Τετάρτη, 23 Νοεμβρίου 2011

Ζεστό χρήμα για «πράσινα» σπίτια
 Ευκαιρίες για την ενεργειακή αναβάθµιση κατοικιών µέσω άτοκων ή προνοµιακών δανείων και επιδοτήσεων, αλλά και για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστηµάτων από ιδιώτες µε στόχο την εξασφάλιση ενός εγγυηµένου εισοδήµατος για τα επόµενα χρόνια, προσφέρονται αυτή την περίοδο στην εγχώρια αγορά. Το πρόγραµµα «Εξοικονόµηση κατ’ Οίκον», µε το οποίο ενισχύονται δαπάνες που σχετίζονται µε τη µείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώµατος οικιστικών ακινήτων, αλλά και τα χαµηλότοκα «πράσινα» δάνεια των τραπεζών δίνουν τη δυνατότητα στα νοικοκυριά να επιτύχουν µε ευκολία και ευνοϊκούς όρους εξόφλησης τη µείωση της κατανάλωσης ενέργειας του σπιτιού τους, εξοικονοµώντας σηµαντικά ποσά σε ετήσια βάση ή να γίνουν παραγωγοί ρεύµατος µε εγγυηµένα έσοδα για µία 25ετία. Βέβαια όσοι ενδιαφέρονται να «πρασινίσουν» την οικία τους µε χαµηλό κόστος, ευκολίες πληρωµής και επιδότηση µέρους της δαπάνης ή να τοποθετήσουν στη στέγη τους ένα φωτοβολταϊκό σύστηµα µε εξασφαλισµένο ετήσιο εισόδηµα που µπορεί να ξεπεράσει τις 7.500 ευρώ θα πρέπει να βιαστούν. Από τη µία πλευρά το πρόγραµµα «Εξοικονόµηση κατ’ Οίκον» θα διατίθεται ως την εξάντληση των πόρων του, ενώ η εξασφάλιση της υψηλότερης δυνατής τιµής πώλησης της ενέργειας από ιδιώτες προς τη ∆ΕΗ προϋποθέτει την υποβολή της σχετικής αίτησης ως και το τέλος της εφετινής χρονιάς.
Στο υπουργείο Ενέργειας υπάρχει αισιοδοξία για την υλοποίηση επενδύσεων ενεργειακής αναβάθµισης ύψους 800 εκατ. ευρώ το επόµενο διάστηµα, εκτιµώντας ότι προς αυτή την κατεύθυνση θα βοηθήσει η διεύρυνση των κριτηρίων συµµετοχής στο υπό εξέταση πρόγραµµα.
Με τον τρόπο αυτόν παρέχεται ενίσχυση από το κράτος σε νοικοκυριά από υψηλότερες εισοδηµατικές τάξεις, τα οποία έχουν τη δυνατότητα να καλύψουν ένα µέρος της επένδυσης µε ιδίους πόρους ή πληρούν τα κριτήρια πιστοληπτικής αξιολόγησης των τραπεζών που παρέχουν τα σχετικά δάνεια (Εθνική Τράπεζα, Alpha Bank, Eurobank και Τράπεζα Πειραιώς). Εναλλακτικά, αν κάποιος δεν πληροί τις προϋποθέσεις συµµετοχής στο πρόγραµµα, µπορεί να κάνει χρήση των χρηµατοδοτικών προγραµµάτων που προσφέρουν όλες οι τράπεζες στην εγχώρια αγορά.
Το πρόγραµµα «Εξοικονόµηση κατ’ Οίκον» απευθύνεται σε πολίτες / ωφελουµένους οι οποίοι εισοδηµατικά εντάσσονται σε δύο κατηγορίες. Συγκεκριµένα:
Κατηγορία Α: Ιδιοκτήτες επιλέξιµων στο πρόγραµµα κατοικιών, το ατοµικό ή το οικογενειακό δηλωθέν εισόδηµα των οποίων δεν ξεπερνά τις 40.000 ευρώ ή τις 60.000 ευρώ αντίστοιχα. Για την κατηγορία αυτή, τα κίνητρα περιλαµβάνουν τη επιδότηση επιτοκίου 100% (άτοκο δάνειο) σε συνδυασµό µε επιχορήγηση ύψους 35% επί του τελικού επιλέξιµου προϋπολογισµού, όπως αυτός θα προκύπτει µετά τη διενέργεια της δεύτερης ενεργειακής επιθεώρησης. ∆ηλαδή ένας πολίτης για επιλέξιµο προϋπολογισµό 10.000 ευρώ θα λάβει άτοκο δάνειο 6.500 ευρώ και επιχορήγηση 3.500 ευρώ.
Κατηγορία Β: Ιδιοκτήτες επιλέξιµων στο πρόγραµµα κατοικιών, το ατοµικό ή το οικογενειακό δηλωθέν εισόδηµα των οποίων βρίσκεται µεταξύ 40.000 και 60.000 ευρώ ή 60.000 και 80.000 ευρώ αντίστοιχα. Τα κίνητρα περιλαµβάνουν την επιδότηση επιτοκίου 100% (άτοκο δάνειο) σε συνδυασµό µε επιχορήγηση ύψους 15% του τελικού επιλέξιµου προϋπολογισµού.
ΕΠΤΑ ΒΗΜΑΤΑ
Μπορούν να επιδοτηθούν μονοκατοικίες, πολυκατοικίες για το τμήμα τους που αφορά το σύνολο των διαμερισμάτων του κτιρίου, καθώς και μεμονωμένα διαμερίσματα που ικανοποιούν τα ακόλουθα κριτήρια:
* Χρησιμοποιούνται ως κύρια ή πρώτη δευτερεύουσα κατοικία.
* Βρίσκονται σε περιοχές με τιμή ζώνης χαμηλότερη ή ίση των 2.100 €/τ.μ., όπως αυτή έχει διαμορφωθεί ως τις 31.12.2009.
* Φέρουν οικοδομική άδεια που έχει εκδοθεί πριν από τις 31.12.1989.
* Εχουν καταταχθεί βάσει του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της uni0394.
* Δεν έχουν κριθεί κατεδαφιστέα.
* Ο ιδιοκτήτης πρέπει να έχει εξασφαλίσει τη συναίνεση των συνιδιοκτητών της πολυκατοικίας.
Τα βασικά βήματα για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα είναι τα εξής:
1. Ελεγχος κριτηρίων επιλεξιμότητας κατοικίας και εξέταση πιστοληπτικής ικανότητας από μία από τις τέσσερις τράπεζες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.
2. Πρώτη Ενεργειακή Επιθεώρηση για την έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης - Επιλογή παρεμβάσεων.
3. Υποβολή αίτησης υπαγωγής στο πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον» και δικαιολογητικών στο κατάστημα της τράπεζας.
4. Εγκριση αίτησης ενδιαφερομένου (ένταξη στο πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον» από ΕΤΕΑΝ).
5. Υλοποίηση παρεμβάσεων.
6. Δεύτερη Ενεργειακή Επιθεώρηση, έκδοση δεύτερου Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης.
7. Προσκόμιση δικαιολογητικών στην τράπεζα για την καταβολή κινήτρων.
Παραγωγή ρεύματος στο σπίτι
Εγγυημένο εισόδημα ως 7.700 ευρώ τον χρόνο για τα επόμενα 25 έτη
Χρηµατοδότηση µε χαµηλά επιτόκια και υποστήριξη σε όλη τη διαδικασία υλοποίησης της επένδυσης προσφέρουν οι τράπεζες µέσω των ειδικών πράσινων προϊόντων για τα οικιακά φωτοβολταϊκά συστήµατα. Η τρέχουσα νοµοθεσία προβλέπει ότι όσες επενδύσεις δροµολογηθούν ως και το τέλος της εφετινής χρονιάς θα έχουν καλύτερη τιµή πώλησης του παραγόµενου ρεύµατος.
Βάσει των σηµερινών δεδοµένων, κάποιος µπορεί να πετύχει αφορολόγητο εισόδηµα ως και 7.700 ευρώ κατ’ έτος για τα επόµενα 25 έτη, χωρίς να εκταµιεύσει από την τσέπη του ούτε ένα ευρώ. Συγκεκριµένα, η αποπληρωµή του δανείου πραγµατοποιείται εγγυηµένα µέσω των εσόδων από την πώληση του ρεύµατος στη ∆ΕΗ, χωρίς να απαιτείται αρχικό κεφάλαιο, προσηµείωση ή υποθήκη του ακινήτου. Σηµειώνεται πάντως ότι όσο πιο πολλές εξασφαλίσεις παρέχονται στην τράπεζα τόσο πιο χαµηλό είναι το επιτόκιο. Ετσι, αν δεν δοθεί καµία εγγύηση, το επιτόκιο κυµαίνεται στα επίπεδα του 8%-10%, αν παρασχεθούν ως ενέχυρο τα έσοδα από τη ∆ΕΗ το ετήσιος κόστος πέφτει στο 6%-7%, ενώ αν προσηµειωθεί κάποιο ακίνητο τα επιτόκια πέφτουν σε επίπεδα στεγαστικών δανείων.
ΠΗΓΗ: Το Βήμα
Η μεγάλη λεηλασία της χώρας
Η μοναδική φορά κατά την οποία η προκήρυξη βουλευτικών εκλογών δεν επηρέασε αρνητικά, αντίθετα σημειώθηκε μείωση του δημοσιονομικού ελλείμματος, ήταν το 1996, όταν η χώρα υπό τον Κ. Σημίτη ξεκινούσε τη σκληρή μάχη της προετοιμασίας για την ένταξη στην ΟΝΕ.
Ένα αυτοτροφοδοτούμενο σπιράλ αδιαφάνειας, ρουσφετολογίας, κακοδιαχείρισης, διαφθοράς και ατιμωρησίας αποτελεί το υπόβαθρο πάνω στο οποίο οικοδομήθηκε το νεοελληνικό πελατειακό κράτος που οδήγησε τη χώρα στη δημοσιονομική κατάρρευση. Έπρεπε να κατρακυλήσει η χώρα στο χείλος της χρεοκοπίας για να κινηθούν επιτέλους οι ποινικές διαδικασίες κατά των φοροφυγάδων και όσων δεν αποδίδουν στα ταμεία τις ασφαλιστικές εισφορές. H ενεργοποίηση του αυτόφωρου αυτές τις μέρες είχε θεαματικά αποτελέσματα. Aν αυτό είχε γίνει προ πολλού ίσως η υστέρηση στις εισπράξεις δημοσίων εσόδων να είχε περιοριστεί δραματικά, όπως και τα ελλείμματα των ασφαλιστικών ταμείων. Έχει ιδιαίτερη σημασία να υπογραμμισθεί ότι ποτέ δεν επετεύχθη ο στόχος για τα έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού.
Tο πολιτικό σύστημα για να εξυπηρετεί τις ανάγκες του επιδόθηκε σε ένα... πρωταθλητισμό ρουσφετολογικής δράσης που οδήγησε στη διόγκωση ενός αντιπαραγωγικού και διεφθαρμένου δημοσίου τομέα, ενός διεφθαρμένου και αναποτελεσματικού κράτους πρόνοιας που εκτός των άλλων απομυζούσαν πολύτιμους και πλέον σπάνιους πόρους από τη χρηματοδότηση επενδύσεων.
Nα, γιατί το ελληνικό κράτος που είχε οικοδομηθεί με τη φιλοσοφία των πελατειακών σχέσεων και λειτουργούσε μέσα σε ένα σπιράλ διαφθοράς και ρουσφετολογίας, κατέρρευσε. Nα, γιατί φθάσαμε στη δημοσιονομική κατάρρευση, στα πρόθυρα της χρεοκοπίας.
Πάρτι... πάνω στις κοινωνικές παροχές
56.000 οι συνταξιούχοι-«φαντάσματα»
Στη διακοπή της καταβολής 36.000 συντάξεων σε μη δικαιούχους προχώρησε οριστικά το υπουργείο Eργασίας. H διακοπή των συντάξεων έγινε με βάση τα στοιχεία όλων των ταμείων και αφορούσαν τόσο διπλοσυνταξιούχους όσο και συνταξιούχους που είχαν αποβιώσει. Eνδιαφέρον προκαλεί το γεγονός ότι από την ημέρα που η ηγεσία του υπουργείου ανακοίνωσε ότι προχωρεί σε ελέγχους, καταγράφηκε θεαματικά αυξημένος αριθμός δηλώσεων θανάτων και των αιτήσεων διακοπής καταβολής συντάξεων (προφανώς υπό το φόβο της επιβολής κυρώσεων και της αναζήτησης των ποσών τα οποία έχουν αχρεωστήτως καταβληθεί σε συνδικαιούχους τραπεζικών λογαριασμών). Oι έλεγχοι στο IKA συνεχίζονται αλλά, ήδη, με απόφαση του διοικητή P. Σπυρόπουλου σταμάτησε η καταβολή 20.000 συντάξεων σε άτομα που δεν εμφανίστηκαν για να απογραφούν. Aπό τη μη καταβολή 56.000 συντάξεων, τα ταμεία κερδίζουν 476 εκατ. ευρώ ετησίως.
Πρωταθλητές στη συνταγογράφηση
Tα πρωτεία στη φαρμακευτική δαπάνη είχε πριν από δύο χρόνια η Eλλάδα. Tα ταμεία αποζημίωναν γιατρούς και εταιρείες με 450 εκατ. ευρώ το μήνα (!) ή 5,5 δισ. ευρώ το χρόνο για την «κάλυψη» της περίθαλψης ασφαλισμένων και συνταξιούχων. Mε την ηλεκτρονική συνταγογράφηση και τους ελέγχους σε όλο το φάσμα της ιδιόμορφης αυτής αγοράς, η δαπάνη έχει μειωθεί στα 300 εκατ. ευρώ το μήνα (3,6 δισ. ευρώ το χρόνο). Tο όφελος είναι 1,9 δισ. ευρώ ετησίως και έπεται συνέχεια με την επέκταση της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης και των ελέγχων σε φαρμακεία και κλινικές.
Pεκόρ αναπηρικών συντάξεων
Mε ευρωπαϊκό ρεκόρ αναπήρων στη χώρα μας (έως και 22% επί των καταβαλλόμενων συντάξεων) η τρόικα επέβαλε τον επανέλεγχο ιδιαίτερα σε περιοχές οι οποίες εμφανίζουν υψηλά ποσοστά ανάπηρων συνταξιούχων. Στόχος είναι να εντοπιστούν οι ανάπηροι - «μαϊμούδες» ανάμεσα σε 324.835 συνταξιούχους και να μειωθούν οι αναπηρικές έως το 2015 στο 9% από 11,7% (135.702) στο IKA - ETAM, στο 12% από 16,58% (126.152) στον OΓA και στο 8% από 10% (32.595) στον OAEE.
Aνασφάλιστοι 3 στους 10
Tουλάχιστον 8 δισ. ευρώ το χρόνο χάνουν τα ταμεία από την αδήλωτη - ανασφάλιστη εργασία Eλλήνων και αλλοδαπών. Tα μέτρα που έχουν νομοθετηθεί προβλέπουν πρόστιμα ακόμη και φυλάκιση για απασχόληση παράνομων μεταναστών. Oμως η εισφοροδιαφυγή καλά κρατεί. Oι δειγματοληπτικοί έλεγχοι του ΣEΠE δείχνουν ότι 3 στους 10 εξακολουθούν να απασχολούνται χωρίς ασφάλιση και να πληρώνονται με «μαύρα». Για τη διασφάλιση των εισφορών όσων ασφαλίζονται, το υπουργείο Eργασίας επιβάλλει, μέσα στο πρώτο δίμηνο του 2012, την υποχρεωτική καταβολή μέσω τραπεζών των μισθών και των εισφορών.
Aπάτες με τα επιδόματα ανεργίας
Στο ηλεκτρονικό δίχτυ που δημιούργησε ο OAEΔ έχουν αρχίσει να «πιάνονται» χιλιάδες παράνομες εισπράξεις επιδομάτων και επιχορηγήσεων. Διπλές πληρωμές επιδομάτων, καταβολή παροχών σε ανύπαρκτους ασφαλισμένους (Έλληνες και αλλοδαπούς) με εικονικά στοιχεία ή ακόμη και με πλαστά έγγραφα έχουν εντοπιστεί.
Aπλήρωτες εισφορές 11 δισ. ευρώ
Xρειάστηκε να ενεργοποιηθούν αναγκαστικά μέτρα και μπλοκαρίσματα τραπεζικών λογαριασμών για να αρχίσουν να πληρώνουν οι πρώτοι από τους περίπου 800.000 οφειλέτες τις απλήρωτες εισφορές τους στα ταμεία. Στα 11 δισ. ευρώ φτάνουν, όχι λόγω κρίσης αλλά από τις παλιές καλές εποχές, τα συσσωρευμένα χρέη ενώ στους οφειλέτες περιλαμβάνονται και φορείς του Δημοσίου. Tο υπουργείο με τα νέα μέτρα, έχει βάλει στα ταμεία 1,1 δισ. ευρώ φέτος (έναντι των σχεδόν... μηδενικών αποδόσεων κατά το παρελθόν).
Bαρέα και ανθυγιεινά
H λίστα των βαρέων και ανθυγιεινών που είχε διαμορφωθεί με βάση τη δυνατότητα «πίεσης» διαφόρων ομάδων καθώς περιελάμβανε πολλές φωτογραφικές περιπτώσεις, πέραν των πραγματικά βαρέων και ανθυγιεινών, μικραίνει. Tουλάχιστον 120.000 εργαζόμενοι βγαίνουν από τη 1η Nοεμβρίου από τη λίστα και ο αριθμός περιορίζεται στους 400.000 - 420.000 (στο 10% του εργατικού δυναμικού) αντί των 538.234 με βάση τα στοιχεία του υπουργείου Eργασίας.
Eπιδόματα
Tουλάχιστον 250 εκατ. ευρώ ετησίως κοστίζουν στον κρατικό προϋπολογισμό τα «μαϊμού» προνομιακά επιδόματα. Aν και ο πραγματικός αριθμός των δικαιούχων παραμένει... άγνωστος τα αποτελέσματα δειγματοληπτικών ελέγχων καταδεικνύουν ότι αρκετά επιδόματα λαμβάνονται παράνομα, ενώ άλλα εισπράττονται δύο και τρεις φορές! Aκόμη, έχουν εντοπιστεί και περίεργα επιδόματα, όπως για την... απαγωγή πατρός στο εξωτερικό. Tο υπουργείο Yγείας προχωρεί σε απογραφή των δικαιούχων (κάθε χρόνο καταβάλλονται 6 δισ. ευρώ σε 1,2 εκατ. άτομα με στόχο τον Iανουάριο να έχει ολοκληρωθεί.
Tο μεγάλο πλιάτσικο στο φάρμακο
H μείωση κατά 93,8% της δαπάνης για την προμήθεια φαρμάκων στο EΣY, που επετεύχθη μέσω της ηλεκτρονικής δημοπρασίας, αποκάλυψε με ανάγλυφο τρόπο το «πλιάτσικο» στο χώρο του φαρμάκου. Tα στοιχεία είναι χαρακτηριστικά: Aπό 9.937.480,79 ευρώ που ήταν η προϋπολογισθείσα δαπάνη - με βάση τις υφιστάμενες τιμές του Δελτίου Tιμών Φαρμάκων- η τελική δαπάνη κατέληξε σε 616.505,00 ευρώ. Ήτοι, τα νοσοκομεία αγόρασαν την ίδια ποσότητα φαρμάκων, της ίδιας δραστικής ουσίας, με έκπτωση 9.320.097,79 ευρώ!
Διορισμοί και επιδόματα Πληθωρισμός φορέων
Για να «διευκολύνονται» στις ρουσφετολογικές προσλήψεις οι εκάστοτε υπουργοί ενέκριναν οργανογράμματα δημοσίων υπηρεσιών και φορέων με δεκάδες υπεράριθμες θέσεις, ενώ οι εκάστοτε κυβερνήσεις εφεύρισκαν συνεχώς «ιδέες» για την ίδρυση φορέων και οργανισμών που ουσιαστικά δεν είχαν αντικείμενο, αλλά χρειάζονταν πρόεδρο, διευθύνοντα σύμβουλο, γραμματείς και πολυτελή αυτοκίνητα για να κυκλοφορούν...
Eπιδόματα κάτω από το τραπέζι
Oι έλεγχοι που έγιναν το καλοκαίρι με εντολή Φ. Σαχινίδη σε Oργανισμούς και NΠIΔ και στα οποία η μισθοδοσία καλύπτεται από τον κρατικό προϋπολογισμό, αποκάλυψαν ότι οι υπάλληλοί τους έχουν αποδοχές διπλάσιες από τις αντίστοιχες των δημοσίων υπαλλήλων. Ότι σ' αυτούς τους υπαλλήλους χορηγούνται παράνομα διάφορα επιδόματα και καταβολή επιδομάτων γα «μαϊμού» υπερωριακή απασχόληση. Yπάλληλοι νοσοκομείων παρακολουθούσαν σεμινάρια και τη βεβαίωση την ονόμαζαν... μεταπτυχιακό και έπαιρναν επίδομα.
Σταμάτησε η καταβολή 20.000 συντάξεων σε άτομα που δεν εμφανίστηκαν για να απογραφούν
3 στους 10 εξακολουθούν να απασχολούνται χωρίς ασφάλιση και να πληρώνονται με «μαύρα»
250 εκατ. ευρώ ετησίως κοστίζουν στον κρατικό προϋπολογισμό τα «μαϊμού» προνομιακά επιδόματα
ΠΗΓΗ: Ημερησία
STOP στο κόψιμο ρεύματος για το χαράτσι ακινήτων
Αναστέλλει η ΔΕΗ μετά από αίτημα του υπουργείου Οικονομικών τις διακοπές ρεύματος σε όσους καταναλωτές δεν πλήρωσαν το τέλος ακινήτων.
Λόγω της πληθώρας λαθών που καταγράφηκαν στον υπολογισμό του τέλους με αποτέλεσμα την υπέρμετρη επιβάρυνση χιλιάδων νοικοκυριών ο υπουργός Οικονομικών ετοιμάζει υπουργική απόφαση στην οποία θα προβλέπεται η εξαίρεση ή η απαλλαγή από το τέλος ευπαθών κοινωνικών ομάδων.
Μέχρι να ολοκληρωθεί η σχετική ρύθμιση το υπουργείο ζήτησε από την ΔΕΗ να μην προχωρά σε διακοπές ρεύματος.
Ειδικότερα όπως τόνισε χθες μιλώντας στο ΑΠΕ ο διευθυντής δημοσίων σχέσεων της ΔΕΗ κ. Κίμωνας Στεριώτης “ύστερα από αίτημα του υπουργείου Οικονομικών ο διαχειριστής του δικτύου διανομής θα αναστείλει για μερικές ημέρες τις εντολές αποκοπών που έχουν σχέση με το τέλος ακινήτων προκειμένου να υπάρξουν ορισμένες ρυθμίσεις για τις κοινωνικά ευαίσθητες ομάδες».
Πρόσθεσε ωστόσο ότι «η ΔΕΗ ως πάροχος ηλεκτρικής ενέργειας υποχρεούται από το νόμο - όπως και οι άλλοι εναλλακτικοί προμηθευτές - να συνεχίσει να αποστέλλει εντολές έκδοσης αποκοπών προς το διαχειριστή του δικτύου, εφόσον δεν έχει καταβληθεί το τέλος ακινήτων μαζί με το λογαριασμό ρεύματος, μετά την παρέλευση 40 ημερών από την ημερομηνία έκδοσης του τιμολογίου».
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι το αίτημα του υπουργείου Οικονομικών έχει υποβληθεί από την Παρασκευή καθώς σήμερα λήγει η προθεσμία των 40 ημερών για τους πρώτους λογαριασμούς που εκδόθηκαν και συμπεριλαμβάνουν το “χαράτσι” στα ακίνητα.
Μάλιστα εκτιμάται πως 70.000 με 80.000 καταναλωτές δεν έχουν πληρώσει το τέλος ακινήτων.
Εξάλλου στο οικονομικό επιτελείο εξετάζουν το ενδεχόμενο να εξαιρεθούν από το τέλος κι άλλες ευπαθείς ομάδες όπως υπερήλικες , ασθενείς , νοικοκυριά που ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας. Η απαλλαγή θα συνδεθεί με εισοδηματικά κριτήρια και την αντικειμενική αξία των ακινήτων που έχουν στην κατοχή τους. Ανάλογα κριτήρια ισχύουν και για τις ομάδες που ήδη εξαιρούνται όπως άνεργοι , πολύτεκνοι και ανάπηροι.
Ενδεικτικά να αναφέρουμε πως για τους ανέργους η απαλλαγή δεν παρέχεται εφόσον το οικογενειακό εισόδημα τους υπερβαίνει τα 12.000 ευρώ. Το όριο αυτό προσαυξάνεται κατά 4.000 ευρώ για κάθε παιδί .
ΠΗΓΗ: Ημερησία
Περικοπές σε επικουρικές συντάξεις και εφάπαξ το 2012
Περικοπές σε επικουρικές συντάξεις και εφάπαξ από τον Ιανουάριο του 2012, μελετά το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Η ηγεσία του υπουργείου έχει ήδη παραλάβει τις περισσότερες από τις αναλογιστικές μελέτες για την οικονομική κατάσταση και τη βιωσιμότητα των ασφαλιστικών φορέων που χορηγούν αυτές τις παροχές και δρομολογεί παρεμβάσεις.
Οι περικοπές, οι οποίες θα αφορούν και τους ήδη συνταξιούχους, θα διαμορφωθούν περί το 20% μεσοσταθμικά και σε ορισμένες περιπτώσεις θα φθάσουν έως το 50%. 
Σύμφωνα με τον υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Γιώργο Κουτρουμάνη, οι μειώσεις θα είναι κλιμακωτές και ανάλογες με το αναλογιστικό έλλειμμα του κάθε Ταμείου και το ύψος των καταβαλλόμενων συντάξεων.
Δραστικές μειώσεις αναμένονται στο ύψος του εφάπαξ που χορηγούν ελλειμματικά ταμεία.
Με τις νέες περικοπές, το υπουργείο Εργασίας επιδιώκει να καλύψει τα ελλείμματα χωρίς να καταφύγει σε έκτακτη φορολογία ή σε αύξηση εισφορών. 
Ο νέος προϋπολογισμός προβλέπει οριακή αύξηση των δαπανών για συντάξεις κατά 77 εκατ. ευρώ, λόγω της μεταφοράς της επίπτωσης του αυξημένου αριθμού αποχωρήσεων κατά το 2011.
Από την άλλη πλευρά, η συνολική κρατική χρηματοδότηση προς τα Ταμεία και τον ΟΑΕΔ, είναι μειωμένη κατά 9% με στόχο την εξοικονόμηση 1,5 δισ.ευρώ έως το τέλος του έτους.
Ταυτόχρονα, η αυξανόμενη ανεργία και η μείωση των αμοιβών οδηγεί σε μείωση των εσόδων από ασφαλιστικές εισφορές και αύξηση των δαπανών για επιδόματα ανεργίας.
Οι τελικές αποφάσεις πάντως, θα ληφθούν μετά την εξέταση του ελληνικού ασφαλιστικού συστήματος από το Εurogroup που ξεκινά την ερχόμενη Παρασκευή.
Με τις μέχρι σήμερα ρυθμίσεις στο ασφαλιστικό, η επικουρική σύνταξη για τους ασφαλισμένους μετά την 1η/1/1993 δεν ξεπερνά το 20% του συντάξιμου μισθού.
Νέος κατάλογος για βαρέα και ανθυγιεινά
Εντός της εβδομάδας αναμένεται και η δημοσιοποίηση του νέου καταλόγου των βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων.
Με τη νέα λίστα απεντάσσονται από την κατηγορία των βαρέων και ανθυγιεινών περί τους 100.000 έως 120.000 εργαζόμενοι
και ο αριθμός όσων υπάγονται σε αυτά αναμένεται να διαμορφωθεί περί τις 400.000 έως 420.000.
Σήμερα στην κατηγορία των βαρέων είναι ασφαλισμένοι 538.234 μισθωτοί εκ των οποίων 394.817 άνδρες και 143.417 γυναίκες.
Η νέα λίστα έχει βασιστεί στο πόρισμα της επιτροπής Κωνσταντινίδη, που παραδόθηκε στον υπουργό Εργασίας τον περασμένο Ιούλιο.
Η επιτροπή, είχε βασίσει την αξιολόγησή της όχι σε επαγγελματικούς κλάδους, αλλά σε συγκεκριμένα κριτήρια.
Τα κριτήρια αφορούν τη νοσηρότητα, τη θνησιμότητα ή το προσδόκιμο ζωής που συνοδεύουν ορισμένες εργασίες. 
Έτσι, στη νέα λίστα των βαρέων και ανθυγιεινών εντάσσονται όλοι οι νοσηλευτές του Δημοσίου, ενώ απεντάσσονται καθαρίστριες που εργάζονται σε ένα μόνο εργοδότη και εργαζόμενοι στο χώρο της ψυχαγωγίας και τον επισιτισμό που δεν
απασχολούνται με νυκτερινό ωράριο.
Θα εξαιρεθούν επίσης διοικητικοί υπάλληλοι που εργάζονται στη βαριά βιομηχανία, τη χημική και τη φαρμακοβιομηχανία, όπου
το σύνολο των εργαζομένων υπάγεται μέχρι σήμερα στα βαρέα και ανθυγιεινά, πλανόδιοι πωλητές, κομμωτές, εργαζόμενοι σε πλυντήρια αυτοκινήτων, γκαράζ, θερμαστές, φορτοεκφορτωτές.
Οι εργαζόμενοι οι οποίοι θα εξαιρεθούν τελικά από τη λίστα, θα υποχρεωθούν να αντιμετωπίσουν μισθολογικές επιπτώσεις, αφού με την εξαίρεση καταργείται το αντίστοιχο επίδομα και συνταξιοδοτικές απολαβές, εφόσον αυξάνεται το όριο ηλικίας για συνταξιοδότηση. 
Αντίθετα δεν θίγεται το συνταξιοδοτικό καθεστώς όσων έχουν συμπληρώσει τα απαιτούμενα ένσημα (4.500, εκ των οποίων τα 3.600 στα ΒΑΕ) μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου του 2015.
Η αξιολόγηση της λίστας, θα επαναλαμβάνεται με τα ίδια κριτήρια κάθε τρία χρόνια.
Από την πλευρά τους τα συνδικάτα, δηλώνουν αντίθετα τόσο με τις προβλέψεις του νέου προϋπολογισμού του κράτους για το 2012 όσο και με τις διαφαινόμενες εξελίξεις στο ασφαλιστικό.
Οι ηγεσίες της ΓΣΕΕ και της ΑΔΕΔΥ θα συνεδριάσουν ως το τέλος της εβδομάδας προκειμένου να αποφασίσουν κινητοποιήσεις, ενώ αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο να προκηρύξουν γενική πανεργατική απεργία  στις 7 Δεκεμβρίου ημέρα ψήφισης του
προϋπολογισμού. 
Το ΠΑΜΕ, θα πραγματοποιήσει παράσταση διαμαρτυρίας, στις 11 το πρωί έξω από το υπουργείο Εργασίας, στην οδό Σταδίου, υποστηρίζοντας, ότι «τα μέτρα που προωθούνται οδηγούν τα ταμεία σε διάλυση και την μετατροπή της σύνταξης σε
προνοιακό επίδομα».
ΠΗΓΗ: Τα Νέα
Στο διαδίκτυο τα ονόματα καταθετών στην Ελβετία
Ανοιχτό το ενδεχόμενο δημοσιοποίησης των ονομάτων Ελλήνων που «φυγάδευσαν» σε τράπεζες του εξωτερικού καταθέσεις οι οποίες δεν δικαιολογούνται από τα εισοδήματα ή την περιουσία τους άφησε, χθες, ο υπουργός Οικονομικών Ευάγγ. Βενιζέλος. Πρανήγγειλε, επίσης, ότι τις επόμενες ημέρες θα υπογραφεί το προσύμφωνο με την Ελβετία για τη φορολόγηση των «μυστικών» καταθέσεων που διατηρούν Έλληνες στις ελβετικές τράπεζες, αποφεύγοντας, ωστόσο, να προσδιορίσει τα ποσά που θα εισπράξει το ελληνικό δημόσιο. Ειδικότερα, ο υπουργός, μιλώντας χθες στη Βουλή, ανέφερε ότι:
1. Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων έχει επεξεργαστεί τους καταλόγους όσων εξήγαγαν μεγάλα ποσά στο εξωτερικό μη δικαιολογούμενα από την περιουσία ή το εισόδημά τους για τα έτη 2009 - 2010 και αναμένονται από τις τράπεζες τα στοιχεία του 2011. Οπως είπε ο κ. Βενιζέλος, «σε πολύ λίγες ημέρες θα είμαστε έτοιμοι και θα ζητήσουμε ξανά άδεια προκειμένου να αναρτήσουμε και αυτά τα ονόματα, αλλά πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί μεταξύ αυτών οι οποίοι είχαν νόμιμα της καταθέσεις και αυτών που είχαν φορολογικό πρόβλημα».
2. Εντός των προσεχών ημερών θα υπογραφεί το προσύμφωνο με την Ελβετία για τη φορολόγηση των καταθέσεων που διατηρούν οι Ελληνες στις ελβετικές τράπεζες.
3. Σημείο αναφοράς της συμφωνίας που θα υπογράψει η Ελλάδα με την Ελβετία θα αποτελέσει το πλαίσιο συμφωνιών που έχει καταρτίσει η Ελβετία με τη Γερμανία και τη Βρετανία.
4. Οσοι έχουν καταθέσεις σε ελβετικές τράπεζες θα έχουν δύο επιλογές:
Να αποκαλύψουν το όνομά τους και τα περιουσιακά στοιχεία τους. Εάν από τον έλεγχο που θα ακολουθήσει από τις ελληνικές φορολογικές αρχές δεν προκύψει παράνομη δραστηριότητα, τότε δεν θα επιβληθεί κάποιος νέος φόρος. Εάν, όμως, προκύψει ζήτημα φοροδιαφυγής, τότε θα βρεθούν αντιμέτωποι με τη φορολόγηση των καταθέσεών τους έως και 45% (ανάλογα με τη φορολογική κλίμακά τους), ενώ στην περίπτωση που αποδειχθεί πως έχουν έσοδα από παράνομες δραστηριότητες (ξέπλυμα μαύρου χρήματος), τότε κινδυνεύουν με κατάσχεση των καταθέσεων και ποινικές διώξεις.
Να διατηρήσουν την ανωνυμία τους και να πληρώσουν υψηλό φόρο (25% - 35%) επί των συνολικών καταθέσεων. Σημειώνεται ότι η συμφωνία με τη Γερμανία υπεγράφη στις 21 Σεπτεμβρίου και θα πρέπει να κυρωθεί από τα αρμόδια ομοσπονδιακά όργανα των δύο χωρών, ενώ προβλέπεται να τεθεί σε εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου 2013. Το βασικό πλαίσιο των συμφωνιών της Ελβετίας με τα δύο κράτη, στο οποίο θα στηριχθεί και η ελληνική συμφωνία με τις ελβετικές αρχές, προβλέπει:
Εξομάλυνση της υφιστάμενης κατάστασης, είτε με την επιβολή φόρου σε παλαιές μη φορολογηθείσες καταθέσεις Γερμανών ή Βρετανών φορολογουμένων στην Ελβετία είτε με την κοινοποίηση των στοιχείων των καταθετών στη χώρα της φορολογικής τους κατοικίας, κατόπιν ρητής εξουσιοδότησής τους. Ο φορολογικός συντελεστής στην περίπτωση και των δύο χωρών θα κυμαίνεται μεταξύ 20% και 34% επί του συνολικού ποσού των περιουσιακών στοιχείων (καταθέσεις και χαρτοφυλάκια τίτλων).
Παρακράτηση φόρου στην πηγή σε εισόδημα και κέρδη από κεφάλαιο. Ο φορολογικός συντελεστής θα είναι ισοδύναμος με το φορολογικό συντελεστή της χώρας κατοικίας, ενώ με την καταβολή του θα εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση στο κράτος κατοικίας. Η επιβολή του φόρου αυτού θα συνδυάζεται με διευρυμένη διοικητική συνδρομή.
ΠΗΓΗ: Ημερησία
Δέκα πράγματα που νομίζαμε πως ξέραμε για την οικονομική κρίση
Δεν είναι όλοι «νικητές» στην νέα αυτή οικονομική πραγματικότητα, σύμφωνα με τον Στέφεν Κινγκ. Ο βρετανός οικονομολόγος, επικεφαλής αναλυτής της τράπεζας HSBC, σε άρθρο του στην εφημερίδα Independent», καταρρίπτει, όπως ισχυρίζεται, «δέκα οικονομικές πεποιθήσεις που άρχισαν να διατυπώνονται γύρω στο 2007 και σήμερα φαίνεται ότι έχουν αποτύχει παταγωδώς».
Πεποίθηση Νο1: Η «στόχευση του πληθωρισμού» (inflation targeting) προσφέρει σταθερότητα και ευημερία.
Στα τέλη της δεκαετίας του '80 οι τραπεζίτες είχαν πάθει ψύχωση με την «στόχευση του πληθωρισμού». Πληγωμένοι από τις υπερβολές του πληθωρισμού της δεκαετίας του '70, αυτό που ήθελαν άμεσα ήταν η σταθερότητα των τιμών. Ωστόσο, η εμμονική αναζήτηση του χαμηλού πληθωρισμού έδειξε μια πρωτοφανή άγνοια σε προηγούμενες περιόδους οικονομικής αποσταθεροποίησης όπου δεν υπήρχε τοσο μεγάλος πληθωρισμός. Η Ιαπωνία είχε μια μεγάλη οικονομική φούσκα στα τέλη της δεκαετίας του ΄80, απολαμβάνοντας χαμηλό πληθωρισμό, ενώ οι ΗΠΑ, που επίσης είχαν χαμηλό πληθωρισμό τη δεκαετία του '20, κατέληξαν να πληγωθούν από το μεγάλο οικονομικό κραχ του 1929.
Πεποίθηση Νο2: Η Ιαπωνία τα έκανε μαντάρα, η Δύση ξέρει καλύτερα.
Η Ιαπωνία υποτίθεται πως απέτυχε επειδή δεν χαλάρωσε την νομισματική και δημοσιονομική της πολιτική έως ότου ήταν πολύ αργά. Οι ΗΠΑ τώρα αντιμετωπίζουν μια κατάσταση πολύ χειρότερη από αυτή της Ιαπωνίας: η οικονομία βρίσκεται σε στασιμότητα, οι αποδόσεις των ομολόγων έχουν κάνει κατακόρυφη βουτιά, το έλλειμμα του προϋπολογισμού είναι ανεξέλεγκτο, το χρέος της κυβέρνησης έχει υποβαθμιστεί ενώ η διαδικασία «απομόχλευσης» της οικονομίας της συνεχίζεται και τα ποσοστά μακροπρόθεσμης ανεργίας έχουν εκτοξευθεί.
Πεποίθηση Νο3: Οι κυβερνήσεις δεν χρεοκοπούν.
Όλοι γνωρίζαμε πως τα αναδυόμενα κρατη θα μπορούσαν να χρεοκοπήσουν το ένα μετά το άλλο, αλλά πιστεύαμε πως δεν θα ίσχυε το ιδιο για τις ανεπτυγμένες χώρες και πως αυτές δεν θα αντιμετώπιζαν τους πιστωτές τους με τέτοια περιφρόνηση. Ωστόσο, οι διασυνοριακές κατοχές κεφαλαίων έχουν ανέλθει σε άνευ προηγουμένου επίπεδα ενώ μέσα στην ευρωζώνη τα κράτη έχουν χάσει τη δυνατότητα τους να τυπώσουν νέο χρήμα. Οπότε η κατάσταση μέσα εκεί είναι η εξής: οι νότιες χώρες χρωστάνε χρήματα στις βόρειες χώρες, ως αποτέλεσμα της οικονομικής κρίσης. Δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι η χρεοκοπία ξαφνικά έγινε επιλογή.
Πεποίθηση Νο4: Η παγκοσμιοποίηση κάνει καλό σε όλους.
Η ιδέα ήταν απλή: οι οικονομίες θα ενσωματωθούν διαμέσου του ανοίγματος των αγορών και της εισροής κεφαλαίου, η παγκόσμια οικονομική πίτα θα γίνει ολοένα και μεγαλύτερη και όλοι, στο τέλος, θα γίνουν πλουσιότεροι. Τωρα όμως που οι δυτικές οικονομίες έχουν τελματωθεί, τα εισοδήματα των νοικοκυριών εχουν πέσει και οι συντάξεις μειώθηκαν, το επιχείρημα αυτό δεν μοιάζει πια τόσο έξυπνο. Η πίτα όντως μεγάλωσε ως αποτέλεσμα της ανάπτυξης στις αναδυόμενες χώρες, αλλά διανεμήθηκε με απρόβλεπτους τρόπους και πλέον δεν είναι όλοι «νικητές».
Πεποίθηση Νο5: Οι μετοχές αποτελούν μια καλή μακροπρόθεσμη επένδυση.
Αυτή η θεωρία πήγε στραβά στις αρχές της περασμένης δεκαετίας. Ο δείκτης FTSE 100 έπιασε κορυφή στο 7.000 στα τέλη του 1999. Έκτοτε, έγιναν πολλές προσπάθειες να ανέβει, αλλά η πτώση ήταν ακόμη μεγαλύτερη. Και παρά την εξαιρετικά δεινή δημοσιονομική θέση στην οποία έχουν περιέλθει πολλές κυβερνήσεις ανά τον κόσμο, οι επενδυτές θεωρούν πλέον πιο ασφαλείς τις επενδύσεις σε ομόλογα Δημοσίου, gilts και ομόλογα, αντί για μετοχές.
Πεποίθηση Νο6: Οι αναδυόμενες οικονομίες δεν μπορούν να αποδεσμευτούν (decoupling)
Ω ναι, μπορούν. Ενώ η οικονομική δραστηριότητα στο Δυτικό κόσμο δεν είναι μεγαλύτερη από αυτή στα τέλη του 2007, προτού ο κόσμος μας βιώσει την οικονομική κρίση, η οικονομική δραστηριότητα στις αναδυόμενες οικονομίες είναι δραματικά υψηλότερη. Το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν της Κίνας για παράδειγμα είναι περίπου 40% υψηλότερο σε σχέση με το 2007.
Πεποίθηση Νο7: Οι αγορές λειτουργούν.
Μερικές ναι, μερικές όχι. Τα μονοπώλια και τα ολιγοπώλια δεν μπορούν να σπάσουν αλλά οποίος γνωρίζει από οικονομικά ξέρει πως αυτά δεν δίνουν και τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα σε μια κοινωνία.
Πεποίθηση Νο8: Οι παγκόσμιες αγορές είναι ανώτερες των κρατών.
Αυτή η θεωρία ήταν μια επέκταση αυτού που λέει ο Φράνσις Φουκουγιάμα στο βιβλίο του «Το Τέλος της Ιστορίας και ο Τελευταίος Άνθρωπος», ότι δηλαδή οι Δυτικές δημοκρατίες και οι οικονομίες που κατευθύνονται από τις αγορές θριάμβευσαν, ανοίγοντας ταυτόχρονα το δρόμο για μια νέα εποχή κοινών αξιών και πεποιθήσεων. Ωστόσο, οσο εμείς ταλαντευόμαστε από τη μια οικονομική κρίση στην άλλη, η επιστροφή του εθνικού οικονομικού συμφέροντος ήταν αξιοθαύμαστη, ειδικά στην ευρωζώνη.
Πεποίθηση Νο9: Οι τιμές των σπιτιών πάντα αυξάνονται.
Όχι. Η ανακάλυψη αυτή βρίσκεται στην καρδιά του προβλήματος που οδηγεί την οικονομική δραστηριότητα της Δύσης σε μια διαδικασία επίμονης «απομόχλευσης» της οικονομίας της.
Πεποίθηση Νο10: Τίποτα δεν ταξιδεύει γρηγορότερα από την ταχύτητα του φωτός.
Υπερασπιζόμενος του οικονομολόγους, να πω πως, ναι, κάναμε πολλα λάθη και οι συνάδελφοι μου δεν μπορούν να περηφανεύονται για πολλά πράγματα. Ωστόσο, αν τα εργαστήρια του CΕRN εχουν δίκιο, τότε όλα όσα γνωρίζαμε για το σύμπαν μας, ενδέχεται να αποδειχτούν λανθασμένα ! Αν ακόμη κι ο ίδιος ο Αϊνστάιν έπεσε έξω στους υπολογισμούς του για την ταχύτητα του φωτός, τότε φαίνεται πως ακόμη και το πιο έξυπνο ανθρώπινο μυαλό μπορεί να υποπέσει στο λάθος.
ΠΗΓΗ: Το Βήμα
Μείωση έως 10% των εισφορών για τις συνεπείς επιχειρήσεις
Από την 1η Μαρτίου του 2012 οι επιχειρήσεις θα καταβάλουν ενιαία -και υποχρεωτικά μέσω των τραπεζών- τους μισθούς, τις ασφαλιστικές εισφορές και το φόρο μισθωτών υπηρεσιών που αναλογούν στις αποδοχές. Αυτό προανήγγειλε χθες ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφαλισης Γ. Κουτρουμάνης ανακοινώνοντας ότι, από την ίδια ημερομηνία, θα ισχύσει και η πρώτη μείωση -έως 10%- των εισφορών για τις συνεπείς επιχειρήσεις που θα εφαρμόσουν την ηλεκτρονική κάρτα εργασίας (θα καταγράφει τις πραγματικές ώρες προσέλευσης και αποχώρησης των εργαζομένων από το χώρο εργασίας, καθώς και την υπερωριακή απασχόληση που θα μπορούν να ελέγχουν τόσο το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας όσο και το ΙΚΑ).
Ο Γ. Κουτρουμάνης σημειώνοντας ότι «οι ασφαλιστικές εισφορές είναι υψηλές», άφησε ανοικτό το ενδεχόμενο να γίνουν και άλλες στοχευμένες μειώσεις μέσα, όμως, από το διάλογο για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων που ζητά η τρόικα και η ηγεσία σχεδιάζει να οργανώσει με τους κοινωνικούς εταίρους έτσι ώστε να μην τεθεί θέμα μείωσης ακόμη και των... κατώτατων ορίων μισθών και ημερομισθίων.
Τα έσοδα
«Υπάρχει πρόβλημα στην εισπραξιμότητα των ασφαλιστικών εισφορών και μεγάλη απώλεια εσόδων για τα Ταμεία εξ αιτίας της εισφοροδιαφυγής και της μη καταβολής των εισφορών που πράγματι αναλογούν, καθώς υπάρχει απόκλιση έως 30% ανάμεσα σε όσα δηλώνουν και σε εκείνα που τελικώς πληρώνουν, ενώ πολλοί εργάζονται χωρίς ασφάλιση», υπογράμμισε ο υπουργός, τονίζοντας ότι το 2012, που θα είναι άλλη μια δύσκολη χρονιά για την ανεργία και τα ασφαλιστικά ταμεία, θα δοθεί έμφαση στο «χτύπημα» της εισφοροδιαφυγής και στον περιορισμό των απωλειών για την κοινωνική ασφάλιση (8 δισ. ευρώ χάνονται σε ετήσια βάση).
Στο πλαίσιο αυτό, θα υπάρξει ενιαίος μηχανισμός για την είσπραξη των εισφορών και του φόρου μισθωτών υπηρεσιών, θα εντατικοποιηθεί η επιχείρηση είσπραξης των ανείσπρακτων οφειλών (11 δισ. ευρώ) και θα συνεχιστούν τα μέτρα περιορισμού της δαπάνης για φάρμακα - περίθαλψη και ελέγχου των δικαιούχων παροχών και συντάξεων (έχουν κοπεί, ήδη, 36.000 συντάξεις με εξοικονόμηση 310 εκατ. ευρώ και η διαδικασία της απογραφής θα διαρκέσει έως τα τέλη Φεβρουαρίου). «Εχουμε αγωνία για τα έσοδα» παραδέχθηκε ο υπουργός τονίζοντας ότι τα Ταμεία ήδη χάνουν έσοδα πάνω από 4 δισ. ευρώ από την ύφεση, την αύξηση της ανεργίας και τις μειώσεις των μισθών.
Το πρόβλημα χρηματοδότησης της κοινωνικής ασφάλισης θα είναι, πάντως, πιο δυσεπίλυτο το 2012, αν δεν εφαρμοστούν όλα τα παραπάνω, καθώς ο κρατικός προϋπολογισμός προβλέπει ακόμη μικρότερη επιχορήγηση προς τα ασφαλιστικά ταμεία σε σχέση με το 2011 (-1,5 δισ. ευρώ στο ΙΚΑ-ΕΤΑ, -1,3 δισ. ευρώ στον ΟΓΑ κ.ά.) και πρόσθετη απώλεια τόκων 554 εκατ. ευρώ από το «κούρεμα» των ομολόγων, το οποίο θα γίνει ακόμη και στα έσοδα από τις εισφορές τύπου ΛΑΦΚΑ των συνταξιούχων (η ΤτΕ έχει επενδύσει μέρος των εισφορών του ΑΚΑΓΕ σε ομόλογα του ελληνικού δημοσίου).
Ο Γ. Κουτρουμάνης επανέλαβε χθες ότι θα αποκατασταθούν οι απώλειες των Ταμείων από το «κούρεμα». Τέλος, ανακοίνωσε ότι θα παραταθεί και μετά τις 29 Φεβρουαρίου του 2012, οπότε λήγει, η παροχή ιατροφαρμακευτικής κάλυψης των ανέργων με 50 ένσημα (αντί των 80) ενώ αυτή την εβδομάδα η κυβέρνηση θα επικυρώσει - και το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης θα ανακοινώσει - νέα προγράμματα για την πρόσληψη και κατάρτιση ανέργων και εργαζομένων σε επισφαλείς θέσεις εργασίας.
ΠΗΓΗ: Ημερησία
Ίδρυση επιχείρησης και με ένα ευρώ
Mείωση των ορίων για το ύψος των επενδύσεων που υπάγονται στις διαδικασίες του fast track, στα 120 εκατ. ευρώ από 200 εκατ. ευρώ, η δυνατότητα ίδρυσης εταιρείας νέας νομικής μορφής, ακόμη και με ένα ευρώ, φορολογικά και άλλα κίνητρα για την εγκατάσταση επιχειρήσεων στη ζώνη καινοτομίας στη Θεσσαλονίκη είναι τρεις από τις 11 δράσεις που περιλαμβάνει το νομοσχέδιο για την «Επιχειρηματικά Φιλική Ελλάδα», που παρουσίασε χθες σε συνέντευξη Τύπου ο υπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας Μιχάλης Χρυσοχοΐδης.
Στόχος του νομοσχεδίου είναι η άρση των 79 εμποδίων στην επιχειρηματικότητα, που έχουν εντοπιστεί ύστερα από έρευνες σε συνεργασία με επιχειρηματικούς φορείς, το ΙΟΒΕ και συναρμόδια υπουργεία. Το σχέδιο δράσης θα υλοποιηθεί μέσα σε συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα το 2011 και το 2012, προκειμένου να υλοποιηθούν μία σειρά από μεταρρυθμίσεις για τη δημιουργία ενός βιώσιμου και σταθερού επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Ο υπουργός παραδέχθηκε ότι δεν αν δεν λυθεί το πρόβλημα που αντιμετωπίζει η χώρα με την αβεβαιότητα όσον αφορά την οικονομία της, δεν προχωρήσει το PSI κ.λπ., δεν θα υπάρξει σοβαρό επενδυτικό ενδιαφέρον, ωστόσο τόνισε ότι επενδυτικά σχέδια εξακολουθούν να προωθούνται και δήλωσε ότι προετοιμάζονται για ένταξη στο fast track περί τα 20 επενδυτικά σχέδια, αξίας 5 δισ. ευρώ. Τουρισμός, Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Ορυχεία είναι οι τομείς τους οποίους εστιάζονται κυρίως οι νέες επενδύσεις.
Εξάλλου, ο κ. Χρυσοχοΐδης τόνισε ότι το μεγάλο πρόβλημα στην αγορά είναι η έλλειψη ρευστότητας και δήλωσε ότι πολύ σύντομα θα υπάρξουν ανακοινώσεις για τα δύο προγράμματα που έχουν εξαγγελθεί, το εγγυητικό κεφάλαιο των 500 εκατ. ευρώ που θα χρηματοδοτηθεί από την ΕΤΕπ με στόχο την παροχή τραπεζικών δανείων σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις και το ταμείο για τις μεγάλες επενδύσεις που θα δημιουργηθεί με 1,5 δισ. ευρώ από το ΕΣΠΑ και κεφάλαια της ΕΤΕπ ώστε με μόχλευση να φθάσει τα 6 δισ. ευρώ για να χρηματοδοτηθούν τα μεγάλα οδικά έργα. Οσον αφορά στις δράσεις του νομοσχεδίου καλύπτουν από νομοθετικού χαρακτήρα πράξεις, όπως υπουργικές αποφάσεις, εγκυκλίους κ.λπ. έως νομοθετικές ρυθμίσεις στον άξονα της υλοποίησης οριζόντιων παρεμβάσεων που είτε έχουν επιλεγεί στο πλαίσιο του Γενικού Σχεδίου είτε αποτελούν μνημονιακές δεσμεύσεις. Οι ρυθμίσεις που προβλέπονται στο συγκεκριμένο νομοσχέδιο εστιάζονται στους τομείς ευθύνης του υπουργείου Ανάπτυξης, καθώς άλλες παρεμβάσεις όπως π.χ. η απλοποίηση της έκδοσης περιβαλλοντικών αδειών προωθούνται από τα αρμόδια υπουργεία.
ΠΗΓΗ: Ημερησία
Ενιαίος συντελεστής 15% για επιχειρήσεις και ΦΠΑ
Καθιέρωση Ενιαίου Φορολογικού Συντελεστή (Flat Tax Rate) 15% στις επιχειρήσεις και στο ΦΠΑ, προτείνει ο Σύνδεσμος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος (ΣΕΒΕ).
Ο συντελεστής αυτός θα αφορά τόσο τα διανεμόμενα, όσο και τα αδιανέμητα κέρδη των επιχειρήσεων καθώς και έναν μοναδικό συντελεστή ΦΠΑ 15%.
Ωστόσο, για να λειτουργήσει ένα τέτοιο σύστημα θα πρέπει να υπάρχει τουλάχιστον δέσμευση για μία πενταετία ότι οι συντελεστές θα παραμείνουν αμετάβλητοι, επισημαίνεται.Ενδεικτική περίπτωση αποτελεί η Σλοβακία, η οποία το 2004 πραγματοποίησε ένα δημοσιονομικό άλμα, εισάγοντας ενιαίο φορολογικό συντελεστή (flat tax) 19% επί της φορολόγησης φυσικών προσώπων, επιχειρήσεων και προϊόντων.
Το σύστημα αυτό αναμένεται να συμβάλλει στη δραστική απλοποίηση του φορολογικού συστήματος, σε συνδυασμό με την ενίσχυση της εμπιστοσύνης στις σχέσεις κράτους-επιχειρη- ματιών και κράτους?επενδυτών, καθώς και στον περιορισμό της γραφειοκρατίας, μεταφέροντας κατ' αυτόν τον τρόπο -πιθανότατα- σταθερότερα έσοδα στο ταμείο του κράτους.
Επιπλέον, κατά το ΣΕΒΕ, το ύψος του συντελεστή της τάξης του 15%, αναμένεται να λειτουργήσει αποτρεπτικά σε τακτικές φοροδιαφυγής από την πλευρά των επιχειρήσεων, αλλά και να τονώσει την εγχώρια ζήτηση, μέσω της μείωσης του ΦΠΑ από το 23% στο 15% για ένα μεγάλο πλήθος αγαθών.
ΠΗΓΗ: Ημερησία

Δευτέρα, 21 Νοεμβρίου 2011Αρ.πρωτ.: ΓΔ. ΦΟΡΕΛ. ΔΗΜΕΣ 1156477 ΕΞ 16.11.2011

Εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 5 του άρθρου 82 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 2238/94) αναφορικά με το Ετήσιο Πιστοποιητικό που θα εκδίδεται από Νόμιμους Ελεγκτές ή Ελεγκτικά Γραφεία εγγεγραμμένα στο δημόσιο Μητρώο του ν. 3693/2008 (ΦΕΚ Α174)

Αθήνα,16 Νοεμβρίου 2011
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡOΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ & ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ Β'

Πληροφορίες: Πούλη Δήμητρα, Τάκη Βασιλική
Ταχ. Δ/νση: Κ. Σερβίας 10
Ταχ. Κωδ.: 101 84 ΑΘΗΝΑ
Τηλ. :210 3375206, 3375205
FAX :210 3375416 
ΘΕΜΑ: «Εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 5 του άρθρου 82 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 2238/94) αναφορικά με το Ετήσιο Πιστοποιητικό που θα εκδίδεται από Νόμιμους Ελεγκτές ή Ελεγκτικά Γραφεία εγγεγραμμένα στο δημόσιο Μητρώο του ν. 3693/2008 (ΦΕΚ Α 174)».

Σε συνέχεια της ΠΟΛ.1159/22.7.2011 (ΦΕΚ 1657 Β'/26.7.2011) με την οποία καθορίζεται η διαδικασία εφαρμογής της παραγράφου 5 του άρθρου 82 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν.2238/1994) παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες και διευκρινήσεις για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή της.

1. Το «Ετήσιο Πιστοποιητικό» που προβλέπεται από την παρ.5 του άρθρου 82 του ν. 2238/1994 για το οποίο ήδη έχουν δοθεί διευκρινίσεις με την ΠΟΛ.1159/22.7.2011, αφορά τις Α.Ε. και Ε.Π.E των οποίων οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις ελέγχονται υποχρεωτικά από , Νόμιμους Ελεγκτές και Ελεγκτικά Γραφεία που είναι εγγεγραμμένα στο δημόσιο Μητρώο του ν.3693/2008, βάσει γενικών ή ειδικών διατάξεων της ισχύουσας νομοθεσίας.
2. Το Ετήσιο Φορολογικό Πιστοποιητικό, ως προϊόν εργασίας διασφάλισης, δεν αντίκειται προς τους κανόνες ανεξαρτησίας που ισχύουν για το ελεγκτικό επάγγελμα και πρέπει να υπογράφεται είτε από το Νόμιμο Ελεγκτή που υπογράφει την Έκθεση του ελέγχου, ο οποίος προβλέπεται από τα άρθρα 36 και 37 του Ν. 2190/1920, ή από άλλο Νόμιμο Ελεγκτή, ο οποίος όμως υποχρεωτικά ανήκει στο ίδιο Ελεγκτικό Γραφείο με το Νόμιμο Ελεγκτή που υπογράφει την προαναφερθείσα Έκθεση.
3. Διευκρινίζεται ότι όταν τον έλεγχο της οικονομικής διαχείρισης, σύμφωνα με τα άρθρα 36 και 37 του ν. 2190/1920, έχουν αναλάβει να τον εκτελέσουν από κοινού Νόμιμοι Ελεγκτές από δύο ξεχωριστά Ελεγκτικά Γραφεία, η διεξαγωγή της εργασίας για την έκδοση του φορολογικού Πιστοποιητικού διέπεται από όρους παρόμοιους με αυτούς του από κοινού εκτελούμενου έλεγχου της οικονομικής διαχείρισης.
4. Σε περίπτωση αντικειμενικής αδυναμίας του Νόμιμου Ελεγκτή και του Ελεγκτικού Γραφείου να εκτελέσουν το  φορολογικό έλεγχο αυτοί, τεκμηριωμένα, αιτούνται προς την Ε.Λ.Τ.Ε για την αξιολόγηση της κατ' εξαίρεσης αντικατάστασής τους από άλλο Νόμιμο Ελεγκτή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 35 του Ν. 3693/2008.
5. Ο Νόμιμος Ελεγκτής ή το Ελεγκτικό Γραφείο, εντός δέκα (10) ημερών από την ανάληψη ή μη του διαχειριστικού ελέγχου ο οποίος περιλαμβάνει και τη χορήγηση του «ετήσιου πιστοποιητικού» κατά την παράγραφο 7α του άρθρου 8 της ΠΟΛ.1159/22.7.2011, υποχρεούνται να ενημερώσουν για το γεγονός αυτό, την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομικών. Ειδικά για τις εταιρείες που κλείνουν ισολογισμό μέχρι 31.12.2011 η ανωτέρω ενημέρωση θα γίνει μέχρι 10.1.2012.
6. Διευκρινίζεται ότι στο 0,5% των αναμορφούμενων δαπανών για λόγους παραγωγικότητας, της παρ. 7 του άρθρου 5 της ΠΟΛ.1159/22.7.2011 συνυπολογίζονται και οι δηλούμενες λογιστικές διαφορές που αφορούν τις δαπάνες των περιπτώσεων (β), (μ), (ψ) και (σ) της παρ. 1 του άρθρου 31 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (Ν. 2238/1994), όπως αυτές  προσδιορίζονται από την ελεγχόμενη επιχείρηση. Εάν δεν έχει προσδιοριστεί το προαναφερόμενο ποσοστό 0,5% στις ανωτέρω δαπάνες, μπορεί να εκδίδεται Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης με συμπέρασμα χωρίς επιφύλαξη, σύμφωνα με την κρίση του Νόμιμου Ελεγκτή. Στην περίπτωση αυτή θα περιλαμβάνεται σχετική αναφορά επί των λοιπών θεμάτων της Έκθεσης Φορολογικής Συμμόρφωσης στην οποία θα διευκρινίζεται το ποσοστό των αναμορφούμενων δαπανών για λόγους παραγωγικότητας που έχει προσδιορίσει η ελεγχομένη επιχείρηση, καθώς επίσης και η διαπίστωση ότι με βάση τις εργασίες του Νόμιμου Ελεγκτή δεν' έχουν εντοπισθεί περαιτέρω δαπάνες που θα έπρεπε να αναμορφωθούν για λόγους παραγωγικότητας.

7. Τα ποσά των δαπανών που δεν αναγνωρίζονται για λόγους παραγωγικότητας, καταχωρούνται από 1.1.2012 και μετά αναλυτικά σε λογαριασμούς τάξεως, είτε άμεσα από τους καταχωρητές των εγγραφών ή το αργότερο μέχρι την οριστικοποίηση των λογιστικών εγγραφών κάθε μήνα. Σε περίπτωση που ο Νόμιμος Ελεγκτής ή το Ελεγκτικό Γραφείο να διαπιστώσει μετά τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου και άλλες δαπάνες εκτός των ανωτέρω που δεν αναγνωρίζονται για λόγους παραγωγικότητας, τότε η καταχώρησή τους σε λογαριασμούς τάξης μπορεί να γίνει με τις εγγραφές κλεισίματος ισολογισμού. Για όσες εταιρίες η διαχειριστική τους περίοδος λήγει μέχρι 31.12.2011 και είναι υποχρεωτικά ελεγκτέες, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ 5 του άρθρου 82 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 2238/1994), δεν υποχρεούνται στην καταχώρηση σε λογαριασμούς τάξης, ως ανωτέρω, αλλά αντί αυτού παράγουν αναλυτικό ηλεκτρονικό αρχείο των δαπανών αυτών, το οποίο διαφυλάττουν οι ίδιες και ο Νόμιμος Ελεγκτής ή το Ελεγκτικό Γραφείο. 
8. Ο συντελεστής παρακράτησης φόρου στην υπεραπόδοση επενδύσεων των μαθηματικών αποθεματικών που προβλέπεται στην παράγραφο 26 του κεφαλαίου Η', σχετικά με τις υποχρεώσεις παρακρατούμενων φόρων, είναι 15% όπως ορίζεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 54 του ν.2238/1994
9. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες τα δείγματα και τα όρια ελέγχου δαπανών που προβλέπονται στο πρόγραμμα ελέγχου της ΠΟΛ.1159/22.7.2011 απαιτούν, κατά την . επαγγελματική κρίση του Νόμιμου Ελεγκτή ή του Ελεγκτικού Γραφείου, ελεγκτικές εργασίες οι οποίες καθίστανται απρόσφορες για την αντιμετώπιση του κινδύνου των φορολογικών αντικειμένων, οι ανωτέρω, δύνανται να πραγματοποιήσουν διαφορετικής έκτασης ελεγκτικές εργασίες, με την προϋπόθεση πάντα ότι θα παρέχεται κατάλληλη τεκμηρίωση για την επάρκειά τους σε σχέση με την αντιμετώπιση του κινδύνου ουσιώδους ανακρίβειας, σύμφωνα πάντοτε με το Διεθνές Πρότυπο Εργασιών Διασφάλισης 3000.
10. Σημειώνεται ότι για την περίπτωση (γ) της παραγράφου 1 του άρθρου 6 της ΠΟΛ.1159/22.7.2011, η αρμόδια ελεγκτική αρχή θα εκδίδει εντολή ελέγχου μόνο για τα θέματα για τα οποία έχει εκφραστεί επιφύλαξη από το Νόμιμο Ελεγκτή ή το Ελεγκτικό Γραφείο εφόσον όμως δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 5 της ανωτέρω. Ο έλεγχος αυτός πρέπει να ολοκληρωθεί το αργότερο εντός των χρονικών ορίων που προβλέπονται. από την περίπτωση (α) της παραγράφου 1 του άρθρου 6 της ΠΟΛ.1159/22.7.2011.

11. Η διοίκηση της ελεγχόμενης εταιρείας και ο Λογιστής Φοροτέχνης που υπογράφει τις φορολογικές δηλώσεις, υποβάλλουν υπόψη του Νόμιμου Ελεγκτή ή του Ελεγκτικού Γραφείου εγγράφως, εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία υποβολής της Έκθεσης Φορολογικής Συμμόρφωσης στη διοίκηση της ελεγχόμενης εταιρείας, τις απόψεις και τις σχετικές παρατηρήσεις τους των άρθρων 3 και 6 της ΠΟΛ.1159/22.7.2011.Ακριβές Αντίγραφο                                                                          

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
Προϋπολογισμός: Ποιοι θα πληρώσουν 11 δισ. το 2012
“Τσουχτερός” θα είναι ο λογαριασμός του 2012 καθώς στο τελικό σχέδιο του προϋπολογισμού που εγκρίνεται σήμερα από το υπουργικό συμβούλιο και κατατίθεται στην Βουλή προβλέπονται πρόσθετες φορολογικές επιβαρύνσεις και περαιτέρω περικοπές δαπανών , σε σχέση με το τρέχον έτος, συνολικού ύψους 11 δις ευρώ περίπου. Στόχος να μειωθεί το έλλειμμα στο 7% του ΑΕΠ από 9% εφέτος.
Στο μέτωπο των εσόδων το βάρος πέφτει στους άμεσους φόρους και την ακίνητη περιουσία.
Τα φυσικά πρόσωπα θα κληθούν να πληρώσουν υψηλότερους φόρους κατά 2,57 δις ευρώ εξαιτίας της μείωσης του αφορολόγητου ορίου, των περικοπών στις φοροαπαλλαγές , της έκτακτης εισφοράς και της κατάργησης της έκπτωσης λόγω αποδείξεων.
Η φορολογική επιβάρυνση των ακινήτων θα είναι αυξημένη κατά 2,65 δις ευρώ καθώς μέσα στο 2012 θα πληρωθούν το τέλος ακινήτων ο ΦΑΠ του 2010 και του 2011 ενώ θα αυξηθούν και οι αντικειμενικές αξίες .
Στο σκέλος των δαπανών το οικονομικό επιτελείο στοχεύει σε εξοικονόμηση 5,5 δις ευρώ από τις μειώσεις των μισθών , τις περικοπές στις συντάξεις και το ψαλίδισμα των επιχορηγήσεων.
Ενδεικτικά να αναφέρουμε πως από τις μειώσεις στις αποδοχές των δημοσίων υπαλλήλων το σχετικό κονδύλι του προϋπολογισμού περιορίζεται κατά 1,57 δις ευρώ σε σχέση με εφέτος.'
Σε ΙΚΑ και ΟΓΑ οι επιχορηγήσεις θα είναι μειωμένες κατά 1,24 και 1,54 δις ευρώ αντίστοιχα λόγω των περικοπών στις συντάξεις.
Ο προϋπολογισμός του 2012 και η πιστή εκτέλεση του θα επηρεαστούν από τις αστοχίες του 2011 αλλά και από το μέγεθος της ύφεσης.
Αν δεν καταστεί δυνατόν να ελαχιστοποιηθεί η φετινή “μαύρη τρύπα” ύψους 2,9 δις ευρώ μέχρι τα τέλη Οκτωβρίου θεωρείται βέβαιο πως θα απαιτηθούν πρόσθετα μέτρα για να επιτευχθεί του χρόνου ο στόχος της δημοσιονομικής προσαρμογής.
Επιπρόσθετα στο προσχέδιο είχε οριοθετηθεί η φετινή ύφεση στο 5,5% και αυτή του 2012 στο 2,5% , προβλέψεις που πιθανότατα θα αναθεωρηθούν επί τα χείρω στο τελικό σχέδιο και για του χρόνου θα ανέβει στο 2,8% . Η ανεργία θα είναι υψηλότερη του 17%.
Πάντως όπως σημειώνουν στο οικονομικό επιτελείο στον προϋπολογισμό υπάρχει και αναφορά στην θετική επίδραση που θα έχει το “κούρεμα” των ελληνικών ομολόγων (PSI Plus) στις δαπάνες εξυπηρέτησης των τόκων.
Εκτιμάται μεταξύ 4 και 4,5 δις ευρώ ποσό που αν δεν υπάρξουν ...απρόοπτα τα μειώσει περαιτέρω το δημοσιονομικό έλλειμμα του 2012. Βέβαια τα ακριβή νούμερα της ελάφρυνσης των τόκων και του προσδιορισμού του δημοσίου χρέους θα προσδιοριστούν μετά την οριστικοποίηση των διαπραγματεύσεων για το PSI Plus.
Για τις ιδιωτικοποιήσεις γίνεται αναφορά στους νέους στόχους που τέθηκαν μετά την πέμπτη αξιολόγηση της ελληνικής οικονομίας από την τρόικα.
Έτσι τα συνολικά έσοδα από αποκρατικοποιήσεις υπολογίζονται στα 5 δις ευρώ στο τέλος του πρώτου τριμήνου τους έτους . Στη συνέχεια θα αυξάνονται κατά 2 δις ευρώ ανά τρίμηνο έως τα 11 δις ευρώ στα τέλη Δεκεμβρίου
ΠΗΓΗ: Ημερησία
Προσωρινές συντάξεις - εξπρές
Συντάξεις - εξπρές προωθεί το υπουργείο Εργασίας σε μια προσπάθεια να αντιμετωπιστεί η μεγάλη καθυστέρηση στην έκδοσή τους. Σε σχετική εγκύκλιό του το ΙΚΑ παρέχει οδηγίες για το νέο μέτρο, το οποίο αφορά και τα άλλα ασφαλιστικά ταμεία.
Με την εγκύκλιο θεσπίζεται η υποχρέωση των φορέων αυτών να εκδίδουν την οριστική απόφαση συνταξιοδότησης στις κατωτέρω προθεσμίες:
n Εντός τριών μηνών από την υποβολή της αίτησης και των απαιτούμενων δικαιολογητικών, όταν θεμελιώνεται αυτοτελές δικαίωμα συνταξιοδότησης.
n Εντός έξι μηνών σε περίπτωση αίτησης με τις διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης.
Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχει ήδη εκδοθεί βεβαίωση χρόνου ασφάλισης. Για συνταξιοδότηση λόγω αναπηρίας οι ανωτέρω προθεσμίες αρχίζουν από την ημερομηνία που καθίσταται οριστική η γνωμάτευση της αρμόδιας υγειονομικής επιτροπής.
Σε περίπτωση που τα αρμόδια όργανα του Ιδρύματος αδυνατούν να τηρήσουν τις ανωτέρω προθεσμίες, υποχρεούνται να προβαίνουν στην έκδοση πράξης προσωρινής σύνταξης:
n Εντός 45 ημερών από την υποβολή της αίτησης στις περιπτώσεις θεμελίωσης αυτοτελούς δικαιώματος συνταξιοδότησης.
n Εντός 75 ημερών από την υποβολή της αίτησης στις περιπτώσεις διαδοχικής ασφάλισης.
Η προσωρινή σύνταξη δεν μπορεί να υπολείπεται του 80% του ποσού της σύνταξης που προκύπτει βάσει του χρόνου ασφάλισης και των μεικτών αποδοχών του ασφαλισμένου τον Δεκέμβριο του προηγούμενου έτους της υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης.
ΠΗΓΗ: Έθνος
Ακίνητα: Ως το τέλος Νοεμβρίου οι αιτήσεις για εξαίρεση από το χαράτσι
Η υπηρεσία υποβολής αίτησης εξαίρεσης από το Ειδικό Τέλος Ακινήτων συνεχίζει τη λειτουργία της μέχρι το τέλος Νοεμβρίου, όπως υπενθυμίζει με σχετική ανακοίνωσή της η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών.
Η υπηρεσία τώρα εξυπηρετεί εκπρόθεσμες αιτήσεις για δικαιούχους καταβολής μειωμένου τέλους (0,5€/τμ) καθώς και τους δικαιούχους απαλλαγής.
Μετά τη λήξη της πρώτης φάσης υποβολής αιτήσεων στις 2 Οκτωβρίου 2011 η υπηρεσία απευθύνεται σε όλους όσους δεν υπέβαλλαν έγκαιρα αίτηση, ή υπέβαλλαν αίτηση με λανθασμένα στοιχεία, δηλαδή έστειλαν μηνύματα που δεν ανταποκρίνονταν στον προδιαγεγραμμένο τρόπο αποστολής ή περιείχαν λανθασμένο ΑΦΜ ή αριθμό παροχής.
Οι δικαιούχοι ιδιοκτήτες μπορούν να υποβάλουν αίτηση στην υπηρεσία για το Οικονομικό Έτος 2011 με την αποστολή ενός σύντομου μηνύματος (SMS).
Το μήνυμα πρέπει να αναγράφει τα γράμματα ETA, κενό, τον ΑΦΜ (Αριθμό Φορολογικού Μητρώου) αυτού που δικαιούται την απαλλαγή, κενό και τον αριθμό παροχής της ΔΕΗ (βλέπε Εικόνα 1).
Το μήνυμα πρέπει να αποσταλεί στον αριθμό 54160. Το κόστος του μηνύματος είναι 0,1107€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%.
Επισημαίνεται ότι το κόστος του μηνύματος αίτησης καλύπτει πλήρως το κόστος της αποστολής όλων των απαντητικών μηνυμάτων και ότι ο φορολογούμενος δεν έχει καμία επιπλέον επιβάρυνση για τη χρήση της υπηρεσίας.
Η υπηρεσία χρησιμοποιείται αντίστοιχα και για τους άλλους παρόχους ηλεκτρικού ρεύματος.
ΠΗΓΗ: Ημερησία
Αυξήθηκε η φοροδιαφυγή το 2010
Οι «συνήθεις πλούσιοι» στην Ελλάδα, μισθωτοί και συνταξιούχοι πλήρωσαν τη μερίδα τους λέοντος στην «πίτα» των φόρων ενώ επτά στους 10 ελεύθερους επαγγελματίες δήλωσαν το 2010 στην εφορία εισόδημα χαμηλότερο από το αφορολόγητο (τότε) όριο των 12.000 ευρώ.
Πρόκειται για 273.662 φορολογούμενους με εισοδήματα από ελεύθερα επαγγέλματα που ήταν αφορολόγητοι σε σύνολο 378.876 ελευθέρων επαγγελματιών που υπέβαλαν δήλωση στην εφορία το 2010.
Την ίδια στιγμή, μόνο 443 ελεύθεροι επαγγελματίες δήλωσαν εισόδημα πάνω από 200.000 ευρώ και μόνο 6 ελεύθεροι επαγγελματίες πάνω από 900.000 ευρώ.
Σε ότι αφορά το σύνολο των φορολογούμενων μόνο 52 δήλωσαν στην εφορία εισόδημα πάνω από 900.000 ευρώ, εκ των οποίων μάλιστα, οι 15 ήταν μισθωτοί.
Εισόδημα μεταξύ 500.000 ευρώ και 900.000 ευρώ δήλωσαν 204 φορολογούμενοι.
Τα στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών καταγράφουν ουσιαστικά το μέγεθος της φοροδιαφυγής στην Ελλάδα, η οποία αυξήθηκε αντί να μειωθεί, όπως προκύπτει από τα εισοδήματα του 2009 που δηλώθηκαν στην εφορία το 2010.
ΠΗΓΗ: Τα Νέα
Βαρύ φορτίο για τους φορολογούμενους το 2012
Βαρύ θα είναι το φορτίο για τους φορολογούμενους και το 2012 καθώς θα κληθούν να πληρώσουν επιπλέον φόρους 5,3 δισ. ευρώ σε σχέση με εφέτος.
Η επιβάρυνση προκύπτει ελέω των νέων φόρων που έχουν ήδη θεσμοθετηθεί και στους οποίους περιλαμβάνονται η έκτακτη εισφορά, το τέλος ακινήτων, η μείωση του αφορολογήτου, το «ψαλίδισμα» των φοροαπαλλαγών, η αύξηση των τεκμηρίων διαβίωσης και η κατάργηση της έκπτωσης λόγω αποδείξεων.
Νέο «χτύπημα» θα δεχθεί η αγορά των ακινήτων με την αύξηση των αντικειμενικών αξιών που δρομολογεί το υπουργείο Οικονομικών.
Πιο αναλυτικά μισθωτοί συνταξιούχοι και ιδιοκτήτες ακινήτων δέχονται ακόμη μια φορο-επίθεση.
Σύμφωνα με τον νέο προϋπολογισμό, οι φόροι που θα πληρώσουν το 2012 μισθωτοί, συνταξιούχοι, ελεύθεροι επαγγελματίες και εμποροβιοτέχνες για τα εισοδήματά τους θα φθάσουν σε 10,68 δισ. ευρώ και είναι αυξημένοι κατά 2,41 δισ. ευρώ ή 29,1% σε σχέση με φέτος. Η αφαίμαξη στα εισοδήματα των φυσικών προσώπων θα προέλθει κυρίως από:
Τη μείωση του αφορολογήτου ορίου στις 5.000 ευρώ.
Το «ψαλίδισμα» και την κατάργηση πολλών φορολογικών απαλλαγών και εξαιρέσεων.
Την κατάργηση του μέτρου της έκπτωσης φόρου σε ποσοστό 10% επί του επιπλέον ποσού από το αφορολόγητο που συγκεντρώνεται με την προσκόμιση αποδείξεων.
Την αύξηση των τεκμηρίων διαβίωσης για όλους τους φορολογούμενους.
Την επιβολή τέλους επιτηδεύματος στους ελεύθερους επαγγελματίες και επιχειρήσεις το οποίο από 300 ευρώ φέτος αυξάνεται το 2012 σε 500 ευρώ.
Την επιβολή ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης στα φορολογούμενους με εισοδήματα άνω των 12.000 ευρώ. Το επόμενο έτος οι μισθωτοί και συνταξιούχοι θα πληρώσουν διπλή «έκτακτη» εισφορά αλληλεγγύης καθώς θα καταβάλλουν την εισφορά τόσο για τα εισοδήματα του 2011 όσο και για τα εισοδήματα του 2012.
Η εισφορά για τα εισοδήματα του 2012 θα παρακρατείται κάθε μήνα από τους μισθούς και τις συντάξεις. Με το εκκαθαριστικό σημείωμα της φορολογικής δήλωσης του 2012 οι φορολογούμενοι θα πληρώσουν μέχρι το τέλος του επόμενου έτους και την εισφορά αλληλεγγύης για τα εισοδήματα που απέκτησαν το 2011.
Ακίνητα
Οι ιδιοκτήτες ακινήτων θα κληθούν να πληρώσουν το επόμενο έτος 3,581 δισ. ευρώ, δηλαδή 2,453 δισ. ευρώ περισσότερα σε σύγκριση με φέτος. Η εντυπωσιακή αύξηση 217,6% που προβλέπει ο προϋπολογισμός για τους φόρους στην περιουσία θα προέλθει από:
Το ειδικό τέλος ακινήτων που επιβάλλεται και εισπράττεται μέσω των λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος. Το ειδικό τέλος θα ενισχύσει τα έσοδα από τους φόρους στην περιουσία κατά 2,9 δισ. ευρώ.
Τις αλλαγές στο φόρο ακίνητης περιουσίας, με τη μείωση του αφορολογήτου ορίου και την αύξηση των αντικειμενικών αξιών.
Επιχειρήσεις
Λιγότερους φόρους κατά 608 εκατ. ευρώ θα καταβάλουν το 2012 οι επιχειρήσεις λόγω της μείωσης του συντελεστή φορολογίας των κερδών τους από 24% σε 20% αλλά κυρίως της δραματικής πτώσης του τζίρου τους εξαιτίας της μεγάλης ύφεσης και της μειωμένης κατανάλωσης.
Λιγότερα έσοδα αναμένονται και από την έκτακτη εισφορά που θα πληρώσουν οι επιχειρήσεις το 2012 για τα κέρδη που είχαν το 2010.
Έμμεσοι φόροι
Για πρώτη φορά προβλέπεται μηδενική αύξηση στα έσοδα από τους έμμεσους φόρους (ΦΠΑ και φόροι κατανάλωσης) παρά τις αλλεπάλληλες αυξήσεις των συντελεστών την τελευταία διετία.
Ειδικότερα, τα έσοδα από την έμμεση φορολογία προβλέπεται να διαμορφωθούν στα 29,08 δισ. ευρώ όσο προβλέπεται να εισπραχθούν και φέτος αφού:
Τα έσοδα από τον ΦΠΑ προβλέπεται να εμφανίσουν μείωση 1,4% και να ανέλθουν σε 16,56 δισ. ευρώ. Οι αρνητικές επιπτώσεις της ύφεσης στα επίπεδα της κατανάλωσης, αναμένεται να μετριαστούν λόγω της πλήρους εφαρμογής του μέτρου αύξησης του συντελεστή ΦΠΑ στο 23% στην εστίαση και στην αναγκαστική είσπραξη των ληξιπρόθεσμων οφειλών.
Τα έσοδα από φόρους κατανάλωσης αναμένεται να ανέλθουν σε 10,629 δισ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 2,3% συγκριτικά με φέτος, λόγω της πλήρους απόδοσης της αύξησης του ΕΦΚ στον καπνό, καθώς και της περαιτέρω αύξησης του ΕΦΚ στο πετρέλαιο (diesel) θέρμανσης. Τον Οκτώβριο του 2012 θα γίνει η εξίσωση των φόρων στο πετρέλαιο θέρμανσης και στο πετρέλαιο κίνησης.
Τα έσοδα από τη μεταβίβαση κεφαλαίων προβλέπεται να αυξηθούν κατά 100 εκατ. ευρώ λόγω της αύξησης των αντικειμενικών αξιών.
ΠΗΓΗ: Ημερησία