Τρίτη, 7 Ιανουαρίου 2014

Οι αλλαγές που δρομολογούνται στο μητρώο των Εφοριών

Οι αλλαγές που δρομολογούνται στο μητρώο των Εφοριών


Το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα θα υπάρξει συνεργασία Υπ. Εσωτερικών και Γενικής Γραμματείας προκειμένου να γίνει διασύνδεση των αρχείων σχετικά με τα στοιχεία θανάτων, διαζυγίων, γάμων έτσι ώστε τα στοιχεία αυτά να ενημερώνουν το Taxis μέσω συστήματος αυτόματα .
Για τους θανάτους το αρχείο είναι ήδη έτοιμο και μέσα σε ένα μήνα θα έχει εκδοθεί η σχετική απόφαση .
Στα πλαίσια απλούστευσης των διαδικασιών που εισάγονται με τον νέο Κώδικα φορολογικών διαδικασιών καταργείται η προσκόμιση της βεβαίωσης ασφαλιστικού φορέα, της βεβαίωσης επιμελητηρίου, και η προσέγγιση ίδρυσης.
Επίσης δρομολογείται η αυτόματη ενημέρωση από το ΓΕΜH προς το τμήμα μητρώου των αλλαγών των επιχειρήσεων χωρίς την επίσκεψη στην εφορία.


http://taxheaven.gr
Σύμφωνα με τις νέες διατάξεις και συγκεκριμένα με το άρθρο 27 του νέου ΚΦΔ, προβλέπεται εκτιμώμενος προσδιορισμός φόρου σε περιπτώσεις μη υποβολής δηλώσεων, ακόμα και πριν γίνει έλεγχος, με σκοπό να προσέλθει ο φορολογούμενος  να υποβάλλει δήλωση. Στην περίπτωση που ο φορολογούμενος προσέλθει μετά την κοινοποίηση του εκτιμώμενου φόρου και κάνει δήλωση τότε ο προσωρινός προσδιορισμός του φόρου θα ακυρώνεται.


Για παράδειγμα εάν ο φορολογούμενος δεν υποβάλει μία δήλωση ΦΠΑ για μία συγκεκριμένη φορολογική περίοδο η ΓΓΔΕ θα μπορεί να προσδιορίσει τον ΦΠΑ από μόνη της και να καλέσει τον φορολογούμενο να τον πληρώσει.

Επίσης με τον νέο ΚΦΔ (ν.4174/2014) θεσπίζεται η υποχρέωση τήρησης βιβλίων για 5 έτη εκτός περιπτώσεων ελέγχων ή προσφυγών.
Σκοπός των νέων διατάξεων μεταξύ άλλων είναι και η διακοπή του καθεστώτος των παρατάσεων των παραγραφών κάθε χρόνο.


---

Πως θα γίνεται η επιστροφή φόρων πλέον με τον νέο ΚΦΔ

Πως θα γίνεται η επιστροφή φόρων πλέον με τον νέο ΚΦΔ


Στην ημερίδα ενημέρωσης των εφοριακών σχετικά με τον νέο ΚΦΔ έγινε σχετική αναφορά και στο πλαίσιο των επιστροφών.

-Το δημόσιο θα πρέπει να επιστρέφει τα ποσά (φόρων ή ΦΠΑ) που οφείλει μέσα σε 90 ημέρες.
-Τα ποσά των επιστροφών θα συμψηφίζονται με τυχόν οφειλές του δικαιούχου της επιστροφής.
-Το δημόσιο θα πρέπει να επιστρέφει τα ποσά που οφείλει μέσα σε 90 ημέρες από το αίτημα της επιστροφής.
-Σε περίπτωση καθυστέρησης έστω και μίας ημέρας μετά την 90η ο τόκος υπολογίζεται και για τις 90 ημέρες που Το δημόσιο είχε στην διάθεσή του για να επιστρέψει τον φόρο.

Το 90ήμερο όμως θα μετράει από την ημερομηνία της αίτησης μέχρι την ημερομηνία που οι αρμόδιες υπηρεσίες θα στείλουν ειδοποίησης στον φορολογούμενο να προσκομίσει τα δικαιολογητικά για έλεγχο .


http://taxheaven.gr

Πως θα γίνεται η επιστροφή φόρων πλέον με τον νέο ΚΦΔ

Πως θα γίνεται η επιστροφή φόρων πλέον με τον νέο ΚΦΔ


Στην ημερίδα ενημέρωσης των εφοριακών σχετικά με τον νέο ΚΦΔ έγινε σχετική αναφορά και στο πλαίσιο των επιστροφών.

-Το δημόσιο θα πρέπει να επιστρέφει τα ποσά (φόρων ή ΦΠΑ) που οφείλει μέσα σε 90 ημέρες.
-Τα ποσά των επιστροφών θα συμψηφίζονται με τυχόν οφειλές του δικαιούχου της επιστροφής.
-Το δημόσιο θα πρέπει να επιστρέφει τα ποσά που οφείλει μέσα σε 90 ημέρες από το αίτημα της επιστροφής.
-Σε περίπτωση καθυστέρησης έστω και μίας ημέρας μετά την 90η ο τόκος υπολογίζεται και για τις 90 ημέρες που Το δημόσιο είχε στην διάθεσή του για να επιστρέψει τον φόρο.

Το 90ήμερο όμως θα μετράει από την ημερομηνία της αίτησης μέχρι την ημερομηνία που οι αρμόδιες υπηρεσίες θα στείλουν ειδοποίησης στον φορολογούμενο να προσκομίσει τα δικαιολογητικά για έλεγχο .


http://taxheaven.gr

Αποσυνδέεται πλήρως η υποβολή της δήλωσης από την καταβολή των φόρων.

Ημερίδα ενημέρωσης σχετικά με τα θέματα του νέου ΚΦΔ προς τους υπαλλήλους των ΔΟΥ πραγματοποιήθηκε  στις 2.1.2014 .


Στην ημερίδα χαιρετισμό και σύντομη εισήγηση έκανε ο Γενικός γραμματέας Δημοσίων Εσόδων κος θεοχάρης.

Μερικά από τα ενδιαφέροντα σημεία της εισήγησης του Γενικού γραμματέα δημοσίων εσόδων:

-Με τον νέο ΚΦΔ γίνεται προσπάθεια να αποσυσχετισθεί  η υποβολή όλων των δηλώσεων  από την άμεση πληρωμή τους (ΦΠΑ,ΦΜΥ,Εισόδημα κλπ).

Επαναφορά υποβολής της δήλωσης ΦΠΑ στις 26 του μηνός - Πρόστιμα που επιβάλλονται πλέον στις εκπρόθεσμες υποβολές του ΦΠΑ

Σε ημερίδα ενημέρωσης των εφοριακών, η οποία διεξήχθει  στις 2 Ιανουαρίου, έγινε εκτενής αναφορά σχετικά με τις αλλαγές του ΚΦΔ που θα ισχύσουν από 1.1.214 και ως προς το ΦΠΑ.

Μεταξύ άλλων, στελέχη του Υπ. Οικονομικών ανέφεραν ότι λόγω της πλήρης αποσύνδεσης των δηλώσεων από την καταβολή του φόρου έχει προωθηθεί διάταξη στον υπ.οικονομικών η οποία προβλέπει την τροποποίηση του άρθρου 38 παρ 2  του ΦΠΑ έτσι ώστε η  δήλωση ΦΠΑ να παραλαμβάνεται χωρίς να χρειάζεται να πληρωθεί το ποσό των 10 ευρώ.

Πρόθεση επίσης του Υπ. Οικονομικών όπως ανέφερε η διευθύντρια του τμήματος του ΦΠΑ του ΥΠΟΙΚ εκτός από τον διαχωρισμό της δήλωσης με την πληρωμή  είναι να επανέλθει η ημερομηνία υποβολής της δήλωσης στις 26 του κάθε μήνα αντί της 20 .

Αναλυτικά στην ημερίδα σχετικά με το ΦΠΑ δόθηκαν οι εξής οδηγίες σχετικά με τον ΦΠΑ και τον ΚΦΔ: