους διοικητές του ΟΑΕΕ, Γεράσιμο Βουδούρη, και του ΙΚΑ, Ροβέρτο Σπυρόπουλο. Έκπτωση στο ύψος των εισφορών, μη εφαρμογή των μέτρων αναγκαστικής ρύθμισης...
απαλλαγή από αυξήσεις είναι μερικές από τις «ευκολίες», που θα παρασχεθούν στους συνεπείς επιχειρηματίες.

Μεταξύ των προτάσεων που κατέθεσε η ΓΣΕΒΕΕ για την ενίσχυση του ΟΑΕΕ περιλαμβάνεται η επιβολή επασφάλιστρου ένα τοις χιλίοις επί του μηνιαίου τζίρου σε όλες τις επιχειρήσεις, ιδέα που το υπουργείο εξετάζει θετικά.

Ειδικότερα, ο αναπληρωτής υπουργός Γ.Κουτρουμάνης χαρακτηρίζοντας εποικοδομητική και ειλικρινή τη συνάντηση, ανακοίνωσε ότι το υπουργείο Εργασίας εξετάζει την παραχώρηση έκπτωσης στις επιχειρήσεις οι οποίες θα προεξοφλούν τις ασφαλιστικές τους εισφορές, ενώ ευνοϊκότερη θα είναι η αντιμετώπιση των συνεπών επιχειρήσεων.

Όπως ανέφερε ο κ. Κουτρουμάνης, το υπουργείο Εργασίας, αναγνωρίζει τα σημαντικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν σήμερα οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τόνισε ότι δεν θα εφαρμόζονται μέτρα αναγκαστικής ρύθμισης σε επιχειρήσεις που καταβάλουν τις τρέχουσες εισφορές και μέρος από τις εισφορές, που αφορούν προηγούμενη ρύθμιση.

Επίσης ανακοίνωσε ότι επιχειρήσεις οι οποίες είναι συνεπείς στην καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών τους θα απαλλάσσονται από τις αυξήσεις των εισφορών για μια τριετία.

Εν συνεχεία επανέλαβε, ότι θα υπάρξει μείωση κατά 10% από 2011 η οποία θα φθάσει ως το 25% των 2013, στις ασφαλιστικές εισφορές επιχειρήσεων που είναι συνεπείς και θα ενταχθούν στο σύστημα της ηλεκτρονικής παρακολούθησης εισόδου και εξόδου των εργαζομένων.

Η ρύθμιση θα συμπεριλαμβάνεται στο νομοσχέδιο για την λειτουργία του ΣΕΠΕ που το υπουργείο Εργασίας θα φέρει προς ψήφιση στη Βουλή τον ερχόμενο μήνα.

Ο κ. Κουτρουμάνης τόνισε ότι το Δημόσιο ανταποκρίνεται με συνέπεια στις υποχρεώσεις του, και έχει υλοποιηθεί η αρχή της διμερούς χρηματοδότησης με το 1/3 των εισφορών να καλύπτονται από το κράτος και το υπόλοιπο από τους ασφαλισμένους και τον ΟΑΕΕ.

Όπως είπε, εξετάζεται σχέδιο για την αναδιάρθρωση του Οργανισμού Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών, ώστε να παρέχει καλύτερες υπηρεσίες στους ασφαλισμένους και αναφέρθηκε στο μέτρο της προσωρινής σύνταξης η καταβολή της οποίας θα ξεκινά το αργότερο δυο μήνες μετά την υποβολή των δικαιολογητικών για την έκδοση της κύριας σύνταξης.

Από τους 832.000 ασφαλισμένους του ΟΑΕΕ οι 300.000 έχουν οφειλές τουλάχιστον για μια πενταετία είπε ο διοικητής του Οργανισμού Γ.Βουδούρης ο οποίος τόνισε ότι από τις 60.000 επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες που έχουν ενταχθεί στη ρύθμιση οι 56.000 έχουν πληρώσει την πρώτη δόση.

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση ο κ. Βουδούρης είπε ότι οι μηνιαίες ανάγκες του Οργανισμού για την καταβολή των συντάξεων ανέρχονται σε 250 εκατ. ευρώ.

Κατά τη συνάντηση, η οποία σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΓΣΕΒΕΕ κ. Δημήτρη Ασημακόπουλο αποτέλεσε την κορύφωση πολλών συναντήσεων, εξετάστηκε η δυνατότητα της βελτίωσης των ασφαλιστικών παροχών προς τους ασφαλισμένους και η διευκόλυνση των επιχειρήσεων για την αποπληρωμή των οφειλών τους στη σημερινή δύσκολη οικονομική συγκυρία για την οποία ο πρόεδρος της Συνομοσπονδίας προέβη στην εκτίμηση ότι θα γίνει πιο δύσκολη κατά το 2011 και το 2012.

Οι προτάσεις της ΓΣΕΒΕΕ
Αναλυτικά, η ΓΣΕΒΕΕ έθεσε στον υπουργό τα εξής ζητήματα, καταθέτοντας σειρά προτάσεων:

- Ρύθμιση των παλαιών οφειλών μέσω διμηνιαίων δόσεων, που δεν θα υπερβαίνουν το 15% της τρέχουσας εισφοράς και θα εμφανίζονται διακριτά στην ταχυπληρωμή. Εναλλακτικά, εφάπαξ καταβολή των οφειλών ή παρακράτηση μέρους της σύνταξης (το πολύ για 5 έτη) όταν ο ασφαλισμένος θεμελιώνει συνταξιοδοτικό δικαίωμα.

- Διακανονισμός του ατομικού ασφαλιστικού χρέους (οφειλών) για τις αδρανείς επιχειρήσεις, με αφαίρεση μέρους του οφειλόμενου ποσού.

- Ανάλογες ρυθμίσεις θα πρέπει να εφαρμοστούν για οφειλές των επιχειρήσεων προς το ΙΚΑ. Επιπλέον, η ΓΣΕΒΕΕ τόνισε την ανάγκη καταβολής μέσω τραπεζικού λογαριασμού μόνο των εισφορών και του ΦΜΥ. Θα πρέπει να είναι απόλυτα προαιρετική η καταβολή της μισθοδοσίας.

- Επιβολή “επασφάλιστρου” σε ΟΛΕΣ τις επιχειρήσεις της τάξης 1‰ επί του τζίρου και για όλες τις εταιρικές μορφές (ατομικές, ΟΕ, ΑΕ, κλπ), προκειμένου να ενισχυθεί οικονομικά το Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλισης και να βελτιωθούν οι παρεχόμενες υπηρεσίες.

- Παροχή μπόνους συνέπειας για τους συνεπείς ασφαλισμένους

- Αποποινικοποίηση των οφειλών προς τον ΟΑΕΕ, χωρίς χρηματικό όριο

- Αποκατάσταση της ισονομίας σε σχέση με τα άλλα Ταμεία που αφορά στους όρους συνταξιοδότησης για τους προ του 1983 ασφαλισμένους στον ΟΑΕΕ.

- Τακτική διμηνιαία παροχή πληροφόρησης του επιχειρηματία για διάφορα ζητήματα μέσω συνοδευτικού εντύπου με τη διμηνιαία αποστολή ταχυπληρωμών του ΟΑΕΕ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΓΣΕΒΕΕ, ο υπουργός από την πλευρά του, αναγνωρίζοντας τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις λόγω της οικονομικής κρίσης αναφέρθηκε στα παρακάτω σημεία:

- Αποδέχθηκε τη λογική της πρότασης της ΓΣΕΒΕΕ για όσους είναι συνεπείς στις τακτικές εισφορές και καταβάλλουν ένα ποσοστό (20%) επί της τρέχουσας εισφοράς για την αποπληρωμή παλαιών οφειλών.

- Προώθηση διάταξης για τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, η οποία θα κυμαίνεται από 10% το 2011 έως 25% το 2013 για όσες επιχειρήσεις είναι συνεπείς στις ασφαλιστικές τους υποχρεώσεις και ενταχθούν στο ηλεκτρονικό σύστημα καταγραφής ωραρίου εργασίας.

Επίσης, αναφέρει η Συνομοσπονδία, ο υπουργός αναφέρθηκε στην αναδιοργάνωση του ΟΑΕΕ για την παροχή καλύτερων υπηρεσιών προς τους ασφαλισμένους και τους συνταξιούχους. «Ανέφερε το παράδειγμα της έκδοσης προσωρινής συνταξιοδοτικής απόφασης εντός 2 μηνών και την λειτουργία του Κοινωνικού ΚΕΠ για ασφαλιστικά και εργασιακά ζητήματα».

Τέλος, σε συνεννόηση με τον Διοικητή του ΟΑΕΕ, εξετάζεται η δυνατότητα προείσπραξης των ασφαλιστικών εισφορών με την παροχή έκπτωσης σε όσους ασφαλισμένους το επιλέξουν.


18/1/2011
Πηγή: www.in.gr
Ποιοι δικαιούνται απαλλαγή από το πόθεν έσχες για την αγορά πρώτης κατοικίας
Χωρίς έλεγχο του πόθεν έσχες είναι η αγορά πρώτης κατοικίας μέχρι 120 τ.μ και αξίας έως 200.000 ευρώ. Το μέτρο τέθηκε σε εφαρμογή από τις 17 Δεκεμβρίου και θα ισχύει μέχρι 31η Δεκεμβρίου Το υπουργείο Οικονομικών εξέδωσε την εγκύκλιο με την οποία παρέχονται διευκρινήσεις για το νέο μέτρο που εκτιμάται ότι θα βοηθήσει την αγορά των ακινήτων.
Η εγκύκλιος έχει ως εξής:
«Θ Ε Μ Α : Κοινοποίηση διατάξεων της παρ. 7 του άρθρου 4 και της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 3899/2010 (ΦΕΚ 212 Α΄/17-12-2010) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής του προγράμματος στήριξης της ελληνικής οικονομίας» που αφορούν σε θέματα φορολογίας εισοδήματος και κεφαλαίου.
Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 4 και της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του ν. 3899/2010 που δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 212 Α΄) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής του προγράμματος στήριξης της ελληνικής οικονομίας» και σας γνωρίζουμε ειδικότερα τα ακόλουθα για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή τους:
παράγραφος 7 του άρθρου 4
Παράταση παραγραφής στη φορολογία κεφαλαίου
Με τη διάταξη του πρώτου εδαφίου της παρ. 7 του άρθρου 12 του ν. 3888/2010 (ΦΕΚ 175 Α΄) παρατάθηκε μέχρι την 31.12.2011 η προθεσμία παραγραφής του δικαιώματος του Δημοσίου για κοινοποίηση φύλλων ελέγχου ή πράξεων επιβολής φόρων, τελών και εισφορών, η οποία έληγε την 31.12.2010. Με τη διάταξη του δεύτερου εδαφίου της ίδιας πιο πάνω παρ. 7 του άρθρου 12 ορίσθηκε ότι η παράταση της παραγραφής δεν ισχύει για υποθέσεις φορολογίας κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών, προικών, κερδών από λαχεία, μεταβίβασης ακινήτων και φόρου μεγάλης ακίνητης περιουσίας (Φ.Μ.Α.Π.).
Με την κοινοποιούμενη διάταξη της παρ. 7 του άρθρου 4 του ν. 3899/2010 ορίζεται ότι το δεύτερο εδάφιο της παρ. 7 του άρθρου 12 του ν. 3888/2010 καταργείται. Συνεπώς, και η προθεσμία παραγραφής του δικαιώματος του Δημοσίου για κοινοποίηση φύλλων ελέγχου ή πράξεων επιβολής φόρων για υποθέσεις φορολογίας κληρονομιών, δωρεών γονικών παροχών, προικών, κερδών από λαχεία, μεταβίβασης ακινήτων και φόρου μεγάλης ακίνητης περιουσίας (Φ.Μ.Α.Π.), η οποία έληγε (ακόμη και κατά παράταση) στις 31.12.2010, λήγει την 31.12.2011.
παράγραφος 1 του άρθρου 8
Εξαίρεση της δαπάνης για την απόκτηση πρώτης κατοικίας από τις δαπάνες απόκτησης περιουσιακών στοιχείων.
Α. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
1. Με τη διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του ν.3899/2010 εξαιρείται και δεν υπάγεται στις ρυθμίσεις της περίπτωσης γ΄ του άρθρου 17 του Κ.Φ.Ε., από τις 17-12-2010 και μέχρι 31-12-2012, η δαπάνη για την αγορά από ενήλικο, με δικαίωμα πλήρους κυριότητας, καθώς και η ανέγερση από αυτόν οικοδομής, ως πρώτης κατοικίας, συνολικής αξίας διακοσίων χιλιάδων (200.000) ευρώ και όριο εμβαδού τα εκατόν είκοσι (120) τ.μ.. Αν επομένως αγορασθεί ή ανεγερθεί πρώτη κατοικία μέχρι 120 τ.μ. της οποίας η συνολική αξία δεν υπερβαίνει το ποσό των διακοσίων χιλιάδων (200.000) ευρώ δεν απαιτείται δικαιολόγηση του ποσού αγοράς ή του κόστους ανέγερσης.
Αν η επιφάνεια της οικοδομής είναι εμβαδού πάνω από 120 τ.μ. ή η αξία της υπερβαίνει το ποσό των διακοσίων χιλιάδων (200.000) ευρώ, τότε λαμβάνεται υπόψη ως δαπάνη απόκτησης περιουσιακών στοιχείων, η επιπλέον του ποσού αυτού δαπάνη ή το ποσό αγοράς ή το κόστος ανέγερσης που αναλογεί στην επιφάνεια πάνω από τα εκατόν είκοσι (120) τ.μ.. Σε περίπτωση που συντρέχουν και οι δύο ανωτέρω περιπτώσεις τότε λαμβάνεται υπόψη το μεγαλύτερο ποσό μεταξύ της δαπάνης των πάνω των διακοσίων χιλιάδων (200.000) ευρώ και της δαπάνης που αντιστοιχεί στην επιφάνεια πάνω από τα εκατόν είκοσι (120)τ.μ.
Για τον υπολογισμό της επιφάνειας της πρώτης κατοικίας δεν θα ληφθεί υπόψη το εμβαδόν εξωστών ή μπαλκονιών ή το ποσοστό που ανήκει στην ιδιοκτησία αυτή σε κοινόχρηστους χώρους. Αντίθετα για τον υπολογισμό της επιφάνειας των εκατόν είκοσι (120) τ.μ. στην συνολική επιφάνεια της πρώτης κατοικίας περιλαμβάνεται ακέραιη και η επιφάνεια των βοηθητικών χώρων που βρίσκονται σε λειτουργική ενότητα με αυτή (αποθήκη, χώρος στάθμευσης, λεβητοστάσιο, αποθήκη καυσίμων, κλιμακοστάσιο κ.λ.π.), εφόσον οι χώροι αυτοί δεν είναι κοινόχρηστοι.
Επίσης, διευκρινίζεται ότι στην επιφάνεια της πρώτης κατοικίας δεν περιλαμβάνεται ο χώρος στάθμευσης στην πυλωτή ή στον ακάλυπτο χώρο του οικοπέδου που είναι παρακολούθημα της κατοικίας αυτής και δεν έχει ξεχωριστό ποσοστό ιδιοκτησίας στο οικόπεδο.
Τέλος, για την απαλλαγή από το τεκμήριο αγοράς ή ανέγερσης πρώτης κατοικίας, εξετάζεται αν ο φορολογούμενος, η σύζυγός του και τα τέκνα που τους βαρύνουν έχουν δικαίωμα πλήρους κυριότητας ή ισόβιας επικαρπίας ή οίκησης, εξ ολοκλήρου ή επί ιδανικού μεριδίου, σε άλλη οικία ή οικίες, εφόσον το άθροισμα της συνολικής επιφάνειας που τους αντιστοιχεί υπερβαίνει τα εβδομήντα (70) τ.μ.. Η επιφάνεια αυτή προσαυξάνεται κατά είκοσι (20) τ.μ. για καθένα από τα δύο πρώτα τέκνα και κατά είκοσι πέντε (25) τ.μ. για το τρίτο και καθένα από τα επόμενα τέκνα που βαρύνουν τον υπόχρεο ή τον άλλο σύζυγο.
Β. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
Ι. ΣΥΝΤΟΜΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ
1. Με τις διατάξεις του άρθρου 34 του ν.δ.118/1973 οι οποίες κωδικοποιήθηκαν με το ν.2961/2001, κάθε δωρεά περιουσίας που συνιστάται κατά τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα αλλά και κάθε μεταβίβαση/παροχή περιουσίας που γίνεται χωρίς αντάλλαγμα και χωρίς νόμιμη υποχρέωση και η οποία έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση της περιουσίας του λήπτη αυτής και αντίστοιχη μείωση της περιουσίας του δωρητή, υπόκειται στον οικείο φόρο.
2. Με τις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 13 του ν.2753/1999 (ΦΕΚ 249 Α΄) προστέθηκαν παράγραφοι 4 και 5 στο άρθρο 34 του ν.δ.118/1973. Οι παράγραφοι αυτοί εντάχθηκαν στην κωδικοποίηση του ν.2961/2001, αφορούν αφενός στον τρόπο υπολογισμού του αντικειμένου της δωρεάς που γίνεται για την κάλυψη της δαπάνης αγοράς ή ανέγερσης κατοικίας από πρόσωπα που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα και αφετέρου στη μη επιβολή φόρου σ’ αυτές τις δωρεές που γίνονται για την αγορά/ανέγερση πρώτης κατοικίας και έχουν ως εξής:
«4. Σε περίπτωση αγοράς ακινήτου ή ανέγερσης οικοδομής, από πρόσωπο που δεν αποδεικνύει την οικονομική του δυνατότητα, ως αξία για την επιβολή του φόρου της άτυπης δωρεάς λαμβάνεται η μεγαλύτερη μεταξύ αντικειμενικής και τιμήματος για την περίπτωση αγοράς ακινήτου, ενώ για την ανέγερση οικοδομής λαμβάνεται η μεγαλύτερη μεταξύ αντικειμενικής και συνολικής δαπάνης που πραγματοποιήθηκε, όπως αυτή προκύπτει από τα νόμιμα παραστατικά.
5. Δεν θεωρείται δωρεά για την επιβολή του φόρου το ποσό της δωρεάς που παρέχεται σε φυσικό πρόσωπο, έγγαμο ή ενήλικο άγαμο για την αγορά ακινήτου εξ ολοκλήρου και κατά πλήρη κυριότητα μέχρι του ύψους του οποίου έτυχε απαλλαγής από το φόρο μεταβίβασης ακινήτου σύμφωνα με το άρθρο 1 του ν.1078/1980 (ΦΕΚ 238 Α'), καθώς και για την ανέγερση οικοδομής ως πρώτης κατοικίας για εμβαδόν που καλύπτει τις στεγαστικές ανάγκες αυτού σύμφωνα με τις διατάξεις του ίδιου άρθρου.»
Σύμφωνα με την πιο πάνω παράγραφο 5 σε κάθε περίπτωση αγοράς από φυσικό πρόσωπο, έγγαμο ή ενήλικο άγαμο, ακινήτου για το οποίο έτυχε απαλλαγής από το φόρο μεταβίβασης ακινήτου ως πρώτη κατοικία, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.1078/1980, για το ποσό μέχρι του οποίου έτυχε της απαλλαγής, δεν επιβάλλεται φόρος άτυπης δωρεάς, αφού οι δωρεές που γίνονται προς τον αγοραστή δεν θεωρούνται δωρεές φορολογικά, και συνεπώς δεν απαιτείται και η υποβολή των οικείων φορολογικών δηλώσεων δωρεάς. (Για την αξία του ακινήτου ή για το καταβληθέν τίμημα που υπερβαίνουν το ποσό της απαλλαγής, επιβάλλεται φόρος άτυπης δωρεάς.) Ακόμη κι αν οι φορολογούμενοι υποβάλουν δηλώσεις φόρου δωρεάς για όλο το ποσό του καταβληθέντος τιμήματος ή της αξίας του αγοραζόμενου ακινήτου, το κατά τα πιο πάνω απαλλασσόμενο ποσό δεν θα θεωρηθεί δωρεά και δεν θα επιβληθεί ο οικείος φόρος ούτε θα συνυπολογισθεί σε τυχόν μεταγενέστερες δωρεές του ίδιου δωρητή προς τον ίδιο δωρεοδόχο ή στην κληρονομιά αυτού. Η ρύθμιση αυτή αφορά τις περιπτώσεις δωρεών που γίνονται (και επομένως αγορών που πραγματοποιούνται) μετά τη 17-11-1999.
Σύμφωνα με την ίδια πιο πάνω παράγραφο 5, σε κάθε περίπτωση ανέγερσης οικοδομής από φυσικό πρόσωπο, έγγαμο ή ενήλικο άγαμο, η οποία αποτελεί γι’ αυτό πρώτη κατοικία, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.1078/1980, για την αξία της οικοδομής που αναλογεί στο εμβαδόν που κατά τις διατάξεις του ίδιου αυτού νόμου θεωρείται ότι καλύπτει τις στεγαστικές ανάγκες αυτού και της οικογένειάς του, δεν επιβάλλεται φόρος άτυπης δωρεάς, αφού οι δωρεές που γίνονται προς τον ανεγείροντα δεν θεωρούνται δωρεές φορολογικά, και συνεπώς δεν απαιτείται και η υποβολή των οικείων φορολογικών δηλώσεων δωρεάς. (Για την αξία της οικοδομής ή για τη δαπάνη ανέγερσης αυτής που αναλογούν στο πάνω από το απαλλασσόμενο εμβαδόν αυτής, επιβάλλεται φόρος άτυπης δωρεάς.)
Ακόμη κι αν οι φορολογούμενοι υποβάλουν δηλώσεις φόρου δωρεάς για το συνολικό ποσό της αξίας της οικοδομής ή της πραγματοποιηθείσας δαπάνης, το κατά τα πιο πάνω απαλλασσόμενο ποσό δεν θα θεωρηθεί δωρεά και δεν θα επιβληθεί ο οικείος φόρος ούτε θα συνυπολογισθεί σε τυχόν μεταγενέστερες δωρεές από τον ίδιο δωρητή προς τον ίδιο δωρεοδόχο ή στην κληρονομιά αυτού. Η ρύθμιση αυτή αφορά τις περιπτώσεις δωρεών που γίνονται (και επομένως ανέγερσης οικοδομών που πραγματοποιούνται) μετά τη 17-11-1999.
Συνοψίζοντας, για την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 5, αφενός λαμβάνονται υπόψη οι διατάξεις περί απόκτησης πρώτης κατοικίας του ν.1078/1980 (χορήγηση/προϋποθέσεις απαλλαγής) και αφετέρου δεν απαιτείται για τα ποσά της δωρεάς η υποβολή των οικείων φορολογικών δηλώσεων (σχετ. ΠΟΛ.1256/21.12.1999).
3. Με την παράγραφο 21 του άρθρου 25 του ν.3842/2010 (ΦΕΚ 58Α΄) καταργήθηκε η παράγραφος 5 από 23/4/2010. Η παράγραφος 4 εξακολουθεί να ισχύει. Συνεπώς, για τις δωρεές/γονικές παροχές που γίνονται για την αγορά/ανέγερση πρώτης κατοικίας από 23/4/2010, υποβάλλονται οι οικείες φορολογικές δηλώσεις και επιβάλλεται αυτοτελώς ο αντίστοιχος φόρος (με συντελεστές 10, 20 ή 40%) ανάλογα με τα βαθμό συγγένειας δωρητή και δωρεοδόχου. Ως αξία για την επιβολή του φόρου της άτυπης δωρεάς λαμβάνεται η μεγαλύτερη μεταξύ αντικειμενικής και τιμήματος για την περίπτωση αγοράς ακινήτου, ενώ για την ανέγερση οικοδομής λαμβάνεται η μεγαλύτερη μεταξύ αντικειμενικής και συνολικής δαπάνης που πραγματοποιήθηκε, όπως αυτή προκύπτει από τα νόμιμα παραστατικά.
ΙΙ. Νέα ρύθμιση άρθρου 8 παρ.1 Ν.3899/2010
Με τις διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του ν.3899/2010 θεσπίζεται απαλλαγή από το φόρο για τις δωρεές ή γονικές παροχές χρηματικών ποσών, που συνιστώνται αποκλειστικά για την αγορά η ανέγερση πρώτης κατοικίας από ενήλικο, για τις οποίες (αγορά/ανέγερση) η δαπάνη που πραγματοποιείται (από 17/12/2010 μέχρι και 31/12/2012) δεν λαμβάνεται για τον υπολογισμό του φορολογητέου εισοδήματος (απαλλαγή από το «πόθεν έσχες») σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης γ του άρθρου 17 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος. Η παράγραφος 4 της ενότητας Α του άρθρου 34 (που αφορά στην αξία επί της οποίας επιβάλλεται ο φόρος δωρεάς/γονικής παροχής στις περιπτώσεις στις οποίες δεν ισχύει η απαλλαγή) εξακολουθεί να ισχύει.
Από τη διατύπωση της διάταξης προκύπτει ότι για την εφαρμογή αυτής:
- Οι δωρεές/γονικές παροχές πρέπει να έχουν ως αντικείμενο χρηματικά ποσά.
- Δεν προβλέπεται απαλλαγή από την υποχρέωση υποβολής της οικείας φορολογικής δήλωσης παρά μόνο απαλλαγή από το φόρο. Συνεπώς, θα υποβάλλονται οι οικείες δηλώσεις και θα ζητείται απαλλαγή από το φόρο. Εφόσον δεν παρέχεται πλήρης απαλλαγή από το φόρο δωρεάς/γονικής παροχής (λόγω ποσού ή επιφάνειας), το μη απαλλασσόμενο ποσό της δωρεάς/γονικής παροχής υπόκειται αυτοτελώς στον οικείο φόρο (με συντελεστές 10, 20 ή 40%).
Υπενθυμίζεται ότι για τα ποσά που φορολογούνται αυτοτελώς δεν ισχύει ο συνυπολογισμός.
Κατά το στάδιο της υποβολής της δήλωσης φόρου δωρεάς/γονικής παροχής (η οποία υποβάλλεται μόνο από τον υπόχρεο σε φόρο ή από νόμιμα εξουσιοδοτημένο από αυτόν πρόσωπο), εφόσον ζητείται απαλλαγή, προσκομίζονται στοιχεία από τα οποία προκύπτει ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις του νόμου (σύμφωνα με τα πιο κάτω αναλυόμενα). Αν δεν προκύπτει η συνδρομή των προϋποθέσεων αυτών από τα προσκομιζόμενα στοιχεία, η δήλωση παραλαμβάνεται και καλείται επί αποδείξει ο υπόχρεος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 69 του Κώδικα, να προσκομίσει αυτά σε εύλογη προθεσμία. Παρελθούσης άπρακτης της προθεσμίας, επιβάλλεται ο οικείος φόρος χωρίς απαλλαγή. Σημειώνεται ότι η προσκόμιση στοιχείων από τα οποία προκύπτει η δυνατότητα του δωρητή να προβεί σε δωρεά δεν είναι απαραίτητη κατά το στάδιο της παραλαβής της δήλωσης φόρου δωρεάς.
Τούτο μπορεί να διαπιστωθεί σε οποιοδήποτε - μεταγενέστερο - στάδιο ελέγχου της υπόθεσης.
- Οι δωρεές/γονικές παροχές πρέπει να συνιστώνται προκειμένου να καλυφθεί η δαπάνη αγοράς ή ανέγερσης πρώτης κατοικίας κατά τα αναφερόμενα πιο κάτω δηλαδή με τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στον ΚΦΕ. Δεν υπάγονται συνεπώς στην απαλλακτική διάταξη οι δωρεές/γονικές παροχές που συνιστώνται για την εξόφληση δανείου (ή δόσεων αυτού) που είχε λάβει ο φορολογούμενος, προκειμένου να προβεί στην αγορά/ανέγερση, δεδομένου ότι δεν προβλέπεται αντίστοιχη απαλλαγή αυτού από το «πόθεν έσχες» μετά την ισχύ του ν.3842/2010.
- Υποβάλλεται δήλωση φόρου δωρεάς/γονικής παροχής (και συνεπώς επιβάλλεται φόρος ή ισχύει απαλλαγή από αυτόν ανάλογα) όταν συνιστάται δωρεά/γονική παροχή για την αγορά/ανέγερση ακινήτων. Αν ο αγοραστής/ανεγείρων καλύπτει τη δαπάνη αγοράς/ανέγερσης (ή μέρος αυτής) από τα εισοδήματά του και δεν συνιστάται δωρεά προς αυτόν, δεν υποβάλλεται και η αντίστοιχη δήλωση.
- Η δαπάνη για την αγορά/ανέγερση πρώτης κατοικίας καθώς και η δωρεά/γονική παροχή για την κάλυψη αυτής πρέπει να πραγματοποιείται στο χρονικό διάστημα από 17/12/2010 (ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως) μέχρι και 31/12/2012. Εφόσον η δαπάνη ή η δωρεά/γονική παροχή έγινε πριν την ισχύ του παρόντος νόμου (π.χ. συμβόλαιο αγοράς/ανέγερση) πριν τη 17/12/2010, για τα ποσά της δωρεάς/γονικής παροχής επιβάλλεται ο οικείος φόρος (10, 20 ή 40%) αντίστοιχα που οφείλεται κατά τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 44 του Κώδικα Φορολογίας Κληρονομιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών, ανεξάρτητα από το χρόνο υποβολής της οικείας δήλωσης (πριν ή μετά τη 17/12/2010). Αν η δαπάνη καταβάλλεται τμηματικά (π.χ. εξόφληση τιμήματος σε δόσεις ή τιμολόγια ανέγερσης οικοδομής σε διάφορα χρονικά σημεία), απαλλάσσονται από το φόρο μόνο οι δωρεές/γονικές παροχές που συνιστώνται για την κάλυψη δαπανών που γίνονται στο χρονικό διάστημα από 17/12/2010 μέχρι και 31/12/2012.
Παράδειγμα : Συμβόλαιο αγοράς διαμερίσματος 100 τ.μ. αξίας 180.000 ευρώ στις 2/5/2010. Καταβολή του τιμήματος σε 3 δόσεις: α΄ δόση 60.000 ευρώ στις 2/5/2010, β΄ δόση 60.000 ευρώ στις 2/1/2011 και γ΄ δόση 60.000 ευρώ στις 2/6/2011. Για τις δωρεές που έγιναν για την α΄ δόση οφείλεται φόρος δωρεάς, ενώ για τις δωρεές που έγιναν/θα γίνουν από 17/12/2010 για τη β΄ και γ΄ δόση ισχύει απαλλαγή από το φόρο δωρεάς.
- Η απαλλαγή παρέχεται για τη δαπάνη που πραγματοποιείται για την αγορά ή ανέγερση πρώτης κατοικίας, εφόσον η επιφάνεια αυτής δεν υπερβαίνει τα 120 τ.μ. και η συνολική αξία της δαπάνης το ποσό των 200.000 ευρώ. Αν η αξία της οικοδομής υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ, παρέχεται απαλλαγή για τη μέχρι του ποσού των 200.000 ευρώ δαπάνη. Αν η επιφάνεια της οικοδομής υπερβαίνει τα 120 τ.μ., παρέχεται απαλλαγή για τη δαπάνη που αντιστοιχεί στην επιφάνεια των 120 τ.μ.. Αν συντρέχουν και οι δύο ανωτέρω προϋποθέσεις (δαπάνη άνω των 200.000 ευρώ και οικοδομή άνω των 120 τ.μ.), παρέχεται απαλλαγή για το μικρότερο από τα δύο αυτά ποσά δαπάνης, δηλαδή απαλλάσσεται το μικρότερο, κατά περίπτωση ποσό μεταξύ της δαπάνης μέχρι τα 200.000 ευρώ και της δαπάνης που αντιστοιχεί στην επιφάνεια μέχρι τα 120 τ.μ.. Τονίζεται ιδιαίτερα ότι το συνολικό ποσό της δαπάνης δεν πρέπει να υπερβαίνει τα πιο πάνω όρια, ανεξάρτητα αν η δαπάνη πραγματοποιείται μέσα στο ίδιο ή σε διαφορετικό έτος
Παράδειγμα 1: Αγορά διαμερίσματος 120 τ.μ. αξίας 250.000 ευρώ. Ο αγοραστής απαλλάσσεται από το φόρο δωρεάς για αξία 200.000 ευρώ. Η δήλωση φόρου δωρεάς θα υποβληθεί για το συνολικό ποσό των 250.000 ευρώ (εφόσον για ολόκληρο το τίμημα έγινε δωρεά προς τον αγοραστή) και θα υπαχθεί σε φόρο για τις 50.000 ευρώ.
Παράδειγμα 2: Αγορά διαμερίσματος 150 τ.μ. αξίας 200.000 ευρώ. Ο αγοραστής απαλλάσσεται από το φόρο δωρεάς για το ποσό που αναλογεί στα120 τ.μ.
στα 150 τ.μ. αναλογεί αξία 200.000 €
στα 120 τ.μ. αναλογεί αξία Χ; €
Χ=200.000χ120/150=160.000€
Άρα ο αγοραστής απαλλάσσεται για αξία 160.000 ευρώ.
Παράδειγμα 3: Αγορά διαμερίσματος 150 τ.μ. αξίας 350.000 ευρώ.
στα 150 τ.μ. αναλογεί αξία 350.000 €
στα 120 τ.μ. αναλογεί αξία Χ; €
Χ=350.000χ120/150=280.000€
Άρα ο αγοραστής απαλλάσσεται από το φόρο δωρεάς για αξία 200.000 ευρώ, δεδομένου ότι η αξία που αναλογεί στα 120 τ.μ. (280.000) υπερβαίνει το ανώτατο απαλλασσόμενο των 200.000 ευρώ.
Παράδειγμα 4: Αγορά διαμερίσματος 150 τ.μ. αξίας 205.000 ευρώ.
στα 150 τ.μ. αναλογεί αξία 205.000 €
στα 120 τ.μ. αναλογεί αξία Χ; €
Χ=205.000χ120/150=164.000€
Ο αγοραστής απαλλάσσεται από το φόρο δωρεάς για την αξία των 164.000 ευρώ που αναλογεί στα 120 τ.μ..
Παράδειγμα 5: Αγορά διαμερίσματος 100 τ.μ. Συνολικό τίμημα 250.000 ευρώ. Ο αγοραστής έτυχε πλήρους απαλλαγής από το φ.μ.α. για πρώτη κατοικία, για δε την κάλυψη της δαπάνης έγιναν προς αυτόν γονικές παροχές κατά τις ημερομηνίες εξόφλησης των δόσεων.
Η εξόφληση του τιμήματος γίνεται τμηματικά με καταβολή α΄ δόσης 50.000 ευρώ το έτος 2009, β΄ δόσης 50.000 ευρώ από 1/1/2010 μέχρι και 22/4/2010, γ΄ δόσης 50.000 ευρώ από 23/4/2010 μέχρι και 16/12/2010, και δ΄ δόσης 100.000 ευρώ από 17/12/2010.
Ο αγοραστής απαλλάσσεται από το φόρο γονικής παροχής για τις α΄ και β΄ δόσεις. Οφείλει φόρο γονικής παροχής για τη γ΄ δόση. Για τη δ΄ δόση, θα υποβάλει δήλωση για το συνολικό ποσό των 100.000 ευρώ, θα τύχει απαλλαγής για τις 50.000 ευρώ και θα φορολογηθεί με συντελεστή 10% για το πέραν των 200.000 ευρώ συνολικό ποσό δαπάνης, δηλαδή για 50.000 ευρώ (φόρος 5.000 ευρώ).
- Η δαπάνη πρέπει να πραγματοποιείται από ενήλικο που έχει υποχρέωση υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος στην Ελλάδα. Συνεπώς, δικαιούχοι της απαλλαγής από το φόρο δωρεάς/γονικής παροχής μπορεί να είναι και αλλοδαποί ή κάτοικοι εξωτερικού που αποκτούν/ανεγείρουν πρώτη κατοικία (κατά την έννοια που ορίζεται πιο κάτω) στην Ελλάδα.
- Το αγοραζόμενο/ανεγειρόμενο ακίνητο πρέπει να αποκτάται κατά πλήρη κυριότητα και όχι κατά ψιλή κυριότητα ή επικαρπία.
- Η δαπάνη για την αγορά/ανέγερση κατοικίας περιλαμβάνει και το ποσό που αναλογεί σε λοιπούς βοηθητικούς χώρους (αποθήκες, θέσεις στάθμευσης κ.λπ. όπως αναφέρονται πιο πάνω στη παρούσα εγκύκλιο, στο τμήμα αυτής που αναφέρεται στη φορολογία εισοδήματος) μέχρι την εξάντληση των ορίων των 200.000 ευρώ και των 120 τ.μ. αντίστοιχα.
- Για τη χορήγηση της απαλλαγής από το φόρο δωρεάς/γονικής παροχής δεν εξετάζεται αν χορηγήθηκε απαλλαγή από το φόρο μεταβίβασης κατά την αγορά της κατοικίας. Συνεπώς, μπορεί να τύχει απαλλαγής από το φόρο δωρεάς/γονικής παροχής κάποιος που αγοράζει/ανεγείρει κατοικία με τις προϋποθέσεις όμως που θέτει η φορολογία εισοδήματος για την πρώτη κατοικία και όχι η φορολογία κεφαλαίου.
- Οι προϋποθέσεις που θέτει η νομοθεσία για τη φορολογία εισοδήματος για την απόκτηση πρώτης κατοικίας, προκειμένου να ισχύσει η απαλλαγή από το «πόθεν έσχες» είναι διαφορετικές από αυτές που ισχύουν (όπως είπαμε) από αυτές της φορολογίας κεφαλαίου.
Θεωρείται ότι αποκτάται πρώτη κατοικία κατά τις διατάξεις και για την εφαρμογή του κοινοποιούμενου νόμου, εφόσον ο κύριος του ακινήτου, ο σύζυγος αυτού και τα τέκνα τους που τους βαρύνουν κατά τις διατάξεις του άρθρου 7 του ΚΦΕ δεν έχουν δικαίωμα πλήρους κυριότητας ή ισόβιας επικαρπίας ή οίκησης, εξ ολοκλήρου ή επί ιδανικού μεριδίου, σε άλλη κατοικία ή κατοικίες, εφόσον το άθροισμα της συνολικής επιφάνειας που τους αντιστοιχεί υπερβαίνει τα εβδομήντα (70) τ.μ.. Η επιφάνεια αυτή προσαυξάνεται κατά είκοσι (20) τ.μ. για καθένα από τα δύο πρώτα τέκνα και κατά είκοσι πέντε (25) τ.μ. για το τρίτο και καθένα από τα επόμενα τέκνα που βαρύνουν τον υπόχρεο ή τον άλλο σύζυγο. Για τη διαπίστωση της κάλυψης των στεγαστικών αναγκών του φορολογούμενου, κατά τα ανωτέρω, ελέγχεται η περιουσιακή και οικογενειακή κατάσταση αυτού (ακίνητα) και των προστατευόμενων μελών της οικογένειάς του, σύμφωνα με τις υποβαλλόμενες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος.
Παράδειγμα : ο Χ άγαμος που δεν έχει άλλο ακίνητο στην Ελλάδα, αλλοδαπός υπήκοος και κάτοικος εξωτερικού, αγοράζει διαμέρισμα 50 τ.μ. αξίας 150.000 ευρώ και δεν τυγχάνει απαλλαγής από το φ.μ.α.. Εν προκειμένω, ο Χ απαλλάσσεται και από το «πόθεν έσχες» και από το φόρο δωρεάς για τη δωρεά που του έγινε για την κάλυψη της δαπάνης αγοράς.
Τέκνα που βαρύνουν τον κύριο του ακινήτου κατά τις διατάξεις του ΚΦΕ είναι:
- τα ανήλικα άγαμα τέκνα,
- τα ενήλικα άγαμα τέκνα τα οποία δεν έχουν υπερβεί το 25ο έτος της ηλικίας τους και σπουδάζουν σε αναγνωρισμένες σχολές ή σχολεία του εσωτερικού ή εξωτερικού, καθώς και εκείνα τα οποία παρακολουθούν δημόσια ή ιδιωτικά ινστιτούτα επαγγελματικής κατάρτισης στο εσωτερικό. Ειδικά, για τα τέκνα αυτά καθώς και για τα τέκνα που δεν σπουδάζουν, το χρονικό διάστημα κατά το οποίο θεωρούνται προστατευόμενα μέλη παρατείνεται μέχρι και δύο έτη, εφόσον κατά τα έτη αυτά είναι εγγεγραμμένα στα μητρώα ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ.
- Τα άγαμα τέκνα τα οποία δεν υπάγονται στην προηγούμενη περίπτωση, εφόσον υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία.
- Τα τέκνα που είναι άγαμα ή διαζευγμένα ή τελούν σε κατάσταση χηρείας, εφόσον παρουσιάζουν αναπηρία εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και πάνω από διανοητική καθυστέρηση ή φυσική αναπηρία.
Παράδειγμα : ο Α, ο οποίος δεν έχει κανένα ακίνητο στην κυριότητά του, αγοράζει διαμέρισμα 50 τ.μ. αξίας 150.000 ευρώ και τυγχάνει απαλλαγής από το φ.μ.α. για την απόκτηση πρώτης κατοικίας. Όμως, ο γιος του Β 20 ετών, φοιτητής, έχει στην κυριότητά του διαμέρισμα 100 τ.μ.. Εν προκειμένω, ο Α δεν απαλλάσσεται ούτε από το «πόθεν έσχες» ούτε από το φόρο δωρεάς για τη δωρεά που του έγινε για την κάλυψη της δαπάνης αγοράς.
Συνεπώς, συνοψίζοντας τα ανωτέρω, προκειμένου να χορηγηθεί απαλλαγή από το φόρο δωρεάς/γονικής παροχής - κατά τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν.3899/2010 - για τις δωρεές/γονικές παροχές που συνιστώνται για την αγορά/ανέγερση πρώτης κατοικίας, εξετάζεται η συνδρομή των πιο πάνω προϋποθέσεων».
ΠΗΓΗ: Ημερησία